menu denk mee beslis mee maak mee

Film - De Kracht van Verbeelding.

Jongeren doen mee aan een professionele...

Stichting The Buddy Film Project
20 februari 2019 tot 1 maart 2020
film, fotografie, muziek, theater
jongeren, kinderen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Evaluatie

Door Aqil Dahhan op do 23 jan

Na een lange periode en naast de Fonds van cultuur en participatie fonds en behulp van meerder organisaties en professionals zoals...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Film - De Kracht van Verbeelding.

Jongeren doen mee aan een professionele filmproductie!

afbeelding van Aqil Dahhan

Ingediend door:

Aqil Dahhan

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we door middel van het creatieve proces ‘van script naar film’, meer jongeren uit azc’s bij betrekken?

Wat ga je doen?: 

In “Film - De kracht van verbeelding” willen we een creatief participatieproces opzetten door een korte fictiefilm te maken en gaan we met jongeren uit 3 verschillende azc’s een reeks film- en storytelling workshops organiseren onder begeleiding van Nederlandse Filmprofessionals. Het wordt een diverse en inclusieve samenwerking. Uiteindelijk zullen we na de workshops samen met verschillende gevluchte jongeren een krachtige fictiefilm ontwikkelen rondom de thema’s migratie en identiteit. De jongeren uit de verschillende azc’s gaan samen met de filmprofessionals het hele creatieve proces beleven.

De film- en storytelling workshops bestaan dan ook uit verschillende fases. Van scriptontwikkeling tot storyboarding, verschillende acteermethodes worden besproken, cameravoering, productie, montage en postproductie. In elk azc gaan wij een aantal workshops organiseren samen met ervaren filmmakers waarin deze elementen aan bod komen.

De bedoeling is dat het project een langere looptijd heeft en ongeveer een jaar zal duren. We willen de jongeren uit de verschillende azc’s ook bij elkaar brengen door de uiteindelijke korte film die we gaan maken met hen. Door deze manier van werken ontstaat er ook een hechte band tussen de ‘young talents’ en de ervaren filmmakers. We willen werken vanuit de behoefte en de kracht van de nieuwe jonge makers. De professionals moeten ervoor zorgen dat hun verhalen op de juiste manier zullen worden vormgegeven en uiteindelijk zullen we dit proces transformeren tot een korte fictie film.

Wij zullen het script niet van te voren vastleggen maar juist gaandeweg met de input van de jongeren de verhalen ontwikkelen. Zo wordt de film ook echt van hen en worden zij een volwaardig onderdeel van het gehele proces. Tijdens dit proces zijn dus meerdere partijen betrokken om het plan succesvol te laten zijn.

Ons doel is om meer bewustzijn te creëren door ze overal bij te betrekken en door ze te laten participeren tijdens het hele proces van het maken van de film. Zo leren ze hun identiteit en bestaan in een onzekere omgeving om te zetten tot iets productiefs. Het werken aan een filmproductie zorgt op een speelse manier voor betrokkenheid en meer ambitie en sociale verandering.

We zullen de kracht van buitenaf gebruiken en ons netwerk inzetten om ze te stimuleren en het beste uit zichzelf te laten halen. Via hun talenten kunnen zij werken aan de ontwikkeling van hun eigen identiteit. Op die manier kunnen ze een positieve ervaring opdoen en zullen zij makkelijker hun verhalen delen met de buitenwereld. Buiten het feit dat deze nieuwe toekomstige filmmakers bewust worden van hun talenten, leren de professionals ook van deze nieuwe Nederlanders en hun achtergrond. Het mes snijdt dus aan twee kanten. En daar komt bij dat de films worden vertoond op allerlei filmfestivals, bij culturele instellingen, in verschillende azc’s en buurthuizen. Dus het bereik van de uiteindelijke filmprojecten is heel groot en de verhalen en ervaringen bereiken heel veel mensen.

Hoe ga je te werk?: 

Teambuilding:

In workshop leren de jongeren wat de basis van film-maken is. Wij zullen samen met hun naar verschillende films bekijken en de films kort analyseren op een leuke creatieve manier.

Vervolgens zullen we aandacht besteden aan hoe een film tot stand komt wat het proces van filmmaker precies behelst. Wij zullen ook in combinatie met ( live) muziek gebruikmaken van verschillende theater technieken voor de groepsvorming. Wij kijken, horen en voelen wat hun talenten is. Eenvoudige spelletje tussen de begeleiders en jongeren zullen plaatsvinden om het hele team bij elkaar brengen.

Verhaalvertelling en structuur van het verhaal:

Zoals we al eerder hebben aangegeven zullen er professionals en ervaren deskundigen van boven benoemde organisaties en van buddyfilmproject netwerk hierbij betrokken zijn. Jongeren zullen van de begeleiders simpele opdrachten en uiteindelijk zullen we die samen omzetten naar korte verhalen. Een voorbeeld van een effectieve storytelling, acteren en film maken . Dit zorgt uiteindelijk voor hele creatieve resultaten en vergroot de onderlinge participatie.

Bij de workshops gaat het om het ontwikkelen van je karakter , de basis van goed spel. Het techniek van hoe creatieve kan bedenken. Hoe je kan communiceren via lichaamstaal en improvisatie? Hoe geef je regie aanwijzingen op de set. De workshop heeft als doel de jongeren leren hoe ze kunnen improviseren en hun verhaal kunnen overbrengen aan anderen.

Productieproces:

Bij technische vaardigheden leren jongeren hoe het technische gedeelte van film werkt. Zij zullen in combinatie met professionals vaardigheden oefenen. Hoe camera instellingen werken. Hoe een film wordt gemonteerd en wat houdt het montage proces precies in.

Wij willen graag voor een langere termijn aanwezig zijn en een band opbouwen met de bewoners en de jongeren . Op die manier werken we vanuit de behoefte en de kracht van de jongeren. De begeleiders zullen de deelnemers helpen hun verhaal vorm te geven. Op basis van deze workshops willen we uiteindelijk een korte fictiefilm met een deel van de deelnemers realiseren. Wij hebben er expres voor gekozen geen script van te voren te ontwikkelen maar juist samen met deze jongeren tot stand te laten komen.

Nadat deze workshops zijn afgerond zullen wij een selectie maken van een aantal deelnemers en hun scripts en deze daadwerkelijk te produceren. Uit eerdere ervaring is gebleken het realistisch aan te nemen dat een kwart van de deelnemers hun projecten verdere invulling wil geven.

Zo doende zullen wij deze deelnemers in de volgende fase van de workshop een inkijk geven wat het inhoud om van script naar screen te gaan. Dit zal onder intensieve begeleiding van filmprofessionals gaan en uiteindelijke professionele producties te realiseren. Tijdens de workshops en het maken van de films zullen we waar nodig ook gebruik maken van tolks om zo de communicatie te vergemakkelijken. Ik Spreek zelf 4 talen waaronder Arabisch, Farsi , Nederland en Engels waarvan bijna meer dan 80% van het gesproken talen binnen AZC’s is.

Met wie werk je samen?: 

Wij hebben gesprekken gehad met verschillende organisaties zoals VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND, COA, STICHTING THEATRE HOTEL COURAGE en STICHTING DE VROLIJKHEID die staan klaar om ons te ondersteunen en te faciliteren.
Deze partijen willen in samenwerking met Stichting The Buddy Film Project de expertise en kennis delen (met de ambitieuze filmmakers van de toekomst) binnen de azc's. We hebben afgelopen jaar een goede samenwerking hebben gehad met de bovenstande organisaties.

Het project TEAM-UP van WARCHILD is actief in meer dan 30 azc’s in binnen- en buitenland en biedt gestructureerde sport-, spel-, en bewegingsactiviteiten voor kinderen van 6 tot 18 jaar. De eerste contacten zijn gelegd om onze ervaringen uit te wisselen en om hopelijk in de nabije toekomst samen te werken.

De drie beoogde locaties zijn de AZC’S in Katwijk, Utrecht en Amsterdam. Alle betreffende activiteiten begeleiders zijn hier reeds voor benaderd en zij hebben allen erg enthousiast gereageerd op dit project.

Tot op heden heeft the buddyfilmproject geen samenwerking gedaan met de stichting Vrolijkheid. Ik heb zelf ik een grotere project mogen samenwerken in de afgelopen zomervakantie voor NPO3 ( VRPO) in samenwerking met Cinekids en vrolijkheid. De TV Serie "Zara en Magische kicksen" welke in 6 AZC’s is opgenomen. Ik was de coach en coördinator/ begeleider van meer dan 300 kinderen en jongeren in 6 verschillende AZC’s. Een goede samenwerking met meer dan 80 crew leden. We zullen de ervaring van de vrijwilligers van vrolijkheid en Team-up op de locaties gaan gebruiken.

De drie beoogde locaties zijn dynamische locaties waar veel jongeren / kinderen en hun families worden verplaats. Maar we zijn verder in gesprek met AZC Den Helder en AZC Weert waar heel veel interesse is om te gaan samen werken.

Op de locatie van AZC Weert heeft vrolijkheid geen vestiging maar COA en vluchtelingenwerk gaan financieel en op vrijwillig basis helpen met het organiseren. Die soort projecten hebben we er zeker iemand van het binnen AZC nodig om makkelijk de jongeren kunnen benaderen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stichting The Buddy Film Project is in 2017 opgericht door actrice Dewi Reijs, regisseur Dennis Overeem en producent In-Soo Radstake en koppelt gevluchte filmprofessionals aan hun Nederlandse collega's.

De beste manier om te integreren en een nieuw leven op te bouwen is volgens ons door aan het werk te gaan. Werk biedt iemand stabiliteit, inkomen, sociale contacten, ontplooiing en een bepaalde sociale status.

The Buddy Film Project fungeert als startloket en podium voor gevluchte professionele filmmakers en creatieven en wil hen middels workshops, concrete filmprojecten en door op te treden als agentschap begeleiden naar betaald werk.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
10 Workshops AZC 1 15-20  
10 Workshops AZC 2 15-20  
10 Workshops AZC 3 15-20  
       
1 Realiseren film (productie) 20-30  
3 Premiere-vertoningen 40-50 >1000

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Een nieuwe manier van werken!

Wat dit project uniek en vernieuwend maakt is de samenwerking tussen jongeren in de asielzoekercentra's en professionele Syrische en Iraanse filmmakers die zelf in azc's hebben gewoond, ofwel de ervaringsdeskundige. STICHTING THE BUDDY FILM PROJECT heeft een enorme database aan nieuwkomers. Zowel gevluchte filmprofessionals als Nederlandse acteurs, filmmakers en zelfs bekende Nederlanders. We laten de jongeren zelf actief aan het desbetreffende project werken. Wij begeleiden, kijken mee, bestuderen en observeren samen de workshops en uiteindelijk de film zodat hun verborgen talenten kunnen ontplooien. Dit doen we op een intensieve en professionele manier samen met de ervaringsdeskundigen die hun eigen taal en cultuur en vak verstaan.

Dit zorgt voor een unieke samenwerking tussen nieuwkomers, mediaprofessionals en jongeren in de azc's. Het zal voor de jongeren vertrouwd voelen om met ervaren filmmakers te werken die in dezelfde situatie hebben gezeten en tegelijkertijd leren ze hoe ze hier in de tokomst aan werk moeten komen. Daarnaast zijn uiteraard ook Nederlandse filmprofessionals betrokken bij dit project. Dit maakt dat het een diverse en inclusieve samenwerking wordt om een brug te slaan met de Nederlandse maatschappij. Het geeft dit project een uniek en creatief karakter waar interactie in kunst en cultuur en participatie centraal staan.

Het is een co-creatie tussen jongeren en professionals die zorgen voor sterke persoonlijke en authentieke verhalen. Deze verhalen zorgen voor herkenning, vertrouwen, laten je lachen of bezorgen je een brok in de keel. Wij willen op die manier het verhaal van een diverse groep jongeren naar buiten brengen. Daarnaast willen wij ook een brug slaan tussen kwetsbare jongeren en de maatschappij. 

Begroting: 

De kosten zullen voornamelijk zitten in het organiseren van de workshops door de begeleiders. Daarnaast zullen we kosten maken voor het inhuren van apparatuur en de aanschaf van spullen waarmee de deelnemers aan de slag kunnen. Verder hebben we reiskosten die we moeten vergoeden en zal er tijdens de workshopdagen catering aanwezig zijn. De subsidie zal uitsluitend gebruikt worden voor het organiseren van de workshops en voor het realiseren van de eindresultaat (professionele film) gaan we een deels van deze fonds gebruik maken maar we hebben ook bij andere fondsen aanvragen lopen.

Uitslag Beslis mee

FCP35
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek42
max 50 / 83 gestemd
totaal77
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Film - De Kracht van Verbeelding wil Stichting The Buddy Film Project een korte film produceren met jongeren uit 3 verschillende azc’s, onder begeleiding van Nederlandse professionals. Op zichzelf is dat niet per se nieuw en experimenteel te noemen. Maar, zoals Taco ook aangeeft, biedt het intensieve en langdurige traject met geïnteresseerde en talentvolle jongeren in azc’s wel degelijk een nieuwe insteek, en naar verwachting een grote impact op de deelnemers. Het voorziet in een behoefte en is goed ingebed in het netwerk van samenwerkingspartners: zo kan de Vrolijkheid als springplank dienen naar De Kracht van Verbeelding die op haar beurt weer kan dienen als springplank naar een vervolgloopbaan in de filmwereld. In de kwaliteit heb ik vertrouwen: de betrokkenen hebben eerder mooie projecten gerealiseerd in de filmwereld, en met bewoners van azc’s. Al met al ben ik enthousiast over jullie plan en wens jullie dan ook - na het verzamelen van voldoende publieksstemmen - alle succes toe.

afbeelding van Arie Koelemij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met De Kracht van Verbeelding gaat The Buddy Film Project met haar partners op zoek naar jongeren in AZC’s en hen workshops aanbieden in beleven, spelen en produceren van film. De gemaakte films worden voor publiek vertoond.
Voor projecten bij Jij Maakt Het Mee kijkt het Fonds altijd naar de ‘bottum—up’ benadering met en door de deelnemers. Die is in dit project niet heel sterk aanwezig, de deelnemers komen aan bod in de uitvoering van het project. Ik snap dat het ingewikkeld is om jongeren in een AZC vroegtijdig bij het project te betrekken. De beschrijving geeft echter voldoende vertrouwen in een gedegen inbreng van de jongeren tijdens het project.
De impact op de deelnemers zal postitief zijn en de serie workshops zal naar verwachting de persoonlijke en vakmatige ontwikkeling van de deelnemers stimuleren.
De samenwerkingspartners hebben vakkennis van de filmwereld en hebben ervaring in het werken in AZC’s. Ze zijn daarmee goed gekozen.
De gevraagde bijdrage van het Fonds is de helft van de begroting. Als geheel oogt de begroting realistisch en uitvoerbaar.
Al met al heb ik ruim voldoende vertrouwen dat dit project tot een goed einde wordt gebracht door de betrokken makers.
Ik wens iedereen veel succes met de uitvoering van De Kracht van Verbeelding.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Aqil,

Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk de aanvraag doet om naar de Beslis mee-fase te gaan, anders gaat je aanvraag automatisch naar de Deed mee-fase en is er geen mogelijkheid meer om opnieuw in te dienen. Doet dat echt meteen, want de deadline was eigenlijk gister, dus ik weet niet waneer het systeem je aanvraag gaat verwijderen...

afbeelding van Aqil Dahhan

Beste Taco,

Bedankt voor je steun en het vertrouwen in ons Taco, We zullen zeker een goede samenwerking met vrolijkheid inrichten zoals al eerder al gedaan hadden om van de ervaring en de faciliteiten van vrolijkheid de gebruiken.

En beste Alexander hoop to zover alles duidelijk is en de project voor de volgende fase terecht kan komen zodat we deze prachtige project kunnen starten.

afbeelding van Taco Ruighaver

Beste Aqil en beste Alexander,

Taco Ruighaver hier, directeur van Stichting de Vrolijkheid. De Vrolijkheid is een netwerk van kunstenaars en vrijwilligers die samen met kinderen, jongeren en hun ouders die in azc’s wonen kunst, muziek en media maken om zo ruimte en omstandigheden te scheppen die stimuleren dat veerkracht versterkt en talenten tot bloei komen. Dat doen we in het KunstLab, momenteel op zo’n 26 azc’s in Nederland.

De Vrolijkheid draagt het project De Kracht van Verbeelding een bijzonder warm hart toe en treedt graag op als samenwerkingspartner.

Alexander, je vroeg onder meer wat er nieuw is aan dit project, hoe het project zich onderscheidt van onze activiteiten en hoe de samenwerking tussen de Vrolijkheid en Buddy Film Project eruit ziet.
Wat is er vernieuwend en onderscheidend aan het project, er zijn toch meer filmprojecten met jonge azc bewoners? Die zijn echter geheel niet talrijk en laten zich slecht vergelijken met De Kracht van Verbeelding. In grote lijnen bestaan er in ‘deze tak van sport’ slechts vier initiatieven: De korte films A Kiss van Nima Mohaghegh en Saman Amini en A Scratched Blue Sky van Cyrus Esfandiari, de jeugdtelevisieserie Zará en de Magische Kicksen van Cinekid/VPRO/de Vrolijkheid en de One Minute Jr. filmworkshop-weken van Stichting de Vrolijkheid. Het verhaal van A Kiss speelt zich af op het azc en er vonden (vnl. ook in het kader van de casting) workshops voor kinderen (6-14 jr) plaats op het azc, maar een omvatte absoluut niet zo’n intensief en langdurig traject met geïnteresseerde en talentvolle jongeren (15-25 jr) die op het azc wonen. A Scratched Blue Sky is een film van een azc-bewoner dat óók speelt op een azc, maar geen talentontwikkelingstraject kende. De Vrolijkheid organiseert i.s.m. One Minute Jr. filmworkshop-weken voor jongeren op een aantal azc’s. Deze hebben veel meer het karakter van een eerste kennismaking met het medium film, resulterend in een one-minute-film, dan het intensieve en langdurige talentontwikkeling karakter zoals het Buddy Film Project dat voor ogen heeft. Zará en de Magische Kicksen (een project van Cinekid/VPRO/de Vrolijkheid) is de eerste Nederlandse all black cast televisieserie. Deze richtte zich op in azc’s woonachtige kinderen en niet op jongeren, en opnieuw: geen intensieve, langer durende investering in het ontwikkelen van filmproductievaardigheden. Dat doet de Kracht van Verbeelding wel. De Kracht van Verbeelding is zowel cultuurparticipatie als talentontwikkeling. En daarom valt dit initiatief in mijn ogen zeker uniek en vernieuwend te noemen.

De Kracht van Verbeelding zou een bijzondere aanvulling zijn op activiteiten voor jongeren in azc’s. Zo zouden deelnemers aan bijvoorbeeld de One Minute Jr. filmworkshop-weken en/of acteurs van ons theatergezelschap IND dermate gemotiveerd zijn geraakt voor het filmvak dat zij doorstromen naar het project van de Buddy Film Project. Noem het een vervolg-traject in talentontwikkeling waarbij de Vrolijkheid als springplank kan dienen naar De Kracht van Verbeelding die op haar beurt weer kan dienen als springplank naar een vervolgloopbaan in de filmwereld, danwel op amateur- danwel op professioneel niveau.

Wat betreft de samenwerking tussen de Vrolijkheid en de Buddy Film Project: De Vrolijkheid heeft veel ervaring met het werken met de doelgroep jongeren die in azc’s wonen. Vandaar dat wij bij uitstek kunnen helpen bij het werven van deelnemers. De Buddy Film Project kan (tot op zekere hoogte) gebruik maken van faciliteiten (ruimtes) van de Vrolijkheid op asiellocaties. Op haar beurt kunnen professionals van de Buddy Film Project optreden als workshopleiders van de Vrolijkheid.

De afgelopen jaren hebben we bij diverse projecten samengewerkt met een aantal professionals die bij het project van de Buddy Film Project betrokken zijn. Onze ervaringen met mensen als Aqil Dahhan, Farhad Vilkiji en Cyrus Esfandiari zijn uitermate positief. De combinatie van hun professionele expertise en hun ervarings-migratie-expertise is uniek en van groot belang voor de succesvolle en kwalitatieve uitvoering van dit project. Ze zijn enthousiasmerende en deskundige rolmodellen die voor jongeren die opgroeien in azc’s een essentieel verschil kunnen maken.

Dit pleidooi voor De Kracht van Verbeelding begint wat lang te worden. Graag licht ik het mondeling toe Alexander, bel mij of mijn collega Sam Yazdanpanna gerust. Het nummer van de Vrolijkheid is 020-6273287.

Vrolijke groet!

Taco

afbeelding van Aqil Dahhan

Beste Alexander,

Tot op heden heeft the buddyfilmproject geen samenwerking gedaan met de stichting Vrolijkheid. Ik heb zelf ik een grotere project mogen samenwerken in de afgelopen zomervakantie voor NPO3 ( VRPO) in samenwerking met Cinekids en vrolijkheid. De TV Serie "Zara en Magische kicksen" welke in 6 AZC’s is opgenomen. Ik was de coach en coördinator/ begeleider van meer dan 300 kinderen en jongeren in 6 verschillende AZC’s. Een goede samen werking met meer dan 80 crew leden. We zullen de ervaring van de vrijwilligers van vrolijkheid op de locaties gaan gebruiken.

De drie beoogde locaties zijn dynamische locaties waar veel jongeren / kinderen en hun families worden verplaats. Maar we zijn verder in gesprek met AZC Den Helder en AZC Weert waar heel veel interesse is om te gaan samen werken.

Op de locatie van AZC Weert heeft vrolijkheid geen vestiging maar COA en vluchtelingenwerk gaan financieel en op vrijwillig basis helpen met het organiseren. Die soort projecten hebben we zeker iemand van binnen AZC nodig om makkelijk de jongeren kunnen benaderen.

De projectplan in de rechtse kolom is aangepast onder het kopje "Met wie werk je samen? "

 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Aqil,

Ik heb nog een vraag: je geeft aan dat je samenwerkt met Stichting de Vrolijkheid. Wat houdt die samenwerking in? Zij doen meer van dit soort projecten. Vissen jullie in dezelfde vijver? Daarnaast ben ik benieiuwd waarom jullie voor deze drie locaties kiezen, zijn dit niet de locaties waar al de meeste activiteiten plaatsvinden van aanbieders?

afbeelding van Aqil Dahhan

Farhad, bedankt voor je steun. we hebben jou help en van de Motion and Frame zeker nodig!

afbeelding van Farhad Vilkiji

Ik ben Farhad een ervaren deskundige en professioneel die ook in AZC heb gezeten. Ik heb meer dan 30 jaar ervaring in de film industrie als Production designer en regie. IK zal namens Motion and Frame, ons samenwerking open stellen om dit project succesvol te maken.

afbeelding van Aqil Dahhan

Beste Alexander bedankt voor je bericht, ik zal eerst aangeven dat we niet hetzelfde willlen gaan doen dan The buddy film project, Maar wel een uitberiding van,  ik gebruik wel de ervaring, expertise en de netwerk van de buddyfilm om de workshops en natuurlijk het resultaat daarvan ( maken van de film) op een professionele wijze te maken. Een groete verschiel met andere projecten is dat bij andre projecten  jongeren worden los gelaten en bij deze krijgen ze tijdens en na de film begeliding en een plek bij de buddy film project waar zich verder kunnen ontwikkelen. We hebben help voor de start nodig. Dit zal een start worden voor een doorloopende creative participatie project. Het plan is bijgewerkt.

afbeelding van Aqil Dahhan

Beste Alexander en collega's, hoop tot zover duidelijk is!

Zou je kunnen kijken of je nog tips en adviezen hebt?

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Aqil,

Inderdaad mooi om de reactie van Dennis te lezen. Een mooi pluim!
Als ik het goed lees, wil je eigenlijk een soort The Buddy Film Project maken voor jonge amateurfilmmakers in AZC's, klopt dat? Voor de aansluiting bij Jij Maakt Het Mee mis ik daarbij nog steeds de vernieuwende elementen. Want Jij Maakt Het Mee is een regeling die bedoeld is om de cultuurparticipatie in de vrije tijd te vernieuwen. Daarom is de vraag belangrijk: wat ga je anders doen dan andere filmworkshops voor AZC'ers. Daarvan hebben we er namelijk op Jij Maakt Het Mee al wel een aantal van voorbij zien komen.

afbeelding van Aqil Dahhan

Bedankt voor je Steun en je tips Dennis. We gaan het beste van maken.

afbeelding van Dennis Overeem

Ik steun dit project uit de grond van mijn hart. Ik ken Aqil en Farhad al een paar jaar en hun tomeloze inzet om mooie projecten op te zetten voor o.a. kinderen in azc's en hun passie voor filmmaken en theater, zijn een enorme motivatie en inspiratie. 

Mijn naam is Dennis Overeem en ik ben een van de oprichters van The Buddy Film Project. Samen met producent In-Soo Radstake en actrice Dewi Reijs zetten wij ons netwerk in om onze gevluchte collega's  uit de film- en televisieindustrie aan werk te helpen en zodoende hun nieuwe Nederlandse netwerk op te bouwen. 

'Film - De Kracht van Verbeelding' is een prachtig initiatief en ik hoop dat het een groot succes wordt. Wij zullen er alles aan doen om dit project te laten slagen. 

afbeelding van Aqil Dahhan

Beste Alexander,

Bedankt voor je opmerkingen. Ik heb ze er net in verwerkt. Het plan gaat nog meer verwerkt worden.

Pagina's