menu denk mee beslis mee maak mee

Festival ' Finnissy for All'

Samenspeelweekend Hedendaagse Muziek voor Amateurs

Stichting CoMAMaastricht
12 november 2016 tot 13 november 2016
muziek
jongeren, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Evaluatie, aanbevelingen en plannen voor de toekomst

Door Anne Marie Muysken op zo 19 feb

Het definitieve eindrapport met daarin een evaluatie van het festival aan de hand van de van te voren geformuleerde doelstellingen is klaar....

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Festival ' Finnissy for All'

Samenspeelweekend Hedendaagse Muziek voor Amateurs

afbeelding van Anne Marie Muysken

Ingediend door:

Anne Marie Muysken

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we dit weekend landelijk meer bekendheid geven en er voor zorgen dat het niet louter als regionaal project wordt gezien.

Wat ga je doen?: 

CoMAMaastricht (Contemporaine Muziek voor Amateurs) en Ensemble 88 (professioneel ensemble voor hedendaagse muziek) organiseren een festival met als centraal motto: Ervaar door het zelf spelen van hedendaagse muziek hoe leuk en spannend dit is.

Het Allcomers Event - het festivaldeel voor amateurmusici - zal bestaan uit vier aktiviteiten:

1. Spelen in groot ensemble met alle deelnemers
We gaan een werk instuderen - Maat strikt - dat speciaal voor dit weekend gecomponeerd wordt door de internationaal bekende, Engelse componist Michael Finnissy. Het is een zogenaamd ‘open-score’ werk voor flexibel ensemble.
De leden van Ensemble 88 zullen ook meespelen.
2. Spelen in kleine ensembles van acht tot veertien musici
‘Open-score’ werken lenen zich ook uitstekend voor het spelen in kleinere bezetting. Het spelen in deze setting vergt weer andere muzikale vaardigheden.
3. Workshops
We bieden drie workshops aan die ieder op een specifiek aspect van hedendaagse muziekbeoefening ingaan:
*Stoeien met ritme
*Ongekende mogelijkheden van je instrument
*Improviseren
4. Concerten
Zaterdagavond concerteert Ensemble 88. Zondagmiddag staat het Allcomers werk Maat strikt centraal.

Hoe ga je te werk?: 

Doelstellingen van het project:

1. Amateurmusici van alle leeftijden en niveaus laten ervaren hoe spannend en leuk het spelen van hedendaagse muziek is. De deelnemers meer vertrouwd maken met het klankidioom van hedendaagse muziek en kennis laten maken met diverse vormen van hedendaagse muzieknotatie. De amateurmusici zo inspireren dat zij vaker zelf hedendaagse muziek ter hand nemen en concerten en activiteiten waarin hedendaagse muziek een rol speelt zullen bezoeken.
2. Het in brede kring bekend maken van het CoMA concept door het aanbieden van een programma waarin nieuwe mogelijkheden voor actieve hedendaagse muziekbeoefening door amateurs duidelijk naar voren komen (Allcomers Event, workshops, werken met ‘open-score’ muziek)  
3. Door intensieve samenwerking tussen amateur- en professionele musici (in dit kader Ensemble 88) het wederzijds begrip vergroten en de professionalisering van de amateurmusici bevorderen.

Doelgroep:

In principe alle amateurmusici, maar we richten ons in eerste instantie op jongeren en op volwassenen uit de 'klassieke' hoek en harmoniewereld.. Bovendien zijn ALLE instrumenten welkom.

Wat maakt het project innovatief:

Door gebruik te maken van 'open-score' composities wordt amateurmusici van diverse niveau's en ongeacht welk instrument ze bespelen, de kans geboden hedendaagse muziek in ensembleverband te beoefenen. Voor de meeste amateurmusici is dit een geheel nieuwe benadering. Door zowel spelen in een groot als klein ensemble aan te bieden willen wij de deelnemers laten ervaren dat ‘ open-score’  composities op diverse manieren in te zetten zijn. Nieuw is ook dat we gericht workshops aanbieden, die ingaan op aspecten van de hedendaagse muziekbeoefening waar amateurs, zo is onze ervaring, moeite mee en/of geen weet van hebben . Verder zal het voor de meeste deelnemers een nieuwe ervaring zijn om vanaf het allereerste repetitiemoment samen te werken met de componist

Met wie werk je samen?: 

Samenwerking met Ensemble 88

Tijdens het Festival Finnissy for All wordt intensief samengewerkt met het professionele Ensemble 88. Zo zullen de leden van Ensemble 88 meespelen en als coach fungeren in het speciaal voor het festival gecomponeerde werk van Michael Finnissy Maat strikt. De amateurmusici kunnen zo van binnenuit, dus tijdens het spelen, aanwijzingen krijgen van professionele musici. Dit draagt bij aan de professionalisering van amateurmusici. Daarnaast krijgen de professionele musici op een zeer directe manier meer zicht op waar amateurs tegen aanlopen als ze hedendaagse muziek (willen) spelen. Dit zal in de toekomst vruchten afwerpen als het ensemble vaker met amateurs gaat werken, waaronder het CoMAMaastricht Ensemble.

De samenwerking tussen CoMAMaastricht en Ensemble 88 zal hopelijk ook leiden tot een grotere interesse bij amateurmusici voor het bezoeken van hedendaagse muziek concerten. Het concert door Ensemble 88 op de zaterdagavond van het festival draagt daar aan bij.

Samenwerking met Michael Finnissy

Michael Finnissy is een internationaal bekende Engelse componist, die bovendien al jaren een bijzondere band met Maastricht heeft. Zo heeft hij in de afgelopen vijf jaar twee keer een compositie-opdracht van Musica Sacra ontvangen. In de jaren negentig schreef hij al eens een werk voor Ensemble 88. Michael Finnissy was één van de professionele kartrekkers bij de oprichting van CoMA UK in 1993 en heeft diverse ‘open score’-werken geschreven in opdracht van CoMA UK. Tijdens het festival ter gelegenheid van de start van CoMAMaastricht in november 2011 was hij als eregast aanwezig. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat hij, mede ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag, zijn medewerking verleent aan het festival. Zo componeert hij het grote Allcomers werk Maat strikt speciaal voor ons festival en zal hij masterclasses verzorgen voor jonge componisten.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

CoMAMaastricht is gestart in 2011, nadat een aantal leden van het hedendaags amateur-blazersensemble RAAK bij toeval waren gestuit op de Engelse organisatie CoMA (Contemporaine Muziek voor Amateurs). Zij waren erg enthousiast over het concept - te weten het creëren van mogelijkheden voor het spelen van hedendaagse muziek door amateurs middels het organiseren van Allcomers Events (Samenspeeldagen), het opzetten en ondersteunen van (regionale) ensembles en de jaarlijkse Summer School - en besloten dit ook in Nederland op te starten. In de afgelopen vijf jaar heeft CoMAMaastricht diverse Allcomers- aktiviteiten georganiseerd. Daarnaast heeft zij sinds 2013 een eigen ensemble, het CoMAMaastricht Ensemble dat amateurmusici de kans biedt  maandelijks hedendaagse muziek te spelen. 

CoMAMaastricht zoekt sinds twee jaar ook zeer nadrukkelijk de samenwerking met (jonge) componisten op en probeert hen middels workshops en compositieopdrachten te scholen in en enthousiast te maken voor 'open-score' componeren. De 'eigen' bibliotheek bevat inmiddels zes 'open-score' werken, onder andere van Wim Henderickx en Jesse Passenier.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Allcomers Event 60-80  
1 Concert Ensemble 88   150-200
3 workshops 60-80  
3 spelen in kleine ensembles 60-80  
1 Eindconcert 60-80 100-150
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

CoMAMaastricht is van mening dat zij met haar werkwijze - het aanbieden van samenspeelmogelijkheden hedendaagse muziek voor amateurs middels 'open-score' composities - veel amateurmusici in staat kan stellen op hun eigen niveau hedendaagse muziek te beoefenen. Dit concept is uniek in Nederland. 

Aangezien het FCP zich richt op amateurs en vernieuwing vinden wij een subsidieaanvraag bij het FCP gepast.

Begroting: 

De totale kosten voor het project bedragen € 25.000. Subsidie is toegezegd door VSB Fonds (€8000), Elisabeth Strouven Fonds (€2000),  Gemeente Maastricht (€3000), Intro in Situ (€700).

De projectkosten omvatten ondermeer: gage docenten/dirigenten, compositie Michael Finnissy, PR, projectondersteuning, huur locaties, reis- en verblijfskosten docenten/dirigenten.

Locatie(s): 
Conservatorium Maastricht, Bonnefantenstraat 15 6211 KL Maastricht - Allcomers Event
Sint Janskerk, Vrijthof 24 6211 LE Maastricht - concert Ensemble 88

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 141 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Tijdens Festival Finnissy for All staan de open score composities centraal. Dit uitgangspunt vind ik sympathiek omdat het via open score mogelijk is om verschillende soorten ensembles te creëren in omvang en qua instrumenten. Dit maakt de deelname aan activiteiten om hedendaagse klassieke muziek te spelen laagdrempelig. Ik ben positief over de kwaliteit van de organisatie en van de inhoudelijk betrokkenen. Tegelijkertijd is het ook een traditioneel project. Hopelijk zal het zich in de toekomst wat meer buiten de gebaande paden begeven door sterker op zoek te gaan naar onverwachte samenwerkingen of het aantrekken van nieuwe doelgroepen.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Festival Finnissy for all biedt een inspirerende samenwerking van amateurmusici- en componisten. Een tijdelijke broedplaats voor hedendaagse muziek, biedt een welkome een impuls op de ontwikkeling van amateurtalent. De organisatie biedt in samenwerking met Ensemble 88 gedegen kwalitatieve begeleiding. Uit de informatie en de stemmen blijkt dat dit initiatief een heldere focus heeft op de kwaliteit, goed de verbinding weet te leggen tussen amateurs en professionals en dat het initiatief een breed draagvlak kent. Het festival kan volgens mij nog een slag maken in haar bereik door nieuwe verbindingen te leggen met andere kunstdisciplines en door de deelnemers meer inhoudelijk te betrokken bij het opzetten van het programma. Succes met de uitvoering!

afbeelding van Anne Marie Muysken

Onze vernieuwde website staat binnen 1 à 2 dagen online!

 

Beste Anouk en Lidian, bedankt voor het op de valreep meedenken. Ik ga het project nu omzetten naar de Beslis mee fase.

afbeelding van Anne Marie Muysken

1. Beeldmateriaal toegevoegd 2. Het componistendeel van het festival valt buiten het bestek van deze aanvraag (op advies van het FCP zelf hebben we het allcomers event eruit gelicht voor deze aanvraag). De componisten worden nadrukkelijk uitgenodigd te participeren in het grote Allcomers Ensemble 3. Het programma als zodanig ligt vast. Docenten zijn benaderd; geschikte muziek is uitgezocht 4. We werken niet samen met andere partners buiten de muziek 5. Musici uit Zuid Nederland kunnen aansluiten bij het bestaande CoMAMaastricht Ensemble. CoMAMaastricht kan musici die zelf een ensemble op willen zetten, ondersteuning bieden, b.v. bij het aanleveren van geschikte muziek.

Het lukt mij niet deze antwoorden te verwerken in de linker kolom gezien beperkte ruimte.

 

afbeelding van Lidian Fleers

Je kan eerder vragen of je naar de beslis mee fase kan gaan, maar ik ben nog wel benieuwd naar het volgende. Beschikken jullie over relevant beeldmateriaal dat je bij de aanvraag kan plaatsen? Jullie schrijven dat jullie ook contact zoeken met (jonge) componisten. Nemen jullie hen ook mee in dit programma? En in hoeverre spelen jullie met dit project in op een concrete wens of behoefte van de (potentiële) deelnemers en/of is er ruimte voor de amateurmusici om mee te denken over de invulling van het programma? Zijn er ook niet culturele partners of andere kunstdisciplines waar jullie mee samenwerken? Is er na het weekend een mogelijkheid voor de musici om door te gaan, leggen jullie verbindingen hiervoor? Kijk of je de antwoorden nog in de linkerkolom kan verwerken.

afbeelding van Anne Marie Muysken

Beste Anouk,

Is er enig zicht op of en wanneer onze aanvraag naar de beslisronde gaat, zodat we tijdig potentiele stemmers kunnen benaderen? Groet, Anne Marie

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Hai Anne Marie,

Jullie kunnen je project uiterlijk op 30 juni naar de Beslis mee-fase doorzetten. Ik zou dus zeker al potentiële stemmers gaan benaderen!

Hartelijke groet,

Anouk

afbeelding van Anne Marie Muysken

Beste Anouk,

De landelijke PR die we nu voor ogen hebben loopt via:

Facebook, FASO, Huismuziek,WMC, Festivals waar amateurs aan deelnemen zoals Orlando Festival, Delfts Kamermuziek Festival, muziekscholen, provinciale platforms als Huis voor de Kunsten in Limburg en Kunstbalie in Brabant, LKCA. Daarnaast via persoonlijke netwerken in zowel de amateur- als de professionele muziekwereld.

Binnen enkele weken zal onze vernieuwde website de lucht ingaan, zodat alle informatie nog overzichtelijker beschikbaar is.

Flyers en posters worden op dit moment ontworpen.

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Zo te zien zijn jullie al heel hard aan het werk om landelijke aandacht te krijgen! Ik kijk uit naar jullie vernieuwde website. 

afbeelding van Anne Marie Muysken

Beste Anouk,

Ik heb een en ander verwerkt in de linkerkolom onder het hoofd ' Wat maakt het project innovatief '.

Ik hoop dat de aanvraag nu helder en duidelijk genoeg is. Zo niet, dan hoor ik dat graag van je.

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Dankjewel, heel goed! 

Ik denk ook graag met je mee over jullie 'meedenkvraag' om landelijke bekendheid te genereren. Wat zijn jullie al van plan om aan publiciteit te doen?

afbeelding van Anne Marie Muysken

Beste Anouk, Werken met ‘ open-score’  composities is voor CoMA niet nieuw. Voor de meeste amateurmusici echter wel en wij mikken nadrukkelijk op die doelgroep. Door zowel spelen in een groot als klein ensemble aan te bieden willen wij de deelnemers laten ervaren dat ‘ open-score ‘  composities op diverse manieren in te zetten zijn. De samenspeeldagen die we tot nu toe organiseerden vonden plaats in een groot/groter ensemble. Nieuw is ook dat we gericht workshops aanbieden, die ingaan op aspecten van de hedendaagse muziekbeoefening waar amateurs, zo is onze ervaring, moeite mee hebben en/of geen weet van hebben. Verder zal het voor de meeste deelnemers een nieuwe ervaring zijn om vanaf het allereerste repetitiemoment samen te werken met de componist.

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Bedankt voor de heldere toelichting. Het nieuwe en het experiment zijn voor Jij maakt het mee essentieel, dus het is goed om dat duidelijk te omschrijven. Ik raad je aan om je antwoord te verwerken in de linkerkolom, want daar kijkt het fonds naar bij de beoordeling. 

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Hai Anne Marie,

Het werken met een open-score is voor CoMAMaastricht niet nieuw, begrijp ik. Ook organiseren jullie vaker samenspeeldagen voor amateurmusici. Kun je toelichten wat er experimenteel is aan dit samenspeelweekend en hoe het verschilt van eerdere projecten die jullie hebben georganiseerd? Is dat enkel de samenwerking met Ensemble 88 en Michael Finnissy of zit dat ook in andere aspecten?

Pagina's