menu denk mee beslis mee maak mee

festival BAUPLAATS

Doe- en bouwfestival BAUPLAATS daagt bezoekers...

stichting RAUM
19 mei 2018 tot 20 mei 2018
beeldend 3D, crafts, muziek, tekenen en schilderen
jongeren, kinderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Stam in de maak

Door Iris Vos op wo 16 mei

Decorbouwclub Triomf werkt aan de stam van de boom. Nog maar een paar dagen tot Bauplaats!

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

festival BAUPLAATS

Doe- en bouwfestival BAUPLAATS daagt bezoekers uit mee te werken en actief deel te nemen aan het programma en samen een installatie te bouwen.

afbeelding van Iris Vos

Ingediend door:

Iris Vos

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Zijn er in Nederland vergelijkbare projecten waarmee we kennis kunnen uitwisselen?

Wat ga je doen?: 

BAUPLAATS is een interactief en participatief bouwfestival van RAUM waarbij bezoekers een kunst-installatie mede vormgeven en 'meemaken'. Het soort installatie wordt vooraf met (potentieel) publiek bedacht, in aanloop ernaar toe verder aan gewerkt en tijdens BAUPLAATS wordt dit ‘gesammtkunstwerk’ samen gebouwd. Bezoekers kunnen bovendien hun eigen creaties maken in werkplaatsen van professionele Utrechtse makers

Festival BAUPLAATS beleefde in 2017 zijn eerste editie op het Berlijnplein in Utrecht en trok 1.500 mensen die meebouwden aan een gesammtkunstwerk. Dit doe- en bouwfestival, dat wordt georganiseerd door Stichting RAUM, daagt bezoekers uit om zelf mee te bouwen aan de installatie, mee te werken aan het festivalprogramma en actief deel te nemen in één van de vier bouwplaatsen. Na de eerste succesvolle editie, waar bezoekers konden meebouwen aan een grote Domtoren die geheel in het teken stond van het Stijl-jaar, komt BAUPLAATS in 2018 terug in een tweedaags festival tijdens het Pinksterweekend.

BAUPLAATS is vanaf haar start in 2017 een belangrijk boegbeeld van het meemaakprogramma van stichting RAUM. Het komt voort uit de wens van betrokkenen om het programma letterlijk mee te kunnen maken en actief deel te nemen. Deze wens is opgehaald bij direct belanghebbenden (bewoners en ondernemers uit de omliggende wijken en culturele partijen uit wijk en stad) tijdens het ontwikkelen van het concept voor RAUM zelf en is een terugkerend vraag tijdens de meedenksessies die RAUM organiseert. De behoefte werd ook gestaafd tijdens de eerste BAUPLAATS waar een grote diversiteit aan deelnemers uren achter elkaar bouwden aan het gesammtkunstwerk.

WAAROM
Tijdens BAUPLAATS speelt het publiek de hoofdrol: zij zijn de bron van creativiteit. Zij bepalen wat we gaan doen en hoe het eruit komt te zien. Het grid bepalen we vooraf in meedenksessies met belanghebbenden en (potentieel) publiek, in aanloop naar het festival in specifieke werkplaatsen en tijdens het festival door hun eigen inbreng ter plaatse. RAUM ziet dit als de basis voor het activeren van individuele creativiteit en het werken vanuit collectieve intelligentie met als doel mee te bouwen aan, in invloed uit te oefenen op, de directe omgeving in het algemeen en RAUM in het bijzonder.

Het doel is een divers publiek aan te spreken van (amateur) makers, buurtbewoners (met name ouders met kinderen), cultuurliefhebbers en andere geïnteresseerden. Dit zijn ook een groot deel van de hoofddoelgroepen van RAUM als geheel. Uit de eerste BAUPLAATS in 2017 is gebleken dat ouders met kinderen zich zeer aangesproken voelen tot dit evenement en er vol enthousiasme aan meedoen. Daarnaast ervaart RAUM dat er veel creatieve mensen zijn die graag zelf willen bouwen en timmeren cq zelf (amateur) maker willen zijn.

HOE
Door in te zetten op het creëren van een gesammtkunstwerk, wordt zowel de individuele creativiteit aangesproken als de collectieve intelligentie gevierd. Een gesammtkunstwerk representeert een “ideaalsamenspel van alle kunsten”, maar RAUM neemt de titel ook letterlijk: het samen creëren van een werk. Dit werk is in de basis een installatie die de omgeving rond RAUM zichtbaar verandert en hier en/of aan het inhoudelijke programma van RAUM een bijdrage aan levert. Het werken aan een gesammtkunstwerk stimuleert ook de ontmoeting met elkaar: er is een object om samen aan te bouwen en een onderwerp om over te praten, namelijk het gekozen gesammtkunstwerk. Het publiek wordt verder aangespoord om BAUPLAATS te gebruiken om een eigen werk te maken bijvoorbeeld als maker, voor thuis of voor hun eigen buurt. Zo bieden we diverse soorten doelgroepen met verschillende soorten behoeften de mogelijkheid om aan te sluiten.

BAUPLAATS biedt minimaal vier verschillende 'werkplaatsen', waar het publiek zelf aan de slag kan, begeleid kan worden en kan leren van professionele makers. In 2017 was er een zagerij, ververij en timmerij. Dit zal in 2018 uitgebreid worden. Diverse professionele Utrechtse makers vanuit verschillende disciplines gaan de werkplaatsen (ter plaatse en in aanloop naar BAUPLAATS) inhoudelijk en technisch begeleiden en geven workshops tijdens het festival. We verwachten dat deze workshops gebruikt worden door publiek dat graag meer diepgaande kennis wil over, en vaardigheden in een specifieke discipline. De workshops zullen dan ook naar verwachting elke keer unieke deelnemers hebben die hun skill weer verder kunnen inzetten tijdens BAUPLAATS. RAUM denkt aan professionele makers als Heart Glass (glas in lood), Jamie Nee & Munir de Vries (illustratie / street art) Goede Vrijdag en HUT (houtbewerking). Zij begeleiden meemakers in het creëren van een werk en leren hen met verschillende technieken om te gaan. BAUPLAATS biedt hen een platform om publiek kennis te laten maken met hun werk en ambacht. Zo brengen we makers en meemakers samen in het bouwen aan de omgeving. Het is belangrijk dat de mogelijkheid tot meebouwen in een prettige en uitnodigende omgeving gebeurt. Het format van een gratis festival met een cultureel (muziek)programma biedt deze ideale setting. Het culturele podiumprogramma stellen we samen met partners als Cultuur 19, Grote Prijs van Leidsche Rijn en Vrijstaat en zal een mix zijn van amateurs en semi-professionals.

Via open oproepen hebben we belanghebbenden (met name bewoners uit de omliggende wijken en creatieven uit de hele stad Utrecht) gevraagd om het thema van de installatie te bepalen, gaan we in werkplaatsen vooraf aan de slag om het gesammtkunstwerk verder vorm te geven (en delen daarvan vooraf te realiseren) en gaan we hen vragen actief deel te nemen in de organisatie van BAUPLAATS. Zo is BAUPLAATS van begin tot eind een samenspel van makers en meemakers: de basis van het programma van RAUM.

Hoe ga je te werk?: 

Het werkproces van BAUPLAATS 2018 is als volgt:


jan/ feb ‘18
vaststellen te bouwen object met Triomf. Op 13 december 2017 organiseerden we een ‘RAUM meedenk-bijeenkomst’. Met 30 belanghebbenden bepaalden we toen de uitgangspunten voor het BAUPLAATS object, deze keer is de wens om een functioneel object te creëren (in tegenstelling tot de Domtoren vorig jaar) oftewel een object dat ook gebruikt kan worden (bv. als zitobject of toegangspoort). RAUM ziet het als een mooi uitgangspunt om van hieruit met het publiek te bouwen aan een functioneel (en kunstzinnig) object voor op het terrein van RAUM. Zo bouwt het publiek letterlijk mee aan de plek waar het programma plaatsvindt en oefenen ze duurzame invloed uit op deze omgeving. Daarbij is het uitgangspunt nu dat de installatie in ieder geval in 2018 kan blijven staan en gebruikt kan worden en zo mogelijk ook na 2018. Gekeken wordt of de installatie gekoppeld kan worden aan de ontmoetingsruimte die de ontwerpers Overtreders W (o.a. People’s Pavilion Dutch Design Week) voor RAUM aan het ontwerpen zijn. Aan hen, en Triomf, is specifiek de vraag gesteld hoe we de wens voor een functioneel object voor RAUM (dat met het publiek verder ontwikkeld en gebouwd wordt) kunnen integreren in of aan deze ontmoetingsruimte. De uitkomst hiervan staat nog niet vast maar wordt in het proces, met de ‘meemakers’, bepaald.


feb/ mrt ‘18

Gesprekken met partijen uit de omgeving om deel te nemen aan de werkplaatsen in aanloop naar BAUPLAATS waar de installatie van RAUM met dedicated partijen/ ‘meemakers’ uit de wijk verder uitgedacht en voorbereid kan worden. Hier kunnen al delen van het gesammtkunstwerk gemaakt worden om tijdens BAUPLAATS te worden geassembleerd en afgemaakt. Zo kan de installatie ook een grotere impact hebben op de partijen die meemaken en op RAUM zelf. RAUM wil o.a. samenwerken met makers als Heart Glass (werkplaats glas in lood), Jamie Nee & Munir de Vries (werkplaats illustratie / street art) Goede Vrijdag en HUT (werkplaats houtbewerking). Vanuit eerdere gesprekken blijken een aantal partijen zeer geïnteresseerd om mee te bouwen aan project. Zo wil Doenja Dienstverlening (zeer actief in de wijk) ondermeer Bouwspeeltuin Voorn in de wijk betrekken, de nieuwe Academie 10 (die op het Berlijnplein komt) wil samen met jongeren bouwen aan de plek en de kinderkunstwerkplaats de Vrijstaat (gelegen achter RAUM) is geïnteresseerd. RAUM gaat met deze en andere partijen in gesprek om actief deel te nemen. Door mee te werken aan BAUPLAATS leveren zij allen een directe bijdrage aan hun eigen directe omgeving, waar ze later ook weer gebruik van kunnen maken, en krijgen zij skills aangeleerd die ze op andere momenten weer kunnen inzetten. Per partij bespreken we de artistieke behoeften per groep en welke begeleider passend is. Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers per groep.

mrt ’18
BAUPLAATS bijeenkomst op woensdag 21 maart met alle deelnemers en begeleiders. Hoe gaat het object waaraan we bouwen er in grote lijnen uitzien?


apr ‘18
Vanaf half april gaan vier begeleiders aan de slag met vier groepen, Eén keer per week organiseren we een workshop bij de werkplaatsen, dit doen we vier weken totaal. Alle groepen komen voor BAUPLAATS dus vier keer samen. Samen werken de deelnemers aan het gesammtkunstwerk. Denk hierbij aan glas-in-lood ramen, delen van de houtconstructie, etc.


mei ‘18
Op 4 mei start de bouw van het geraamte van het gesammtkunstwerk, op het Berlijnplein. Aan het einde van de workshopreeks, verplaatsen deelnemers hun gemaakte objecten naar het gesammtkunstwerk. Op 19 en 20 mei is BAUPLAATS. Tijdens BAUPLAATS bevestigen we samen de workshop-resultaten aan het geraamte. We bouwen het object samen af, in een festival achtige setting. Delen van het werk zijn nog niet af en hieraan kan het publiek verder meebouwen.

Met wie werk je samen?: 

We werken samen met Triomf (ontwerp geraamte bouwwerk), de Vrijstaat (kunstwerkplaats voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 16 jaar, werving deelnemers), Doenja Dienstverlening (actief in wijkaccommodaties, buurtcentra en speeltuinen / werving deelnemers) en midddelbare school X11/ Academie 10 (werving deelnemers).

Het projectteam bestaat uit:
Iris Vos: projectleider en programma BAUPLAATS
Lars Terhorst: marketing BAUPLAATS
Mattijn Boerkamp: productie RAUM/ BAUPLAATS i.s.m. Triomf

Iris Vos zal als projectleider toezien op een soepel verloop van het artistieke proces en zij inventariseert ook de behoeftes van de groepen deelnemers. Zij heeft ruime ervaring in het coordineren van communityprojecten en was o.a. als stagaire betrokken bij de organisatie van Burning Man.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

De volgende online en fysieke promotools worden ingezet om BAUPLAATS bekend te maken bij het publiek: (sociale) advertenties en content-distributie via o.a. Facebook, Instagram en Google Ad Words, postercampagne, perspromotie (landelijk, regionaal, lokaal) huis-aan-huis-brieven, influencers en samenwerkingspartners.

De marketing van BAUPLAATS heeft als insteek ‘participatie’, wat immers ook een doel is van BAUPLAATS als programma. In de volgende activiteiten vormt dit de leidraad, onderverdeeld in de drie eerdergenoemde doelgroepen. Hier zit echter ook overlap in.

a. Met de leden van Club RAUM (direct betrokkenen bij RAUM zoals buurtbewoners, vrijwilligers etc) worden de palen geslagen voor de betreffende editie: mogelijke thema’s voor BAUPLAATS. Wat dat betreft zijn het stakeholders, maar ze behoren ook tot de doelgroep: zij en hun achterban zijn het publiek waarvoor BAUPLAATS onder andere gemaakt wordt. Door Club RAUM in te zetten, hoopt RAUM op een sneeuwbaleffect in de promotie. Zij zijn de ambassadeurs. Door hen mee te laten denken over het evenement, worden ze betrokken en dat werkt enthousiasmerend. Zo worden ze gestimuleerd hun eigen netwerk ook aan te boren om te participeren;

b. Campagne: De campagne heeft als insteek dat het potentiële publiek kan meewerken aan de campagne. Zo leggen zij online het definitieve thema vast, of de installatie, voor BAUPLAATS. RAUM denkt bovendien aan een postercampagne die nog afgemaakt moet worden in het straatbeeld, waardoor ook alle posters er anders uitzien. Daarnaast willen we een fysieke guerrilla-actie opzetten die een extra dimensie toevoegt aan de campagne, wat ook een hoge attentiewaarde heeft en relevant kan zijn voor de lokale media. Deze actie wordt vastgelegd en omgezet naar een promotievideo om online in te kunnen zetten. De invulling van deze actie wordt bepaald als het thema bekend is;

c. Foto- en filmserie: Zowel in de aanloop als achteraf worden deelnemers gevolgd: waarom willen ze graag bijdragen aan een specifiek project? Waarom staat het gemaakte object op het nachtkastje? Door een dergelijke serie te maken, kan BAUPLAATS persoonlijk worden gemaakt & leren we de makers, denkers & doeners kennen. Dit draagt bij aan het laten zien waar RAUM voor staat: betrokkenheid creëren en mensen betrekken bij de levende stad.

Daarnaast is beeld belangrijk voor online zichtbaarheid: algoritmes van de grootste communicatiekanalen geven berichten met (bewegend) beeld meer organisch bereik dan berichten zonder;
 

d. Influencers: aangezien kunstenaars worden aangetrokken voor de begeleiding van de werkplaatsen, wordt indirect ook hun achterban aangesproken. De kunstenaars krijgen een prominente plek als de gezichten van BAUPLAATS. Denk hierbij naast de eerder genoemde makers ook aan makers als Merijn Hos (15300 volgers op Instagram), We Are Out Of Office (33800 volgers op Instagram) en Kapitaal (4500 volgers op Instagram). De makers waar BAUPLAATS mee gaat werken, worden dus op voorhand betrokken bij (de campagne rond) het evenement;

e. Hobby-groepen & aanbieders van relevante workshops: RAUM gaat deze partijen aanschrijven en bezoeken om hen als groep te betrekken bij het meemaken aan het ‘gesammtkunstwerk’. Dit zijn zowel organisaties met een fysieke locatie, als Facebook-groepen; een functie van Facebook dat enorm populair is om gelijkgestemden m.b.t. een bepaalde discipline, hobby of sector bij elkaar te krijgen;


f. Mensen uit de buurt: zij krijgen een maand van te voren een pamflet in de brievenbus (10.000 huizen), met informatie over BAUPLAATS en hoe ze mee kunnen doen;

g. Samenwerkingspartners: BAUPLAATS wordt meegenomen in de distributie van Regio Leidsche Rijn, het netwerk van de leden van de gebiedsraad, vrijwilligers die zich hebben aangemeld en de kanalen van andere samenwerkingspartners als Triomf. Naast decorontwerp organiseert Triomf ook evenementen die een overeenkomstige doelgroep bedienen als BAUPLAATS. Daarnaast hebben ze een grote aanhang van (decor)bouwers;

h. Werving op relevante locaties: denk aan scholen, wijkcentra, café's, winkels, theaters, musea en poppodia.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
21-3 bijeenkomst deelnemers  70  
25-5 werkplaats workshops #1  80  
2-5 werkplaats workshops #2  80  
9-5 werkplaats workshops #3  80  
16-5 werkplaats workshops #4  80  
20-5 en 21-5
bauplaats festival  

 

  1500 (750 per dag)

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

BAUPLAATS is een initiatief van RAUM en Triomf, geinspireerd op het Hongaarse festival Hello Wood en Burning man. Bezoekers bouwen hier dagenlang samen aan een origineel bouwwerk. Deze manier van het tot stand brengen van een festival is bijzonder en kan als voorbeeld dienen voor andere festivals in Utrecht. De werkwijze is grotendeels bottom up waarbij het publiek daadwerkelijk meebouwt aan het festival en de uitstraling ervan. Wijkbewoners worden betrokken bij de productie van het festival.

In Utrecht en Leidsche Rijn wordt geen ander vergelijkbaar festival georganiseerd. Ook is er geen andere organisatie in Leidsche Rijn of Utrecht bezig om een cultuurprogramma op deze wijze, volledig in samenhang en samenspraak met het (potentiele) publiek vorm te geven.

Begroting: 

De begroting van BAUPLAATS bestaat uit de festivalgerelateerde kosten. De kosten voor RAUM-personeel, kantoor en algemene publiciteit staan niet in deze begroting en worden geheel door RAUM gedragen.Het dekkingsplan bestaat uit vermogensfondsen zoals KF Hein Fonds, Elise Mathildefonds, eigen bijdragen van het publiek en een eigen bijdrage van RAUM. Omdat er nog geen horecavoorziening aanwezig is bij RAUM, en RAUM dus waarschijnlijk met een uitbater moet werken, zijn er dit jaar (nog) geen horeca-opbrengsten meegenomen.

Locatie(s): 
Berlijnplein / Leidsche Rijn Centrum Utrecht

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 103 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Hello Wood en Burning Man bieden een rijke culturele inspiratie voor dit initiatief waarbij kunst en architectuur samenkomen op het nieuwe geografische centrum van Utrecht. De creatieve werking maakt daarbij onderdeel uit van het tijdelijk opgaan in een cultuur of community. Maar er is een onderscheid tussen beleving en actieve participatie. Enerzijds denk ik dat de basisvoorwaarden voor dit laatste voldoende aanwezig zijn, anderzijds zal het nog echt een uitdaging worden om nieuwe, actieve deelnemers bij te betrekken. Daarom is het positief dat jullie de deelnemers en samenwerkingspartners nu eerder betrekken in de planvorming. Hun inhoudelijke bijdrage kan mogelijk verder gaan dan alleen de werving, waardoor er meer sprake is van een inhoudelijke samenwerking en synergie. Ook het creatieve proces en de begeleiding dat vooraf gaat aan het festival had beter toegelicht kunnen worden, waardoor duidelijker zou zijn welke ontwikkeling jullie de deelnemers bieden, welke impact het daarop heeft. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Bouwen als collectieve uiting van creativiteit en intelligentie, dat spreekt mij aan. Dit festival koppelt fantasie en technisch inzicht aan overleg, samenwerking en lichamelijke inspanning. Het ontwerpen en bouwen biedt de deelnemers de gelegenheid hun eigen ideeën en wensen vorm te geven. Over de begeleiding van de deelnemers had ik graag meer concrete informatie gekregen, evenals over de coördinatie van het proces: wie zorgt ervoor dat het gesammtkunstwerk ook echt gedragen wordt door de groep bouwers, wie maakt de keuzes, wie neemt de beslissingen als het creatieproces stagneert? De editie van 2018 is een vervolg op het succesvolle initiatief van 2017, maar in de projectomschrijving staat weinig te lezen over de nieuwe stappen die jullie willen zetten of over verbeterpunten die jullie willen doorvoeren. Ook het effect van dit project op de cultuurbeoefening in de toekomst blijft helaas onderbelicht, waardoor de score op het criterium impact nogal laag uitvalt.

afbeelding van Iris Vos

Beste Lidian,

Dank voor de feedback. In de tekst gaan we nu iets uitgebreider in op de door jouw aangestipte punten. We gaan de aanvraag zometeen verzenden.

groet, Iris

 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Iris, het spijt me dat ik niet eerder kon reageren. Maar op de valreep nog een reactie. Allereerst fijn dat je meer inzicht hebt gegeven in het proces. Naar ik lees is het een community art project met deels een bottom up werking, maar dat laatste zie ik nog niet heel sterk terug. Zou je voordat je het verzoek doet voor de Beslis mee fase nog iets explicieter kunnen zijn op de wijze waarop dit project aansluit bij de wensen of behoeften van de deelnemers. Deels gaat het natuurlijk om een van te voren door jullie bedacht bouwwerk, kan je daarom nog iets specifieker zijn in hoe zij bepalen hoe het eruit komt te zien? M.a.w. welke concrete input de deelnemers zelf kunnen leveren, het onderdeel dat ze zelf maken, waar ze zich concreet in ontwikkelen. Verwacht je per workshop nieuwe of terugkerende deelnemers? Ten slotte zou je nog iets kunnen benoemen in welke plek jullie festival inneemt ten opzichte van andere initiatieven in Leidsche Rijn, welke vernieuwende impact jullie beogen lokaal en voor de kunstbeoefening. Hopelijk lukt het je hier nog iets over te schrijven in de linkerkolom. Succes!

afbeelding van Iris Vos

Hi Lidian,

We hebben nu alle projectinfo verwerkt en zouden graag je feedback ontvangen omdat we vrijdag zouden willen indienen. Mis je nog iets? 

We horen het graag!

groet, Iris

afbeelding van Iris Vos

Ha Lidian, 

het is inmiddels gelukt om ons proces aan de projectomschrijving toe te voegen. 

Als je vragen of tips hebt, hoor ik het graag. 

Dank!

Iris

 

afbeelding van iris.vos1

Ha Lidian, aangenaam. Kinderen aan Zee kende ik nog niet, dank voor de link. Zelf gebruik ik het project DUIF van festival de Basis en Stichting Nieuwe Helden regelmatig als voorbeeld. Inwoners uit Zeist, Soest en Soesterberg maakten samen een reusachtige Vredesduif. 

Het proces van BAUPLAATS beschrijf ik onderaan dit antwoord. Het lukte me niet om de beschrijving aan te passen onder "Bewerken" vind je bij het tabblad "Denk mee, meer projectinfo" meer invulvelden. 


Ken jij nog andere initiatieven die we als voorbeeld kunnen gebruiken? 

Ik ben benieuwd naar je reactie. 
Groet, 
Iris

------------------------------------------------------------------------

Het proces van BAUPLAATS 2018 is als volgt: 


jan ‘18
vaststellen te bouwen object met Triomf. Op 13 december organiseerden we een ‘RAUM meedenk-bijeenkomst’. Met 30 deelnemers bepaalden we toen de uitgangspunten voor het BAUPLAATS object, deze keer is het functioneel. 


feb ‘18
BAUPLAATS biedt minimaal vier verschillende 'werkplaatsen', waar het publiek aan de slag kan. In
2017 was er een zagerij, ververij en timmerij. Dit zal in 2018 uitgebreid worden. 
Overleg met onder anderen de Vrijstaat, Cultuur19, Doenja Dienstverlening en UCK. Aan welke artistiek-inhoudelijke verdieping hebben zij behoefte? Hoe willen zij meebouwen aan BAUPLAATS? Per partij bespreken we 1 begeleider per groep, van maximaal 15 personen. 
Diverse Utrechtse makers gaan de verschillende werkplaatsen
inhoudelijk en technisch begeleiden. RAUM wil o.a. samenwerken met makers als Heart Glass
(werkplaats glas in lood), Jamie Nee & Munir de Vries (werkplaats illustratie / street art) Goede Vrijdag en
HUT (werkplaats houtbewerking).


mrt ’18 
BAUPLAATS bijeenkomst op woensdag 21 maart met alle deelnemers en begeleiders. Hoe gaat het object waaraan we bouwen er in grote lijnen uitzien? 


apr ‘18
Vanaf half april gaan vier begeleiders aan de slag met vier groepen, Één keer per week organiseren we een workshop bij de werkplaatsen, dit doen we vier weken totaal. Alle groepen komen voor BAUPLAATS dus vier keer samen. Samen werken de deelnemers aan het gesammtkunstwerk. Denk hierbij aan glas-in-lood ramen, delen van de houtconstructie, etc. 


mei ‘18
Op 4 mei start de bouw van het geraamte van het gesammtkunstwerk, op het Berlijnplein. Aan het einde van de workshopreeks, verplaatsen deelnemers hun gemaakte objecten naar het gesammtkunstwerk.  
Op 19 en 20 mei is BAUPLAATS. Tijdens BAUPLAATS bevestigen we samen de workshop-resultaten aan het geraamte. We bouwen het object samen af, in een festival achtige setting. Het publiek mag ook meebouwen. 
BAUPLAATS is een initiatief van RAUM en Triomf, geinspireerd op het Hongaarse festival Hello Wood en Burning man.  Bezoekers bouwen hier tien dagen lang samen aan een origineel bouwwerk. Groepen van over de hele wereld komen hier samen. 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Iris, welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur denk ik graag met je mee en kijk ik naar in hoeverre het project binnen de doelstelling en voorwaarden van de subsidieregeling valt. Bij Jij maakt het mee kijken we niet alleen naar het eindproduct, maar juist naar het proces. Goed om te lezen dat jullie de inwoners eerder betrekken in het proces, maar wat gaan de deelnemers doen, hoe vaak, door wie worden ze begeleid en waarin kunnen ze zich in artistiek-inhoudelijk opzicht ontwikkelen? Kan je daar iets concreter in zijn? Misschien kan je ook in het kort wat meer vertellen over het ontstaan van het initiatief?  Weet je hoe je de tekst verder kan aanvullen? Onder "Bewerken" vind je bij het tabblad "Denk mee, meer projectinfo" meer invulvelden. Ik heb het idee dat op dit moment jullie festivaldatum vermeld staat als startdatum. Mochten jullie activiteiten met de deelnemers al voor het festival beginnen, bijv. met maaksessies, workshops, bijeenkomsten e.d. vermeld dan daarvan de eerste dag als startdatum. 

Ben je bekend met het project "Kinderen aan Zee"? Zij werken o.a. samen met Fablabs aan een zomerweek voor kinderen in plaatsen als Alkmaar, Purmerend. Voor zover nog niet bekend kan je eens kijken  naar hun aanpak, wellicht biedt het inspiratie.

afbeelding van Diane Frenay

Ha Donica, ik ben je coach op dit platform.

Een heel leuk project is het zeker. Maar: Bauplaats heeft vorig jaar ook plaatsgevonden. kun je nog wat beter verhelderen hoe het concept zich onderscheid van vorig jaar? 

afbeelding van Iris Vos

Ha Diane, dank voor je bericht. Vorig jaar organiseerden we inderdaad BAUPLAATS bij RAUM, dat was de eerste editie. We bouwden toen e, en domtoren, er waren veel gezinnen met kinderen. Uit de evaluatie bleek dat de bewoners van Leidsche Rijn graag eerder in het proces betrokken willen worden. We hebben nu al samen gebrainstormd over een mogelijk object. Ook betrekken we partners uit de omgeving nu al eerder bij Bauplaats. Zo krijgt iedere partner een eigen deel in het project, waar hij /zij onder begeleiding aan werkt. Zo is er een deel voor de scouting, basisschoolleerlingen, etc. Kortom: we bouwen dit object vanaf het begin een stuk meer samen met de bewoners van Leidsche Rijn. Heb je zo voldoende informatie?