menu denk mee beslis mee maak mee

Festival 39Graden

Theaterfestival voor en door jongeren

Stichting Huis der Kunsten Breda/PodiumBloos
1 februari 2014 tot 2 februari 2014
animatie, circus, dans, film
jongeren, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€2.650

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Kreeg jij het ook zo warm van Festival 39graden?

Door Sanne Douma op vr 7 feb

Wauw!!!!

Wat was het weer een geweldig weekend vol jong, vers, nieuwbakken, baardeloos, pril, recent, fris, jeugdig, ongerept, aankomend en...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Festival 39Graden

Theaterfestival voor en door jongeren

afbeelding van Sanne Douma

Ingediend door:

Sanne Douma

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we de jonge makers nog beter koppelen aan het professionele werkveld?

Wat ga je doen?: 

Festival 39Graden is een festival voor en door jongeren (inclusief de organisatie). De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor regie, choreografie, het spel/de dans en organisatie rondom hun voorstelling of act. Naast de hoofddisciplines theater en dans is er in het randprogramma ruimte voor poëzie, muziek, circus en film. Het publiek maakt kennis met de nieuwe generatie makers, waar we in de toekomst meer van gaan zien en horen.

Festival 39Graden wordt komend jaar voor de zesde keer georganiseerd. De komende jaren wil het festival zich nog scherper profileren als het festival voor en door jongeren waarin een kwalitatief en een artistiek product neerzetten voorop staat. Het neerzetten van zo’n stuk wordt gestimuleerd door het betrekken van professionals als inspiratiebron. Een aantal groepen jongeren wordt voorafgaand aan het festival gekoppeld aan een professionele choreograaf of theatermaker, die verbonden zijn aan PodiumBloos. De jongeren gaan met de professional aan het werk om hun voorstelling op een hoger artistiek niveau te brengen. De professionals zijn voor een langere tijd aan het festival verbonden en denken mee over de kern van het festival en hoe het te verbeteren

Theaterfestival 39 Graden Promo (kort)

BredaNieuws - Festival 39Graden van start

Hoe ga je te werk?: 

Doel & doelgroep:
Festival 39Graden bestaat om jong ondernemend talent uit de regio én daarbuiten te ondersteunen. Om diegenen die opvallen een kans te bieden hun voorstelling of project te presenteren en in aanraking te komen met andere beginnende en ervaren (theater)makers. Dit alles om het maakklimaat in Nederland te bevorderen en de jongeren een kans te geven zich te ontplooien en ontwikkelen die echt potentie hebben. Dat is de groep waar we ons op richten.

Experimenteel:
Wat het festival anders maakt dan anders, is dat we het dit jaar breder trekken dan alleen een tweedaags evenement. Namelijk voorafgaand aan het festival start een traject tussen een aantal deelnemers en professionele makers, verbonden aan PodiumBloos. Deze professionals denken mee op de inhoud: de visie van het festival om het maken blijvend te stimuleren en te voeden met hun professionele en artistieke kijk.
Kortom geen tijdelijke samenwerking, maar de professionals vormen sparringspartners voor de organisatie en de jongeren. Bovendien geeft het festival deelnemers veel verantwoordelijkheid voor de organisatie om hun voorstelling heen. Talent alleen is niet genoeg, je moet je ook weten te presenteren en organiseren. We willen dat de deelnemers zich kunnen profileren. De deelnemers krijgen vooraf een sessie over nieuwe media van Aïda Spaninks (journalist, docent, dj) waarin jongeren de opdracht krijgen met nieuwe media hun proces vast te leggen rondom hun voorstelling: het proces in maken en uitvoeren van hun voorstelling met anderen te delen. Om het maximale uit sociale platforms te halen.

Er wordt een pool jongeren verantwoordelijk voor Twitter, Facebook en Youtube. Ze worden allemaal tijdelijk manager van onze pagina's en leren hoe ze alles kunnen inzetten en optimaal slim kunnen gebruiken, toegepast op het festival en hun proces daar naar toe. Wat nieuw is, is dat de organisatie zelf niet gaan zoeken en vragen naar content maar dat deelnemers hier zelf verantwoordelijk voor zijn. 

Na afloop wordt de meest unieke geplaatste content gebundeld en tot één verhaal gemaakt: storyfi noemen we dat. Dat verhaal is hét verhaal van het festival en kan gebruikt worden ter verslaglegging/evaluatie naar sponsoren en subsidiegevers.

 

Met wie werk je samen?: 

Naast een klankbordgroep bestaande uit Jongerenproductiehuis Hond Bob Zwart, Centrum voor de kunsten Nieuwe Veste, en theaterwerkplaats en podium + werkplaats PodiumBloos zijn de volgende partijen de belangrijkste samenwerkingspartners:

• Scholen en instellingen
In het voorstadium van het festival wordt contact gezocht met middelbare scholen in Breda zoals het Markenhage en Scala. Maar ook instellingen en partijen zoals, Kunstbalie, Kunstbende, Het Zuidelijk Toneel, Dansgroep De Stilte en Dansnest worden bij het festival betrokken. Er is al contact gelegd met deze instellingen. Ze denken actief mee in het scouten van talentvolle jongeren.
Daarnaast worden er presentaties gegeven door de jongeren uit de organisatie op scholen zoals het Koning Willem 1 College in Den Bosch, Academie voor Theater (Fontys) in Tilburg en ROC/Artiest in Eindhoven en Tilburg. Het geven van presentaties is nieuw dit jaar. Op die manier gaat de organisatie gericht op zoek en zorgt het voor een breder draagvlak en naamsbekendheid op de scholen.

• Professionale theatermakes en choreografen 
Samen met choreograaf Alida Dors (http://www.backboneconnects.nl/alidadors.php), theatermakers Schippers&VanGucht (http://www.schippersenvangucht.com/) en choreograaf Guilherme Miotto (http://www.bodiesanonymous.nl/). Deze professionals werken samen met PodiumBloos. Ze denken mee over de artstieke inhoud van het festival (op de lange termijn) en hebben tippen de organisatie ook jongeren die zij in hun werkveld zijn tegenkomen voor het festival. 

• Chassé Theater
Het Chassé Theater in Breda ondersteunt de organisatie op het gebied van marketing. Zo verzorgt het Chassé voor de distributie van de eerste ronde flyers (naar alle scholen) en brengt het ons in contact met alle CKV docenten in Breda en wordt 39Graden opgenomen in de agenda voor jongeren. Om ook het festival onder CKV docenten onder de aandacht te brengen.

• CKV overleg
Om CKV docenten en scholieren te betrekken bij het festival, schuift de organisatie aan bij het CKV overleg. De docenten tippen de scholieren die bezig zijn met theater en dans. Dit jaar nodigen we specifieke scholen uit om tegen een kleinere prijs naar het festival te komen ter inspiratie. 

• Expeditie Belcrum
In 2006 begon Expeditie Belcrum als een huiskamerkunstroute en inmiddels is het uitgegroeid tot een tweedaags festival voor kunsttalent in de cultureelste wijk van Breda.  Naast beeldende kunst is er ook plek voor poezië, muziek, theater, cabaret, dans, illustratie, design, voorlezen, toneel. Dit jaar organiseert Festival 39Graden i.s.m. Expeditie Belcrum een huiskamerroute met en door jongeren in de omliggende wijk Belcrum. De route wordt als volwaardig programma onderdeel in de festivalprogrammering opgenomen. 

Met deze samenwerkingen kunnen we niet alleen een mooi programma in elkaar zetten, maar trekken we ook een bredere doelgroep. Deze partners helpen ook graag allemaal om het festival te promoten in hun netwerk. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stichting Huis der Kunsten, gevestigd in een pand aan de Speelhuislaan onder de naam PodiumBloos, is in de eerste plaats een theaterwerkplaats. Een plek waar gerepeteerd en geëxperimenteerd kan worden. Plaatselijke amateurs en professionele theatermakers worden een plaats aangeboden om nieuwe producten te presenteren en zichzelf kenbaar te maken. PodiumBloos vervult daarnaast ook een podiumfunctie met het doel maken en presenteren dicht bij elkaar te brengen. Verschillende podiumkunstdisciplines vinden onderdak, zoals theater, dans, muziek en literatuur. PodiumBloos heeft als doel het productieklimaat in de stad te bevorderen. Voor jong en oud, voor amateur en professional.
Vanuit deze visie ontstond het concept van Festival 39Graden, georganiseerd voor en door jongeren. De organisatie van het festival ligt in de handen van vijf enthousiaste jongeren. Dit jaar is er een nieuw organisatielid bij gekomen en in de klankbordgroep zit een oud organisatielid. De kennis en ervaring wordt op die manier doorgegeven. Het jongerenfestival vindt plaats onder verantwoordelijkheid van PodiumBloos in samenwerking met Hond Bob Zwart, Chassé Theater en Nieuwe Veste.

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
20 voorstellingen  Festival algemeen 150 deelnemers 600 bezoekers
1 route Huiskamerroute minimaal 10, maximaal 30 150 bezoekers
6 sessies Coaching professionals (voorafgaand aan het festival) minimaal 10, maximaal 50 n.v.t.
1 sessie Interactieve sessie actrice + regisseur (tijdens het festival) 4 deelnemers 100 / 150 bezoekers
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het nieuwe aanbod (koppeling professionals) binnen Festival 39Graden versterkt de positie van PodiumBloos als dé plek waar professionals en amateurs samenkomen. Op Festival 39Graden kan deze samenwerking concreet zichtbaar worden voor publiek en voor andere makers. Nieuwe amateurs (jong en oud) en professionals zien wat PodiumBloos doet  en hen te bieden heeft. Steeds meer makers zullen zich aan PodiumBloos willen binden.

Met dit aanbod sluiten we aan op een grote vraag vanuit de jongeren. Er is weinig plek in de omgeving om als jongere je talent te kunnen laten bloeien. Voorgaande jaren merkten we dat er ook behoefte is aan feedback van professionals en om bij PodiumBloos in beeld te zijn. Daarnaast bindt PodiumBloos steeds meer makers aan zich om in de toekomst mee aan de slag te gaan.

Begroting: 

De subsidie vanuit FCP wordt specifiek besteed aan het onderdeel workshop/masterclasses. Daaronder valt de koppeling tussen jongeren en professionals (voorafgaand aan het festival) en de interactieve sessie tijdens het festival met de bekende actrice en reggiseur. Als laatste krijgt een deelnemende groep de mogelijkheid zich ook te presenteren op de Cultuurnacht in Breda. Ook dat wordt uit dit onderdeel gehaald.

Andere fondsen en subsidiegevers (voor de rest van de begroting) zijn Gemeente Breda en Stichting Fonds Amateurkunst Kunstbalie. 

 

Locatie(s): 
PodiumBloos, Speelhuislaan 153, Breda

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 103 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Femie Willems

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie festival geeft creatieve jongeren het podium. Bijzonder is het feit dat jongeren de spil vormen in de organisatie. Door de samenwerking met professionals streven jullie naar artistieke producties op hoog niveau. Mijn twijfel bij jullie aanvraag is: hoe experimenteel is jullie festival en wat is de bijzondere samenwerking? Dat vind ik minder goed uit de verf komen. Dat maakt het festival niet minder goed of minder waardevol, maar wel dat het minder aansluit bij deze subsidieregeling. Ik geef jullie het voordeel van de twijfel. Veel succes!

afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Festival 39Graden biedt creatieve jongeren een plek om te maken. Dit jaar willen jullie een traject starten en deelnemers koppelen aan professionele makers. Dat is een waardevolle maar niet per definitie ook innovatieve vorm van samenwerken. Door met elkaar in gesprek te gaan hebben wij kunnen zien hoe jullie die samenwerking willen vormgeven. Zo wordt een choreograaf gekoppeld aan een theatergroep en krijgen nieuwe media een verrassende rol. De behoefte van de maker staat centraal. Festival39Graden heeft zo de potentie om aan te sluiten op de behoefte van kunstmakers in de virje tijd. Hopelijk lukt het jullie om met Storify verder te gaan dan de verslaglegging van het festival en de online media ook een plaats in het artistiek proces te geven. Dat is het experiment waard. 

afbeelding van Sanne Douma

Dag Neli,

Wat fijn dat je dat opmerkt, want dat ben ik vergeten zo te benoemen maar Schippers&VanGucht bestaat uit een regisseur en een beeldend theatermaker. Van oorsprong decor- en kostuumontwerpster. Die koppeling maken we dus wel degelijk. 

Wellicht kunnen we dat binnen de online media verder uitbouwen. Dat we online een soort vraag- en aanbod laten samenkomen. Bijvoorbeeld iemand die gedichten komt voorlezen op het festival maar daar nog een mooie vorm/decor voor zoekt. Om zo verschillende disciplines bij elkaar te brengen.

Ik ben erg blij met jullie aanscherpingen nogmaals en hoop dat dit onderdeel binnen het festival door jullie gedragen wordt. Met jullie hulp kunnen we zorgen voor die interessante verbindingen met het professionele veld.

afbeelding van Neli van der Sar

Dag Sanne,
Klinkt als een boeiend project, nog 2 tips.

Emiel benoemde het item interdisciplinariteit,  jullie schenken geen aandacht aan het beeldende aspect, decor en rekwisieten. Vanuit deze discipline wordt er vanuit een geheel ander perspectief naar vormgeving en uitdrukking gekeken. Deze verbreding zou een verrijking en extra doelgroep kunnen opleveren.

De inbreng van de jongeren zelf met name gericht op de sociale/nieuwe media  kunnen een toevoeging zijn. Het eigen platform waarbinnen de verschillende groepen en jongeren die aan het project deelnemen zich begeven. Succes!

afbeelding van Sanne Douma

Dag Emiel,

Fijn dat ik het zo wat duidelijker heb kunnen maken met behulp van ullie vragen.

Wat betreft de nieuwe media. Ik vind het een interessante aanvulling om te kijken hoe we zo meerdere disciplines samen kunnen laten komen.

Ik ga dat bespreken met Lady Aida, dat we inderdaad met de deelnemers samen gaan kijken hoe we het verder uitbouwen. Wat voor rol we deze media tijdens het festival geven bijvoorbeeld.

Hoe dan ook ik ga dat punt zeker meenemen in overleg met haar. Ik houd jullie op de hoogte van de uitkomst hiervan.

Groetjes,

Sanne

afbeelding van Emiel Heijnen

Hoi,

Door de namen die jullie noemen vind ik jdat je inderdaad nu meer laat zien dan voorheen over waar het festival naartoe gaat. Het experimentele karakter zie ik met name terug in de combinatie met nieuwe media en interdisciplinariteit in de vorm van het aantrekken van Lady Aida. Zou je dat element (social media, interdisciplinariteit bv muziek en theater) niet nog wat verder kunnen uitbouwen tot een eperimenteel onderdeel? De nieuwe media delen zijn nu vooral 'dienend', maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat je de artistieke mogelijkheden daarvan gaat onderzoeken met deelnemers!

 

afbeelding van Sanne Douma

Ik heb zojuist ons projectplan aangepast en in de bijlage gedaan. Naar onze mening is het plan daarmee klaar om in te dienen.

Ben erg benieuwd of jullie het duidelijk uitgewerkt vinden. We staan open voor aanvullingen en verbeteringen. 

afbeelding van Sanne Douma

Beste Femmie, ik heb mijn beschrijving verder aangepast en de belangrijke onderdelen verder uitgewerkt; op welke manier de professionals verbonden zijn en hoe we samenwerken, dat dat niet indicenteel is. Daarnaast is er nu ook meer duidelijkheid over een ander deel dat valt binnen dit verhaal en dat is een sessie van Aida Spaninks (www.rebelbass.com). Zij geeft een sessie voorafgaand aan het festival over nieuwe media. We geven onze kanalen uit handen aan de deelnemende jongeren om alles uit deze platforms te halen. We gaan daarin op geheel nieuwe wijze aan de slag en laten het proces (tussen jongeren en professionals) dan ook zien aan de buitenwereld. De jongeren leren daarmee ook strategisch Twitter en Facebook in te zetten om publiek te trekken naar het festival. 

afbeelding van Femie Willems

Beste Sanne, ik vind het waardevol hoe jullie op een duurzame manier samenwerking tussen professionals en jonge amateurs vormgeven. Bijzonder ook dat het een festival voor en door jongeren is. En dat jullie nieuwe onderdelen toevoegen zoals nieuwe media.  Dat vind ik pluspunten in jullie plan. In die zin ontwikkelen en verbeteren jullie het festival steeds. Is dat voldoende experimenteel en sprake van een bijzondere samenwerking? Ik zie dat nu wel meer in jullie recente uitwerking van de aanvraag. Voor jullie, maar ook andere potentiële aanvragers die deze informatie lezen, wel goed om te weten dat een jaarlijkse editie van een festival of een andersoortige activiteit op zich niet voldoende is om voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen. 

afbeelding van Sanne Douma

Dag Femmie,

Daar was ik inderdaad van op de hoogte en daarom vraag ik specifiek geld aan voor het onderdeel dat eigenlijk verder gaat dan het festival alleen, specifie voor het proces eromheen: de koppeling met professionele theatermakers en choreografen. Ook de training van Lady Aïda hoort bij de coaching door professionals. Dat zijn bijzondere samenwerkingen in die zin dat we verschillende disciplines met elkaar kruisen. Zo gaat van oorsprong choreograaf Guilherme Miotto een theatergroep coachen en worden online media verweven in wat er achter de schermen gebeurd. Hierbij gaat het om verbindingen op de lange termijn. Alles in het concept dat we jongeren de kans bieden zich te ontwikkelen op artistiek en organisatorisch gebied. 

Groetjes,

Sanne

afbeelding van Sanne Douma

Kortom, geen incidentele masterclasses en tijdelijke samenwerkingen maar juist een samenwerking voor de lange termijn om een solide basis te creëren. We hebben ook nu al gesprekken over de kern van het festival met deze professionals. Ze denken mee in programmering, vormen ons contact naar jongeren die echt al op de goede weg zijn. Jongeren komen vaak voor het eerst met professionele makers in aanraking op deze manier en specifiek die jongeren die dat ook echt nodig hebben, de jongeren die zelf maken en niet door al een volwassene hierin begeleid worden. Uiteraard streven we ook naar nieuwe concrete samenwerkingen die daaruit voortkomen. Maar die is er dus al met de organisatie. Dat vind ik wel belangrijk om aan te geven dat het niet een vorm is maar juist om de inhoud draait.

afbeelding van Sanne Douma

Dag Femmie, voor ons is dit juist het experiment, een zoektocht met als doel het maakklimaat te bevorderen en als resultaat een volwaardig festival voor en door jongeren. We doen dit dan ook in fases. De eerste fase is de koppeling tussen jongeren die ambities hebben in theater/dans en professionele makers verbonden aan PodiumBloos. Let wel: het zijn dus geen incidentele verbindingen. We werken echt met makers die aan PodiumBloos verbonden zijn. Zo denkt Schippers&VanGucht mee over de langere artistieke lijn van het festival. De professionals zijn stuk voor stuk sparringspartners voor de organisatie. Achteraf gaan we dan ook met de professionals in gesprek over de aard van het festival en hoe dit door te zetten/te verbeteren. Onze voorbeelden: HETPALEIS en Kopergietery. 

afbeelding van Femie Willems

Hoi Sanne, zoals ik eerder ook al mailde: een mooi festival. Complimenten daarvoor. Maar .... in het licht van deze subsidieregeling krijg ik niet goed een beeld van wat het experimentele van dit project is (dit is een jaarlijks festival) en wat de onverwachte samenwerking is (ook eerder festivals hadden masterclasses). Want dat is waar deze subsidieregeling voor bedoeld. is.

afbeelding van Sanne Douma

Dag Emiel, het klopt dat wij niets zeggen over thema's in ons werkplan. Het lijkt me wel goed om daar bij stil te staan.
Waar wij als organisatie wel voor willen waken, is dat wij de deelnemers niets opleggen. Wij willen jongeren de mogelijkheid geven om met eigen initiatieven komen, die ze tot uitvoering willen brengen.
Maar wat wij wel kunnen doen, is een wisselwerking stimuleren tussen professionals en deelnemers. Bijvoorbeeld in de vorm van een masterclass: hoe kom ik tot inspiratie? Of hoe kom ik van een thema tot een concept?
Wij houden ons dus meer bezig met de wijze van begeleiding en niet met inhoudelijke thema's. Dat laten wij voor de jongeren zelf, omdat dat is waar het festival voor staat. 

afbeelding van Emiel Heijnen

Hoi Sanne, met thema's bedoel ik onderwerpen waar jongeren en professionals zich mee bezighouden, dus niet thema's zoals 'zeggingskracht' of 'vorm'.

Natuurlijk begrijp ik dat groepen zelf met thema's komen, de visie van de organisatie hierop zou het plan versterken!  Willen jullie een platform bieden aan thema's die jongeren bezighouden? Willen jullie thema's uitwisselen tussen jongeren en professionals? Daarin zou het plan van mij nog wat specifieker mogen worden.

Pagina's