menu denk mee beslis mee maak mee

Fest der Blasmusic 2.0

Verjonging voor de Blaaskapellen wereld

Rabo Theater De Meenthe
28 oktober 2017
muziek, muziektheater
jongeren, ouderen
onze website
€6.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Fest der Blasmusik Steenwijk 2017

Door Han Evers op wo 29 nov
lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Fest der Blasmusic 2.0

Verjonging voor de Blaaskapellen wereld

afbeelding van Han Evers

Ingediend door:

Han Evers

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
2e aanvraag Fest der Blasmusic, verbeterde versie. Nog meer een concreter onze missie.

Wat ga je doen?: 

Sinds 2015 organiseren we in samenwerking met de KNMO het Fest der Blasmusic als opvolger van het jaarlijkse concours voor deze sector. Dat initiatief is genomen omdat door de enorme vergrijzing in deze tak van de blaasmusic er geen ambitie en vooruitgang te bespeuren is, het bloede letterlijk dood. Daarom heeft het theater het initiatief genomen om de koers te verleggen en door een festivalvorm voor te stellen een doorbraak te forceren in de conservatieve wereld die Blaaskapelmuziek wordt genoemd. De eerste twee edities waren redelijke succesvol en er is een stijgende lijn te bespeuren maar de ouderdom van veel muzikanten blijft grote zorgen baren. We spelen in festivalvorm dus meerdere korte optredens op meerdere podia, mensen lopen, eten en drinken, kijken en maken plezier ipv de vaste concoursvorm. Van elkaar leren...door naar elkaar te kijken. Omdat we geen grip krijgen op de leeftijdsproblematie en dat nu op alle fronten problemen geeft willen we in de editie 3 een serieuze stap maken om iets te doen door de nationale jeugdblaaskapel op te richten en te laten spelen als startpunt om een frisse wind door de blaaskappellen wereld te laten gaan. De eerste jeugdblaaskapel moet in september tot oktober geformeerd worden met als basis het Drents jeugdorkest. Vanaf 4 oktober moet er echt gewerkt gaan worden! Als dirigent wordt in eerste instantie Alfred Willering aangetrokken, voor de muziek en programma's zorgt de sectie KNMO Blaaskapellen en qua Marketing en PR begeleid Ruud Didden , uitgever van het MUsic Magazine ( enige blad in NL op gebied blaaskapellen) dit project. Op het fest zal dit orkest 2x 30 minuten op 2 verschillende tijdstippen optreden. Er vanit gaande dat het orkest direct kwalitatief goed genoeg is is het de bedoeling daarna het land in te gaan en op grotere en belangrijke optredens/festivals gebeurtenissen op te gaan treden.

Daarna moet er een proces op gang komen met o.a. een symposium waar de blaaskapellen wereld zich moet buigen over haar voortbestaan en de stappen die daarin genomen moeten worden. De KNMO is hierin aan zet om dit verder uit te rollen maar het Theater zal de waken over de voortgang.

Hoe ga je te werk?: 

In samenwerking met de sectie Blaaskapellen KNMO wordt er nu geworven om 4 oktober een start te maken met het Nationaal Jongeren Blaasorkest. In september moet dat voor de eerste keer bijelkaar komen om eind oktober op het Fest een eerste concert te verzorgen en de aftrap in te luiden om de vegrijzing van de Blaaskapellenwereld aan te vallen.

Hoe pakken we dit aan: Na een lange zoektocht zijn we uitgekomen bij het Drents Jeugdorkest. Dit zal de basis vormen van het orkest en ook zal het Drents jeugdorkest een professionele dirigent leveren. Met wat voorfases willen we vanaf 4 oktober dan op 7, 14 en 21 oktober oefenenen in de kleine theaterzaal van De Meenthe. Dat betekend dat we dan naar verwachting globaal 22 jongeren hebben, 10 vanuit het Drents jeugdorkest en 12 vanuit diverse kapellen uit vooral Noord en Oost Nederland. Op 28 oktober moet dan het eerste concert gegeven worden van minimaal 45 minuten. De bedoeling is dat daarna het orkest via geledingen van de KNMO en promotie via de klankwijzer in den lande te zien is en dus ook een vlp. vast waarde wordt. Op de wat grotere festivals en bijeenkomsten willen we het Nationaal jongeren Blaasorkest dan inzetten omdat we weten dat het een langdurig proces gaat worden om de vergrijzing in de Blaaskapellen wereld tegen te gaan.

Kosten:

Om het project te realiseren is een profesionele dirigent noodzakelijk en die wordt dus voor het gehele project betaald. Inclusief zijn reiskosten denken we dat dit een 3000 euro gaat kosten. De jeugdleden krijgen omdat ze meerdere keren naar Steenwijk moeten een reiskostenvergoeding. We schatten dat in op 2000 euro. De kosten voor bladmuziek zijn ingeschat op 800 euro en de oefenruimte, koffie/thee/fris en bijkomende zaken 500 euro

Een symposium binnen 3 maanden na het Fest is een andere stap. Dat symposium moet richting geven aan de koers die de KNMO moet volgen om verder in te zetten op verjonging. Het moet niet alleen de sectie en de directie van De Meenthe warm krijgen voor nieuwe stappen maar draagvlak creeren onder de gehele sectie blaaskapellen in Nederland.

Kosten:

Het symposium zal gratis zijn voor alle belangstellenden en de verwachte kosten zijn globaal € 500,-. Alle deelnemende orkesten en de 47 overige aangesloten orkesten van de KNMO worden in eerste instantie uitgenodigd. Via het hoofdbestuur van de KNMO wordt op dit moment gezocht naar 1 of 2 vernieuwers die kunnen spreken. Deze vernieuwers willen we een inleiding laten verzorgen, ik zal het woord voeren over veranderende visies en beleving en daarna zetten we de bestuurders en dirigenten van blaaskappellen rond de tafel met 3 probleemstellingen. Die worden plenair besproken en daaruit moet al dan niet een beeld komen wat er moet gebeuren en hoe de vervolgstappen moeten zijn.

 

Direct na de zomer zal het Fest een eigen Facebook, instagram en twitter account openen om zo ook de aansluiting bij jongeren te vergemakkelen.

 

Met wie werk je samen?: 

Ik werk dus samen met de KNMO. Zij concentreren zich op de inhoud van het festival dus de muziek, de programmering, podiumbegeleiding en spreekbuis. Het theater verzorgd de marketing en PR, de techniek, de accommodatie en de F & B.

Verder partners zijn het medium Klankwijzer van de KNMO die zowel in magazine als website dit project ondersteund en Ruud Didden die het enige Blaaskapellen magazine "Music Magazine" uitgeeft en diverse websites heeft rondom de Blaaskapel en alle info daaromtrent. Sinds 2016 is ook TV --Oost partner van het project en maakt een uitzending van het Fest een een registratie van het eindconcert.

In de communicatie die er tot nu toe is geweest is te zien dat we twee werelden bij elkaar brengen. Ik zou graag  als Theater nog een grotere stap willen maken maar daarvoor is het speelveld te klein. Eerst alle kikkers in de tijl houden en dan grote stappen vooruit maken.

Wat is verder van belang om te weten?: 

In de samenwerking boven is alles al omschreven. Goed is te vermelden dat we de Topact op Blaaskapellen muziek "Tuferanka"uit Tjechie over laten komen als slotact. Dit om ook een echte publiekstrekker te hebben maar vooral een "optrek"orkest. Een orkest dat een hoger niveau heeft dan de Nederlandse Blaaskapellen om van te leren en door te laten inspireren.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Fest 400 800
1 symposium 80 80
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het is totaal afwijkend van wat er in deze Blaaskapellen wereld gebeurt, het is innovatief en baandoorbrekend. Het is de eerste keer dat er getracht wordt met het opzetten van een jongerenorkest de vergrijzing actief te lijf te gaan en een signaal dat kennelijk het water zo aan de lippen staat bij veel orkesten dat het nu of nooit is.

Er is blijkbaar gezien de communicatie met het fonds ( jij maakt het Mee) maar ook met het fonds podiumkunsten weinig kennis in zijn algemeenheid over deze muziekrichting. In Nederland misschien niet zo groot maar in Duitsland en Belgie in aantal beoefenaars en liefhebbers enorm qua omvang. Wat we zien is dat de populariteit in Nederland ook weer aan het toenemen is maar door de vergrijzing is over het algemeen het niveau niet goed genoeg om de hernieuwde belangstelling te bevredigen.

Begroting: 

Voor De Blaasorkesten in Nederland is het project van groot belang. De ruim 120 blaaskapellen waarvan er 67 zijn aangesloten bij de KNMO hebben allemaal last van sterke vergrijzing ondanks dat de muzieksoort weer sterk in opkomst is door onder andere de Oktober feesten en de herintrede van Duitse muziek.....( Zie boven) Het aanpakken van de vergrijzing zorgt er hopelijk voor dat de bestaande blaaskapellen kunnen blijven bestaan en dat er weer nieuwe initiatieven worden ontplooid voor deze muziekstijl.

Het geld van het fonds wordt dus gebruikt voor het specifieke onderdeel jongeren en aanpak vergrijzing. Het festival zelf moet door bezoekersinkomsten zowel recette als horeca zichzelf bedruipen.

 

Locatie(s): 
Rabo Theater De Meenthe

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 103 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met deze enthousiaste aanvraag willen jullie een nieuwe richting op gaan en een jeugdblaaskapel oprichten die bestaat uit jongeren van verschillende orkesten. Uit de constatering dat eerdere activiteiten er niet toe hebben geleid dat de blaasmuzieksector mede is verjongd maak ik op dat je je voldoende bewust bent van de knelpunten in dat deel van de sector en je eigen aanpak. De begroting is redelijk en staat in verhouding tot de uit te voeren activiteiten. Ik heb voldoende vertrouwen in de organisatorische kwaliteit, jullie zijn hiervoor op zoek gegaan naar relevante partners. 
De deelnemers doen een ervaring op die zij weer terug kunnen brengen naar hun 'eigen' orkest. Ook willen jullie je kennis hierover delen en organiseer je een symposium. Daarmee heeft het initiatief de potentie om van meerwaarde te zijn voor de ontwikkeling van het culturele klimaat in de directe omgeving. Waar ik nog wel kritisch over ben is dat jullie vrij summier ingaan op de rol van de deelnemers gedurende het creatieve proces. Waarom betrek je de jongeren niet al in het voortraject bij jullie plannen? Zij zijn jullie primaire doelgroep en weten het beste hoe je hun 'peers' op een spannende en duurzame manier kunt bereiken. Hun betrokkenheid in het voorstadium zou ten goede kunnen komen aan het succes van het project. Mijn tip is daarom om hen concreet te laten meedenken over de opzet van het creatieve proces en bij de communicatiemogelijkheden mbt de zichtbaarheid.

afbeelding van Rob Berends

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Hoe valt de wereld van de blaasmuziek te verjongen? In jullie beknopte plan is het overtuigende en bijzondere eerste antwoord de lancering van een nationale jeugdblaaskapel op jullie festival 28 oktober. Hoewel de programmering van deze lancering niet verder is toegelicht valt te hopen voor een succesvolle wervende werking ervan dat ook de jongeren uit het orkest zelf zullen worden betrokken bij programmering en presentatie. Jullie hebben belangrijke samenwerkingspartners gekozen in de KNMO, TV-Oost, 2 landelijke vaktijdschriften en het Drents Jeugdorkest die het project mede mogelijk maken dan wel extra uitstraling geven. Hoewel het noodzakelijke natraject (tournee en symposium) nog concretere uitwerking nodig heeft – een verantwoordelijkheid die evenwel meer in handen ligt van de KNMO dan van aanvrager theater de Meenthe – is het belang van een snelle start van de nationale jeugdblaaskapel evident. Het effect van het project op de jonge deelnemers zelf zal 28 oktober moeten blijken, maar de professionele begeleiding wekt vertrouwen. Als de KNMO haar juniorkapel blijft koesteren is er ook kans op verdere verjonging in haar gelederen.

afbeelding van Sarah Haaij

Er is telefonisch contact geweest met mijn collega. Als laaste opmerking wil ik daarom alleen nog even aangeven dat de begroting nu nog niet helemaal sluitend is (inkomsten-uitgaven in balans). Kijk daar nog even naar bij het indienen van de aanvraag. Succes! 

afbeelding van Diane Frenay

Het ' whats in it for me'  van de jongere mist dus nog: Wat maakt deze muziek interessant voor jongere?

Een tweede tip is om eens  een stap verder te zetten dan de traditie op zich: kan een regisseur of dramaturg misschien een hedendaags tintje geven aan de optredens door juist de geschiedenis op te diepen van deze muziek en er decor, kostuums, beweging en drama aan toe te voegen? het verhaal van de oorsprong van deze muziek te vertellen op een andere lokatie dan gebruikelijk, in een bos, op een dijk, in een zwembad.. de traditie van St Maarten is op deze manier bijv nieuw leven in geblazen: door er een jaarlijkse optocht met hedendaagse kunst, muziek en theater van te maken. wie weet is er als blaaskapel ook hier een nieuwe insteek te vinden.

nog wat interessewekkende tips: Komt blaasmuziek bijv. ook voor in hedendaagse popmuziek, wordt het gebruikt in een film of computerspel, bij sport. Wat zorgt ervoor dat de oktoberfesten weer intensiever worden bezocht en trekken zij ook jongeren? zoja hoe komt dat? Dat levert materie op waarmee nieuwe initiatieven kunnen ontstaan.

Kortom: welke rol kunnen zij vervullen in jullie verhaal, en wanneer is deelname van een jongere zonder meer aantrekkelijk? 

afbeelding van Diane Frenay

Beste Han ,ik ben je coach op dit platform, ik reageer laat door omstandigheden, mijn excuses. Er is al veel gezegd en geschreven.

Een aanvraag doen op jijmaakthetmee brengt de uitdaging met zich mee om helder te verwoorden hoe participatie tot stand komt met je project.

Jullie aanvraag is geschreven vanuit het doel de blaasmuziek en de bomische en marische muziek in stand te houden en de kapel als vorm aan te houden. Maar dat zegt nog niet zoveel over wat een (aspirant deelnemende) jongere hier aan kan beleven, en daar gaat het bij jmhm wel om. Participatie is letterlijk actieve deelname, en dan gaat het dus ook om wat de jongere wil. Het gaat een stap verder dan iets aanbieden, het gaat om kijken naar waar behoefte zou kunnen zijn of ontstaan. Het moet prikkelen en aanspreken, anders werft het niet.

Daarom een eerste tip: vraag jongeren uit de Duitse en Oostenrijkse kapellen waarom zij het zo leuk vinden om in een kapel te zitten; maak daar hedendaagse filmpjes van (gewoon met je telefoon) en plaats ze op facebook. Hun antwoorden kunnen anderen misschien prikkelen en interesseren: het samen spelen, samen iets leren, samen optreden en het feestje achteraf..wie weet wat ze allemaal zeggen. Film ze in hun dagelijkse outfit én in vol ornaat, laat zien dat het jongeren zijn zoals zijzelf. (en vergeet niet te vragen of je het mag plaatsen).
 

afbeelding van Ben Raterink

De jeugdblaaskapel komt voor de eerste keer samen op 1 september. Daarna volgen een aantal repetieties en het eerste op treden op28 oktober in Steenwijk. De kapel later samenstellen is dus niet mogelijk. Alle muzikanten van de op te richten jeugdkapel die gaat spelen onder de naam; Jeugdblaaskapel Noord Nederland hebben een gedegen muzikale opleiding en hebben aangegeven de Blaasmuziek een warm hart toe te dragen. Als kapelmeester gaat Jan Dijsselhof optreden, die zeer ervaren en gedreven is in het op de juiste wijze spelen van deze blaasmuziek.De leden zijn lid van ongeveer 13 verschillende muziekverenigingen in Drenthe en kunnen zo hun ervaringen met de Bömische en Märische Blaasmuziek uitdragen in hun verenigingen. De KNMO Commissie Blaaskapellen heeft toegezegd zich ervoor te beijveren meer optredens te organiseren. De jeugdblaaskapel zal een goede opstap zijn om meer jongeleden voor deze muziek te interesseren. Dat de blaasmuziek leeft mag ook blijken het onlangs in het Oostenrijkse Ort am Innkreis gehouden Woodstock der Blasmusik. Op dit meerdaagse festival kwamen 50000 bezoekers met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 38 jaar.In drie jaar tijd is het aantal bezoekers verdrievoudigd.  Zowel muzikanten als bezoekers ervaren het omgaan met elkaar, het luisteren naar elkaars muziek en het uitwisselen van ervaringen als zeer waardevol. Het is een "Treffen" van blaasmuziek liefhebbers. Steenwijk ervaart ook deze geweldige sfeer tussen publiek en muziekanten.  Dit in Nederland unieke en grooste festival met dit jaar 24 kapellen en als topact Tufaranka verdient een steuntje in de rug.

afbeelding van Sarah Haaij

Op Jij maakt het mee zijn we op zoek naar experimentele projecten, die vernieuwing brengen in kunstbeoefening in de vrije tijd. Jullie aanvraag is gericht op het Fest dat op 28 oktober plaatsvindt en daar kijken wij later in onze beoordeling ook naar. In deze vorm mist het Fest nog de nodige vernieuwing. Drie jaar geleden hebben jullie een grote slag gemaakt van de traditionele concoursen naar een aansprekend festival. 
Vernieuwing in deze derde editie zou kunnen zitten in een verfrissende aanpak van het festival. Waarbij de muziekkappellen meer naar buiten treden of de samenwerking met andere blazers wordt gezocht. Harmonie, fanfare, brassbands misschien wel slagwerkgroepen? Of, bij de vakantieorkesten waar jongeren nu deze zomer meespelen? Zit daar potentieel van muzikanten die ook eens kennis met de blaaskapelmuziek zouden kunnen maken? De oprichting van het jeugdblaaskapel vindt al te vroeg plaats (eind augustus) om hier op Jij maakt het mee voor aan te vragen.

afbeelding van Han Evers

Beste Sarah, zoals je weet is dit niet de eerste aanvraag voor hetzelfde en hebben we de gehele sessie al eens een keer gedaan. Elke keer worden er weer nieuwe eisen gesteld terwijl een inkijkje in de toegewezen projecten uitwijst dat we niet anders zijn dan de andere projecten. De oprichting van een jeugdblaaskapel ( landelijk) vind alleen plaats om de mogelijkheid te hebben in Oktober te kunnen optreden en louter omdat het in de vorige aanvraag zo moest. Ook alleen als uitvloeisel van dit project en dat is een hele grote opgave. Dat jullie nu daar een punt van maken vind ik heel vervelend omdat jullie het eerder het min of meer zo hebben verlangd. Ik zie niet in wat we nog meer kunnen doen op deze korte termijn dat we al doen. We gooien de hele boel al stevig op de kop en kijk nog maar eens de vorige exact dezelfde aanvraag na met jullie eigen commentaar. Daarin geven jullie zelf deze weg aan....

Groet,

 

Han Evers

Directeur Rabo Theater De Meenthe

afbeelding van Ben Raterink

Wat u aangeeft van een dag van de Blaasmuziek is zeker het overwegen waard en is een interessante gedachte om mee te nemen in de promotie van de blaasmuziek. Het festival in Steenwijk is een formule waarin veel muzikanten in de verschillende stijlen bij elkaar komen en graag ook naar elkaar willen luisteren en van elkaar willen leren en genieten. Voor het publiek is het extra leuk dat de kapellen dit jaar op 5 podia tegelijk optreden in de verschillende muziekstijlen en het publiek zo van het ene naar het andere podium kan lopen en naar veel verschillende kapellen kan luisteren. Er ontstaat zo een meet en greet van muzikanten en publiek, Ook kunnen wij op deze wijze een kapel uit Tsjechië op laten treden wat anders niet haalbaar is en waar veel liefhebbers verder voor willen reizen. Ook is dit voor jonge muzikanten een uitgelezen mogelijkheid om met deze muziek in aanraking te komen.

afbeelding van Han Evers

Sarah Haaij,

Nou, hierbij dus de input van KNMO zoals je gevraagd hebt.

 

 

afbeelding van Ber Fort

Een festival is heel mooi maar is het niet beter om en/of de Blaasmuziek naar de mensen te brengen en er een landelijke dag van te maken zodat in veel steden op de zelfde dag Blaasmuziek te horen is.

afbeelding van Han Evers

Dat zou mooi zijn maar dat vergt nationale coordinatie, enorm veel geld en tijd. Alle 3 zijn op dit moment ver uit het zicht.

afbeelding van Ben Raterink

Als secretaris van de KNMO Commissie Blaaskapellen en Ambassadeur van de Commissie Blaaskapellen Noord/oost Nederland ben ik nauw betrokken bij de organisatie van het Fest der Blasmusik. Uitgangspunt van dit unieke festival is een podium te bieden aan Blaaskapellen uit heel Nederland en mogelijk buurlanden om samen met het publiek een "Treffen" te bieden voor muzikanten en liefhebbers van Bömische en Märische Blaasmuziek. De eerste twee festivals hebben aangetoond dat er vanuit de blaaskapellen en Nederland belangstelling is voor deze vorm en het aantat bezoekers laat zien dat de muziek leeft. Echter zien wij als belangen organisatie enkele problemen; t.w. De vergrijzing bij de kapellen en weinige instroom van jonge muzikanten en het enigszins oubollige imago van de Blaasmuziek. Samen met de directeur van het Theater De Meenthe hebben wij daarom het plan opgepakt om jeugd te interesseren voor deze prachtige vorm van blaasmuziek. Wij hebben Het Drents Jeugdorkest en haar Dirigent Alfred Willerink gevraagd een jeugdkapel te formeren met jonge  muzikanten die de Bömische en Märische blaasmuziek mooi vinden. Deze blaaskapel gaat erkomen en zij gaan optreden op het 3 Fest der Blasmuziek op 28 oktober. In Zuid Nederland  is in 2016 een jeugdkapel gevormd onder de naam Junge Freunde. Middels optredens op ons festival en initiatieven om de jeugdkapel ook op andere locaties op te laten treden moeten wij jonge muzikanten interesseren voor onze muziek. In ons omringende landen als Duitsland en Oostenrijk zien wij veel kapellen met jonge muzikanten die zeer succesvol zijn, zoals onlangs met de E.M. voor Blaaskapellen in Bamberg in Duitsland bewezen met uitsdtekende beoordelingen. Verder willen wij tijdens het festival op 28 oktober door de slotact op de avond te laten verzorgen door een van de "beste" blaaskapellen van de wereld Tufaranka, dat de blaasmuziek technisch hoogstaand en levendig en eientijds is.  Wij zullen hiervoor via alle media een sterke en wervende campagne voeren om ook voral jongere bezoekers naar het fesival te trekken.  Het festival in Steenwijk is met overdag 20 kapellen en 400 muzikanten en s'avonds 3 kapellen  het grootste festiavl van Nederland. Het toeschouwers aantal van vorig jaar 400 laat zien dat er belangstelling is. Het festival van 2017 moet een aanzet zijn om meer jeugd voor de blaasmuziek te interesseren en om de continuiteit en vernieuwing van deze muziek te waarborgen.

afbeelding van Sarah Haaij

Bijna vergeten: omdat de KNMO grotendeels verantwoordelijk is voor de inhoud van het Fest ben ik ook erg benieuwd naar hun ideeën. Zou iemand van KNMO het leuk vinden om mee te denken op het platform? 

afbeelding van Han Evers

Ja, dat denk ik zeker en hoe zou je dat willen invullen. De KNMO wil echt er alles aan doen om dit te laten slagen,..

Pagina's