menu denk mee beslis mee maak mee

FANFAR PARTOUT

Muzikale culture-clash tussen oer-Hollandse...

Stichting Orchestre Partout
3 september 2018 tot 31 december 2018
muziek
volwassenen
onze website
€7.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

FANFAR PARTOUT werkt toe naar muzikale apotheose in Paradiso

Door Ted van Leeuwen op do 6 dec

FANFAR PARTOUT is een inspirerende culture-clash tussen uiteenlopende muzikale werelden: Orchestre Partout -een wereldorkest van nieuwkomers-, en...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

FANFAR PARTOUT

Muzikale culture-clash tussen oer-Hollandse fanfare en wereld-orkest

afbeelding van Ted van Leeuwen

Ingediend door:

Ted van Leeuwen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we andere amateur orkesten inspireren om inclusiever te werken zodat er meer culturele diversiteit ontstaat bij muziekverenigingen?

Wat ga je doen?: 

In het project FANFAR PARTOUT gaan muzikanten uit drie verschillende werelden; -een wereldorkest met nieuwkomers, een oer Hollandse fanfare en professionele muzikanten - op zoek naar nieuw muzikaal repertoire op het snijvlak van wereldmuziek en Hafabra. Amateurs en professionals werken in een serie muzikale ontmoetingen en concerten toe naar een muzikale apotheose op 2e kerstdag in muziektempel Paradiso in Amsterdam.
Orchestre Partout is een wereldorkest met nieuwkomers. Fanfareorkest St Caecilia uit Heemskerk is een oer Hollandse fanfare. The Paradiso Orchestrais een ad hoc ensemble van nieuwsgierige muzikanten uit diverse gerenommeerde ensembles. Rode draad is passie voor muziek.
Het project wordt stapsgewijs in interactie met deelnemers en publiek ontwikkeld. Voorafgaande aan de repetities ontwikkelen Ted van Leeuwen en Ruud Pletting, de muzikaal leiders van Orchestre Partout en fanfare St Caecilia, nieuwe arrangementen voor muzikale crossovers tussen het Westerse repertoire van de fanfare en het wereldrepertoire van Orchestre Partout. Na een reeks muzikale ontmoetingen tussen de twee amateurgezelschappen volgen concerten in de regio. Op basis van deze ervaring wordt het definitieve repertoire van de kerstmatinee bepaald en worden aanvullende arrangementen gemaakt, onder meer door Martin Fondse. Op basis van het het ontwikkelde repertoire selecteert Wilmar de Visser van The Paradiso Orchestra gerenommeerde ensembles en orkesten. Onder andere uit het Koninklijk Concertgebouworkest, het Radio Filharmonisch Orkest, het Nederlands Kamerorkest en het Nederlands Blazers Ensemble. Op 2ekerstdag volgt de apotheose van het project; de kerstmatinee in Paradiso. Klassiek geschoolde muzikanten van de The Paradiso Orchestra spelen samen met amateur muzikanten van het Fanfareorkest St. Caecilia en Orchestre Partout.

Vernieuwing
In tegenstelling tot het professionele muziekcircuit is er in de Hafabra wereld nauwelijks sprake van muzikale uitwisseling tussen Westers repertoire em muziek uit andere muzikale culturen. De HaFabra wereld is vrij conventioneel. Met dit project willen we onderzoeken hoe we uiteenlopende muzikale culturen kunnen laten versmelten in nieuwe composities.
Tijdens project nodigen we actief vakgenoten uit om mee te luisteren en mee te denken. We hopen andere muziekverenigingen en amateur koren te inspireren om ook samen te werken met muzikanten uit azc's.

Doelstellingen

1. Uitwisselen muzikaal repertoire en ontwikkelen nieuwe muzikale cross-overs 

2. Bijdragen aan culturele diversiteit van (amateur) muziekverenigingen
3. Vermengen en verbreden van uiteenlopende publieksgroepen, verbreden van bestaand publiek en bijdragen aan wederzijdse nieuwsgierigheid.

Ad 1 Muzikale cross-overs en verdiepen vaardigheden amateur muzikanten
Door de samenwerking kunnen Orchestre Partout en fanfareorkest St. Caeciliahun muzikale idioom vergroten. Het ‘westerse’ muziek repertoire van St Caecilia ontmoet het wereldrepertoire van Orchestre Partout. Zo ontstaat prikkelend, nieuw en divers repertoire.
De muzikaal leiders van beide ensembles ontwikkelen nieuwe arrangementen op basis van bestaand materiaal. Door de samenwerking met The Paradiso Orchestra kunnen de amateur muzikanten uit beide ensembles samenspelen met professionele muzikanten uit gerenommeerde ensembles en orkesten. De authenticiteit van de amateurs zal zich vermengen met de virtuositeit van de professionals. Zo ontstaat prikkelend, nieuw, authentiek repertoire.

Ad 2 Diversiteit amateur en podiumkunsten
Met de kleurrijke bezetting en het diverse repertoire draagt dit project bij aan de diversiteit van de amateur en podiumkunsten. De inclusieve aanpak is inspirerend en heeft een maatschappelijke voorbeeldfunctie. We willen de clash en de synergie van de verschillende (muziek)culturen zichtbaar maken voor publiek. Landelijke media en vakbladen worden benaderd om verslag te doen van het project. Het proces is minstens zo belangrijk als het eindresultaat. Daarom wordt het creatieve proces in beeld gebracht door fotograafMarcel Molle. Zijn foto’s ondersteunen de communicatiecampagne. Een selectie wordt geprojecteerd tijdens de concerten.

Ad 3 Verbreden van publiek
Beide muziekgroepen nemen hun eigen achterban mee. De achterban van St Caecilia bestaat vooral uit autochtone Nederlanders die bekend zijn met fanfaremuziek of met de orkestleden.
Orchestre Partout heeft een publiek met interesse voor wereldmuziek. De achterban van The Paradiso Orchestrais actief in hetprofessionelemuziekcircuit. Tijdens de concerten zal het publiek zich vermengen en in aanraking komen met nieuw repertoire.

NOODZAAK PARTOUT-LAB VOOR ORCHESTRE PARTOUT
De kunst van muziek maken in een asielzoekerscentrum is complexer dan op veel andere plekken in de samenleving. De deelnemers verhuizen voortdurend. Daarom hanteert Orchestre Partout een flexibele werkwijze waarbij nieuwe deelnemers voortdurend kunnen instromen.
Voor de meer ervaren deelnemers van het orkest organiseren we jaarlijks het PARTOUT LAB, een project waarbij uitwisseling en muzikale verdieping centraal staat. Zo kunnen ook de meer ervaren deelnemers zich blijven ontwikkelen en blijven ze betrokken bij het orkest. Zij zijn namelijk van onschatbare waarde. Hun muzikale vakmanschap is nodig bij concerten. Tevens werkenze als peereducator; in het azc geven ze muziekles aan beginnende deelnemers.

In 2016 experimenteerde Orchestre Partout al met het idee van PARTOUT LAB. Toen werkten we samen met Fanfare De Tegenwind (Utrecht), straatorkest Kladderadatsch (Nijmegen) en Wereldvrouwenkoor Mihira (Bergen) en een keur van gevluchte muzikanten in het project Catching Cultures Orchestra o.l.v. Hermine Schneider. Het was bijzonder te horen hoe hetrepertoire werd opgetild door de nieuwe arrangementen.

BELANG VAN HET PROJECT VOLGENS DE ARTISTIEK LEIDERS
Ted van Leeuwen, artistiek leider Orchestre Partout; “In dit project spiegelt Orchestre Partout haar diverse wereldrepertoire aan de oer-Hollandse muzikale entiteit van de fanfare, en vice versa. Wat alle deelnemers bindt is hun passie voor muziek. Door de uitwisselingkunnen deelnemers ‘inburgeren’ in onbekende muzikale werelden. Zo ontwikkelen en verbreden ze hun muzikale talent. Het repertoire van beide amateurensembles wordt gevoed en uitgebreid. Zo is het project ook op lange termijn van grote waarde”

Ruud Pletting, dirigent St Caecilia Heemskerk: “De serie muzikale ontmoetingen en de concerten dragen bij aan het speelplezier van de leden. Met dit project kunnen we ons als muziekvereniging onderscheiden en kunnen we ndeelnemers en publieknieuwsgierig naar elkaar maken. We willen ‘nieuwkomers’ een steuntje in de rug biedenbij het integreren in onze maatschappij”.

Wilmar de Visser, artistiek leider The Paradiso Orchestra: “Met dit project willen we andere professionele ensembles, amateurverenigingenen individuele musici inspireren en motiveren om ‘out of the box’ te denken en dit soort samenwerkingsverbanden aan te gaan.”

BELANG VAN HET PROJECT VOLGENS DE DEELNEMERS
Bart: "Ik speel al 15 jaar bij fanfare St Caecilia. Mijn vader en opa speelde ook al bij deze vereniging. Ik vind het spannend om straks samen met Orchestre Partout te spelen. Ze nemen instrumenten mee die ik niet ken en ik heb gehoord dat we ook in andere maatsoorten gaan spelen. Voor onze vereniging is het belangrijk dat we nieuwe dingen blijven doen. Zo ontmoeten we ook nieuwe leden voor onze vereniging".

Ziad: "Ik speel al enkele jaren mee met Orchestre Partout. De bezetting van Orchestre Partout wisselt voortdurend. En daardoor verandert ook ons repertoire. Dit project is voor mij een nieuwe uitdaging. Ik heb nog nooit met zo veel muzikanten samen gespeeld. Een van de nummers die ik heb ingebracht bij Orchestre Partout is nu opnieuw gearrangeerd voor fanfare. Straks spelen we mijn nummer met meer dan 60 muzikanten. Daar kijk ik naar uit".

Hoe ga je te werk?: 

Muzikale crossovers
Tijdens de reeks muzikale ontmoetingen leren we elkaar, elkaars werkwijze en repertoire kennen. 
Bij Orchestre Partout draait het meestal om de zanger, en de passie van diens vertolking. De zang is leidend, de structuur van de muziek volgt. St. Caecilia speelt HaFaBra repertoire, de arrangementen worden vaak ook door andere orkesten gespeeld. Muzikanten van St. Caecilia zijn niet gewend te improviseren en zijn niet bekend met wereldmuziek.

De muzikaal leiders van beide ensembles verdiepen zich in het repertoire van ‘de ander’ en ontwikkelen nieuwe arrangementen voor nummers uit het repertoire van beide ensembles. De repetities starten met nieuwe arrangementen die door de muzikaal leiders of arrangeurs/componisten worden gemaakt. Gedurende de repetitieperiode worden van deze arrangementen verder uitgewerkt.

Uitgangspunt is dat St. Caecila en Partout zichzelf blijven, ieder in z’n kracht. We starten vanuit ons eigen idioom, en zoeken hoe we onze muzikale stijlen zó kunnen ‘stapelen’ dat er een geheel nieuwe klank ontstaat. Niet zoeken naar het compromis maar naar de meerwaarde van gecombineerde klanken. De ‘twist’ die we elkaars muziek zo kunnen geven levert een nieuwe muzikale werkelijkheid op.
Tijdens de repetities bespreken de muzikaal leiders de muziekinhoudelijke aspecten met de deelnemers; de verschillende instrumenten, maatsoorten en toonladders. In de reeks muzikale ontmoetingen leren we elkaar en elkaars muziek kennen. Hoe zit die muziek in elkaar? Wat is de voornaamste kracht?

Repetitie op locatie
De repetities vinden plaats in de muziekwerkplaats van Orchestre Partout in azc Heerhugowaard én in het repetitielokaal van St. Caecilia in Heemskerk. Deelnemers komen zo ook letterlijk uit hun comfortzone en zijn te gast in de wereld van de ‘ander’. Los van de muziek zijn zowel Orchestre Partout als St. Caecilia ook sociale ontmoetingsplaatsen, een ijkpunt in de week waar iedereen zijn dagelijkse beslommeringen mag vergeten. We gaan ervan uit dat hier een nieuwe gemengde ontmoetingsplaats zal ontstaan, waar we af en toe gezamenlijk eten, en zeker na afloop van de gezamenlijke repetities iets samen drinken en verhalen uitwisselen. Zo werken we aan synergie tussen de deelnemers.

Creatie in interactie met deelnemers, profs én publiek
Na een aantal repetities geven Orchestre Partout en St. Caecilia een concert in azc Heerhugowaard. Op basis van deze ervaring bepalen artistiek leiders (Ted van Leeuwen-Orchestre Partout, Ruud Pletting- St. Caecilia en Wilmar de Visser en Martin Fondse - The Paradiso Orchestra) het repertoire voor het kerstconcert en de bezetting van TPO. De musici van TPO zijn aanwezig bij repetities in respectievelijk Heemskerk en azc Heerhugowaard. Ze coachen deelnemers bij repetities en concerten en denken muzikaal mee.

Inspiratiebijeekomst
Met dit project willen we andere professionele ensembles, orkesten en individuele musici inspireren en motiveren om ‘out of the box’ te denken en dit soort samenwerkingsverbanden aan te gaan.Om dit proces in de hand te werken organiseren we een inspiratiebijeenkomst gekoppeld aan een van de gemeenschappelijke repetities. Hiervoor nodigen we ± 50 dirigenten van Noord-Hollndse muziekverenigingen uit. Zij zijn onderling verbonden via een besloten onlineplatform. Daarnaast wordt er door de deelnemers een blog bijgehouden op de Facebookpagina van respectievelijk Orchestre Partout en St Ceacilia. Uiteenlopende vakbladen en media worden benaderd om op diverse manieren verslag te doen van het project.( o.m. Klankwijzer, CUBRASS, Cultureel Kapitaal en Tuesday)

Met wie werk je samen?: 

Orchestre Partout geeft sinds 2010 wekelijks muzieklessen en repetities in asielzoekerscentrum Alkmaar. Vanaf 2017 werkt Orchestre Partout naast azc Alkmaar ook in azc Amsterdam. Deelnemers uit beide centra participeren in het orkest. Het De samenstelling van het orkest wisselt voortdurend.bestaat uit deelnemers uit beide centra. De muzikanten komen onder meer uit Syrië, Iran, Irak, Eritrea, Congo, Afghanistan en Rusland. Ted van Leeuwen is initiatiefnemer en artistiek leider. De muzieklessen,  en repetities en concerten worden geleid door een poule van professionele muzikanten met verschillende culturele achtergronden. Een aantal van hen heeft bben een achtergrond als vluchteling.

Muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk bestaat sinds 1922 en heeft momenteel ongeveer 50 actieve leden. De fanfare bestaat uit koperblazers aangevuld met saxofoons en slagwerk. Het orkest is ‘blank’, de eigen concerten zijn vaak traditioneel van karakter, maar op het repertoire staatn ook muziek van hedendaagse componisten en Oost-Europese zigeunermuziekrmuziek en ook Russische muziek wordt niet geschuwd. Dirigent Ruud Pletting is voortdurend op zoek naar muzikale vernieuwing.  Jaarlijks geeft ze een concert in het gemeentehuis van Heemkerk en geeft ze met het instaporkest Nova Caecilia diverse concerten in de regio. Tevens werkt het orkest samen met diverse Amerikaanse studentorkesten.

The Paradiso Orchestra is een ad-hoc geformeerde groep professionele muzikanten, componisten en andere performers uit gerenommeerde ensembles en orkesten, zoals het Koninklijk Concertgebouworkest, het Radio Filharmonisch Orkest, het Nederlands Kamerorkest en het Nederlands Blazers Ensemble. Het ad-hoc orkest speelt muziek uit alle hoeken en gaten van vijf eeuwen muziekgeschiedenis. De musici die voor TPO staan open voor alle denkbare soorten muziek, op ieder niveau gespeeld, zolang het vanuit de aard en intentie eerlijk is en dat het duidelijke zeggingskracht heeft. Initiatiefnemer en artistiek leider is Wilmar de Visser (bassist bij o.a. Radio Filharmonisch Orkest, Ludwig, NBE; initiator Splendor).

Pianist, blazer, componist en arrangeur Martin Fondse maakt ook een aantal nieuwe arrangementen voor de kerstmatinee. Martin speelt veelal eigen composities, variërend van solostukken tot werken voor symfonieorkest, altijd gekenmerkt door een eigen, humoristische, narratieve stijl. Zijn werk bestrijkt een zeer uitgebreid muzikaal speelveld en weerspiegelt een liefde voor het verenigen van klankwerelden. In 2017 won hij de Buma Boy Edgar Prijs, de belangrijkste prijs in Nederland op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek.

De artistieke leiding van dit project is in handen van Ted van Leeuwen, Ruud Pletting en Wilmar de Visser. Arrangementen worden gemaakt door Martin Fondse, Ted van Leeuwen en Ruud Pletting.

Het COA faciliteert het project en biedt repetitieruimte aan. Tevens verzorgt ze het vervoer van bewoners van het azc naar Paradiso.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Hoogstwaarschijnlijk zullen LKCA en Movisie een verkennend onderzoek doen naar de werkzame elementen van dit project. Ze onderzoeken wat succesfactoren zijn, maar ook wat mogelijk belemmeringen oplevert. Daarnaast kijken ze hoe deze kennis in de toekomst gebruikt kan worden voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers per keer  aantal bezoekers 
8 afzonderlijke repetities OP en St Caecilia 70  
2 gezamelijke repetities OP en St Caecilia 70  
4 gezamelijke repetities OP, St Caecilia, TPO 85  
1 concert azc Heerhugowaard 85 200
1 concert Hal25, Alkmaar 85 300
1 Kerstmatinee in Paradiso 85 600

1 inspiratiebijeenkomst voor ± 20 dirigenten van amateurmuziekverenigingen

Wat maakt het project bijzonder?: 

Muziekinhoudelijk
In dit project zoeken we naar spannende muzikale mengvormen. We onderzoeken hoe we uiteenlopende muzikale stijlen zó kunnen ‘stapelen en vermengen’ dat er een geheel nieuwe klank ontstaat. Zo ontstaat een meerwaarde in de gecombineerde klanken. Het is zeer wel mogelijk dat het ‘eigen’ repertoire van beide muziekgroepen blijvend beïnvloed wordt door de samenwerking.

Betekenis voor de deelnemers
Dit project draagt bij aan de talentontwikkeling van de deelnemers. Ze ontmoeten andere amateurmuzikanten en leren andere muziekstijlen kennen. Bovendien ervaren zij de verschillen in werkwijze. Improvisatie en op gehoor spelen versus strak geleid orkest en vaste arrangementen. Orchestre Partout is kleine flexibele organische organisatie, St. Caecilia is een groot en strak geleid eng gedirigeerd orkest. Voor de deelnemers van Orchestre Partout is het interessant om Nederlandse (amateur)muzikanten te ontmoeten en te zien hoe zij zich organiseren. Voor de deelnemers van St Caecilia is het interessant om ‘los’ te komen van hun bladmuziek, meer te improviseren en andere muziekstijlen te leren kennen.

Betekenis voor publiek
De inclusieve aanpak is inspirerend en heeft een maatschappelijke voorbeeldfunctie.  We hopen de achterban van de drie verschillende publieksgroepen te inspireren met het grensoverschrijdende repertoire.

Begroting: 

De subsidie van FCP besteden we aan het maken van nieuwe muzikale arrangementen, het organiseren van de inspiratiebijeenkomst en het honorarium van professionele muzikanten en de dirigent tijdens de optredens. Tevens besteden we een deel van de subsidie aan communicatie.
Het project wordt gedeeltelijk gefinancierd door kaartverkoop. Daarnaast vragen we aan bij VSB, Amsterdams Fonds voor de Kunst. COA financiert het vervoer van de bewoners van het azc naar de concerten. Prins Bernard Cultuur Fonds (landelijk) draagt ook een deel bij.

Locatie(s): 
azc Heerhugowaard
Hal25, Alkmaar
Paradiso, Amsterdam

Uitslag Beslis mee

FCP28
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 128 gestemd
totaal78
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Orchestre Partout heeft zich in de afgelopen acht jaar ontwikkeld van een jamsessie in een azc tot een band met repertoire uit alle windstreken, die in wisselende samenstelling samenwerkt met koren, orkesten en bands van divers pluimage en via muziek mensen bij elkaar brengt en culturen overbrugt. Hoewel de samenwerking tussen azc's/nieuwe Nederlanders en bestaande kunst- en cultuurmakers niet per sé vernieuwend is te noemen, kan jullie aanvraag me wel overtuigen dat voor de deelnemers van zowel Orchestre Partout als van met name fanfare St Caecilia Heemskerk nieuwe verbindingen worden gelegd en dat de deelnemers van elkaars muziek en cultuur zullen leren. Toch had ik op het gebied van vernieuwing op iets meer gehoopt in jullie aanvraag.
De samenwerking met The Paradiso Orchestra biedt vertrouwen in een mooi artistiek resultaat. Het feit dat jullie binnen twee dagen de maximale 50 punten hebben weten te verzamelen (nu wél) ondersteunt de testimonials die jullie hebben toegevoegd: het project wordt gedragen door de deelnemers en ze hebben er zin in. Ik wens de muzikanten en het publiek met deze deze ‘culture clash’ veel inspiratie en energie toe.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Om actueel te blijven, ook in de culturele sector, zal je moeten vernieuwen. Het aangaan van muzikale crossovers zoals Orchestre Partout dat al jarenlang doet is daarin een manier. Ook het includeren van doelgroepen die niet vanzelfsprekend cultuur maken en betrokken worden bij de kunstbeoefeningspraktijk zoals nieuwkomers, is iets waarin jullie bedreven en ervaren zijn. Door samen te werken met andere partijen, zoals in dit geval The Paradise Orchestra, wordt kruisbestuiving tussen professionals en cultuurmakers onderling en tussen verschillende werelden gestimuleerd. Hierin valt voor beide kanten veel te leren. Jullie kennen de doelgroep en spelen met dit project in op hun behoeften en de situatie waarin zij leven. Ook wordt samengewerkt met de relevante partijen om dit project te realiseren. Of er daadwerkelijk sprake is van een experimenteel karakter, zoals we met deze regeling beogen, is wel de vraag. Door een onderzoek van LKCA en Movisie kunnen opbrengsten uit het project inzichtelijk gemaakt worden. Wat nog moet blijken is of nieuwe manieren van cultuur maken met doelgroepen als nieuwkomers breder gedeeld zullen worden, wat van waarde kan zijn voor de sector breed.

afbeelding van Ted van Leeuwen

Beste Rob,
Dank voor je feedback. Deze zullen we ter harte nemen.
Kunnen we onze aanvraag doorzetten naar de beslismee fase?Of mis je nog wat?

Hartelijke groet, Ted

afbeelding van Rob van Doggenaar

Beste Ted, 

Ik zal je plan volgen als coach en hoop daarbij iets voor je te kunnen betekenen. 

Ik sluit me aan bij Alexander’s opmerkingen over de volledigheid en helderheid van het plan. Het is duidelijk dat jullie ervaring hebben met dit werk en weten waarover het gaat. Wat ook blijkt is dat je ervaren hebt hoe waardevol en inspirerend de samenwerking tussen muzikanten uit verschillende culturen kan zijn. En dat je anderen dit ook graag wilt laten ervaren.

Uit mijn tijd bij Sharing Arts Society weet ik hoe moeilijk het is om inclusiviteit te ‘organiseren’. En dat is juist waar je meedenkvraag over gaat. 

Wat ik je mee kan geven is dat het steeds begint bij de behoeften van de deelnemers, de doelgroepen. Wat heb je ze te bieden? Op welke manier is je project, aanbod, programma van waarde voor ze? Dus, als je amateur orkesten wilt inspireren om inclusiever te zijn, dan zul je je eerst moeten verdiepen in hun behoeften. En vervolgens onderzoeken in hoeverre en op welke manier meer culturele diversiteit kan bijdragen aan die behoefte. Tegelijkertijd is het van belang om te weten wat de behoeften zijn  van muzikanten met een niet-westerse achtergrond. En in hoeverre deelname of lidmaatschap bij een traditionele muziekvereniging daar een bijdrage aan kan leveren. Wie weet kom je vanuit dat onderzoek tot een win-win situatie. 

De inspiratiebijeenkomst lijkt me een goede gelegenheid voor een gesprek over dit onderwerp. Mijn tip is om niet alleen de muzikaal leiders van de verenigingen uit te nodigen, maar ook andere vertegenwoordigers. 

Met een hartelijke groet, 

Rob

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Ted,

Je hebt een aanvraag ingediend om naar de Beslis mee fase te gaan. Toch wil ik je aanraden om nog gebruik te maken van de tijd die je nog hebt om het plan aan te scherpen.

Je plan is helder en goed geschreven. De doelstellingen zijn goed omschreven en je samenwerkingspartners zijn goed gevonden en bieden voldoende vertrouwen.

Waar het bij mij nog wringt, is dat jullie dit soort projecten al vaker gedaan hebben. Wij zoeken naar het vernieuwende. De dingen die jullie nu anders doen dan bij vorige projecten zijn niet erg vernieuwend meer inmiddels, wij krijgen erg veel aanvragen voor projecten waar een samenwerking tussen azc's/nieuwe Nederlanders en bestaande kunst en cultuurmakers centraal staan. (zie hier, hier en hier). De lat ligt dus hoog.

Heel concreet ben ik in je plan op zoek naar de behoefte waarin het voorziet. Het hoe en wat van het plan is helder, maar het waarom vind ik nog te weinig uitgewerkt. Hierdoor komt het erg aanbodgestuurd over. Wat willen de AZC'ers uit de samenwerking met het Paradiso Orchestra en St Caecilia halen? misschien kan je in je plan iemand aan het woord laten? Of andersom: wat willen de leden van St. Caecilia of het Paradiso uit dit project halen? Ik zoek dus niet een quote van Wilmar de Visser, maar van een speler, vanuit zijn of haar behoefte.  Daar lees ik graag nog iets meer over.  

afbeelding van Ted van Leeuwen

Ha Alexander,
Hartelijk dank voor je feedback. We hebben ons plan aangevuld. We zijn benieuwd of het zo compleet is en jullie een goed beeld krijgen van onze plannen. Hartelijke groet, Ted

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Ted, Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen. Je wil een muzikale crossover organiseren tussen amateurs en professionals en tussen Westers repertoire en het wereldrepertoire van Orchestre partout. Het project werkt toe naar een concert in Paradiso op tweede kerstdag. Je plan is al goed op weg en je doelstellingen zijn helder omschreven. Vergeet je niet een sluitende begroting te uploaden? klik daarvoor bovenaan de projectpagina op het tabblad 'Bewerken' en vervolgens op 'Denk mee - meer projectinformatie'.