menu denk mee beslis mee maak mee

Expeditie Panambí

Op muzikaal avontuur in de Nieuwe Regentes

Stichting Nieuw Geluid
1 februari 2016 tot 30 april 2016
muziek, muziektheater, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Expeditie Panambí

Door Misja Krebbeks op di 8 mrt

Iedereen zal wel denken.... het is al een tijdje stil... van die expeditie horen we niets meer. Niets is minder waar, we zijn on line!

Via...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Expeditie Panambí

Op muzikaal avontuur in de Nieuwe Regentes

afbeelding van Misja Krebbeks

Ingediend door:

Misja Krebbeks

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wie mag volgens jullie niet ontbreken als deelnemer?

Wat ga je doen?: 

Nieuw Geluid gaat samen met haar publiek op zoek naar de relatie tussen mens en natuur in de muziektheatervoorstelling ‘Expeditie Panambí’. Panambí is een streek in Zuid Amerika waarin indianen leven en door wie Ginastera zich heeft laten inspireren tot het componeren van een ballet. De bezoekers gaan op expeditie  door de muzikaal theatrale jungle van theater De Nieuwe Regentes in Den Haag, waar voor en achter de schermen korte acts te zien zijn. Uiteindelijk belanden alle 15 expeditiegroepen op die ene grote open plek: de grote zaal. Hier worden alle meer associatieve acts op het thema mens versus natuur gecomprimeerd tot de figuratieve vertelling van Panambí. Hier - in het hart van de jungle - valt alles op zijn plek. Het doel van de expeditie is bereikt. Klassieke musici gaan voor het maken van deze acts een cross-over aan met andere podiumkunsten, zoals mime, toneel, zang en beeld. Het project heeft een idee-fase, waarin deelnemers samenkomen in kleine teams om te experimenteren, en een realisatiefase, waarbij elke expeditie onder begeleiding van de regisseur wordt uitgewerkt tot drie voorstellingen op 1 t/m 3 april 2016.

Hoe ga je te werk?: 

Met ‘Expeditie Panambí´ wil Nieuw Geluid prachtige op natuur geïnspireerde klassieke muziek vertolken d.m.v. bijzondere cross-overs met andere podiumkunsten. We willen een inspirerende culturele belevenis realiseren die het voorstellingsvermogen prikkelt over de relatie tussen mens en natuur. Het project biedt de gelegenheid voor:


• het verbreden van de muzikale en theatrale vaardigheden van nieuwe deelnemers,
• verdieping en verdere ontwikkeling van deelnemers die hebben meegedaan aan vorige producties van Nieuw Geluid, en
• doorontwikkeling van het lerend vermogen van Stichting Nieuw Geluid voor het maken en organiseren van avontuurlijke muziekproducties waarbij artistieke co-creatie een belangrijke rol speelt.

Circa 50 deelnemers krijgen een podium om in korte tijd en op een hoog niveau samen te werken en hun artistieke talenten verder te ontwikkelen. Hierbij hebben deelnemers nadrukkelijk een eigen inbreng, zowel voor de keuze van muziek als de wijze van muzikaal theatrale uitwerking. De artistieke leiding is in handen van regisseur Annechien Koerselman, artistiek leider van Nieuw Geluid en dirigent Ali Groen, en het stichtingsbestuur van Nieuw Geluid.
De aanleiding voor dit project is ontstaan uit een eerder cross-over project van Nieuw Geluid in 2012/2013. Hierin is een experiment uitgevoerd waarbij door een groep van zeven spelers van mimegroep OptieZ en negen klassiek geschoolde musici is samengewerkt aan een 15 minuten durende cross-overvoorstelling over Don Quichotte.  Dit experiment was dermate succesvol dat het destijds is opgenomen in de muziektheatervoorstelling ‘Iedereen is Don Quichotte’. 

Met wie werk je samen?: 

Stichting Nieuw Geluid werkt voor dit project  samen met de volgende partijen:


• Klassieke muzikanten, die afkomstig zijn uit het bestaande netwerk van gevorderde amateurs, conservatoriumstudenten en professionals, die allen als vrijwilliger meespelen, en nieuwe muzikanten: voor hen biedt Nieuw Geluid een podium voor verdere artistieke ontwikkeling.

• Mimespelers, waaronder spelers uit de Don Quichotte voorstelling: voor hen biedt Nieuw Geluid een podium voor verdere artistieke ontwikkeling.

• Koninklijk Conservatorium en Zandvlietcollege Den Haag: enerzijds om kosteneffectief gebruik te kunnen maken van faciliteiten en anderzijds een podium te bieden om ervaring op te doen voor hun studenten en scholieren. Beide organisaties vinden het van belang dat hun leerlingen klassieke muziek leren kennen en op een andere dan gebruikelijke wijze leren vertolken.

• Cultuurschakel, partner voor cultuuronderwijs en amateurkunst Den Haag: verrijking van bestaand culturele aanbod in Den Haag.

• Theater De Nieuwe Regentes: versterking van de Haagse cultuur in dit buurtgericht theaterhuis.

Van elkaar leren om te komen tot echte cross-overs:
Klassiek geschoolde muzikanten zijn gewend om uitvoeringsgericht te repeteren. In dit project gaan ze echter een co-creatieproces aan met andere podiumkunstenaars. Ze gaan dus ook leren creëren. Door te experimenteren en te improviseren verleggen deelnemers hun grenzen en ontdekken ze elkaars vakdiscipline. Dit vraagt om een vernieuwend repetitieproces met een eigen en actieve inbreng van alle deelnemers. Dit leidt tot avontuurlijk cross-overs waarbij verschillende podiumkunsten daadwerkelijk worden geïntegreerd.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Nieuw Geluid is een projectorkest dat met eigenwijze programma’s zorgt voor een verrijking van het bestaande cultuuraanbod. De samenstelling wisselt per project waardoor het elke keer een nieuw geluid laat horen. Sinds de oprichting in september 2011 speelt Nieuw Geluid een vernieuwende en inspirerende rol. Nieuw Geluid verbindt avontuurlijke vergevorderde amateurs, conservatoriumstudenten en professionals, die allen uit liefde voor klassieke muziek en als vrijwilliger projectmatig samenwerken om bijzondere en verrassende producties te realiseren. Nieuw Geluid projecten brengen deelnemers samen uit (vaak) meer dan 10 landen en in de leeftijd van 15 t/m 72 jaar.


Nieuw Geluid zet zich graag in voor maatschappelijke en educatieve doelen. Vanaf 2012 werkte Nieuw Geluid mee aan educatieve projecten op het Koninklijk Conservatorium, diverse Haagse scholen en aan de acties voor ‘AMREF Flying Doctors’ en ‘Save the Children’ van de stad Den Haag en voor Vluchtelingenwerk Nederland.

In korte tijd wordt onder de bezielende leiding van artistiek leider Ali Groen intensief gewerkt aan samenspel, klank en muzikaliteit. Nieuw Geluid wil haar publiek graag op een hoog niveau verrassen, zowel door het brengen van een ‘nieuw geluid’ als door bijzondere cross-overs met andere kunstvormen. Dit biedt deelnemers de mogelijkheid om buiten gebaande culturele paden te treden, te leren van elkaars artistieke denk- en werkwijzen, deze toe te passen en te integreren.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3 voorstellingen 100 1050 (maximaal)
60 repetities 50  
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

In haar korte bestaan heeft Nieuw Geluid bewezen aantrekkelijke projecten te definiëren voor haar primaire doelgroep: getalenteerde musici uit de regio Den Haag. Zowel de groep muzikanten die eerder heeft meegespeeld als de groep nieuwe geïnteresseerde muzikanten groeit elk jaar. Het project ‘Expeditie Panambí’ is opgesteld vanuit de doelstelling van stichting Nieuw Geluid: vernieuwend, aanvullende op bestaand cultuuraanbod en in samenwerking met andere kunstvormen.


Dit project biedt aan de deelnemers de gelegenheid zich zowel muzikaal als op andere artistieke vlakken verder te ontwikkelen. Er is een experimenteerfase waarin er ruimte is voor elkaar leren kennen (deelnemers en vakdisciplines), het genereren van ideeën (scenes, muziek, locatie) geïnspireerd door Panambí, alsook het verkennen, improviseren en experimenteren. Vervolgens worden ideeën geselecteerd en uitgewerkt. In de realisatiefase worden ze gerepeteerd en geschikt gemaakt voor uitvoering op locatie. Het aantal expedities wordt bepaald door het aantal deelnemers dat gaat meedoen, de mogelijke speellocaties en verschillende routes in het theater.

Nieuw Geluid doet deze aanvraag bij FCP om het experimentele karakter voor de deelnemers te kunnen ondersteunen, zorg te dragen voor deskundige coaching en regie en om een bijdrage te kunnen leveren aan de technische ondersteuning van de door hen te creëren acts.

Begroting: 

De totale kosten voor dit project bedragen € 11.000.

Dit is gebaseerd op o.a. huur locaties repetities, aanschaf/huur muziek, coaching expedities, regie en decor/techniek/kostumering.
De gevraagde bijdrage van FCP van € 5.000 is bestemd voor huur repetitielokaties, coaching en regie. De resterende € 6.000 wordt gefinancierd  vanuit een bijdrage door deelnemers en een bijdrage door Prins Bernard Cultuurfonds Zuid Holland/Catrien Venverloofonds.

Alle overige kosten voor BUMA, PR kosten, administratie, alsmede kosten die betrekking hebben op de activiteiten voor het projectorkest en verdere uitvoeringskosten op 1 tot en met 3 april 2016 vallen  buiten deze begroting en worden door Nieuw Geluid op andere wijze gefinancierd.

Locatie(s): 
Den Haag

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 108 gestemd
totaal90
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Net als mijn collega ben ook ik enthousiast over jullie project. Door de bijzondere vorm die deze muziektheatervoorstelling krijgt, past jullie plan uitstekend bij JMHM. De bezoekers wacht een avontuurlijke expeditie door het theater. Zij krijgen bijzondere acts te zien, waarbij klassieke muziek te horen is in een ongebruikelijke context. Ook voor de deelnemers is dit project een inspirerend experiment, omdat zij zich nieuwe manieren van spelen en presenteren moeten eigen maken om deze voorstelling tot een succes te maken. Door kunstbeoefenaars en culturele organisaties uit verschillende disciplines en werkterreinen met elkaar te verbinden laat deze productie zien dat samenwerking de lokale cultuursector versterkt. Tot slot: ook het redelijke budget is een pluspunt. Veel succes!

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie hebben een heel helder plan voorgelegd. Goed beschreven is hoe het traject in elkaar zit. Duidelijk is welke ontwikkeling de deelnemers gaan doormaken. Er is in dit project voldoende oog voor experiment en vernieuwing. Het biedt de deelnemers volop mogelijkheden om zich zowel muzikaal als op andere artistieke vlakken te ontwikkelen. De samenwerking ziet er goed uit. Met begeleiders en andere kunstbeoefenaars wordt er gericht gewerkt om de muzikale expedities op een passende avontuurlijke manier gestalte te geven. Ik vind het project een aanvulling op het bestaande aanbod. Ben heel nieuwsgierig naar het resultaat. Succes met de realisatie!

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Dag Misja,
Het plan zoals beschreven in de linkerkolom is wat uiteindelijk beoordeeld gaat worden. Ik raad je aan om belangrijke toevoegingen, uitleg etc. in de reacties uit deze rechterkolom dus te verwerken in het plan hiernaast.

afbeelding van Misja Krebbeks

Beste Leo en Diane,

ik hoop dat we jullie vragen naar tevredenheid hebben kunnen beantwoorden. Ik heb nog één vraag aan jullie: worden al jullie vragen en antwoorden naast onze projectinformatie meegenomen in de beoordeling tijdens de beslis mee fase?

Of moet dit weer verwerkt worden in onze beschrijvingen aan de linkerkant?

met hartelijke groet, namens Nieuw Geluid, Misja

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Dag Misja,
Dank voor je uitgebreide beschrijving van het werkproces. Dat klinkt zonder meer spannend en intrigerend! Ik ben benieuwd welke muziek er voor de expedities wordt gekozen. Kan je daar een indicatie van geven? En waarom de keuze voor andersoortige instrumenten daarin? Ook vroeg ik me af hoe je (praktisch gezien) musici wilt gaan verplaatsen en groepen tegenover elkaar gaat stellen tijdens de uitvoering van Panambí. De musici zullen voor deze toch tamelijk complexe partituur al hun concentratie nodig hebben om die uit te voeren.

afbeelding van Misja Krebbeks

dag Leo, de muziek voor de overige expeditieacts ligt bewust niet vast. De keuze zal ontstaan in de experimenteerfase, gebaseerd op de samenstelling per ensemble van deelnemers en hun inspiratie. Andersoortige instrumenten verbreden de klankmogelijkheden in de acts en bieden mogelijkheden om deelnemers vanuit andere kunstdisciplines om ook een muzikale bijdrage te leveren. M.b.t. de muziek van Ginastera: de muziek staat centraal. De partituur is niet eenvoudig, maar biedt zeker mogelijkheden voor theatrale vertolking. We vertrouwen voor de uitwerking op de kwaliteiten en samenwerking in het artistiek team met dirigent en regisseur en de orkestmusici. Hier is ook repetitietijd voor opgenomen in het schema.

afbeelding van Misja Krebbeks

Dag Diane,

 

Dank voor de snelle reactie!

We streven naar een experimenteer en maakfase waarbij alle deelnemers nadrukkelijk ook een eigen inbreng hebben, zowel voor de keuze van de kamermuziekwerken, het spelen en de wijze van muzikaal theatrale uitwerking. Alle spelers worden hierbij  uitgenodigd om suggesties te doen en te kiezen met welke acts/scenes in een expeditie ze het liefst aan de gang willen gaan.

Door de inspirerende en bezielende begeleiding van Anniechien (regisseur) en Ali (dirigent) en diverse andere repetitoren hopen we er zo een fantastiche expeditie van te maken.

 

Groetjes, Misja

afbeelding van Diane Frenay

Ha Misja, dank je wel voor de prachtige beschrijving, het is zo heel inzichtelijk voor iedereen geworden en het prikkelt de verbeelding. De vraag die mij nog rest is in hoeverre de deelnemers inbreng hebben in bijvoorbeeld de keuze van muziek of het hoe van het spelen ervan, of bij de verbeelding in mime tijdens de repetities met de expedities.

Maak jij of maken de begeleiders van de expedities de keuzes voor muziekstukken of worden deelnemes uitgenodigd om suggesties te doen?

ik kom graag kijken als het zover is!

afbeelding van Misja Krebbeks

Het orkestwerk Panambi wordt opgevoerd door het hele orkest van Nieuw Geluid. In de expeditieacts  spelen 14 kleinere groepen van musici. Ook zij ontmoeten elkaar uiteindelijk na het eerste deel van de expeditie uiteindelijk bij Panambi weer.  In de acts wordt hoogstwaarschijnlijk muziek gespeeld van andere componisten dan Ginastera. Ook wordt gebruik gemaakt van andersoortige instrumenten, denk bijvoorbeeld aan panfluiten.

afbeelding van Misja Krebbeks

De bezoeker wordt door gidsen door de muzikaal theatrale jungle van de Regentes gevoerd, alwaar op 14 plekken korte muzikaal theatrale acts te zien zullen zijn, in de oude badhokjes, het vroegere te broeierige ketelhuis. Uiteindelijk belanden alle 14 expeditiegroepen – via een uitgekiend systeem – toch op die ene grote open plek: de grote zaal. Hier zullen alle meer associatieve acts op het thema mens versus natuur worden gecomprimeerd tot de figuratieve vertelling van Panambi. De ogen, oren en hersens van de bezoeker staan reeds die kant op. Hier – in het hart van de jungle - valt alles op zijn plek. Het doel van de expeditie is bereikt.

afbeelding van Misja Krebbeks

Ik denk aan het muzikaal theatraal verbeelden van een gevecht tussen een miereneter en de mens. Met zijn klauwen heeft de miereneter al menig mens aan stukken gescheurd. Aan de aanval van een indianenstam op houthakkers, dat  prachtig te verbinden is met de Dans van de Tovenaar uit Panambi. Maar ook aan de junglegeluiden. In de act en de Panambi uitvoering wil ik middels beeldrijm daar een verbinding leggen. Ik denk aan kikker en insectengezang dat vele avonturiers die de Amazone bezochten reeds uit  hun slaap gehouden heeft. Men waart door de donkere gangen  en meent dat vogelspinnen, verbeeld door mimespelers het op hen voorzien hebben. De groene ogen van een jaguar lichten plots  op. Het doel lijkt nooit bereikt te worden. Is men verdwaald?

afbeelding van Misja Krebbeks

In de expedities voorafgaand aan de het centrale stuk Panambi, willen we de toeschouwer via 14 muzikaaltheatrale acts (variërend  van 2 – 10 minuten, spelend  op en met de verscheidene locaties die het oude Zwembad de  Regentes met zich meebrengt) reeds in laten zoomen op dit thema en het continent Zuid-Amerika, dat de meeste dier- en plantensoorten ter wereld herbergt.

afbeelding van Misja Krebbeks

Voor ons gaat de vertelling van Panambi vooral over de strijd tussen de mens en de natuur (de  indianen, oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika, behoren wat mij betreft ook tot de natuur). In zijn zucht naar geld gaat de mens onbehouwen slecht om met de natuurschat die Zuid-Amerika is. Bomen worden omgehakt. De  Amazone met kwik vervuild door goudzoekers. Dieren uitgeroeid. Maar daar tegenover staat ook de weerbaarheid van de natuur, waardoor je geloof blijft  houden in haar overlevingskracht . Een onwrikbaar geloof, door Ginastera verbeeld via de klarinetklanken van Opperhoofdsdochter Panambi. 

afbeelding van Misja Krebbeks

Het orkestwerk Panambi  van Ginastera is het centrale uitgangspunt van deze muziektheatrale expeditie.  Oorspronkelijk is het inderdaad een ballet maar hier zal vooral de muziek centraal staan.  Ginastera heeft vrij heldere leitmotiven gegeven aan de verschillende karakters. Zo is de contrafagot de boze tovenaar en laat de gevangen Guirahu zich horen middels een fluitsolo. Via een lichte enscenering (musici verplaatsen zich, staan op, krijgen simpele maar naar de vertelling wijzende kostuums, orkest groepen worden tegenover elkaar gesteld), wil ik de vertelling, die in de muziek te horen is middels simpele maar doelgerichte beelden mede vertellen. Daarnaast denken we op dit moment aan schaduwbeelden, die deze beelden bijna stripmatig kunnen complementeren.

afbeelding van Misja Krebbeks

Dag Leo en Diane,

 

Hierna volgen in verschillende tekstblokken de antwoorden op jullie vragen van Annechien.

 

We zijn benieuwd of jullie net zo geinspireerd raken als wij.

Groetjes, Misja

 

 

Pagina's