menu denk mee beslis mee maak mee

Emma

Verbinding door theater, zang en dans in...

Toneelgroep Maastricht
7 mei 2018 tot 2 september 2018
muziektheater
volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Met trots terugkijken!

Door Netty Beckers op do 20 dec

Met veel plezier en trots kijken wij terug op onze voorstelling Emma. Via de onderstaande link is een eindverslag te vinden met interviews met...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Emma

Verbinding door theater, zang en dans in sociale werkplaats Emma Schoenenfabriek ter gelegenheid van 100 jaar FSI

afbeelding van Netty Beckers

Ingediend door:

Netty Beckers

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we een zo groot mogelijk draagvlak voor het project genereren binnen en buiten de fabriek?

Wat ga je doen?: 

In samenwerking met Fonds Sociale Instellingen (voorheen DSM Fonds) realiseert Toneelgroep Maastricht rondom het 100-jarig bestaan van het fonds een bijzonder sociaal-cultureel en theatraal project in Emma Schoenenfabriek te Brunssum. Emma Schoenenfabriek werd in 1931 door DSM Fonds opgericht: het was van oorsprong een sociale instelling waar mijnwerkers die gewond of verminkt waren in een beschermde omgeving konden werken. Toneelgroep Maastricht maakt in 2018 voor, door en met deze medewerkers een voorstelling in de fabriek zelf. Ook nemen een plaatselijke gardedansvereniging, twee harmonieën en een fanfare deel aan het project. Het doel van het project is om middels kunstbeoefening, -beleving en cultuurparticipatie de medewerkers nader met elkaar te verbinden en hen de waarde van hun werk en werkplek op een andere manier te laten beleven. Wegens uitbreiding wordt de gehele werking van de fabriek naar een grotere vestiging in Kerkrade verplaatst: het project biedt tevens een kader om gezamenlijk afsluiting te geven aan de periode in Brussum.

Het project is tweeledig en bestaat enerzijds uit zang- en muzieksessies met de medewerkers en anderzijds uit een eindvoorstelling, waarin de medewerkers ook zelf meespelen, die in het kader van Festival Cultura Nova 9 keer te zien zal zijn voor publiek. Aan de sessies zullen ongeveer 25 medewerkers actief participeren. Binnen de voorstelling brengen we deze medewerkers, professionele acteurs en muzikanten en amateurkunstbeoefenaars met elkaar samen. Er nemen in totaal zo'n 175 personen deel aan de voorstelling: 25 medewerkers, 8 professionals, ongeveer 150 amateurskunstbeoefenaars (harmonien, fanfare en gardedansers). De voorstelling zal worden gerealiseerd onder productionele en artistieke vleugels van Toneelgroep Maastricht. Het inhoudelijk kader voor de uiteindelijke voorstelling wordt gevormd door de rijke geschiedenis en de toekomst van de fabriek. Artistiek leider Servé Hermans voert de regie. De medewerkers van Emma die niet actief deelnemen, krijgen wel allemaal de kans om de voorstelling te bezoeken. 

Het project is een samenwerking van Toneelgroep Maastricht met FSI, Emma Schoenenfabriek, IBA Parkstad, Cultura Nova en Parkstad Limburg Theaters.

Hoe ga je te werk?: 

Het doel van het project is om middels (actieve en passieve) cultuurparticipatie en kunstbeleving de medewerkers van de fabriek nader met elkaar te verbinden en hen de waarde van hun werk en werkplek op een andere manier te laten beleven. Daarnaast willen we middels het project bijdragen aan positieve beeldvorming op de eigen geschiedenis van Limburg: in dit geval het mijnverleden.

Emma Schoenenfabriek is een bedrijf dat is voortgekomen uit het Limburgse mijnverleden. Het is tevens niet alleen in de nabije omgeving, maar nu zelfs wereldwijd, een bekende instelling. In de voorstelling 'Emma' vertellen we het verhaal van de geschiedenis van de fabriek en verhouden we ons ook tot de toekomst: de uitbreiding en verhuizing. Met de voorstelling geven we op een andere manier betekenis aan de locatie en helpen we om de geschiedenis en toekomst zichtbaar te maken en er verhalen over te vertellen. Dit is voor de omgeving van betekenis omdat de fabriek als sociale werkplaats een bijzondere plek inneemt in de samenleving. Het is een plek met betekenis voor veel mensen in de lokale en regionale omgeving. Iedereen kent wel iemand die er op de een of andere manier bij betrokken is of in het verleden is geweest. Het is van betekenis om het vertrek van de fabriek uit Brunssum op een theatrale wijze uit te luiden omdat ook de voorstelling weer een stukje geschiedenis van de fabriek zal zijn. Een momentum dat mensen zich zullen herinneren en waar men samen aan terug kan denken: een bijzondere gebeurtenis om een uitroepteken te plaatsen bij een bijzondere plek.

Met het project 'Emma' richten we ons naast ons eigen reguliere toneelpubliek in de regio Limburg op de medewerkers van de Emma Schoenenfabriek en hun naasten. Daarnaast wordt de voorstelling gemaakt in opdracht van Fonds Sociale Instellingen. We maken het project derhalve ook voor hun achterban. Dat betreft alle huidige en oud-medewerkers van DSM met inbegrip van hun families. We verwachten ook familie en vrienden van de leden van de deelnemende harmonieën, fanfare en gardedansvereniging te bereiken. Tot slot richten wij ons ook op het festivalpubliek van Cultura Nova waarbinnen de productie gepresenteerd zal worden en op toeristen gezien het project deels in de zomervakantie plaatsvindt. De Emma fabriek is een begrip in de regio Heerlen/Kerkrade en naar verwachting zullen derhalve ook mensen uit de directe omgeving geïnteresseerd zijn in het project. Met name de medewerkers van de fabriek en hun naasten en medewerkers van DSM zijn nieuw publiek voor ons. We bereiken hen via de hun vertrouwde kanalen: hun eigen werkvloer, interne nieuwsbrieven en intranet. Ook is de voorstelling laagdrempelig voor hen omdat deze voor en met hen gemaakt wordt: in hun eigen omgeving.

Toneelgroep Maastricht gelooft dat het mogelijk is om middels het vertellen van verhalen empathie jegens anderen in de samenleving te vergroten. Wanneer je iemands verhaal kent, bekijk je hem of haar met andere ogen en vaak ook met meer nuance. Met onze voorstellingen willen we bijdragen aan het meer samenhorig worden van de maatschappij.

Met het project 'Emma' is dit precies het maatschappelijke effect dat we willen bewerkstellingen. We willen het verhaal en de geschiedenis van de fabriek vertellen ten einde bij te dragen aan positieve beeldvorming en verbinding: op kleine schaal binnen de fabriek en medewerkers zelf en op grotere schaal binnen de (regionale) omgeving. We brengen ook verschillende lagen van de bevolking samen: de medewerker van de fabriek, de amateurs, de professionele kunstenaars en het reguliere toneelpubliek. Alle mensen van verschillende komaf en sociaal-maatschappelijke status die door de voorstelling op een andere manier naar elkaar zullen kijken en/of samen zullen werken. We hopen dat zij allen deze nuancering ook na het project mee zullen nemen en met ruim vizier naar anderen zullen kijken.

Met wie werk je samen?: 

Het project is een samenwerking van Toneelgroep Maastricht, FSI, Cultura Nova en IBA Parkstad. Ook is er volledige medewerking van Emma Schoenenfabriek. Voor het project is er nauwe samenwerking tussen een kunstinstelling (wijzelf), een bedrijf (Emma Schoenenfabriek) en een fonds (FSI).

Toneelgroep Maastricht is uitvoerend producent. Wij leveren artistieke inhoud en medewerkers en productionele realisatie. FSI is (hoofd)coproducent:  het project wordt op hun vraag gerealiseerd: zij ondersteunen het project financieel in de vorm van en gift en het kopen van kaarten voor medewerkers DSM. Tevens zijn zij ondersteunend in marketing en communicatie rondom het project. Cultura Nova is ook coproducent: ze ondersteunt het project financieel met vaste bijdrage en op productioneel en technisch gebied. IBA ondersteunt met financiële bijdrage: hun doel is om inhoudelijke verhalen over de regio Parkstad naar voren te brengen. Wat is er in het gebied gebeurd na het mijnverleden?

Emma Schoenenfabriek geeft volledige medewerking: gebruik van locatie, mogelijkheid bieden aan personeel om deel te nemen, praktische ondersteuning, afname van kaarten voor medewerkers

We zoeken momenteel nog samenwerking met twee mediapartners: te weten L1 en Media Groep Limburg. In geval van L1 hopen we exposure op tv te kunnen generen bij voorkeur middels 'making-of' documentaire. In samenwerking met Media Groep Limburg willen wij graag idealiter een bijlage realiseren bij Dagblad de Limburger met de verhalen van de (oud)medewerkers van de fabriek.  

Wat is verder van belang om te weten?: 

In december 2017 is regisseur Servé Hermans al enkele keren in de fabriek geweest om zelf de medewerkers van de fabriek te vertellen over het project en hen enthousiast te maken om deel te nemen (zie foto's). Na deze bijeenkomst hebben zich 10 mensen opgegeven om deel te nemen. Na herhaalde oproepen zijn dat er inmiddels 25. De fabriek ondersteunt het project door de mensen die deel willen nemen er extra tijd voor te geven.

De planning van de repetities ziet er als volgt uit: zang- en muziekrepetities voor medewerkers Emma op maandagavonden:
26 maart, 2, 9, 16, 23, 30 april, 7, 14, 21, 28 mei, 4, 11, 18, 25 juni, 2, 9, 16, 23, 30 juli en 6 augustus 2018.

Repetities professionals in Theater de Bordenhal Maastricht: 6 t/m 8 augustus 2018

Avondrepetities op locatie in Brunssum met alle deelnemers (eventueel in ploegen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de medewerkers): 9 t/m 17 augustus 2018 & 20 t/m 24 augustus 2018

De uitvoeringen zijn van 25 augustus t/m 2 september 2018 in Emmafabriek.

Voor de voorstelling wordt een nieuwe tekst geschreven door de professionals (acteurs) die aan de voorstelling meewerken en journalist Wiel Beijer. De ervaringen, belevingen en geschiedenissen van de (oud)medewerkers van de fabriek staan hierin centraal. Voorafgaand aan de repetites in augustus worden interviews/gesprekken met de medewerkers ingepland. De medewerkers vertellen hun verhalen en deze worden 'getheatraliseerd'. De voorstelling gaat over hen: ze hebben invloed op de inhoud doordat ze zelf de input voor de teksten leveren. Zij hoeven deze echter niet zelf voor te dragen. Medewerkers worden ook vanuit hun leidinggevenden in de fabriek gesteund om mee te doen en om hun verhaal te vertellen.

De medewerkers hebben geen actieve rol in het kiezen van het repertoire dat ten gehore gebracht zal worden als koor. Het koor zal begeleid worden door Elisabeth De Loore. Zij heeft veel ervaring in het werken binnen kunstprojecten met mensen die normaal niet actief bezig zijn met kunstbeoefening. Zij heeft eerder met niet-geschoolde zangers muziektheaterproducties gemaakt.  

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
9 voorstellingen ongeveer 350 3150
20 zangrepetities 25 0
10 repetitieavonden met alle deelnemers ongeveer 175 0
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Fonds Sociale Instellingen wil graag stilstaan bij haar 100-jarig jubileum: het fonds werkt aan het verbeteren van het sociale en culturele welzijn van voorheen mijnwerkers en momenteel alle (ex-)medewerkers van DSM. Met 'Emma' wordt afsluiting gegeven aan het werk op de fabriek in Brunssum. Wegens uitbreiding wordt het bedrijf najaar 2018 naar een grotere locatie in Kerkrade verplaatst. Dit is voor de medewerkers van de fabriek een groot moment. Met de voorstelling trachten wij daar op een positieve manier bij stil te staan en betekenis aan te geven. Als TgM willen wij graag verhalen van onze eigen bodem vertellen en zo sluit het project ook goed aan bij onze eigen doelstellingen.

Voor het reguliere toneelpubliek van TgM en Cultura Nova is het project relevant omdat het een verhaal vertelt over de eigen omgeving en haar geschiedenis. Emma Schoenenfabriek was de eerste sociale werkplaats van Nederland: nu uitgegroeid tot een succesvol bedrijf waar echt vakmanschap centraal staat. Meer weten over je directe omgeving en het verhaal erachter kan voor iedereen verrijkend zijn: je krijgt een meer compleet beeld van je eigen streek en geschiedenis, jezelf. Voor veel Limburgse bezoekers zal het ook een bevestiging van identiteit zijn.

Voor alle doelgroepen geldt dat het project het gevoel van eigenwaarde zal vergroten. Onze ervaring is dat mensen van hier (Limburg) grote behoefte hebben aan het horen van hun eigen verhalen. Het vertellen van een verhaal geeft in universele zin erkenning en bestaansrecht. De relevantie van het project ligt precies hierin.

Begroting: 

We vragen Fonds Cultuurparticipatie een welwillende bijdrage aan de realisatie van het project. We zullen dit bedrag inzetten ten behoeve van vergoedingen van kosten van de deelnemers binnen de fabriek, hun zangcoach en de deelnemende amateurverenigingen. Het project wordt grotendeels gefinancieerd door FSI (€75.000,-) en de coproducenten Cultura Nova en IBA Parkstad (€ 60.000,-). Daarnaast zijn er uiteraard de inkomsten uit kaartverkoop. Het tekort in de begroting, dat niet gefinancieerd kan worden door derden, wordt betaald uit de reguliere exploitatie van Toneelgroep Maastricht. Gezien het project aanvullend is op onze normale werking proberen we zoveel mogelijk externe financiering hiervoor te vinden. De bovengenoemde bedragen van partners zijn reeds toegezegd.  

Locatie(s): 
Emma Schoenenfabriek te Brunssum

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 113 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het behoeft niet veel uitleg dat de transitiefase van de met Brunssum vergroeide Emma Schoenenfabriek een mooi uitgangspunt is voor een theaterproductie. En ik heb voldoende vertrouwen heb in de organisatorische en artistieke organisatie van Toneelgroep Maastricht, maar ben ook van mening dat jullie in de uitwerking een aantal aspecten beter hadden kunnen uitwerken. Ten eerste had ik graag meer informatie gehad over de wijze waarop de samenwerking met de lokale hafabra en gardedansvereniging artistiek-inhoudelijk tot stand is gekomen en wordt uitgewerkt. Ten tweede mis ik een bepaalde urgentie van het project vanuit de deelnemers. In hoeverre speelt het project in op een vraag of behoefte van de amateurverenigingen en/of de medewerkers van de fabriek? Jullie willen middels kunstbeoefening de medewerkers nader met elkaar te verbinden en hen de waarde van hun werk en werkplek op een andere manier te laten beleven, maar ik zie weinig ruimte voor inhoudelijke bijdragen van hen terug in de aanvraag, waardoor zij zich mede-eigenaar kunnen voelen van de productie. Aspecten die volgens mij van belang zijn om een breed gedragen productie neer te kunnen zetten, dus ik hoop dat het in de uitvoering nog wel aan de orde komt en lees het graag terug in jullie blog.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Een verhaal vertellen, je eigen verhaal vertellen: voor veel makers en spelers is dat de kern van hun kunstenaarschap. Mooi dat TgM de werknemers van de Emma Schoenenfabriek de kans biedt hun ervaringen in een theatrale vorm te presenteren en op deze manier bewoners uit de regio vertrouwd te maken met de dagelijkse gang van zaken in de fabriek. De opzet is van het project is voldoende concreet uitgewerkt, zoals je mag verwachten van een professioneel gezelschap, maar toch roept de beschrijving nog wel vragen op, bijvoorbeeld over mate van gelijkwaardigheid binnen de samenwerking. De professionals nemen duidelijk het voortouw; uit de aanvraag blijkt tenminste weinig van de input die de werknemers gaan leveren aan de uitwerking van het concept. Dit neemt niet weg dat de uiteindelijke productie het resultaat zal zijn van een gemeenschappelijke inspanning, waarbij de fabrieksmedewerkers de kans krijgen hun creatieve talent te ontdekken of verder te ontplooien. Bijkomend positief effect: andersoortige verhalen brengen (deels) nieuw publiek naar het theater, wat een verrijking is van het culturele leven.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

In de projectbeschrijving beschrijven jullie verschillende doelstellingen en de gewenste sociale en maatschappelijke effecten van deze activiteit. Zou je - met het oog op de beoordeling op het criterium impact - ook nog kunnen benoemen welk duurzaam effect dit project zou kunnen hebben op de cultuurbeoefening in de vrije tijd?

afbeelding van Netty Beckers

Beste Willemijn,

Het is moeilijk te zeggen welk effect er duurzaam zal zijn: we hopen dat het koor van medewerkers ook na onze interventie in de fabriek zal blijven bestaan. Er is ooit een koor van medewerkers geweest. We merken dat er enkele mensen zijn die meedoen die het nu weer heel leuk vinden en die de smaak weer te pakken hebben gekregen. Onze inmenging stopt wel na het project. Ik hoop hiermee een antwoord gegeven te hebben op je vraag. Afgelopen vrijdag is het project officieel gelanceerd. We hebben nu ook een campagnebeeld. Ik heb dit bij de foto's toegevoegd. Ik ga het project morgen doorplaatsen naar de volgende fase.

Hartelijke groet, Netty  

 

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Netty,

Ook namens mij welkom bij Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach en denk ik de komende weken met jullie mee.

Mooi om te lezen hoe jullie verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden en daarbij zo'n mooie en passende samenwerking hebben gevonden. De omschrijving van het project is ook zeer volledig. In die zin heb ik dan eigenlijk ook geen vragen. Het enige wat me opvalt is dat de aanvraag wel echt heel lang is en dat je jezelf hier en daar wat herhaalt. Eventueel kan dat nog wat korter en bondiger. Maar dat is een detail :)

Heb jij wellicht nog vragen?

Wat betreft je vraag kan ik me goed voorstellen dat het voor de medewerkers een grote stap is om mee te doen. Misschien kan je nadenken over manieren om de stap minder groot te maken? Misschien kunnen de eerste repeteties open / vrijblijvend zijn en hoef je pas in de loop van het project te zeggen of je ook echt mee wilt doen met de voorstelling. Ga vooral ook in gepsrek met de medewerkers van de fabriek: wat zijn voor hun redenen om wel of niet mee te doen? en hoe kan je eventuele belemmeringen wegnemen?

Veel succes, hartelijke groet,

Johanneke

 

afbeelding van Netty Beckers

Beste Johanneke,

Dankjewel voor je feedback.

Zelf heb ik geen vragen meer.

Collega's van mij zijn inmiddels ook weer in gesprek met medewerkers van de fabriek. Dit gaat goed: vooral nu het project toch meer vorm begint te krijgen en de start dichterbij komt. Het wordt zo voor de medewerkers ook steeds meer duidelijk wat er precies gaat gebeuren. Enkelen hebben wij inmiddels ook al geinterviewd over hun werk(ervaringen). De leidinggevenden van de fabriek steunen de medewerkers die deel willen aan het project door daar ook tijd en beloning tegenover te stellen. We hopen nu op een groep van 30 personen die echt deel zullen nemen. Een van de medewerkers vormt samen met een actrice het beeld van het project. Dat beeld wordt volgende week gepresenteerd. Ik zal dat hier dan ook met jullie delen.

Hartelijke groet, Netty

 

afbeelding van Johanneke Minnema

Goed om te horen, ik ben benieuwd naar het beeld!

Johanneke

afbeelding van Netty Beckers

Dag Johanneke,

Het project is afgelopen vrijdag officieel 'gelanceerd' met een persconferentie in Brunssum in de fabriek. De foto, gemaakt door Stephan Vanfleteren, is daar ook gepresenteerd. Ik heb hem net toegevoegd. Ik wil het project morgen graag door gaan plaatsen naar de volgende fase.

Hartelijke groet, Netty 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Een tip: zoek contact met theatergezelschap Het Groote Hoofd (www.hetgrootehoofd.nl) in Veghel. Zij hebben, als ik me goed herinner, een aantal jaar geleden een voorstelling gemaakt, of willen maken, met werknemers van een bedrijf. Chauffeurs meen ik. Het gezelschap werkt overigens bij bijna al zijn producties met buurtbewoners en amateurspelers samen. Wellicht wil regisseur Anny van Hoof haar ervaringen met je delen.

afbeelding van Netty Beckers

Beste Willemijn, dankjewel voor deze tip! Ik ga er eens achteraan! Hartelijke groet, Netty

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! De komende weken denk ik als FCP-medewerker graag met jullie mee. Ik zie dat het is gelukt om de projectomschrijving uit te breiden. Aan deze rechterkant van de pagina kun je ook je vragen aan ons stellen of je dilemma's delen, dan maak je optimaal gebruik van deze Denk mee-fase.

Graag lees ik binnenkort meer over de planning en de uitwerking van het werkproces. Wanneer komen de deelnemers voor het eerst bij elkaar? Wat is de inhoud van de zang- en muzieksessies? Hoeveel ruimte krijgen de deelnemers om mee te denken over de voorstelling en hoe worden zij hierbij begeleid?

afbeelding van Netty Beckers

Dag Willemijn,

Dank voor je bericht. Ik heb vandaag de aanvraag verder uitgebreid en zoveel mogelijk informatie aangevuld. Ook heb ik getracht een antwoord te geven op je aanvullende vragen onder het kopje: wat is verder van belang om te weten? Ik zal later deze week nog een toevoeging maken over de inhoud van de zang- en muzieksessies.

Verder ben ik wel benieuwd of jullie of andere lezers wellicht ideeën hebben over mijn hoofdvraag. We merken dat ondanks alles de stap om mee te doen voor de medewerkers vrij groot is. Het beoefenen/beleven van kunst staat voor velen ver van hen af. De fabriek geeft volledige medewerking om de randvoorwaarden voor de medewerkers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Onze regisseur heeft al enkele keren persoonlijk met de mensen gesproken. We denken ook wel dat de zichtbaarheid binnen de fabriek als de sessies begonnen (en leuk zijn) misschien nog wat drempels zal slechten. We staan open voor tips hieromtrent.

Dit tot dusver! Later verdere aanvullingen.

Bedankt voor het meekijken!