menu denk mee beslis mee maak mee

EigenWijzen

Vrouwen Eigen(&)Wijs op het podium, in een...

Stichting metStem
3 november 2017 tot 27 mei 2018
dans, muziek, muziektheater, theater
wijkbewoners
€10.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

We zijn begonnen!!

Door Yinske Silva op do 7 dec

Ontzettend blij waren we dat er een helemaal meer vrouwen zich hebben aangemeld dat de benodigde 12. We hebben ze de eerste keer allemaal laten...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

EigenWijzen

Vrouwen Eigen(&)Wijs op het podium, in een theatrale zangvoorstelling

afbeelding van Yinske Silva

Ingediend door:

Yinske Silva

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Is de opzet van de voorstelling interessant genoeg om veel publiek te trekken?

Wat ga je doen?: 

Met een groep van 12 vrouwen uit Amsterdam Nieuw-West gaan we 4 maanden lang toewerken naar een theatrale zangvoorstelling waar hun eigenheid, hun wijsheid en hun eigenwijsheid centraal staan.

De weg ernaar toe is er een van leren: zingen, bewegen, je verhaal vertellen en jezelf zijn op een podium. Maar ook leren in de zin van elkaar leren kennen, elkaar vertrouwen, jezelf leren uitspreken.

Dit project ontwikkelt fysieke uitdrukkingsvormen in tegenstelling tot intellectuele manieren om jezelf uitdrukken. Dit verbindt de vrouwen en overstijgt alle culturele of levensbeschouwelijke verschillen. Vanaf het begin staat het bekend raken met het eigen lichaam en de eigen stem centraal. Want dat zijn dingen die ieder mens heeft. Iedereen heeft een eigen lichaam en stem maar staat hier niet altijd mee in contact. De stap om de eigen stem en het eigen lichaam te leren kennen is op zichzelf al een hele openbaring en als deze gemaakt is kan ieder hierin haar eigenheid vinden. Om vervolgens die eigenheid te kunnen laten horen, zien en te kunnen gebruiken om je eigen verhaal te vertellen is een enorme bevrijding en verrijking. Dit is een krachtige vorm van emancipatie. Zo leren vrouwen hoe ze zichzelf kunnen zijn en staande houden binnen hun omgeving en in de stad, ten opzichte van anderen. We werken dus met een prachtige creatieve vorm om te emanciperen. 

Hoe ga je te werk?: 

Projectomschrijving
‘EigenWijzen’ is een projectkoor waarin 12 vrouwen in een half jaar toewerken naar een theatrale zangvoorstelling die tenminste drie keer wordt uitgevoerd. We hebben gekozen voor 12 vrouwen, omdat aan elke vrouw een verhaal en een lied wordt gekoppeld en dat samen een goede lengte is voor een voorstelling . Het onderwerp van die voorstelling is de belevingswereld van vrouwen precies, genuanceerd en met diepte neer te zetten. De verhalen van de vrouwen over hun dagelijkse belevenissen vormen de basis voor de verhaallijn van de voorstelling. We gaan het bijzondere in het gewone laten zien, wijze momenten eruit lichten en de belevenissen van deze vrouwen zo voelbaar mogelijk delen met het publiek, door verschillende uitingsvormen te gebruiken.

Doelstellingen
Voor het hele traject van EigenWijzen hebben we de volgende doelstellingen:

* Een diverser, genuanceerder, gevarieerder en complexer beeld van vrouwen en hun belevingswereld geven.

* Deelneemsters emanciperen door hun eigenheid te onderzoeken, te verwoorden en te toetsen met andere vrouwen.

* Deelneemsters in contact brengen met hun creatieve expressie, d.m.z. stemgebruik en bewegingstheater.

* Het publiek vrouwen op een podium laten zien en zichzelf zien uitdrukken. Deze zichtbaarheid draagt bij aan een grotere vanzelfsprekendheid van vrouwen in het publieke domein en kan andere vrouwen inspireren ook zichtbaarder te worden.

* Het creëren van een community en het project een gezicht te geven in Nieuw-west. Zodat het project jaarlijks kan worden herhaald met genoeg animo onder vrouwen in Nieuw-West om mee te doen en buurtbewoners die als nieuwsgierige toeschouwer komen kijken. Hierdoor zou ook meer thematisch kunnen worden gewerkt door bijvoorbeeld in te spelen op wat daar en dan in de community speelt.

* Trachten voorbij het cliché te gaan, en nieuwe voorbeelden of wellicht paradigmas te vinden binnen de vrouwenbelevenis. 

Doelgroep

Er is bewust gekozen alleen met vrouwen te werken. Zowel de deelnemers en de makers.  Zo vergroten we de mogelijkheid dat ALLE vrouwen -ongeachte hun afkomst of levenswandel- mee kunnen doen. Amsterdam Nieuw-West is een stadsdeel dat benadrukt dat ze het grootst aantal nationaliteiten heeft van alle stadsdelen. Daarnaast huist dit stadsdeel bijvoorbeeld ook de meeste ZZP-ers van de stad. Elke buurt in Nieuw-West is anders qua etnische, sociaal-economische en levensbeschouwelijke achtergrond en daarom wordt dit stadsdeel vaak als mozaïek van achtergronden gezien.


In Amsterdam Nieuw-West is Vrouw&Vaart een plek die bekend staat als een plek waar alle vrouwen kunnen komen, iets wat Yinske ook uit eigen ervaring heeft gezien en meegemaakt. Er zijn vrouwen in Amsterdam Nieuw-West die alleen met toestemming van hun man de deur uit mogen. Een plek als Vrouw&Vaart waar alleen vrouwen komen is dan een toegankelijke plek. Er zijn vrouwen in Amsterdam Nieuw-West die zich nergens thuis voelen. Een plek als Vrouw&Vaart waar je gewoon kan binnenlopen en er altijd aanspraak is is dan een prettige plek.
Er zijn vrouwen in Amsterdam Nieuw-West die geen werk hebben, vinden dat ze te weinig scholing hebben en geen toekomstperspectief meer zien. Een plek als Vrouw&Vaart waar je snel een bezigheid in dit vrouwencentrum krijgt is een plek waar je langzaam kan bouwen aan je toekomstbeeld. Er zijn vrouwen in Amsterdam Nieuw-West die graag hun kennis of kunde over willen dragen. Een plek als Vrouw&Vaart waar je zonder veel drempels een cursus kan opzetten voor andere vrouwen is dan een plek waar je je energie en ambitie kwijt kan.  
Omdat Nieuw-West zo divers is en Vrouw&Vaart zo’n breed toegankelijke plek gaan we ook voor een zo divers mogelijke groep vrouwen die deelnemen. Uit ervaring met het koor uit 2013 weet Yinske dat dat goed mogelijk is.

Specfieke en vernieuwende methodes
a) Eigen en zeker op een podium

“Mensen denken vaak niet met opzet in stereotypen, maar hebben simpelweg geen andere of aanvullende informatie. Wij willen de nuancering achter de stereotypes zoeken. We zoeken de ‘EigenWijze’ ” (Yinske Silva)

Een aandachtspunt in deze fase is het ontdekken en benadrukken van de eigenheid van elke deelneemster: wie ben ik? waar sta ik voor? Hoe doe ik de dingen? Wat is mijn karakter? Wat zijn mijn specifieke karaktereigenschappen?
Dit helpt in het vinden en verwoorden van wat ze nou echt denkt en belangrijk vindt. Daarnaast ondersteunt dit het uiteindelijk presenteren van haar verhaal: Hoe meer ze dat als zichzelf doet en niet vanuit een gespeelde rol, hoe makkelijker ze het kan overbrengen en hoe aannemelijker het voor het publiek is. Voor dit aandachtspunt gebruikt Yinske een specifieke methode in presenteren gebaseerd op vertelkunde (zie www.impactpresentatietrainingen.nl): De meest kenmerkende karaktereigenschappen worden gebruikt om personae te maken waarmee je op een podium iets presenteert. Zo’n persona is niet hoe je bent in het dagelijks leven en is geen geacteerde rol; het zit er middenin. Je gebruikt je meest kenmerkende kanten van je persoonlijkheid en leert deze ietwat uitvergroot en ‘opgepoetst’ te gebruiken.
Het is een manier van presenteren die iedereen kan leren en die ervoor zorgt dat mensen authentiek en comfortabel op een podium kunnen staan.

Belangrijk in deze eerste fase zijn het opbouwen van vertrouwen, zowel binnen de groep van deelneemers als tussen de deelneemers en makers. En het uitwisselen onderling: het horen van andere manieren van vrouw zijn, daar begrip voor opbrengen en dit kunnen herkennen en benoemen als ook een manier van vrouw zijn. Dit laatste is ook de kern van wat ze uiteindelijk aan hun publiek tonen:
1) Dit is mijn belevingswereld, manier van vrouw zijn. Dit is mijn eigen wijze van vrouw zijn,
2) die ik laat zien in mijn eigen wijs (lied/gedicht).
3) En als het anders is dan jij denkt kun je mij een eigenwijze noemen,
4) maar heb aandacht, begrip en ruimte voor hoe ik het doe. Ik hang niet (altijd) een opgelegde waarheid aan, maar presenteer mijn eigen wijsheid.

b) Stem en lichaam als universeel middel, om je uit te drukken en staande te houden
“Voor mij is stem ook beweging, en samen met voelen is het allemaal gewoon 1 ding. Dat is een manier van iets van jezelf te laten zien; hoe sta ik erbij?” (Lize Lallkanhai)

We werken met een prachtige creatieve vorm om te emanciperen.
Vanaf het begin zetten we het bekend raken met het eigen lichaam en de eigen stem centraal. Want dat zijn dingen die ieder mens heeft. Iedereen heeft een eigen lichaam en stem maar staat hier niet altijd mee in contact. De stap om de eigen stem en het eigen lichaam te leren kennen is op zichzelf al een hele openbaring en als deze gemaakt is kan ieder hierin haar eigenheid vinden. Om vervolgens die eigenheid te kunnen laten horen, zien en te kunnen gebruiken om je eigen verhaal te vertellen is een enorme bevrijding en verrijking. Dit is een krachtige vorm van emancipatie. Zo leren vrouwen hoe ze zichzelf kunnen zijn en staande houden binnen hun omgeving en in de stad, ten opzichte van anderen.

Dit project ontwikkelt fysieke uitdrukkingsvormen in tegenstelling tot intellectuele manieren om jezelf uitdrukken. Dit verbindt de vrouwen en overstijgt alle culturele of levensbeschouwelijke verschillen. Hierdoor wordt de achtergrond van de deelneemsters grotendeels gelijk getrokken. Zaken als opleiding of sociale achtergrond/klasse spelen een minder grote rol en zullen ook geen drempel vormen om mee te doen.

c) Het gebaar als verdieping
Bijzonder in deze voorstelling is dat elk verhaal of lied een eigen gebaar kan krijgen dat het publiek kan nadoen. Dit gebaar wordt een krachtig symbool waarin het hele genuanceerde verhaal kan worden overgebracht. In 1 beweging kan het publiek het verhaal en wat dat met hen deed terughalen. Het publiek heeft zodoende een andere ervaring in de voorstelling dan alleen luisteren en kijken; door zelf te bewegen wordt het verhaal dichterbij gehaald en kan het sterker raken aan de eigen beleving.

Aanleiding project
In 2013 ben ik op vrijwillige basis een vrouwenkoor begonnen bij Vrouw & Vaart, een vrouwenontwikkelcentrum in Amsterdam Nieuw-West. Veel van de vrouwen die destijds meededen willen nu weer dolgraag zingen.

Dat sprak mij ook aan, maar ik wilde niet weer ‘alleen maar’ een koor doen. Ik wil dit keer een theatrale setting maken, waar vrouwen zich op verschillende wijze kunnen uitdrukken en vooral ook op hun ‘Eigen Wijze’.

Om die reden heb ik de oud-deelnemers gevraagd een keer samen te komen en te vragen waar zij behoeften aan hadden. Op een doordeweekse ochtend kwamen we met z’n achten samen bij Vrouw&Vaart en kon iedereen z’n zegje doen over hoe een toekomstig project eruit kon zien. Unaniem noemden ze dat de verscheidenheid van vrouwen moest blijven. Ook moest het zingen centraal staan. Een deel benadrukte meer de wens om ervaringen onderling te delen, een ander deel voelde de ambitie om op te treden. Ik kwam met het voorstel meer met dans en beweging te doen, wat bijna iedereen aansprak.  We spraken ook over praktische zaken, zoals tijden, frequentie e.d. Maar waar ik simpelweg het meest blij van werd was de motivatie om te zingen en jezelf uit te drukken. Ze wilden allemaal wat kwijt, wat overbrengen. De een wilde eigenlijk wel duidelijk maken dat ze nooit in de kast had gezeten en daarom niet heeft ervaren hoe het is om eruit te komen. Een ander wilde vertellen dat er een leven mogelijk is nadat je je man verlaten hebt, ook al heb je 2 kinderen, geen baan en geen opleiding. En zo had iedereen een verhaal, dat op het eerste gezicht stereotiep leek, maar haar eigen nuances, diepte en wijsheid had. Daardoor kwam ik op het idee om juist die genuanceerde verhalen het middelpunt te laten zijn. Ze zijn herkenbaar, maar laten ook nuances zien die ik of een ander wellicht anders had gedaan. Die nuancering geeft diepte aan de voorstelling.
Daarna kwam het idee om die diepte ook te laten zien in verschillende vormen van zelfexpressie: niet alleen zingen en dansen, maar ook een verhaal vertellen, een gedicht voordragen, een handgebaar maken, etc. Die verscheidenheid in vorm was wat de vrouwen waardeerden, omdat ze wel degelijk allemaal iets hebben wat ze willen overbrengen, maar ook goed weten op welke manier ze dat willen.

Met de informatie uit het gesprek met de vrouwen, mailwisselingen daarna en mijn reflectie daarop heb ik dit plan geschreven dat goed aansluit bij de wensen van deze vrouwen en hen tegelijkertijd een uitdaging biedt in zelfexpressie en zelfontwikkeling.

 

Met wie werk je samen?: 

In dit project werk ik, Yinske Silva, samen met theater-&bewegingscoach en ervaren community art maker Maaike van de Westeringh en met Dorendel Overmars, communicatiedeskundige. Beide zijn vooral werkzaam in Amsterdam (Nieuw-)West en hebben een goede kennis van de buurt, welke essentieel is voor een communit art project in Amsterdam Nieuw-West waar nog niet vel begaande paden zijn.
Maaike en ik zullen samen de sessies en repetities leiden tot de voorstelling. Dorendel zal de vrouwen juist portretteren en het project promoten in de wijk.

We werken nauw samen met Vrouw&Vaart -vrouwenontwikkelcentrum in Amsterdam Nieuw-West en met Theater De Meervaart. Met Vrouw&Vaart kunnen we het best een zeer diverse groep vrouwen bereiken. Theater De Meervaart is zeer ervaren met het bereiken van publiek in Amsterdam Nieuw West, vooral door het succesvol organiseren van theater specifiek voor dit stadsdeel.

Wat is verder van belang om te weten?: 

We gaan samenwerken met vrouwenontwikkelcentrum Vrouw & Vaart. Deze welzijnsorganisatie staat in Amsterdam bekend om haar goede resultaten met vrouwenontwikkeling in brede zin (emancipatie, educatie, werkvoorziening, ondernemersschap). Met hen kunnen we een grote groep diverse vrouwen bereiken (voor deelname aan het project, maar ook voor publiek voor de eerste voorstelling).
Ook faciliteren zij ons in de maakfase, door een veilige en prettige ontmoetingsplek te bieden voor de deelnemers en de repetitieruimte 'in kind' beschikbaar te stellen. Wij bieden hen een bijzonder en ambitieus ontwikkelproject voor vrouwen met een grote zichtbaarheid in het stadsdeel en de stad.

Daarnaast werken we samen met Theater De Meervaart. In Amsterdam Nieuw-West hebben zij de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd in het bereiken van buurtbewoners voor hun voorstellingen, o.a. door een aantal buurtgerichte voorstellingen en debatten te organiseren. Met hen kunnen we veel buurtbewoners bereiken om de tweede voorstelling te bezoeken.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Voorstelling Vrouw&Vaart- alleen voor vrouwen, met napraat 12 30
1 Voorstelling De Meervaart - buurtvoorstelling, iedereen uit Nieuw West is welkom 12 250
1 Voorstelling De Balie - stadsvoorstelling, Amsterdammers onbekend met Nieuw-West zijn welkom. Tevens zetten de vrouwen een volgende stap in hun optreedervaring. 12 150
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Volgens mij heb ik dit al meegenomen in de vraag hierboven: "Hoe ga je te werk?".

Mocht dat onvoldoende zijn, dan hoor ik dat graag.

Begroting: 

We besteden de subsidie aan het financieren van de makers die hieraan meedoen: Maaike, Dorendel en Yinske. Ook de deelnemers krijgen een spelersvergoeding.

Daarnaast worden de kosten van de productie en PR gedekt: productieleider, theatertechniek, huur theaterzaal, decor, catering, maken van promotiemateriaal, etc.

De huur van de repetitieruimte en de voorstellingsruimte krijgen we 'in kind'  van Vrouw&Vaart. Daarnaast zal de website en film&fotografie 'in kind' worden gedaan door een collega.
We willen hiermee aangeven dat er draagvlak is voor dit project.

De andere financiers waar we een aanvraag hebben gedaan zijn: AFK, Stichting Doen, Stadsdeel Nieuw-West

Locatie(s): 
Vrouw&Vaart - vrouwenontwikkelcentrum
Theater De Meervaart
De Balie

Uitslag Beslis mee

FCP27
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 110 gestemd
totaal77
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Rob Berends

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.
In een helder plan maak je duidelijk hoe je de wens van 12 vrouwen uit Amsterdam Nieuw-West om zich door te ontwikkelen werkelijkheid laat worden. Hun individuele verhalen laat je samenkomen in een kansrijke theatrale koorvoorstelling met door jullie getraind stemgebruik en bewegingstheater als hoofdvormen. De eigen motivatie van de deelneemsters en de ervaring van de begeleidsters staan gerant voor een interessante impact van dit project op de deelneemsters. En de goed gekozen samenwerkingspartners maken de uitstraling van het project naar een groter publiek kansrijk. Als emancipatietraject herkenbaar, maar zowel voor de deelneemsters als voor het publiek niet minder krachtig: “Het bijzondere in het gewone laten zien.” Ik hoop dat de door jullie gewenste vorming van een community tot een interessant vervolg gaat leiden van deze groep vrouwen of andere.
afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

In 2013 ben je op  vrijwillige basis een vrouwenkoor begonnen. Met het project EigenWijzen zoek je nu de verdieping en worden creatieve manieren verkend waarmee de deelnemers zich sterker (artistiek) uit kunnen drukken. De behoefte om deze voorstelling neer te zetten komt vanuit ex-deelnemers van het vrouwenkoor zelf, dat is een krachtig uitgangspunt. Daarbij is de combinatie van actieve cultuurbeoefening via zang en spel en emancipatie tijdens het proces mooi uitgewerkt.   
Tegelijkertijd roept EigenWijzen ook associaties op met andere bekende vrouwenprojecten. Het onderscheid met dit initiatief, zoals ik uit je toelichting opmaak, zit dan in de verscheidenheid van de deelnemers - in afkomst, levelsloop, leeftijd en participatieve-ervaring - die jullie het podium opbrengen. Laat die samenwerking dan ook de kracht van EigenWijzen zijn.  
En denk daarbij meteen na over het leggen van een sterke fundering: daarmee zorg je dat jullie project niet bij een eenmalig optreden blijft maar iets kan betekenen voor het cultuurklimaat in de wijk.  

afbeelding van Rob Berends

Beste Ynske,

Donderdag a.s. is de deadline van de Denk mee fase. Aangezien ik nog geen reactie heb gezien om mijn vragen en ook de begroting nog niet sluitend is, attendeer ik je er nogmaals op dat een overgang naar de Beslisfase alleen kan bij een sluitende begroting. Hopelijk gaat je dat nog lukken.

Vriendelijke groet,

Rob  

afbeelding van Rob Berends

Beste Ynske,

Ook naar jullie begroting heb ik even gekeken. Ik constateer dat hij niet sluitend is. Wil je de begroting zo bijwerken dat er geen gat meer zit tussen inkomsten en uitgaven? Alleen aanvragen met sluitende begrotingen kunnen door naar de Beslisfase.

Verder viel me op dat de deelneemsters ook een vergoeding krijgen. Kun je toelichten waar die voor is?

In de begroting staat een gevraagd subsidiebedrag van het FCP van € 10.000, op dit platform van € 12.500. Begrijp ik het goed dat je nu op € 10.000 koerst en niet meer op € 12.500?

Vriendelijke groet,

Rob

afbeelding van Yinske Silva

Beste Rob,

Dank voor je nuttige commentaren. Ik heb de begroting aangepast en opnieuw ge-upload.
Hopelijk is het zo kloppend en duidelijk.

Hartelijke groeten,

Yinske

afbeelding van Rob Berends

Beste Yinske,

Ik sluit me graag bij Anouk aan als het gaat om de interesse van een publiek voor de verhalen van de deelneemsters. Als je je zekerder wilt voelen over voldoende publiek voor je voorstelling adviseer ik je Vrouw en Vaart en De Meervaart naar hun ervaringen met dit type voorstellingen te vragen en ook naar hun verwachtingen. En zeker als beide podia met je willen samenwerken kun je vast op hun ervaringen steunen wat zij inschatten aan publieksbelangstelling. Ik adviseer je hun inschattingen ook in de aanvraag te zetten. Gaan beide podia ook reclame maken voor de voorstelling?

Vriendelijke groet,

Rob

afbeelding van Yinske Silva

Beste Rob,

Dank voor je antwoord. Goede tip om beide locaties te vragen naar hun ervaringen. En beide podia gaan zeker reclame maken voor de voorstelling.

Groeten,

Yinske

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Je vraagt je af of de voorstelling interessant genoeg zal zijn voor het publiek: in de voorstelling vertellen de vrouwen persoonlijke verhalen, die ongetwijfeld voor heel veel vrouwen in de wijk herkenbaar zijn. Het lijkt me dat daar zeker publiek voor te vinden is!

Het is daarbij wel belangrijk dat je de doelgroep, dus de vele vrouwen met diverse achtergronden uit Nieuw-West, ook daadwerkelijk bereikt. Daarom ben ik benieuwd hoe jullie de voorstelling onder de aandacht gaan brengen: hoe willen jullie deze vrouwen gaan bereiken? Wat gaan jullie zelf doen naast de promotie vanuit Vrouw&Vaart en Theater De Meervaart?

afbeelding van Yinske Silva

Dank, Anouk, voor je bericht. Fijn te lezen dat je denkt dat er publiek voor te vinden is.

We werken samen met een zeer ervaren PR professional die het stadsdeel goed kent en daar al aan een paar uitverkochte voorstellingen heeft meegewerkt.

Daarnaast heb ik zelf een groot netwerk in Nieuw-West van andere makers (met hun netwerk) en potentiele bezoekers.

 

afbeelding van Yinske Silva

Inmiddels heb ik alles ingevuld. Ik ontvang graag feedback, vooral ook op mijn meedenkvraag:

Is de opzet van de voorstelling interessant genoeg om veel publiek te trekken?

Dank!

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Mooi om de eigenheid van vrouwen de ruimte te geven door hen te leren om zich fysiek uit te drukken! Dat kan een hele boeiende voorstelling opleveren denk ik. 

Ik ben Anouk, jullie coach in deze Denk Mee-fase en ik ga je met tips en vragen helpen om je aanvraag verder aan te scherpen. Ik zou graag meer willen weten over wie jij bent en wat het doel van jouw stichting is. Wat is je drijfveer om dit project te starten? Je kunt deze info toevoegen aan de linkerkant van de pagina, in het daarvoor bestemde tekstvak. Succes!

afbeelding van Yinske Silva

Dank, Anouk, dat wil ik graag doen, maar ik weet niet welk tekstvak je bedoelt.
Ik heb het nu in de projectomschrijving opgenomen.

afbeelding van Rob Berends

Beste Yinske,

Welkom op dit platform! Ik denk de komende tijd graag met je mee om van dit idee een kansrijke aanvraag te maken. Interessant om met 12 vrouwen in 4 maanden toe te werken naar een theatrale zangvoorstelling.

Om allereerst een antwoord te kunnen geven op jouw eigen vraag is het belangrijk dat je meer kunt vertellen over de achtergrond van de vrouwen (al ervaring in theater of juist niet, verschillende culturele achtergronden?) en de artistieke inhoud van de voorstelling (bijvoorbeeld thema's, werkwijzen in voorbereiding, opbouw/uitwerking voorstelling). De antwoorden hierop maken vast duidelijk voor welk publiek jullie voorstelling interessant is. Verder adviseer ik je ook mogelijke bekenden van jullie in de theaterwereld mee te laten denken met dit project. Dat maakt de keuzes voor jullie nog rijker.

Om goed te kunnen beoordelen of jullie idee goed aansluit bij de subsidieregeling is het belangrijk, als je wat verder bent met jullie gedachten, om onder de knop Bewerken> Denk mee meer informatie de aanvraag verder aan te vullen. Je komt dan vanzelf allerlei rubrieken tegen die je even moet invullen.

Succes met het vervolg!

Vriendelijke groet,

Rob

afbeelding van Yinske Silva

Dank, Rob, voor je reactie! Ik ga ermee aan de slag.