menu denk mee beslis mee maak mee

EdvanHoornFucktheSystem (werktitel)

‘er bestaat geen waarheid totdat je er een...

Stichting Op Roet
1 augustus 2017 tot 2 oktober 2017
erfgoed, film, fotografie, muziektheater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€12.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

laatste drie voorstellingen

Door Ingrid Docter op za 30 sep

Wat een feest is het spelen van deze voorstelling. Vandaag beginnen we aan de laatste voorstellingen. Vanmiddag een extra voorstelling vanwege het...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

EdvanHoornFucktheSystem (werktitel)

‘er bestaat geen waarheid totdat je er een tegenkomt’

afbeelding van Ingrid Docter

Ingediend door:

Ingrid Docter

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We willen 35 spelers/zangers als een zwerm over het podium laten gaan in mix van beweging, zang, spreekkoor. Zijn er specifieke methodieken? En we zijn nog aan het twijfelen over de titel. Welke titel komt bij jou naar boven als je dit verhaal leest?

Wat ga je doen?: 

Op Roet gaat een muziektheatervoorstelling maken over de waanzinnige wereld van Ed van Hoorn uit Hoorn. Hij komt net uit Aleppo, gaat binnenkort naar Irak. Hij bouwt chalets voor de Yezidis, legt wegen aan, bouwt ziekenhuizen in het Midden Oosten en brengt  humanitaire vracht van Hoorn naar Erbil. Omdat hij daar al 25 jaar actief is geniet hij het vertrouwen van de plaatselijke stamhoofden, spreekt hij hun taal en komt op plekken die voor anderen gesloten blijven.En hij is boos, heel boos omdat leef- en systeemwerelden schuren en botsen. Hij is de onconventionele eenling. Zijn waarheid kent meerdere gezichten. Een voorstelling om met het publiek stil te staan bij de complexiteit een oorlog, ver weg en dichtbij, eentje die elke dag je scherm binnenraast en hoe je je daar als individu toe kunt verhouden.

Hoe ga je te werk?: 

Doel van de voorstelling
Stichting Op Roet werkt meestal vanuit historische immaterieel erfgoed in nauwe verbinding met de stad Hoorn. Deze keer is de start van de voorstelling hedendaags immaterieel erfgoed in de persoon van Van Hoorn: een Horinees die midden in de brandhaard van het Midden Oosten staat. Die bouwt, werkt, verdient, vloekt en goed doet. Die als een Don Quishot door die wereld raast. En wij zijn, net als velen anderen, gegrepen door de maatschappelijke thema’s rondom grenzen open of dicht, de werking van systemen, vluchtelingenvraagstukken en de invloed van de media. We voelen de artistieke noodzaak een voorstelling neer te zetten waarbij de verhalen van Van Hoorn, als hedendaags immaterieel erfgoed, de leidraad zijn. Schurend en confronterend, zoekend naar hele en halve waarheden en alternatieve feiten. Een voorstelling waarbij we samen met het publiek onderweg gaan, deze keer vanuit 1 locatie. Waar beeld, zang en muziek het verhaal van Van Hoorn ondersteunt, tegenspreekt en voortstuwt.

Inhoud
We spelen met het gegeven de 'eenling' tegenover het systeem. Het leidmotief is een windmolen. Van Hoorn wil deze plaatsen op Sinjar Mountain. De Yazidis zitten daar nu twee jaar, nadat Isis een enorme verwoesting en slachting heeft aangericht onder deze bevolkingsgroep. Op de top van die berg proberen ze in veiligheid te leven en voor even een bestaan op te bouwen, te rouwen. Er is geen water, geen elektriciteit en het is er soms erg koud. Van Hoorn maakt zich hard om op die plek een windmolen te plaatsen. Dat gegeven gaat de hele voorstelling mee. Het eindigt met het plaatsen van de windmolen, waarna het feest voor deelnemers en publiek kan beginnen.
In die queeste (bestrijkt de belevenissen van 25 jaar betrokkenheid op vluchtelingenkampen in het Midden Oosten) komt Van Hoorn van alles tegen. Natuurlijk is de kern van het probleem; de mens op de vlucht voor geweld op zoek naar een tijdelijke schuilplek. We ontwikkelen een manier om dit verhaal duidelijk voelbaar door de voorstelling heen te laten lopen. Echter niet als middelpunt van de voorstelling. 

Nieuwe Doelgroepen
We gaan werken met mensen die komen uit bestaande toneelverenigingen en koren. Zij die geinteresseerd zijn in het ontdekken van een nieuwe vorm, waar taal, zang, beeld en onderwerp een totale integratie aangaan.Een trainingsprogramma voor de zangers is onderdeel van het repetitieproces waarin ze begeleid worden door componist/dirigent Arnoud Lansdaal en choreograaf Damar Lamers om de verplaatsingen/bewegingen van het grote spreekkoor volume en zeggingskracht te geven. Dit in een integratie met de acteur en de filmbeelden. Daarnaast vormen de nieuwkomers een nieuwe doelgroep.

Publieksdoelgroepen
Het vaste publiek kent Op Roet van haar theaterroutes, die vaak handelen over de geschiedenis van Hoorn vertaalt naar het nu. Met deze voorstelling denken wij nieuwe publiekgroepen te bereiken. Dat heeft enerzijds te maken met het actuele onderwerp van de voorstelling, waar vanuit de pers nu al belangstelling voor is. Anderzijds met de nieuwe spelersgroep waar we mee gaan samenwerken. Zij zullen uit hun netwerk nieuw publiek meenemen.

Nieuwe werkvormen/ experimenten
Spreekkoor
Voor ons is het werken met een spreekkoor, waarin een groep van 35 spelers/zangers de diverse systeemwerelden vertegenwoordigen in klank, zang en beeld, nieuw. Het beste kunnen we ze omschrijven als een zwerm spreeuwen die zo prachtig in- en uit elkaar vliegen, om steeds weer verschillende formaties te vormen. Zij personifiëren de wereldmacht, de lokale overheden, de landelijke overheid, de NGO’s, de pers. Zij verbeelden en verklanken, spreken tegen én mee. Vanuit de zwerm ontstaat iedere keer weer een scene. De zwerm start met zingen, spreken vanuit een jargon en vervolgens stappen een aantal personages uit. De zakenpartner van Van Hoorn, een Nederlandse delegatie van de regering, de Burgemeester, een delegatie van de (U) Nations, een journalist.
Nieuwe Media
We werken met beeldprojecties die geïntegreerd zijn in het spel. Hiermee voorkomen we een illustratie van het gespeelde. Beelden die refereren aan de reële situatie in vluchtelingenkampen en omgeving, met veelal foto’s die zijn afkomstig zijn van onze man Ed van Hoorn. Met beeldtaal en Facetimen gaan we experimenteren op een videwand van 50m breed-7m hoog om twee manieren van filmprojectie toe te passen.
Ruimte
Het veroveren van de fabriekshal, waar een publiekstribune van 200 personen wordt geplaatst en waar het grote verhaal over de complexiteit van oorlogsgebieden wordt verbeeld tot een intieme en persoonlijke beleving waar het publiek middenin zit, is een grote uitdaging. De locatie omdat een grote hal (60 bij 40m) v/h oude Philipsgebouw aan de rand v/d binnenstad Hoorn.
Nieuwkomers
De nieuwkomers, die via Werksaam en Fiolet taaltrainingen binnen komen, verbeelden een deel van hun eigen verhaal. We streven naar ontmoeting en gezicht geven aan de nieuwkomers. Weg van het vluchteling zijn, op naar het individu.

 

Met wie werk je samen?: 

Conceptontwikkeling en script worden verzorgd door Ingrid Docter. Het script wordt geschreven op basis van interviews, onderzoek en regelmatig overleg tussen het voorlopige artistieke team bestaande uit Lyda Tijsen (regie), Arnoud Landsdaal (compositie en spreekkoor) Gerard Venverloo (acteur- tevens speler Van Hoorn), Frans van der Wal (techniek), Thomas Helwigh(filmer) Ella Siekman (kostuumvormgever) Damar Lamers (choreografie advies) Er worden regelmatig ontmoetingen gepland door Dorine Rustenburg (productieleider) met de regisseur, schrijver, componist, licht/geluidsontwerper, kostuum/videoontwerper om steeds te bepalen/fine tunen hoe je optimaal de disciplines kunt inzetten op het verhaal wat verteld moet worden.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Ontwikkeling speler/zangers/nieuwkomers

Op Roet werkt meestal met immatrieel erfgoed uit het verleden. Deze keer is er gekozen voor de actualiteit. Dat maakt de betrokkenheid van de spelers groot. Ze kiezen om mee te doen op het onderwerp.

Op Roet kent geen vaste spelersgroep. De spelers/zangers worden per productie aangenomen. Inmiddels is er een harde kern ontstaan van spelers die regelmatig terugkeren in producties. We hebben nu flink wat zangers en zangeressen uit reguliere koren die zich voor het eerst hebben opgegeven om mee te doen in een voorstelling van Op Roet. Zij hebben zich opgegeven omdat dit voor hen een nieuwe vorm van zingen/spreken is, waarbij er ook moet worden geacteerd. De ontwikkeling voor de zangers is op andere manier omgaan met tekst, melodie en sferen verklanken. Voor de acteurs (ervaren/onervaren) is het spelen vanuit een spreekkoor een nieuwe vorm, voor hen is het zingen nieuw. Het specifieke spelelement is dat zij diverse systemen (bv de Nederlandse politiek) vertegenwoordigen en van daaruit de solorollen ontstaan.

We werken samen met Werksaam Westfriesland de arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. WerkSaam is een samenvoeging van de zeven Westfriese gemeenten (Sociale Zaken) en leer-werkbedrijf Op/maat en voert per 1 januari 2015 de Participatiewet uit en met Fiolet Taaltrainingen die is gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal gericht op inburgering. Nieuwkomers gaan participeren in de ontwikkeling en uitvoering van de voorstelling. We starten met een maatjes project; de 35 amateurspelers/ zangers van Op Roet koppelen we aan een nieuwkomer. De meerwaarde is dat  er wederzijds geleerd en ontmoet kan worden.De onderdelen waarop de nieuwkomers gaan participeren zijn: spelen,zingen, bouwen, inrichten foyer, licht-geluid, film, publieksontvangst, route publiek, foyer schenken koffie, thee. Het gaat zowel om taalverwerving als ontmoeten van elkaars culturen. Daarnaast gaat het om het verrichten van werkzaamheden als opmaat naar een nieuwe leefsituatie. Voor Hoornse nieuwkomers zou de deelname aan de voorstelling en de wisselwerking met het publiek een betere inbedding in de Hoornse samenleving kunnen betekenen.

We werken samen met de projectontwikkelaar Zeeman Vastgoed die zijn ruimte 'om niet' tot onze beschikking stelt om alvast wat aandacht voor het nog niet ontwikkelde terrein te krijgen. En met GAPP als leegstandsbeheer. Op dit moment zijn de bewoners anti-kraak en zijn we tijdelijke buren en delen de gezamenlijke faciliteiten en omgang met de locatie. Deze samenwerkingen leveren als meerwaarde dat de genius locki (het verhaal van de plek) op speelse wijze wordt opengebroken. Een opmaat naar een nieuwe leefgemeenschap dat vanaf 2018 ontwikkeld wordt door Zeeman Vastgoed.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
8 voorstellingen 45 1000
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

We lichten een tipje van de sluier op over de verborgen werelden die achter complexe vraagstukken liggen. Hoe weinig weten wij als Nederlanders over de opvang van Syrische en voor Isis op de vlucht zijnde vluchtelingen in Irak. Wie is zich er werkelijk van bewust dat er tal van economische processen zich afspelen rondom vluchtelingenkampen. Welk belang heeft beeldvorming voor NGO’s om de geldstromen te blijven genereren. En wat doet de media? Met wat voor kennis en motieven kiezen lokale, regionale, landelijke, wereldlijke overheden over hoe en welke hulpverlening waar wordt ingezet.

Begroting: 

De begroting is opgebouwd uit een deel productionele kosten, huur tribune, beamers, locatiekosten, licht&geluid bijna de helft. Daarnaast maakt een kwart van de begroting promotie kosten. En de rest van de kosten is honararia voor de uitvoerenden. Zoals regisseur, kostuumontwerper, lichttechnicus, schrijver, beeldregie, productie leiding, danscoach, componist/zangcoach. We hebben aanvragen gedaan bij de gemeente Hoorn, VSB Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds. Bij het fonds vragen we ongeveer eenderde van de benodigde gelden aan. We verwachten meer dan een derde uit entree kaarten te ontvangen.

Locatie(s): 
Phillips Fabriek Hoorn

Uitslag Beslis mee

FCP33
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 165 gestemd
totaal83
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met dit project maakt Op Roet de overstap van erfgoed naar actualiteit. Via het personage Ed van Hoorn wordt een directe link gelegd tussen Hoorn en de rest van de wereld. Letterlijk en figuurlijk. Ook worden complexiteit of digitale uitstapjes niet geschuwd. Oftewel volop originaliteit. Voor dit project werken jullie samen met diverse verenigingen maar ook met onverwachte partners als Fiolet en Werksaam waardoor een nieuwe groep deelnemers bereikt wordt. Mooi is de verbinding tussen beide groepen middels het maatjesproject waaruit ontmoetingen maar ook een verdere bekendheid kunnen voortkomen. Daarbij vereist de opzet van de voorstelling een nieuwe spelvorm. Zowel voor reguliere als nieuwe deelnemers zijn hierdoor volop ontwikkelmogelijkheden. De mogelijke impact op het Hoorns cultuurklimaat blijft nog vaag, maar wat betreft de betrokkenen heb ik hier meer dan voldoende vertrouwen in. Ik wens jullie dan ook veel succes bij de uitvoering!

afbeelding van Rob Berends

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De eenling tegenover de systemen krijgt in jullie voorstelling een aansprekende actuele inhoud (oorlog in Syrië) en een bijzondere vorm. De grote groep deelnemende amateurkunstenaars, een bijzondere mix van zangers uit Hoorn en vluchtelingen in de stad, gaat zich duidelijk verder ontwikkelen met dit stuk. De 35 Hoornse zangers met nieuwe vormen van zingen/spreken in combinatie met acteren. En voor de vluchtelingen is dit een kans op meer taalverwerving en kennismaking met hun omgeving, hun artistieke aspiraties moeten nog blijken. Het maatjesproject is daarbij een mooie vondst! De inhoud van de voorstelling wint aan impact door de deelname van vluchtelingen. En jullie samenwerking met een arbeidsbemiddelaar en een bedrijf voor taaltrainingen levert voor alle partijen evidente kansen op. Succes met de voorbereidingen van de voorstelling!

afbeelding van Rob Berends

Hallo Ingrid en Lyda,

Dank voor de aanvullingen. Volgens mij is de aanvraag voldoende aangekleed.

Jullie vragen mij wat ik van de werktitel vind. Dat laat ik graag aan jullie artistieke (of wel marketing-)keus over.

Als jullie klaar zijn dienen jullie de aanvraag naar de beslisfase in?

Vriendelijke groet,

Rob

afbeelding van Ingrid Docter

Hallo Rob,
We hebben je vraag beantwoord onder het kopje wat is verder van belang om te weten.

Nog even de vraag naar de titel. Wat vind jij?

groet Lyda en Ingrid

afbeelding van Rob Berends

Beste Ingrid,

Ik heb nog 1 vraag die van belang is te beantwoorden: de deelnemers aan de voorstelling zijn ofwel vluchteling (en komen tot jullie via 2 organisaties) ofwel spelers van Roet. Kun je in de aanvraag nog wat toelichten dat deze voorstelling nu bijdraagt aan de ontwikkeling van de spelers van Roet? Zijn dat trouwens al bekende spelers van jullie of zijn dit weer nieuwe spelers?

Ik ga het weer lezen en dan wordt het tijd voor de Beslisfase.

Vriendelijke groet,

Rob

afbeelding van Ingrid Docter

Hallo Rob, Diane,

Denken jullie dat de aanvraag zo compleet is en dat we het binnenkort kunnen doorzetten naar beslis mee of vinden jullie dat er nog aan gewerkt moet worden.

 

afbeelding van Lyda Tijsen

Beste Rob, Dank voor je heldere vragen, ik zal ze beantwoorden:

Beide directeuren van Werksaam en FiloletTaaltraining hebben toegezegd te willen samenwerken met OpRoet. Ze zien het hele project(productieproces met voorstellingen) als een mooie kans en uitdagende vorm om nieuwkomers een plek van betekenis te kunnen geven met nieuwe ontmoetingen. Volgende week hebben we een overleg staan met 6 clusterhoofden van Werksaam om goed te kunnen kijken waar we nieuwkomers kunnen inzetten. Ze geven ook ideeen aan, bijvoorbeeld inzet van catering en eindfeest bij Werksaam, dit toont hun betrokkenheid zodat we kunnen samenwerken vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen. Inmiddels hebben de eerste ontmoetingen met 5 nieuwkomers(uit Syrie, Iran, Eritrea en Pakistan) plaatsgevonden, veelbelovend!

Klopt, we willen het publiek de grootte en rauwheid van de locatie-hal optimaal laten beleven. Om dit te realiseren werken we met afstand en projectie van grote afmetingen om de filmbeelden van betekenis te kunnen laten. Hiervoor hebben we  speciale beamers begroot waarvan de dagprijs hoog is. Repetities met beamers komt daar nog bij. Voorbeeld: er wordt gebeamerd door een enorm gat in de muur op een doek waar spelers/zangers doorheen kunnen opkomen en afgaan zodat ze vanuit het beeld te voorschijn komen of uit het beeld verdwijnen.

Nieuwe deelnemers/medewerkers: OpRoet kent een professioneel productie/artistiekteam en heeft deze kunnen uitbreiden met een filmer, choreograaf, nieuwe productieleider. Wat deelnemers/amateurzangers/splers/dansers betreft zetten we in op een spreekkoor van 40 personen en 15 nieuwkomers die in de voorstelling of op andere wijze een plek krijgen in de ontwikkeling en uitvoering van..Deelnemers en medewerkers worden, waar mogelijk, aan nieuwkomers gekoppeld als maatjes. OpRoet breidt op deze manier haar netwerk/publiek uit met een interdisciplinair muziektheaterproject op locatie.

hartelijke groet,

Lyda     

afbeelding van Rob Berends

Beste Ingrid,

Ja de tekst is goed geworden. De aanvraag ziet er nu goed uit. Ik heb nog enkele kleine vragen. Hebben jullie beoogde samenwerkingspartners Werksaam en Fiolet al toegezegd mee te doen? In de begroting zijn relatief hoge dagkosten voor de beamer opgenomen. Stellen jullie specifieke eisen aan de beamer? En hoe werkt Op Roet bij deze voorstelling, want jullie verwachten nieuwe deelnemers uit Hoorn te krijgen (die o.a. maatjes zijn voor de nieuwkomers)?

Vriendelijke groet,

Rob

 

afbeelding van Diane Frenay

Ha Ingrid, de tekst is nu helder en goed te volgen, fijn! en zo is het leuk om te lezen wat een mooi project dit is. Mooie samenwerkingen met Werksaam en taaltraining, leuk!

Je vraag betreffende de methodieken lijkt me niet zo relevant, jullie komen er er zelf al oefenend in die ruimte wel achter hoe en waar te zwermen, hoe het geluid dan werkt en welk effect dat geeft.Die ruimte nodigt jullie vast uit om verrassende invalshoeken te vinden. Beweegt het publiek mee of zitten zij op een plek?

afbeelding van Ingrid Docter

Hallo meedenkers,

We hebben de tekst flink ingekort om het leesbaar en helder te houden. Ik hoop dat jullie dat ook vinden en anders lezen we het graag! Een vraag aan Rob, vind jij dat we nu voldoende zijn ingegaan op de andere subsidiecriteria?

Lekker onderweg!

groet Lyda&Ingrid

afbeelding van Jacqueline

Hoi Ingrid,

Ik ben het eens met Diana wat betreft het inkorten van de aanvraag. Je geeft in de eerste paar zinnen van de alineas kernachtig weer waar het over gaat of waar je naar toe wilt. 

Groetjes

Jacq

afbeelding van Rob Berends

Beste Ingrid,

Ja ik deel de suggestie van Diane. Je schrijft heerlijk veel over de artistieke aanpak, het enthousiasme is er aan af te zien, maar er is relatief nog weinig over de samenwerkingspartners (wat levert het alle partijen op en hoe nieuw is de samenwerking) en de - beoogde - effecten op de deelnemers. Alles op zijn tijd. Wanneer je meer op die andere subsidiecriteria ingaat, mag de artistieke kant wel wat korter. Dan komt er balans in. Kill your darlings heet dat in schrijversland, maar je kunt ook een collega in je project dat laten doen. Als je er zelf middenin zit en vol van bent, is dat uiteraard lastig.

Ik ga het vervolg weer lezen,

vriendelijke groet,

Rob

 

 

afbeelding van Ingrid Docter

Hallo Diane, dank voor je reactie.

Begrijp ik het goed als je advies is om flink in de tekst te schrappen? En zijn de andere meelezers het daar ook mee eens? Ik doe het graag als het de zaak ten goede komt.

Het script is in grote lijnen klaar en heeft een heldere structuur vindt een ieder die het nu gelezen heeft. Misschien kan je aangeven wat je precies bedoeld met kleiner maken dit in relatie tot het uitgangspunt.

afbeelding van Diane Frenay

Ha Ingrid, leuk je hier tegen te komen als ontwerper en scriptschrijver. Het plan ziet er goed uit, mooi concept. Het is tegelijk een groot en vol project, veel thema's, veel mensen, veel lijnen. Wat kleiner maakt het overzichtelijker en zal de boodschap niet minder sterk maken; misschien prettiger om uit te voeren door de deelnemers. Het gaat om hun culturele vrijetijdsbesteding, mijn tip is om het overzichtelijk en behapbaar te houden, passend bij dit uitgangspunt.

 Het is ook heél veel om te lezen. Veel informatie, waarvan ik denk dat een groot deel eigenlijk jouw bron vormt om uit te putten voor het stuk, maar niet noodzakelijkerwijs hie gedeeld hoeft te worden. Als het goed is komt dat in het stuk tot uiting. Dit platform heeft een publieke functie, dan is een beknopte pakkende tekst belangrijk. Ik werd bijvoorbeeld gegrepen door de eerste twee alinea's onder het kopje 'inhoud'. Die maken in een oogopslag duidelijk waar je naar toe wilt en spreken aan!

Beperk alle info tot wat noodzakelijk is voor de aanvraag, en vraag vooral deelnemers hier op het platform te reageren met input en tips!
afbeelding van Lyda Tijsen

Dag Joop, dank je wel voor je mooie tips! Mijn naam is Lyda Tijsen, regisseur van dit muziektheaterproject op grote rauwe locatie, dat vraagt nogal wat om 35 zangers/spelers in kwaliteit neer te kunnen zetten. Dus altijd fijn als collega's meedenken,juist omdat zij/jij een ander 'taal' gebruikt die ervoor zorgt dat mijn ideeen en regieplan worden aangescherpt. Zeker 'het er boven hangen' zit nu goed in mijn hoofd. En het interessant houden voor zo'n grote zang/spelersgroep met het communiceerbare papieren versie waarop ieder kan zien/meedenken, stuurt aan op een actieve rol in het repetitieproces, fijn! In de voorstelling gaan zij regelmatig een dialoog aan in mix van beweging,zang,spreekkoor en zijn ze een constante tegenspeler van EdvanHoorn. Zo werken we toe naar een interessant repetitieproces en een muziektheatervoorstelling van betekenis, dank!

hartelijke groet, Lyd

Pagina's