menu denk mee beslis mee maak mee

Drums in de wijk

“ Een theater ontwikkelingsweek, training en...

Willemsen Acting
22 oktober 2018 tot 30 augustus 2019
dans, theater
jongeren
onze website / check facebook
€10.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

DRUMS IN DE WIJK - UPDATE

Door Barbara Willemsen op vr 11 okt

Beste supporter van Drums in de wijk,

Op Jij maakt het mee heb je een stem uitgebracht op 'Drums in de wijk'. Mede
dankzij jouw...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Drums in de wijk

“ Een theater ontwikkelingsweek, training en voorstelling met en door Rotterdamse Jongeren en professionele makers op het gebied van dans, spoken word, theater en muziek.

afbeelding van Barbara Willemsen

Ingediend door:

Barbara Willemsen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Locaties en Subsidies, Jongeren en Welzijnsorganisaties

Wat ga je doen?: 

Een talentontwikkelingstraject gericht op cultuurparticipatie in de wijk. Met het talentontwikkelingstraject Drums in de wijk maken de jongeren een korte voorstelling die gebaseerd is op een zoektocht naar je eigen talenten, gezien vanuit uit hun eigen leven/ belevingswereld. De jongeren krijgen de kans hun eigen zoektocht, te onderzoeken, op papier te zetten, te ontwikkelen en daarna te spelen voor publiek. De jongeren ontwikkelen hun verhaal op basis van hun behoefte - wat zijn hun thema’s en hoe verhouden ze zich tot hun directe omgeving: de wijk waarin ze opgroeien.

Waarom
Rotterdam is een stad waar veel jongeren met talent en skills in de straten en dus in de wijken te vinden zijn. Door Drums in de wijk, wil ik deze talenten helpen ontwikkelen en een podium geven. Zodat de straat zijn of haar weg vindt naar het podium. En zich doorontwikkeld van een ongeschoolde kunstenaar naar een geschoolde kunstenaar. Kunst en cultuur is belangrijk maar niet bereikbaar voor elke doelgroep en doormiddel van Drums in de wijk wil ik kunst en cultuur bereikbaar maken voor alle lagen van de samenleving.

Hoe ga je te werk?: 

Talentontwikkelingtraject Drums in de Wijk
Begeleiding, coaching en talentontwikkeling
Wat gaan ze precies doen?
De jongeren gaan 5 dagen, 3,5 uur per dag theater maken in de disciplines spel, dans, spoken word en rap. De eerste drie dagen zullen vooral de maakdagen zijn. Op dag 1 worden de te ontwikkelen talenten in kaart gebracht. Elke jongere geeft zijn top 3 aan. Hiermee gaan we aan de slag in kleine groepjes. Daarnaast krijgen de jongeren een dagboek waar ze alle bevindingen en alles wat ze tijdens de week leren in op kunnen schrijven. Tevens wordt er een vlog per kind bijgehouden waarin ze de bevinden van de week dagelijks vloggen. Deze vlog wordt met de kids bewerkt en tijdens de voorstelling getoond. Zodat er Themedia (theater en media) ontstaat. Het op experimenteel gebied mixen van social media en  theater. Dit gaan de jongeren zelf maken, bewerken en uiteindelijk vertonen. Dit geeft de jongeren de kans zichzelf kritisch te bekijken en zichzelf sneller te ontwikkelen. Het staat op beeld, je ziet jezelf dus en kan vanaf de beelden jezelf corrigeren.

Wie gaat hen begeleiden en hoe doen krijgt dit concreet vorm?
Naar aanleiding van de top 3 van de jongeren, worden er groepjes gemaakt gebaseerd op de talenten. Vanaf dag 2 tot 4 werken ze met docenten in de desbetreffende disciplines. Eer zullen 3 docenten zijn die de jongeren kunnen begeleiden, aansturen en helpen met het ontwikkelen van de talenten. De laatste dag is de montagedag. De jongeren helpen mee met het maken van de presentatie. Het gebruiken van vlogs en geschreven dagboeken gecombineerd met de begeleiding en coaching van de docenten in hun vakgebied leren de jongeren zich uiten via verschillende artistieke kanalen en ontwikkelen ze zich op het gebied van kunst en cultuur. De geleerde nieuwe talenten kunnen ze dan weer inzetten in hun eigen leven en leefomgeving.

Wat doen ze als de week is afgelopen?
Nadat alle weken in de verschillende wijken geweest zijn, komen alle wijken samen voor een gezamenlijke eindpresentatie van hun eigen talenten in de gemaakte presentatie. Deze tonen ze aan hun eigen wijk, maar ook de andere wijken, ouders, familie, klasgenoten en bezoekers.

Contactmomenten
De jongeren gaan Maandag tot en met vrijdag 3,5 uur per dag werken met de docenten aan de zoektocht die ze gekozen hebben en het talent dat ze willen ontwikkelen. Ze  gaan dan in kleine groepjes van 5 aan de slag. Er zijn 3 docenten per dag aanwezig. In de 3 gekozen disciplines

Het optreden
De jongeren uit de wijken van Rotterdam treden gezamenlijk op in een theater.

Begeleiding van de workshops
Barbara Willemsen doet de begeleiding van de workshops in samenwerking met de docenten die dagelijks ingezet worden op het gebied van dans, theater,spokenword en rap.

Doelgroep en werving
Doelgroep 10-16  jaar die in buurthuizen en wijkcentra te vinden zijn in Rotterdam. Zoals het Huis van de Wijk en het DOCK. Deze doelgroep start dan met Drums in de wijk, waarin ze in een week naar een presentatie toe werken.  Ik richt me op deze doelgroep omdat deze nog de kans heeft zich te ontwikkelen in een kunstvak en de kans krijgt zijn omgeving te beïnvloeden op een positieve manier. Je kunt ze wellicht herkennen aan de term hangjongeren of probleemjongeren. Ik refereer liever aan de term prikkelloze jongeren.  Dit zijn voor mij jongeren die niet de juiste prikkels krijgen om positief bezig te zijn met zelfontwikkeling.

Het onderzoek
Wat willen de jongeren zelf en hoe sluit de week erop aan?
Uit onderzoek gedaan door middel van de succesvolle pilot van Drums in de wijk in de deelgemeente Alexander blijkt dat de jongeren voornamelijk geïnteresseerd zijn in een interdisciplinair aanbod. Een combinatie van Dans, theater en Spoken Word spreekt de jongeren het meeste aan. Deze disciplines worden vertegenwoordigd door de docenten die de lessen geven. Bij dit Talentontwikkelingstraject hebben we extra Rap toegevoegd omdat in Rotterdam Zuid de rapcultuur aan het opbloeien is. We willen deze jongeren ook deze optie aanbieden. Ook hiervoor heeft Drums in de wijk docenten die naadloos aansluiten bij deze vraag. De docenten kunnen zo snel levelen met de jongeren zodat we samen op een positieve manier kunnen werken aan zelfontwikkeling door middel van theater, beweging en storytelling. Daarnaast heb ik een Drums in de wijk platform opgezet waar mensen ideeën en initiatieven kunnen delen om cultuurparticipatie in de wijk te bevorderen en te stimuleren, evenementenpagina op Facebook en een Facebook groep waar de deelnemers geupdate blijven van de ontwikkelingen binnen drums. Zo ontstaat er een platform waar jongeren die affiniteit met kunst hebben elkaar kunnen vinden. De samenwerkingspartners kunnen zich ook linken aan dit platform. Hierdoor ontstaat er een mogelijkheid om jongeren positief te beïnvloeden en ze te linken aan alle samenwerkingspartners die zich sterk maken voor cultuurparticipatie. Drums in de wijk werkt samen met TOS Tarwewijk, Pit010 en Humanitas. Door onze samenwerking  kunnen elkaar versterken in het zoeken, vinden en behouden van de doelgroep. Zodat er een jaarlijks terugkerend evenement van Drums in de wijk ontstaat en er steeds meer jongeren bereikt kunnen worden die zich kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Daarmee wordt de cultuurparticipatie in de wijken ook steeds groter.Doordat Drums is begonnen in Prins Alexander is duidelijk geworden dat ook  in een aantal andere wijken behoefte is om met jongeren positief aan de slag te gaan met hun eigen verhaal. De insteek om hier een professionele theatermaker voor in te schakelen en toe te werken naar een artistiek interessante voorstelling is hierbij een pré. Het voegt iets toe aan de bestaande programmering en het theateraanbod voor jongeren in de stad. Samenwerking met lokale theaters en jongerenorganisaties zorgt voor continuering van cultuurparticipatie in de wijk.

Doel

 • Het bereiken van de doelgroep die niet van huis uit meegekregen hebben wat een kunstvak inhoudt.
 • Jongeren activeren en motiveren zichzelf te uiten en kennis te maken met mensen van een andere achtergrond, cultuur of komaf op een theatrale manier.
 • Omzetten van het verhaal van de jongeren naar een artistiek product: de voorstelling
 • En zo wellicht nieuwe vriendschappen, hobby's, talenten of beroepskeuzes te ontwikkelen.
 • Door de vertellingen van de jongeren ook weer anderen inspireren en hun talenten te ontwikkelen
 • Cultuurparticipatie vergroten in de wijk.

Om zo te stimuleren dat ze zelf ook kunst in de wijk gaan maken. Kruisbestuiving van een diversiteit van de doelgroep met de diversiteit van de gastdocenten qua achtergrond, belevingswereld  en talenten.  Elke wijk is uniek en heeft zijn eigen jongeren met talenten. Deze talenten gaan we met Drums in de wijk ontwikkelen en terug geven aan de wijk.
De locaties waar we spelen in de wijken zijn van essentieel belang. Zij vormen de sfeer van de wijk, haar bewoners en vormen de achtergrond van de verhalen die de jongeren schrijven, ze ondersteunen en inspireren de speler op het gebied van rap theater, dans, spoken word en zang tijdens het ontwikkelen en  uitvoeren voorafgaand aan de voorstelling. We werken dan ook met jongerenorganisaties en buurthuizen die midden in de wijk staan Zoals het Huis van de wijk, DOCK, TOS, PIT010 en Humanitas.

De Drums factor
Wat het project bijzonder maakt is dat ik ga werken met professionals die zelf ook uit achterstandswijken komen en of veel met kinderen in zo een situatie gewerkt hebben. Doordat ze uit hun omgeving( Wijk) gebroken zijn en kansen hebben aangepakt die ze aangereikt zijn op artistiek gebied. De docenten zijn het levend bewijs voor de jongeren dat het ook anders kan. Dat succesvol zijn op artistiek gebied binnen hun bereik ligt. Ze zijn de living rolmodels dat alles mogelijk is mits je de juiste mensen om je heen hebt die in je geloven. Het DrumsTeam van docenten appelleert aan deze behoefte. Wij komen van de straat en zijn succesvol in dat wat we nu doen. WIj herkennen de struggle, leven de struggle, kortom zijn de struggle en bieden door dit project een uitweg, doormiddel van ontwikkeling van je eigen talenten.

Daarnaast zorgt het werken met een professionele makers vanuit het werkveld voor een stevige artistieke basis binnen de  eigen vakgebieden. Alle docenten hebben een stevige basis als uitvoerend artiest en weten uit ervaring hoe het spelen werkt. Ze zijn door de opgedane ervaring als makers in staat het talent van de jongeren te spotten, ontwikkelen, uit te bouwen en uitvoerbaar te maken. Hierdoor komen de jongeren sneller tot de kern van hun talent. Dit doen ze door een op een met de jongeren te werken op een door de jongeren gekozen vakgebied(en) die ze willen ontwikkelen. Zoals rap, spokenword, dans en theater. De docenten brengen door het vermengen van hun eigen roots en ontwikkelde artisticiteit een eigenheid in performen en manier van lesgeven. Samen met de jongeren gaan ze op zoek naar hun eigenheid als maker en performer.

Met wie werk je samen?: 

Rolverdeling
Wie doet wat
Het team van Drums in de wijk, de docenten en de samenwerkingspartners zullen gezamelijk het Talentontwikkelingstraject op zich nemen. Team Drums zorgt voor alle zakelijke organisatie en alle taken rondom de ontwikkeling van en het monteren van de voorstelling. Daarnaast is Team Drums eindverantwoordelijk voor het project. Het onderzoeken tijdens de ontwikkelingsweken van de talenten van de participerende jongeren gebeurd samen met het docenten team. Per wijk zal de desbetreffende samenwerkingspartner zal zorgen voor de doelgroep bereikbaarheid en repetitie locatie. De repetitieruimtes worden ingehuurd tegen een gereduceerd tarief. Gezamenlijk zorgen we voor de werving van publiek en voor de presentatie van het resultaat van het project. De presentatie gaat in samenwerking met de jongeren zelf. Door samen te werken met sleutelfiguren en partners in de wijk kan de opkomst van de jongeren en de repetitieruimtes worden gegarandeerd.

Talenten
Om de talenten te ontdekken in de wijk wordt er een auditie gehouden waar de jongeren uit de Rotterdamse wijken zich voor kunnen inschrijven. Op deze manier kunnen talenten worden  gespot en kan er maatwerk worden geleverd qua makers. Op deze manier krijgt elke jongere de mogelijkheid zijn talent te ontwikkelen en kan snel de stap van ongeschoold artiest naar geschoold artiest worden gemaakt door middel van het doorverwijzen naar de verschillende theaterscholen.

Opvolging
Door mijn netwerk in de theaterwereld kan ik helpen bij het ontdekken van, doorbouwen op, onderzoeken en het ontwikkelen van nieuw of bestaand talent. Dit zal ik ondersteunen door gevestigde gastdocenten tijdens de workshop uit te nodigen op het gebied van muziek, dans, spoken word en rap. Zodat alle nieuw ontdekte talenten en de jongeren van het Talentontwikkelingstraject Drums in de wijk een klankbord krijgen en ze een optimale kans krijgen deze te ontwikkelen. Rotterdam is een stad waar veel jongeren met talent en skills in de straten en dus in de wijken te vinden zijn. Door Drums in de wijk, wil ik deze talenten helpen ontwikkelen en een podium geven. Zodat de jongeren die deelnemen vervolgens andere jongeren uit de wijk kunnen motiveren deel te nemen aan de volgende Drums in de wijk of om zelf theater te gaan maken in de wijk. Drums in de wijk is een duurzaam project dat in elke schoolvakanties terugkeerd

Team Drums
Barbara Willemsen en Richailline Elisa
Zij zijn verantwoordelijk voor de algehele organisatie van drums.Van de planning tot aan de uitrol van de presentatie van het evenement.

Docenten
Er is gekozen om met een team van docenten te werken. De onderstaande docenten worden ingezet in  Drums in de wijk. Er is gekozen voor deze selectie van docenten, omdat alle docenten naast dat ze Kunstopleiding hebben afgerond, ze allen minimaal 5 jaar ervaring hebben met het werken met verschillende doelgroepen zoals VMBO, Havo en VWO leerlingen, ze ervaring hebben met het werken met jongeren met een rugzakje. ( Dit zijn voornamelijk jongeren met gedrags- en of opvoedingsproblemen)  Daarnaast hebben ze veel ervaring met het werken met doelgroepen die wel en geen ervaring hebben met het maken van theater. Hierdoor kunnen de docenten heel specifiek aan de doelgroep worden gekoppeld. De docenten die in de wijk het meeste aansluiten bij de doelgroep worden ingezet. Dit is een toegevoegde waarde omdat Drums in de wijk hierdoor kan voldoen aan de behoefte van de jongeren. De docenten kunnen vanuit hun disciplines lesgeven aan de jongeren.

Alexa: Ze zet haar skills en muziek in om jongeren te inspireren en motiveren tot het maken van een eigen rap.
Disciplines: rapper, vocaliste en actrice.
Barbara: zet haar skills in om de jongeren te inspireren van een persoonlijke zoektocht, zelf theater te gaan maken in de wijk.
Disciplines: Actrice, theatermaker, schrijver, martial arts
BBoy Dietje: De beste wraak is succes. Hij zet zijn skills in om jongeren te inspireren en geinspireerd te raken.
Discipline: Breakdancer 
Christel: Zet haar skills in om energie te geven en te ontvangen en zo de jongeren op een energieke wijze tot maken te krijgen.
Disciplines: Danser, theatermaker, Cheerleader
Emma: Ze zet haar skills in om jongeren uit te dagen meer van zichzelf te laten zien. Durf jezelf te zijn.
disciplines: Documentairemaker, Schrijver
Richailine: Zet haar skills in voor het maken van toegankelijk theater met jongeren. Theater is niet alleen maar tekst
Disciplines: Actrice, Theatermaker, Productie
Sharif: zet zijn skills om jongeren te leren hoe  je een tekst tot leven brengt op het podium met behulp van je stem, ritme en intonatie
Disciplines: Acteur, Spoken Word artist, theatermaker

Samenwerkingspartners

Huis van de wijk,
Is een organistie waar jeugd en jongeren krijgen speciale aandacht krijgen. In de huizen van de wijk wordt er de mogelijkheid gegeven initiatieven met en door de wijk op te zetten met samenwerkingspartners. 
De Huis van de wijk ondersteund Drums met:

 • Repetitie ruimtes in de verschillende wijken 

TOS tarwewijk,
Thuis Op Straat is een krachtige en slagvaardige organisatie die zich blijft inzetten voor het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen, tieners en jongeren. Of zoals de missie luidt:
‘TOS helpt jeugdigen opgroeien tot aanspreekbare, weerbare en zelfredzame burgers, die een volwaardige plaats in de samenleving innemen. TOS gaat uit van de eigen kracht van jeugdigen en stelt hen in staat hun talenten en mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf en voor anderen.’
Werkt samen met drums voor:

 • werven van jongeren in de wijk Charlois
 • promotie van het evenement( flyeren en posters plakken)

Pit 010 Jongerenwerk
richt zich op ontmoeting, ontwikkeling, ontplooiing, opvoeding en signalering. De inzet  richt zich op tieners en jongeren, maar ook op hun omgeving. Jongeren moeten kansen krijgen en kunnen benutten om zich te ontwikkelen en te ontplooien. 

 • werving van jongeren in de wijk Ijselmonde
 • repetitie ruimtes

Humanitas.
Is een dienstverlener op gebied van welzijn en hulpverlening: een plek waar mensen laagdrempelig en open geholpen worden. De dienstverlening van Humanitas staat open voor iedereen. Ze doen dit door verbinding te zoeken, zowel binnen de organisatie tussen de maatschappelijke dienstverlening en zorg, als buiten de organisatie met lokale partners. Humanitas staat voor een inclusieve samenleving alles wat ze ondernemen in de wijk is laagdrempelig en toegankelijk voor alle lagen van de samenleving. Drums in de wijk maakt kunst en cultuur die toegankelijk is voor alle lagen van de samenleving.

 • Zorgen voor de digitale verspreiding van het evenement via eigen samenwerkingpartners op het gebied van kunst en cultuur

Dock    
Talent ontwikkelen
Jong of oud, alleen of samen, laag- of hoog opgeleid, met een groot of klein netwerk, werkzoekend of met een betaalde baan. Iedereen kan meedoen met onze activiteiten. Die organiseren we liever niet zelf. Niet omdat we lui zijn, maar omdat er vele enthousiaste en capabele bewoners en vrijwilligers zijn die dat graag doen. Die door te doen hun talenten kunnen ontwikkelen. En op die manier nieuwe kansen voor zichzelf en anderen creëren. En zich daar beter bij voelen.

Dock heeft Drums in de wijk geholpen bij

 • het benaderen van de doelgroep
 • Het promoten van het evenement
 • ter beschiking stellen van repetitieruimtes

Cultuurscouts  
In Rotterdam stimuleren de Cultuurscouts bewoners en kunstenaars om grote en kleine ideeën op het gebied van cultuur of kunst waar te maken vanuit een sociaal-maatschappelijke insteek en helpen zo de samenhang in de Rotterdamse wijken te bevorderen. Drums in de wijk wil cultuurparticipatie in de wijken bevorderen. de cultuurscouts zijn de aangewezen partners voor samenwerking.
De Cultuurscouts hebben samengewerkt met Drums in de wijk bij het:

 •  uitwerken van het ontwikkelingsproject drums in de wijk;
 •  maken van plan en begroting
 •  het aanvragen van subsidie;
 •  vinden van enthousiaste docenten, instellingen en andere bewoners om mee samen te werken;
 •  publiciteit, gebruik van de Culturele Kaart en maandelijkse nieuwsbrief die door honderden mensen uit je omgeving gelezen wordt;
 • ontmoeten van kunstenaars uit je omgeving op de kunstborrels van de Cultuurscouts
   

Continental art centre
Is een professionele en culturele partner die samen willen innoveren, verbindingen willen maken en een andere stijl van werken waarborgen Dit is de nieuwe manier van werken. Een plek bieden waar creativiteit en interactie het kloppende en bruisende hart van Rotterdam Oost kracht geven. In deze manier van samenwerken kan Drums in de wijk zich erg vinden.

 • Zorgt voor de theaterzaal voor de eind presentatie van alle wijken.
 • Zorgt voor de kleedkamers
 • ​​​​​​​Zorgt voor de foyer voor het ontvangst van de gasten die komen kijken bij de presentatie

Albert Heijn Rotterdam 
Werkt samen met Drums in de wijk bij het verzorgen van een voedzame maaltijd voor de jongeren.

 • Zorgt voor de lunch en diner op de dag van de presentatie

​​​​Wat biedt Drums in de wijk deze samenwerkingspartners:

 • cultuurparticipatie in de wijken
 • sociale en maatschappelijke contacten tussen de verschillende wijken
 • kruisbestuiving van de verschillende talenten in de verschillende wijken door een gezamelijke eindpresentatie
 • Aantrekken van nieuwe jongeren naar de huis van de wijk locaties
 • creatieve invulling van de vakantie voor jongeren die niet op vakantie kunnen 
 • een uniek op de jongeren aangepast ontwikkelingstraject
 • afspiegeling van de samenleving op het gebied van kunst en cultuur
 • rolmodellen binnen het kunstvak
 • Een onderzoeksplek om je talenten uit te bouwen

Deze partners staan direct of indirect in contact met de doelgroep die ik wil bereiken en locaties ter beschikking hebben waar ik met de jongeren kan werken. Dit zorgt voor cultuurparticipatie in de wijk en zorgt voor een blijvende stroom van jongeren die zich willen ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast biedt Drums hen bovendien een avond met theater voor en door jongeren uit de wijk, een platform waar ze jongeren kunnen vinden voor andere projecten op het gebied van cultuurparticipatie en samenwerkingen op  maatschappelijk/ sociaal gebied. Jongeren die zelf positief bezig zijn. Stimuleren ook leeftijdsgenoten positief bezig te zijn. Ze zijn de rolmodellen van de toekomst. Daarnaast brengt het een belangrijke doelgroep binnen en bindt het de jongeren aan de locatie doordat ze er zelf aan de slag gaan en op het podium schitteren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Drums in de wijk is een project waarin cultuur participatie binnen de wijken ontdekt, gecoached, ontwikkeld en gestimuleerd wordt. Kruisbestuiving tussen de jongeren, wijken, culturen en disciplines zorgen voor ontwikkeling op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Door samen te werken met docenten met diverse achtergronden en samenwerkingspartners waar de doelgroep direct mee in contact staat. Wil Drums in de wijk zorgen voor een continuering van talentontwikkeling en cultuurparticipatie in de Rotterdamse wijken.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Drums in de wijk 15 75
1
Drums in de wijk  
15 75
1
Drums in de wijk  
15 75
1
Drums in de wijk  
15 75
1
Drums in de wijk  
15 75
       

 

Drums in de wijk in 5 wijken van Rotterdam

15 Jongeren per wijk. 75  bezoekers per wijk

Totaal aantal Bezoekers 375

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De doelgroep zal het einde van het Ontwikkelingstraject de resultaten in de vorm van een presentatie afsluiten waar de ouders/verzorgers, broers, zussen, of begeleiders mogen kijken. Het publiek wordt deelgenoot gemaakt van de voorstelling door dat de jongeren zich in hun eigen ontwikkelde talent kwetsbaar durven op te stellen. Ze beginnen met een persoonlijke zoektocht naar hun eigen talenten, die ze door middel van de professionele makers tot een voorstelling maken waarmee het publiek zich kan identificeren. Dit zorgt voor een actueel, veelzijdig, multidisciplinair en kwalitatief eindproduct en voor een directe wisselwerking met het publiek. Na de presentatie mogen de jongeren hun dagboek meenemen, zodat ze ten alle tijden de meegegeven tips kunnen bekijken en gebruiken.

Enkele reacties naar aanleiding van de pilot van Drums in de wijk in Rotterdam Prins Alexander:

“Theater op niveau, ervaar ik als een groot pluspunt, gecombineerd met de persoonlijke aandacht voor kind en zijn talentontwikkeling”
“Kind wordt in zijn kracht gezet, waardoor er een persoonlijke ontwikkeling kan plaatsvinden”
“Ik was onder de indruk van de voorstelling”
“Bijzonder dat in zo een korte tijd zoveel talent naar boven gehaald is”

Begroting: 

Zie upload.

Locatie(s): 
In de wijken van Rotterdam

Uitslag Beslis mee

FCP35
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 148 gestemd
totaal85
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met drums in de wijk wil je jongeren uit Rotterdam helpen om zich creatief te ontwikkelen, door ze te koppelen aan coaches die ruime ervaring hebben en zelf uit deze wijken komen. Het is duidelijk dat jij, Barbara Willemsen, de kartrekker bent en de energie die uit je aanvraag komt is aanstekelijk. Ik was kritisch op de eerdere versie van je plan, omdat daaruit een beeld naar voren kwam dat jij zó centraal staat in het project, dat het hele plan erg kwetsbaar was. Nu je je plan een laatste keer hebt aangescherpt en heel concreet hebt laten zien met wie je allemaal gaat samenwerken, blijkt dat jij wel de spil bent, maar dat je een stevig team hebt verzameld. Dat zorgt voor voldoende vertrouwen in de organisatorische kwaliteit van je plan. Ik heb vertrouwen dat je veel jongeren zult bereiken en hen zal stimuleren om zich te ontplooien en dat de impact op deze deelnemers hoog zal zijn. Je levert zo een positieve bijdrage aan het culturele klimaat in Rotterdam. Succes met je project!

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met deze enthousiaste aanvraag willen jullie meer jongeren uit Rotterdam betrekken bij de totstandkoming van interdisciplinaire voorstellingen en hen verbinden met andere partijen in de stad. De inhoudelijke aspecten rondom de werkwijze zijn inzichtelijk toegelicht. Het is helder dat je je al op voorhand hebt laten inspireren door de behoeften van de jongeren. Ik vind het daarnaast positief dat je na een eerste pilot nu ook het bereik in de stad wilt vergroten in meerdere Rotterdamse deelgemeenten. Je richt je hiervoor uitdrukkelijk op prikkelloze jongeren. De samenwerkende culturele en maatschappelijke partners zijn al in een vroegtijdig stadium aangehaakt en vormen na afloop een direct netwerk voor de deelnemers. Dit geeft mij vertrouwen in de impact die dit project op termijn kan hebben; zowel op de deelnemers, organisaties als het cultuurklimaat op verschillende plekken in de stad. Ik zou je willen adviseren om dit ook zeker met de partners verder uit te werken. Hierover merk ik overigens wel op dat het initiatief erg afhankelijk is van één persoon. Een concretere verdeling van de inhoudelijke en organisatorische verantwoordelijkheden onder meerdere personen zou de organisatiekracht en continuïteit van het initiatief mede kunnen versterken. 

De begroting is redelijk en staat in verhouding tot de uit te voeren activiteiten, maar het dekkingsplan geeft slechts beperkt inzicht in de spreiding van de inkomsten. Ik had daar een uitgebreidere toelichting op willen lezen.

Ondanks de kritische opmerkingen ben ik positief over het project en wens jullie veel succes bij de verdere uitvoering van de activiteiten.  

afbeelding van Marieke Bongaards

Barbara en ik hebben samen gewerkt aan haar idee om via theater de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Barbara's bevlogenheid is aanstekelijk en haar professionaliteit heeft ervoor gezorgd dat de allereerste pilot voor Drums al een succes was. Drums voorziet in een behoefte in vrijwel alle gebieden van Rotterdam. Ik vind het te waarderen dat ze dit ook heeft gecheckt via een voorspeelmiddag met cultuurscouts en lokale samenwerkingspartners. Het plan is enthousiast ontvangen in de wijken, zowel bij organisaties als ouders en dat zorgt ervoor dat er een voedingsbodem is voor Drums. Een vergelijkbare methode en aanbod is er nog niet.
De samenwerking met lokale partners is cruciaal omdat zij precies weten voor welke kinderen dit interessant kan zijn. De ervaring leert dat de werving veel tijd en energie kost. Voor de werving is Barbara zelf een belangrijke factor, omdat hier vertrouwen en een veilige basis voor nodig is. Het project steunt zeker op haar, het komt uit haar koker en dat is ook de kracht: ze zag de behoefte op straat en ook wat zij met haar kwaliteiten en ervaring kon toevoegen. De kwetsbaarheid snap ik, maar is in mijn ogen beperkt omdat ze een team om zich heen heeft verzameld van andere professionals die ook deze kwaliteiten in huis hebben en geloven in deze methodiek. 

De partners in de wijken kennen juist de kinderen die bijvoorbeeld een podiumtalent hebben, een bijzonder verhaal, of die nog niet bekend zijn met theater, maar voor wie dit wel interessant is. Het biedt ze heel laagdrempelig de kans om van theater, spoken word etc. te proeven. Doordat ze werken met hun eigen verhaal blijft het dicht bij henzelf en kunnen ze spelen met de disciplines. Door hun verhaal artistiek vorm te geven krijgen ze een cadeautje mee voor de rest van hun leven. Ook voor hun ouders en directe omgeving. 

Wat ook sterk is, is dat Drums plaatsvindt tijdens een vakantie, waardoor met name kinderen die niet op vakantie of kamp gaan óók de kans krijgen om een week ondergedompeld te worden in een leuke activiteit. In dit geval kunst en cultuur en met name de podiumkunsten. Door samen met een groep andere kinderen aan hun eigen verhaal te werken ontstaat er een proces waarin de kinderen zich serieus genomen en gezien voelen. Barbara werkt vanuit vertrouwen en de kwaliteiten van de kinderen, waardoor het heel positief is en kinderen zich gestimuleerd voelen om uit hun eigen schaduw te treden. Dat Barbara hiervoor samenwerkt met professionals uit andere disciplines helpt hierbij - de kinderen kunnen zo uitproberen op welke manier zij hun verhaal het beste kunnen delen. De artistieke kwaliteiten van de docenten zorgen ervoor dat het eindresultaat ook nog de moeite is om naar te kijken, voor een breder publiek dan alleen de directe omgeving van de kinderen. Zo verbindt Drums. 

Lang verhaal kort: ik steun Barbara van harte en weet, heb gezien en ervaren wat Drums toevoegt voor kinderen in de wijk. Dat gun ik alle kinderen van Rotterdam. 

Marieke Bongaards
Cultuurscout Prins Alexander

afbeelding van Barbara Willemsen

Hallo Alexander,Heb vanmiddag wat toelichting gekregen van je collega. Super fijn! Naar aanleiding daarvan heb ik het plan weer aangepast. Hoor graag weer je Feedback hierop. Alvast bedankt.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Barbara,

Dit project is sterk afhankelijk van jou. Dat brengt risico's met zich mee. Daarom vind ik de samenwerkingspartners erg belangrijk. In je tekst noem je een aantal partners, maar wat hun rol wordt, is mij niet voldoende duidelijk. Ik vind dat problematisch, want zo lijkt het alsof dit toch vrij omvangrijke project volledig op jouw schouders drukt. Martine heeft je ook al eens gevraagd om die partners wat meer uit te lichten. Wellicht kan je de partners vragen om in dit forumgedeelte wat van zich te laten horen en te vertellen wat dit project voor hen betekent, hoe zij de samenwerking zien, etc. Want zoals je plan er nu staat is het mij te wankel. Dezelfde vraag heb ik over de docenten/coaches. Wie zijn die mensen en hoe zien zij hun bijdrage? 

afbeelding van Barbara Willemsen

Beste Alexander,

Uit je bericht begrijp ik dat je met naam en toenaam wil weten met wie ik precies ga werken. Dit kan ik niet doen. Ivm de nieuwe regelingen van de privacy . Hier heb ik toestemming voor nodig van de desbetreffende artiesten en de organisaties. Aangezien het reces er aankomt is dit lastig op kort termijn te realiseren. Wat ik wel kan doen. Is de partijen benaderen voor referenties mocht je deze willen hebben. Ook heb ik je vraag om de partners iets van zich te laten horen op het forum uitgezet bij de desbetreffende docenten en samenwerkingsorganisaties. Maar nogmaals dit kost tijd 

Hiervoor heb ik wel jou hulp nodig. Jou motivatie waarom je dit wil weten is mij niet geheel duidelijk. Dit vind ik problematisch omdat ik nu niet concreet weet wat het is dat je precies wilt weten. En dit dus niet op de juiste manier bij de partners kan neerleggen. 
Daarom de volgende vragen: Wat wil je precies weten? Wil je cv's van de docenten waar ik mee werk? Wil je een bevestiging dat ik daadwerkelijk met deze samenwerkingspartners werk? Zou je je vraag zo specifiek mogelijk kunnen formuleren, zodat ik deze dan ook bij de samenwerkingspartners en docenten kan neerleggen? 

Nog een vraag, we gaan nu richting het einde van deze fase. Ik zou graag dit project met een positief resultaat afsluiten. En ik vind het problematisch dat er soms meerdere dagen tussen de feedback zitten. Je maakt het mee is er toch voor om samen te werken aan je project. en daar heb ik je hulp iets vaker bij nodig. Mocht je zelf niet in de gelegenheid zijn om vaker te reageren, kun je mij dan een naam geven van een persoon waar ik dan indien nodig, bij jou afwezigheid mee kan sparren of mee kan bellen binnen de organisatie? Ik zal er in iedergeval alles aan doen aan de hand van jou reactie de informatie te verschaffen.

Bedankt alvast!

Groet, Barbara

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Barbara,

Als ik naar je begroting kijk zie ik dat de post 'werving van jongeren' heel hoog is. Samen met de post 'huur ruimte' is dat bijna de helft van je begroting. Ik zou juist verwachten dat die kosten erg zouden meevallen, omdat dat nu net de dingen zijn die betrekking hebben op je samenwerkingspartners. Dat brengt me op de vraag of deze partijen wel echte samenwerkingspartners zijn, of dat je ze eigenlijk gewoon 'inhuurt'. In dat geval zien we dat namelijk niet als samenwerking. Kan je dat nog verduidelijken?

afbeelding van Barbara Willemsen

Beste Alexander,

Je hebt gelijk! Het is niet duidelijk omschreven. Heb het nu opgesplitst. Zodat je hopelijk een beter beeld krijgt van wat ik bedoel met jongerenwerving.

Hoor graag weer van je,

Gr, Barbara

afbeelding van Barbara Willemsen

Goedemiddag Alexander,

Heb begrepen dat je vandaag op kantoor bent. Heb het plan bijgewerkt en alle genoemde punten erin verwerkt. Zou je er vandaag nog even naar kunnen kijken? Hoop dat het door het concreter maken, nu niet meer problematisch is. Maar gewoon een duidelijk uitvoerbaar plan.
Kijk uit naar je reactie.

Groet, Barbara

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Barbara,

Vanwege de afwezigheid van Martine neem ik als adviseur van het fonds haar rol binnen jouw aanvraag over. 

Je hebt een verzoek gedaan om naar de Beslis mee-fase te gaan. Ik raad je aan om toch nog even gebruik te maken van de tijd die er nog is in de Denk Mee-fase, je hebt nog een week de tijd. Ik vind het namelijk nog wel problematisch dat je aanvraag nog niet zo concreet is. Martine en Davida hebben je al tips gegeven om daarmee aan de slag te gaan. Daarnaast heb ik nog vragen over je begroting. De kosten die je opvoert voor het spelen van je eigen voorstelling, komen niet in aanmerking voor ondersteuning door jij maakt het mee. De post marketing en Organisatie zou ik graag uitgesplitst zien. Wat versta je precies onder marketing? gaat dat over het trekken van publiek naar jouw voorstelling? Of over het werven van deelnemers? Of over nog wat anders? Ik ben benieuwd naar je reactie.

afbeelding van Barbara Willemsen

Hallo Alexander,

Heb je vandaag gebeld, maar je was niet op kantoor. 
Ik heb de tekst aangepast en de tips toegepast. Zou je de tekst weer even willen bekijken?
Hoor graag van je.

ps.De begroting ben ik nog aan het aanpassen. Die komt nog.

Bedankt Alvast!

Gr, Barbara

afbeelding van Barbara Willemsen

Hallo Alexander,

Ik heb vandaag zelf geen verzoek ingediend. Kreeg vandaag wel zo een melding binnen. Heb dit verzoek wel eerder ingediend. En daar heb ik van Martine al FB over gehad en moet dit nog gaan aanpassen. Zal je daar morgen even over bellen :-) Als ik het heb aangepast zou ik het fijn vinden als je er dan naar zou willen kijken. 

Dank voor de tips

Barbara

 

 

 

 

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Barbara,

Naast de aandachtspunten zoals Martine deze heeft aangegeven, zou ik je willen adviseren om ook het bereik in te vullen. Daarnaast zou je met het concretiseren van je tekst ook kunnen richten op wat je al hebt aan bereik en contacten en wat je hiervoor nog nodig hebt. Dat is nu nog niet overal even helder. 

Dus hoeveel jongeren zijn deelnemer, wie is bezoeker, welke stappen worden geet voor het doen van onderzoek en welke middelen worden hier voor ingezet? Hoeveel contactmomenten zijn er? Waar treden de jongeren zelf op? En wie doet de begeleiding van die workhops? 

Dit zijn vragen die niet met veel tekst heen worden beantwoord, maar die wel meteen inzicht geven in het geheel. Succes met het aanvullen en aanpassen van de aanvraag. 

afbeelding van Barbara Willemsen

Hallo Davida,

Ik heb de tekst aangepast en de tips toegepast. Zou je de tekst weer even willen bekijken?
De begroting ben ik nog aan het aanpassen.
Hoor graag van je.

Alvast bedankt!

Groet,

Barbara

afbeelding van Martine Rippen

Beste Barbara, ik zag dat je een verzoek had ingediend om door te gaan naar de Beslismee fase. Op basis van de status van je aanvraag, wil ik je adviseren om een andere focus in je aanvraag te brengen en om de aanvraag tekstueel in te korten. Focus je op de kern van het proces: de jongeren en hun ontwikkelproces. Dit is je startpunt. Succesvolle JMHM projecten sluiten aan bij de behoeften van de deelnemes. Momenteel is de aanvraag nog te afhankelijk van jou als theatermaker en je eigen ambitie, motivatie en ontwikkeling waardoor er te weinig zicht en focus is op de behoefte en ontwikkeling van de jongeren. Vragen die je op weg kunnen helpen zijn: Wat willen de jongeren zelf en hoe sluit de week erop aan? Wat gaan ze precies doen? Wie gaat hen begeleiden en hoe doen krijgt dit concreet vorm? Wat doen ze als de week is afgelopen? Succes! 

Pagina's