menu denk mee beslis mee maak mee

Drumotions

Een slagwerkconcert dat uw zintuigen prikkelt.

Harmonie St. Willibrordus Diessen
12 september 2016 tot 21 oktober 2017
muziek, muziektheater, theater
jongeren, volwassenen
onze website
€4.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Drumotions 2.0 is een groot succes geworden

Door Bas van Dal op zo 29 okt

Drumotions 2.0 heeft een week geleden zijn laatste concert gegeven. Twee avonden op rij een groot slagwerkconcert in combinatie met diverse...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Drumotions

Een slagwerkconcert dat uw zintuigen prikkelt.

afbeelding van Bas van Dal

Ingediend door:

Bas van Dal

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We zoeken een voordelige manier voor de registratie van het concert. We hebben reeds geïnventariseerd om een stageplek dat is helaas niet gelukt.

Wat ga je doen?: 

Drumotions 2.0 is een groot slagwerkconcert. De aanvang van het volgend seizoen staat volledig in het teken can Drumotions 2.0 dat plaats gaat vinden op 20 en 21 oktober. We willen 2 maal een sporthal vullen met  700 personen (publiek). Voor dit concert gaan we bijzondere samen werkingen aan. Wel blijft slagwerk de boventoon voeren. Dit kan op instrumenten of attributen zijn. We zoeken bijzondere samenwerkingen met: een koor, een kunstenares (kunstschilder), blaasmuzikanten, dansgroep, zanger(-res), piano, cellist, gitarist en enkele gildebroeders. Maar bijzondere samenwerking is er ook middels special-effects. Door licht/geluid en special-effects samen te laten komen we op een hogere artistieke waarde.

Onze speerpunten voor dit project zijn:

-              Samenwerking met andere verenigingen, en cultuur/kunst vormen;

-              Investering vanuit de vereniging middels instrumentarium en een post voor het sluitend maken van de begroting;

-              Investering van uit de leden van de vereniging zijn de contributie gelden en het vrijwilligers werk. Dit laatste verbind ook de leden;

-              Het stimuleren en een vervolg voor het werven van leden. De editie van 5 jaar geleden heeft ons ook jeugdleden opgebracht en zij kunnen nu deelnemen aan Drumotions 2.0;

-              Het publiek willen we prikkelen voor slagwerkmuziek met artistieke acts. De entreegelden laagdrempelig houden voor het publiek. Mede omdat we een amateurvereniging zijn. Maar we willen wel spetteren door de entourage en artistieke waarde naar een hoger plan te tillen.

-              Geen winstmakend bejag.

Drumotions 2.0 trailer

Hoe ga je te werk?: 

Het is op 20 oktober 5 jaar geleden dat de slagwerkgroep van harmonie St. Willibrordus Diessen een mooi project afsloot. Een muzikale en artistieke reis. Het is nu ruim 1,5 jaar geleden dat het zo erg kriebelde dat er besloten werd te gaan inventariseren of Drumotions een vervolg zou kunnen krijgen. En dat vervolg gaat er komen. De slagwerkgroep heeft dit seizoen al volledig in het teken van Drumotions 2.0 staan. Tijdens de repetities worden de muzikale stukken ingestudeerd.  En buiten de repetities worden acts uitgedacht en uitgewerkt. Ook is de organisatie al volledig op stoom.

Deze editie willen we een nog groter publiek kennis laten maken met slagwerkmuziek. Echter willen we ook de bezoekers van de 1ste editie een mooi, grappig en emotioneel programma brengen. In 2 dagen willen we totaal 1400 personen vermaken.

De vorige editie is er aansluitend op dit project een project gestart voor het stimuleren van slagwerkmuziek bij basisschool leerlingen en ook oudere geïnteresseerde. Ook dat willen we deze keer nog bewuster opzetten. Hier is al verder over nagedacht. De middag voor de 2de show kunnen basisschoolleerlingen een kijkje komen nemen "achter de schermen". Hierbij gaan ze ook in aanraking komen met slagwerkmuziek. Dit kan door te luisteren en door zelf op een eenvoudige toegankelijke manier slagwerkmuziek te maken. Na Drumotions 2.0 volgen workshops. Naar aanleiding van deze workshops mogen de deelnemers er voor kiezen om deel te gaan nemen aan een "tijdelijke" opleidingsslagwerkgroep. Deze zullen na +/- 10 repetities tijdens een concert dat samen met de slagwerkgroep en harmonie plaats vindt hun vorderingen mogen tonen. Daarna gaan we in gesprek om te polsen of ze verder door willen gaan met slagwerk en wordt de mogelijkheid tot het nemen van lessen gegeven. En bij voldoende aanmelding wordt hieruit een jeugdslagwerkgroep opgericht/doorgestart.

De slagwerkgroep heeft goed nagedacht op welke manier we Drumotions 2.0 kunnen verfijnen. En hierin gaan we slagen als we de techniek verder uit gaan bereiden. Maar de grootste uitdaging zit in de samenwerking met andere verenigingen personen. In de aanloop worden hiervoor ook extra gezamenlijke repetities gepland. En in de laatste week hebben we hiervoor extra dag/avond ingepland voor een technische en generale doorloop.

Met wie werk je samen?: 

Drumotions 2.0 is een groot slagwerkconcert. Voor dit concert gaan we bijzondere samen werkingen aan. Wel blijft slagwerk de boventoon aanvoeren. Dit kan op instrumenten of attributen zijn. We zijn zelf gaan zoeken naar bijzondere samenwerkingen. Deze samenwerkingen zijn met: een koor, een kunstenares (kunstschilder), blaasmuzikanten, dansgroep, zanger(-res), pianist, cellist, gitarist, enkele gildebroeders en een turnvereniging. De meest in het oog springend zijn de kunstenares, dansgroep en turnvereniging.

 

Bij alle samenwerkingen heeft de organisatie van Drumotions de leiding genomen. Na de eerste contacten en uitleg van ons project reageren alle verenigingen/personen heel enthousiast. Juist doordat ze benaderden zelf niet eerder aan een dergelijke samenwerking gedacht hebben. Bij de communicatie met de verschillende verenigingen/personen is ook een van de slagwerkers verantwoordelijk voor de uitwerking van de act/samenwerking. Uiteraard wordt dit door de core-organisatie wel gemonitord. De organisatie faciliteert een podium (met alle randzaken zoals geluid verlichting etc er omheen) en de uitgewerkte muziekstukken.

De turnvereniging gaat een turnoefening doen terwijl wij een bekend slagwerknummer spelen van Safri-Duo: Played Alive. De uitdaging zit hier in de opbouw van het nummer aan te laten sluiten bij de opbouw van de turn oefening. De slagwerkgroep gaat een audio opname maken zodat hierop geoefend kan worden. De verantwoordelijk slagwerkers die deze act begeleiden zullen ook ter plaatse gaan kijken hoe de act verloopt en overleggen hoe de act gestalte gaat krijgen. Dit varieert van de verlichting waar gebruik van gemaakt wordt als de special effects en opkomst van de turners. Maar ook wordt er overlegd hoe de opstelling het beste geplaatst kan worden. Een gedeelte in de zaal en een gedeelte op het podium. De turners gaan gebruik maken van verschillende turntoestellen. De inspiratie voor deze samenwerking is ontstaan bij een van de slagwerkers die een combinatie van dance muziek met trampoline springers heeft gezien. Vervolgens is er vanuit ons contact gelegd met een turnster uit de gemeente. Vervolgens zijn wij als organisatie in contact gekomen met een grote turnvereniging. De turnvereniging doet wel vaker demonstraties en ziet dit voor hen ook als een positieve reclame/pr voor de turnvereniging. Zij worden vaker gevraagd om demonstraties te doen. Dit is voor hen een mooi/groot podium om hun kwaliteiten te laten zien aan een groter publiek. De combinatie met live muziek is voor beide geledingen ook interessant omdat op elkaar geïnterpreteerd zal moeten worden. Ofwel door op elkaar te reageren dienen de muziek en beweging samen te komen en te blijven. Hiervoor zal ook de turnvereniging in het bezit komen van een audio-opname en er zal ook samen gerepeteerd worden. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid in Hercules plaats vinden omdat daar van een grote sporthal gebruik gemaakt kan worden en daar zijn verschillende turn attributen aanwezig evenals onze slagwerk instrumenten. In aanvang zal deze samenwerking eenmalig zijn. Dit heeft voornamelijk te maken met de samenkomst van de turnattributen versus slagwerk attributen en de beschikbare ruimte.

De kunstenares en gilde broeders komen voor in een slagwerkstuk. Er zal tijdens dit nummer een live schilderij (wat wel voorbereid is) geschilderd worden. De kunstenares krijgt een audio opname zodat ze weet wat de sferen in het stuk zijn maar ook dat ze een indicatie heeft hoe lang het stuk duurt. In overleg is er al bepaald dat zijn een kunstwerk voorbereid en dan op het podium verder uitwerkt. Dit in omdat de tijdsspanne relatief voor het maken van een kunstwerk kort is.

In dit stuk komt ook een bekend ritme voor dat voor gildes heel bekend is. Daar willen wij gildebroeders drummend de zaal in laten komen. En dan in het origineel tenue. Deze gilde broeders komen eveneens uit onze gemeente en gaan we uitnodigen op onze repetitie om zo samen dit nummer uit te kunnen voeren. Zij zullen dus mee repeteren.

 

De samenwerking met een koor is op zichzelf niet vanzelfsprekend. Zeker niet voor een slagwerkgroep. En dan hebben wij er voor gekozen om de slagwerkgroep in een begeleidende rol te zetten. Dit bij een gedragen nummer als: Hallelujah van Leonard Cohen, arrangement van Jan van der Plas. Het koor is een koor uit onze gemeente. De gemiddelde leeftijd van de slagwerkgroep ligt rond de 27 jaar. De gemiddelde leeftijd van het koor zit ruim boven de 65 jaar. Dit wordt niet verwacht maar geeft wel een heel bijzondere samenwerking. Na de eerste repetitie is dit ook gebleken uit de onderlinge reacties. Het is een verrassende maar goed mengende combinatie. De klanken van melodisch slagwerk en zang mengt heel mooi. Iets wat we vooraf niet hadden kunnen voorzien dat dit zo goed bij elkaar past. In de nabije toekomst sluiten we verdere samenwerking zeker niet uit. Juist omdat de klanken zo goed met elkaar mengen. En een van de gemeenschappelijkheden is muziek maken. En dat gebeurd ook nog eens in het zelfde gemeente. En we maken beide ook gebruik van dezelfde locatie. Dus de connecties zijn zo gelegd.

Een derde combinatie is slagwerk met dans. Hierbij hebben we gezocht in de directe omgeving. In de gemeente is een actieve dansschool die we graag betrekken bij ons project. De contacten zijn gelegd en het initiatief wordt erg toegejuicht. De uitdaging zit hier in de diversiteit in leeftijd/niveau verschil. Het nummer dat wij hiervoor kiezen gaat hier juist geschikt voor zijn omdat het bestaat uit verschillende delen en de groepen los van elkaar en een gezamenlijk deel op kunnen voeren. Ook hier wordt de meerwaarde van deze dansschool gezien in de pr/reclame. Maar ook doordat de samenwerking raak vlakken heeft namelijk dans en beweging. De organisatie van Drumotions ziet het concert ook als opmaat voor de aanwas van jeugdleden. De dansvereniging heeft een heel divers en jeugdige samenstelling en past daardoor ook bij onze doelstellingen.

Voor een van de arrangementen, Sorry/Kyteman, maken we gebruik van een professioneel muzikant Anneke Konings. Zij speelt de solo en de slagwerkgroep begeleid haar. Dit sterke arrangement brengt 2 muzikale facetten, slagwerk en blaasmuziek samen. Juist door de slagwerkgroep een begeleidende rol te geven wordt er van de leden van de slagwerkgroep iets anders verwacht. En ook van de trompettist. Want begeleid worden door slagwerk muzikanten of blaasmuzikant is een wezenlijk verschil en heel leerzaam.

Een ander arrangement dat gespeelt gaat worden is van het nummer Radar Love van Golden Earring. Hierbij heeft de gitarist een leidende rol.

Verder gaan we samenwerken met niet slagwerk musici te weten blaasmuzikanten, zanger(-res), pianist, cellist, gitarist en een koor. Ook zijn er enkele arrangementen gemaakt om slagwerk en niet slagwerk op elkaar aan te laten sluiten. Ofwel we hebben zelf muziek gemaakt of laten maken of gekocht wat past bij de voor ons wenselijke samenwerkingen zoals o.a. voor het koor ivm de menging met melodische instrumenten.

Samenspel is in deze zeer belangrijk. Hoe beter de muziek samensmelt met de verschillende disciplines hoe mooier het geheel wordt. Hiervoor gaan wel elkaar ook opzoeken om daar zoveel mogelijk leermomenten en muzikaliteit uit te halen.

 

De artistiek leider voor dit geheel is dirigent/regisseur van de slagwerkgroep: Kees van der Plas. Hij adviseert en stuurt samen met de core-organisatie de verschillende slagwerkers aan die verantwoordelijk zijn voor de samenwerkingen. De samenwerkingen vinden plaats in goed overleg met elkaar en we maken gebruik van elkaars sterke punten. Laat de slagwerkers het muzikale slagwerk verzorgen en de diverse verenigingen/personen kunnen hier hun kunsten ten toon spreiden.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Drumotions is geen jaarlijks terugkerend evenement. Het wordt gemaakt door amateur muzikanten met heel veel passie en toewijding. Mogelijk dat het kosten plaatje anders doet vermoeden maar de kosten worden gedrukt door de vele vrijwilligers en sponsoren die in natura hun steentje bijdragen.

Dit project heeft de naam Drumotions. Deze is opgebouwd uit de woorden Drums en Emotions. Laat ons deze emotie overdragen op het publiek. De subsidie draagt bij aan de artistieke waarde van dit concert en brengt emotie in ons "theater".

Met dit project willen we voldoen aan de vraag vanuit de gemeenschap/het publiek om opnieuw een spetterende show neer te zetten. Uiteraard staan we hierzelf ook volledig achter en putten we hier energie uit. Mede door dit project willen we muziek maken binnen een vereniging als een harmonie/slagwerkgroep positief op de kaart zetten en zien we dit als een goede PR. Op dit moment zijn we nog niet bezig met een vervolg project op Drumotions 2.0. Dit heeft er mede mee te maken dat we in de voorbereiding van de eerste versie zitten qua organisatie. Wel hebben we nagedacht over de eerste periode na Drumotions 2.0 en dat staat in het teken van werving van leden. Er wordt middels een wervingsconcept ook verder gekeken naar het vervolg. Drumotions 2.0 is dus ook een opmaat naar een wervingsslagwerkgroep. Dat zowel voor jeugdige als mogelijk senioren die het leuk lijkt slagwerkmuziek te maken toegankelijk is.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
30 Repetities tot 60 0
1 Preview concert voor medewerers 16 40
2 Generale repetitie 75 0
2 Concert 20 en 21 oktober 75 1400
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De samenwerking van verschillende vereniging en personen met de slagwerkgroep maakt dit concert tot een uniek concert. Artistiek gaan we verbintenissen maken die we niet eerder gemaakt hebben. Door out of the box te denken ontstaan er bijzondere combinaties tussen personen. Maar ook door gebruik te maken van veel technische aspecten kunnen we artistiek veel extra's brengen. Bij out of the box denken kunt u o.a. gaan zien hoe slagwerkers middels beweging de muziek op gaan zwepen ook al zijn wij geen dansers wij hebben een manier gevonden om dat toch voor elkaar te krijgen. Hiervoor hebben we een locatie uitgezocht waar we een tijdelijke opstelling maken waardoor we drummers de hoogte in gaan krijgen. Uiteraard wil ik hier nog niet alles over verklappen maar hiervoor hebben we een gediplomeerd kliminstructeur in de arm genomen. Andere bijzondere samenwerkingen die we ook zelf 4 jaar geleden niet voormogelijk gehouden hadden omdat we dat niet bij ons vonden passen heeft u hierboven kunnen lezen. We zijn als slagwerkers door gegroeid en sluiten de bijzondere samenwerkingen niet uit maar omarmen ze. Ook gaan we out of the box door film beelden te combineren met muziek. Dit op zichzelf hebben we wel eerder gedaan maar nu gaan we een stap verder. De beelden moeten gelijk gaan lopen met de muziek. Dit komt letterlijk op 10den van seconden. En daarmee gaan we t.o.v. Drumotions (1.0) een stap verder. Hiermee begeven we ons op glad ijs maar die uitdaging durven we wel aan.

Echter willen we het voor het publiek heel toegankelijk houden door de prijs van de kaarten niet te hoog te zetten en ons "uit de markt te prijzen". Een slagwerkconcert door een amateurvereniging met dit bezoekers aantal is regionaal een unicum. Daar zijn we trots op.

Het imago van een harmonie vereniging is voor buitenstaanders anders als het gevoel dat de leden hebben. Middels dit unieke concert wil de slagwerkgroep laten zien dat middels samenwerkingen die niet alledaags zijn muziek echt van deze tijd is. Maar dat is ook middels de muziekkeuze. Muziek die van deze tijd is o.a. Sorry van Kyteman en Little Lionman van Mumford and Sons

Begroting: 

De subsidie willen we t.b.v. de samenwerking met andere verenigingen laten komen. De kosten die hiermee gemoeid gaan zijn o.a. extra repetities, betaling van professionele trompettist, begeleiding en aanschaf van muziek arrangementen. En we zoveel extra sfeer brengen en door de techniek en samenwerkingen gaat dit de artistieke waarde naar een hoger plan brengen.

 

De totale kosten van het concert zijn 32.900 euro.

De opbrengsten komen uit de kaartverkoop, sponsoren, verenigingsbijdrage en mogelijk deze subsidie.

Maar ook worden de kosten zoveel mogelijk gedrukt door sponsoring in natura plaats te laten vinden.

Met de ingediende begroting komen we kosten neutraal uit. Dit project heeft geen winst bejag. Maar slagwerkmuziek op een muzikaal en artistieke manier naar voren laten komen.

Locatie(s): 
Sporthal Hercules te Diessen

Uitslag Beslis mee

FCP39
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 106 gestemd
totaal89
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Rob Berends

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

In een goed uitgewerkt plan laten jullie overtuigend zien dat jullie slagwerkgroep spannend nieuwe artistieke ervaringen gaat meemaken met weloverwogen andere kunstpartners; die omgekeerd ook nieuwe artistieke ervaringen gaan opdoen. Jullie hebben duidelijk geleerd van slagwerkconcert Drumotions 1.0 om het nu nog interessanter te maken. Het krijgt nu de aantrekkelijke variatie van een ‘klein’ festival waarmee jullie ook meer kans maken op de geambieerde nieuwe deelnemers. De samenwerking met maar liefst meerdere (kunst)organisaties wordt goed aangepakt en is innovatief. De grondige uitwerking van wat jullie willen bereiken maakt ook duidelijk dat de deelnemers in hun ontwikkeling het nodige gaan meemaken. Dat geldt ook voor de betrokken organisaties die binnen jullie gemeente aan dit project meedoen. Wat kan daar nog voor moois uitkomen!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Na vijf jaar maken jullie de cirkel rond met Drumotions 2.0 en oogsten jullie wat met de eerste Drumotions gezaaid is. Duidelijk is dat jullie op een bewuste en ambitieuze manier eer willen doen aan de vorige editie en er zelfs nog een schepje bovenop leggen. Met deze nieuwe editie brengen jullie verschillende doelgroepen, leeftijden, cultuurmakers, verenigingen, disciplines en domeinen samen; aan samenwerking en kruisbestuiving geen gebrek. Zo verdiepen turners en slagwerkers zich op een intensieve en gelijkwaardige manier in elkaar, elkaars discipline en elkaars manier van werken: hier vinden vele co-creaties plaats. Jullie aanpak ten aanzien van de samenwerkingen is concreet toegelicht en oogt doordacht en logisch. Jullie grijpen deze gelegenheid aan om niet alleen een interdisciplinair event op te zetten, maar ook om nieuwe jonge doelgroepen in aanraking te brengen met het maken van slagwerkmuziek en nieuwe leden te werven. Jullie bijzondere concept en knap uitgewerkte plan mag dan ook beloond worden!

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Bas,

Leuk om te zien hoe de aanvraag is gegroeid en hoe divers het concert gaat worden. Het doet me denken aan een soort Promsconcert maar dan met meer verschillende samenwerkingen, ook in ongebruikelijke combinaties. Gaan de turnvereniging en de slagwerkers ook nog samen repeteren, net als bij het koor gebeurt? Want dat kan de kwaliteit verhogen en je creëert meteen een moment van ontmoeting.

Andere associaties die ik krijg zijn Slagerij van Kampen, Blue Man Group en Yamato Drummers, ken je die? Zij maken er ook echt een show van.

Nog een laatste tip: misschien nog even ingaan op waarin jullie bij deze versie out-of-the-box gaan in vergelijking tot de vorige versie? Waarmee gaan jullie voor het eerst experimenteren?

Succes met de afronding van de aanvraag!

Groeten Thijs

afbeelding van Bas van Dal

Beste Thijs,

 

De genoemde associaties zijn voor mij bekende artiesten/groepen. Ook wij willen er een show van maken. Wij maken wel een combinatie met slagwerkbladmuziek. Niet alles gaat uit het hoofd en draait niet alleen maar om de show. Maar raakvlakken heeft het zeker. Bedankt voor de aanvullingen ik zal deze verwerken.

 

Groeten Bas

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Bas,

Hoe zit het met jullie blik op de toekomst; dromen jullie voorzichtig al van weer een volgende editie van Drumotions? Zoja, hoe zou je vervolg willen geven aan deze aanstaande editie in de toekomst of wat willen jullie in het algemeen bereiken op de langere termijn voor jullie eigen organisatie en voor de beoefening van slagwerk? Jullie gaan nu samenwerkingen aan; is dat een eenmalig uitstapje of iets voor herhaling? 

Daarnaast lees ik graag ook nog iets meer over die nieuwe leden die jullie willen werven. Wie zijn zij en waar liggen hun behoeftes? En hoe sluiten jullie daar op aan?

Nog een paar vragen om de puntjes op de i te zetten!

afbeelding van Bas van Dal

Beste Stefanie,

 

Bedankt voor uw aanvullende vragen. Deze heb ik verwerkt en ik ben benieuwd naar uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bas van Dal

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Bas,

Goed om mee te lezen! Ik ben erg benieuwd hoe de samenwerking met verenigingen er concreet uitziet. Hoeveel vereningen werken er samen? En op welke manier? Hoe wordt er gezamenlijk naar dit evenement toegewerkt? Wie begeleidt dit? En waarom werken de vereningen en hun deelnemers aan dit project mee? Hopelijk helpen deze vragen je op weg om die samenwerking verder uit te werken in het plan. 

Leuk om te lezen dat jullie ook buiten jullie eigen discipline naar samenwerkingen zoeken. Zou je bij de verschillende partners, bijv. de turnvereniging, kunnen aangeven hoe zij betrokken zijn geraakt en waarom deze samenwerking een meerwaarde oplevert voor beide partijen?

Succes weer!

afbeelding van Bas van Dal

Bedankt voor uw op/aanmerkingen, Ik heb de tekst aangepast m.b.t. de samenwerkingen die mede dit project bijzonder maken.

afbeelding van Bas van Dal

Beste Stefanie en Thijs,

bedankt voor jullie inbreng. Mijn aanpassingen hebben even op zich laten wachten omdat ik even goed gekeken heb naar jullie aanwijzigingen. Ik heb diverse zaken aangepast. Dit is o.a. in de teksten maar ook in de begroting. De punten in de begroting met ** zijn t.b.v. van de subsidie en heeft juist raakvlakken met de samenwerking. Overigens diende de atletiekgoep een turn vereniging te zijn..Graag verneem ik of jullie nog tips hebben of vragen die ik kan beantwoorden.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Bas,

Ook ik heet je graag van harte welkom op dit online subsidieplatform! Als adviseur van het fonds voorzie ik je de komende weken graag van feedback om je aanvraag verder aan te scherpen.

Aangezien wij als fonds gericht zijn op de actieve cultuurparticipatie is voor ons het ontwikkelproces van de deelnemers en hoe daarin uitgewisseld wordt met andere disciplines en met de professionele begeleiders vooral interessant. Het aanvragen van een subsidie voor enkel de realisatie van de techniek van de show past dan ook minder goed bij het doel van deze regeling. Dus ik adviseer je je focus voor Jij maakt het mee zowel inhoudelijk als financieel te leggen op het participatietraject en -proces. Hou er ook rekening mee dat de activiteiten die wij kunnen ondersteunen niet eerder kunnen starten dan 3 maanden na het plaatsen van je project op Jij maakt het mee. De repetities die nu al geweest of gaande zijn kunnen daarin dus niet meegenomen worden. 

Verder denk ik dat je goed uit de voeten kan met de tips van Thijs hieronder. Succes met de verdere uitwerking en aanscherping!

afbeelding van Bas van Dal

Beste Stefanie,

Wat vindt u van de aanpassingen. Mocht u nog tips hebben verneem ik het heel graag zodat ik aanpassingen door kan voeren.

M.v.g. Bas

afbeelding van Bas van Dal

Beste Stefanie wat vind u van de aanpassingen?

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Bas,

Welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie. 

Mooi idee om een vervolg te geven aan Drumotions. Wat is er 2.0 aan deze versie? Ik ben benieuwd wat je ervaringen zijn van de 1e editie en wat er nieuw is aan het komende evenement. Is dat vooral de techniek? Voor deze subsidieregeling schat ik in dat de samenwerking met de technicus (en het hoge bedrag dat je daarvoor begroot) niet past bij de doelstellingen van JMHM, waarbij het gaat om experimentele cultuurparticipatie.  

Ik zie meer kansen in de samenwerking met andere verenigingen. Hoe gaan jullie precies samenwerken, bijvoorbeeld met de athletiekclub? En wat kunnen jullie voor elkaar betekenen? 

Groeten Thijs 

afbeelding van Bas van Dal

Beste Thijs wat vindt u van de aanpassingen?