menu denk mee beslis mee maak mee

Drie Maal Raak

Flauwecult
1 mei 2018 tot 1 april 2019
theater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€2.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Drie Maal Raak


afbeelding van Gerard Ritsema van Eck

Ingediend door:

Gerard Ritsema van Eck

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij denken dat ons idee al redelijk gedekt is maar mochten jullie nog tips en feedback hebben dan is dit altijd welkom

Wat ga je doen?: 

Hierbij sturen wij u een verzoek tot het verkrijgen van subsidie voor de productie “Drie maal raak” van Stichting FlauweCult Collectief. FlauweCult is een theaterstichting die zich richt op kwaliteitsverbetering van spel, het opwerpen en onderzoeken van nieuwe ideeën en het verkennen van verschillende speelstijlen en cultuurdisciplines.

“Drie maal raak” is een klucht waarin acteurs veel ruimte krijgen om hun eigen personages te ontwikkelen, waarbij de focus ligt op een pedagogische manier van regisseren. Deze regie wordt verzorgd door Moyra Ruiter van der Woude. Zij heeft een unieke eigen stijl van regisseren waarbij een veilige omgeving weet te creëren, waarin amateurspelers het vertrouwen krijgen om hun eigen grenzen te ontdekken en op te zoeken. Binnen de kaders van hun capaciteiten probeert deze regisseuse het maximale uit iedere acteur te halen, zodat zij hun vaardigheden en spel kunnen blijven ontwikkelen.

Wij willen amateurspelers binnen en rondom Groningen de kans geven zich verder te ontwikkelen. Ook spelen wij graag een keer buiten Groningen, vandaar onze aanvraag ook bij jullie. Wij hopen dat wij op jullie steun mogen rekenen.

 

Hoe ga je te werk?: 

Projectomschrijving

Dit jaar wil Stichting FlauweCult Collectief de klucht ‘Hotel drie maal raak’, hierna te noemen ‘Drie maal raak’ van Peter Damen op de planken zetten. Tijdens dit project zal de focus liggen op een pedagogische manier van regisseren; Het einddoel blijft uiteraard het neerzetten van een kwalitatief goede voorstelling. Regisseuse Moyra Ruiter van der Woude heeft een unieke eigen stijl van regisseren waar haar pedagogische achtergrond aan ten grondslag ligt. Moyra creëert een veilige omgeving waarin amateurspelers het vertrouwen krijgen om hun eigen grenzen te ontdekken en op te zoeken. Binnen de kaders van hun capaciteiten probeert Moyra het maximale uit iedere acteur te halen, zodat zij hun vaardigheden en spel kunnen blijven ontwikkelen. De klucht ‘Drie maal raak’ biedt hiervoor een uitstekende context. De karakters zijn uniek en kunnen gemodelleerd worden naar en door de acteurs. Het geeft de spelers de kans om hun eigen personages uit te diepen en nieuw geleerde technieken direct toe te passen in hun spel, wat de kwaliteit van het stuk ten goede zal komen.

 

Over FlauweCult

Stichting FlauweCult Collectief is opgericht in het najaar van 1999. In de afgelopen achttien jaar zijn er tientallen mensen actief geweest in meer dan dertig producties en heeft FlauweCult met recht een plek verworven in het culturele leven van Groningen. We speelden voorstellingen voor duizenden toeschouwers, in theaters, op festivals, in kerken, op scholen en in bibliotheken, waarbij we ons hebben verdiept in verschillende vormen van theater. Met absurdistische eenakters (‘Een totnogtoe onvervuld verlangen’ – Moniek Kramers), een hilarische klucht (‘Een Zakelijke Affaire’ – Alan Ayckbourn) een Griekse tragedie (‘Trojaanse Vrouwen’ – Euripides) en een futuristisch drama (‘RobotLove’ – Nico van der Wijk) heeft FlauweCult de afgelopen jaren een grote diversiteit in haar voorstellingen laten zien. Tevens werkt FlauweCult binnen Groningen samen met andere instanties, verenigingen en personen zoals tijdens ‘Drama Achter de Gevel’ in 2014 en ‘FlauweCultUur’ dat in het najaar van 2017 op de planken staat.

 

Algemene doelstellingen

Stichting FlauweCult Collectief heeft een drieledige doelstelling. In de eerste plaats wil de stichting beginnende en/of onbekende beoefenaars van kunstvormen in de breedste zin van het woord een podium bieden om zich te presenteren aan een groter publiek. Hierbij richten wij ons op kwaliteitsverbetering van spel, het opwerpen en onderzoeken van nieuwe ideeën en het verkennen van verschillende speelstijlen en cultuurdisciplines (theater, film, muziek). In de tweede plaats wil de stichting laagdrempelige culturele activiteiten aan een breed publiek aanbieden. Tenslotte wil FlauweCult door middel van haar activiteiten de grensvlakken tussen diverse kunst- en cultuurvormen aftasten. De stichting heeft een ideëel doel en geen winstoogmerk. Belangrijk is dat FlauweCult niet uit een vaste spelersgroep bestaat, maar dat er voor ieder project audities worden gehouden waar iedereen zich voor kan inschrijven.

Inhoud voorstelling

Drie vrouwen met bijzonder uiteenlopende karakters hebben samen een hotel geopend. Wat ze gemeen­schappelijk hebben is dezelfde ex-man. Dat schept een band. Eén van de drie heeft een nieuwe vriend: Hartstikke leuk en haar van harte gegund natuurlijk. Alleen jammer dat het zo’n zemelaar is hij nooit eens iets nuttigs bij draagt.

Ondanks de meningsverschillen lijken de eerste weken redelijk succesvol te verlopen. Maar moet die nieuwe gast nou per sé zo’n bijzonder type zijn? Waarom draagt hij een zonnebril en een tulband, of nee, een hoofdverband van een hersenoperatie? Of is het gewoon een muts omdat hij het koud heeft? Gelukkig vertrekt hij snel naar zijn kamer en komt er ook nog een pasgetrouwd stelletje logeren. Gezellige mensen, maar ze zijn ook gekmakend gelukkig en euforisch over hun pasgesloten huwelijk. Hoewel zij toch ook wel heel onzeker is, wat misschien niet gek is als haar echtgenote haar tijdens de huwelijksreis in de steek laat voor zaken. Doet ze het allemaal wel goed als echtgenote? En hij? Als hij eindelijk komt opdagen, blijkt dat hij wel een borrel lust. Of twee…

Misverstanden in communicatie leiden die avond tot chaos achter de receptie en in de kamers. De volgende ochtend lijkt de schade mee te vallen, op een paar katers na. Maar terwijl er gezocht wordt naar aspirientjes gaan de zonnebril en het hoofdverband van de mysterieuze gast ineens af. En dan komen alle verwikkelingen in een heel nieuw daglicht te staan.

Er spelen zeven mensen mee in deze voorstelling: drie mannen en vier vrouwen.

Locaties

We zullen ‘Drie maal raak’ allereerst op de planken brengen in de theaters in de stad Groningen. Met deze voorstelling beogen we vooral het publiek dat ons al jaren volgt en nieuw publiek vanuit de stad te bereiken. Daarnaast probeert FlauweCult ook om haar publiek uit te breiden naar bezoekers van buiten de stad Groningen, in de omliggende dorpen en kleine steden. Dit doen we door iedere voorstelling tenminste één maal te spelen buiten Groningen. De afgelopen jaren hebben we onder andere gespeeld in Niekerk (‘Een Totnogtoe Onvervuld Verlangen’), Appingedam (‘Een Zakelijke Affaire’), Oostum (‘Trojaande Vrouwen’) en Delfzijl (‘RobotLove’). In het najaar zal de productie ‘FlauweCultUur’ ook te zien zijn in Assen. Graag zouden we dit jaar één of meer voorstellingen spelen in de gemeente Noordenveld, bij voorkeur in Leek, in de hoop dat we ook buiten Groningen een solide schare bezoekers op kunnen bouwen.

Er zullen minimaal vijf voorstellingen gespeeld worden (exclusief eventuele try-outs), met per keer gemiddeld 50 bezoekers. Er zullen zodoende ongeveer 250 bezoekers worden getrokken. (NB: uit financiële prudentie is begroot op 60% van de zaalcapaciteit, zie ook het hoofdstuk betreffende het begrotings- en dekkingsplan, maar we gaan natuurlijk voor volle zalen.)

Publiciteit

Op verschillende momenten, op verschillende manieren en via verschillende kanalen zullen wij de publiciteit zoeken.

We zullen voor deze productie posters en flyers verspreiden, ontworpen door één van de ontwerpers waar we vaker mee samen werken. Daarnaast worden persberichten gestuurd naar lokale en regionale dag- en weekbladen. Vrienden en bekenden zullen met nieuwsbrieven per e-mail worden verblijd met het laatste nieuws over de voorstelling. Daarnaast zal het volledige project terug zijn te vinden op onze website www.flauwecult.nl, het visitekaartje van de stichting.

Tevens zal er uitvoerig gebruik worden gemaakt van social media door het delen van updates, foto's en een trailer van de voorstelling. Via Facebook zullen we deze bij een groot publiek promoten. Het verleden heeft geleerd dat met name het verspreiden van trailers via sociale media zijn vruchten afwerpt en leidt tot grotere bezoekersaantallen.

Pedagogische regiestijl

Moyra Ruiter van der Woude heeft tijdens de repetities veel oog voor details. Ze kijkt wat er gebeurt bij individuele spelers en werkt met ze aan deze kleine details, die vervolgens tot mooie dingen kunnen uitgroeien. Karakteristieken van de acteur gebruikt ze in de rol. Ze werkt dus niet met typecasting, het zoeken van een specifieke acteur bij een rol, maar past juist de rol aan de acteur aan zodat deze het beste uit de verf komt. Ze kijkt bij iedereen naar de individuele mogelijkheden, waar nog vooruitgang mogelijk is en maakt gebruik van verschillende leertechnieken om bij alle acteurs het maximale uit het spel te halen. Voorbeelden hiervan zijn het leren door imitatie, door te spiegelen en door modelleren. Niet alleen door het zelf voor te doen als regisseuse, maar ook door verschillende acteurs stukjes van elkaar te laten spelen om gevarieerde perspectieven aan elkaar te laten zien. Deze pedagogische regiestijl maakt haar bijzonder geschikt voor het regisseren van amateurspelers, voor wie doorgaans weinig mogelijkheden tot doorontwikkeling beschikbaar zijn.

            Aan dit alles ligt een stevige basis van vertrouwen en een veilige omgeving. Voorop staat dat iedereen het vertrouwen moet hebben om dingen uit te proberen. Moyra werkt vanuit het principe dat acteurs geen fouten kunnen maken, maar alleen verschillende mogelijkheden onderzoeken en daarvan kunnen leren. Zo krijgen alle spelers de gelegenheid om te groeien als acteurs en krijgt het publiek een mooie voorstelling met goed op elkaar ingespeelde, zelfverzekerde acteurs te zien. Een voorbeeld van deze werkmethode is door acteurs eenzelfde scènes in verschillende speelstijlen uit te laten spelen. Bijvoorbeeld een thriller, komedie, drama of stomme film. Zo worden de acteurs uitgedaagd om een breed scala aan emoties te ontdekken en te voelen, en daar het beste uit te halen voor de uiteindelijke voorstelling.

            Belangrijk om te noemen is dat acteurs niet voor een specifieke rol auditeren. Er worden voor deze voorstelling open audities gehouden, waarna de regisseuse de acteurs selecteert die zullen meespelen en de rollen verdeelt. Wel vraagt zij iedereen tijdens de audities wat de voorkeursrol zou zijn en welke motivatie daaraan ten grondslag ligt. Als mensen bijvoorbeeld voorkeur hebben voor een bepaalde rol om uit hun comfortzone te treden of zichzelf te ontwikkelen, dan zal dit meegenomen worden in de verdeling van de rollen.

            Moyra Ruiter van der Woude was als regieassistente verbonden aan de vorige productie van FlauweCult, RobotLove. Tijdens het repetitieproces van deze productie heeft de focus sterk gelegen op de spelontwikkeling van de acteurs. Dit werd door alle partijen erg op prijs gesteld, en heeft mede bijgedragen aan de hoge kwaliteit van de uiteindelijke voorstelling. FlauweCult wil graag doorgaan met het ondersteunen van de ontwikkeling van de amateuracteurs in de stad en omgeving van Groningen In ‘Drie Maal Raak’ zal de lijn die is ingezet met RobotLove worden doorgezet. Bovendien heeft Moyra Ruiter van der Woude tijdens RobotLove de nodige ervaring opgedaan, waardoor zij nu als regisseuse op kan treden en Nico van der Wijk-Holleboom — de regisseur van RobotLove — zal haar als assistent ondersteunen. Zo wordt ook de ontwikkeling van nieuwe regisseurs ondersteunt.

Artistiek concept

Herkenning en vermakelijkheid voor het publiek staan voorop in het eindproduct, wat we proberen te bereiken door de echtheid op te zoeken. Ieder personage is gelaagd en uniek, maar tegelijk heel herkenbaar in z’n alledaagsheid. Als het publiek de zaal uitloopt moeten zij enerzijds het gevoel hebben dat dit echt gebeurd zou kunnen zijn en dat zij hetzelfde zou hebben kunnen reageren als de personages op het podium, maar hebben zij zich anderzijds vermaakt door de komische misverstanden en absurde ontwikkelingen. Dit beogen we te bereiken door naar spreiding en uitersten te zoeken binnen de maatschappelijk geaccepteerde gedragscodes.

            Daarnaast worden zowel het publiek als de acteurs op hun qui-vive gehouden door zo nu en dan een bijzondere twist tussendoor. Een voorbeeld hiervan is dat er tijdens een dinerscène ineens een tien seconden durende mannequin-challenge kan worden gehouden en dat de acteurs daarna doorspelen alsof er niets is gebeurd. Hierbij zal vooral op humoristische wijze worden ingehaakt op actuele zaken die spelen in de samenleving.

            Ook wordt tijdens de voorstelling de contradictie gezocht in spel, tekst en situatie. Zo kan een droevige scène door een komische tekstbehandeling ineens luchtig worden, terwijl een grappige situatie juist pijnlijk ironisch gespeeld kan worden.

            De voorstelling zelf is laagdrempelig om te bezoeken en voor een breed publiek toegankelijk.

Planning

Mei

· Audities, samenstellen spelersgroep en rolverdeling

Juni  

· Tekstlezing

· Eerste tekstrepetities

· Personageontwikkeling (zowel in het hoofd als op de vloer)

· Repeteren eerste helft scènes

· Speellocatie(s) vastleggen

Juli- augustus 

Zomerstop

September - Oktober

· Repeteren tweede helft scènes

· Nauwkeurig zetten van mise-en-scène

· Doorloop met regie-adviseurs

· Verzamelen van kleding en rekwisieten

· Ontwerpen en maken van het decor

· Ontwerpen en drukken van posters en flyers

· Opnames voor de trailer

November – December- Januari

· Hele stuk een aantal keer doorlopen

· Repeteren in het decor

· Generale repetitie

· Promotie voorstellingen

Februari

· Première

· Voorstellingen

Maart

· Evaluatie

Opmaken eindafrekening

Met wie werk je samen?: 

Medewerkers

Als regisseur is Moyra Ruiter van der Woude aangetrokken. Nico van der Wijk, Ben Smit en Karin Noeken zullen hierbij een adviserende rol op zich nemen. Albert Hidding zal ingehuurd worden voor het maken van een trailer van de voorstelling voor promotiedoeleinden. De productionele taken voeren de acteurs en regisseur gezamenlijk uit, met behulp van het bestuur van de stichting. Voor het decor en het licht- en geluidsplan worden een ontwerper en technicus ingehuurd.

 

Moyra Ruiter van der Woude heeft het afgelopen jaar samen met Nico van der Wijk de regie voor de FlauweCult voorstelling RobotLove verzorgd. Daarnaast schrijft en regisseert zij zowel een ritmische theatervoorstelling als haar eigen cabaretvoorstelling voor FlauweCultUur, de theaterrevue van FlauweCult die dit najaar te zien zal zijn. Daarnaast volgt zij op dit moment de regie opleiding. Zij heeft de afgelopen jaren ook meerdere malen zelf als actrice op het podium gestaan. In het verleden heeft zij de docentenopleiding gedaan, wat aan de basis ligt van haar pedagogische regiestijl.

 

Nico van der Wijk heeft een lange staat van dienst als regisseur, acteur en vooral tekstschrijver in het Gronings (amateur)theater. In 2016 was hij genomineerd voor de Tine Clevering-Meijer Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Eerder schreef en regisseerde hij voor FlauweCult de succesvolle producties Drie Dagen Geluk en RobotLove. Hij adviseerde FlauweCult al eerder tijdens Een Zakelijke Affaire. Zijn adviserende rol binnen dit project zal liggen in de uitdieping van de karakters door de acteurs.

 

Ben Smit en Karin Noeken hebben zelf jarenlange regie-ervaring. Als docenten van de regie opleiding Bij VRIJDAG zullen zij meekijken en Moyra Ruiter van der Woude van advies voorzien waar nodig.

 

Albert Hidding is actief als filmmaker en heeft een eigen videoproductie bedrijf. Hij zal in samenwerking met de regisseuse het scenario voor een trailer schrijven en deze filmen en monteren. De afgelopen jaren heeft Albert Hidding voor FlauweCult diverse trailers van voorstellingen gemaakt, waaronder voor ‘Een Zakelijke Affaire’, ‘Trojaanse Vrouwen’ en ‘RobotLove’. Deze hebben tot een toename in bezoekersaantallen geleid.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
7 a 8 voorstelling 9 Geen idee nog maar we hopen zoveel mogelijk bezoekers te trekken
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wij denken dat de pedagogische regiestijl bijzonder is zoals hierboven beschreven. En het feit dat iedereen een kans krijgt om auditie te doen. En dat er ook rekening gehouden wordt met de wensen en ontwikkelingen van de spelers. 

Begroting: 

Begroting en dekkingsplan

 

Inkomsten

 

Uitgaven

1.

Spelersbijdrage

€700,-

 

5.

Administratiekosten

€20,-

2.

Recettes

€1.800,-

 

6.

Publiciteit

€1.000,-

3.

Coöperatiefonds Noordenveld

€2.500,-

 

7.

Zaalhuur theaters

€1.450,-

4.

Andere fondsen

€4.000,-

 

8.

Oefenruimte

€1.000,-

 

 

 

 

9.

Regie

€2.000,-

 

 

 

 

10.

Decor/kleding/rekwisieten

€1.000,-

 

 

 

 

11.

Techniek

€1.250,-

 

 

 

 

12.

Vervoer

€250,-

 

 

 

 

13.

Auteursrechten

€600,-

 

 

 

 

14.

Onvoorzien

€430,-

Totaal inkomsten

€ 9.000,-

 

Totaal uitgaven

€9.000,-

 

Toelichting

 1. De spelers betalen een kleine eigen bijdrage aan de productie.
 2. Op basis van 60% van de beschikbare capaciteit. (NB: Wij streven uiteraard naar volle zalen.)
 3. Deze subsidiënt zal prominent zichtbaar zijn op al het promotiemateriaal en ontvangt vier vrijkaarten voor de voorstelling.
 4. Overige subsidiënten zullen naar rato zichtbaar zijn op al het promotiemateriaal en vrijkaarten voor de voorstelling ontvangen.
 5. Kopieën, postzegels, en dergelijke.
 6. €300,- voor het ontwerp van een beeldmerk, de poster, de flyer, en de mailing; €150,- voor het drukwerk van promotiemateriaal; €300,- voor de productie van een teaser en trailer; €250,- voor promotie op facebook en andere sociale media.
 7. Op basis van 25 repetities, plus auditie-avonden en een repetitie weekend.
 8. Door Moyra Ruiter van der Woude. In deze post is de begeleiding door Nico van der Wijk opgenomen.
 9. Ontwerp en realisatie van het decor, de kleding, de grime, en de rekwisieten.
 10. Voor vervoer van het decor van en naar de locaties van het theater.
 11. Plusminus 5 procent van de begroting.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Hoe staat het met jullie plan? Zijn jullie nog actief? Stel je vragen of leg ons je dilemma's voor, dan maak je optimaal gebruik van deze Denk mee-fase.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! De komende weken denk ik als FCP-medewerker graag met jullie mee om van dit idee een kansrijke aanvraag te maken. Om te beginnen een opmerking over de kern van dit project: de voorstelling Drie maal raak. Het maken van theaterproducties is voor jullie collectief een reguliere activiteit. Dat maakt dit plan in deze vorm niet subsidiabel in het kader van JMHM, tenzij jullie de komende weken een mooi plan uitdenken om verbindingen te leggen met andere, ongebruikelijke samenwerkingspartners of een andersoortig experiment bedenken. Waar dromen jullie als collectief van om ooit eens te kunnen doen?