menu denk mee beslis mee maak mee

In Dialoog Producties

een creatieve boost aan amateurs en professionals

TheaterNetwerk Rotterdam i.s.m. Ro Theater
6 januari 2014 tot 1 juli 2014
theater
jongeren, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Terugblik op twee prachtige avonden!

Door Mirjam Veldhuij... op do 3 jul
lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

In Dialoog Producties

een creatieve boost aan amateurs en professionals

afbeelding van Mirjam Veldhuijzen van Zanten

Ingediend door:

Mirjam Veldhuijzen van Zanten

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij zijn benieuwd naar de reacties van regisseurs en spelers. Wat heb je nodig om tijdens je repetitieproces gevoed te worden en de dialoog aan te gaan?

Wat ga je doen?: 

Met In Dialoog zetten TheaterNetwerk Rotterdam en het Ro Theater zich in om een brug te slaan tussen amateurspelers en professionele gezelschappen via theaterdocenten/-regisseurs. Regelmatig worden er gespreksavonden, nagesprekken, masterclasses en repetitiebezoeken georganiseerd.

In 2013-2014 willen we dit project een nieuwe impuls geven. Geinspireerd door amateurtoneelhuis in Antwerpen, nodigen wij amateurgroepen uit om aan de slag te gaan met Ro-repertoire en een eigen versie te maken van bijvoorbeeld Vreugdetranen drogen snel, Garry Davis of Lang en Gelukkig. Zo hopen we op meer uitwisseling van kennis op de spelvloer, een intensievere samenkomst en een ontmoeting in de zaal.

Amateurgroepen worden begeleid door een dramaturg, acteur en scenograaf tijdens het repetitieproces en spelen uiteindelijk hun voorstelling in de professionele setting van het Ro Theater. Een creatieve boost aan de samenwerking tussen professionals en amateurs.

 

in dialoog 1

Hoe ga je te werk?: 

Makers en regisseurs hebben tot maandag 9 december 2013 de tijd om een plan op max. 1 A4-tje in te dienen bij educatie@rotheater.nl. In dat plan beschrijf je op basis van welke Ro-productie je een eigen voorstelling zou willen maken en met wie je graag de dialoog aan zou willen gaan tijdens je repetitieproces. Op basis van deze plannen zullen dramaturge Liet Lenshoek, theaterconsulent (TNR) Mirjam Veldhuijzen van Zanten en educatiemedewerker Marieke Dijkwel gesprekken voeren met de makers op 12 en 13 december 2013.

Als de subsidie wordt toegekend en jouw project wordt uitgekozen kun je in januari beginnen met repeteren en worden er zo snel mogelijk afspraken gemaakt over de momenten waarop een of meerdere Ro-medewerkers langskomen in het repetitieproces. Wie er langskomt en hoe de ontmoeting eruit ziet, hangt helemaal af van de wensen die je hebt uitgesproken. Op basis daarvan wordt er per maker een op-maattraject ontworpen. Het is mogelijk om drie keer een ontmoeting te plannen met 1 regisseur, maar het is ook mogelijk om 3 verschillende mensen uit te nodigen in je repetitieproces.

In de week van 9 tot en met 15 juni wordt het Ro Theater op zijn kop gezet. In de aanloop naar deze week wordt een publiciteitsmedewerker aangetrokken die zich volledig zal richten op In Dialoog Producties. Updates van het repetitieproces, fragmenten van de repetitie, een blog, interviews met de makers worden online gepubliceerd. In die week zijn niet alleen de drie verschillende voorstellingen te zien, maar worden er ook voor- en nagesprekken georganiseerd die het karakter van In Dialoog-avonden dragen. Gespreksmomenten waarop je met elkaar van gedachten kunt wisselen over thema's als: 'hoe krijg je een nieuw publiek in je zaal', 'waarin verschillen amateurtheater en professioneel theater en waarin zijn ze verbonden'...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met wie werk je samen?: 

In Dialoog is in 2011 door TheaterNetwerk Rotterdam gestart vanuit de behoefte om een project te ontwikkelen waardoor regisseurs en docenten en 'hun' amateur spelers zich welkom voelen bij de Rotterdamse gezeschappen. Dat de gezelschappen een plek zijn waar je inspiratie kunt opdoen, waar je gesprekken kunt voeren over je artistieke proces, waar je kunt samenwerken. Waar het bruist en borrelt. 

Het Ro Theater, stadsgezelschap van Rotterdam is als eerste in dit In Dialoog project ingestapt. Zij zien het als een kerntaak om hun huis open te stellen voor iedereen. Na drie jaar In Dialoog avonden met theaterdocenten en regisseurs wil het Ro Theater een nieuwe stap zet in de intensivering van het project. De samenwerking met het amateurveld van Rotterdam lijkt heel vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijken deze twee werelden maar moeilijk bij elkaar te komen. Het project In Dialoog helpt door een actieve 'bemiddeling' via theaterdocenten en regisseurs een brug te slaan tussen deze twee werelden ( amateur - professional). Van 9 tot en met 15 juni is het Ro Theater in handen van de amateurspelers van Rotterdam!

In samenwerking met onder andere de SKVR Theaterschool worden gemotiveerde en getalenteerde makers/groepen gescout. De contacten die tijdens eerdere In Dialoog-avonden zijn ontstaan spelen uiteraard een leidende rol. Ook festivals als het Amateur TheaterFestival worden gebruikt om nieuwe makers uit te nodigen deel te nemen aan dit project.

Het Ro Theater koppelt amateurs aan de juiste professionals: van Alize Zandwijk, Fania Sorel, Jack Wouterse, Gijs Naber, Nasrdin Dchar, Marjolijn van Heemstra, tot Thomas Rupert. Regisseurs, acteurs, vormgevers die verbonden zijn aan het Ro Theater.

Een duurzame samenwerking als deze is uniek en van groot belang voor beide partijen! Om inspiratie uit te wisselen, kennis en kunde te delen, maar vooral om daadwerkelijk samen te werken. Het Ro Theater ziet in amateurspelers een potentieel publiek, maar belangrijker nog: we zien een potentieel betrokken publiek. Het ultieme doel is dat de spelers en regisseurs die meewerken aan dit project zich verbonden voelen met het Ro Theater doordat het Ro Theater hen inspireert. Dat zij als ambassadeurs naar buiten treden en zich onderdeel voelen van het stadsgezelschap.

 

 

 

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

TheaterNetwerk Rotterdam is altijd op zoek naar productieve samenwerkingsverbanden met andere culturele instellingen om van daaruit projecten voor het amateurtheater te initiëren en te ondersteunen. Want: ‘Samen kunnen we meer’. Het doel van TheaterNetwerk Rotterdam is het versterken en blijvend ontwikkelen van het Rotterdamse amateurtheater.

Het Ro Theater = actueel, geëngageerd, rauw en baanbrekend nationaal en internationaal stadstheater onder artistieke leiding van Alize Zandwijk. Het aanbod is eigenzinnig en divers: van het intens gespeelde repertoire van Zandwijk tot de vrolijke, fantasierijke familievoorstellingen van Pieter Kramer, de bizarre beeldende bouwsels van Jetse Batelaan en het poëtische engagement van Marjolijn van Heemstra. Grote klassiekers en nieuw geschreven repertoire, actuele thema’s en grote verhalen. Het Ro Theater is een van drie grote gezelschappen van Nederland, huisgezelschap van de Rotterdamse Schouwburg en bespeler van nationale en internationale podia. 

De afdeling educatie van het Ro Theater is innovatief, vooruitstrevend en creatief. Er worden ontmoetingen georganiseerd, ervaringen gecreëerd die bijdragen aan de culturele ontwikkeling van jong en oud. De activiteiten starten vanuit de Ro-voorstellingen, maar we zijn niet bang om over grenzen te kijken. Samenwerkingen in de stad, met scholen, collega-instellingen en bedrijven, vernieuwende projecten en verrassende invalshoeken staan centraal.

• voor alle theaterliefhebbers in de amateurwereld organiseren we activiteiten en speelplekken.
• voor theaterminnend Rotterdam en de regio bieden we een uitgebreid en gratis netwerk.
• voor het amateurtheater bevorderen we organisatorische en inhoudelijke ondersteuning.
• voor talentontwikkeling zit je helemaal goed bij TheaterNetwerk Rotterdam.
• we richten ons op kwaliteitsverbetering voor het amateurtheater, onder meer via coaching.
• we geven gelegenheid tot het uitwisselen en beschikbaar stellen van informatie.
• we vertegenwoordigen en behartigen de belangen van de leden bij lokale en regionale overheden.

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
3 ontmoeting/repetitiebezoek dramaturg spelersgroep  
3 ontmoeting/workshop acteur spelersgroep  
3 ontmoeting/workshop vormgever spelersgroep  
1 voorstelling spelersgroep 150
1 voorstelling spelersgroep 150
1 voorstelling spelersgroep 150

Met drie gezelschappen worden drie momenten beklonken waarop een ontmoeting plaatsvindt met een dramaturg, vormgever en/of acteur. Alle gezelschappen presenteren in een week tijd hun voorstelling die is gebaseerd op Ro-repertoire.

In de week van 9 t/m 15 juni vertrouwen we niet alleen op het 'vaste' publiek van de drie deelnemende groepen. Een publiciteitsmedewerker die wordt aangetrokken voor dit project zal zich ook inzetten om nieuwe publieksgroepen uit te nodigen.

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De bijdrage van het FCP maakt het mogelijk om In Dialoog uit te werken en te verdiepen.
Professionals en amateurs komen samen op de spelvloer en dat leidt tot een zeer directe uitwisseling van kennis en inspiratie.

In Dialoog heeft zijn kracht in de afgelopen twee jaar meerdere malen bewezen. Er zijn mooie initiatieven ontstaan vanuit de gespreksavonden. Nu is het tijd voor een volgende stap. Een intensievere samenkomst, uitwisseling van kennis op de spelvloer en een ontmoeting in de zaal. Niet alleen ‘kijken naar’ en ‘praten over’, maar samen aan de slag.

In Dialoog won de prijs voor het ‘Beste Idee van twee werelden’. Daardoor werd het mogelijk om gelijksoortige avonden te organiseren i.s.m. Theatergroep MAAS, Dansateliers Rotterdam en het Rotterdams Wijktheater. In Dialoog Producties heeft dezelfde capaciteit en zou kunnen uitgroeien tot een samenwerkingsproject van alle Rotterdamse theaterinstellingen.
Een steun in de rug vanuit het FCP is daarvoor onontbeerlijk.

Begroting: 

De subsidie wordt besteed aan het aantrekken van de medewerker publiciteit die zich volledig zal richten op In Dialoog Producties. De inzet van social media, randprogrammering en acties in de stad spelen een cruciale rol bij de benadering van ‘nieuwe’ publieksgroepen. Daarnaast is een deel van de subsidie gereserveerd om acteurs, regisseurs, vormgevers en technici te vergoeden voor hun inzet tijdens het proces en de presentatie van de voorstelling in de Ro-zaal.

Het Ro Theater adviseert en steunt de deelnemende amateurgroepen om een subsidieaanvraag te doen bij de Gemeente Rotterdam. Op die manier kunnen de voorstellingen op een zo professioneel mogelijke manier worden gemaakt en gepresenteerd.

Locatie(s): 
Rotterdam

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 128 gestemd
totaal90
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Mooi om te lezen hoe een gedeelde liefde voor theater kan leiden tot een goed uitgewerkt project, dat alle deelnemers inspiratie biedt en het contact tussen twee werelden verdiept. Uit het plan spreekt enthousiasme en overtuiging. Dat geeft vertrouwen in de aanpak. Jammer dat maar drie voorstellen kunnen worden gehonoreerd. Door de ervaringen te delen profiteren ook de 'afvallers' van deze creatieve boost en krijgt het project een groter bereik. Het effect? Goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen. Binnenkort bruist en borrelt het niet alleen bij het Ro, maar wellicht ook op andere plekken in Rotterdam. Succes!

afbeelding van Giovanni Campbell

 

We beoordelen het project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Mooi gebaar van het RO Theater dat door betrokkenheid bij dit project op een nieuwe, laagdrempelige wijze zijn professionele expertise verder wil verspreiden onder amateurmakers. De inbreng van TheaterNetwerk Rotterdam en RO Theater in het creatieve proces van de amateurmakers kan voor alle partijen interessant zijn en zal naar verwachting tot nieuwe artistieke inzichten kunnen leiden. Daarmee heb ik vertrouwen in de duurzame opbrengst voor de deelnemers en organisatie.  
 
afbeelding van feddespoel

Spannend plan. Ik ben erg benieuwd hoe de theatermakers met de 'voorbeeldvoorstellingen' zullen omgaan. Of zij ook de professionele theatermakers een andere blik op hun eigen voorstelling kunnen bieden. Ik ga zeker nadenken over een eigen plan.

afbeelding van Mirjam Veldhuijzen van Zanten

Wat leuk dat je enthousiast bent! We zien je plan graag tegemoet.

Mocht je  vragen hebben of scripts willen ontvangen dan kun je altijd contact opnemen via educatie@rotheater.nl 

 

 

afbeelding van Ad van Dam

Ik woon en werk in Amsterdam en bezoek regelmatig Toneel Groep Amsterdam. Die hebben een mooi concept uitgewerkt: Wish you where here, waarbij telkens een toneelschrijver centraal staat en er veel wisselwerking is tussen spelers, publiek en externe deskundigen. Wellicht is zo'n concept een bruikbare inspiratie voor Rotterdam ;-), veel succes  en gr Ad

afbeelding van Willy Hilverda

Net als Kees Deenik ben ik erg benieuwd wat het RO Theater uit deze samenwerking wil halen.

afbeelding van Mirjam Veldhuijzen van Zanten

Ro Theater is het stadsgezelschap van Rotterdam. In die functie willen we een huis bieden dat openstaat voor iedereen. Met een project als In Dialoog Producties creëren we de kans om een beetje buiten de lijnen van onze reguliere werkzaamheden te kleuren. De samenwerking met het amateurtheater lijkt heel vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijken deze twee werelden maar moeilijk bij elkaar te komen. We hopen een publiek (in de breedste zin van het woord) te creëren dat verbonden is met het gezelschap. Dat zich betrokken voelt. Door het pand je eigen te maken, door je voorstelling hier te spelen, door het gesprek aan te gaan met makers en acteurs ontstaat er een persoonlijke band. Die persoonlijke band, de wederzijdse interesse in elkaars werk; dat is wat we nastreven.

afbeelding van Kees Deenik

Een mooi en inspirerend plan. Met TheaterOVER willen we graag meedoen om te zoeken waar we in elkaars wereld verbinding kunnen maken.

Het zou mooi zijn wanneer je in je repetitieproces op meerdere momenten met dezelfde theatermaker van gedachte kan wisselen en kan reflecteren op je productie. 

Daarnaast lijkt het mij interessant om de deelnemers met elkaar in contact te brengen (intervisie-bijeenkomst) om ook aandacht voor elkaars werk te hebben.

Wat hoopt het RO uit deze samenwerking te halen?

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Fijn dat de projectbeschrijving inmiddels verder is uitgewerkt.  Als ik het goed begrijp kunnen aan dit uitwisselingsproject drie amateurgroepen deelnemen. Hoe gaan Ro, TNR en deze groepen hun ervaringen delen met andere makers, docenten en spelers? Hebben jullie al ideeën voor een nabespreking,  evaluatie of inspiratiebijeenkomst?

Tip: Maak de projectbeschrijving zo concreet mogelijk en denk groot. Wat is je ultieme doel? Beschrijf (liefs smart-geformuleerd) wanneer dit project voor jullie een succes is. Noem namen van medewerkers en groepen, maak een planning en benoem -met de beoordelingscriteria in je achterhoofd- de vernieuwende en waardevolle aspecten van deze samenwerking. 

afbeelding van Yareth Habermehl

Als theatermaker die specifiek is opgeleid voor het amateurtheatercircuit ben ik hier zeer enthousiast over!

In mijn ervaring is er bij amateurprojecten veel behoefte aan het zoeken naar een eigen stem. Wat is er uniek aan ons en hoe kunnen we dat vertalen in onze productie? Het inzetten van specifieke talenten van de spelers en de visie van de regisseur.

Verder:
-Regelmatige feedback op het repetitieproces (hoe haal je het meeste uit je bronmateriaal als amateurspeler/regisseur voor die amateurs).
-Uitwisseling van de originele visie van het Ro en die van de amateurgroep. Waar is het verschil en waar is het verbonden?
-En uiteraard de verlichting van de lasten van de regisseur (Pr, decor,etc)

 

afbeelding van Mirjam Veldhuijzen van Zanten

Bedankt voor je reactie Yareth! De zoektocht naar je eigen stem is een interessant gegeven dat volgens mij een constante zoektocht is tijdens je repetitieproces. Het lijkt me mooi als inspiratoren vanuit het Ro Theater jou kunnen bijstaan in die zoektocht.

Inmiddels is het projectplan ook weer een stapje verder. Plannen voor een In Dialoog Productie kun je vanaf nu indienen door een mail met je idee (max 1 A4-tje) te sturen naar educatie@rotheater.nl 
Ik hoop dat we van jou ook een plan ontvangen en dat je mee blijft denken over de ontwikkeling van dit project.

 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Zoeken naar je eigen stem, dat zou een mooi gespreksonderwerp zijn voor een bijeenkomst. Wat maakt een voorstelling tot een echte Ro-productie? Hoe kunnen amateurgroepen zich beter profileren? En als je die eigen stem hebt gevonden, hoe voorkom je dan dat al je producties op elkaar gaan lijken?

afbeelding van Mirjam Veldhuijzen van Zanten

Mooi onderwerp inderdaad! Toen we het hier bespraken leek het ons een heel goed idee om dit soort thema's als uitgangspunt te gebruiken in een randprogramma bij de voorstellingen die worden gepresenteerd in de week van 9-15 juni. In de vorm van gesprekken en discussies. Op die manier krijgt de samenwerking niet alleen vorm in het eindresultaat. De dialoog zou zich voortzetten voor en na de presentatie van de voorstelling.

afbeelding van Mirjam Veldhuijzen van Zanten

Dank jullie wel voor de eerste reacties en vragen! 

Deze week volgen de eerste aanvullingen op het plan. Daarin zal ook duidelijker worden hoe de samenwerking met TNR is opgezet. Ook wordt duidelijk hoe we willen proberen om veel aandacht te genereren. Allereerst onder amateurgroepen, maar ook richting potentieel geinteresseerd publiek. 

Het verschil met projecten als bla bla bla.. act now! en de masterclasses is dat die zich rechtstreeks op jongeren richten. Nu draait het in eerste instantie om de uitwisseling met de makers/regisseurs. Vandaar de vraag die we hebben gesteld. 

Wordt vervolgd!

afbeelding van Marijke van Velzen

Altijd een mooie inspiratie, samenwerking tussen professionals en amateurs, voor beide partijen. Het Rotheater heeft ervaring in dit soort samenwerkingen. Gebruiken jullie de evaluaties en en feedback van vorige producties of actueel (Bla bla bla.. act now en masterclasses aan jongeren) om je openingsvraag beantwoord te zien?  Daar lijkt mij al een schat aan informatie aanwezig. 

Ben benieuwd hoe de samenwerking met TNR nu precies wordt vormgegeven. Ook zij kunnen natuurlijk veel zeggen over de behoeftes van regisseurs en spelers tijdens het repetitieproces. TNR is uitstekend geinformeerd aangaande hun achterban. Zijn de verwachtingen van de uitkomsten van dit interessante project, die beide partijen zullen hebben, goed uitgesproken naar elkaar?

Pagina's