menu denk mee beslis mee maak mee

(DE)HUMANIZE

teksttoneel door internationals en nationals

Stichting International Theatre Collective Eindhoven
1 januari 2019 tot 9 mei 2019
muziektheater, theater
volwassenen
€7.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

(DE)HUMANIZE

teksttoneel door internationals en nationals

afbeelding van Marie-José Stravens

Ingediend door:

Marie-José Stravens

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Komt duidelijk genoeg naar voren in het projectplan dat we een unieke Stichting zijn voor Internationals in Eindhoven en regio?

Wat ga je doen?: 

Van Gilgamesj tot Odysseus en Achilles: de geschiedenis is gevuld met verhalen over het verlangen naar onsterfelijkheid.  De theaterproductie (DE)HUMANIZE vertelt het verhaal van mensen die omgeven zijn door die mogelijkheden, maar niet in staat zijn om te kiezen. Wachten we op het moment dat de mogelijkheid om te kiezen in het verleden ligt? Het script wordt geschreven door de artistiek leider/regisseur en zal dienen als belangrijke basis voor de voorstelling. Ter voorbereiding vinden er gesprekken plaats tussen de regisseur en mensen die hun licht kunnen laten vallen op de ontwikkelingen binnen de wetenschap in relatie tot filosofie, psychologie en design. Persoonlijke verhalen/anekdotes vanuit de internationale en nationale cast zullen onderdeel zijn van het uiteindelijke script. De definitieve cast wordt gevormd na audities waarbij de auditant een tekst moet voorbereiden en presenteren waar vervolgens de regisseur met de auditanten aan de slag gaat. Om de inhoud en vormgeving van het stuk te verrijken wordt samenwerking gezocht met TU Eindhoven, de Internationale School en de Design Academy. Tevens zullen er lezingen worden verzorgd om op deze manier de productie onder de aandacht te brengen. Informatieve lezingen aan lokale gevestigde groeperingen internationals, studenten en docenten TU Eindhoven en werknemers van verschillende internationale regionale bedrijven.De productie zal worden opgevoerd in Pand P. Pand P is is een cooperatie van Parktheater Eindhoven, Het Nieuwe Theater en jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt. Voor de voorstelling (DE)HUMANIZE staat 1 try out, 3 voorstellingen en 2 succesopties gepland. De zaalcapaciteit van PandP is 100 bezoekers per voorstelling. 

Het International Theatre Collective biedt internationals een eigen podium om in gezamenlijkheid met nationals theater te maken waarin ieder de mogelijkheid wordt geboden om zijn of haar eigen verhaal te vertellen. Er wordt naar hen geluisterd. Door het vertellen en delen van persoonlijke verhalen zal de international zich nog meer thuis voelen in Eindhoven. Het ITCE draagt hiertoe bij aan een goed en welkom vestigingsklimaat. Door het vertellen van de individuele verhalen raken we algemene thema’s die het publiek ook zullen raken. Het volgende citaat van schrijfster Rosita Steenbeck sluit hier naadloos op aan. "Pas als we verhalen met elkaar delen, komen we verder dan oordelen".

De International Theatre Collective Eindhoven stelt zich tot doel theatervoorstellingen te maken voor een internationaal en nationaal publiek waarbij dans en muziek een ondersteunende functie kunnen hebben en die qua thema’s aansluiten bij actuele thema’s die leven in de internationale gemeenschap.

Het maken van voorstellingen met internationals en nationals waardoor iedere deelnemer zich meer thuis gaat voelen in Eindhoven. ITCE draagt hierdoor bij aan een goed vestigingsklimaat.

ITCE biedt de internationale gemeenschap kansen om te integreren met de Nederlandse gemeenschap, middels het maken van theatervoorstellingen.

Eindhoven trekt door de aanwezigheid van veel internationale bedrijven mensen van heinde en ver aan. De Stichting ITCE wil een brug slaan tussen de internationale gemeenschap en de reeds gevestigde gemeenschap. De diversiteit van beide gemeenschap wordt gezien als rijkdom en bron voor het maken van theater. Van daaruit maken we theatervoorstellingen die verleiden om oprecht geïnteresseerd te zijn in wat mensen beweegt, en die aanspraak doen op het willen horen wat mensen bedoelen, vinden en voelen. De internationale insteek zal aan de grondvesten schudden van de vanzelfsprekendheid waarmee elke toeschouwer naar de realiteit kijkt.

Cast en crew nemen hun culturele achtergrond, verhalen en hun engagement mee in de voorstellingen, en leveren bijdragen aan de ontwikkeling, inhoud en vormgeving van de voorstellingen.

ITCE maakt theatervoorstellingen waarbij de nadruk ligt op toneel, maar waar andere disciplines een belangrijke functie in vervullen. Beweging en live (wereld-) muziek zijn belangrijke pijlers die het spel ondersteunen.

Alhoewel het amateurvoorstellingen zijn, streeft ITCE naar een zo professioneel mogelijk niveau van voorstellingen, waarbij de crew steeds zal bestaan uit professionals, en er bij de werving van acteurs steeds actief beleid zal zijn zoveel mogelijk acteurs wiens kwaliteiten doen vergeten dat het een amateur-voorstelling is binnen te halen. Het streven is een kern te vormen van 5 à 6 vaste acteurs, die aangevuld zullen worden met gastacteurs. Het ITCE heeft een crew die zich voor langere tijd wil verbinden aan ITCE om zo aan ensemblevorming te werken en een duidelijke identiteit te ontwikkelen. Elke voorstelling zal relatie hebben met actuele thema’s waarin de internationale gemeenschap zich herkent, maar die ook de van oorsprong Nederlandse toeschouwer zal aanspreken. Waar in 2018 de vluchtelingenproblematiek gekoppeld werd aan het herdenken van de Tweede Wereldoorlog, zal de voorstelling van 2019 een relatie leggen tussen wat ons mens maakt en de ontwikkelingen in de wetenschap ten aanzien van (bio)technologie. Het verlangen naar onsterfelijkheid komt door die ontwikkelingen in een ander daglicht te staan, en doet een beroep op ons na te denken over wat ons een (goed) mens maakt. De vraag is welke positie we willen innemen ten aanzien van die ontwikkelingen.

(DE)HUMANIZE Synopsis

Bette en Jonah leven al jaren in het receptiegebouw van een verlaten vakantiepark. Toen het park van Jonah’s ouders failliet ging, had Bette een goed idee: een kolonie voor zelf- en milieubewuste wereldburgers die willen wonen in Tiny Houses. Maar dat is geen succes geworden. Het park achter de glazen receptie is verlaten en verpieterd. Bette is helemaal niet blij dat haar jongere - aan jeugd Alzheimer lijdende – zus Wendel ook op het terrein woont. Maar haar wegsturen kan ze niet.In de bushalte bij de entree van het park heeft Joseph een onderkomen. Na jarenlange zelf gekozen isolatie is het een stap dichterbij de mensen. Joseph communiceert in vragen, wat zowel Bette als Jonah irriteert. Wendel maakt het niet uit: ze weet al heel lang niet meer waar ze de antwoorden vinden kan. Op een dag arriveert Isjtar. Isjtar’s flirterig gedrag woelt veel los in de al wankele relatie van Bette en Jonah. Isjtar’s (seksuele) identiteit en poly-amoureuze voorkeur zijn zowel fascinerend als verwarrend. Isjtar zorgt ervoor dat betrokken stellingen wankeler worden en zowel Jonah als Bette worden geconfronteerd met de vraag hoe eerlijk ze tegen zichzelf zijn geweest.de genoemde personen bezoeken verschillende mensen de wereld van (DE)HUMANIZE. Ze zijn op het toneel aanwezig of verschijnen via verschillende media aan Bette en Jonah. Hun overeenkomst: ze zijn er maar tijdelijk. Ze worden onderdeel van de intrige, en verdwijnen weer. Duwen het verhaal steeds een andere kant op, of ondersteunen de argumenten van één van de personages. Natuurlijk is het ook in de nabije toekomst nog steeds de vraag: wat is waar van wat ze melden, en wat niet?(DE)HUMANIZE gaat over de vraag wat ons mens maakt, in een tijd waarin door alle technische ontwikkelingen het moment nadert dat we dichtbij onsterfelijkheid zijn.Het streven naar die perfecte versie van de mens is wellicht een kardinale fout:als wij dat doel zouden bereiken, verliezen we wat ons doet verlangen naar verandering. En verliezen we meer dan ons lief is.

Hoe ga je te werk?: 

Stichting International Theatre Collective Eindhoven heeft 3 doelstellingen. 

· De International Theatre Collective Eindhoven stelt zich tot doel theatervoorstellingen te maken voor een internationaal en nationaal publiek waarbij dans en muziek een ondersteunende functie kunnen hebben en die qua thema’s aansluiten bij actuele thema’s die leven in de internationale gemeenschap.

· Het maken van voorstellingen met internationals en nationals waardoor iedere deelnemer zich meer thuis gaat voelen in Eindhoven. ITCE draagt hierdoor bij aan een goed vestigingsklimaat.

· ITCE biedt de internationale gemeenschap kansen om te integreren met de Nederlandse gemeenschap, middels het maken van theatervoorstellingen.

Hierbij wordt verstaan onder internationals:

internationals die wonen en/of werken in Eindhoven en omgeving, de zogenaamde expats

jonge internationals die studeren in Eindhoven, vooral te denken aan de TU Eindhoven

maar ook de internationals die nog wonen in de AZC, de internationals die pas net in Eindhoven zijn komen wonen om welke redenen dan

ook. 

De doelgroep van internationals is breed. 

In aanloop naar de voorstellingen zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden om de productie onder de aandacht te brengen. Lezingen, workshops, openbare repetities zijn in ontwikkeling. Dit in samenwerking met o.a. de TU Eindhoven en lokale groeperingen van internationals.

Met wie werk je samen?: 

 

 1. Parktheater Eindhoven        
  1. Parktheater Eindhoven is co-producent. De programmeur van het Parktheater, de heer Mons de Gode is bij de Stichting betroken als deskundig adviseur. 
 2. PandP
  1. Pand P is de locatie waar de voorstelling wordt opgevoerd. Het Nieuwe Theater, Parktheater Eindhoven en jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt hebben de coöperatie Pand P opgezet. PandP heeft als doelstelling om een open huis te zijn waar jeugd, amateur en professional elkaar aanvullen en versterken. Waar alle dagen van de week iets gebeurt. Waar de buurt weer zijn ‘thuis’ kan vinden en maken. 
 3. Jonge internationale ingenieurs die werken bij lokale internationale bedrijven
  1. In gesprek met twee jonge ingenieurs die werkzaam zijn bij ASML viel het de regisseur op dat zij tot hun eigen verbazing zich realiseerden dat ze er maar weinig bij stilstonden waarom ze steeds in termen van ‘ontwikkeling’ dachten, zonder zich echt de vraag te stellen of het überhaupt wenselijk was. Ze waren ontwikkelaars die ontwikkelden omdat dat hun taak was. Ze stonden niet stil wat hen dreef, als mens. En kwamen vervolgens tot de constatering dat zij zich geen tijd gunden na te denken over wat er wenselijk was. Dit was één van de vele voorbeelden die inspireerden tot het kiezen van het onderwerp van de voorstelling. Het voelt als noodzaak om met de acteurs die de voorstelling gaan spelen ook hierover in gesprek te gaan, en te ontdekken wat hen definieert als mens. Te ontdekken of ze (on)bewust meedrijven op de stroom van technische ontwikkelingen. En daar dan samen een voorstelling over te maken.​​​​​​
 4. Internationale School
  1. Er zal gekeken worden naar mogelijke vormen van samenwerking met leerlingen van de internationale School. Hierbij wordt gedacht aan figuratie in de voorstelling. 
 5. TU Eindhoven
  1. Studenten zullen door middel van een lezing door de artistiek leider/regisseur worden geinformeerd over de voorstelling, het verhaal, het proces. Doel van deze lezing is om studenten te enthousiasmeren om de voorstelling te bezoeken en te komen auditieren voor de productie van 2020. 
 6. Lokale groeperingen Internationals
  1. Binnen Eindhoven zijn diverse groepen Internationals actief. Deze groepen zullen worden benaderd om werkgroepen te vormen voor het vervaardigen van het decor, mee te denken over de kostumering en hulp backstage. 
 7. Design Academy
  1. De artistiek leider/regisseur is in gesprek met een jonge internationale studente voor het decorontwerp. 
Wat is verder van belang om te weten?: 

Artistieke uitgangspunten/visie St ITCEindhoven

Eindhoven trekt door de aanwezigheid van veel internationale bedrijven mensen van heinde en ver aan. De Stichting ITCE wil een brug slaan tussen de internationale gemeenschap en de reeds gevestigde gemeenschap. De diversiteit van beide gemeenschap wordt gezien als rijkdom en bron voor het maken van theater. Van daaruit maken we theatervoorstellingen die verleiden om oprecht geïnteresseerd te zijn in wat mensen beweegt, en die aanspraak doen op het willen horen wat mensen bedoelen, vinden en voelen. De internationale insteek zal aan de grondvesten schudden van de vanzelfsprekendheid waarmee elke toeschouwer naar de realiteit kijkt.

Cast en crew nemen hun culturele achtergrond, verhalen en hun engagement mee in de voorstellingen, en leveren bijdragen aan de ontwikkeling, inhoud en vormgeving van de voorstellingen.

ITCE maakt theatervoorstellingen waarbij de nadruk ligt op toneel, maar waar andere disciplines een belangrijke functie in vervullen. Beweging en live (wereld-) muziek zijn belangrijke pijlers die het spel ondersteunen.

Alhoewel het amateurvoorstellingen zijn, streeft ITCE naar een zo professioneel mogelijk niveau van voorstellingen, waarbij de crew steeds zal bestaan uit professionals, en er bij de werving van acteurs steeds actief beleid zal zijn zoveel mogelijk acteurs wiens kwaliteiten doen vergeten dat het een amateur-voorstelling is binnen te halen. Het streven is een kern te vormen van

5 à 6 vaste acteurs, die aangevuld zullen worden met gastacteurs.

ITCE heeft een crew die zich voor langere tijd wil verbinden aan ITCE om zo aan ensemblevorming te werken en een duidelijke identiteit te ontwikkelen.

Elke voorstelling zal relatie hebben met actuele thema’s waarin de internationale gemeenschap zich herkent, maar die ook de van oorsprong Nederlandse toeschouwer zal aanspreken. Waar in 2018 de vluchtelingenproblematiek gekoppeld werd aan het herdenken van de Tweede Wereldoorlog, zal de voorstelling van 2019 een relatie leggen tussen wat ons mens maakt en de ontwikkelingen in de wetenschap ten aanzien van (bio)technologie. Het verlangen naar onsterfelijkheid komt door die ontwikkelingen in een ander daglicht te staan, en doet een beroep op ons na te denken over wat ons een (goed) mens maakt. De vraag is welke positie we willen innemen ten aanzien van die ontwikkelingen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
4 voorstellingen 12 400
1 try out 12 80
1 lezing 2 75
3 repetiteweekenden   0
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Internationals willen zich thuis voelen in de stad waar ze wonen. Internationals willen theater maken. ITCE maakt dat beiden mogelijk, voor zowel uitvoerenden als publiek. ITCE bevordert integratie door hen samen te brengen met Nederlanders. Soms is het theatermaken een hobby, een serieuze uitlaatklep,  om als mens om niet alleen met techniek bezig te zijn. maar ook omdat men naast de reden waarom men naar Nederland kwam, theater als passie heeft. De internationale gemeenschap in Eindhoven zoekt actief naar verbinding. ITCE doet dat ook; na het creëren van die verbinding putten we uit de rijkdom van culturele achtergronden om samen theater te maken dat ons ontroert, doet lachen, confronteert en door elkaar schudt. 

Het script van (DE)Humanize wordt geschreven door de artistiek leider/regisseur en zal dienen als belangrijke basis voor de voorstelling. Ter voorbereiding vinden er diverse gesprekken plaats tussen de regisseur en mensen die hun licht kunnen laten vallen op de ontwikkelingen binnen de wetenschap in relatie tot filosofie, psychologie en design. Veel van de internationals komen naar Endhoven omdat ze research doen, meedenken en mee ontwikkelen bij bedrijven. In gesprek met twee jonge ingenieurs viel het de regisseur op dat zij tot hun eigen verbazing zich realiseerden dat ze er maar weinig bij stilstonden waarom ze steeds in termen van ‘ontwikkeling’ dachten, zonder zich echt de vraag te stellen of het überhaupt wenselijk was. Ze waren ontwikkelaars die ontwikkelden omdat dat hun taak was. Ze stonden niet stil wat hen dreef, als mens. En kwamen vervolgens tot de constatering dat zij zich geen tijd gunden na te denken over wat er wenselijk was. Dit was één van de vele voorbeelden die inspireerden tot het kiezen van het onderwerp van de voorstelling. Het voelt als noodzaak om met de acteurs die de voorstelling gaan spelen ook hierover in gesprek te gaan, en te ontdekken wat hen definieert als mens. Te ontdekken of ze (on)bewust meedrijven op de stroom van technische ontwikkelingen. En daar dan samen een voorstelling over te maken.

Persoonlijke verhalen/anekdotes vanuit de cast zullen onderdeel zijn van het uiteindelijke script. De castleden krigen wekelijks opdrachten mee om thuis uit te werken. De uitwerking van deze opdrachten worden verwerkt in het script. 

Onderstaand citaat van schrijfster Rosita Steenbeck sluit hier op aan:

"Pas als we verhalen met elkaar delen komen we verder dan oordelen" 

Om de inhoud en vormgeving van het stuk te verrijken wordt samenwerking gezocht met TU Eindhoven, de Internationale School en de Design Academy.

Begroting: 

Het gevraagde subsidiebedrag aan FCP zal worden gebruikt voor de inhuur aan techniek. 

Stichting ITCEindhoven zal verdere subsidie aanvragen doen bij:

Stichting Cultuur Eindhoven

VSB Fonds

Prins Bernhard Cultuur Fonds afdeling Noord-Brabant

 

Locatie(s): 
PandP, Leenderweg 65, 5614 HL Eindhoven

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Mijn tip voor vandaag is dat je contact opneemt met Jacky van der Starre van EAST, een horecaconcept voor expat- en migrantenvrouwen in het Innovation Powerhouse op StrijpT Eindhoven www.thisiseast.nl

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Marie-José,

Ik zie dat je je aanvraag hebt aangepast. Ik blijf nog wel wat vragen houden. Daniëlle schreef al: "Op het eerste oog leest de projectomschrijving als een reguliere theaterproductie." Dat blijft bij mij nog steeds de indruk als ik je plan lees. Kan je misschien wat meer ingaan op de innovatieve en vernieuwende elementen, die voor Jij Maakt Het Mee zo belangrijk zijn?  Daarnaast vind ik de reikwijdte - 12 deelnemers - vrij beperkt ten opzichte van je doelstellingen. Heb je plannen waarmee je dit breder gaat trekken? 

Tot slot vind ik het op dit moment lastig om je samenwerkingen te beoordelen. Wij zijn op zoek naar samenwerkingen die wederkerig zijn, waar 1+1=3, om het maar wat clichématig te verwoorden. Ik zie vrij veel 'samenwerkingen' in je plan, waarvan een aantal niet echt leest als een samenwerking. Zo noem je een studente van de Design Academie. Pas als jullie echt samenwerken met de Design Academie zelf wordt dat interessant in deze context. Het - al dan niet op vrijwillige basis - inhuren van een studente zien wij niet als een samenwerking.  En PandP, die staat voor een flink bedrag op de begroting. Is dat dan een samenwerking? Of huren jullie gewoon de zaal?

Zou je met deze wetenschap nog eens kritisch naar je samenwerkingen willen kijken en alleen die samenwerkingen in je plan presenteren waarbij je met een organisatie samenwerkt en waarbij er sprake is van wederkerigheid;  meerwaarde aan beide kanten? 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Marie-Jose, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken.

Op het eerste oog leest de projectomschrijving als een reguliere theaterproductie. Kun je aangeven wat de elementen zijn waardoor (De)humanize bij Jij maakt het mee past? Deel je verhaal met ons, dan kunnen wij verder komen dan oordelen.

Je projectomschrijving geeft aan dat je met internationals werkt. Bedoel je daarmee expats die in Eindhoven verblijven en/of nieuwe Nederlanders die al in de lokale samenleving zijn geworteld en/of mensen met zonder status die nog in het AZC verblijven of net in Eindhoven wonen? Dat maakt nogal een verschil voor de invalshoek van het thema ‘omgeven zijn door mogelijkheden, maar niet in staat zijn om te kiezen.’ Ik ben benieuwd welke doelgroep je voor ogen hebt en raad jou aan om dat specifieker te omschrijven.

Tot slot een superpraktische tip om de links op jullie website te laten werken, want www.pand-p.nl/event/international-theatre-collective-eindhoven leidt nu naar een foutmelding op www.parktheater.nl/programma/7502/International_Theatre_Collective_Eindh... 

Succes met het uitwerken van je plan! Hartelijke groet, Daniëlle

afbeelding van Marie-José Stravens

De fout in de link is opgelost. 

Nogmaals dank voor de tip. 

afbeelding van Marie-José Stravens

Hallo Danielle,

Het plan is verder uitgebreid en de update is geplaatst. Hopelijk geeft het nu een beter en meer compleet beeld. 

Hoor het graag van je. 

Groeten,

Marie-José

afbeelding van Marie-José Stravens

Beste Danielle,

Hartelijk dank voor je mail. Ik ga er mee aan de slag. 

Je TIP over de link heb ik doorgezet naar het Parktheater. Dankjewel. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Marie-José,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Je wil een theaterproductie opzetten met 'internationals' en 'nationals'. Je aanvraag is nu nog wat beknopt, ik zou bijvoorbeeld graag meer lezen over die deelnemers: wat zijn hun behoeftes en drijfveren, welke ontwikkeling gaan ze doormaken, waarom willen ze graag meedoen, waarom is dit project belangrijk voor hen?

Onder het tabblad 'Bewerken' kan je klikken op 'Denk mee (meer projectinformatie)'. Daar kan je je aanvraag verder uitwerken. Succes!

afbeelding van Marie-José Stravens

Hallo Alexander,

Het plan heb ik verder uitgewerkt en op de site geplaatst. Het is minder beknopt en geeft je hopelijk betere informatie. 

Hoor graag van je. 

Groeten,

Marie-José Stravens