menu denk mee beslis mee maak mee

Dat wat blijft

Over de transities van de (bijna) 200 jarige...

stichting Puckworks
1 februari 2019 tot 30 april 2019
beeldend 3D, erfgoed, film, fotografie
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
€6.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Dat wat blijft

Over de transities van de (bijna) 200 jarige Zuid Willemsvaart, die Den Bosch met België verbindt

afbeelding van Monique Broekman

Ingediend door:

Monique Broekman

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Tips voor aanscherping van het project

Wat ga je doen?: 

Wat:
Pilotproject 'Dat wat blijft'
Met de vraag: "Wat wil jij dat blijft; wat wil jij bewaren en doorgeven aan de toekomst?", worden (oud-)bewoners en bedrijven aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch opgeroepen verhalen en (bestaand of zelfgemaakt) beeldmateriaal te delen dat verzameld en geëxposeerd wordt in de laatste week van de projectperiode op de 100 jaar oude tjalk (vrachtschip) ‘Het Vertrouwen’ in de Zuid-Willemsvaart. Zeven inzenders worden geselecteerd om op film hun verhaal te vertellen; als hoofdrolspelers en verhalenverteller in hun eigen film die in de tentoonstelling vertoond zal worden. Zij zijn met hun verhaal tevens inspirator voor een persoonlijk kunstwerk (b.v. een schilderijtje of tattoeage) dat bij hen achterblijft. Feitenlijke cultuurhistorische achtergrond van panden aan het kanaal wordt achterhaald en tentoongesteld, nieuwe persoonlijke geschiedenissen worden toegevoegd en gearchiveerd bij het Brabants Historisch Informatie Centrum.
Persoonlijke levensverhalen worden gekoppeld aan het fysieke archief van het kanaal; een koppeling van immateriëel erfgoed met materiëel erfgoed.

Dat wat blijft is een gelaagd participatief cultuurhistorisch kunstproject: bewoners, bedrijven, (cultuur-)historici/tentoonstellingsmaker, Coöp. Het Vertrouwen/schippers, een kunstenaar en een filmer werken gezamelijk aan het vormgeven van een reizend groeiend tentoonstellingsproject waarin verleden, heden en toekomst samen komen.
Kunstenaar/projectleider Monique Broekman werkt hierin samen met Alexandra van Dongen, free-lance curator en onderzoeker Kunst- en Cultuurhistorische Projecten en conservator Museum Boijmans Van Beuningen en filmer Esgo Klein.

Dat wat blijft reist -met opgedane kennis van de pilot in Den Bosch- tot en met 2021 met tjalk 'Het Vertrouwen' zuid-waarts over het kanaal richting België waar in een aantal steden langs de Zuid-Willemsvaart projecten gerealiseerd worden i.s.m. lokale betrokkenen. Eindigend bij het startpunt in ‘s-Hertogenbosch in 2022 met overzichtstentoonstelling

Waarom:
De Zuid-Willemsvaart in Den Bosch wordt Zuid-Willemspark; een plek in transitie.
Het historische kanaal -gegraven in 1822- verbindt verleden, heden en toekomst en maakt Den Bosch en België tot buren.
De oorspronkelijke betekenis van het kanaal i.v.m. vervoer van handel met schepen over het water in de stad Den Bosch is verleden tijd sinds de omlegging via het Maximakanaal. De mensen die er nu wonen en werken voegen een nieuwe geschiedenis toe aan dat wat er was, los van de functie die het kanaal vroeger had. 
Langs het kanaal is een grote diversiteit aan woningen; sociale woningbouw, koop-, vanaf 1800 t/m heden. Er wonen mensen vanuit allerlei culturen, inkomensgroepen en leeftijden. Iedere woning heeft zijn eigen oorsprong en geschiedenis, en iedere nieuwe bewoner voegt er het zijne aan toe. De bewoners delen hetzelfde uitzicht maar kennen of ontmoeten ze elkaar? In dit project is er aandacht voor wat er is en wat er was, als inspiratiebron voor het heden en de toekomst.  Dat wat blijft visualiseert verhalen van mensen die anders niet zichtbaar zijn en plaatst ze in een historische context, als wezenlijk onderdeel van een groter geheel. Omdat het belangrijk is te weten waar je vandaan komt, naartoe gaat en wat je achter wilt laten voor de toekomst. Dat je invloed kunt uitoefenen als gedachten omgezet worden in beeld of tekst die gedeeld en gezien worden door anderen. In ‘Dat wat blijft’ worden diverse mensen gezien en gehoord  -en actief benaderd- omdat ieder op de eigen manier kleur geeft aan de diversiteit van het kanaal.

Hoe ga je te werk?: 

(Oud-)Bewoners en bedrijven aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch worden opgeroepen verhalen en beeldmateriaal te delen-geïnspireerd door de plek waar ze wonen/werken aan het kanaal- dat verzameld en geëxposeerd wordt in de laatste week van de projectperiode op de 100 jaar oude tjalk (schip) ‘Het Vertrouwen’ in de Zuid-Willemsvaart. Er zullen bij aanvang van het project twee informatie/inspiratiebijeenkomsten georganiseerd worden voor participanten. De verhalen kunnen zelfgeschreven zijn, het beeldmateriaal kunnen b.v. foto's zijn genomen vanuit het huiskamerraam, zelfgeschreven of bestaande verzamelde liedjes over de plek, een verzameling oude foto's en documenten, filmpjes, of bijzondere breisels door ouderenhuiskamer Ut Meijerke.
Tussen de Citadel en de Maastrichtseweg zijn 1076 adressen die benaderd worden, maar ook oud  bewoners/bedrijven worden opgeroepen o.a. via flyers, internet: social media en free-publicity. 
Zeven deelnemers worden geselecteerd om op film hun verhaal te vertellen; als hoofdrolspelers in hun eigen film die in de tentoonstelling vertoond zal worden. Op film worden zij geïnterviewd over wat zij willen ‘dat blijft’; wat zij willen bewaren en doorgeven aan de toekomst. De kernvraag van het project. Hun verhaal wordt verbeeld in een klein kunstwerk dat bij betrokkene wordt achtergelaten door  mede-Zuid-Willemsvaartbewoner/kunstenaar Monique Broekman. Feitenlijke cultuurhistorische achtergrond van panden aan het kanaal wordt achterhaald en gekoppeld aan persoonlijke levensverhalen.

Doel van het pilotproject is:
Het omzetten van gedachten in woord en beeld dat bewaard, gedeeld en gezien wordt door anderen maakt dat je onderdeel bent van een groter geheel en invloed kunt uitoefenen op de tijd/heden/maatschappij.  
 
*De wijze van actieve participatie van bewoners en bedrijven onderzoeken
*Contact bevorderen tussen bewoners vanuit diverse bevolkingsgroepen; door mensen hun verhaal te laten vertellen onderling begrip tot stand brengen.
De tentoonstelling op de boot komt tot leven door activiteiten i.s.m. bewoners, en is een ontmoetingsplek. In tentoonstelling en films wordt culturele diversiteit zichtbaar van bewoners. Men maakt samen iets mee, creëert samen iets; maakt een nieuwe gezamelijke geschiedenis.
*De werkwijze onderzoeken van ‘Dat wat blijft’. 
*Om in een later stadium met opgedane kennis verder te reizen langs de Z-Willemsvaart op bezoek bij andere bewoners, bedrijven, (kunst-)instellingen, in andere steden die hetzelfde kanaal als uitzicht delen. 
*Onderzoek naar de historie van het wonen en werken aan het kanaal -onderlinge relatie tussen de verschillende steden- in relatie tot het heden. 
*Het kanaal symboliseert de wereld in het klein; door de diversiteit aan huizen met hun bewoners vanuit alle sociale klassen en culturele achtergronden. De tentoonstelling op historische tjalk 'Het Vertrouwen' laat de creativiteit zien -vanuit ieders kwaliteit en discipline- van de diverse mensen gevestigd aan het kanaal.
Het laat zien hoe we hoe we opnieuw betrokken kunnen raken met de wereld dichtbij, om ons heen. Door elkaar weer écht te ontmoeten tijdens de bijeenkomsten en in de tentoonstelling, d.m.v. intieme filmportretten vanuit verschillende perspectieven.
 
Doelgroep: (ex-)bewoners, (ex-)bedrijven aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch, kunst/cultuurliefhebbers, geïnteresseerden in geschiedenissen en historische boten

Wat maakt het project experimenteel?
'Dat wat blijft' is een gelaagd multidisciplinair project; community-art, cultuurhistorie/erfgoed, architectuur, film, beeldende kunst. 
Mensen gevestigd aan het kanaal worden uitgenodigd deel te nemen aan de tentoonstelling op tjalk 'Het Vertrouwen'. Hun inbreng wordt onderdeel van een groter verhaal en reis over de gehele Zuid-Willemsvaart richting België. (Na de pilot in Den Bosch) De historie van enkele panden aan het kanaal wordt onderzocht en wordt onderdeel van de tentoonstelling.

 

Met wie werk je samen?: 

Het is een samenwerking van kunstenaar Monique Broekman (woonachtig aan het kanaal) , filmer Esgo Klein, Alexandra van Dongen, free-lance curator en onderzoeker Kunst- en Cultuurhistorische Projecten, en  Coöperatie Het Vertrouwen.
Monique Broekman is projectleider en uitvoerend beeldend kunstenaar, Esgo Klein filmt de 7 geselecteerde inzenders, Alexandra van Dongen doet cultuurhistorisch onderzoek en is medetentoonstellingsmaker, coöperatie Het Vertrouwen stelt de tjalk beschikbaar (met schipper) met grote korting.  Coöperatie Het vertrouwen heeft educatieve doelstellingen (renoveren), organiseren bijeekomsten over technische- en sociale innovatie en bieden onderwijs een platvorm voor duurzame ontwikkeling. Ze willen historische zeilvaart terug brengen en werken aan innovatie rondom water.
 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Samenwerking met:
*Het Brabants Historisch Informatie centrum (BHIC) gevestigd aan het kanaal, i.v.m. archiveren van beeldmateriaal/verhalen en historische informatie,
*Stadsarchief; archiveren en historische informatie,
*Architectenbureau De Twee Snoeken hebben De Creatieve Piramide bedacht en georganiseerd in 2006 en 2007. In elftallen gelijkgestemden zijn van 2006 t/m 2007 mensen gaan brainstormen over de toekomst van de Zuid-Willemsvaart. Beeldmateriaal en uitkomsten van de Piramide krijgen een plek in het project.
* Ut Meijerke; ontmoetingsruimte voor ouderen, gevestigd aan het kanaal
*Bewoners en bedrijven aan het kanaal
*Er is contact met woningbouwcoöperatie Zayaz

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 inspiratie/infobijeenkomst 50 50
1
inspiratie/infobijeenkomst
50 50

7

filmen 7 7
1 tentoonstelling 100 500
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De locatie van de tentoonstelling op het water in de historische tjalk 'Het vertrouwen' is heel bijzonder.
'Het Vertrouwen' vormt een brug tussen verschillende werelden en culturen die langs het water wonen.
Dat wat blijft is een gelaagd participatief cultuurhistorisch kunstproject: bewoners, bedrijven, (cultuur-)historici/tentoonstellingsmaker, Coöp. Het Vertrouwen/schippers, een kunstenaar en een filmer werken gezamelijk aan het vormgeven van een reizend groeiend tentoonstellingsproject waarin verleden, heden en toekomst samen komen.
Het project reist na de pilot in Den Bosch tot en met 2021 met ‘Het Vertrouwen’ zuid-waarts over het kanaal richting België waar in een aantal steden langs de Zuid-Willemsvaart projecten gerealiseerd worden i.s.m. lokale betrokkenen. Eindigend bij het startpunt in ‘s-Hertogenbosch in 2022 met overzichtstentoonstelling.

Begroting: 

Langs het kanaal is een grote diversiteit aan woningen; sociale woningbouw, koop-, vanaf 1800 t/m heden. Er wonen mensen vanuit allerlei culturen, leeftijden en inkomensgroepen. De bewoners delen hetzelfde uitzicht maar kennen of ontmoeten ze elkaar? In Den Bosch verandert het gezamenlijke uitzicht van vaart naar park; er is onvrede over hoe dit gebeurt onder de bewoners van het kanaal.  Er is inspraak mogelijk maar bewoners voelen zich desondanks niet gehoord. 
In ‘Dat wat blijft’ wordt er uitgegaan van wat er is en was als inspiratiebron voor het heden en de toekomst, en worden mensen gehoord los van politieke belangen.
Participanten kunnen deelnemen aan de tentoonstelling met zelfgemaakt en/of bestaande verhalen en/of beeldmateriaal.
‘Dat wat blijft’ visualiseert verhalen van mensen die anders niet zichtbaar zijn en plaatst ze in een historische context, als wezenlijk onderdeel van een groter geheel.
Omdat het belangrijk is te weten waar je vandaan komt, naartoe gaat en wat je achter wilt laten voor de toekomst. Dat je invloed kunt uitoefenen als gedachten omgezet worden in beeld of tekst die gedeeld en gezien worden door anderen.
In ‘Dat wat blijft’ worden diverse mensen actief benaderd omdat ieder op de eigen manier kleur geeft aan de diversiteit van het kanaal. 
De bedrijven aan het kanaal worden in kaart gebracht; waarom zij destijds zich daar gevestigd hebben, waarom en hoe lang zij er nu zitten, wat de geschiedenis is van hun pand en produkt en of er relatie is tussen de verschillende bedrijven in de verschillende steden langs de vaart. Wat betekenen zij voor de plek en de plek voor hen? Ook aan de deelnemende bedrijven wordt gevraagd wat zij willen doorgeven aan de toekomst. Wat willen zij dat blijft vanuit hun perspectief?
 
  

Locatie(s): 
Zuid-Willemsvaart 's-Hertogenbosch

afbeelding van Franjola van Hellemond

Beste Monique, 

Ik ben Franjola en aangewezen als jullie coach door FCP om met je mee te denken en tips te geven. 

Je vraagt hier tips voor aanscherping van je project en die heb ik voor je: 

Ik zou graag nog willen lezen welke steden je aan wilt doen? Noem ook specifiek welke samenwerkingspartners je daar hebt. Dragen deze steden ook financieel bij?

Om bij Alexanders eerdere opmerkingen aan te sluiten. Het gaat om cultuurparticipatie in de vrije tijd, je beschrijft nu dat je mensen vraagt om input (foto’s, breisels, filmpjes) en hun inzendingen in te sturen. Dat is iets wat zij zelf doen en wat dus vanuit hen zelf komt, niet een ontwikkeling die zij dankzij het project doormaken. Dat een professionele kunstenaar daarna zelf een werk maakt dat hierop geïnspireerd is, is geen actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd, maar een ontwikkeling bij een professional.

Voor deze regeling is juist de ontwikkeling van de cultuurbeoefening in de vrije tijd interessant, dus als je de amateurs meer zou voeden en bijvoorbeeld workshops geven met professionals dan past het er al een stuk beter bij. Het lijkt nu alsof er alleen gevraagd wordt om inzendingen te sturen, waarvan een film of kunstwerk wordt gemaakt. Is het verschil zo duidelijk voor je?

Het doel van het pilotproject is: “Het omzetten van gedachten in woord en beeld dat bewaard, gedeeld en gezien wordt door anderen maakt dat je onderdeel bent van een groter geheel en invloed kunt uitoefenen op de tijd/heden/maatschappij.”
Ik zou in het kader van deze regeling graag zien, dat men in het omzetten van woord en beeld een ontwikkeling doormaakt die door jullie project en de meewerkende professionals geïnspireerd wordt. Zie je dit voor je en kun je daar wat mee?

Veel succes en we horen graag verder!

Franjola

 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Monique,

Voordat we in een semantische discussie terechtkomen over de woorden met en door, wil ik je vragen om je aanvraag verder uit te werken door bij het tabblad 'Bewerken' door te klikken op 'Denk mee (meer projectinformatie)' en daar met de invulvelden aan de slag te gaan. Houd daarbij mijn eerdere opmerkingen in gedachten. 

afbeelding van Monique Broekman

Beste Alexander,

Ik heb de aanvraag verder uitgewerkt, zoals je me vroeg.
Groeten,
Monique

 

afbeelding van Monique Broekman

Beste Alexander,
Dank voor je reactie.
Met de vraag: "Wat wil jij dat blijft; wat wil jij bewaren en doorgeven aan de toekomst?", worden (oud-)bewoners en bedrijven aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch opgeroepen verhalen en (bestaand of zelfgemaakt) beeldmateriaal te delen dat verzameld en geëxposeerd wordt op een historische tjalk.
(dat schrijf ik in het begin van de tekst hier links)
Iedereen die dus woont of gewoond heeft aan het kanaal, of daar werkt kan zelfgemaakte foto's verhalen, beelden, indienen die in de tentoonstelling te zien zullen zijn. In het begin van de projectperiode zullen twee bijeenkomsten georganiseerd worden ter inspiratie. Zeven inzenders worden eruit gelicht en die zullen worden gefilmd, en zij krijgen een kunstwerk gebaseerd op hun verhaal als souvenir.

Met andere woorden: het maakproces van het project is met én door amateurs i.s.m. professionals. In het maakproces zijn de 'amateurs' éssentieel in het project aanwezig als (mee-)makers en verbeelders van een nieuwe geschiedenis. Zij sturen en geven richting en inhoud aan het project met hun inzendingen.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Monique,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee! De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Je wil een participatief cultuurhistorisch kunstproject gaan maken, en daar bewoners van de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch betrekken.

Jij Maakt Het Mee ondersteunt projecten die de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd op een vernieuwende manier en dmv innovatieve samenwerking(en) stimuleren. Met andere woorden: het zelf maken van kunst en cultuur door amateurs. Dus niet met, maar door. Uit je plan maak ik nu op dat het maakproces voornamelijk - of geheel - door professionals wordt gedaan. Klopt dat? In dat geval sluit dat niet aan bij Jij Maakt Het Mee. 

Als je plan wel degelijk gaat over de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd, dan kan je dat in de tekst hiernaast verduidelijken en aanvullen via het tabblad 'bewerken' -> Denk mee (meer projectinformatie).