menu denk mee beslis mee maak mee

Cultureel Marienburg

De geschiedenis van de Nijmeegse popmuziek

de Bibliotheek Gelderland Zuid
8 november 2013 tot 9 november 2013
film, fotografie, letteren, muziek
jongeren, volwassenen
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Het was mooi!

Door Marjolein Hordijk op vr 17 jan

Onder het motto 'beeld zegt meer dan 1000 woorden' heb ik gekozen voor een fotoverslag. Je ziet beelden van het gehele programma, van...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Cultureel Marienburg

De geschiedenis van de Nijmeegse popmuziek

afbeelding van Marjolein Hordijk

Ingediend door:

Marjolein Hordijk

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Worden de bezoekers binnen het huidige plan genoeg betrokken bij het programma, of moeten we meer programma onderdelen toevoegen waar om actieve participatie wordt gevraagd?

Wat ga je doen?: 

De Bibliotheek Gelderland Zuid zit met haar vestiging De Mariënburg aan een heel mooi plein in het centrum van Nijmegen. Aan dit plein zitten ook het Regionaal Archief, Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en filmtheater LUX. Het Mariënburgplein is prachtig om te zien. Te midden van alle toonaangevende moderne architectuur staat een eeuwenoude kapel. Je kunt stellen dat dit plein het culturele hart van Nijmegen is. Daarom hebben de culturele instellingen aan het plein besloten de krachten te bundelen in de samenwerking Cultureel Mariënburg met als thema de geschiedenis van de Nijmeegse popmuziek. Door collecties beschikbaar te stellen en programma’s op alle locaties aan te bieden wordt het plein dé locatie voor ontmoeting, gesprek en verrijking.

De geschiedenis van de Nijmeegse popmuziek is de bindende factor in de samenwerking voor Cultureel Mariënburg. De organisatie richt zich tijdens het dagprogramma op jongeren en in het avondprogramma op jongeren en volwassenen. We streven naar een jaarlijks terugkerend festival, waarbij de culture instellingen aan het plein binnen een thema hun krachten bundelen en elkaar versterken door middel van een kruisbestuiving van disciplines.

Hoe ga je te werk?: 

Samenwerking:

Er worden door alle instellingen aan het Marienburgplein, de Bibliotheek Gelderland Zuid, het Regionaal Archief, Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en filmtheater LUX, mooie programma’s georganiseerd. Echter, nooit eerder is er gezamenlijk programma geweest. Deze kruisbestuiving biedt de mogelijk een programma te maken van de verschillende vormen van cultuur; literatuur, film en erfgoed zijn leidend geworden in het programma. Als overkoepelend thema is er gekozen voor muziek. Muziek is van alle tijden en voor alle generaties. Wij geloven zo een brede doelgroep aan te spreken. De nadruk ligt op jongeren en volwassenen tussen de 20 en 40 jaar. 

Naast de samenwerking met de instellingen aan het plein, werkt de Bibliotheek Gelderland Zuid al jaren met verschillende andere organisaties samen op het gebied van muziek (geschiedenis). De bibliotheek biedt daarvoor graag een podium. De Bibliotheek heeft voor dit programma inhoudelijk ondersteuning gekregen van KCG popmuziek,  Popsport  en in het samenstellen van het programma van 3voor12 Gelderland.  De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft al eerder samengewerkt met 3voor12 Gelderland. Beide organisaties zijn erg enthousiast. Dit heeft geleidt tot twee zeer diverse avonden, beiden over geschiedenis. Ze hebben zich dan ook al bewezen als zeer geschikte samenwerkingspartner. Ze zijn daarnaast ook mediapartner voor dit project. Hier kiezen we bewust voor, ze hebben namelijk een groot bereik binnen de door ons gewenste doelgroep.

Programma:

Dag

Overdag is er een symposium voor middelbare scholieren. Wij bieden op 4 verschillende locaties in totaal 5 workshops aan. Per workshop is er plaats voor 30 leerlingen. Er wordt gekozen voor een combinatie tussen informatieoverdracht en actieve participatie.

• Bibliotheek:  Er is een workshop ableton, waarbij met samples van Nijmeegse artiesten nieuwe muziek gemaakt wordt. Daarnaast is er een workshops songwriting.
• Archief: Jongeren gaan  actief aan de slag met de muziekgeschiedenis door (reproducties) van historische popaffiches van Doornroosje  te restaureren onder leiding van een professionele restaurator. Daarnaast staat de 'historische sensatie' door confrontatie met origineel pop-erfgoed uit de eigen leefomgeving centraal.
• Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis gaat aan de slag met het aanvullen van de expo 50 jaar popcultuur in Nijmegen, die daar dan te zien is. De workshop bestaat uit 2 delen; ze krijgen eerst kort een uitleg van de tentoonstelling. Dan gaan ze hun popcultuur verbeelden op zowel een fysieke wand in de tentoonstelling als een digitale wand. De tweede helft van de workshop gaan ze de maker van de tentoonstelling, een expert op het gebied van de Nijmeegse popcultuur, interviewen. Jongeren worden zo bewust van het verleden en heden van popcultuur in Nijmegen en leren wat het voor hen betekend
• LUX: Hier is de plenaire afsluiting. Er wordt een documentaire van Dziga vertoont over de geschiedenis van Doornroosje. Daarna is er een kort debat over popmuziek.

Docenten kunnen ervoor kiezen om klassikaal in te schrijven of individueel. Wij vragen €5,00 deelnamekosten per leerling. Dit kan voldaan worden d.m.v. CJP-gelden

Avond

Tijdens het avondprogramma ligt de nadruk meer op volwassenen tussen de 20 en de 40 jaar. Deze doelgroep is wel cultureel actief, maar komt zelden tot nooit in de bibliotheek of een archief. Door in de programmering verschillende disciplines te mixen, wordt het programma aantrekkelijk voor alle soorten cultuurliefhebbers. Deze mix bereiken we door opdrachten mee te geven. Er zijn in de avond 3 programma’s.

  •  In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis spelen bandjes die voorgedragen zijn door de muziekdocenten van middelbare scholen. Daarnaast is de expositie toegankelijk voor bezoekers. Er is plaats voor 100 bezoekers en die verwachten we ook. Dit programma is gratis toegankelijk.

 

  • In de bibliotheek is in de vroege avond een programma waaraan Nijmeegse artiesten mee werken Marienburg Meeting. Muzikanten moeten een vertaling maken van liedjes uit de Nijmeegse popgeschiedenis, schrijvers worden gevraagd om hun favoriete nummers te kiezen en filmmakers hun favoriete filmmuziek. Er worden koppels samengesteld worden uit verschillende disciplines die samen aan de slag gaan. De uitkomst hiervan zal op diverse wijze gepresenteerd worden. Alle artiesten worden uitgedaagd om zich buiten de gebaande paden te begeven. Het experiment zal zeker niet geschuwd worden. Om het publiek actief bij het programma te betrekken is er tussen de programmaonderdelen een Nijmeegse popquiz.  Hierdoor kan het publiek testen hoeveel ze nu daadwerkelijk weten van de geschiedenis van Nijmeegse popmuziek. Daarnaast zal er onder andere in de vorm van exposities een randprogramma worden samengesteld. De samenwerkende partners zorgen gezamenlijk voor de invulling van dit programma.Hierin worden zij ondersteund door 3voor12 Gelderland, KCG en Stichting PAN. Tijdens dit programma is ook de prijsuitreiking van de Doornroosje posterontwerpwedstrijd die wordt uitgeschreven door het archief. Met deze wedstrijd worden Nijmegenaren uitgedaagd om zich te verdiepen in de postercollectie van Doornroosje en hier zelf actief mee aan het werk te gaan. Voor de posterontwerpwedstrijd is de samenwerking gezocht met het Nijmeegs Ontwerp Platform (http://www.nijmeegsontwerpplatform.nl/). Zij beschikken bij uitstek over een netwerk/achterban van mogelijk geïntersseerde deelnemers en zijn erg enthousiast over de mogelijkheden. Dit programmaonderdeel wordt uitgevoerd door ongeveer 40 deelnemers en is toegankelijk voor 100 bezoekers. De tariefprijs is €4,00 voor diverse pashouders en €5,00 voor reguliere bezoekers.

 

  • Als spetterde afsluiting is er Dansen tussen de boeken. De Bibliotheek Gelderland Zuid stelt haar vloer beschikbaar voor een groot dansfeest. De Dj’s die deze avond draaien krijgen ook een opdracht mee, ze moeten hun set samenstellen met de collectie van de bibliotheek. 20% van de gekozen muziek moet afkomstig zijn uit de Nijmegen collectie. Deze collectie bevat alleen muziek van artiesten uit Nijmegen. Dit gaat van carnavalsschlager tot een nationaal succes als De Staat. Wij streven naar 300 bezoekers. Er worden twee tariefprijzen gehanteerd; €7,50 voor diverse pashouders en €10,00 voor reguliere bezoekers. Daarnaast zijn er combitickets te koop voor €10,00 voor diverse pashouders en €13,50 voor reguliere bezoekers.


Uiteraard willen we ook toevallige passanten bereiken. Om dit te bereiken plaatsen we een filmscherm op het plein. In Nijmegen is er ieder jaar de 48 hour music video films wedstrijd. In deze wedstrijd worden Nijmeegse muzikanten gekoppeld aan Nijmeegse filmmakers. Ze maken in 48 uur samen een videoclip. Deze clips worden vertoond op het scherm.

Een bekend Nijmeegse artiest wordt gevraagd om als ambassadeur op te treden. Xavier Teerling van KCG heeft hiervoor zijn netwerk beschikbaar gesteld. Deze ambassadeur zal ook ingezet worden voor de regionale en provinciale pers.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De Bibliotheek Gelderland Zuid is een van de grootste culturele instellingen in Gelderland. Het is een modern multimediaal kennis- en cultuurcentrum, met een ruim aanbod aan informatie, educatie, ontmoeting, literatuur en cultuur. Per jaar brengen 3 miljoen mensen een bezoek aan de Bibliotheek Gelderland Zuid.

Bibliotheken zitten in een overgangsfase, zo ook de Bibliotheek Gelderland Zuid. Jarenlang hebben bibliotheken gedacht dat hun collectie hun meest waardevolle bezit was. Uiteraard is de collectie van een bibliotheek nog steeds een belangrijke kernwaarde van bibliotheken, maar bibliotheken staan voor veel meer. In het beleidsplan van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid spelen ontmoeting en kennis delen een belangrijke rol. ( http://www.obgz.nl/beleid )  Om deze doelstelling zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken, treedt de bibliotheek dan ook steeds meer naar buiten. We gaan naar scholen, wijkcentra en beurzen.

In Nijmegen heeft de bibliotheek tevens de rol van ketenintendant Literatuur in de cultuurvisie 2012-2016. In deze cultuurvisie garandeert de gemeente binnen diverse ketens een aantal functies zoals kunst- en cultuureducatie, productie, presentatie en facilitering.  Dit taken die we het liefst uitvoeren door middel van samenwerking met andere partijen in de stad. Wij zijn het Huis van de Letters. Deze kunnen geschreven zijn, maar ook gesproken worden in de vorm van verhalen en liedteksten.

De Bibliotheek Gelderland Zuid en haar samenwerkingspartners hopen met deze samenwerking een voorbeeld te zijn voor andere organisaties in het land. Er is een tendens gaande waarin bibliotheken en archieven elkaar opzoeken.  De insteek die in Nijmegen gekozen is vernieuwend. Dit komt door de programmering en ook door de samenwerking met het filmtheater. Door artikelen in diverse vakbladen, zoals het bibliotheekblad, geven wij verslag van onze plannen en resultaten.

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
150 jongerensymposium 150 150
120 schoolbandjes in het Huis 20 100
140 Marienburg meeting 40 100
320 Dansen tussen de boeken 20 300
  social media

 

5 organisaties d.m.v. hun twitter en facebookaccounts

Daarnaast maken we een eigen twitter en facebookpagina

 

totaal twitter: 9354 volgers

totaal facebook: 4850 likes

       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wij geloven dat we met deze samenwerking iets nieuws toevoegen aan het culturele landschap van Nijmegen. Alle samenwerkingspartners zijn binnen hun eigen discipline al actief met het organiseren en programmeren van mooie activiteiten. Door disciplines te combineren en samen te laten werken ontstaan er verrassende kunstuitingen, culturele kruisbestuivingen. We willen verrassen, verrijken en verleiden. En dan is het natuurlijk heel mooi als we de doelgroep kunnen verleiden om ons in de toekomst nog eens te bezoeken. Hopelijk is de drempel door dit project wat lager.

Begroting: 

Begroting Cultureel Mariënburg       
      
LASTEN

Organisatiekosten      
organisatie       € 9.200
Uitvoering         € 3.560 

totaal organisatiekosten € 12.760
      
uitvoeringskosten      
honoraria workshops        € 2.650
honoraria artiesten            € 3.400
honorarium presentator       € 300
TV Wartburg                        € 1.000
expositie                                 € 100
zaalhuur                               € 1.750
huur geluidsapparatuur    € 1.600
securitas                                 € 640
catering                                    € 300
vrijwilligers                              € 200 

totaal uivoeringskosten  €11.940  


publiciteit en werving      
ontwerp en fotografie         € 2.500
drukwerk en verspreiding  € 1.150
advertenties                             € 900
medewerker PR                      € 350
fotograaf                                   € 300

totaal publiciteit en en werving € 5.200
      
totaal lasten        € 29.900
      
BATEN     


eigen bijdrage samenwerkingspartners     € 17.000
eigen bijdrage scholen                                   €750
(€5,00 per deelnemer, uitgaande van 150 deelnemers)
kaartverkoop Marienburg meeting                € 400
kaartverkoop Dansen tussen de boeken    €2.750
(uitgaande van 300 bezoekers)       
drankrecette                                                       € 1.000      

totaal baten € 21.900
      
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland        € 3.000
Jij maakt het mee Fonds Cultuur Participatie € 5.000

Totaal subsidie  € 8.000

 

Locatie(s): 
Marienburgplein, Nijmegen

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 104 gestemd
totaal90
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Erg sympathiek dat zo een diverse groep culturele partners hun krachten willen bundelen om verschillende doelen te bereiken, zoals meer publiek naar de eigen locaties trekken, het organiseren van een terugkerend festival en de lokale popmuziek een plek geven. De samenwerkingspartners hebben voldoende inhoudelijke expertise om het festival te realiseren en het tot een duurzame activiteit te brengen. Omdat jullie ook andere inhoudelijke partijen, zoals Stichting PAN Nijmegen, betrekken bij het festival krijg ik voldoende zicht op de kwaliteit van het evenement. Hopelijk lukt het jullie om ook het publiek voor het festival te interesseren. Door daar ook op in te zetten kan het project een sterker toekomstperspectief worden meegegeven.  

afbeelding van Femie Willems

Een mooie samenwerking tussen de verschillende culturele partners die aan het plein gehuisvest zijn. Met de Nijmeegse popmuziek als onderwerp en een diversiteit aan activiteiten zul je naar verwachting veel inwoners aanspreken. Hierbij is er ook een actieve rol voor Nijmegenaren weggelegd op het podium, in workshops of op de dansvloer. Veel succes met de uitvoering.

afbeelding van Marjolein Hordijk

Ik ben benieuwd of jullie nog andere opmerkingen of suggesties hebben. Zo niet, dan zet ik het plan komende week over naar de beslis mee fase.  Voor nu wens ik jullie een heel fijn weekend en alvast heel erg bedankt voor jullie input.

afbeelding van Marjolein Hordijk

Ik heb de suggestie om een ambassadeur aan te stellen voorgelegd aan mijn culturele collega’s. Zij zijn ook erg enthousiast over dit idee. Ik heb dit idee verwerkt in het plan. We gaan zoeken naar een geschikt kandidaat. Frank Boeijen ligt voor de hand, maar er zijn meerdere geschikte kandidaten.


De suggestie om een samenwerking aan te gaan met de DJ-school heb ik bekeken. Ik sluit een samenwerking zeker niet uit, maar we moeten eerst met ze in gesprek. Kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Omdat de uitkomst hiervan onzeker is, neem ik ze nu nog niet mee in het plan.


Daarnaast heb ik het dagprogramma en de posterwedstrijd n.a.v. de vragen van Jeroen wat verder uitgewerkt in het plan.
 

afbeelding van marianne mulder

Mooi initiatief. De uitwisseling met muziek als verbindende factor en het Nijmeegs karakter is leuk. De locatie leent zich hier goed voor, het Marienburgplein en de verschillende organisaties.

afbeelding van Femie Willems

Mooi initiatief en een mooie samenwerking die jullie hierbij vormgeven. Ik vind het waardevolle dat er zoveel actieve participatie op het gebied van erfgoed in het programma zit (jongeren die zelf bijdragen aanleveren voor de expositie over de geschiedenis van de Nijmeegse popmuziek, als op het gebied van kunst. Een mooi programma waarbij de Nijmeegse popmuziek van professional tot beginner aan bod komt. Jullie plan vind ik duidelijk en ook het financieel overzicht is helder (goed dat er een redelijk deel eigen bijdrage van deelnemers en bezoekers is).

afbeelding van Marjolein Hordijk

De Nijmeegse popmuzikanten vragen wij voor het avondprogramma. Er moet volop muziek gemaakt worden. Dat gaat van hip-hop tot rock  en van pop tot dance. De DJ-school zal ik eens onderzoeken.


Een ambassadeur is een heel goed idee. We willen inderdaad bekende Nijmeegse artiesten vragen om hun medewerking te verlenen. Voor de workshop songwriting denken we aan Janne Schra of Marike Jager. Helaas is de Staat op dat moment net op tour. Deze contacten lopen allemaal via Xavier Teerling van KCG en 3voor12 Nijmegen. We mogen hierbij gebruik maken van zijn netwerk. Maar het idee van een ambassadeur ga ik even in de groep gooien, vind het echt heel leuk! Dat je hiermee veel persaandacht krijgt is natuurlijk mooi meegenomen.
 

afbeelding van Marjolein Hordijk

 Hoi Giovanni,
Allereerst bedankt voor je suggesties.
Wij zullen de samenwerking met de door jou genoemde organisaties zeker op zoeken. De initiatiefnemers van Nijmegen Rock City zijn zelfs al benaderd om met hun band te komen spelen. In Nijmegen kun je als je een dergelijk project organiseert niet om Stichting PAN heen. Ik ken hun medewerkers persoonlijk, we hebben goed contact. Ze willen graag meewerken. We moeten alleen even kijken waar ze een bijdrage kunnen leveren.
Wat de website dit je bijgesloten hebt betreft. De maker van de website, Frank Antonie van Alphen, is de samensteller van de expositie in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Hij zal overdag bij de workshop in het Huis van de Nijmeegse geschiedenis aanwezig zijn.
 

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Leuk dat jullie in samenwerking met diverse culturele instellingen een laagdrempelige activiteit willen organiseren om je je zichtbaarheid te vergroten. Waar ik nog wel benieuwd naar ben is hoe je de huidige Nijmeegse popmuziekscene gaat betrekken bij het project en hoe je de popmuzikanten gaat stimuleren deel te nemen aan de verschillende onderdelen. Het gekozen onderwerp biedt volgens mij goede aanknopingspunten om juist die doelgroep nog meer te bereiken. Zijn er ideeën over hoe je hen meer aan je project zou kunnen binden? Ik mis de popmuzikanten nog in je plan.
afbeelding van Giovanni Campbell

 

Is het mogelijk om bijvoorbeeld contact te zoeken met lokale partners als stichting PAN of Nijmegen Rock City: http://www.50jaarnijmeegsepopmuziek.nl/ ?
 
Misschien ook waardevol om bekende popmuzikanten te benaderen die een binding met Nijmegen hebben, zoals De Staat, Frank Boeijen, Van Halen, Ben Liebrand, Gers Pardoel ed. Zij kunnen als ambassadeur, workshopdocent of spreker ingezet worden.
 
En is een samenwerking met DJ School Nijmegen een interessante optie? http://www.theviperroom.nl/djschool/
afbeelding van Eva Verlouw

Beste Jeroen,

Graag vul ik mijn collega's Marjolein en Wouter nog even aan vanuit het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. De jongeren gaan bij ons overdag aan de slag met het aanvullen van de expo 50 jaar popcultuur in Nijmegen, die dan bij ons te zien is.  

De workshop bestaat uit 2 delen; ze krijgen eerst kort een uitleg van de tenstoonstelling. Dan gaan ze hun popcultuur verbeelden op zowel een fysieke wand in de tentoonstelling als een digitale wand. 

De tweede helft van de workshop gaan ze de maker van de tentoonstelling, een expert op het gebied van de Nijmeegse popcultuur, interviewen.

Jongeren worden zo bewust van het verleden en heden van popcultuur in Nijmegen en leren wat het voor hen betekent.

afbeelding van Wouter Daemen

Beste Jeroen,

Om de reactie van Marjolein aan te vullen vanuit het Regionaal Archief Nijmegen. Voor de posterontwerpwedstrijd hebben we de samenwerking gezocht met het Nijmeegs Ontwerp Platform (http://www.nijmeegsontwerpplatform.nl/). Zij beschikken bij uitstek over een netwerk/achterban van mogelijk geïntersseerde deelnemers en zijn erg enthousiast over de mogelijkheden.

Overdag gaan (jeugdige) deelnemers actief aan de slag met de muziekgeschiedenis door (reproducties) van historische popaffiches van oa Doornroosje  te restaureren o.l.v een professionele restaurator.  Daarnast staat de 'historische sensatie' door confrontatie met origineel poperfgoed uit de eigen leefomgeving centraal.

afbeelding van Marjolein Hordijk

Beste Jeroen,

De workshops worden op alle deelnemende locaties gegeven.

In de bibliotheek worden de workshop Abelton en een workshop songwriting gegegeven.

In het archief is workshop concertposters recontrueren en een interactieve rondleiding.

In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is op dat moment een expositie over de geschiedenis van de Nijmeegse popmuziek. De jongeren gaan de expositie afmaken, met hun verhalen uit het heden.

Als plenaire afsluiting wordt er in LUX een documentaire vertoont. Deze Dziga documentaire gaat over 35 jaar Doornroosje. Daarna is er een kort debat.

Mijn culturele collega's kunnen dit en de posterontwerpwedstrijd verder toelichten.

 

 

 

afbeelding van Jeroen Neus

Prachtige samenwerking rondom het Mariënburgplein. Denk inderdaad aan echte Cultuurparticipatie zoals de abletonworkshop, waarin deelnemers actief aan de slag gaan met de muziekgeschiedenis.

Welke workshops hebben jullie nog meer?

De posterontwerpwedstrijd van Doornroosje klinkt ook interessant. Hoe werf je deelnemers hiervoor?