menu denk mee beslis mee maak mee

Crochet Coral Reef

Je haakt het mee!

Van Abbemuseum
10 april 2018 tot 1 juli 2018
crafts, erfgoed
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Eindhoven Satellite Reef gaat ter bruikleen naar Vitalis Berckelhof!

Door Jip Bierkens op wo 27 jun

Goed nieuws voor het Eindhoven Satellite Reef! Woonzorggroep Vitalis Berckelhof neemt het Eindhoven Satellite Reef na de tentoonstelling in het...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Crochet Coral Reef

Je haakt het mee!

afbeelding van Jip Bierkens

Ingediend door:

Jip Bierkens

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We gaan op veel plekken in Brabant beginnen met breien en haken. Uiteindelijk komen alle onderdelen samen, als één groot gehaakt koralrif. Welke clubs, verenigingen of welke hoeken van Brabant mogen we niet vergeten? Heb je nog interessante contacten?

Wat ga je doen?: 

WAT WILLEN WE DOEN?
In 2018 presenteert het Van Abbemuseum de tentoonstelling Frontier Imaginaries Ed. No. 4 Handelsmerken. Frontier Imaginaries is een kunst- en onderzoeksplatform dat projecten organiseert die de connectie zoeken tussen het lokale en het globale. Dit wordt praktisch vertaald door een kunstproject, dat de Brabantse rivier Dommel verbindt met het Great Barrier Reef in Australie: Een gehaakt en gebreid koralrif dat vanuit de centrale zaal van de tentoonstelling letterlijk uitloopt naar de straat, naar de Dommel, naar andere plekken in de stad, binnen en buiten Brabant. Gezamenlijk wordt er een spraakmakende structuur gevaardigd die symbool staat voor hoe wij allemaal met en aan elkaar zijn verbonden. Het ‘Crochet Coral Reef’ (Gehaakt Koraalrif) is een community kunst- en wetenschapsproject dat letterlijk centraal staat in de tentoonstelling. Dit project verbindt heel veel verschillende groepen met elkaar, omdat het niet zonder extra steun te realiseren is. 

HOE KWAM DIT IDEE TOT STAND?
Het Crochet Coral Reef verbindt kunst, ambacht, wetenschap en wiskunde als een ode aan het Great Barrier Reef: het grootste koraalrif ter wereld en één van de zeven wereldwonderen. Gelegen voor de kust van Australië wordt dit rif momenteel bedreigd met verwoesting door vervuiling en klimaatverandering. Een van de grootste steden ten zuiden van het rif is Brisbane. Het is dus geen toeval dat Frontier Imagiaries hier is ontstaan. In vorige edities zijn er werken opgenomen die sociale, geologische en tijdelijke denkpatronen beschouwen die nodig zijn om het ‘leven’ van het rif te onderzoeken. Voor dit project binnen de tentoonstellling willen we dus een bijdrage vragen.

WELKE GEDACHTES LIGGEN ERACHTER?
Het Crochet Coral Reef, geïnitieerd door het Institute of Figuring in 2005, is gebaseerd op een bevinding van wiskundige Dr. Diana Taimania. Zij ontdekte in 1997 dat haken de beste manier is om de complexe “hyperbolische ruimte’ van de rifstructuren weer te geven: een wiskundig concept waarbij de standaard geometrische modellen niet van toepassing zijn. In plaats van simpelweg deze radicale vormen tentoon te stellen, werkt het Crochet Coral Reef door middel van community-samenwerking. Lokale groepen (scholen, wiskundigen, wetenschappers, designers, museumgangers, breiers, etc.) komen samen om hun eigen rifstructuren te creëren door middel van eenvoudige patronen die uiteindelijk levendige en boeiende constellaties uit garen vormen en lijken op een rif. Het project herschept het wonder van het Great Barrier Reef zonder in te grijpen in het daadwerkelijke rif. Ook wordt gewerkt aan community building, waarmee het kunstwerk mensen uit verschillende buurten en achtergronden verenigd en laat samenwerken. Iedereen die meedoet, denkt tegelijkertijd mee aan het urgente debat rondom de veranderende natuur op onze wereld.

Het project is veelvuldig behandeld in internationaal nieuws, in kunstpublicaties en wetenschappelijke tijdschriften. Eén van de belangrijkste voorstanders is gerenommeerd geleerde in technologische filosofie Donna Harraway. In een recent boek prijst Harraway het project door “het aan elkaar knopen” van wiskunde, marine biologie, milieu-activisme, ecologische bewustzijn, vrouwenambacht, vezelkunst, museale vertoning, en community kunstpraktijken. Volgens haar vormt het Crochet Coral Reef een publiek dat samen zorg wil dragen. Naast breiende Brabanders zijn er mensen uit de kunst, de wetenschap, de milieubescherming, maar ook andere musea en culturele instellingen bij aangesloten. Het Crochet Coral Reef in het Van Abbemuseum activeren, betekent de eerste betrokkenheid met het project in Nederland. Het zal bewoners in Noord Brabant actief betrekken met verschillende sociale en academische achtergronden om samen in het museum te denken over het milieu, water-ecologieën, lokale ervaringen en de lange geschiedenis van wereldwijde verbondenheid. We willen de Brabantse of Nederlandse editie de mooiste ooit maken, want water is een intrinsiek en verbindend onderdeel van onze cultuur.

Hoe ga je te werk?: 

HOE PAKKEN WE DIT AAN?
We staan al in contact met verschillende haak- en breiclubs in Eindhoven en Tilburg, maar we zouden dit graag groter willen aanpakken. Vanaf nu gaan we ook scholen, kunstacademies, universiteiten, wetenschapclubs en verenigingen met de focus op duurzaamheid benaderen om mee te doen. We hopen uiteraard dat dit platform erbij gaat helpen! We willen zo veel mogelijk partners motiveren om mee te doen. Door koralen te haken en/of te breien en deze thuis op een zichtbare manier op tentoon te stellen. Op de een of andere leuke plek zullen de koraal onderdelen letterlijk samensmelten. Al deze koralen die mischein wel mijlenver uit elkaar liggen worden toch op een manier met elkaar verbonden: Op Social Media en de museum-website worden foto's van de koraalwerkjes verzameld en gedeeld. Zo willen we bewustzijn creeren en mensen laten realiseren hoe we allemaal een steentje kunnen bijdragen om de wereld beter te maken. Deze mooie koraalwerkjes en initiatieven gaan voor de nodige aandacht zorgen en we hopen daarmee de lokale en landelijke pers te halen. Zo ontstaat er niet alleen publiciteit voor het museum, maar ook voor de lokale clubs en initiativen, wat een erg belangrijke bijkomstigheid is. Op verschillende momenten nodigt het museum de deelnemende groepen uit voor uitleg van het project. Op dit moment is het mogelijk om te bekijken en bespreken van de oorspronkelijke haakrif van de initiatiefnemers van het project, de aanleiding van het project  te belichten en hulp indien wenselijk maar ook uitwisseling, verdieping en kennismaking. Dit alles onder het genot van een kopje thee met honing van de bijen die bij het museum horen. Dit leidt hopelijk tot duurzame nieuwe verbindingen en relaties. Hiervoor heeft het museum al kaders gecrëeerd, want we vinden het belangrijk dat de connecties niet met het einde van de tentoonstelling ophouden.

Uiteraard zal onze nieuwe coördinator, die we met de projectmiddelen van “Jij maakt het mee” willen gaan aannemen, creatieve ruimte krijgen om zelf en vooral in samenwerking met particuliere handwerkers, verrassende en creatieve invulling aan onze acties te geven. In afwachting daarvan hebben alvast als oriëntatie een concept gemaakt dat als basis hiervoor dient.

Mogelijke timeline:
6 maart: toekenning van de subsidie

9 maart: nieuwe coördinator aangenomen

12-23 maart: coördinator neemt contact op met de bestaande contactlijst en benaderd proactief nog verdere mogelijk geïnteresseerden. Hierbij wordt het project goed uitgelegd een inventarisatie gemaakt van de benodigdheden, die wij vanuit de projectmiddelen ter beschikking willen stellen.
Bovendien contact opnemen met experts of betrokkenen voor informatie lezingen etc. Het is de bedoeling om lezing via Facebook live te verspreiden op tijden wanneer de handwerkclubs bij elkaar komen zodat er een gezamenlijk proces op gang komt.

26 maart – 6 april: met alle deelnemende clubs wordt er een definitief plan van aanpak opgesteld om te kunnen anticiperen hoe veel mensen er precies gaan meedoen en hoe groot de te verwachten structuren zullen zijn. Bestellingen voor materiaal worden gemaakt.

7 april: Elke betrokken partij is uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling Handelsmerken in het Van Abbemuseum. Hier wordt er een speciale rondleiding georganiseerd en een skype met de kunstenaars die het project hebben bedacht.

9-13 april: Laatste afspraken met de clubs en andere deelnemers over het concept, aanvullingen, afstemmen

weekend 14/15 april: Het haken begint!

Vanaf nu is er wekelijks minstens één post op facebook die de deelnemers in actie laat zien. Volgers op Sociale Media kunnen tips en adviezen doorgeven, vormen en kleuren van structuren voorstellen, zodat elke individuele club zich uitgedaagd voelt om zo creatief mogelijk te haken en nog steeds nieuwe handwerkers erbij te krijgen. De resultaten zijn naast op Sociale Media ook altijd te zien in de middenzaal van de tentoonstelling in de oudbouw van het Van Abbemuseum.

Mei: Vanaf mei hopen we zo uitgebreide structuren te hebben dat we die op verschillende plekken, vanuit de middenzaal, naar buiten kunnen laten groeien en we willen al ten minste twee clubs fysiek aan elkaar haken.

Tweewekelijks vinden er input lezingen plaats.

De coördinator blijft voortdurend in gesprek met alle deelnemers.

De clubs krijgen ook de kans zich op de Sociale Media voor te stellen, hun motivatie en belangstellingen te verspreiden. Dit moet tevens ook dienen als werving van nieuwe leden, vrienden en deelnemers voor de vrije tijds activiteiten.

In clubs waar spectaculaire vormen ontstaan wordt een fotograaf naartoe gestuurd om het haakwerk vast te leggen.

Juni: Uiterlijk in juni willen we de eerste structuren via het museumterras echt de Dommel in laten groeien. Maar ook op andere plekken moeten de structuren gaan groeien om het gevoel van verbinding visueel te laten worden.

Geleidelijk wordt het gehaakt netwerk groter en groter, worden er structuren verplaatst, fysiek en digitaal met elkaar verbinden. Zo ontstaat er een soort community. We willen graag faciliteren dat mensen die eerder onbekende waren kennis maken met elkaar en zo duurzame relaties aangaan.

1.     Juli: Voor de finissage is er een Brabants Coral Reef feestje gepland, in de virtuele ruimte maar ook op het terras op de Dommel van het Van Abbemuseum. Hiervoor worden zo veel structuren mogelijk naar Eindhoven gebracht om een schitterend en indrukwekkend beeld te vormen van de creativiteit die in de mensen zit, die in hun vrije tijd actief zijn.

Elke deelnemer krijgt achteraf een mooi vormgegeven digitaal fotoboekje als documentatie van het project. We hopen dat ook verdere samenwerkingen voor educatieve doeleinden tussen de deelnemers en het museum gaan ontstaan, want duurzame relaties leggen is het hoogste doel.

 

Met wie werk je samen?: 

Het project werd een aantal geleden uitgevonden door het Institute for Figuring.
Stichting Frontier Imaginaries te Amsterdam en het Van Abbemuseum te Eindhoven hebben dit project naar Nederland gehaald en zijn de platform die het organiseert.
Grotere instellingen in Brabant, zoals Natuurmuseum of Textielmuseum, zijn al benaderd om contacten van haak- en breiclubs in hun achterban.
Uiteindelijk leeft het project van het initiatief van alle Brabantse hakers en breiers, die de kleine onderdelen willen helpen versmelten met elkaar om een groots Brabants Coral Reef te scheppen. Het Brabants Koralrif gaat fysiek ontstaan, maar ook de digitale ruimte op veroveren, door middel van Social media.

Waterschap de Dommel is erg enthousiast over het project en wil graag helpen om het tot een succes te maken. Ze gaan het project zeker via hun communicatiekanalen verspreiden en zo is gewaarborgd dat we een cirkel mensen bereiken die buiten de reguliere cultuur consumenten liggen – een hele mooie kans om vooral ook om juist die mensen te bereiken die niet professioneel in kunst zijn geïnteresseerd, maar waar de belangstelling vanuit een vrijetijd besteding komt.

Daarnaast wordt zo ook de geloofwaardigheid van het project verhoogd: de thema’s van het project worden direct aan die instantie gekoppeld in Eindhoven over water gaat. We willen ook nog andere waterschappen gaan overtuigen om mee te doen. Er zijn al ideeën besproken zoals gezamenlijke communicatie, win acties voor de handwerkers, informatie lezingen  maar ook een kijkje achter de schermen van een waterschap, live verbinddingen tussen museum, haakclubs en het waterschap enz. Voordat we onze coördinator kunnen aannemen worden er hier al spijkers met koppen geslagen.

Er is een haakclub in Woensel West, Eindhoven, waar we al langer mee samen werken. Sommige docenten van basisi- en middelbare scholen hebben ook al interesse getoond.
Van Abbe is de coördinator, matchmaker, uitvergoter en samen brenger.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Vaak blijven internationale kunstprojecten op een abstract niveau hangen. Er wordt gesproken over mondiale connecties, maar voelbaar is dit voor de gemiddelde mens meestal niet. Hier ligt de bijzondere kracht van het Crochet Coral Reef: Her verbindt letterlijk en figuurlijk de grote lijn van het verhaal met kleine, individuele en lokale verschijnselen.

Hier haken we aan: door tijd te maken kan er over onderwerpen als milieuvervuiling worden nagedacht. Het is makkelijk te zeggen dat het water van het Great Barrier Reef in Australië ook ooit door de Dommel zal vloeien, maar het is en blijft een abstracte gedachte. Als we echter op verschillende scholen, clubhuizen, cultuurinstellingen en particulieren gaan haken, worden er verbindingen gemaakt. Via sociale media kunnen diverse initiatieven dichterbij elkaar gebracht worden en kunnen de in heel Brabant gehaakte structuren aan elkaar gehaakt en geknoopt worden tot een tastbaar geheel.

Er is nog nooit een Crochet Coral Reef door een hele regio gehaakt en dat maakt het heel bijzonder, maar tegelijk ook kloppend. Nederland is een land van water en het systeem van water is ook een aan elkaar geknoopt geheel van verbindingen. Daarom zijn we ook verheugd dat Waterschap de Dommel ons gaat steunen want daardoor wordt juist de verbinding tussen milieu en cultuur, tussen wetenschap en kunst, tussen water kanaliseren en haken, heel begrijpelijk.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Tentoonstelling in het Van Abbe   25000
5 Brabantse info middagen voor brei- en haakclubs 50  
30+ Haak- en breibijeenkomsten in Brabant 250  
3 Digitale Breibijeenkomsten - Digitale Koralen 3x150  
1 Social Media kampagne 10000  
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het spannende proces van allereerst voor zich zelf werken, daarna met anderen in je omgeving verbinden om uiteindelijk tot een Brabantse versie van een gehaakt koralrif te komen. Hierbij voel je je dan ook onderdeel van de voorafgaande afleveringen van het project. Je werkt duidelijk mee aan een groter idee.

In tijden van post-truth en nepnieuws, in tijden waar veranderingen in het klimaat worden onkend door politici, is het belangrijk om mensen een praktische kenneimaking met dit onderwerp te bieden.

Je zou denken dat Nederland natuurlijk niet Australie is, fair enough,m maar juist Nederland heeft een bijzondere traditie rond water en waterwegen, zodat er een duidelijke logische lijn in zit om ook in Nederland dit project te laten landen.

Omdat het mensen heel laagdrempelig laat ervaren dat vele kleine bijdrages op veel kleine plekken en groot verschil kan maken als we het samen doen. We hopen een gevoel van macht hebben, van verschil kunnen maken, van actief te willen worden te kunnen bevorderen.Voor het eerst in de geschiedenis ontstaat er ook een digitaal koralrif, door ht verzamelen van alle bijdrages in Brabant op verschillende plekken te fotograferen en opp social media te verzamelen. Hierdoor krijgt onze lokale inzet nog een heel brede internationale uitstraling. We hopen zo met meer mensen dan ooit tevoren te kunnen werken.

Begroting: 

Om alle deelnemers te kunnen verbinden is er een coordinator nodig, die alle lokale initiatieven kent, kennis maakt, het project uitlegt, als aanspreekpersoon functioneert en zo de vliegwielfunctie van dit project verantwoord. Dit project is te groot en divers om met het bestaande staf aan de slag te gaan.
Via het koralrif is het bovendien mogelijk allerlei thema's, van duurzaamheid tot arts and crafts, van lokale handelsgeschiedenis tot global warming, te vertellen, zodat we merken dat we bovendien nog middelen nodig hebben voor de communicatie van dit project.
Ook willen we lokale initiatieven die meedoen helpen met materiaal, zodat we hiervoor ook extra middelen nodig hebben.

De fee voor de kunstenaars die het project ooit hebben bedacht, kan door eigen middelen van het museum worden gedekt.
Naast deze bron wordt het project ook door kleinschalige financiers in Australie gesteund, en hier in Nederland loopt er een grotere aanvraag voor de gehele tentoonbstelling bij het BankGiro Loterij Fonds.

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 119 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Dit project kan je in je gedachten al bijna aanraken! Een gehaakt en gebreid koraalrif dat museum verbindt met de stad en andersom. Een samenkomst van verschillende domeinen en disciplines en van kunstenaars en cultuurmakers. Door de gelaagdheid spreekt dit project in potentie een diversiteit aan mensen aan, die elk aanhaken op een ander aspect, van het ambachtelijke, kunstzinnige tot het wiskundige ervan. Op een doordachte manier werken jullie samen met de verschillende lokale groepen en organisaties en betrekken jullie zo een bredere Brabantse regio. De kans om een internationaal kunstproject als dit naar Eindhoven te halen grijpen jullie aan om ook de lokale gemeenschap actief te betrekken. Of dit project ook op de langere termijn iets zal betekenen voor de ontwikkeling van de deelnemers en de kunstbeoefening in de regio is nog wel afwachten. Maar de inhoud en aanpak ervan is dusdanig uniek en bijzonder dat het genereren van landelijke - en wellicht zelfs internationale - aandacht voor het haakwerk van de Brabanders binnen de mogelijkheden ligt. Dat dit project maar veel Brabanders mag aanhaken!

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met het Crochet Coral Reef verbinden jullie The Great Barrier Reef aan de Brabantse Dommel, en leggen tegelijkertijd de link tussen kunst, ambacht, wetenschap en wiskunde. Een prikkelende prestatie. Hoewel het concept al bestaat geven jullie er duidelijk een eigen draai aan. In navolging van jullie museale partners, het waterschap en natuurlijk enkele Brabantse handwerkclubs worden er steeds meer partijen aangehaakt. En dat is nog maar het begin. Sterk hieraan is dat zowel jong, oud, haak- of designliefhebber worden bereikt. Iedereen kan (leren) haken. Een natuurbeschermingsorganisatie ontbreekt overigens nog. Misschien interessant gezien de thematiek? Ik ben alleen nog zoekende naar wat jullie precies willen doen met alle gelegde verbindingen na afloop van het project. Interessant om dit op het weblog verder te belichten. Al met al heb ik er vertrouwen in dat dit een waardevolle ontmoeting voor de betrokken partijen belooft, die bovendien doorheen Brabant strekt. Succes met het werven van de benodigde stemmen!

afbeelding van Jip Bierkens

Beste Anne,

ik heb het plan nog met een aantal punten verder uitgewerkt.
Ik zag dat jij al aan de achterkant iets hebt gedaan voor de promotie naar de volgende fase. Ik ben benieuwd! Dank voor je steun.

Groet

Daniel

afbeelding van Jip Bierkens

Hallo Anne,dank voor je reactie. Het wordt een beetje een verhaal van kip en ei. :-) We hebben een projectcoordinator nodig om dit project door te laten gaan. Hiervoor hebben we jullie bijdrage nodig, anders kunnen we deze persoon niet aannemen. We hebben alvast een paar grote lijnen van contacten gelegd die nu in de uitwerking moeten dmv de nieuwe coordinator. Deze nu te benaderen om op dit platform mee te praten zou het project onmogelijk maken wegens tijd. In heb een neiging dit zo te denken dat we dit geweldige project mogelijk kunnen maken en Brabant ermee kunnen enthousiasmeren. Een plan van "wie elkaar, waar en wanneer ontmoet, en welke verbindingen hierdoor kunnen ontstaan" is dus in deze mate niet te realiseren, en eigenlijk lijkt het me ook raar de uitkomsten vooraf te definieren. Zo zou ik een project niet insteken. Met het managen van dergelijke projecten heeft het museum wel ruim 80 jaar ervaring. :-)

De coordinator, zijn/haar bemiddelingsactiviteiten en het materiaal voor de clubs zijn dan ook de posten in de begroting die voor de praktijkbeoefening staan. DIt past dus volgens jou niet in het reglement? Dat is goed dan te weten en duidleijk te zeggen, want dan stopt het uiteraard.

We hadden goede en enthousiaste reacties op facebook, op onze vraag naar meer clubs die wat willen doen konden we mooie antwoorden oogsten. Omdat er dus nou een energie is, en ook met blik naar de tijd, zouden we nu in de vervolgfase willen gaan.

Misschien moeten we een keer bellen? 

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Daniel, ik zie dat je ondertussen al een verzoek hebt gedaan voor de Beslis mee-fase. Ik raad je echter aan om de plannen eerst nog verder aan te scherpen. Dit geldt enerzijds voor de eigen draai die jullie willen geven aan dit concept, en anderzijds voor de concretisering van de activiteiten. Het blijft namelijk vaag wie elkaar, waar en wanneer ontmoet, en welke verbindingen hierdoor kunnen ontstaan. Het project lees hierdoor nog erg gefragmenteerd. Ik begrijp dat jullie een coördinerende functie vervullen, dus hoe wordt het project buiten het Van Abbe ontvangen? Misschien willen deze partijen wel meedenken hier in de rechterkolom. En hoe zit het precies met de ontwikkeling van de actieve kunstbeoefening binnen dit project? De handwerkclubs kunnen al haken, maar hoe moet het met iedereen die dit nog niet kan…

afbeelding van Anne Arninkhof

p.s. kijk ook nog eens kritisch naar de begroting en naar de regeling. Posten die specifiek betrekking hebben op actieve cultuurparticipatie kan ik er nog niet goed in terug vinden.

afbeelding van Jip Bierkens

Dank jullie wel, Anne en Davida!

Door het plaatsen op Facebook hebben we al fantastische connecties kunnen vinden, waaronder met de waterschap, dat is perfect!
We zullen vandaag nog een keer naar de begroting kijken, hier waren wat wisselingen.
En ik zal nog duidleijker maken dat deze aflevering van CCR bijzonder wordt, vooral omdat er deze keer een soort digitale tegenhanger hgaat ontstaan, dat is uniek en geeft nog meer kans voor iedereen om mee te doen en te volgen.

 

Veel groeten
Daniel

afbeelding van Davida de Hond

Ha Daniel,

Allereerst stel ook ik mij graag aan je voor. Ik ben Davida, als coach verbonden aan dit platform. De komende periode denk ik graag met je mee over je projectidee, de aanvraag en je meedenkvraag.

Ik sluit mij gelijk ook aan bij de eerste geplaatste opmerking van Anne. Hopelijk kunnen jullie aangeven welke draai hier aan wordt gegeven of wat jullie nieuwe uitgangspunt is. Uit de begroting lijkt te blijken dat het format echt gekocht wordt, gezien de grootte van de artistfee. 

Als eerste aanzet voor een antwoord op je meedenkvraag: om contact te leggen met potentiele breiers zou ik welzijnsorganisaties benaderen, die zelf buurthuizen beheren of in ieder geval direct in contact staan met deze plekken. Het netwerk van bibliotheken in Brabant zouden ook nog een mooi platform kunnen bieden. Op beide plaatsen komen bezoekers die breien en handwerken in de vrije tijd. 

Hartelijke groet en hoor graag!

Davida

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Daniel, welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het fonds dek ik de komende weken met je mee om de plannen verder aan te scherpen. Het Crochet Coral Reef leest als een prikkelend idee met allerlei verbindende mogelijkheden. Ik begrijp dat het concept in 2005 in Brisbane is bedacht. Waarom wordt dit nu naar Nederland en specifiek Eindhoven gebracht? En hoe geven jullie er je eigen draai aan? JMHM is natuurlijk specifiek bedoeld voor nieuwe en experimentele projecten. Het proces van de deelnemers klinkt nu nog redelijk solistisch. Hoe kunnen zij samenkomen binnen en buiten het museum en fijne kneepjes van het haken van een koraalrif leren? Ik lees graag meer!

afbeelding van Anne Arninkhof

Vergeet ook niet om de begroting uit te werken. Hiervoor kun je ons format gebruiken. Goed om hierbij ook naar de financieringsmix te kijken. Deze is nu te weinig divers.