menu denk mee beslis mee maak mee

Crimineel Minded

Het inzetten van creatieve middelen en...

Criminal Minded
8 oktober 2018 tot 24 december 2018
film, muziek, muziektheater, tekenen en schilderen
jongeren, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€12.500

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Crimineel Minded

Het inzetten van creatieve middelen en werkwijzen bij jong volwassenen onder reclasseringstoezicht

afbeelding van Riv Rigters

Ingediend door:

Riv Rigters

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we onze doelgroep helpen aan een vervolgstap in hun loopbaan?

Wat ga je doen?: 

Kernwerkzaamheden van de reclassering zijn advies, toezicht, werkstraf, gedragsinterventies en toe leiden naar zorg. Doel is het verminderen van recidive en het bevorderen van inclusie en maatschappelijke participatie. De reclassering krijgt sinds enige tijd meer ruimte om persoons-gericht maatwerk te leveren en toe te leiden naar innovatieve werkwijzen en projecten (Bosker & Lünnemann, 2016). Onder de noemer Ruim Baan voor Betekenisvol Maatwerken wordt gezocht naar een andere manier van werken met burgers die zijn aangehouden voor een delict, waar ernstige sociale problematiek onder schuil gaat. Reclasseringswerkers worden gestimuleerd om out of the box te denken, aansluiting te vinden bij het sociale domein en context- en herstelgericht te werken. 

In dit project wordt een nieuw initiatief onder de loep genomen: Criminal Minded. Deze interventie biedt de mogelijkheid om met creatieve middelen en werkwijzen te werken aan de veranderbereidheid van jonge volwassen delinquenten. Kenmerkend voor de cursus is de combinatie van informele omgangsvormen, duidelijke grenzen en het gezamenlijk leren van elkaar. Hierbij wordt er actief en doorlopend een appèl gedaan op de verantwoordelijkheid van de cursist om keuzes te maken en kansen te pakken, dat is ook het experimentele aspect. De cursus wordt gegeven door Rivelino Rigters en Georgios Lazakis. Ze zijn beide muzikant, rolmodel en jongerencoach en ze zetten zich dagelijks in voor bijzondere doelgroepen. Ze geloven sterk in een tweede kans, mede door eigen ervaring, die ze ook inzetten tijdens Criminal Minded.

De positieve resultaten zijn dat 5 van de 6 deelnemers van het onderzoek, tijdens de cursus (12 weken) niet teruggevallen is in oude gewoontes. Het bewustzijn van eerdere daden wordt tijdens de cursus zichtbaar gemaaktm door bijv. een moodboard te maken, een gedicht te schrijven, een rap te maken en op te nemen of bij het opstellen van een CV.

De opzet van Criminal Minded is om bij de jongeren los te woelen wat voor hen belangrijk is in het leven. Muziek vormt een middel om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast worden gastsprekers uitgenodigd die kunnen inspireren. De jongeren gaan zelf aan de slag om dromen te verbeelden en vaardigheden te versterken. In het boekje dat de jongeren krijgen staan hiervoor verschillende opdrachten. 

Gedurende de acht bijeenkomsten zijn er drie inspiratiecolleges. Er wordt gewerkt met een Dream board, rapteksten, beats, fotografie en het maken van een filmpje. Vaardigheden waarmee geoefend wordt zijn: een sollicitatiebrief schrijven, leren netwerken via social media, plannen, verkennen en bespreken of een dansworkshop voorbereiden. Maar ook plannen en presenteren wordt geoefend. Ze praten over emoties en bespreken hoe je jezelf kunt ‘branden’. Er worden portretfoto’s gemaakt en een electronic press kit en ook stellen ze een CV op. 

Citaat deelnemer: ‚Na het eten en het uitdelen van het boekje, nodigt één van de workshopleiders een student uit om te beatboxen, één van de workshopleiders start met rappen en iedereen lacht en beweegt mee.’ 

Op het moment dat je positiviteit creëert in een groep krijg je meer gedaan. Door iedereen in zijn waarde te laten, aan te moedigen en in te zetten op huidige vaardigheden. De effecten die we verwachten; verantwoordelijkheid, zelfinzicht, eigen initiatief, zowel korte als lange termijn doelstellingen stellen.

Workshopleiders brengen deelnemers in contact met gastsprekers die hen kunnen inspireren en concrete tips en mogelijkheden bieden die ondersteunen bij het vormgeven van hun leven. De rol van de rolmodellen die worden ingezet groot, omdat de deelnemers zich hiermee kunnen identificeren en is anders dan het huidig aanbod vanuit de organisatie’s die betrokken zijn bij de re-integratie van de doelgroep.Er zijn twee gastsprekers met ieder een verhaal. Eén van de workshopleiders laat zijn Ted-Talk zien en er komt ook een DJ langs om te zien of de deelnemers en hij iets voor elkaar kunnen betekenen. 

De eerste gastspreker heeft een persoonlijk verhaal over zijn proces om zich los te maken van zijn criminele verleden. Hij vertelt hoe hij met ‘rise and fall’, een aantal keren opklom. Hoe het goed ging en hoe het door verschillende omstandigheden, toch weer mis ging. En hoe hij na een confronterend gesprek met zijn zoontje besloot te werken aan een erkend (leerwerk)bedrijf. Hij heeft nu twaalf medewerkers in dienst, waarvan een groot aantal jongeren met dezelfde achtergrond. 

De tweede gastspreker heeft een verhaal over het najagen van je dromen, ook als deze niet op een presenteerblaadje worden aangeboden. Hij is breakdancer, een artiest met een lichamelijke handicap en medeoprichter van ILL-Abilities. Een groep van vijf van 's-werelds beste breakdancers uit Canada, USA, Chili en Holland, elk met verschillende lichamelijke of communicatieve beperkingen. Hij heeft een eigen dansstudio waarin hij cursussen geeft aan jongeren en hij treedt op in diverse theatershows, battles en events over de hele wereld. 

Vorig jaar is er een pilot uitgevoerd door Hogeschool Utrecht en d.m.v. een participatief onderzoek is beschrijvend en met visuele middelen in kaart gebracht wie aan de cursus hebben deelgenomen, wat er gedurende workshops is gedaan en wat dit de deelnemers heeft opgeleverd.

De onderzoeksvraag was: 'biedt de cursus Criminal Minded aan jong volwassenen met reclasseringstoezicht de mogelijkheid om, middels creatieve middelen, hun sterke punten in kaart te laten brengen en hen aan te laten haken bij opleiding, werk of ander levensdoel?'

Aan de hand van het onderzoek geloven we dat door Criminal Minded jong volwassenen dat ze minder snel terugvallen naar oude gewoontes en dus minder snel in aanraking komen met politie en justitie.

Hoe ga je te werk?: 

De thema’s van de workshops zijn:

1) Wie ben ik?

2) Dromen en ambities zichtbaar maken door Dream board.

3) Op zoek naar inspiratie.

4) ideo-opname om jezelf te presenteren en een tekst maken, rap of spoken word met

woorden die je het meest boeien.

5) Hoe gaan we aan de slag? Opnames in de muziekstudio met eigen voorbereide of ter

plekke gemaakte teksten.

6) Hoe presenteer ik mezelf? Personal Branding, m.b.v. reeds gemaakt Dream board.

7) Nieuwe gast en inspirator en werkopdracht. Actieplan: Idee, doel, strategie,

planning, actie.

8) Maken van eigen electronic press kit met film voor een online profiel

In twee- of drietallen op locatie videoclip maken waarmee ze zichzelf op creatieve wijze presenteren. 

 

De acht bijeenkomsten worden gegeven in Kytopia en de bijeenkomsten zullen een vaste opzet kennen; aankomst, eten, elkaar ontmoeten, laatste nieuwtjes of ervaringen uitwisselen en daarna aan de slag met opdrachten. Allen hebben een boekje ontvangen waarin de opdrachten van de acht weken in terug te vinden zijn. 

Kenmerkend voor de bijeenkomsten van de cursus is de ontspannen start met eten. Een ontmoetingsplek en broedplaats van creativiteit voor gelijkgestemden die in al hun diversiteit kunnen halen en brengen. Een plek waar deelnemers in een veilige omgeving, vrij kunnen denken, experimenteren en exploreren. 

De opzet van de cursus is om bij de jongeren los te woelen wat voor hen belangrijk is in het leven. Muziek vormt een middel om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast worden gastsprekers uitgenodigd die kunnen inspireren. De jongeren gaan zelf aan de slag om dromen te verbeelden en vaardigheden te versterken. In het boekje dat de jongeren krijgen staan hiervoor verschillende opdrachten.

Gedurende de acht bijeenkomsten zijn er drie inspiratiecolleges. Er wordt gewerkt met een Dream board, rapteksten, beats, fotografie en het maken van een filmpje. Vaardigheden waarmee geoefend wordt zijn: een sollicitatiebrief schrijven, leren netwerken via social media (linkedin), plannen, verkennen en bespreken of een dansworkshop voorbereiden. In de opvolgende 4 weken (week 9 t/m week 12) zal de koppeling gemaakt worden met de arbeidsmarkt. Hiervoor vliegt Jobcoach Ben in, die een groot netwerk heeft in Utrecht.

Met wie werk je samen?: 

Rivelino Rigters: Zakelijke leiding.

Georgios Lazakis: Georgios van School Of Heart Knocks heeft de artistieke leiding over Criminal Minded. Als artiest en cultureel ondernemer heeft Georgios ervaring met verschillende doelgroepen.

Reclassering Midden Nederland: werft deelnemers, houdt toezicht en ondersteunt het project.

Jobcoach Ben: Zorgt in de laatste 4 weken van het project dat de deelnemers verder kunnen in hun loopbaan. Hij maakt een match tussen opdrachtgevers en deelnemers. Ook zal hij in de eerste 8 weken een aantal keer langs komen zodat de deelnemers weten wie hij is en op de vraag op te halen waar behoefte naar is.

Vanaf 2004 werken we al samen met deze doelgroep en hier ervaring mee. Zelf ben ik ervaringsdeskundige en heb 2 boeken geschreven, o.a. over een deel van mijn tijd op de straat. Na elke werksessie maken we een rapportage voor onszelf, maar ook om mogelijke gedragsveranderingen of groei te meten. Ook hebben we 3 momenten (begin/midden/eind) tijdens het project waar we de deelnemers steeds dezelfde vragen stellen. Eén van die vragen is: 'Wat zou je doen met een miljoen?'. Aan de hand van de antwoorden kunnen we monitoren of de denkwijze v/d deelnemers veranderd.

We staan direct in contact met de justitiele partners en bereiden de CM sessie's goed voor. Om een idee te geven.  Veel werk zit in de voorbereidingen (werven deelnemers, afbakenen project, rolverdeling, afspraken onderling, etc.) en die proberen we zo goed mogelijk in te richten. We springen daar waar nodig in als er ergens iets aangepast moet worden.

In het participatief onderzoek van het HU kan je gedetailleerd lezen wat dit project heeft opgeleverd en hoe. Onze hoofddoel is dat ze tijdens het volgen van 'Criminal Minded' (meestal de eerste 3/4 maanden nadat ze vrij komen) niet in aanraking komen met justitie/politie (en dus niet het vinden van een baan). Dat is tijdens de pilot gelukt bij 5 van de 6 (eigenlijk bij meerdere deelnemers maar die wensten niet om mee te doen met het onderzoek dus telt dat niet mee). Daar zijn we trots op en hopen dit in de toekomst veel vaker te mogen doen. Met de versterking van de jobcoach hopen we nu nog beter te scoren. Overigens gaat het ons niet om de scores, het is mooi om goed te scoren maar het staat wel secundair. Als we bepalend kunnen zijn voor 1 individu is dat al van toegevoegde waarde.

Deze versie is verbeterd, omdat we samen gaan werken een Jobcoach die de deelnemers kan gaan helpen met een vervolgstap in hun loopbaan door bijv. op zoek te gaan naar een stage / baan. We vinden het belangrijk dat dat te maken heeft met het invullen van de vrije tijd, bijv. het coachen van een jeugdvoetbalteam. Daarmee raak je meerdere facetten aan; je laat een deelnemer zien dat hij een voorbeeld (rolmodel) kan zijn voor jongeren, je geeft hem vertrouwen en je laat hem op een laagdrempelige maar effectieve manier participeren/reintegreren. Ook hebben we onderdelen verwijderd waarvan we dachten dat die minder van toegevoegde waarde zouden zijn en andere onderdelen toegevoegd die wel weer interessant kunnen zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Kytopia.

Dit is de locatie waar we het project uit willen voeren. Naast het historisch pand (oude Tivoli) is het een locatie waar gecreerd wordt. Ambacht en maatwerk is in elke ruimte te zien en zo willen we de deelnemers activeren om hetzelfde te doen. Daarnaast biedt Kytopia een scala aan rolmodellen, voor de deelnemers is het een unicum om met ze tegen het lijf te lopen en te spreken tijdens het traject.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Eindpresentatie 8 - 12 40
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

We richten ons op 8 to 12 deelnemers.

Ze zullen de eerste 8 wekelijke creatieve sessie's bijwonen. Tijdens deze sessie's zullen de deelnemers geactiveerd worden door raps te schrijven, spoken word voor te dragen, moodboards maken en dialogen met elkaar aan te gaan over taboo's en verslavingen.

De laatste 4 weken gaan we over tot realisatie. De deelnemers gaan zich professioneler opstellen en maken een EPK (Electonic Press Kit) waar ze hun portfolio kunnen delen met mogelijke werkgevers, stageplekken of opdrachtgevers. Ook wordt er gewerkt aan CV's, motivatiebrieven en er een zoektocht geopend naar interessante vacatures die bij de deelnemers passen.

We eindigen met een eindpresentatie waar we voor betrokken organisatie's en geinteresseerden tentoonstellen wat er tijdens het traject is geleerd/gepresteerd. Denk aan een tekst die is geschreven, een lied die is opgenomen of vertellen dat iemand een baan heeft gevonden.

Begroting: 

We geloven, en hebben eerder bewezen, dat we met dit traject de doelgroep kunnen weerhouden van criminaliteit. Veel jonge volwassen hebben niet de tools om hun leven op te pakken nadat ze 'vrij' komen. Met Criminal Minded bieden we die tools. Daarnaast vindt er persoonlijke groei plaats doordat ze bezig kunnen gaan met datgene wat zij interessant vinden. Ze krijgen de mogelijkheid om zich daarin te ontwikkelen en hun netwerk te vergroten. Dat kan muziek, dans of theater zijn, maar bijv. ook alleen het inzicht krijgen dat ze iets kunnen kan doorslaggevend zijn in het vervolg van hun loopbaan, omdat ze ergens op kunnen focussen.

De rolmodellen die de masterclasses geven hebben ook een belangrijk aandeel; zij zorgen voor inspiratie die niet altijd te vinden is in het directe netwerk van de doelgroep.

Locatie(s): 
Kytopia

afbeelding van Giovanni Campbell

Hou er daarnaast rekening mee dat het een vrij prijzig project is per individuele deelnemer en dat we bij de begroting een sluitend dekkingsplan willen zien, met daarop ook inkomsten van andere financiers en/of samenwerkingspartners. Je kan hiervoor onze format voor een modelbegroting downloaden en invullen.

Heb je hier nog vragen over?

 

afbeelding van Riv Rigters

Waar kan ik deze modelbegroting terugvinden? Samenwerkingspartners zijn er zeker, naast Reclassering en het OM steken wij er vanuit onze eigen bedrijven ook tijd, middelen en geld in. We gaan zorgen voor een duidelijk dekkingsplan, zijn daar nog bepaalde richtlijnen voor die wij moeten hanteren?

afbeelding van Giovanni Campbell

Eerder gaf ik aan dat we op dit platform een duidelijk onderscheid maken in vrijetijdsbeoefening en loopbaanbegeleiding. De Jobcoach biedt natuurlijk een hele mooie gelegenheid voor de deelnemers om mee te denken over vervolgstappen en de verdere invulling na dit project. Het grootste deel van de aanvraag richt zich echter hierop, waardoor ik het lastig vind om concrete aanwijzingen te geven over het beoefenen van kunst en cultuur in de vrije tijd. Hoe kijken jullie hiertegen aan?

afbeelding van Riv Rigters

Ik denk dat dit hele traject vrijwel te benoemen valt als kunst en cultuur in de vrije tijd, oa storytelling, rap/songwriting, video en autobiografisch schrijven komen voorbij en dat valt allemaal in de eerste 8 weken. Het loopbaan gedeelte komt echt aan bod in de laatste vier weken van de in totaal 12 weken dus lijkt mij dat beoefenen van kunst en cultuur ruimschoots nog aan bod komt.

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor je toelichting en toevoeging aan het plan. De verduidelijking roept tegelijkertijd ook weer nieuwe vragen op. Je beschrijft dat je met deze werkwijze wilt werken aan de veranderbereidheid van de deelnemers. Betekent dit dat de deelnemers al voordat ze meedoen hebben aangegeven te willen veranderen binnen een kunst en cultuurproject? Of is dit een verplicht onderdeel van het reclasseringstraject en wordt dan aan de hand van hun deelname bepaald wat de veranderbereidheid is?

Kun je daarom iets meer beschrijven over de motivatie van de deelnemers bij de start van het project en hoe de inhoudelijke opzet past bij hun behoeften?

 

afbeelding van Riv Rigters

Hoi Giovanni, wat we eigenlijk willen zeggen is dit; de deelnemers komen uit het straatleven en hebben bepaalde keuzes gemaakt die niet goed waren voor hunzelf en hun omgeving. Bij hun reclasseringswerker geven ze aan dat ze graag willen veranderen maar niet weten hoe. Door hun vrijwillige deelname helpen wij hun om door middel van hun creatieve talenten te werken aan verandering. Dus ze komen niet vanuit een gedwongen kader maar geven zelf aan dat zij graag een positieve wending in hun leven willen en vanuit Criminal Minded spelen we daarop in met creatieve workshops, inspirerende masterclasses en op maat toegespitste hulp.

afbeelding van Riv Rigters

Beste Giovanni,

Dank voor je bericht.

Hierbij hoop ik je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Vanaf 2004 werken we al samen met deze doelgroep en hier ervaring mee. Zelf ben ik ervaringsdeskundige en heb 2 boeken geschreven, o.a. over een deel van mijn tijd op de straat. Na elke werksessie maken we een rapportage voor onszelf, maar ook om mogelijke gedragsveranderingen of groei te meten. Ook hebben we 3 momenten (begin/midden/eind) tijdens het project waar we de deelnemers steeds dezelfde vragen stellen. Eén van die vragen is: 'Wat zou je doen met een miljoen?'. Aan de hand van de antwoorden kunnen we monitoren of de denkwijze v/d deelnemers veranderd.

We staan direct in contact met de justitiele partners en bereiden de CM sessie's goed voor. Om een idee te geven.  Veel werk zit in de voorbereidingen (werven deelnemers, afbakenen project, rolverdeling, afspraken onderling, etc.) en die proberen we zo goed mogelijk in te richten. We springen daar waar nodig in als er ergens iets aangepast moet worden.

In het participatief onderzoek van het HU kan je gedetailleerd lezen wat dit project heeft opgeleverd en hoe. Onze hoofddoel is dat ze tijdens het volgen van 'Criminal Minded' (meestal de eerste 3/4 maanden nadat ze vrij komen) niet in aanraking komen met justitie/politie (en dus niet het vinden van een baan). Dat is tijdens de pilot gelukt bij 5 van de 6 (eigenlijk bij meerdere deelnemers maar die wensten niet om mee te doen met het onderzoek dus telt dat niet mee). Daar zijn we trots op en hopen dit in de toekomst veel vaker te mogen doen. Met de versterking van de jobcoach hopen we nu nog beter te scoren. Overigens gaat het ons niet om de scores, het is mooi om goed te scoren maar het staat wel secundair. Als we bepalend kunnen zijn voor 1 individu is dat al van toegevoegde waarde.

Deze versie is verbeterd, omdat we samen gaan werken een Jobcoach die de deelnemers kan gaan helpen met een vervolgstap in hun loopbaan door bijv. op zoek te gaan naar een stage / baan. We vinden het belangrijk dat dat te maken heeft met het invullen van de vrije tijd, bijv. het coachen van een jeugdvoetbalteam. Daarmee raak je meerdere facetten aan; je laat een deelnemer zien dat hij een voorbeeld (rolmodel) kan zijn voor jongeren, je geeft hem vertrouwen en je laat hem op een laagdrempelige maar effectieve manier participeren/reintegreren. Ook hebben we onderdelen verwijderd waarvan we dachten dat die minder van toegevoegde waarde zouden zijn en andere onderdelen toegevoegd die wel weer interessant kunnen zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

 

Met vriendelijke groet,

Riv

P.S: Bovenstaande heb ik ook opgenomen in het formulier

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom bij JMHM. De komende weken denk ik met jullie mee over het project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Op dit platform ondersteunen we uitdagende vormen die de actieve cultuurbeoefening van deelnemers in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier willen stimuleren. We stellen daarbij ook het creatieve proces en de wijze van samenwerking centraal. 

Je presenteert een enthousiast plan voor een specifieke doelgroep die je actief wilt betrekken bij kunst en cultuur. Ik heb bewondering voor jullie ambitie omdat ik denk dat je niet de makkelijkste groep kiest om mee te werken. Dat is tegelijkertijd ook waarom ik meer wil weten over jullie aanpak.
Het gaat namelijk over een vrij lastige doelgroep mensen die soms heel heftige persoonlijke verhalen hebben, dus ik lees daarom graag meer over hoe je samen optrekt met justitiële partijen, zoals de reclasseringwerkers, om de deelnemers tijdens hun deelname aan het project te volgen en monitoren. Hoe hebben jullie het traject hier bijvoorbeeld op ingericht?

Daarnaast noemen jullie best wat verschillende onderdelen en doelen, waardoor het niet altijd helder is wat de rol en samenhang is van de activiteiten die je presenteert ten aanzien van dit platform. Je geeft bijvoorbeeld aan dat er al onderzoek is gedaan naar de werkmethode van Criminal Minded. Wat waren de opbrengsten en in welke zin is deze aanvraag een verbeterde versie van de pilot? Zou je daar meer over willen beschrijven?

En mbt de positionering van de aanvraag nog de vraag of dit initiatief gaat over loopbaanontwikkeling of vrijetijdsbesteding? Het laatste is de primaire focus van dit platform. Activiteiten die we via JMHM ondersteunen hoeven namelijk niet perse te leiden tot een loopbaan in de creatieve sector. Het is voor afgestudeerde professionals met een opleiding van 4 jaar al lastig genoeg, dus voor iemand die er een traject van minder dan een half jaar op heeft zitten is de loopbaanstap misschien iets te veel gevraagd. Maar misschien ook niet, en hebben jullie een succesformule ontwikkeld. Wellicht kun je me hier wat meer over meegeven?

Succes met het uitwerken van je plan!

Heb je hier nog vragen over?