menu denk mee beslis mee maak mee

Criminal Minded

Het inzetten van creatieve middelen en...

Criminal Minded
8 oktober 2018 tot 24 december 2018
film, muziek, muziektheater, tekenen en schilderen
jongeren, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€7.653

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Wekelijks Verslag

Door Riv Rigters op di 8 jan

SESSIE 1 (1/11/18)

Voordat we begonnen hadden we genoeg aannmeldingen om 2 trajecten te draaien en hebben we dus een reservelijst van...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Criminal Minded

Het inzetten van creatieve middelen en werkwijzen bij jong volwassenen onder reclasseringstoezicht

afbeelding van Riv Rigters

Ingediend door:

Riv Rigters

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we onze doelgroep helpen aan een vervolgstap in hun loopbaan?

Wat ga je doen?: 

Kernwerkzaamheden van de reclassering zijn advies, toezicht, werkstraf, gedragsinterventies en toe leiden naar zorg. Doel is het verminderen van recidive en het bevorderen van inclusie en maatschappelijke participatie. De reclassering krijgt sinds enige tijd meer ruimte om persoons-gericht maatwerk te leveren en toe te leiden naar innovatieve werkwijzen en projecten (Bosker & Lünnemann, 2016). Onder de noemer Ruim Baan voor Betekenisvol Maatwerken wordt gezocht naar een andere manier van werken met burgers die zijn aangehouden voor een delict, waar ernstige sociale problematiek onder schuil gaat. Reclasseringswerkers worden gestimuleerd om out of the box te denken, aansluiting te vinden bij het sociale domein en context- en herstelgericht te werken. 

In dit project wordt een nieuw initiatief onder de loep genomen: Criminal Minded. Deze interventie biedt de mogelijkheid om met creatieve middelen en werkwijzen te werken aan de veranderbereidheid van jonge volwassen delinquenten. Kenmerkend voor de cursus is de combinatie van informele omgangsvormen, duidelijke grenzen en het gezamenlijk leren van elkaar. Hierbij wordt er actief en doorlopend een appèl gedaan op de verantwoordelijkheid van de cursist om keuzes te maken en kansen te pakken, dat is ook het experimentele aspect. De cursus wordt gegeven door Rivelino Rigters en Georgios Lazakis. Ze zijn beide muzikant, rolmodel en jongerencoach en ze zetten zich dagelijks in voor bijzondere doelgroepen. Ze geloven sterk in een tweede kans, mede door eigen ervaring, die ze ook inzetten tijdens Criminal Minded.

De positieve resultaten zijn dat 5 van de 6 deelnemers van het onderzoek, tijdens de cursus (12 weken) niet teruggevallen is in oude gewoontes. Het bewustzijn van eerdere daden wordt tijdens de cursus zichtbaar gemaaktm door bijv. een moodboard te maken, een gedicht te schrijven, een rap te maken en op te nemen of bij het opstellen van een CV.

De opzet van Criminal Minded is om bij de jongeren los te woelen wat voor hen belangrijk is in het leven. Muziek vormt een middel om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast worden gastsprekers uitgenodigd die kunnen inspireren. De jongeren gaan zelf aan de slag om dromen te verbeelden en vaardigheden te versterken. In het boekje dat de jongeren krijgen staan hiervoor verschillende opdrachten. 

Gedurende de acht bijeenkomsten zijn er drie inspiratiecolleges. Er wordt gewerkt met een Dream board, rapteksten, beats, fotografie en het maken van een filmpje. Vaardigheden waarmee geoefend wordt zijn: een sollicitatiebrief schrijven, leren netwerken via social media, plannen, verkennen en bespreken of een dansworkshop voorbereiden. Maar ook plannen en presenteren wordt geoefend. Ze praten over emoties en bespreken hoe je jezelf kunt ‘branden’. Er worden portretfoto’s gemaakt en een electronic press kit en ook stellen ze een CV op. 

Citaat deelnemer: ‚Na het eten en het uitdelen van het boekje, nodigt één van de workshopleiders een student uit om te beatboxen, één van de workshopleiders start met rappen en iedereen lacht en beweegt mee.’ 

Op het moment dat je positiviteit creëert in een groep krijg je meer gedaan. Door iedereen in zijn waarde te laten, aan te moedigen en in te zetten op huidige vaardigheden. De effecten die we verwachten; verantwoordelijkheid, zelfinzicht, eigen initiatief, zowel korte als lange termijn doelstellingen stellen.

Workshopleiders brengen deelnemers in contact met gastsprekers die hen kunnen inspireren en concrete tips en mogelijkheden bieden die ondersteunen bij het vormgeven van hun leven. De rol van de rolmodellen die worden ingezet groot, omdat de deelnemers zich hiermee kunnen identificeren en is anders dan het huidig aanbod vanuit de organisatie’s die betrokken zijn bij de re-integratie van de doelgroep.Er zijn twee gastsprekers met ieder een verhaal. Eén van de workshopleiders laat zijn Ted-Talk zien en er komt ook een DJ langs om te zien of de deelnemers en hij iets voor elkaar kunnen betekenen. 

De eerste gastspreker heeft een persoonlijk verhaal over zijn proces om zich los te maken van zijn criminele verleden. Hij vertelt hoe hij met ‘rise and fall’, een aantal keren opklom. Hoe het goed ging en hoe het door verschillende omstandigheden, toch weer mis ging. En hoe hij na een confronterend gesprek met zijn zoontje besloot te werken aan een erkend (leerwerk)bedrijf. Hij heeft nu twaalf medewerkers in dienst, waarvan een groot aantal jongeren met dezelfde achtergrond. 

De tweede gastspreker heeft een verhaal over het najagen van je dromen, ook als deze niet op een presenteerblaadje worden aangeboden. Hij is breakdancer, een artiest met een lichamelijke handicap en medeoprichter van ILL-Abilities. Een groep van vijf van 's-werelds beste breakdancers uit Canada, USA, Chili en Holland, elk met verschillende lichamelijke of communicatieve beperkingen. Hij heeft een eigen dansstudio waarin hij cursussen geeft aan jongeren en hij treedt op in diverse theatershows, battles en events over de hele wereld. 

Vorig jaar is er een pilot uitgevoerd door Hogeschool Utrecht en d.m.v. een participatief onderzoek is beschrijvend en met visuele middelen in kaart gebracht wie aan de cursus hebben deelgenomen, wat er gedurende workshops is gedaan en wat dit de deelnemers heeft opgeleverd.

De onderzoeksvraag was: 'biedt de cursus Criminal Minded aan jong volwassenen met reclasseringstoezicht de mogelijkheid om, middels creatieve middelen, hun sterke punten in kaart te laten brengen en hen aan te laten haken bij opleiding, werk of ander levensdoel?'

Aan de hand van het onderzoek geloven we dat door Criminal Minded jong volwassenen dat ze minder snel terugvallen naar oude gewoontes en dus minder snel in aanraking komen met politie en justitie.

Hoe ga je te werk?: 

De thema’s van de workshops zijn:

1) Wie ben ik?

2) Dromen en ambities zichtbaar maken door Dream board.

3) Op zoek naar inspiratie.

4) ideo-opname om jezelf te presenteren en een tekst maken, rap of spoken word met

woorden die je het meest boeien.

5) Hoe gaan we aan de slag? Opnames in de muziekstudio met eigen voorbereide of ter

plekke gemaakte teksten.

6) Hoe presenteer ik mezelf? Personal Branding, m.b.v. reeds gemaakt Dream board.

7) Nieuwe gast en inspirator en werkopdracht. Actieplan: Idee, doel, strategie,

planning, actie.

8) Maken van eigen electronic press kit met film voor een online profiel

In twee- of drietallen op locatie videoclip maken waarmee ze zichzelf op creatieve wijze presenteren. 

 

De acht bijeenkomsten worden gegeven in Kytopia en de bijeenkomsten zullen een vaste opzet kennen; aankomst, eten, elkaar ontmoeten, laatste nieuwtjes of ervaringen uitwisselen en daarna aan de slag met opdrachten. Allen hebben een boekje ontvangen waarin de opdrachten van de acht weken in terug te vinden zijn. 

Kenmerkend voor de bijeenkomsten van de cursus is de ontspannen start met eten. Een ontmoetingsplek en broedplaats van creativiteit voor gelijkgestemden die in al hun diversiteit kunnen halen en brengen. Een plek waar deelnemers in een veilige omgeving, vrij kunnen denken, experimenteren en exploreren. 

De opzet van de cursus is om bij de jongeren los te woelen wat voor hen belangrijk is in het leven. Muziek vormt een middel om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast worden gastsprekers uitgenodigd die kunnen inspireren. De jongeren gaan zelf aan de slag om dromen te verbeelden en vaardigheden te versterken. In het boekje dat de jongeren krijgen staan hiervoor verschillende opdrachten.

Gedurende de acht bijeenkomsten zijn er drie inspiratiecolleges. Er wordt gewerkt met een Dream board, rapteksten, beats, fotografie en het maken van een filmpje. Vaardigheden waarmee geoefend wordt zijn: een sollicitatiebrief schrijven, leren netwerken via social media (linkedin), plannen, verkennen en bespreken of een dansworkshop voorbereiden. In de opvolgende 4 weken (week 9 t/m week 12) zal de koppeling gemaakt worden met de arbeidsmarkt. Hiervoor vliegt Jobcoach Ben in, die een groot netwerk heeft in Utrecht.

Met wie werk je samen?: 

Rivelino Rigters: Zakelijke leiding.

Georgios Lazakis: Georgios van School Of Heart Knocks heeft de artistieke leiding over Criminal Minded. Als artiest en cultureel ondernemer heeft Georgios ervaring met verschillende doelgroepen.

Reclassering Midden Nederland: werft deelnemers, houdt toezicht en ondersteunt het project.

Jobcoach Ben: Zorgt in de laatste 4 weken van het project dat de deelnemers verder kunnen in hun loopbaan. Hij maakt een match tussen opdrachtgevers en deelnemers. Ook zal hij in de eerste 8 weken een aantal keer langs komen zodat de deelnemers weten wie hij is en op de vraag op te halen waar behoefte naar is.

Vanaf 2004 werken we al samen met deze doelgroep en hier ervaring mee. Zelf ben ik ervaringsdeskundige en heb 2 boeken geschreven, o.a. over een deel van mijn tijd op de straat. Na elke werksessie maken we een rapportage voor onszelf, maar ook om mogelijke gedragsveranderingen of groei te meten. Ook hebben we 3 momenten (begin/midden/eind) tijdens het project waar we de deelnemers steeds dezelfde vragen stellen. Eén van die vragen is: 'Wat zou je doen met een miljoen?'. Aan de hand van de antwoorden kunnen we monitoren of de denkwijze v/d deelnemers veranderd.

We staan direct in contact met de justitiele partners en bereiden de CM sessie's goed voor. Om een idee te geven.  Veel werk zit in de voorbereidingen (werven deelnemers, afbakenen project, rolverdeling, afspraken onderling, etc.) en die proberen we zo goed mogelijk in te richten. We springen daar waar nodig in als er ergens iets aangepast moet worden.

In het participatief onderzoek van het HU kan je gedetailleerd lezen wat dit project heeft opgeleverd en hoe. Onze hoofddoel is dat ze tijdens het volgen van 'Criminal Minded' (meestal de eerste 3/4 maanden nadat ze vrij komen) niet in aanraking komen met justitie/politie (en dus niet het vinden van een baan). Dat is tijdens de pilot gelukt bij 5 van de 6 (eigenlijk bij meerdere deelnemers maar die wensten niet om mee te doen met het onderzoek dus telt dat niet mee). Daar zijn we trots op en hopen dit in de toekomst veel vaker te mogen doen. Met de versterking van de jobcoach hopen we nu nog beter te scoren. Overigens gaat het ons niet om de scores, het is mooi om goed te scoren maar het staat wel secundair. Als we bepalend kunnen zijn voor 1 individu is dat al van toegevoegde waarde.

Deze versie is verbeterd, omdat we samen gaan werken een Jobcoach die de deelnemers kan gaan helpen met een vervolgstap in hun loopbaan door bijv. op zoek te gaan naar een stage / baan. We vinden het belangrijk dat dat te maken heeft met het invullen van de vrije tijd, bijv. het coachen van een jeugdvoetbalteam. Daarmee raak je meerdere facetten aan; je laat een deelnemer zien dat hij een voorbeeld (rolmodel) kan zijn voor jongeren, je geeft hem vertrouwen en je laat hem op een laagdrempelige maar effectieve manier participeren/reintegreren. Ook hebben we onderdelen verwijderd waarvan we dachten dat die minder van toegevoegde waarde zouden zijn en andere onderdelen toegevoegd die wel weer interessant kunnen zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Kytopia.

Dit is de locatie waar we het project uit willen voeren. Naast het historisch pand (oude Tivoli) is het een locatie waar gecreerd wordt. Ambacht en maatwerk is in elke ruimte te zien en zo willen we de deelnemers activeren om hetzelfde te doen. Daarnaast biedt Kytopia een scala aan rolmodellen, voor de deelnemers is het een unicum om met ze tegen het lijf te lopen en te spreken tijdens het traject.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Eindpresentatie 8 - 12 40
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

We richten ons op 8 to 12 deelnemers.

Ze zullen de eerste 8 wekelijke creatieve sessie's bijwonen. Tijdens deze sessie's zullen de deelnemers geactiveerd worden door raps te schrijven, spoken word voor te dragen, moodboards maken en dialogen met elkaar aan te gaan over taboo's en verslavingen.

De laatste 4 weken gaan we over tot realisatie. De deelnemers gaan zich professioneler opstellen en maken een EPK (Electonic Press Kit) waar ze hun portfolio kunnen delen met mogelijke werkgevers, stageplekken of opdrachtgevers. Ook wordt er gewerkt aan CV's, motivatiebrieven en er een zoektocht geopend naar interessante vacatures die bij de deelnemers passen.

We eindigen met een eindpresentatie waar we voor betrokken organisatie's en geinteresseerden tentoonstellen wat er tijdens het traject is geleerd/gepresteerd. Denk aan een tekst die is geschreven, een lied die is opgenomen of vertellen dat iemand een baan heeft gevonden.

Begroting: 

We geloven, en hebben eerder bewezen, dat we met dit traject de doelgroep kunnen weerhouden van criminaliteit. Veel jonge volwassen hebben niet de tools om hun leven op te pakken nadat ze 'vrij' komen. Met Criminal Minded bieden we die tools. Daarnaast vindt er persoonlijke groei plaats doordat ze bezig kunnen gaan met datgene wat zij interessant vinden. Ze krijgen de mogelijkheid om zich daarin te ontwikkelen en hun netwerk te vergroten. Dat kan muziek, dans of theater zijn, maar bijv. ook alleen het inzicht krijgen dat ze iets kunnen kan doorslaggevend zijn in het vervolg van hun loopbaan, omdat ze ergens op kunnen focussen.

De rolmodellen die de masterclasses geven hebben ook een belangrijk aandeel; zij zorgen voor inspiratie die niet altijd te vinden is in het directe netwerk van de doelgroep.

Locatie(s): 
Kytopia

Uitslag Beslis mee

FCP33
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 117 gestemd
totaal83
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Joop van van Liere

Dag Riv,

Fijn dat je project gehonoreerd is! Veel plezier en alle succes bij de uitvoering ervan!

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Criminal Minded wil je het gedrag van jongvolwassen (ex)delinquenten via kunst en cultuur op een positieve manier beïnvloeden. Daarvoor heb je een aantal rolmodellen en experts om je heen verzameld.
Dat je samenwerkt met reclassering biedt vertrouwen in je plan, net als je eigen lange ervaring met het werken met deze doelgroep. Dat je zelf ervaringsdeskundige bent geeft inzicht in je drive: je wens om mensen te helpen ten positieve te veranderen is voelbaar en je schept vertrouwen dat je de juiste middelen hebt om dat ook te kunnen bewerkstelligen. Dat de impact van je project op de deelnemers daardoor groot kan zijn maak je voldoende duidelijk.
Ik ben overwegend positief over de artistiek inhoudelijke waarde van je plan, maar in mijn optiek zou je plan sterker zijn als je nog meer uitgaat van de talenten en interesses van de deelnemers en je hen met meer kunstvormen in aanraking brengt, waarbij je ook voorbij de grenzen van Urban art kan denken. Wellicht is dat iets voor de toekomst. Met dit plan laat je in elk geval zien dat je een goed doordacht plan hebt waarbij je de juiste mensen en partijen weet te verbinden. Ik kijk uit naar je blog, veel succes met je project.

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met het project Criminal Minded organiseren jullie activiteiten voor mensen die eerder met justitie in aanraking zijn gekomen. Ik ben positief over jullie keuze om met deze specifieke groep te werken en hen te inspireren om actief cultuur te beoefenen in hun vrije tijd.

Het plan is doordacht en de aansluiting die je hebt gevonden bij een reclasseringstraject is overtuigend. Jullie maken concreet gebruik van die bewuste expertise en zijn je daarbij in voldoende mate bewust van de beperkingen en kansen in het werken met deze specifieke groep. Het is inzichtelijk hoe je dit hebt vormgegeven in het traject. 

In de aanvraag schetsen jullie ook de meerwaarde van de samenwerking met de Jobcoach. Met dit onderdeel bied je voldoende visie en inhoud om het duurzame effect van het initiatief verder te vergroten.

Waar ik nog wel meer over had willen lezen is het creatieve proces, daar zijn jullie summier over. De stappen zijn helder, maar over de wijze waarop de professionele begeleiders worden ingezet zijn jullie beknopt. Jullie noemen bijvoorbeeld met name partners met een muzikale expertise, maar over hun inhoudelijke rol gedurende het proces zijn jullie beperkt. Daarnaast geef je aan dat je ook de mogelijkheid biedt tot dansexperimenten. Dan had ik graag willen lezen wie daar dan de relevante professionals bij zouden zijn.

Ondanks de laatste kanttekening ben ik van mening dat jullie met dit project een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de vernieuwing van culturele initiatieven voor beoefenaars met een justitiële achtergrond.

afbeelding van Giovanni Campbell

Binnenkort verloopt de denk mee fase. Klopt het dat je het plan nog niet verder hebt aangepast? Heb je hier nog vragen over?

afbeelding van Riv Rigters

Gaat om de modelbegroting + dekkingsplan toch? Die vul ik in voor einde weekend. Moet ik daarna de aanvraag officieel indienen?

afbeelding van Giovanni Campbell

Op JMHM moet je moet zelf het verzoek indienen voor de beslisfase. Dat kan via 'bewerken' en dan kiezen voor het laatste tabblad (denk mee).

Hou er daarnaast rekening mee dat mn laatste opmerking niet alleen over de begroting en dekkingsplan ging.

Succes nog even.

afbeelding van Riv Rigters

plan is ingediend inclusief begroting met dekkingsplan volgens jullie modelbegroting, ik zie graag jullie antwoord tegemoet.

afbeelding van Giovanni Campbell

Hou er daarnaast rekening mee dat het een vrij prijzig project is per individuele deelnemer en dat we bij de begroting een sluitend dekkingsplan willen zien, met daarop ook inkomsten van andere financiers en/of samenwerkingspartners. Je kan hiervoor onze format voor een modelbegroting downloaden en invullen.

Heb je hier nog vragen over?

 

afbeelding van Riv Rigters

Best Giovannie, waar is jullie format voor modelbegroting te vinden?

afbeelding van Giovanni Campbell

als je bent ingelogd, kun je naar het tabblad 'bewerken'. Dan verschijnen vervolgens nieuwe tabbladen. In het middelste tabblad vind je de modelbegroting in de zin "Gebruik hiervoor deze downloadbare modelbegroting. "

Gaat het lukken?

 

afbeelding van Riv Rigters

Waar kan ik deze modelbegroting terugvinden? Samenwerkingspartners zijn er zeker, naast Reclassering en het OM steken wij er vanuit onze eigen bedrijven ook tijd, middelen en geld in. We gaan zorgen voor een duidelijk dekkingsplan, zijn daar nog bepaalde richtlijnen voor die wij moeten hanteren?

afbeelding van Giovanni Campbell

Eerder gaf ik aan dat we op dit platform een duidelijk onderscheid maken in vrijetijdsbeoefening en loopbaanbegeleiding. De Jobcoach biedt natuurlijk een hele mooie gelegenheid voor de deelnemers om mee te denken over vervolgstappen en de verdere invulling na dit project. Het grootste deel van de aanvraag richt zich echter hierop, waardoor ik het lastig vind om concrete aanwijzingen te geven over het beoefenen van kunst en cultuur in de vrije tijd. Hoe kijken jullie hiertegen aan?

afbeelding van Riv Rigters

Ik denk dat dit hele traject vrijwel te benoemen valt als kunst en cultuur in de vrije tijd, oa storytelling, rap/songwriting, video en autobiografisch schrijven komen voorbij en dat valt allemaal in de eerste 8 weken. Het loopbaan gedeelte komt echt aan bod in de laatste vier weken van de in totaal 12 weken dus lijkt mij dat beoefenen van kunst en cultuur ruimschoots nog aan bod komt.

afbeelding van Riv Rigters

Best Giovanni,

Zou je nog een terugkoppeling kunnen geven op bovenstaande reactie op jouw antwoord?

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor je toelichting en toevoeging aan het plan. De verduidelijking roept tegelijkertijd ook weer nieuwe vragen op. Je beschrijft dat je met deze werkwijze wilt werken aan de veranderbereidheid van de deelnemers. Betekent dit dat de deelnemers al voordat ze meedoen hebben aangegeven te willen veranderen binnen een kunst en cultuurproject? Of is dit een verplicht onderdeel van het reclasseringstraject en wordt dan aan de hand van hun deelname bepaald wat de veranderbereidheid is?

Kun je daarom iets meer beschrijven over de motivatie van de deelnemers bij de start van het project en hoe de inhoudelijke opzet past bij hun behoeften?

 

Pagina's