menu denk mee beslis mee maak mee

Criminal Minded

Het inzetten van creatieve middelen en...

Criminal Minded
17 september 2018 tot 3 december 2018

€12.500

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Criminal Minded

Het inzetten van creatieve middelen en werkwijzen bij jong volwassenen onder reclasseringstoezicht

afbeelding van Riv Rigters

Ingediend door:

Riv Rigters

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we onze doelgroep helpen aan een vervolgstap in hun loopbaan?

Wat ga je doen?: 

Kernwerkzaamheden van de reclassering zijn advies, toezicht, werkstraf, gedragsinterventies en toe leiden naar zorg. Doel is het verminderen van recidive en het bevorderen van inclusie en maatschappelijke participatie. De reclassering krijgt sinds enige tijd meer ruimte om persoons-gericht maatwerk te leveren en toe te leiden naar innovatieve werkwijzen en projecten (Bosker & Lünnemann, 2016). Onder de noemer Ruim Baan voor Betekenisvol Maatwerken wordt gezocht naar een andere manier van werken met burgers die zijn aangehouden voor een delict, waar ernstige sociale problematiek onder schuil gaat. Reclasseringswerkers worden gestimuleerd om out of the box te denken, aansluiting te vinden bij het sociale domein en context- en herstelgericht te werken. 

In dit project wordt een nieuw initiatief onder de loep genomen: Criminal Minded. Een cursus bestaande uit acht workshops, vier individuele contacten en een gezamenlijke afsluiting. Met creatieve werkwijzen en middelen als storytelling, rap, spoken word, poëzie, dans en geïnspireerd door ervaringsdeskundigen, rolmodellen, artiesten en ondernemers worden de deelnemers met reclasseringstoezicht geholpen in de zoektocht naar een nieuwe baan of stageplek. 

Vorig jaar is er een pilot uitgevoerd door Hogeschool Utrecht en d.m.v. een participatief onderzoek is beschrijvend en met visuele middelen in kaart gebracht wie aan de cursus hebben deelgenomen, wat er gedurende workshops is gedaan en wat dit de deelnemers heeft opgeleverd.

De onderzoeksvraag was: 'biedt de cursus Criminal Minded aan jong volwassenen met reclasseringstoezicht de mogelijkheid om, middels creatieve middelen, hun sterke punten in kaart te laten brengen en hen aan te laten haken bij opleiding, werk of ander levensdoel?'

De resultaten waren positief. Aan de hand van dat onderoek geloven we dat door Criminal Minded jong volwassenen minder snel in aanraking komen met politie en dat ze minder snel terugvallen op oude gewoontes. 


afbeelding van Joop van van Liere

Dag Riv,

Welkom op dit platform waar je plan uit kan groeien tot een succesvolle aanvraag.

Als coach bij het fonds mag ik meedenken om je plan verder te ontwikkelen binnen de geldende criteria o.m. omschreven als: 'Experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd'.

Ik vind Criminal Minded een boeiend project en ben benieuwd naar de uitwerking van de lading van het experiment en de link met kunst. Wat is er precies experimenteel aan dit project? Hoe ziet de vertaling van de  positieve resultaten uit het onderzoek naar het experiment in het project er uit? Waar begint het experiment, hoe kom je van stap naar stap en hoe zul je na afloop weten dat het experiment de gewenste output oplevert?
Welke effecten worden verwacht die anders niet zouden ontstaan?

Je antwoord mag worden meegenomen in de uitwerking van je plan, links in beeld. Naast deze coachingsinbreng verschijnen er in deze chat ook nog belangrijke reacties van adviseurs.

Ik ben benieuwd naar het vervolg!