menu denk mee beslis mee maak mee

Club Amsterdam Klezmer Workshops

vernieuwing, verbreding en crossovers in klezmer

Amsterdam Klezmer Band/Stichting Rettisj en Kippevet
27 januari 2019 tot 27 december 2020
muziek
jongeren, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Club Amsterdam Klezmer Online

Door Ottoline Rijks op ma 12 okt

De clubavonden kunnen niet meer plaatsvinden of slechts voor een zeer beperkt publiek, dus de Amsterdam Klezmer Band presenteert CAK online....

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Club Amsterdam Klezmer Workshops

vernieuwing, verbreding en crossovers in klezmer

afbeelding van Ottoline Rijks

Ingediend door:

Ottoline Rijks

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Zou het goed zijn tot te groeien naar een workshoporkest?

Wat ga je doen?: 

Wat
Twee series van 7 thematische workshops georganiseerd door de Amsterdam Klezmer Band (AKB). De workshops zijn gekoppeld aan maandelijkse clubavonden in de Mezrab in Amsterdam, ze hebben steeds hetzelfde thema. Als voor de clubavond bijvoorbeeld muzikale gasten zijn uitgenodigd uit de jazz/impro hoek, dan gaat de workshop over improvisatie. Staat de avond in het teken van klezmer- en Balkanmuziek dan gaat de workshop over de raakvlakken tussen deze twee stijlen. De workshops worden geleid door een van de musici vande Amsterdam Klezmer Band. De workshops vinden de zondag voorafgaand aan de clubavond plaats en de deelnemers hebben gratis toegang tot het concert. Je kan ook lid worden van de Club Amsterdam Klezmer en krijgt dan voorafgaand aan de clubavond informatie over het thema. Een maal per seizoen is er een workshop voor Jong Talent, 12 tot 18 jaar.

Voor wie
In de meeste muziekgenres, of het nu gaat om klassieke muziek, jazz of pop, bestaat er voor de amateurmuzikant een uitgebreid stapsgewijs traject via muziekscholen, leerorkesten, amateurensembles en bands om langzaam steeds een stapje verder te komen. Het is een min of meer geïnstitutionaliseerd traject, denk bijvoorbeeld aan de rol die de Hafabra speelt bij het stimuleren van muzikale ontwikkeling en het enorme reservoir aan repertoire dat dankzij die organisatie aan beginnende muziekgezelschappen ter beschikking staat.

Een dergelijke structuur bestaat niet binnen de wereldmuziek. Amateurs die belangstelling hebben voor wereldmuziek zijn aangewezen op incidentele workshops en scharrelen hun repertoire her en der bij elkaar. De AKB wil een rol spelen in het toegankelijk maken van dit repertoire. Om te kunnen peilen op wat voor manier we deze rol het best kunnen vervullen is het belangrijk allereerst contact te leggen met de doelgroep. Omdat er geen bestaand platform is om deze stijl en dit repertoire te presenteren kan dat in eerste instantie alleen op ons eigen initiatief. Daarom zijn de workshops een integraal onderdeel van de clubavonden. Uit onderzoek is gebleken dat de amateurmusici die de workshops volgen voor 42% uit onze eigen achterban komen. Onder ons publiek is dus behoefte aan het niet alleen luisteren, maar ook actief beoefenen van muziek.

We hebben de workshopkandidaten uiteraard niet alleen geworven onder het clubavond publiek. Aan de workshops ging een uitgebreide flyercampagne vooraf, we hebben alle muziekscholen in de omgeving aangeschreven, de workshops gepromoot in het eigen netwerk van muzikanten en muziekdocenten en we hebben amateurorkesten en Big Bands aangeschreven.

We hebben de deelnemers het eerste seizoen steeds achteraf een enquête toegestuurd, zodat we het aanbod beter kunnen afstemmen op de vraag. Vijftig procent van het totaal aantal deelnemers heeft de enquête ingevuld. Hieruit kwam naar voren:
42% van de deelnemers kwam bij de workshop via de promotie van de klezmer band, een derde via vrienden/familie en de overige 33 % werd door muziekdocenten geattendeerd op de workshops. Meer dan 95% van de deelnemers waardeert de workshop goed tot zeer goed. De deelnemers geven aan veel geleerd te hebben over klezmerstijlen en -toonladders, over improvisatie en samenspel. Op de vraag wat er beter kan, willen ze eigenlijk allemaal meer: meer van tevoren kunnen oefenen, meer follow-up, meer feedback, meer workshoptijd. 95% van de deelnemers zegt dan ook graag nog een keer mee te willen doen aan een workshop.

Dat men graag een vervolg ziet op de workshops kunnen wij ook aflezen aan de eerste aanmeldingen voor het nieuwe seizoen. Niet alleen stromen de aanmeldingen binnen, we zien ook mensen terug die vorig jaar ook meededen. We blijven de ervaring monitoren en proberen zo het aanbod af te stemmen op de verwachtingen en de wensen van de deelnemers. Op termijn groeit er misschien een vastere samenwerking uit, ontstaat er misschien een workshoporkest dat het hele jaar door samen speelt. Dat weten wij op dit moment nog niet, dat is immers ook sterk afhankelijk van de wensen van de deelnemers. Een maal per jaar is de workshop specifiek gericht op jong talent, amateurmusici van 12 tot en met 18 jaar, met deze groep wordt twee middagen gewerkt en zij presenteren ook een stuk op de clubavond. Zo’n ontwikkeling zou voor een workshoporkest voor volwassenen ook denkbaar zijn. De vraag op wat voor manier de deelnemers een vervolg op de workshop voor zich zien, nemen wij mee in onze enquête.

Waarom
De Amsterdam Klezmer Band (AKB) heeft een unieke eigen muziekstijl ontwikkeld. De band gebruikt het muzikale idioom van de klezmer, (Oost-Europese Joodse volksmuziek voor bruiloften, feesten en begrafenissen) maar speelt voor 90% eigen, nieuwe composities. De AKB ziet traditionele klezmer en Balkan als een belangrijke en rijke muzikale bron, maar kiest er voor de traditie te vernieuwen. Klezmer moet een open muziekgenre zijn, een genre dat zich blijft ontwikkelen. Daarom zoekt de AKB op de clubavonden de artistieke uitdaging door op zoek te gaan naar raakvlakken met andere genres en ongewone samenwerkingen te organiseren. We willen het publiek deelgenoot maken van die ontwikkeling en kruisbestuiving. We willen dit op zoveel mogelijk manieren met het publiek delen, door het te laten horen, door er over te vertellen én door samen te spelen.

Ervaringen
De eerste anderhalf jaar zijn de clubavonden en workshops ondersteund door het VSB-Fonds. We hebben daardoor al enige ervaring kunnen opdoen met deze vorm van participatie. De leden van de AKB vonden het een bijzondere ervaring om zich op een andere manier tot hun publiek, hun fans te verhouden. We hebben net weer een nieuwe serie workshops aangekondigd en deze zijn met veel enthousiasme begroet, er is een groeiende belangstelling. De impact van de clubavonden en workshops moet zich als een olievlek verspreiden over de stad. Zodat degenen die belangstelling hebben voor klezmer en wereldmuziek ons weten te vinden. Wij vinden het belangrijk om deze, voor ons nieuwe manier om onze muzikale ontwikkeling te delen met het publiek voort kunnen zetten.

 

 

Hoe ga je te werk?: 

Inhoud
Om te zorgen voor een gevarieerd aanbod, hebben de workshops verschillende thema's. Dit betekent dat enthousiaste deelnemers in principe alle workshops kunnen volgen, er zit geen dubbeling in het aanbod. Er zijn 7 thema’s, een voor iedere maand van het seizoen: een avond waarop de muziek uit een bepaald land centraal staat, een avond voor jong talent, avonden gericht op de cross over van klezmer met pop of met jazz, een avond met de nadruk op vocalen, een avond gefocust op één instrument  en een avond met theatrale elementen. Per jaar worden deze thema's anders ingevuld, geen een workshop is dus hetzelfde. Afhankelijk van de inhoud van de workshop worden er van te voren stukken rondgestuurd aan de deelnemers, zodat ze zich kunnen voorbereiden en er zo goed mogelijk gewerkt kan worden op de middag zelf. De workshop bestaat uit (veel) spelen, maar ook uit een deel theorie over de verschillende muziekstijlen die de revue passeren. Er is altijd ruimte voor vragen van de deelnemers, daar wordt ook iedere keer dankbaar gebruik van gemaakt. De workshop voor jong talent neemt een bijzondere plaats in, deze is speciaal gericht op jongeren tussen 12 en 18, kent een intensievere en langere voorbereiding en eindigt in een presentatie op de erbij horende clubavond. Voor de workshop jong talent werken de workshopleiders samen met muziekscholen in Amsterdam en met de muziekdocenten van de deelnemers. De workshops worden gegeven door leden van de AKB. De workshopdeelnemers hebben gratis toegang tot de eerstvolgende Club Amsterdam Klezmeravond. De workshops vinden plaats in de Q-Factory.

Doel
Het doel van dit project is om via de clubavonden en de workshops de rijkdom van het klezmer- en wereldmuziekrepertoire dat de AKB heeft ontwikkeld te ontsluiten voor amateurmusici, zowel volwassenen als jongeren. De workshops zijn onlosmakelijk verbonden met de clubavonden. In de Club Amsterdam Klezmer maakt de AKB zich sterk voor een kwalitatief hoogwaardige wereldmuziekscene, spreekt de AKB een jonger publiek aan en doet de band inspiratie op bij andere stijlen (bv jazz, afrobeat, pop) en disciplines (bv beeldende kunst). De Club Amsterdam Klezmer is meer dan een clubavond, het is de thuisbasis van een community, een scene. De AKB wil de muziek die de afgelopen 20 jaar haar inspiratiebron is geweest delen met collegamusici en met het publiek. Door op te treden als gastheer, programmeur en bespeler van deze avonden en door de workshops willen wij ons stempel drukken op de Nederlandse balkan/klezmerscene en willen wij ‘amsterdam klezmer’ verheffen tot keurmerk. ‘Amsterdam Klezmer’ is namelijk meer dan de naam van een band. Het is een stijl, de eclectische en eigen stijl van de Amsterdam Klezmer Band. De band gebruikt het muzikale idioom van de klezmer, maar speelt voor 90% eigen, nieuwe composities. Geen andere band is zo productief en vernieuwend waar het gaat om het tot stand brengen van nieuw eigentijds origineel klezmer repertoire. De AKB ziet traditionele klezmer en Balkan als een belangrijke en rijke muzikale bron, maar kiest er voor de traditie te vernieuwen.

De AKB heeft door de jaren heen een enorme hoeveelheid eigen repertoire geschreven waarvan een flink deel zeer geschikt is voor workshop en leerorkest situaties. We willen dit enorme muzikale reservoir zichtbaar en toegankelijk maken voor amateurmusici en jong talent. De stukken hebben een gedifferentieerde moeilijkheidsgraad en zijn gemakkelijk te arrangeren voor uiteenlopende bezettingen. Er is momenteel al vaak vraag naar onze stukken vanuit de wereld van amateurorkesten. We willen fungeren als spin in het web of als kenniscentrum voor de klezmer/balkanmuziek.

Doelgroep
De workshops zijn gericht op amateurmusici die meer willen weten over klezmer en over de aan klezmer verwante stijlen of die juist nieuwsgierig zijn naar het idioom van cross-over stijlen,  zoals klezmer en hiphop of klezmer en jazz.
Zoals ook blijkt uit de Club Amsterdam Klezmerledenlijst: er zijn enorm veel actieve amateurmusici in Amsterdam. Er is dus potentieel een enorm grote markt voor workshops. Voor de workshops benaderen wij uiteraard de clubleden, maar daarnaast ook alle amateurorkesten, muziekscholen en –opleidingen in en rond Amsterdam. Het thema jeugd/talent neemt jaarlijks een bijzondere plaats in. Tijdens de pilot was er een zeer geslaagde samenwerking met de muziekschool Amsterdam. Het jeugdklezmerorkest repeteerde een paar maal onder leiding van bandleden en trad vervolgens op een van de avonden op. De samenwerking met de muziekschool is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste uitwisseling tussen de AKB en verschillende docenten en leerorkesten van de muziekschool. Over deze samenwerking verderop meer.

 

Met wie werk je samen?: 

AKB - Mezrab
De clubavonden vinden plaats in de Mezrab in Amsterdam. De Mezrab is oorspronkelijk een podium voor storytelling dat een jong publiek trekt. Zij hebben ambities om meer te ondernemen op het terrein van de (wereld)muziek. De Amsterdam Klezmer Band wil graag haar publiek verjongen en vindt in de Mezrab een jongere doelgroep die geinteresseerd is in wereldmuziek. Deze ambities komen samen in de Club Amsterdam Klezmer avonden. De Mezrab en de AKB verzorgen gezamenlijk de PR voor de avonden. Op de avond met theatrale elementen treden storytellers van de Mezrab op, de samenwerking is niet alleen organisatorisch, maar ook inhoudelijk.

AKB - Muziekschool Amsterdam - jong talent
In eerste instantie is er contact opgenomen met Emirhan Tuga, docent op Muziekschool Amsterdam, locatie Zuid. Hij geeft daar les en heeft een aantal leerorkesten van verschillend niveau en verschillende leeftijdscategorie onder zijn hoede op het terrein van de zigeuner/klezmermuziek. Een aantal AKB musici had al contact met Emirhan en speelde al eens als 'guest star' op een presentatie-avond van deze orkesten. Samenspelen met een professionele musicus is voor zulke orkesten inspirerend en enthousiasmerend, zó kan het klinken!
In de pilotfase van de clubavonden/workshops is er samengewerkt met Emirhan Tuga en jongeren klezmerband Klezmagic. Twee leden van de AKB, trompetist Gijs Levelt en accordeonist Theo van Tol, hebben repertoire voorbereid en dit repertoire is olv docent Emirhan Tuga ingestudeerd met Klezmagic. Ter voorbereiding voor een optreden op de clubavond kreeg Klezmagic een masterclass van de AKB musici en uiteindelijk stonden ze samen op het podium. Zo krijgen ze niet alleen extra muzikale bagage, maar ook podiumervaring. Dit was dus een inhoudelijke, educatieve samenwerking, waarbij ook is samengewerkt op het gebied van publiciteit.

Uit deze eerste samenwerking is de wens voortgekomen om zelf een groep jonge musici bij elkaar te brengen, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. We hebben Emirhan Tuga gevraagd om dit onder de aandacht te brengen van zijn leerlingen en van andere docenten (ook binnen andere afdelingen van de muziekschool) en hun leerlingen. Alle deelnemers krijgen van te voren materiaal toegestuurd dat ze gezamenlijk met hun eigen muziekdocent kunnen instuderen. Voor de muziekdocenten is dit om allerlei redenen interessant. De AKB levert lesmateriaal aan en biedt ook de mogelijkheid om podiumervaring op te doen. Theo van Tol en Gijs Levelt zijn inmiddels ook bij andere presentatie-avonden geweest. De uitwisseling met professionele musici, de voorbeeldfunctie die daar vanuit gaat, de toegang tot nieuw en fris repertoire, hebben allemaal een positieve uitwerking op het enthousiasme van de muziekleerlingen. Als er jonge deelnemers op de workshop afkomen die nog geen les hebben, kunnen wij ze bovendien verwijzen naar de muziekschool: 'als je structureel verder wil, moet je bij de muziekschool zijn.' Zo vullen de twee organisaties elkaar aan.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Toekomst
Aan het begin van deze aanvraag heb ik de vraag opgeworpen: Zou het goed zijn toe te groeien naar een AKB workshoporkest? Het lijkt ons zeker interessant om dit te onderzoeken. Hoe geef je een vervolg aan de workshops?
Een AKB junior orkest of een klezmer workshoporkest voor vowassenen zou het repertoire verder kunnen uitdragen. Zo'n gezelschap kan zichtbaar en hoorbaar maken dat het repertoire speelbaar en toegankelijk is voor iedereen. En zo de positie van de AKB als kenniscentrum voor vernieuwende en originele klezmer- en balkanstukken versterken. Zodat de enthousiaste amateur en het repertoire elkaar weten te vinden.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
14 workshops 140  
14 clubavonden   1960
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het repertoire van de Amsterdam Klezmer Band is bijzonder, de band heeft de afgelopen 20 jaar een enorme hoeveelheid stukken gecomponeerd.  De meeste klezmerbands leunen zwaar op het traditionele klezmerrepertoire, maar de AKB speelt voor 90% eigen stukken. Composities die de grenzen van klezmer opzoeken, die de stijl vernieuwen, die inspiratie zoeken bij andere genres (jazz, hiphop) en die het genre levend houden. Deze schat aan materiaal wil de band graag delen. Bovendien heeft de AKB zeer veel kennis opgebouwd van klezmer en balkanmuziek en van wereldmuziek in het algemeen. De weg naar professioneel en hoogwaardig repertoire is voor amateur wereldmuziekorkesten niet zo overzichtelijk als bijvoorbeeld voor een amateur jazz-bigband of een jeugdorkest. De AKB wil een brug slaan tussen vraag en aanbod, tot nu toe gebeurde dat op incidentele basis. Een bandlid werd af en toe benaderd door een orkest voor een arrangement of een van de bandleden hoorde een amateurband ineens een stuk van de AKB spelen. De Amsterdam Klezmer Band wil zich zichtbaarder opstellen en zo fungeren als kenniscentrum voor alle amateurs met liefde voor wereldmuziek. De interactie in de workshops brengt ook de musici van de AKB iets nieuws, ze komen op een andere manier in contact met hun achterban. Het draagt bij aan het creëren van een hechte community. Binnen die community is de AKB de spil die haar kennis en ervaring uitdraagt en uitwisselt met collega musici, het publiek, de workshopdeelnemers, de muziekleerlingen en hun docenten. De clubavonden en workshops zijn de plekken waar deze kruisbestuiving plaatsvindt, waar al deze lijnen samenkomen.

Begroting: 

Wij vragen bij het Fonds Cultuurparticipatie 7.500 euro per jaar aan voor een periode van twee jaar. Dit bedrag maakt 16% uit van onze totale begroting.

We besteden de subsidie aan:

  • Workshops: repetitieruimte, workshopleider.
  • Presentatie op de clubavond van de Jong Talent workshop
  • Workshopactiviteiten overige clubavonden
  • Publiciteit en promotie: social media campagne, postering, publiciteitsmedewerker
  • Drukwerk en vormgeving: flyers, ontwerp
  • Coördinatie en productie: zakelijk leider, productieassistent
  • Verslaglegging: publieksonderzoek, video opnames
  • Administratie: boekhouding en kantoorkosten

Het benodigde budget voor dit project wordt alsvolgt gefinancierd:
25% Publieksinkomsten
44% Amsterdams Fonds voor de Kunst
15% Fonds Podium Kunsten
16% Fonds voor Cultuurparticipatie – in aanvraag

Locatie(s): 
Muziekschool Amsterdam
Mezrab Amsterdam, podium voor muziek, storytelling en dans
Q-Factory Amsterdam, repetitiehuis

Uitslag Beslis mee

FCP29
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 127 gestemd
totaal79
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Club Amsterdam Klezmer Workshops wil je vernieuwing, verbreding en cross-overs realiseren in de Klezmer. Ik heb kritisch gekeken naar jullie plan, omdat dit op het eerste gezicht overkwam als een bestaande activiteit, sterk gericht op de clubavonden in de Mezrab, met een beperkt aandeel voor de amateurdeelnemer. Toch zie ik bij nadere beschouwing dat er wel degelijk een vernieuwende activiteit wordt georganiseerd, die een grote impact kan hebben op de jonge deelnemers. Want zoals je schrijft: voor de meeste muziekgenres, of het nu gaat om klassieke muziek, jazz of pop, bestaat er voor de amateurmuzikant een uitgebreid stapsgewijs traject via muziekscholen, leerorkesten, amateurensembles en bands om langzaam steeds een stapje verder te komen. Een dergelijke structuur bestaat niet binnen de wereldmuziek en de klezmer. De Amsterdam Klezmer Band - een bekende naam in de wereldmuziek, met een grote aanhang - lijkt een geschikte partij om dit te veranderen, de manier waarop jullie dat aanpakken biedt voldoende vertrouwen en de samenwerking is goed gekozen. Ik zie dan ook uit naar jullie blog!

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met dit project wil de Amsterdam Klezmer Band inzetten op vernieuwing, verbreding en crossovers. Vanuit eerdere ervaring met workshops en clubavonden wordt een volgende stap gezet om jongeren te bereiken en blijvend te betrekken. Middel is een meerjarig traject waarbinnen de deelnemers eigen thema’s kunnen kiezen en experimenteren op het podium. Hier is goed over nagedacht en de opzet overtuigt dat er volop ruimte is voor hun creatieve ontwikkeling. Ook is het positief dat jullie verder dan het eigen netwerk hebben gekeken om deelnemers te werven. Wel valt op dat de gekozen partners al goed bekend zijn, dus in die zin is de samenwerking niet bijzonder vernieuwend. Gelet op jullie aanpak heb ik er desalniettemin vertrouwen in dat jullie – ook met dit project - een waardevolle rol kunnen spelen binnen de klezmer en de opleiding van jonge klezmermuzikanten. Wel valt het op dat jullie ondanks de landelijke ambities sterk op Amsterdam gericht zijn, dus  denk er ook over na hoe jullie na dit project jullie bereik willen gaan verbreden. Maar voor nu past dit nog goed. Ik wens jullie veel succes bij de uitvoering!

afbeelding van Ottoline Rijks

Beste Alexander,

Ik heb een nieuwe toelichting op de begroting geupload, die de relatie tussen de workshops en de clubavonden verduidelijkt. Ik hoop dat ik hiermee alle vragen heb beantwoord en bied het project hiermee aan ter beoordeling voor de beslis-mee fase.

vriendelijke groet,

Ottoline Rijks

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Ottoline,

Ik heb nog één vraag, en die gaat over de begroting. Je schrijft dat jullie het workshoptraject en de clubavonden als één geheel zien, en daarom heb je een gezamenlijke begroting geüpload. Ik snap dat vanuit jullie gezien wel. Maar wij kijken naar andere dingen, zo zijn de clubavonden bestaande activiteiten, waardoor die in principe niet - in elk geval niet in hun geheel - in aanmerking komen voor ondersteuning door Jij Maakt Het Mee. Het gedeelte waarin de deelnemers aan de workshop ook deelnemen aan de clubavond is wel nieuw, maar hoe zich dat verhoudt tot de bestaande clubavonden wordt niet duidelijk. Dat maakt het voor ons wel moeilijk om te zien welk deel van de begroting echt ten goede komt aan de cultuurparticiptie in de vrije tijd. Zou je dat kunnen toelichten? Je kan een begroting uploaden waarin je alleen de kosten van de workshops en de begeleiding van de workshopdeelnemers tijdens de clubavonden opneemt, je kan de bestaande begroting aanpassen, of een nieuwe toelichting uploaden. Ik ben benieuwd.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Ottoline,

Je hebt nog een kleine twee weken voordat je plan door moet naar de Beslis mee-fase. Ik raad je aan om niet te lang te wachten met het aanpassen van je plan. Als je dat vlak voor de deadline doet, kunnen wij je niet meer helpen om je plan kansrijker te maken. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Ottoline,

Ik zie dat je je plan aangevuld hebt. Dat niet de AKB, maar de amateurdeelnemers centraal staan wordt nu een stuk duidelijker. Wat ik nog wel mis, is de (wederkerige) samenwerking, die voor Jij Maakt Het Mee een vereiste is. Daarnaast ben ik benieuwd naar je begroting. Je kan een modelbegroting downloaden bij het tabblad 'bewerken' -> 'Denk mee (meer projectinformatie)', die invullen en weer uploaden.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Ottoline,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Jij Maakt Het Mee ondersteunt vernieuwende projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat.

Je wilt een aantal workshops organiseren door de Amsterdam Klezmer Band. In je plan lijken de AKB en hun publiek centraal te staan. Jij Maakt Het Mee is juist op zoek naar projecten waarbij de amateurdeelnemers volledig centraal staan: wie zijn die deelnemers? Wat zijn hun wensen, vragen en behoeften? waar vinden jullie die deelnemers? Welke ontwikkeling maken ze door en wat is het effect op de lange termijn? Dat zijn allemaal vragen die je plan bij me opwerpt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat een wederkerige samenwerking onderdeel is van je plan.

via het tabblad 'bewerken' -> 'Denk mee (meer projectinformatie)' kan je je plan aanvullen en antwoorden op deze vragen verwerken. Ook kun je daar een sluitende begroting uploaden.

Succes!