menu denk mee beslis mee maak mee

Clairette

volgende stap in actief muziektheater

Muziektheatervereniging La Mascotte
17 september 2018 tot 28 februari 2019
muziektheater
jongeren, kinderen, volwassenen
onze website / check facebook
€11.600

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Gelukkig hebben we de foto's nog.....

Door Wim ten Hove op zo 28 apr

Een groot deel van La Mascotte was 2 maart op de Acteerproeverij aanwezig, inclusief het nieuw gevormde jeugdkoor. Samen met vier externe...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Clairette

volgende stap in actief muziektheater

afbeelding van Wim ten Hove

Ingediend door:

Wim ten Hove

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Welke volgende stap, met behoud van kwaliteit, raad je ons aan?

Wat ga je doen?: 

Het Wilde Idee van La Mascotte!

La Mascotte maakt samen met amateurs en professionals al jaren prachtige, goedbezochte, muziektheatervoorstellingen, opera en operette, van hoogstaande kwaliteit. Tevens is La Mascotte een warm bad en een veilige plek om je te ontwikkelen, voor jong en oud, voor iedereen van 10 tot 100 jaar.
Iets wat zo goed is en zo gedragen wordt, willen we niet drastisch veranderen. Uit de verderop genoemde uitdagingen en kansen blijkt dat er zeker ruimte is voor verbetering door vernieuwing!

Wij hebben het wilde idee opgevat om bij het maken van onze nieuwe voorstelling ‘Clairette’ in te zetten op verdieping en verbreding in de ontwikkeling van onze eigen leden. En dit niet alleen in muziek en spel, maar ook in beeldende kunst en dans. We maken onze eigen bewerking van deze Opéra Comique tot een ‘Totaaltheater’ voorstelling.  Daarin komen muziek, theatrale expressie, dans, kleding, decor en dialogen samen en spiegelen we de situatie rond de Franse Revolutie aan het huidige tijdsbeeld. Hier vindt een kruisbestuiving plaats tussen jong en oud, amateur en professioneel, ervaren en onervaren, leden en niet leden. We werken samen, maken gebruik van kunstdisciplines en opleidingsfaciliteiten die binnen het Cultuurbedrijf onder handbereik aanwezig zijn! 

 1. Kostuum- en decorontwerp door eigen leden!

Verdieping door in te zetten op creativiteitsontwikkeling en eigenaarschap van onze eigen leden en vrijwilligers. We willen dat die zich ontpoppen tot semi professionele kostuum- en decorontwerpers en vormgevers. De eerste slag vanuit een brainstormsessie met leden en vrijwilligers is al gemaakt. Deze uitgangspunten zijn in de geüploade foto’s beschreven en dienen als beeldvorming voor het regieconcept bij aanvragen voor fondsen en subsidies. Het levert artistiek gezien een originele invalhoek op, met een verrassend eigen signatuur. In de komende periode bieden we elkaar alle ruimte om in dat concept eigen vormgeving te ontwikkelen. Deelnemers worden eigenaar en beslissen in overleg met de regisseur wat ze maken.

 1. Dans! Iedereen danst de Charleston

We geven dit jaar de voorstelling een Mondriaan-achtige verband zoals je die herkent uit de strakke tulpenvelden in de Noordoostpolder.  De ontwikkeling van de hoofdpersoon vertoont in dit stuk deels overeenkomsten met de artistieke ontwikkeling van Piet Mondriaan: van figuratief tot kubisme, van een natuurlijke plek in de omgeving waar je opgroeit tot een strakke vormgeving van jouw ideaal.
Dansers onderstrepen het keerpunt in het tijdsgewricht van Piet Mondriaan: de wals, waarin de vrouw wordt geleid, gaat over in de charleston. De positie van de vrouw in de samenleving wijzigt zich daarmee fundamenteel, het idee van een maakbare wereld ook voor haar begint vorm te krijgen. Bijkomend aspect: Mondriaan was een verzot danser en hield van charleston.
Dans maakt niet alleen de voorstelling aantrekkelijk, maar maakt het ook aantrekkelijker voor mensen om mee te doen. Onze jonge leden geven aan dat ze graag meedoen aan de dans.
Onze “Clairette” vraagt om dans.

 1. La Mascotte, een podiumplek en applaus voor ambitieuze zangers en nieuwe deelnemertjes.

Binnen het jeugdkoor en binnen ook binnen het volwassenkoor zijn er jonge ambitieuze zangers die de droom hebben om zich verder te ontwikkelen als zanger. Enkelen willen zelfs de stap naar het conservatorium maken. Daarnaast werken we voor invulling van de solistenrollen met net afgestudeerde conservatoriumstudenten. Voor hen een uitgelezen kans om ervaring op te doen.
Ook op dit terrein ligt er een vraag waar we graag een experiment mee aangaan.
Hoe kunnen we nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van deze jonge zangers en van La Mascotte een broeinest maken voor talentvolle klassieke zangers? Hoe vullen we het jeugdkoor van onder af aan met nieuwe deelnemertjes?

Aanleiding

La Mascotte is een zeer succesvol opera koor met een actueel ledental van 53 leden en 18 vrijwilligers. De koorleden variërend in leeftijd van 14 tot 88 jaar, waarvan nu 20% onder de 18 jaar.
Ze behoort tot de ca 8 overgebleven verenigingen in Nederland die in staat zijn regelmatig, veelal jaarlijks, een geënsceneerde productie op semiprofessioneel niveau uit te voeren. In Flevoland is zij de enige.
Maar ondanks de successen loopt La Mascotte tegen enkele dilemma’s of positief geformuleerd, uitdagingen aan.

Na eerste pilots op projectbasis zijn onze jongeren onder de 18 jaar vanaf 2016, 2017 als volwaardig lid opgenomen in de vereniging. Grote leeftijdsdiversiteit in de vereniging is fantastisch. Mensen leren van elkaar en de ouderen genieten volop van de zich ontwikkelende jongeren. Een plek waar jongere mensen hun muziek en speltalenten volop kunnen ontwikkelen en ervaringen kunnen op doen. Toch blijft het lastig om voor alle mensen en leeftijden voldoende vermaak, ontwikkeling en uitdaging te bieden.
We trekken met onze pilots wel jongeren aan maar omdat er geen vervolgopleidingen zijn in deze polder, trekken zij na de middelbare school veelal weg. Het steeds opnieuw aantrekken van jongeren  vereist een specifieke aanpak omdat we het hier hebben over een discipline die op het eerste gezicht niet aansluit bij hun belevingswereld.

Daarnaast is er een groep mensen van ongeveer 35 tot 70 jaar. Een deel geniet van het wekelijkse uitstapje. Lekker zingen en spelen en toewerken naar een prachtige muziektheaterproductie van hoge kwaliteit. Het zingen en spelen onder leiding van vakmensen en uiteindelijk de voorstelling in een groot theater is voor velen een belangrijke drive. Maar een deel van deze mensen heeft nog veel meer in hun mars. Ze zetten zich op allerlei manieren voor de vereniging in. Met name in sponsorwerving, de uitvoering van decorstukken en kostuums. Tot op heden is er echter nauwelijks een beroep gedaan op hun eigen creativiteit en kwaliteiten als vormgevers.

Uitdagingen

 • Een grote groep 70 plussers. Vergrijzing is groot. Natuurlijk willen we de warme plek blijven waar deze mensen genieten van samenzijn, muziek en theater maken. Maar we moeten ons blijven richten op en aanvullen van onze jonge leden. Om interessant te zijn voor nieuwe leden in het leeftijd  tussensegment moeten we verfrissend en uitdagend zijn.
 • Vorig jaar zijn de decorontwerper en ervaren decorbouwers gestopt. Dit jaar is onze vaste kostuumontwerper gestopt. Een noodsituatie. Hoe zorgen we voor een oplossing waarbij we een beroep op de eigen creativiteit van de leden, maar we ze niet overvragen en tegelijkertijd de kwaliteit van de productie bewaken? Kunnen we nieuwe vrijwilligers aantrekken die gevoel hebben voor techniek en gevoel voor mode?
 • Opera/operette als uitstervend genre. Hoe maken we het aantrekkelijk? Veel verenigingen zijn overgegaan op musical. Dat willen wij niet, maar het blijft een uitdaging om het publiek te verleiden naar onze voorstelling te gaan en potentiele leden aan ons te binden. Kunnen we contact zoeken met mensen met een oratorium, kerkkoor of musical interesse die wel de stap willen maken naar onze afgestofte versies van klassiek muziektheater? De demografische situatie met een groot verzorgingsgebied brengt extra uitdagingen met zich mee.
 • We hebben in die pilots gemerkt, dat onze jongeren naast het “grote” koor ook behoefte hebben aan een “eigen” werk en ontwikkelomgeving. Hoe kunnen we dit structureel samen met het Cultuurbedrijf vorm geven? Hoe matchen we het verschil in leertempo in de weg naar zo’n voorstelling toe?
 • Na een tijdperk waarin landelijk het bezoekersaantal voor opera en theaterproducties geslonken is naar 85% is het zaak vanuit deze nieuwe realiteit weer een opgaande lijn te vinden. Het laaghangend fruit met grote namen als publiekstrekkers (Carmen, Die Lustige Witwe, De Parelvissers etc) is al uitgevoerd. Producties die geschikt zijn voor participatie van zowel jeugd als volwassenen en zo voldoende uitdaging bieden voor het koor hebben vaak geen aansprekende titel. Het vormt een extra uitdaging om toch die opgaande lijn te realiseren.

Kansen:
We merken steeds weer opnieuw, dat onze producties op het huidige kwaliteitsniveau als een stip aan de horizon werken. Het is een doel, waar deelnemers en publiek naar toe leven. Veel inspanningen en activiteiten komen daar tot hun recht. Zonder productie geen uitdaging, geen vernieuwing, geen cultuurparticipatie in dit genre. Het biedt de ruimte voor nieuwe experimenten in pilot vorm, die we daarna met behoud van het experimentele karakter met behulp van externe fondsen consolideren en verankeren. Vandaar ook de vraagstelling bij JMHM: Welke volgende stap raad je ons aan, met behoud van kwaliteit?
We hebben daar veel reacties in de meedenk fase op gekregen. Het meest opvallend is hier dat het doorlopend proces van vernieuwing en experiment bij La Mascotte door de betrokkenen als een organisch geheel wordt ervaren.  Het zit in ons DNA. Eenzelfde beeld komt naar voren in het RABO NOC*NSF ondersteuningsprogramma waarvoor La Mascotte is geselecteerd: We weten waar we voor staan, maar ervaren dit niet als iets uitzonderlijks. Hoe brengen wij onze continue vernieuwingen, onze kwaliteit, onze mogelijkheden over bij onze sponsors, fondsen, vrienden en externe relaties? Ook uit dat begeleidingsproces blijkt: Toch zijn er wel degelijk nieuwe kansen dit jaar.

 • Behoefte van een grote groep talentvolle leden om zich verder te ontwikkelen in het vormgeven van decors en kostuums.
 • Samenwerking met het Cultuurbedrijf. Een kunstencentrum waar professionele kunstenaars en – docenten werkzaam zijn en waar La Mascotte op pilot basis al een nauwe samenwerking mee heeft. Mogelijkheid om de samenwerking rond de jeugd te verankeren en uit te breiden met andere disciplines (beeldende kunst en dans).
 • Naast de focus op theater en muziek is er nu ook ruimte voor de kunstdisciplines beeldende kunst en dans. La Mascotte is in staat gebleken, het oubollige karakter van opera/operette achter zich te laten. Met “Clairette” presenteert ze een nieuw en eigentijds regieconcept. Een multidisciplinaire productie maken wordt nu mogelijk. Daarin het gaat om ‘Totaaltheater’ en kunnen leden van La Mascotte zich in alle disciplines ontwikkelen. Het wordt aantrekkelijk voor een breed publiek.
 • Openbaar toegankelijke workshops en masterclasses aanbieden, waarbij “Clairette” de kapstok vormt, waar alles aan opgehangen wordt.
 • Volop inzetten op de ontwikkeling van jonge talenten en hen de mogelijkheid bieden zich te presenteren aan het publiek. Toekomstdroom: La Mascotte als broeinest voor jonge opera zangers.
Hoe ga je te werk?: 

Als Culturele ANBI heeft La Mascotte de statutaire doelstelling de beoefening en bevordering van het muziektheater.
In minder formele taal: zorg dragen dat er in deze regio plek is voor actieve cultuurparticipatie (deelnemers) en passieve cultuurparticipatie (publiek) rond het genre opera en opera-comique.
Dit doen we vanuit een hecht verenigingsverband en ondersteund door een professionele leiding. We hebben een traditie van zo’n 38 jaar, waarbij het publieksbereik bij de voorstellingen telkens vele malen groter is dan de eigen kring van familie en kennissen. Voorstellingen van La Mascotte zijn voor iedereen van groot belang. Niet voor niets zijn ze regelmatig integraal uitgezonden op TV Flevoland.

 1. Kostuum- en decorontwerp door eigen leden!

Hierboven gaven we aan, onze leden en vrijwilligers alle ruimte te bieden om met elkaar het concept voor kostuums en decor te ontwikkelen. Maar we gooien ze niet in het diepe. We helpen ze hun eigen deskundigheid te vergroten, zodat ze zich ook zelfverzekerd genoeg voelen om deze taak te dragen en kwaliteit te bieden. Ze krijgen workshops en coaching vanuit het Cultuurbedrijf Noordoostpolder door professionele kunstenaars en theatervormgevers. Ook cursisten beeldende vormgeving van het Cultuurbedrijf worden hierin betrokken. Wij vragen hen om feedback. We willen graag dat ze worden uitgedaagd om zelf na te denken hoe zij een decor in Mondriaanstijl voor deze productie zouden vormgeven.  Ideeën en ontwerpen die we om praktische redenen niet hebben kunnen benutten gaan we toch exposeren in het theatercomplex. Dit experiment met het Cultuurbedrijf NOP brengt ons nieuwe werkvormen en daagt uit tot het inzetten van andere kunstvormen.  Zo snijdt het mes aan twee kanten en wordt de eerste nieuwe doelgroep bij ‘Clairette’ betrokken.

Proces:

 • Brainstormsessie tussen regisseur en artistieke commissie. De werktitel “Clairette” wordt geboren. Namen van Peter Brook en Piet Mondriaan vallen, strakke vormgeving nodig. De wens voor een volgende stap in theatrale vormgeving van het koor wordt aangestipt.
 • Brainstormsessies tussen leden en vrijwilligers over het functioneel afstoffen van “Clairette”. Hoe wordt het interessant voor deze tijd? Polder, Mondriaan, De Stijl, 100jaar Zuiderzeewet, me#too en fakenieuws komen bij elkaar.
 • Oproep onder leden en vrijwilligers voor kostuum/ decorontwerpers.
 • Eerste ideeën krijgen vorm, koorkleding wordt bepaald en voorbereid.
  En vanaf september:
 • Coaching door een kunstenaar Cultuurbedrijf NOP van leden en vrijwilligers voor decor en kostuums van de solisten. De inzet: het komische, het –over de top – moet eruit gaan springen. Hoe realiseer je dat?
 • Workshop 1: onderwerp “Hoe zou je Clairette vorm willen geven? “ (achtergronden van regieconcept en tijdplaatsing toelichten, e.e.a. afhankelijk van vraag vanuit ontwerpers).
 • Workshop 2: presentatie, feedback en uitwisseling tussen deelnemers van de workshop en cursisten beeldend van het Cultuurbedrijf NOP.
 1. Dans! Iedereen danst de Charleston

Dans maakt niet het aantrekkelijker voor mensen om mee te doen. Het niveau verschil en de motivatie onder de leden wat betreft deelname aan dans in de voorstelling is wisselend. Dit heeft voor een groot deel met het leeftijdsverschil te maken. Dit vraagt ook om een nieuwe toevoeging aan onze samenwerking met het Cultuurbedrijf. De dansdocente en choreografe ontwikkelt een dans waarin de danseressen/ cursisten van het Cultuurbedrijf samen dansen met de jongens en meiden van het jeugdkoor. Tevens ontwikkelt ze een of twee  eenvoudigere versies die door de andere koorleden worden ingestudeerd.
Tijdens twee workshops krijgt het koor de dansen aangeleerd. Het jeugdkoor schuift een aantal maal aan bij de danslessen van het Cultuurbedrijf. Wederom een mooie kruisbestuiving tussen de jonge zangers en een nieuwe doelgroep dansers die zich begeeft in het genre opera en een bijzondere theaterervaring op zal doen!

 1. La Mascotte, een podiumplek en applaus voor ambitieuze zangers en nieuwe deelnemertjes.

De pilots van de afgelopen jaren hebben geleid tot een prachtig jeugdkoor dat veel complimenten krijgt voor hun samenzang en extra presentaties door het jaar heen. Het door vallen en opstaan ontwikkelde concept – gedurende het cursusjaar eens in de veertien dagen een “eigen” ensemble trainingssessie – kweekt een hechte vriendengroep. De ensemble sessies zijn wel gekoppeld aan het lidmaatschap van de vereniging. We ontwikkelen die lessen met het Cultuurbedrijf en brengen die daar organisatorisch onder: het geeft een boost voor de opleiding klassieke zang binnen haar muziekschool.
We combineren dit opleidingstraject met een minder stringente aanwezigheid van die groep in het “grote” koor. Jeugd leert veel sneller, en verveling kan snel toeslaan. Zodra we regie instuderen wordt het anders: dan zijn ze de eerste helft van de avondrepetities wel present.

De nieuwe stap dit jaar is deze werkwijze verankeren in het reguliere cursusaanbod van het Cultuurbedrijf. Het illustreert de omslag in denken bij onze partner: meedoen is nog steeds gekoppeld aan het lidmaatschap van La Mascotte, maar eigen presentaties binnen het Cultuurbedrijf staan ook op het programma. Ook hier is de jaarlijkse operaproductie het aanlokkelijk vooruitzicht voor potentiële deelnemers: de stip aan de horizon.
De demografische situatie in de Noordoostpolder vereist ook een aanvulling van onder af. Nog even losgekoppeld van lidmaatschap zijn we nu een jeugdkoor 2.0 in de leeftijd 10 – 12 jaar gestart. Het is een stoomcursus van 25 wekelijkse ensemble lessen uitmondend in een meedoen aan “Clairette”. Hebben ze hierna de smaak te pakken, dan staat het vervolg klaar in de vorm van het hierboven aangegeven beproefde concept.

De volgende stap is dat professionals en talentvolle amateurzangers van elkaar leren onder begeleiding van experts.
Dit doen we als volgt. Jonge talenten uit het jeugdkoor studeren samen met (semi) professionele zangers de rollen in. Samen geven ze invulling aan zang en spel vertolking en leren ze van elkaar. De voorstellingen in het theater worden de rollen gespeeld door de professionele zangers. Tijdens de voorstellingen in Smeden en voor de Gemeente Noordoostpolder nemen de jonge talenten dit op zich.
Daarnaast organiseren we een masterclass dag voor alle solisten. De masterclasses worden gegeven door Professioneel zangeres en Hoofdvakdocente Conservatorium ArtEZ Claudia Patacca.
De solisten kijken en luisteren naar elkaar en leren van elkaar. Een dag die openbaar toegankelijk is voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze dag houden we ook een openbare repetitie van het jeugdkoor en roepen kinderen en jongeren op om vrijblijvend mee te komen zingen.

 1. Resumé

Dit is voor La Mascotte de eerste keer dat we een zo verregaande integratie van verschillende disciplines kunnen realiseren. Het stuk, de gekozen Mondriaan setting  en de actualiteit van de gebrachte geschiedenis lenen zich hiervoor. We gaan muziek en zang combineren met de inbreng van creatieve ideeën van workshops uit verschillende kunstdisciplines. Uit respect voor grote kunstenaars durven we dit geen Gesamtkunstwerk te noemen. Wel leggen we in dit Totaaltheater experiment al onze energie om de inspanningen van al die meemakers tot hun recht te laten komen. Clairette is daarbij de eerste stip aan de horizon. Hier komt alles samen, zonder dat aan de basis opera-kwaliteit (zang, orkest, solisten) afbreuk wordt gedaan. Het zal een blijvend effect hebben op de manier waarop organisaties samenwerken, de manier waarop professionals en amateurs uit verschillende disciplines en achtergronden samen klassieke muziektheaterproducties realiseren.
Binnen onze vereniging is plaats voor verschillende disciplines, niet alleen voor zangers. Of het nu gaat om decorbouw, kostuums, ICT, vrijwilliger coördinatie, artistieke of organisatorisch/bestuurlijke ondersteuning: La Mascotte staat er open voor. Dit soort projecten levert altijd nieuwe deelnemers op, die zich veelal een aantal jaren actief inzetten.

Met wie werk je samen?: 

La Mascotte werkt samen met het Cultuurbedrijf Noordoostpolder (CB). Deze organisatie bestaat uit de muziekschool, theater ’t Voorhuys, Museum Schokland en de kunstuitleen.

We kiezen voor een uitbreiding en vernieuwing van onze samenwerking met het CB.  Uiteraard is het verankeren van onze jeugdopleiding en het starten van jeugdkoor 2.0 daarin een belangrijk aspect.
Voorts is het voor ons een uitgelezen kans om ook de disciplines dans en beeldende kunst een veel grotere plek te geven binnen onze voorstelling en zo een ‘Totaaltheatervoorstelling’ te maken. Op deze manier kunnen we onze eigen leden ruimte geven om hun talenten verder te ontwikkelen. Voor het Cultuurbedrijf betekent dit een bijzondere uitbreiding van hun aanbod naar hun huidige cursisten. Ze krijgen de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan of deel te nemen aan een echte opera.

We erkennen, dat onze samenwerking met het CB de afgelopen jaren beperkt is geweest tot hele specifieke werkgebieden. Het CB doet intern ook aan cross-overs, maar onze pilots van de afgelopen jaren met het CB zijn niet echt door alle geledingen van onze organisaties als een cross-over ervaren. Dat gaan we veranderen en we gebruiken Clairette daarvoor. Juist nu we meer disciplines inschakelen met onze workshops geeft dit een extra impuls om dat totaaltheater door alle betrokkenen ook zo te laten ervaren. Daarmee wordt de samenwerking tot een blijvend cross-over project. We gaan dat intern zo benoemen en aangeven, dat in de toekomst dit ook met andere disciplines uitgevoerd gaat worden.
Het Cultuurbedrijf treedt daarom op als coproducent voor “Clairette” en faciliteert ons met repetitie ruimtes, docenten, workshop faciliteiten en aanzienlijke kortingen op het reguliere lestarief voor individuele zangles. Daar waar we elkaar kunnen versterken doen we het. Er is op managementniveau regelmatig overleg om binnen die samenwerking beschikbare middelen en menskracht zo efficiënt mogelijk in te zetten en om de onderlinge behoeftes op elkaar af te stemmen. Door die samenwerking actief op te zoeken en uit te breiden versterken we elkaar en spelen we in op de veranderende mogelijkheden in de sector.

Onze jonge conservatorium solisten komen uit de regio Tilburg. We bieden ze tijdens de solistenrepetitieweek een B&B. De warme maaltijd voor solisten en artistiek team in die week regelen we in het woon-zorgcomplex Hof van Smeden. Dinsdags na de voorstellingen brengen wij als tegenprestatie daar in de centrale hal een ingekorte en ter plekke geïmproviseerde  “Smeden versie” van ons optreden. Die versie is tevens bruikbaar voor een presentatie voor de gemeente Noordoostpolder.

Wat is verder van belang om te weten?: 

La Mascotte is een Culturele ANBI met ca. 52 leden en ca. 18 vrijwilligers.
Ons publiek komt voor 2/3 via de normale theaterkassa naar onze voorstellingen. Onze leden komen uit een veel grotere regio dan alleen de Noordoostpolder.
Een belangrijk deel van de vrijwilligers is buiten de in deze aanvraag aangegeven activiteiten t.a.v. kleding en decor door het jaar heen actief. Kledingverhuur La Mascarade in Creil wordt voor een groot deel door hen gerund. De vereniging is meer dan alleen een koor en betrekt ook niet-zangers bij haar activiteiten.
La Mascotte brengt begin november 2018 “Clairette”, een muzikale theaterbewerking van de opera-comique La Fille de Madame Angot (Charles Lecocq, 1872). Producties van La Mascotte zijn illustratief voor de culturele ontwikkeling van deze regio. De eigentijdse bewerking en zijn Mondriaan enscenering dragen er toe bij dat “Clairette” een plaats heeft gekregen in de agenda van de vieringen rond 100 jaar Zuiderzeewet.

De artistieke leiding bestaat uit:
Kernteam:
Marion Bluthard, dirigent (Stuttgart, Universität Tübingen, Statliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, Conservatorium Amsterdam koor-orkestdirectie).
Anita van Soest, regisseur (Conservatorium hoofdvak trompet, theateropleidingen).
Jan Groot, repetitor (Conservatorium hoofdvak piano)

Speciaal voor deze productie:
Britt de Vries, choreograaf en dans (Artez Arnhem, bachelor docent dans, ad hoc docent CB)

Zangcoaches jeugdkoor van het CB:
Marian Huitema, (conservatorium zang, docent CB)
Marion Bluthard, (tijdelijke vervanging als interim docent CB)

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 voorstellingen ca. 100 800 (2*400)
1 Smeden versie ca 50 ca. 40
1 presentatie voor gemeente ca. 50 ca 40
2 workshop en presentatie kostuums ca. 20 ca. 20
2 workshops en presentatie decor ca. 10 ca. 20
2 workshops dans ca. 30  
1 masterclass dag solisten en jeugdkoor ca. 30 ca. 50

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Demografische structuur en bereik La Mascotte

De demografische structuur van de Noordoostpolder wordt sterk bepaald door de geringe bevolkingsdichtheid en het zeer beperkte openbaar vervoer. Het is uitzonderlijk dat juist hier één van de acht in Nederland overgebleven muziektheaterverenigingen in het klassieke genre weet te overleven. Dit project, die ruimte biedt aan de artistieke ontwikkeling van onze jeugd en van volwassenen en is van belang voor de doorlopende vernieuwing van de organisatie en de kunstbeoefening in de vrije tijd.
Er is in de Noordoostpolder na de middelbare school geen mogelijkheid voor vervolgonderwijs (HBO, Universitair). Onze jeugd vertrekt met 18 jaar uit deze regio om ergens in Nederland te gaan studeren. Dit betekent dat we constant ons jeugdkoor moeten vernieuwen en zorgen voor nieuwe aanwas. Het opzetten van jeugdkoor 2.0, het betrekken van jonge dansers naar dit genre, hen kennis laten maken en samen laten werken met professionals is alleen mogelijk als er ook daadwerkelijk een semiprofessionele productie op de planken komt. Hetzelfde geldt voor de artistieke ontwikkeling van leden en vrijwilligers. Zonder een productie, zonder die stip aan de horizon heeft kostuum- en decorontwikkeling geen zin.

De demografische structuur heeft ook positieve kanten waar we als vereniging op inspelen: de participatie van leden en vrijwilligers is heel hoog. We hebben goede kontakten met het (deels agrarisch) bedrijfsleven. Ons decor bouwen we in een gehuurde boerenschuur. Transport van het decor gebeurt met een landbouwtractor. Bloemen komen uit de tuin van een van onze leden. We hebben een eigen kledingverhuurbedrijf, opgebouwd rond de kostuums van de producties van de afgelopen 38 jaar. Keerzijde blijft de afstand: decorbouw is op 15 km afstand van Emmeloord, het kledingverhuurbedrijf op 10 km. We rijden ettelijke duizenden km per jaar op eigen kosten van leden en vrijwilligers om deze activiteiten in stand te kunnen houden.
Een ander positief punt is de theatervoorziening. Bij de inrichting van de Noordoostpolder is met visie voorzien in een theater; deze is zo’n 25 jaar geleden compleet vernieuwd en afgelopen jaar na het opgaan in het Cultuurbedrijf opnieuw bij de tijd gebracht. Ook is actief gewerkt aan mogelijkheden voor kunstzinnige ontwikkeling van deze gemeenschap door o.a. het oprichten en in stand houden van een brede muziekschool. Al deze ingrediënten zorgen tezamen voor een basis voor het kunnen realiseren van dit soort projecten.

Onze leden komen voor een kwart van buiten de Noordoostpolder. We bestrijken een verzorgingsgebied met een straal van meer dan 30 km rond Emmeloord. De dichtstbijzijnde vergelijkbare vereniging in het opera genre bevindt zich in Arnhem, 100 km verderop. Die regionale functie vertaalt zich ook in ons publieksbereik. Bij onze voorstellingen komen er relatief meer bezoekers van buiten de Noordoostpolder dan bij het reguliere theateraanbod.
In tegenstelling tot veel amateurverenigingen in den lande bestaat ons publiek niet alleen uit de eigen familiekring. De overige bezoekers, 2/3 van de kaartverkoop, komen via de theater kassa zonder rechtstreekse bemoeienis van onze leden of vrijwilligers. We redden dit alleen door onze formule: La Mascotte brengt professionals en amateurs samen in klassieke muziektheaterproducties: Professionele leiding, goede solisten, vaak beroeps. Orkest uit beroepsmusici. Om meer jongeren voor dit genre te interesseren is de toegangsprijs voor hen en voor studerenden uitzonderlijk laag gehouden.

Enthousiasme rond het meemaken.

De reacties in de rechter kolom van koorleden en anderszins betrokkenen stralen allemaal enthousiasme uit. Nergens vind je “we deden het altijd zo, waarom moet het nu anders?” Hierboven is al aangegeven, dat het vernieuwen in het DNA van La Mascotte zit. Dit kan alleen gedijen als “experiment / vernieuwing” niet als een losstaand proces herkend wordt maar als een vanzelfsprekende ontwikkeling. Het wordt dan vooral als een persoonlijke uitdaging ervaren. De geplande workshops, de verankering van pilot projecten uit het verleden en de uitbouw van de samenwerking met derden zijn weliswaar voor JMHM experimenteel en vernieuwend, maar worden door de betrokken ervaren als kansen, die enthousiast worden benut.
Dat enthousiasme vind je terug in onderstaande quotes van de reacties uit de rechterkolom:

“Samen met 6 andere enthousiaste meiden uit mijn klassieke balletles mogen we tijdens de voorstelling 2 choreografieën dansen. De choreografieën worden verzorgd door een ambitieuze, jonge docente. ------- De productie ‘Clairette’ die we in november willen uitvoeren, als uitdaging om het beste uit mezelf te halen en zo veel te leren, maar vooral ook om veel plezier te maken.” (danseres en jeugdlid)

“Bij de organisatie van de productie -------is een heel bijzondere weg ingeslagen waarbij op alle ontwikkelingsniveaus van jong talent mogelijkheden zijn tot uitbreiden van vaardigheden en ervaring.” (repetitor)

“Wat vind ik het goed dat La Mascotte nu een doorlopende talentlijn ontwikkelt en aanbiedt voor jonge zangers. ------ Ik wil me blijven ontwikkelen en leer volop in deze productie. Bijvoorbeeld van de nieuwe speelstijl die om veel eigen creativiteit vraagt, waarin 'less more' is.” (externe amateursolist voor de hoofdrol)

“Na jaren geregisseerd te zijn op een manier dat alles al uitgedacht was en op papier stond mogen wij nu meedenken en kan onze regisseuse ter plekke vinden dat wij als koor iets goed hebben bedacht en voert ze dat gelijk door. Daar moesten we wel even aan wennen maar o wat is dat leuk. Meedenken en ter plekke oplossen. Vernieuwend en helemaal van deze tijd.” (koorlid)

“Ik ben 24 jaar lid van La Mascotte en al langer dan 10 jaar bezig met kleren maken voor de producties van onze vereniging. Dit jaar waren wij verrast met de uitnodiging voor een vergadering waar we zelf met het ontwerpen van de kostuums ook moeten meedenken breinstormen en beslissen. Het maken van de kleding voor Clairette werd zo een andere klus. -------- Bij Clairette gaat het om het vangen van ‘De Stijl’, het tonen van de emancipatie ontwikkeling van de hoofdpersoon. ----------  Het vereist veel creatief denkwerk, geduld, vaak overleggen, respect voor elkaars idee. We verdiepen ons in de kenmerken van De Stijl, brengen elkaar op nieuwe ideeën. We maken zo deze opera comique tijdloos.” (koorlid, nu ook betrokken bij kledingontwerp)

“Om los te komen van oude gewoontes, om je zelf te bevrijden uit je corset, is niet alleen veel moed voor nodig, maar ook hulp van je omgeving, steun van oude vrienden, of juist de hand te zoeken van nieuwe vrienden. Het thema van deze productie wordt heel mooi naar deze tijd vertaald. Bevrijding ontwikkelt zich langzaam, eerst heel klein, als een zaadje in je hoofd, dan ontwaakt het als een zomerochtend, het hele dorp bevrijdt zich, de steden, het hele land, de hele wereld! Op microniveau in mijn eigen leven; wanneer bevrijd ik mijzelf uit mijn knellende corset?----- Ik mocht al vijf keer eerder een productie van La Mascotte meemaken. Ik vind het fantastisch wat er hier in Emmeloord gebeurd. Dat een kaal dorpje in de drassige klei van de polder door haar pioniersmentaliteit opbloeit tot parel uit de polder en niet stilstaat in haar ontwikkeling. Verbinding blijft zoeken met het vasteland. Verbinding blijft houden met elkaar, jong en oud. Elkaar steunend in schiere tijden. Laten we elkaar een hand geven en samen een productie neerzetten die niet alleen oog en oor streelt maar ook de kijker dwingt na te denken over zijn of haar eigen rol in het leven.” (koorlid)

 “Ik was 10 jaar en ineens wordt je in een operagezelschap neergezet. Maar wat ben ik ze allemaal dankbaar, nu 5 jaar later ben ik nog even enthousiast en misschien nog wel enthousiaster dat toen. In deze nieuwe opera mag ik de rol van Thrénitz vertolken, dit is voor mij een geweldige nieuwe stap ik mijn opera wereld. Het is een redelijk hoge mannenstem wat voor mij een uitdaging is maar gelukkig heb ik la Mascotte en het hele team erachter om mij te helpen. Dit vind ik erg fijn! Ik ben ook erg trots. Trots omdat zulke gezelschappen bijna niet meer bestaan en zeker niet in de Noordoostpolder. De kwaliteit en de gezelligheid die ze of eigenlijk we uitstralen is zoiets moois.” (jeugdlid)

“Vanaf mijn vijftiende volg ik zanglessen aan het Artez Conservatorium in Zwolle en nu ben ik 17. In Clairette mag ik de rol van Amaranthe spelen. Het is naar mijn mening zeer uniek dat ik dat mag doen; geen van mijn medestudenten krijgt de kans om al zo vroeg mee te doen in een semiprofessionele productie. Simpelweg omdat een gezelschap als La Mascotte niet of nauwelijks bestaat in Zwolle en omstreken. Maar wel in Emmeloord en daar ben ik trots op. Als grote uitdaging studeer ik ook de rol van Clairette, de hoofdpersoon, in en fungeer ik als understudy. Als jonge student leer ik zoveel van de andere solisten zowel muzikaal als qua spel en beweging. Ik ben heel dankbaar dat La Mascotte mij deze kans biedt in de komende productie!” (jeugdlid)

“Voor mij als jonge zanger die zijn eerste stappen zet in het professionele werkveld is het een geweldige kans om bij La Mascotte te zingen. Zo krijg ik al op jonge leeftijd de mogelijkheid hoofdrollen te zingen in volwaardige operaproducties, rollen waar ik bij grote operahuizen simpelweg nog te jong voor ben. Ook is het geweldig om met een groot professioneel orkest te zingen onder leiding van een zeer kundige dirigent(e) die mij nog veel leert hoe als solist met een orkest te werken. Zo leer ik hoe het is om een dragende rol te hebben in een operaproductie.” (externe professionele zanger)

Begroting: 

La Mascotte behoort tot de ca. 8 overgebleven verenigingen in Nederland die binnen het genre van het klassiek muziektheater (de range rond opera-comique met voldoende koorwerk) dit jaarlijks realiseert.  Binnen de provincie Flevoland is zij de enige.
We hebben gemerkt dat subsidiegevers en cultuurfondsen veel waarde hechten aan de inzet van een professionele artistieke leiding & begeleiding en het bieden van een podium voor jong aankomend professioneel talent. Inzet van deze beroepsmensen vervaagt het onderscheid tussen een zuivere amateurvereniging en een professionele organisatie die beroep doet op amateurs om hun activiteiten te kunnen realiseren. We ervaren dat mede door onze Culturele ANBI status dit onderscheid niet langer een beletsel vormt voor brede fondsaanvragen en subsidies. Het is een noodzakelijke ontwikkeling om dit soort semiprofessionele producties te kunnen financieren.
Onze aanvragen bij fondsen gericht op professionele organisaties worden nu wel in behandeling genomen maar hebben ook dit jaar nog niet tot een toekenning geleid. (BankGiroLoterijfonds, BNGCultuurfonds). Wel zijn in samenwerking met gemeente Noordoostpolder gesprekken gestart bij Provincie Flevoland. De actuele mogelijkheden voor Provincie Flevoland binnen de bestaande cultuurnota zijn zeer beperkt; gezien het projectplan rond deze productie en onze toekomstvisie is ons in dat gesprek aanbevolen dit jaar deze aanvraag bij JMHM te doen. Ondertussen hebben we onderling overleg om in de toekomst een andere benadering van de provincie t.a.v. de producties van La Mascotte te realiseren.

De begroting is opgesteld conform de VSBfonds/Fonds Podiumkunsten modelbegroting. De bedragen zijn rechtstreeks gekoppeld aan het interne calculatieblad wat La Mascotte hanteert voor haar producties. De begroting is geactualiseerd aan de hand van de status per 05-08-2018.
De modelbegroting van het VSB fonds kent bij de status van bijdragen private fondsen niet de mogelijkheid, te kiezen voor "afgewezen". We hebben dit opgelost door BankGiroLoterijfonds en BNG Cultuurfonds de status "toegekend" te geven met een bedrag van € 0,-- om daarmee aan te geven, dat deze aanvragen zijn afgewezen.

Om in de modelbegroting een getrouw beeld te krijgen van de kosten van educatie – lees: dans, workshops, masterclass, jeugdkoor 2.0 -  is een systematiek gevolgd die ook rekening houdt met kosten die niet in deze begroting zijn opgenomen, maar wel voor de jeugdopleiding worden gemaakt. Ook zijn de kosten voor de dans hierbij betrokken. Doel van deze berekening is een reëel kengetal te krijgen voor de educatie / randprogrammeringskosten. De kosten voor de workshops en masterclass zijn opgenomen in het onderdeel “Educatie en randprogrammering”. Noot: activiteiten met het reguliere onderwijs zijn hier niet bij betrokken; die activiteiten zijn binnen JMHM niet subsidiabel.
Het aantal deelnemers/bezoekers aan het educatief programma onder het hoofd “Prestaties” in de modelbegroting is nu gesteld op 1800 personen, om als kengetal het bedrag te krijgen wat overeenkomt met de werkelijke educatie / randprogrammeringskosten per deelnemer.

Locatie(s): 
Gemeente Noordoostpolder

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 161 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Vanwege een aantal ‘uitdagingen’ (vergijzing, stoppen van decor- en kostuummaker) is La Mascotte gedwongen zichzelf opnieuw uit te vinden. Ik heb waardering voor de manier waarop jullie die uitdagingen met dit plan te lijf gaan en op een positieve manier inzetten. Geen decorbouwer meer? Dan doen jullie het zelf! Het ziet ernaar uit dat deze benadering de ontwikkeling van de deelnemers alleen maar ten goede komt. Zeker omdat jullie daarbij (h)erkennen waar jullie eigen beperkingen liggen en daarom een samenwerking aangaan met het Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Net als Stefanie heb ik mijn kanttekeningen bij de innovatieve aspecten, maar ook ik beoordeel jullie plan toch positief, vooral door jullie grote focus op de ontwikkeling van de deelnemers. Succes met de mooie uitdagingen!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Als La Mascotte houden jullie je knap staande in het mooie Flevolandse landschap en weten jullie in uitdagende tijden toch nieuwe en talentvolle deelnemers te betrekken. Ik waardeer jullie inzet om de participatie binnen opera en operette in deze regio te blijven voeden en gemotiveerde mensen ontwikkelmogelijkheden te bieden. Daarvoor zal je je moeten blijven aanpassen aan de veranderende behoeften en mogelijkheden van jullie doelgroep, welke breed is van jong tot oud. Dat jullie hiervoor de samenwerking zijn aangegaan met het Cultuurbedrijf Noordoostpolder en deze nu verder intensiveren, oogt als een doordacht en slim plan. Hiermee willen jullie andere kunstdisciplines, nieuwe werkvormen en andere vakgebieden betrekken en mixen jullie de deelnemers en professionele begeleiders van beide partijen. Binnen het domein wat Jij maakt het mee bedient aan experimentele initiatieven, is de innovatie die jullie beogen wel aan de lage kant. Desalniettemin is voor deze discipline en de deelnemers in jullie regio de stap die jullie maken wel degelijk van belang om de kunstbeoefening lokaal te blijven vernieuwen. Vanwege deze context en het gebleken draagvlak onder jullie achterban, willen we jullie wel de kans geven om die stap te gaan maken, samen met het Cultuurbedrijf en voor de operamakers in Flevoland.

afbeelding van Wim ten Hove

Dag Stefanie,

Zoals in ons telefoongesprek afgelopen vrijdag al is verduidelijkt  bleek de begroting versie 1.4 sluitend te zijn.We hebben tevens begrepen, dat het aangevraagde bedrag hoger ligt dan het FCP in dit programma verantwoord vindt. Ondertussen hebben wij, weliswaar niet formeel, van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland de mdedeling gekregen dat zij vanwege het utzonderlijke karakter van dit project nagaan of met hulp van een fonds op naam hun standaard bijdrage te verdubbelen is. In ons telefoongesprek heb ik aangegeven, dat wij de begroting op voorhand hierop aanpassen en er als La Mascotte van uit gaan, dat we dit bedrag realiseren. Samen met een vermindering van het begrotingsoverschot is het ons gelukt de gevraagde bijdrage binnen JMHM  nu terug te brengen tot €11.600,-- De gewijzigde begroting versie 1.5 (tevens op details geactualiseerd) is nu in deze aanvraag opgenomen.

We vertrouwen erop, hiermee aan de voorwaarden voor toelating tot de beslismee fase te voldoen en zien jullie reactie in deze dan ook met vertrouwen tegemoet.
Hartelijke groet,
Wim ten Hove
 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Wim,

In verband met Anne's vakantie reageer ik nog even. Vandaag loopt jullie Denk mee fase af maar ik laat hem nog even niet toe tot de Beslis mee fase omdat jullie begroting niet sluitend is. Dit is wel een vereiste. Bovendien zijn jullie totale lasten vergeleken met de originele begroting gedaald maar hebben jullie het aangevraagde bedrag bij ons flink verhoogd van 12.000 naar 15.000 euro. Ik zie niet een redelijk argument voor deze verhoging, ook op basis van de eerdere opmerkingen van Anne over de begroting en een redelijk bedrag om aan te vragen bij Jij maakt het mee. Ik geef je nog even tijd tot dinsdag, om de begroting en het aangevraagde bedrag aan te passen. Succes daarmee!

afbeelding van Wim ten Hove

Dag Thijs,

Ik heb jouw suggestie opgevolgd en in de linkerkolom verwerkt.

Bedankt.

Wim

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Wim, aangezien het einde van de Denk mee-fase in zicht komt, geef ik je graag nog een laatste tip. 

Mooi om te zien dat er zoveel deelnemers hebben gereageerd in deze rechterkolom. Omdat alleen de inhoud van de linkerkolom wordt beoordeeld, zou je eventueel nog een citaat van een van de deelnemers hierin op kunnen nemen. Dan zou ik een citaat kiezen dat het meest gaat over wat zij spannend / belangrijk vinden aan het experiment dat je samen aangaat met deze productie. 

Succes met de afronding!

Groeten Thijs 

afbeelding van Wim ten Hove

Dag Anne,

Ik bedoel natuurlijik in de laatste zin van mijn antwoord hieronder: De beslis mee fase.
Groet,

Wim ten Hove
 

afbeelding van Wim ten Hove

Anne,
Allereerst de financiële kant.

De modelbegroting van het FCP/VSB fonds kent bij de status van bijdragen private fondsen niet de mogelijkheid, te kiezen voor "afgewezen". Ik kan die modelbegroting qua structuur niet wijzigen; het werkblad is door het FCP beveiligd. We hebben dit opgelost door Bank Giro Loterijfonds en BNG Cultuurfonds de status "toegekend" te geven met een bedrag van € 0,-- om daarmee aan te geven, dat deze aanvragen zijn afgewezen. De door jouw veronderstelde financiële ruimte door het woordje “toegekend” is er feitelijk nu niet. Ik zal dat “afwijzen” bij de toelichting op de begroting in de linker kolom nog even vermelden.

De meerkosten in de gewijzigde begroting zijn beperkt gebleven, mede omdat we de geplande randprogrammering nu combineren met de workshops. Ook is de post "Muzikale bewerking entre-acte" komen te vervallen omdat we daar een andere oplossing voor hebben kunnen vinden. De bijdrage van het Cultuurbedrijf is hoger geworden, omdat de meerkosten van de workshop tegen lage interne tarieven in de begroting verwerkt zijn en deze kosten vervolgens zijn toegevoegd aan hun oorspronkelijke bijdrage. De personele kosten van de masterclass worden gecompenseerd door het laten vervallen van de muzikale bewerking van de entre-acte. Al met al is het ons op deze wijze gelukt, de begroting niet te veel te laten stijgen zonder dat dit ten koste gaat van de geplande workshops en masterclass.

Nu de inhoudelijke kant.
We durven de term Gesamtkunstwerk eigenlijk niet te gebruiken, omdat die term in 1827 is ontstaan voor een ideaal samenspel van alle kunsten, waaronder architectuur. Later verwees Richard Wagner met deze term naar de opera, waarin volgens hem ook verschillende kunsten zich verenigen. We houden het wat bescheidener door te spreken van een "Totaaltheater" voorstelling. Daarin komen muziek, theatrale expressie, dans, kleding, decor en dialogen samen en spiegelen we de situatie rond de Franse Revolutie aan het huidige tijdsbeeld. Dit is wel de eerste keer dat we een zo verregaande integratie van verschillende disciplines kunnen realiseren. Het stuk en de gekozen Mondriaan setting leent zich ervoor, muziek en zang met de inbreng van creatieve ideeën van workshops uit verschillende kunstdisciplines te combineren. In de voorstellingen ga je dit allemaal terugvinden, zonder dat aan de basis opera-kwaliteit (zang, orkest, solisten) afbreuk is gedaan.
Een bijkomend belangrijk effect in onze verhouding met het Cultuurbedrijf is nog wat onderbelicht gebleven. We hebben gemerkt, dat onze samenwerking met het CB de afgelopen jaren beperkt is geweest tot hele specifieke werkgebieden. Het CB doet intern ook aan cross-overs, maar onze pilots van de afgelopen jaren met het CB zijn niet echt door alle geledingen van onze organisaties als een cross-over ervaren. Juist nu we meer disciplines inschakelen met onze workshops geeft dit een extra impuls om dat totaaltheater door alle betrokkenen zo te laten ervaren. Daarmee wordt de samenwerking tot een blijvend cross-over project. We gaan dat intern ook zo benoemen en aangeven, dat in de toekomst dit ook met andere disciplines uitgevoerd gaat worden. Op die manier versterken we elkaar en speelt zowel CB als La Mascotte in op het veranderd speelveld binnen de cultuursector in deze regio. Het is dus niet alleen Clairette, maar duidelijk toekomstgericht.
Ik ga deze aspecten in de linker kolom integreren.
Indien daarmee jouw laatste vragen voldoende zijn beantwoord willen we het naar de denkmee fase laten gaan.
 

Groet,
Wim ten Hove

afbeelding van Anne Arninkhof

Dag Wim, ik zie dat jullie een flinke slag hebben gemaakt in het projectplan. Aanvullend heb ik nog een aantal vragen over jullie plannen. Ik begrijp dat jullie willen gaan inzetten op het creëren van een gesamtkunstwerk. Zou je nog duidelijker kunnen aangeven hoe dit verschilt van jullie eerdere werkwijze waarbij ook verschillende disciplines een rol speelden? Daarnaast geven jullie aan een steviger samenwerking met het cultuurbedrijf te willen realiseren, o.a. door het mogelijk maken van kruisbestuiving tussen jullie beider deelnemers. Zou je nog wat meer kunnen toelichten over de kansen die dit creëert, zowel voor Clairette als daarna? Willen jullie hen bijvoorbeeld verleiden om mee te werken aan het gesamtkunstwerk, om lid te worden van één van de commissies of is het echt een korte ontmoeting? Tot slot zijn er nog wat vraagtekens bij de verhouding tussen de plannen en de begroting. Jullie willen diverse workshops, masterclasses en begeleiding aanbieden. Maar in de begroting zie ik slechts een minimale stijging van de daaraan gerelateerde kosten. Klopt dat? Ook geven jullie aan dat diverse fondsen een bijdrage hebben toegekend maar deze zie ik nog niet terug in de begroting. Goed om deze te mee te nemen en het via JMHM aan te vragen bedrag omlaag bij te stellen. Wij kunnen natuurlijk alleen een tekort subsidiëren.

afbeelding van Wim ten Hove

Dag Anne,

We hebben de afgelopen week benut om samen met onze partner Cultuurbedrijf NOP de aanvraag uit te breiden met workshops en om het totaal te redigeren. Als uitvloeisel hiervan is ook de begroting aangepast. We hebben rekening gehouden met jouw opmerking t.a.v. samenwerking met het middelbaar onderwijs: dit is nu buiten de aanvraag en buiten de begroting gehouden.
We vertrouwen erop, op deze manier ons project voldoende te laten aansluiten bij JMHM.

We zien jouw reactie in deze met vertrowuen tegemoet.

Groet,

Wim ten Hove

afbeelding van Jacqueline Boek

Clairette alweer de zoveelste productie waar ik met veel plezier aan mee mag doen. Als jonge moeder ben ik bij La Mascotte gekomen, en inmiddels al 22 jaar een trouw lid. Het is altijd weer een groot feest , wat we met elkaar beleven en op de planken neer zetten. Ontspannen avonden. Ik heb vele rollen mogen zingen.Nu is het heel leuk om te zien dat de jeugd nu de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Ik vind het mooi dat de jeugd geraakt wordt door deze mooie muziek. Verjonging en toekomst. Want dat verdiend onze vereniging. 

afbeelding van Janny Van der Van der Pol- Ekkelboom

Clairette wordt de zevende productie waaraan ik mee mag doen. Het is een feest om te mogen spelen en zingen in het koor. Er heeft een enorme ontwikkeling plaatsgevonden in de uitvoering van de diverse producties. De vereniging biedt plaats aan kinderen, tieners en volwassenen. De tieners van nu heb ik als kinderen in mijn tweede productie meegemaakt en zie daar hoe zij zich ontwikkeld hebben. Ze staan zelfverzekerd op het toneel en inmiddels zijn er 4 tieners met een rolletje. O.l.v. onze nieuwe regisseuse heeft er ook een verandering plaatsgevonden van de decors. Deze zijn tot een minimum teruggebracht en zij leert ons echt te spelen met minder bewegingen, die afleiden van de muziek. Ieder jaar is het weer anders. Veel variatie in de uitvoeringen dus. Wij bestrijken ook nog eens een heel poldergebied als enige vereniging die muziektheater/ opera en operette maakt. Zonder financiële hulp kunnen wij echter niet meer bestaan, hoe jammer dat ook is. Cultuur is dan ook een ondergeschoven kindje geworden in de huidige tijd. Dit koor verdient het om te blijven bestaan.

afbeelding van Anne Arninkhof

Dag Wim, je gaf telefonisch aan graag door te willen pakken. Dus zojuist heb ik jullie projectplan nog eens nauwkeurig doorgenomen. Uit jullie verhaal en ook de feedback in de chatsessie blijkt veel passie voor La Mascotte. Ik lees wat de waarde van La Mascotte voor jullie en de omgeving is, en wat jullie kortom al doen. Maar het is nog te weinig duidelijk wat die vernieuwende stap is die er voor zorgt dat de match met JMHM er is. Want dat is natuurlijk waar het om moet gaan in de linkerkolom. Het lijkt me goed als je duidelijker schetst waarvoor jullie specifiek willen aanvragen, deze activiteiten in het bereikschema opnemen en vermelden waarom nou juist deze aspecten vernieuwend zijn. Nu wordt specifiek ingezet op kostumering en decorbouw, maar dit klinkt als iets waar de deelnemers hiervoor ook al de handen uit de mouwen stoken. Vooral omdat ik in de begroting lees dat voor het ontwerp toch professionals worden aangetrokken. Dus in hoeverre is deze aanpak vernieuwend? En €15.000 is een wel een erg hoog bedrag om alleen met deze zaken aan de slag te gaan… Ook goed om meteen te vermelden dat activiteiten onder schooltijd helaas niet subsidiabel zijn vanuit JMHM. Dus houdt daar rekening mee.

afbeelding van Wim ten Hove

 

Dag Maria José en Carmen,

We geven een vervolg op jullie suggesties voor het meer betrekken van het publiek bij de voorstelling en om een educatie pilot in het project op te nemen.
We hebben de artistieke commissie gevraagd, om met de staf van het theater te beoordelen of we op de geschetste manier het publiek meer bij de voorstelling kunnen betrekken. Het heeft naast invloeden op de regie ook te maken met technische en logistieke mogelijkheden en beperkingen van het theater.
Met betrekking tot de pilot voor een educatie project hebben we contact gelegd met het Emelwerda College. We hebben hen verzocht, de decordoeken voor deze voorstelling door leerlingen te laten maken. De verbinding met Piet Mondriaan sprak mijn contactpersoon daar zeker aan. In haar examenklas is er echter geen ruimte voor; ze heeft het verzoek daarom doorgestuurd naar haar collega’s die geen examenklas onder hun hoede hebben.
Wordt vervolgd.

Wim

afbeelding van Mado Vriend

Toen ik meedeed in mijn eerste operette, was ik een jaar of 11. Ik was toen figurant, want ik wist nog niet hoe ik moest zingen. Wat ik toen zo leuk vond, bestaat nu nog steeds. Een ambitieus amateurgezelschap met tegelijkertijd het vermogen om hard te werken, evenals het zijn van een warm en gezellig koor waarin plezier voorop staat. 

In de operette die we dit jaar graag op de planken willen zetten, zing ik niet alleen mee in het koor,  ik heb ook een rol als danseres. Samen met 6 andere enthousiaste meiden uit mijn klassieke balletles mogen we tijdens de voorstelling 2 choreografieën dansen. De choreografieën worden verzorgd door een ambitieuze, jonge docente. Dat we dans mogen integreren in de voorstelling vind ik bijzonder, en heel erg leuk om te doen. Ik zie nu al uit naar deze voorstelling. De productie ‘Clairette’ die we in november willen uitvoeren, als uitdaging om het beste uit mezelf te halen en zo veel te leren, maar vooral ook om veel plezier te maken. 

 

Pagina's