menu denk mee beslis mee maak mee

Sites of Memory Oost

Theatrale boottocht over de 'verborgen'...

Amsterdam Roots Festival
5 juni 2017 tot 25 juni 2017
dans, erfgoed, muziek, theater
jongeren, volwassenen, wijkbewoners
check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

To be continued..

Door Danka van Dodewaard op ma 26 jun

Wij zijn aan het eind gekomen van de voorstellingen van Sites of Memory Oost. Voorstellingen waren uitverkocht en de laatste voorstelling hebben...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Sites of Memory Oost

Theatrale boottocht over de 'verborgen' verhalen uit het koloniale en slavernij verleden

afbeelding van Danka van Dodewaard

Ingediend door:

Danka van Dodewaard

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe zorgen wij ervoor dat wij een cultureel divers publiek uit Amsterdam Oost actief betrekken bij dit project en meer bewust maken van de geschiedenis en identiteit van de buurt?

Wat ga je doen?: 

Sites of Memory Oost is een locatievoorstelling en theatrale tour over de ‘verborgen' verhalen uit de slavernij - en koloniale geschiedenis van Amsterdam. Het is een zoektocht naar ons gedeelde verleden, en ontmoeting in verhalen met vertellingen aan boord, performances en interventies vanaf de kade. Sites of Memory Oost is het vervolg van de succesvolle voorstelling Sites of Memory die in 2016 plaatsvond rondom de theaterschool en de Amsterdamse binnenstad. Dit jaar is de voorstelling gericht op Amsterdam Oost, met partners en spelers uit Oost en historische locaties in Amsterdam Oost.

Dit jaar maken wij bewust de keuze om samen te werken met Poetry Circle Nowhere, productiehuis voor jonge mensen in Oost. Wat hen karakteriseert is dat zij met jonge kunstenaars werken en een achterban hebben met een diverse culturele achtergrond. De voorstelling wordt gemaakt door professionele spelers/ makers van Poetry Circle Nowhere in samenwerking met amateurspelers uit het netwerk van de diverse partners. De makers en spelers gaan een intensief traject in waarbij ze het slavernij -en koloniale verleden onderzoeken en hoe dat een relatie heeft met het heden. Sites of Memory Oost heeft een focus op Amsterdam Oost en richt het zich op de geschiedenis rondom de Verenigd Oost-Indische Compagnie (VOC). Dit linkt aan de geschiedenis van Amsterdam Oost, een stadsdeel waarvan een aantal straatnamen zijn naar eilanden en andere geografische begrippen in de vroegere kolonie Nederlands-Indië.

Sites of Memory Oost is een samenwerking tussen Amsterdam Roots Festival, Black Heritage Tours, Afrovibes Festival, Poetry Circle Nowhere en vindt plaats als onderdeel van Amsterdam Roots Festival van 21 t/m 25 juni. Zondag 25 juni komt een uitgebreide versie van de tour als onderdeel van Amsterdam Roots Open Air, met interventies in het Oosterpark en inhoudelijke gesprekken.

Hoe ga je te werk?: 

Sites of Memory Oost wordt opgevoerd als onderdeel van Amsterdam Roots Festival. Amsterdam Roots brengt een breed programma van muziek, circus, theater en gesprekken in het Oosterpark en bereiken hierbij een breed publiek uit Amsterdam Oost, uit Amsterdam en daarbuiten. De theatrale tour Sites of Memory Oost is een belangrijk onderdeel van het festival en verbindt Amsterdam Oost met het centrum en de historie van de stad. Het Oosterpark is hierbij de centrale locatie met het Tropenmuseum en het Slavernij monument. De voorstelling start bij het Tropenmuseum waar vandaan het publiek mee aan boord wordt genomen. De boottocht gaat langs diverse locaties in Amsterdam Oost en de historische binnenstad die gelinkt zijn aan de slavernijgeschiedenis en geschiedenis van de zwarte gemeenschap in Amsterdam (Scheepswerven op de Wittenburgergracht, Scheepvaartmuseum, Slavernij monument in het Oosterpark).

Binnen Sites of Memory Oost wordt maatschappelijk engagement en een zoektocht naar een gemeenschappelijk verleden gekoppeld aan een samenwerking tussen amateurs, en (toekomstige) professionals. Drie professionele spelers van Poetry Circle Nowhere werken samen met 7 amateurspelers uit het Poetry Circle Nowhere traject en amateurspelers uit het netwerk van de partners (o.a. De Gasten en Museum Perron Oost) in het maken van een voorstelling op locatie. De professionele spelers / makers van Poetry Circle Nowhere zijn geselecteerd vanwege hun artistieke kwaliteit en interesse in de thematiek. Zo werken we met Juan Carlos Goilo die onderdeel is van collectief Vanta die het slavernijverleden onderzoeken en zichtbaar maken in de stad. Uitgangspunt is spokenword en muziek. Jorgen Gario en Sjaan Flikweert hebben samen een voorstelling gemaakt over nootmuskaat . Een voorstelling over de connectie tussen heden en verleden en de “burdens of the past”. De professionele makers en amateurs worden artistiek begeleid door Katy Streek (Afrovibes) en Mike van Wetten (Poetry Circle Nowhere).

Doel van het Sites of Memory Oost:

- Om de vaak ongehoorde verhalen uit het slavernij verleden en koloniale geschiedenis vanuit een hedendaags perspectief te belichten. Professionals en amateurspelers verdiepen zich in de geschiedenis van slavernij in de stad en de rol en nalatenschap van de Verenigd Oostindische Compagnie (VOC.) Hierbij krijgen ze informatie van o.a. Stadsarchief, NiNsee, Mapping Slavery Project en eigen onderzoek. Juist in een tijd van polarisatie en politieke spanning is dit project relevant. Sites of Memory Oost gaat om het verbeelden van onze gezamenlijke geschiedenis, om diverse perspectieven te laten zien en onderling meer openheid en begrip teweeg te brengen

- Om jonge amateurspelers een impuls te geven en te koppelen aan professionele makers en begeleiders. Een impuls voor zo’n 15 amateurspelers afkomstig uit verschillende culturele lagen van de Amsterdamse bevolking om samen te werken. Onder leiding van professionals werken ze aan een voorstelling op locatie. Door amateurs en professionals te koppelen ontstaan interessante perspectieven van diverse hoeken van de stad en wordt daarnaast werk van hoge kwaliteit gepresenteerd.

- Een inhoudelijke en educatieve koppeling te maken aan de voorstelling met workshops en debatten tijdens Roots Open Air. Tijdens Roots Open Air is er een speciaal programma gericht op workshops en debatten waar Sites of Memory Oost onderdeel van is. Juist de verdiepende gesprekken en debat biedt context rondom de voorstelling.

- Om een basis te leggen voor een duurzame samenwerking tussen de partners namelijk Black Heritage Tours, Afrovibes Festival, Amsterdam Roots en Poetry Circle Nowhere. Deze voorstelling vormt onderdeel van een doorlopende samenwerking en voortzetting van Sites of Memory in Amsterdam.

Met wie werk je samen?: 

Iedere partner draagt bij aan het project door het delen van kennis en expertise en faciliteiten. Mike van Wetten van Poetry Circle Nowhere en Katy Streek van Afrovibes Festival begeleiden het project vanuit hun achtergrond als theatermakers. Mike van Wetten studeerde Theater Docent Opleiding aan de Theaterschool in Amsterdam. Katy Streek studeerde de Master Applied Drama and Theatre Studies aan de Universiteit van Kaapstad. Daarnaast werken ze intensief samen met Jennifer Tosch van Black Heritage Tours die inhoudelijke kennis heeft over het slavernijverleden van Amsterdam. Tosch is afgestudeerd socioloog aan de universiteit van Berkeley. Voor dit project nodigen wij nog een aantal gastdocenten uit om vanuit hun ervaring de makers en spelers te begeleiden. De performende schrijvers en schrijvende performers van Poetry Circle Nowhere gaan het artistieke onderzoek aan. Amsterdam Roots is een sterke partner en interessant platform die de voorstelling meeneemt in hun festivalprogramma en publiciteit. Wij koppeling Sites of Memory Oost aan het randprogramma van Roots. Zoals een debat tijdens Roots Open Air, korte optredens in het park en een educatief programma bij Basisschool Dapper.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Black Heritage tour is een boottocht door Amsterdam waarbij verhalen en symbolen uit de zwarte en slavernijgeschiedenis van de stad worden verteld. Deze tour is in 2013 gestart door Amerikaans-Surinaamse Jennifer Tosch. De inspiratie voor de tochten kwam tijdens haar zomercursus over de postkoloniale geschiedenis aan de Black Europe Summer School (BESS) in Amsterdam. Ze ondervond een leegte met betrekking tot positieve verhalen over de aanwezigheid en de bijdragen van de Afrikaanse Diaspora in Nederland. Zes maanden later startte ze Black Heritage Tour Amsterdam een unieke, historische, boot reis door de geschiedenis van Amsterdam, verteld vanuit een 'Afrikacentric' perspectief. Jennifer Tosch is een van de initiatiefnemers van dit project en zorgt voor de inhoudelijke kennis en expertise op het gebied van het slavernijverleden in Amsterdam en daarbuiten. Jennifer Tosch begeleid samen met Katy Streek en Mike van Wetten de makers, spelers en professionals binnen dit project.

Poetry Circle Nowhere is onderdeel van productiehuis en jongerencultuurpand NOWHERE, gevestigd in Amsterdam-Oost. Het programma rondom schrijven en performen, kwam in 2008 voort uit de voorliefde voor nieuwe creatieve uitingen van jonge mensen waarop het kunstvakonderwijs en het reguliere circuit geen volledig antwoord heeft. Poetry Circle Nowhere is inmiddels een landelijk programma voor schrijvende performers en performende schrijvers die hun verhalen het podium op willen brengen. In de steden Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden, Eindhoven en Tilburg volgen jonge talenten een wekelijks programma onder leiding van aansprekende schrijvers, rappers en theatermakers. De ‘topgroep’ Poetry Circle NOWHERE is een collectief van de meest excellente talenten die zich ontwikkelen tot aan (semi)professioneel niveau en podia van regionale, nationale en internationale allure beklimmen. De topgroep onderscheidt zich in kwaliteit en ervaring, waarmee zij de weg vindt naar noemenswaardige podia en een groot publiek. In tijden van polarisatie vertegenwoordigen spokenwordartiesten de stem van een opvallend jonge, multiculturele generatie. Karakteristiek aan Poetry Circle NOWHERE is dat zelfgeschreven teksten en eigen persoonlijke ervaringen het uitgangspunt vormen voor elke creatie. Een Poetry Circle gaat in wezen over een verregaande dialoog tussen jonge mensen over wie zij zijn en wat ze willen zeggen.

Amsterdam Roots Festival is een jaarlijks wereldmuziekfestival. Het vindt gedurende vier tot vijf dagen plaats op verschillende zalen en locaties in Amsterdam. Het hoogtepunt is het afsluitende, vrij toegankelijke openluchtfestival in het Oosterpark, met verschillende podia en kinderactiviteiten. Het programma bestaat uit een mix van toegankelijke en vernieuwende acts. Kenmerkend voor het festival - met name het onderdeel Roots Open Air - is het enorm gemengde publiek van alle mogelijke achtergronden, opleidingsniveaus en leeftijden. Het festival heeft naast een landelijke en een stadsfunctie ook een sterke buurtfunctie: veel bezoekers op Roots Open Air zijn buurtbewoners, met een zeer groot aandeel aan buurtbewoners met niet-Nederlandse achtergrond. De komende jaren wil Roots de festivalervaring uitbreiden en verrijken met verschillende disciplines tot een rijk geschakeerd programma. Een programma zoals Sites of Memory Oost dat het brede publiek van Roots aanspreekt, de open sfeer van het festival versterkt en nieuw publiek zal aantrekken.

Afrovibes Festival is een meerdaags multidisciplinair festival dat al meer dan 16 jaar hoogwaardige en actuele Afrikaanse podiumkunsten naar Nederland en Amsterdam in het bijzonder haalt en deze verbindt met makers en publiek in Nederland. We bieden context en discours bij de voorstellingen voor publiek, theatermakers en kunstvakstudenten en een talentontwikkelingsprogramma voor jonge Nederlandse theatermakers. Afrovibes richt zich op een breed en cultureel divers publiek van jongeren en jongvolwassenen, geïnteresseerd in theater en dansproducties van actuele Afrikaanse makers en thema’s. Afrovibes richt zich de komende jaren meer op projecten in de publieke ruimte en daar sluit het project Sites of Memory Oost goed bij aan. De voortzetting van deze samenwerking kan mogelijk opgenomen worden in het Afrovibes Festival programma.

 

Bereik: 
Aantal Type activiteit Aantal deelnemers Aantal bezoekers
12  Repetities en optredens 15 amateurspelers  
12 Repetities en optredens 3 professionele makers Nowhere  
12 Repetities en optredens 7 spelers Nowhere  
12 Repetities en optredens 3 professionale begeleiders  
6 Optredens Sites of Memory Oost 25 Spelers en makers 200
1 Optreden Sites of Memory Oost bij Amsterdam Roots Open Air + pop-up optredens 25 Spelers en makers 1000
2 Workshop en debat 4 spelers/ makers 60

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project gaat uit van de waarde van de ontmoeting tussen amateurs, tussen amateurs en professionals en ervaring en participatie vanuit het publiek. Daarnaast gaat het project uit van de kracht van amateurtheater dat gemaakt wordt vanuit een lokale en actuele noodzaak. De actualiteit en de gemeenschappelijke lokale geschiedenis van de deelnemers staat centraal, en hoe zij zich verhouden tot een gedeelde geschiedenis van slavernij en kolonisatie. De spelers verbinden geschiedenis en symbolen in de binnenstad van Amsterdam en Amsterdam Oost met hedendaagse verhalen en ervaringen.

Daarnaast maken wij een directe verbinding met de buurt en lokale makers. De schrijvende performers en performende schrijvers van Poetry Circle Nowhere zullen voor dit project op locatie gaan werken. Hierdoor benaderen zij het maakproces op een unieke manier, en in directe verbinding met de omgeving en stad. Een belangrijk onderdeel van de voorstelling is uitwisseling en gesprek met deelnemende amateurspelers maar ook met de buurt. Zij zullen een workshop geven bij Basisschool Dapper, geven een workshop aan jonge talenten van Poetry Circle Nowhere en nemen deel aan een verdiepend gesprek bij Amsterdam Roots Open Air. Hierdoor is er ruimte voor dialoog, participatie, ontmoeting en reflectie.

Het unieke platform van Amsterdam Roots Festival zorgt ervoor dat de theatrale tour toegankelijk is voor een breed publiek. Hierbij gaat het niet enkel om de voorstelling maar ook de koppeling naar het grootschalige Roots Open Air op zondag 25 juni waar deel van de tour gratis toegankelijk is voor een groot publiek. Ook zorgen de verdiepende gesprekken en workshops ervoor dat er participatie en betrokkenheid is van het publiek.

Begroting: 

Binnen Sites of Memory Oost werken de partnerorganisaties intensief samen. Iedere partner draagt bij aan het project door het delen van kennis en expertise, faciliteiten of financiële bijdrage. Daarnaast krijgen we inkomsten uit kaartverkoop van de presentatie van Sites of Memory Oost. Black Heritage Tour draagt deel van de voorbereidingskosten en informatie voor de deelnemers. Poetry Circle Nowhere heeft budget voor het betalen van professionele begeleiders en makers en het bieden van repetitie ruimte. Amsterdam Roots draagt deel van de productie en publiciteit van het project. Afrovibes draagt deel van de kosten voor voorbereiding en productie. Op deze manier weten we de kosten van het project beperkt te houden en hebben wij een bijdrage van het fonds nodig om ervoor te zorgen dat de basiskosten van personen en middelen gedekt zijn.

Locatie(s): 
Amsterdam en Amsterdam Oost

Uitslag Beslis mee

FCP27
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 136 gestemd
totaal77
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie ambitie om het verleden en heden van Amsterdam Oost met elkaar te verbinden en vervolgens via kunst zichtbaar te maken vind ik positief en juich ik van harte toe. Ik heb daarnaast vertrouwen in de artistieke kwaliteit van het creatieve proces. Jullie werken samen met een diverse groep partners, maar ik ben nog wel kritisch over de koppeling tussen de uitgangspunten en de keuze voor je partners. Je benoemt bijv dat je het slavernijthema bij een grotere groep zichtbaar wil maken, ook verwijs je naar de VOC en de Indische buurt. Wat ik jammer vind is dat je de inhoudelijke samenhang tussen het koloniale verleden nog weinig verbindt met de spanning bij de (migranten)groepen die nu in de Indische (of Transvaalbuurt) wonen. Vrijwel elke grote stad kent deze buurten dus met alleen het noemen van de straten blijft het innovatieve karakter tav het profiel van de wijk nog uit. Daar heb je wat mij betreft een inhoudelijke kans op verdieping onbenut gelaten. Je zou mogelijk nog partnerschappen kunnen aangaan met bijvoorbeeld islamitische zelforganisaties, het Joods Historisch Museum, wijkcentra in Betondorp, studentenverenigingen of de marktkooplui op de Dapperstraat. Een verdere uitwerking van dergelijke verbindingen kan mogelijk bijdragen aan een bredere scope aan partners voor een groter bereik en impact rondom het thema.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Herinneren en gedenken, delen en ontmoeten, vertellen en beleven: deze theatrale tocht laat het publiek ervaren dat onze koloniale geschiedenis zichtbaar is op allerlei historische locaties in Amsterdam, maar ook voelbaar aanwezig is in de gedachten en de harten van haar bewoners. Mooi om te lezen hoe jullie op basis van de ervaringen van de vorige editie het concept van Sites of Memory verder hebben uitgewerkt. Naar verwachting zorgt de samenwerking met Poetry Circle Nowhere en de connectie met de buurtbewoners van Oost voor een inspirerende inhoudelijke verdieping. Graag had ik nog iets meer gelezen over de opzet van het artistieke onderzoek en de werkwijze die de makers en spelers gaan volgen om verbinding te creëren tussen de VOC-geschiedens en actuele vraagstukken of discussies, maar de kennis en ervaring van de begeleiders en gastdocenten geeft voldoende vertrouwen in de kwaliteit en de uitstraling van het project.

afbeelding van Giovanni Campbell

De uitgangspunten om ongehoorde verhalen uit het slavernijverleden te belichten vind ik heel erg positief, maar ik lees ook dat jullie veel verschillende onderdelen betrekken in het plan waardoor ik het overzicht een beetje dreig kwijt te raken. Als een tour gericht is op Amsterdam Oost dan zou je toch denken dat juist die locatie centraal moet staan in relatie tot slavernij en de hedendaagse maatschappij? De inhoudelijke connectie tussen A'dam Oost, de slavernij, het heden en de multiculturele omgeving wordt wel benoemd, maar het is nog weinig concreet gemaakt. Ik heb daardoor nog wat vragen en opmerkingen:

-Vindt er een 'fictieve' tour plaats in het Oosterpark of is het een boottocht langs locaties in Oost?
-Welke rol hebben andere culturen uit A'dam Oost waarbinnen in sommige gevallen (nog steeds) sprake is van vormen van slavernij? Hoe benader je hen zodat ook die verhalen een plek kunnen krijgen. Zijn er partners die je hiervoor kunt benaderen? Want juist de partijen die je nu noemt hebben dat bewustzijn al. Het NinSee organiseert bijv. een week na jullie project in hetzelfde park (bijna naast het Tropenmuseum) een activiteit om de afschaffing van de slavernij te vieren/herdenken. Het lijkt mij dat je juist de kans grijpt om je scope te verbreden en heel concreet ook andere culturen uit A'dam Oost bij het creatieve proces gaat betrekken?
Dan kun je volgens mij ook beter een nieuw cultureel divers publiek actief betrekken.
 

afbeelding van Danka van Dodewaard

Dag Giovanni, Bedankt voor deze reactie en het is zeker goed om een focus aan te brengen. 

Hierbij antwoorden op je vragen: 

- De tour is grotendeels per boot en daarnaast een aantal locaties aan wal. Het is dus geen 'fictieve' tour in het Oosterpark maar een tour die start bij het tropenmuseum, vervolgens gaat het publiek per boot door delen van oost en de historische binnenstad en eindigen wij bij het Slavernij monument in het oosterpark. 

- Dit jaar is bewust de keuze gemaakt om samen te werken met Poetry Circle Nowhere, een productiehuis voor jonge mensen in Oost. Zij trekken een achterban met diverse culturele achtergrond. Gedurende het creatieve proces rondom Sites of Memory Oost, krijgen de jonge deelnemers ook juist de opdracht om op zoek te gaan naar verhalen in Amsterdam Oost over slavernijverleden/ verhalen uit Amsterdam Oost. Andere interessante partners waar wij mee in gesprek zijn zijn o.a. De Gasten (gericht op jonge spelers / makers en diversiteit) en Museum Peron Oost (die werkt met verhalen en de geschiedenis uit de buurt). Binnen deze theatrale tour leggen wij een focus op de geschiedenis van de VOC, en de route rondom te Kaap naar Oost-Azie. Dit linkt aan de geschiedenis van Amsterdam Oost, een stadsdeel waarvan een aantal straatnamen zijn naar eilanden en andere geografische begrippen in de vroegere kolonie Nederlands-Indië. 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Je reacties op onze vragen lezende, gaat er bij mij een (flits)lampje branden. In 2016 was ik coach van Unzine, een jij maakt het mee aanvraag rondom kinderen en fotografie in de Spaarndammerbuurt te Amsterdam Oost. Zou je de samenwerking met dit initiatief kunnen zoeken? https://www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/unzine

afbeelding van Danka van Dodewaard

Dag Danielle, Bedankt voor deze directe link. Er zijn inderdaad mooie overlappingen. Zeker een idee om uit te zoeken. 

 

afbeelding van Giovanni Campbell

De komende tijd denk ik ook met jullie mee over het project. Allereerst lijkt jullie pitch heel erg op het eerdere project dat we hebben gehonoreerd. Voor dit platform zoeken we juist het experiment op, dus zal ik erop aan sturen dat ook het concept zich gaat vernieuwen ten opzichte van de eerdere versie.

Het bereiken van een cultureel divers publiek uit A'dam Oost lijkt best voor de hand te liggen, bijv. dagelijks op de Dappermarkt of het Tropenmuseum. Het NinSee en Nowhere zijn daar ook gevestigd. genoeg aanknopingspunten dus, maar wellicht zijn er ook nieuwe partners te vinden die jullie hierbij kunnen helpen. Is het de bedoeling dat jullie daarbij alleen op zoek gaan naar mensen met een Afro-Caribische achtergrond of trekken jullie het breder door ook andere etnische groepen over dit onderwerp te informeren?

 

afbeelding van Danka van Dodewaard

Dag Giovanni, Bedant voor je reactie. Je zorg dat je aanvraag lijkt op de vorige versie van Sites of Memory nemen we zeker mee. Met Sites of Memory Oost gaan we een nieuw experiment aan doordat we met een compleet nieuwe groep makers, spelers en amateurs de verhalen en geschiedenis gaan onderzoeken. Hierbij werken we samen met Poetry Circle Nowhere die als performende schrijvers en schrijvende performers het artistieke onderzoek aangaan. Juist een platvorm als Amsterdam Roots is hierin interessant omdat we de voorstelling niet alleen voor een gericht publiek maken, maar ook vertalen naar Roots Open Air in het Oosterpark waarbij wij zeker 1000 personen bereiken. Een biedt een groot contrast met de intimiteit van de boottocht met 40 personen publiek per keer, en een mooie uitdaging. 

Betreft het bereiken van een cultureel divers publiek uit Amsterdam Oost werken we o.a. samen met diverse partners van Amsterdam Roots en Nowhere maar ook Ninsee, Hugo Olijfhuis en Tropenmuseum. Het is niet de bedoeling dat wij alleen mensen met Afro-Caribische achtergrond trekken maar juist een brede doelgroep die de diversiteit van de stad vertegenwoordigd. Dit is ook het geval bij de groep spelers en makers van Nowhere en de amateurs die we zullen benaderen om deel te nemen. 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Danka, welkom op jij maakt het mee. Laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken.

Je wil graag cultureel divers publiek uit Amsterdam Oost actief betrekken bij dit project en meer bewust maken van de geschiedenis en identiteit van de buurt. Het Amsterdam Roots Festival vindt plaats in het Oosterpark en heeft net als de partners Afrovibes en Poetry Circle Nowhere ervaring met actieve cultuurparticipatie projecten. Kun je aangeven met welke partners in de buurt je al samenwerkt en welke nieuwe partners je voor ogen hebt om zoveel mogelijk wijkbewoners te bereiken en ze te verleiden om met jullie in zee te gaan en de boottocht langs de locatievoorstellingen te maken? Wat is er vernieuwend en experimenteel aan Sites of Memory Oost ten opzichte van jullie vorige projecten? Vanuit dat uitgangspunt kunnen we met je meedenken.

afbeelding van Danka van Dodewaard

Beste Danielle, 

Bedankt voor je reactie en vragen. Deel van je vragen heb ik inmiddels verwerkt in de aanvraag. 

Betreft partners: In Amsterdam Oost werken samen met Ninsee en Vereniging Ons Suriname/ Hugo Olijfhuis voor verdiepend onderzoek en kennisuitwisseling. Ook werken we samen met het Tropenmuseum voor ondersteuning in het project en mogelijk als start van de route. Er zijn veel nieuwe partners die betrokken zijn bij Amsterdam Roots 2017 en hun achterban kunnen mobiliseren zoals Jungle theater waar Roots in samenwerking met Festival Beeld voor Beeld 4 dagen documentaires vertonen. Deel van de geselecteerde films / documentaires worden inhoudelijke verbonden aan de voorstelling. Ook maken we een koppeling met Circus Boost en basisschool Dapper die een educatief programma opzetten.

Het bijzondere aan Sites of Memory Oost is dat het voorafgaande aan Amsterdam Roots Festival een directe verbinding maakt met de buurt, persoonlijke verhalen en de koloniale geschiedenis van de stad. Het nodigd bezoekers en deelnemers uit om actief deel te nemen en mee te praten over ons gedeelde verleden. Hierdoor onstaat er een aanloop naar Roots Open Air in het Oosterpark waar het project tot een finale komt, en de voorstelling 'vertaald' wordt naar het Oosterpark met optredens op zeepkisten, publieke interventies waardoor het bereikbaar wordt voor een groot publiek. Dit jaar werken we met Poetry Circle Nowhere die vanuit hun achtergrond als Schrijvende Performers en Performende Schrijvers op locatie gaan werken. Hierdoor benaderen zij het maakproces en hun persoonlijke banadering op een unieke manier, en in directe verbinding met de omgeving en stad. Een belangrijk onderdeel van de voorstelling is de uitwisseling en gesprek. De deelnemers zullen o.a een workshop geven bij Basisschool Dapper, aan jonge talenten van Poetry Circle Nowhere en een verdiepend gesprek bij Amsterdam Roots Open Air. Hierdoor is er meer ruimte voor dialoog, participatie, ontmoeting en reflectie. 

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Danka, Wat een spannend project! Mijn naam is Joop van Liere (www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/ros-editions) en ik reageer - als enthousiast aanvrager op dit platform - graag op je meedenkvraag in het kader van de 'support een project-functie' op deze site. Je idee komt op me over als een kleurrijke spiegel die het nodige op kan gaan leveren/roepen. Krachten die een resultante zullen opleveren die je wel een beetje wilt kunnen voorspellen vermoed ik. Is er een cohesie bevorderende rol denkbaar in het project voor het bezoekende publiek? Een rol waardoor het zich uitgenodigd voelt te participeren? 'Medeverantwoordelijk' te mogen 
zijn misschien voor die resultante? Ook als buurtgenoot (Java-eiland) ben ik heel nieuwsgierig naar een vervolg...

afbeelding van Danka van Dodewaard

Dag Joop, Bedankt voor je reactie. Een heel goed idee om na te denken over een cohesie bevorderende rol voor het bezoekende publiek en elementen van participatie. De theatrale tour heeft zeker een element van participatie en het publiek wordt gestimuleerd om hun verhalen te delen naast de verhalen die tijdens de tour gedeeld worden. Ook biedt deze voorstelling een actieve vorm van ervaring, waarbij het publiek langs een route wordt genomen, te voet en per boot. Uiteindelijk gaat het over ons gedeelde verleden, onze toekomst en hoe wij als makers en publiek hier naar kijken.  

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Danka, Graag gedaan! Ik ben heel benieuwd naar een gedetailleerder invulling van het project. Na inloggen kun je - in de 6 weken van aanmelding tot start beslisfase - via het tabblad ‘denk mee/meer projectinformatie’ onder de diverse kopjes je plan uitwerken. De uitwerking verschijnt meteen in het linkerscherm en zo kunnen de adviseurs van het fonds, maar ook anderen, meelezen, meedenken en advies geven. Als aanvrager vond ik dit een dynamisch proces waardoor mijn project (www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/ros-editions) aan kwaliteit won en ik als projectleider een extra tool kreeg aangereikt om elke dag even pro-actief met mijn project bezig te zijn. Bereid je ook meteen voor op de beslisfase. Als je zover komt, heb je 'slechts' 2 weken de tijd om voldoende stemmen te verzamelen voor een positief advies. Het helpt echt als je mensen al zo vroeg mogelijk laat weten dat het project hen dan nodig heeft c.q. dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in de beslissing tot toekenning van de gevraagde bijdrage.

afbeelding van Danka van Dodewaard

Wederom bedankt voor het advies. Wij zullen de aanvullende informatie invullen.