menu denk mee beslis mee maak mee

Het Circus

Versnelt van het verduurzamen en leefbaarder...

Stichting Het Circus
7 september 2018 tot 9 september 2018
circus, crafts, dans, muziek
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Het Circus

Versnelt van het verduurzamen en leefbaarder maken van de stad.

afbeelding van Iraas Kover

Ingediend door:

Iraas Kover

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Ik zoek meedenkers voor het uitwerken van businessmodellen voor innovatie circulaire economie projecten

Wat ga je doen?: 

Het Circus 

Wat is Het Circus?
Het Circus is een vernieuwende manier of methodiek om middels cultuurparticipatie een boost te geven aan de sociale cohesie, de lokale economie en het verduurzamen van de stad (Den Haag). Het Circus creëert, in de vorm van een ludiek en duurzaam driedaags festival, een voorwaardenscheppende omgeving voor samenwerking tussen en participatie van lokale ondernemers, bewoners, scholen, buurtorganisaties, de gemeente en andere belanghebbenden.

Het Circus brengt tientallen amateur en (semi) professionele kunstbeoefenaars uit de wijk samen in een ludiek driedaags arena. Van zangkoren (Mijn Koor) en chanson bands (Tess et le Moutons) tot jonge beginnende circus artiesten (Circaso) en gevestigde choreografen (CLOUD/danslab). Het Circus nodigt uit “Wie doet er mee?”, door middel van brainstormevenementen, social media, persberichten, aanwezig zijn op bestaande evenementen en netwerk momenten en letterlijk deur aan deur te kloppen. En bewoners, ondernemers, scholen en wijkpartners melden zich aan via de ikdoemee@hetcircus.me email, of tijdens de persoonlijke ontmoetingen met Het Circus ambassadeurs.

Door onverwachte samenwerkingen te triggeren, zorgt Het Circus ervoor dat bijvoorbeeld een meubelmaker (Het Meisje met de Zaag) opeens samenwerkt met kwetsbare doelgroepen uit de wijk (Stichting Anton Constandse). Of dat een horecaondernemer uit de buurt (Peas and Love) zijn standje laat vormgeven door innovatieve architecten (Refunc). Dit zorgt ervoor dat Het Circus een nieuwe dimensie creëert en als het ware sociale en creatieve innovatie katalyseert.

Het Circus werkt ook nauw samen met de cultuuranker uit de wijk (Theater De Nieuwe Regentes) waar een breed netwerk is aan opkomend talent uit de wijk. In samenspraak met het cultuuranker worden diverse participatie- en programmeringselementen vormgegeven.

Een van de grootste geleerde lessen uit het verleden is dat we moeten voortbouwen op de ervaring en netwerken van de deelnemers die een (vrijwillige) rol hebben in de organisatie. We hebben al een keer de fout gemaakt door met een heel nieuw team aan de slag te gaan en dit zorgde voor veel frustraties en vertraging in het participatie- en organisatieproces. Het verduurzamen en versterken van deze participatie staat dit jaar dan ook centraal bij Het Circus. De (grotendeels vrijwillige) organisatie die het festival cureert en organiseert krijgt nu de kans om professionaliseringsslagen te maken door de geleerde lessen van vorige jaren toe te passen. Ons inziens is cultuurparticipatie niet alleen op het toneel staan, maar juist ook dat toneel vormgeven en alle productionele aspecten die erbij komen kijken. Cultuurparticipatie kan op vele manieren, iedereen kan participeren in zijn of haar eigen manier.

Het Circus 2015 _ aftermovie

Het Circus wijkfestival Regentesse/Valkenboskwartier Den Haag

Hoe ga je te werk?: 

Het Circus is een intensief participatietraject (gegrond op methodieken zoals Asset Based Community Development, Transitiemanagement en Pentahelix Stakeholder Management) dat uitmondt in een grandioos festival waarin het sociaal-cultureel en economisch kapitaal van de wijk, innovatieve circulaire economie initiatieven en onverwachte multidisciplinaire samenwerkingen een podium krijgen. Het Circus is een duurzaam en cultureel festival met een grote uitstraling – soms zelfs met internationale impact en allure - georganiseerd op wijkniveau in het Regentesse- &Valkenboskwartier in Den Haag (ReVa).

Het Circus is zichzelf constant aan het innoveren door elk jaar onszelf uit te dagen om de focus net weer op een ander vlak te leggen.
Dit jaar ligt deze op de Circus Challenge, waarbij we bewoners en initiatieven uitdagen om met een idee te komen, waarbij Het Circus ze ondersteunt met een budget & begeleiding om zo de programmering fris, vernieuwend en echt uit de wijk te laten komen.

Doelstelling Stichting Het Circus
Het initiëren van projecten en het creëren van voorwaarden waarin creativiteit, participatie en (interdisciplinaire) samenwerking gestimuleerd en gefaciliteerd worden en waarin duurzaamheid de norm is.

Impact dat festival Het Circus wil realiseren
Het versnellen van het verduurzamen en leefbaarder maken van de stad, door op wijkniveau een momentum en succesverhalen te creëren waarbij de sociale cohesie (people), de lokale economie (profit) en het milieu (planet) een positieve boost krijgen.

Visie & missie
Visie
Het leveren van een bijdrage aan een creatieve, veerkrachtige en welvarende wijk waarin bewoners, ondernemers, organisaties, scholen en de gemeente elkaar kennen en elkaars kwaliteiten benutten om samen te werken aan een duurzame en leefbaardere stad.

Missie
Door het identificeren, activeren en verbinden van diverse sociale, economische, creatieve, culturele en duurzame krachten en kwaliteiten in de wijk draagt festival Het Circus bij aan een sterke sociale infrastructuur, een economisch impuls voor de wijk en een momentum waarbij het verduurzamen van de wijk en de rest van de stad wordt versneld

Sociale cohesie en cultuurparticipatie 

Het Circus is een arena waarin verschillende wijk-belanghebbenden op een laagdrempelige manier samenkomen en samenwerken. De verbinding in de wijk wordt bevorderd door in elke fase, van conceptontwikkeling tot uitvoering en follow-up, ontmoeting en samenwerking centraal te stellen. Het Circus moedigt interdisciplinaire wijkparticipatie aan door middel van diverse match-making processen. Deze participatie en samenwerking, georganiseerd door Het Circus, uit zich niet alleen tijdens het festival, maar ook in de periodes voorafgaand aan en na afloop van het festival.

Voorbeeld van hoe Het Circus in het verleden sociale cohesie en cultuurparticipatie heeft bevorderd

Als spin-off op Het Circus zijn door bewoners twee nieuwe festivals opgezet: Winterlicht en Footprint. Bewoners en organisaties in de wijk weten elkaar nu makkelijker te vinden om samen projecten te initiëren. Het Circus heeft een ‘yes we can!’ momentum gecreëerd.

Het Circus heeft een pool aan betrokken bewoners ontwikkeld (o.a. vrijwilligers, artiesten en ondernemers) die zich nu inzetten bij diverse culturele activiteiten in de buurt.

Investering (Input)

Activiteiten (Throughput)

Resultaat (Output)

Effecten (Outcome)

Impact

 

Intellectueel kapitaal & netwerk van front-runners in de wijk.

 

Inzet van 100 vrijwilligers tijdens festival.

 

Inzet van vrijwilligers/deelnemers aan de Circular Circus Challenge.

 

Manuren van personeel op scholen, buurttheater, kerken en moskee, culturele stichtingen en welzijn- & zorginstellingen in de wijk.

 

Fonds 1818

Gemeente DH (Stadsdeel)

Gemeente DH (Wijkaanpak)

PB Cultuurfonds

VSB Fonds

Cultuurschakel                     Cultuurparticipatie               
 

 

- Voortbouwen op bestaand netwerk

- Netwerken en scouten in de wijk om nieuwe doelgroepen aan te boren

- Bestaande bijeenkomsten bijwonen

- Het Circus co-creatie & pitchevents

- Circular Circus Challenge

- Samenwerken met Cultuurkwartier van Regentessen/Valkenboskwartier

- Pre-party op het Newtonplein

- Samenwerken met en verbinden van diverse partijen in de wijk

- Professionele productie, organisatie en begeleiding van 3 velden, 1 camping, 4 podia, 4 workshoptenten en 2 workshoparea’s

 

 

 

Minimaal 200 buurtbewoners (waarvan 100 amateur) hebben podium gehad om samen met anderen hun skills, kunst, act of muziek tentoon te stellen.

 

Er zijn minimaal 5 interdisciplinaire samenwerkingen ontstaan in aanloop naar Het Circus.

 

Minimaal 20 belanghebbende organisaties &

ondernemers hebben meegewerkt aan Het Circus.

 

200 bewoners hebben op een laagdrempelige manier geparticipeerd aan cultuur in de wijk.

 

100 amateurs hebben samengewerkt met professionals en hebben hierdoor capaciteit opgebouwd en zijn empowered.

 

Diverse disciplines hebben samengewerkt om o.a. isolement te bestrijden en cohesie te bevorderen.

 

Pareltjes uit de wijk op gebied van kunst en cultuur zijn ontsluierd (met name op het Newtonplein).

 

 

Een momentum van innovatieve samenwerking, waar de wijk op voort kan bouwen, is gecreëerd.

 

Buurtbewoners op en rondom het Newtonplein zijn verbonden aan elkaar, aan activiteiten op het Newtonplein en aan de rest van de wijk.

 

- Buurtcamping promoten, opzetten en coördineren

 

 

Minimaal 30 buurtbewoners komen 2 hele dagen samen en werken samen op de buurtcamping.

 

 

30 buurtbewoners hebben intensieve ontmoetingen.

 

Er is een camping- of dorpsgevoel ontstaan onder een groep mensen in de wijk.

 

- Stadsbreed PR en communicatie

- PR en communicatiemiddelen van De Nieuwe Regentes benutten

- Samenwerking met wijkkrant De Konkreet

- Samenwerken met Cultuurkwartier van Regentessen/Valkenboskwartier

 

Minimaal 6.000 buurtbewoners zijn als bezoekers samengebracht.

 

Minimaal 10.000 bezoekers totaal.

 

Wijkimago en cohesie is versterkt.

 

Breed publiek heeft kennis gemaakt met organisaties uit de wijk.

 

De wijk staat op de kaart.

 

Organisaties en bewoners zijn verbonden met elkaar.

 

Met wie werk je samen?: 

Soort organisatie

Naam organisatie

Bijdrage aan Het Circus

 

Winkeliersverenigingen & ondernemers

Eigenwijs Weimar

BIZ Weimarstraat

AH

Ekoplaza

Firat

Yogascholen

HUNA Outdoorshop
Overige ondernemers (Beeklaan & Weimarstraat)

 

 • MKB betrokkenheid met het project en de wijk in het algemeen
 • Sponsoring in natura
 • Promotie

 

Kunst &
Culturele organisaties

 

Cultuurkwartier

De Nieuwe Regentes

Zaal 3

Circasso

Kunstenaarscollectief van de wijk

Nest

Satelietgroep
Kid Carera

Muzikantenkwartiertje
Zeeheldenfestival
Stichting Ekta
My Style zangschool
Regentenkamer
Cartonboarders
Repairkid

 

 • Artistieke en culturele invulling voor het project en de wijk in het algemeen
 • Mobilisatie van hun netwerken
 • Sponsoring in natura
 • Promotie

 

Buurtbewoners & wijkorganisaties

 

 

 

De Regenvalk
Emma’s hof

Wijkcommissie MaFuGaNoVa

Woongroep Fultonia

IDHEM

ASAN Mandir
Kleur

Shanti Bhavan
Middin
Anton Constanse
Stichting Vobis
Krishna Mandir
Bindra Bhawan
Weggeefwinkel
Bibliotheek Weimarstraat
Uitvindershof & Van Swindenhof
Buurthuis van de Toekomst
Emancipatiehuis
Buurtcamping
Yadin
Nextdoor

 

 • Bewonersbetrokkenheid met het project en de wijk in het algemeen
 • Mobilisatie van hun netwerken
 • Sponsoring in natura
 • Promotie
 • Kennis en expertise

 

Scholen & kinderdagverblijven

Pleysier College

Haagse Hogeschool

Elout van Soeterwoudeschool

De Klimopschool

VAHON Hinduschool

Toermalijn school

2Samen

 

 • Betrokkenheid van scholen  met het project en de wijk in het algemeen
 • Ouderparticipatie via ouderraden
 • Mobilisatie van hun netwerken
 • Sponsoring in natura
 • Promotie
 • Kennis en expertise
 •  

 

Duurzaamheidorganisaties

 

 

Den Haag in Transitie

Lokaal Voedsel DH

De Groene Regentes

Duurzaam Den Haag

Dienst Milieueducatie

Trashure Hunt
Timebank
Lekker Nassuh
Conscious Kitchen

Van De Bron

 

 • Duurzaamheid invulling voor het project en de wijk in het algemeen
 • Mobilisatie van hun netwerken
 • Sponsoring in natura
 • Promotie
 • Kennis en expertise

 

Gemeente & Geldschieters

 

 

 

Stadsdeelkantoor Segbroek

Fondsen

ASN bank

Staedion
Energiekwartier
Sponsors

 

 • Financiering voor het project en de wijk in het algemeen
 • Mobilisatie van hun netwerken
 • Promotie
 • Kennis en expertise

 

 
   
   

 

Begroting: 

Voor de programmering van een driedaags festival vragen wij vrijwilligersvergoedingen en gages aan voor de professionals die samen met de amateurs de volgende programmaonderdelen verzorgen:

Workshops €4.000,00

Optredens dans €1.000,00

Optredens zangkoren €1.500,00

Optredens muziekoptredens €4.000,00

Optredens walking acts €2.000,00

Optredens theater €2.500,00

Locatie(s): 
Wijkpark de Verademing, Den Haag
Newtonplein, Den Haag

afbeelding van Johanneke Minnema

Ha Iraas,

Je hebt nog vijf dagen om de aanvraag verder af te maken. Laat je het weten als ik nog een keertje mee kan lezen?

Johanneke 

afbeelding van Iraas Kover

Dag Johanneke,

Lief van je. Zou je er nog een keer naar willen kijken aub?

Vrolijke Circus groeten,

Iraas

afbeelding van Johanneke Minnema

Ha Iraas,

Ik heb je aanvraag noge en keer doorgenomen. De doelstelling en jullie missie en visie zijn helder. Ik lees echter nog weinig over de manier waarop jullie dat willen bereiken. Wat gaan jullie doen? 
En zou je nog wat meer aansluiting kunnen zoeken bij de doelstellingen van het Fonds Cultuurparticipatie bij de impact die jullie willen realiseren?

Tenslotte mis ik nog de begroting en dekking in het format van het fonds.

Hartelijke groet,

Johanneke

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Iraas, ook ik heet je graag welkom op Jij maakt het mee. Ten eerste lijkt het me relevant wanneer je in de omschrijving duidelijk maakt over welke stad (Den Haag?) en welke wijk je het hebt. De tekst in de linkerkolom is nu nog wat theoretisch en je geeft voorbeelden, maar ik wil graag weten voor welke concrete activiteiten je aanvraagt. Lees daarvoor nog even de subsidieregeling en de toelichting erop goed door. En geef op het tabblad "Denk mee (meer projectinfo)" een concrete omschrijving van wie de deelnemers zijn die zelf actief meedoen aan de kunstbeoefening en hoe vaak? Welke professionals begeleiden de deelnemers. Hoe verhoudt het project zich ten opzichte van de reeds bestaande activiteiten in de stad en de rol van de cultuurankers? Welke ervaring hebben jullie opgedaan en wat gaan jullie tijdens de nieuwe editie verbeteren/nieuw oppakken dat in relatie staat tot de actieve cultuurparticipatie?

Kortom een hoop vragen. Ik hoop dat je hiermee verder kan. Heb je vragen, stel ze gerust. 

afbeelding van Iraas Kover

Hoi Lidian, We hebben het een beetje aangepast. Is dit wat concreter? Geeft dit antwoord op je vragen?

Ik hoor het graag.

Vrolijke Circus groeten,

Iraas

afbeelding van Iraas Kover

Beste Johanneke,

Dank je wel voor je reactie.
En voor de tip van Innofest - dit geeft ons in ieder geval veel inspiratie voor een aantal duurzame oplossing voor het festival.
Het Circus is zichzelf constant aan het innoveren door elk jaar onszelf uit te dagen om de focus net weer op een ander vlak te leggen.
Dit jaar ligt deze op de Circus Challenge, waarbij we bewoners en initiatieven uitdagen om met een idee te komen, waarbij Het Circus ze ondersteunt met een budget & begeleiding om zo de programmering fris, vernieuwend en echt uit de wijk te laten komen.
 

afbeelding van Johanneke Minnema

Ha Iraas,

Dankjewel voor de toelichting. Verwerk dit ook in de tekst links, want daarop wordt je aanvraag uiteindelijk beoordeeld.
Je kan daar ook alvast de begroting toevoegen zodat we die ook alvast even kunnen bekijken.

Succes met het verder uitwerken van de aanvraag!

Johanneke


 

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Iraas,

Welkom op Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach en denk de komende periode met jullie mee om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Jullie vragen aan voor de derde editie van een sociaal en duurzaam buurtfestival. Kunnen jullie als je de aanvraag verder uitwerkt wat dieper in gaan op de manier waarop deze aanvraag aansluit bij Jij Maakt het Mee? 

Jij Maakt het Mee is er voor vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuurbeoefening in de vrije tijd. Ik zou dus graag wat meer willen lezen over die cultuurbeoefening en over wat er vernieuwend is aan deze editie ten opzichte van eerdere edities.

Je kan je aanvraag verder uitbreiden via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie).

Wat betreft je vraag over businessmodellen zou je eens contact kunnen opnemen met Innofest. Zij gebruiken festivals als platform om innovaties te testen. 

Succes met het verder uitwerken!

Hartelijke groet,

Johanneke