menu denk mee beslis mee maak mee

Cinema without Borders

Een filmfestival dat de grenzen opzoekt!

Stichting UNICA Fimfestival in Nederland
1 april 2019 tot 31 december 2019
erfgoed, film, muziek
jongeren, ouderen, volwassenen
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

UNICA Filmfestival een groot succes

Door Ad van Dam op di 3 sep

UNICA 2019 'Cinema without Borders' is ten einde. Een fantastisch festival met prachtige films en een grote bezoekersschare uit Nederland en het (...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Cinema without Borders

Een filmfestival dat de grenzen opzoekt!

afbeelding van Ad van Dam

Ingediend door:

Ad van Dam

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe gaan oud en jong van elkaar leren?

Wat ga je doen?: 

Cinema without Borders is het internationale UNICA-amateurfilmfestival dat in 2019 in Zeist wordt georganiseerd en waaraan 200 filmmakers uit ruim 30 landen deelnemen. Daarnaast nemen er ook elke dag zo'n 200 amateurfilmmakers uit Nederland deel. Naast veelal ouderen, is er een apart jeugdprogramma. Juist die combinatie is spannend. We gaan de jongeren van de ouderen laten leren en omgekeerd. Ook zijn er speciale filmclasses en excursies voor filmamateurs om hen met profs in contact te brengen en hun grenzen te verleggen. Een festival vol competitie, uitdaging en uitwisseling.

Hoe ga je te werk?: 

Gedurende 7 dagen nemen 200 buitenlandse en 200 Nederlandse amateur filmers aan het festival deel. De beste films per land worden vertoond en beoordeeld. De deelnemers zijn over et algemeen oudere mannen. Zij hebben veel ervaring met het maken van films en het vertellen van verhalen. Daarnaast nemen er jonge filmmakers aan deel. Zij volgen een speciaal programma en gaan een ‘battle’ aan met de ouderen. Grenzen worden verlegd en opgezocht.

Gedurende de week gaan oud en jong in gesprek over Vrijheid & Geluk, over wat film voor je kan betekenen om je mening te uiten, over de betekenis van film in het dagelijks leven, ze laten elkaar fragmenten zien die belangrijk zijn (geweest) in het leven en lichten die toe. Op deze manier worden ervaringen gedeeld en worden oud en jong geinspireerd.

Naast inhoudelijke dialoog gaan jongeren ook vertellen en laten zien aan de ouderen hoe je een vlog maakt, wat een blog is en hoe je met elkaar een filmpje met je mobieltje kunt maken. Zo worden mini-interviews gemaakt in duo's met de smartphone.

Resultaten worden eind van de week onderdeel van het festival.

Met wie werk je samen?: 

Voor de uitvoering van het Jong meets Oud programma wordt samengewerkt met Dyzlo Film uit Utrecht. Deze twee jonge filmmakers hebben veel ervaring op filmeducatie terrein en zijn gewend om uitdagingen aan te gaan en grenzen te verleggen. Als tweeling hebben ze altijd een grote interesse gehad in het thema identiteitsvorming. Dit is terug te zien in hun werk. Ze snijden maatschappelijke thema’s aan zoals het bestrijden van homofobie, de toenemende prestatiedruk en schoonheidsidealen. In samenwerking met verschillende filmtheaters en het Nationaal Film Festival voor Scholieren geven ze regelmatig workshops, waarin ze de deelnemers naar film leren kijken en nieuwe perspectieven aanreiken, die hun eigen opvattingen uitdagen. Werken met ouderen en jongeren zien ze zeker als een inspirerende uitdaging!

Ook wordt contact gezocht met de Universiteit van Utrecht faculteit Filmwetenschappen om te kijken of studenten een rol kunnen spelen bij het monitoren van het project waar het de rol van amateurfilmers betreft in de huidige tijd. Wellicht zit er zelfs een scriptieonderwerp in.

Ander aspect: in samenwerking met de Fotobond wordt een fototentoonstelling ingericht tijdens het festival in theater Figi. Ook hier worden de grenzen van fotografie opgezocht en linken met film gelegd.

Tevens vindt er een voortraject plaats waarin amateurschrijvers worden benaderd om een verhaal te schrijven dat verfilmd kan worden. Hiervoor gaan we contact opnemen met oa www.detalentuin.nl en www.letterspinsels.nl. Degene die hieraan mee willen doen, bieden we een scenarioworkshop aan. De scenarioworkshop wordt verzorgd door gerenommeerde amateurfilmers samen met enkele scenario profs. Dit levert een aantal authentieke scripts op. De scripts worden onder filmamateurgroepen in Nederland verspreid. Vervolgens gaan diverse groepen filmamateurs de scenario's verfilmen. Samen met muziekamateurs wordt er speciale muziek gecomponeerd bij de films. De eindresultaten worden tijdens het UNICA filmfestival in een aparte zaal vertoond. Zo willen we een verbinding leggen tusssen verschillende amauteurgroepen en elkaar versterken.  

Tot slot worden er tijdens het festival prijzen uitgereikt. Idee zou kunnen zijn om 1 of meerdere prijzen door amateurkunstenaars uit de regio te laten ontwerpen/uitvoeren.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het UNICA 2019 filmfestival wordt gezien als de Olympische Spelen van de amateurfilmwereld. Elk land laat haar beste films zien en gaat de competitie met elkaar aan. Een internationale jury beoordeelt de producties en aan het einde van de week worden er prijzen uitgereikt. Maar er gebeurt  meer deze week: er is ook tijd voor scholing in de vorm van masterclasses, debatten, uitwisseling van ervaringen en maken van filmvrienden. Juist de combinatie van een gemeenschappelijke bezigheid (ontspanning) en volgen van debatten, masterclasses en beoordeling (inspanning) betekent dat grenzen verkend en verlegd worden. 

De organisatie in Nederland wil het festival gebruiken om meer jongeren met het amateurfilmen bekend te maken.  

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
 1 verhalenwedstrijd 25  
 1 scenarioworkshop 25  
 1 muziekcomponeren 25  
 1 vertonen films   200
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het unieke van dit project is dat het niet vaak in Nederland plaatsvindt. De deelnemers komen uit de 30 aangesloten landen. De andere helft van deelnemers komt uit Nederland. Dat levert een unieke samenstelling van publiek op. Daarbij kunnen we constateren dat een meerderheid van amateur filmers, witte, wat ouderen mannen betreft. Jongeren, vrouwen en andere diversiteit is schaars. Wij willen met het organiseren van UNICA 2019 in Zeist hierin verandering proberen te brengen. Daarvoor is een apart jongeren meets ouderen programma ontwikkeld waar jong en oud elkaar ontmoeten, uitdagen, van elkaar leren en elkaar leren kennen.

De Gemeente Zeist wil zich als amateurfilmstad ontwikkelen en profileren, daarom heeft de burgemeester plaats genomen in het Comite van Aanbeveling en is de gemeentelijke accountmanager en projcetleider Media, Erfgoed, Kunst en Cultuur nauw betrokken bij de inhoudelijke plannen op korte en langere termijn. Deze zoekt allerlei mogelijke verbindingen met het gemeentelijke cultuurbeleid: Zeist, Kans en Cultuurrijk, cultuurvisie Zeist 2016 - 2020. Het oprichten van een amateurfilmgroep in Zeist behoort zeker tot de mogelijheden, waarbij lokale cultuur en kunst organisaties betrokken worden, zoals Samen voor Zeist, Geheugen van Zeist en Kunstenhuis Zeist.

 

Begroting: 

We hebben een diverse dekking, waar oa de Gemeente Zeist er een van is. Daarnaast hebben we een flinke inkomstenbron door het heffen van entreegelden aan de deelnemers, die aan het gehele festival deelnemen, inclusief de randactiviteiten. Dagelijkse bezoekers kunnen gratis de filmvoorstellingen bezoeken.

De bijdrage van het FCP fonds willen we expliciet besteden aan het jongeren meets ouderen programma.

Locatie(s): 
Zeist

Uitslag Beslis mee

FCP27
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 111 gestemd
totaal77
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

In de setting van een bestaand internationaal amateurfilmfestival (UNICA) zoeken jullie de vernieuwing op. De vlag van UNICA biedt vertrouwen in de organisatie en de deelnemers zullen de weg naar het festival wel weten te vinden. De drang om te vernieuwen is voelbaar en uit zich niet alleen in de intergenerationele aanpak. Jammer dat dat niet terug te zien is in de samenwerkingspartners. Ook jammer dat het plan niet erg helder is over de inhoud van de workshops, zoals Lidian ook al aanstipte. Ik ben benieuwd naar jullie blog en zie daarin graag hoe die workshops uitpakken. Succes!

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Actief bezig zijn met film in de vrije tijd is iets van alle generaties, maar een doelbewuste intergenerationele samenwerking vindt nog maar beperkt plaats. Dit amateurfilmfestival biedt daarmee een uniek samenwerkingsaanbod in een internationale context. Er worden in de aanvraag veel verschillende lijnen uitgetekend, wat duidt op een divers aanbod, maar de precieze artistieke invulling van de workshops en de intergenerationele werkwijze had ik nog wel wat concreter toegelicht willen zien. Daardoor is de impact op de ontwikkeling van de deelnemers lastig vast te stellen. Er is weliswaar sprake van een samenwerking met andere organisaties, maar dat zit 'm vooral binnen de filmsector. Daarin zouden nog wel wat avontuurlijkere combinaties gemaakt kunnen worden, waardoor wellicht ook meer nieuwe deelnemers aangetrokken kunnen worden. 

afbeelding van Emile de Gruijter

Wij hebben de intentie uitgesproken om ook in volgende jaren de filmfestivals van de NOVA in Zeist te houden in het kader van Zeist filmstad en daar de bewoners van Zeist bij te betrekken.

Veel hangt af van het succes van Cinema without borders. Dit project is de gelegenheid om goede amateurfilms bekendheid te geven en interesse hiervoor aan te wakkeren bij een breder publiek.

afbeelding van Ad van Dam

Beste Lidian,

Fijn wanneer het project na goedkeuring door jullie, begin januari naar de volgende fase wordt doorgezet, zodat er twee weken de tijd is om te stemmen.

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!

Vrgr Ad van Dam

afbeelding van Ad van Dam

Beste Lidian,

Ik heb in de tekst hiernaast bij 'Wat maakt het projcet bijzonder', de intentie en betrokkenheid van de Gemeente Zeist toegevoegd. Uiteraard zijn we erg blij dat het UNICA Filmfestival in Zeist iets in beweging brengt dat ook op langere termijn zichtbare gevolgen heeft. 

afbeelding van Ad van Dam

Beste Lidian,

Ik ga vandaag nog antwoord geven op je vraag over de impact in Zeist.

Eind deze week wil ik de aanvraag indienen ivm vakantie. Heel fijn wanneer jij hem op 3 of 8 januari in behandeling neemt, zodat die (wanneer die compleet is) kan worden doorgezet naar de volgende fase. Dan hebben we in januari ruim de tijd om stemmen te verzamelen. Dank voor je meedenken en fijne feestdagen alvast! vrgrAd

afbeelding van Ad van Dam

Jongeren en ouderen gaan van elkaar leren tijdens Cinema without Borders. Daar hebben we het accent nu opgelegd. Daarin zit een enorme uitdaging. De veelal oudere amateurfilmers kunnen van de jongere generatie leren, maar de ouderen hebben ook zeker wat te vertellen aan de jongeren! Het bijzondere is dat het een internationaal gezelschap is, waarbij letterlijk en figuurlijk grenzen zullen worden overschreden. Dyzlo filmmakers zijn vernieuwend binnen de AV-sector en verantwoordelijk voor de begeleidng hiervan. Uiteraard samen met de organisatoren van het festival.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Ad, mooi zo'n intergenerationele en internationale aanpak. In de tekst gaf je aan dat Zeist zich wil profileren als amateurfilmstad. Heb je ook, vanuit jullie eigen organisatie, enig zicht op wat er wellicht na afloop van het festival overblijft voor de mensen die hebben deelgenomen? Met andere woorden; welke impact beogen jullie voor het aanbod van activiteiten in Zeist op de langere termijn? 

afbeelding van Ad van Dam

Beste Lidian,

Bedoel je dat we het beste begin januari naar de Beslismee fase kunnen gaan? Dat zou voor ons inderdaad fijn zijn, omdat ook veel mensen tussen kerst en oud/nieuw weg zijn, zodat ze niet kunnen stemmen. Maar de deadline voor indienen staat nu op 26 december. Is het mogelijk dat deze op begin januari wordt gezet door jullie? Hoor graag even van je, dank voor het meedenken, vrgr Ad

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Ad, wanneer je de laatste dag een verzoek indient probeer ik 'm op 3 of 8 januari in behandeling te nemen en als de aanvraag volledig is door te zetten naar de beslis mee fase. Werkt dat voor jullie? 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Ad, houd er s.v.p. rekening mee dat het Fonds tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten is. Mocht je de maximale denk mee tijd willen gebruiken, weet dan dat je verzoek voor de Beslis mee fase waarschijnlijk pas begin 2019 wordt verwerkt. En een stemfase van twee weken in de Kerstvakantie is voor jullie wellicht ook niet wenselijk, dus ik zou je willen aanraden om niet eerder in te dienen. 

afbeelding van Jan

Ik had hier een (in mijn ogen) mooie bijdrage geproduceerd, maar het is helaas verloren gegaan omdat ik nog even op een andere reactie wilde kijken. Wie bedenkt nu zo'n systeem?

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Jan, wat vervelend dat je informatie verloren is gegaan. Het is helaas de realiteit van het werken met een website en het is geen tekstverwerker zoals Microsoft Word. Ik ken de frustratie en dat is vervelend. Hopelijk kan heb je nog de energie om het op een later moment nog in te voeren.

afbeelding van Ad van Dam

Beste Lidian,

Dank weer voor je reactie en input! Dat zijn inderdaad ook interssante projecten. We gaan ze bekijken en als mogelijk bij ons project betrekken.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Ad, in de aanvraag stip je het intergenerationele aspect kort aan. Ik ben benieuwd naar in hoeverre de jongeren en ouderen ook actief aan elkaar gekoppeld worden of op een andere manier met elkaar uitwisselen. En zou je wat meer kunnen vertellen over de professionals die betrokken zijn, wat is hun artistieke visie? Wat gaan zij overdragen? In welk opzicht is dat vernieuwend voor het culturele veld? 

Jullie beschikken ongetwijfeld over een eigen uitgebreid netwerk. Maar er zijn ook projecten met jonge amateurfilmmakers waarvoor in het verleden op Jij maakt het mee is aangevraagd, waarvan sommigen over ervaring beschikken in opzetten van projecten met een diverse culturele doelgroep of in AZC's. Wellicht biedt het een interessante aanvulling; 

Open Filmteam Apeldoorn

Stichting Wedowe

The Buddy Film Project

Stichting Metafoor i.s.m. Sam Yazdanpanna

Pagina's