menu denk mee beslis mee maak mee

Chillen met je rollator

Ouderen en jongeren in 1 theatervoorstelling

Stichting Pro-Arts
2 september 2013 tot 13 mei 2014
theater
jongeren, ouderen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

De dag van de voorstelling!

Door Margot Ufkes op ma 31 mrt

Op maandag 24 maart was het atrium van Waalstaete veranderd in een heus theater. Om 08.30 hebben we met elkaar het podium opgebouwd en om 10.30...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Chillen met je rollator

Ouderen en jongeren in 1 theatervoorstelling

afbeelding van Margot Ufkes

Ingediend door:

Margot Ufkes

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij zijn benieuwd naar ervaringen van mensen die projecten hebben georganiseerd waarin jongeren en ouderen samenwerkten.

Wat ga je doen?: 

Ouderen en jongeren samen in 1 theatervoorstelling.

Cliënten van de dagbesteding en het verzorgingshuis Waalstaete gaan samen met jongeren van het Leerpark Presikhaaf afdeling Praktijkonderwijs een theatervoorstelling maken onder leiding van een professionele theatermaker.  Er zijn totaal 16 ouderen en jongeren die samen in de voorstelling spelen.  Daarnaast is er een groep van ongeveer 20 ouderen en jongeren die samen de kaartverkoop regelen, catering verzorgen, decor maken, affiches en programmaboekjes ontwerpen en de DVD maken. 

Samen met de regisseur  en de jongeren wordt de voorstelling bedacht en vorm gegeven.  Er wordt dus geen kant en klaar toneelstuk opgevoerd. Juist door deze manier van werken worden de deelnemers actief betrokken. De deelnemers denken mee over de kostuums en rekwisieten passend bij de voorstelling.  Samen toneel spelen is samenwerken, rekening houden met elkaar maar vooral ook veel plezier hebben samen.

Hoe ga je te werk?: 

 

Het doel 

Ouderen en jongeren maken vanuit hun eigen belevingswereld samen een theatervoorstelling .
Hiermee bereiken we dat  de doelgroepen:


1. Met elkaar in contact komen.
2. Kennis maken met elkaars leefwereld.
3. Plezier hebben in toneelspelen.

Samenwerking 


Dit project is een samenwerking tussen 4 verschillende partijen:


• Stichting Pro-Arts
• Stichting Pleyade locatie Waalstaete
• Arentheemcollege Leerpark Presikhaaf afdeling Praktijkonderwijs  en ICT afdeling VMBO
• Een professionele theatermaker 

 

Stichting Pro-Arts is de inititiatiefnemer van dit project. Wij coördineren dit project. Wij zorgen voor de contacten tussen de school, leerlingen, het verzorgingshuis en de theatermaker. De randactiviteiten: catering, kaartverkoop, affiches en programmaboekjes maken, DVD maken en het maken van decor en rekwistieten vallen ook onder de directe leiding van Stichting Pro-Arts. Wij gaan met groepjes ouderen en jongeren deze activiteiten uitvoeren. 

Artistieke kwaliteit waarborgen

De voorstelling staat onder leiding van een professionele theatermaker. Hierdoor waarborgen we de artistieke inhoudelijke kwaliteit van het repetitieproces en de voorstelling.  De deelnemers worden uitgedaagd om binnen hun eigen mogelijkheden zo goed mogelijk toneel te spelen. De regisseur zal de deelnemers hierin uitdagen en stimuleren.

Orginialiteit 

Het is origineel omdat nog niet eerder een verzorgingshuis en een school voor praktijkonderwijs samen in Arnhem een voorstelling hebben gemaakt. De praktijkschool  Arentheem van het Leerpark Presikhaaf staat bijna naast het verzorgingshuis Waalstaete. Dit project kan een mooie start zijn voor een verdere intensievere samenwerking tussen het verzorgingshuis en de school . Ook willen we graag met dit project een bijdrage leveren aan de samenwerking tussen de verschillende bewoners in de wijk: de ouderen en de jongeren. Een gedeelde ervaring, zoals het maken van de theatervoorstelling, draagt bij aan sociale cohesie in deze buurt.

 

Publieksbereik direct en indirect 


Naast het aantal actieve deelnemers aan de voorstelling en de randactiviteiten willen we natuurlijk publiek bereiken die naar de voorstelling komt kijken. Dit zullen cliënten van Waalstaete zijn, ouders van de kinderen van de school maar ook wijkbewoners. We kunnen ons voorstellen dat vrienden van de toneelspelers naar de voorstelling komen kijken. Deze vrienden zullen oud en jong zijn. Op deze manier is de theatervoorstelling ook een middel om met elkaar in contact te komen en bijvoorbeeld samen in de pauze van de voorstelling koffie te drinken.

 

Evalueren en .....toekomst

Op de lange termijn denken we dat er intensiever wordt samengewerkt tussen de school en het verzorgingshuis.De school en het verzorgingshuis zijn buren en kunnen dus op veel meer fronten van elkaar profiteren. In deze tijd waarin bezuinigingen in de zorg en onderwijs fors zijn kunnen beide partijen elkaar juist benutten. Wij denken dat dit project een start is om een verdere samenwerking  op het gebied van activiteiten met name t.a.v. kunst – en cultuur te intensiveren.  We hopen dat dit een project een voorbeeld kan zijn voor andere verzorgingshuizen binnen de organisatie Pleyade. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stichting Pro-Arts

Het doel van Stichting Pro-Arts is om zoveel mogelijk jongeren die praktijkonderwijs volgen  te in contact te brengen met  kunst- en cultuureducatie. Dit doel bereiken we door kunstworkshops te geven en grote projecten op scholen te organiseren. Dit doen we voornamelijk voor  jongeren in het praktijkonderwijs,  maar de laatste jaren worden we ook gevraagd om op VMBO scholen projecten te organiseren. We vinden het belangrijk om ook docenten ‘tools’ in handen te geven om zelf met kunst- en cultuureducatie aan de slag te gaan. Hierdoor zijn docenten niet altijd afhankelijk van ingehuurde projecten. Daarom  organiseren we  studiedagen voor docenten die met deze doelgroep werken. Hierin werken we vaak samen met Edu-Art Gelderland. Twee jaar geleden hebben we de  lesmethode Kunstvlucht ontwikkeld. Op steeds meer scholen heeft de lesmethode Kunstvlucht nu een vaste plek in het curriculum.  We zien er naar uit om met een nieuwe doelgroep: ouderen, te gaan werken. 

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
10 repetities 18 n.v.t. 
02 voorstellingen  18 400
02 Affiches en programmaboekjes maken
 
05 n.v.t
04 decor en rekwisieten 05 n.v.t.
02 catering 05 n.v.t.
04 kaartverkoop  05 n.v.t. 
05 DVD  05 n.v.t. 
01 afsluitende bijeenkomst deelnemers 43 n.v.t.
01 evaluatie bijeenkomst alle partijen  05 n.v.t.

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Er zijn 3 redenen waarom het belangrijk is dat dit project wordt uitgevoerd.


1. Dit project biedt beide doelgroepen gezamenlijk de kans om op een laagdrempelige manier (weer) actief te worden op het gebied van theater. Binnen het verzorgingshuis is er nog geen aanbod op dit gebied. Voor praktijkonderwijs jongeren is het aanbod van reguliere theaterlessen vaak te moeilijk. Bovendien is het betalen van het cursusgeld ook vaak een probleem. 

2. Dit project kan bijdrage leveren tussen de verschillende bewoners in de wijk: de ouderen en de jongeren. Een gedeelde ervaring, zoals het maken van de theatervoorstelling, draagt bij aan sociale cohesie in deze buurt.

3. De school Leerpark Presikhaaf staat naast het verzorgingshuis Waalstaete. Dit project kan een mooie start zijn voor een verdere intensievere samenwerking tussen het verzorgingshuis en de school . Te denken valt aan stageplaatsen en activiteiten met leerlingen bij Waalstaete maar ook binnen de school.

Begroting: 

We gaan de subsidie gebruiken om dit project te financieren. Alle deelnemende partijen zullen een financiële bijdrage leveren. We hebben ook een subsidie aanvraag gedaan bij de gemeente Arnhem. We hopen dat zij dit project meefinancieren. 

Locatie(s): 
Zorgcentrum Waalstaete Arnhem
Leerpark Presikhaaf Arnhem

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 115 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Een mooi en spannend project, waarin twee zeer verschillende werelden met elkaar in contact komen. Ik ben benieuwd welke thema's in de voorstelling aan de orde komen en hoe deze worden vormgegeven. Op dit punt is het projectplan nogal summier uitgewerkt. De betrokken theatermaker heeft echter voldoende ervaring en deskundigheid om dit project tot een succes te maken.

Positief is dat is voorzien in een afsluitende bijeenkomst met de deelnemers en een evaluatie met de samenwerkingspartners. Om het project goed te kunnen evalueren is aan te raden dat de deelnemers van tevoren in hun eigen woorden beschrijven wat zij van het project verwachten en welke resultaten zij willen behalen.

 

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Een prikkelend initiatief waarbij twee generaties - twee buren - gezamenlijk aan een theatervoorstelling gaan werken en een actieve rol in het proces hebben. Gezien de ervaring en expertise van de artistiek verantwoordelijke en de samenwerking met (de inhoudelijke begeleiders van) de school en zorginstelling denk ik dat het project een impuls kan geven aan de creatieve uitwisseling tussen generaties.

Wel lijkt het mij een enorme uitdaging om de ouderen van verzorgingstehuis Waalstaete en de jongeren van het Praktijkonderwijs samen te laten werken aan het project. Hopelijk leidt dit initiatief tot voldoende aanknopingspunten voor een vervolg in de andere locaties van Pleyade.

Succes met de uitvoering.

afbeelding van Giovanni Campbell

 

ik lees dat jullie ook workshops aan docenten willen aanbieden zodat zij in het vervolg zelfstandig kunstprojecten op school zouden kunnen uitvoeren. In je uitwerking richt je je vooral op het onderwijs. Het lijkt mij denkbaar om zoiets ook voor de dagbestedingscoaches van de ouderen op te gaan zetten. Hoe kijken jullie daar tegen aan?
afbeelding van Margot Ufkes

Dank voor je reactie. De workshops voor docenten waar je aan refereert is in antwoord op de vraag om achtergrond informatie over onze stichting te geven. Onze stichting richt zich met name op het onderwijs. Workshops aanbieden aan dagbestedingcoaches is na het voltooien van dit project een goed idee! 

afbeelding van Carmelita Serkei

Het succes valt of staat ook met de motivatie van de deelnemers; zowel de jongeren als de ouderen. Hoe regelen jullie de werving en eventuele selectie? Of wordt het voor de jongeren een verplicht deel van de schooltijd? 

afbeelding van Margot Ufkes

Dank je wel voor je bericht. We hebben het plan aan 15 bewoners van het verzorgingshuis verteld. De bewoners gaven aan dat ze het een leuke manier vonden om in contact te komen met jongeren. Een dame van 95 gaf aan best interesse te hebben om mee te doen. Ze vroeg zich wel af hoe het dan moest met die rollator op het podium. Een andere bewoner begon mee te denken over de logistieke aanpak. Ook werd er hartelijk gelachen om het woord chillen. Toen we het uitlegden reageerde een dame: 'Oh, dat doen wij dus de hele dag, chillen!'De jongeren doen vrijwillig mee tijdens schooltijd. Wij selecteren leerlingen die zich opgeven. Deelnemen aan een theaterproject kan een mooi doel zijn wat opgenomen kan worden het individueel ontwikkelplan, iets wat elke praktijkschool leerling heeft. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Beste Margot,

Met ouderen en jongeren samen een project uitvoeren - oftewel intergenerationeel werken - is echt actueel. Van de voorstelling Nu of Nooit is een mooie documentaire gemaakt (zie: www.europlussongfestival.nl/site/nu-of-nooit). Op de website zilverenkracht.nl vind je informatie en praktijkvoorbeelden. Misschien dat je via deze sites contact kunt leggen met theatermakers die ervaring hebben op het gebied van intergenerationeel werken.

afbeelding van Margot Ufkes

Hi Willemijn,

Bedankt voor de tip! We gaan het bekijken!

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Interessante invalshoek om jongeren van het praktijkonderwijs in een kunstproject samen te laten werken met mensen uit een verzorgingstehuis. Ik denk dat het voor alle partijen een bijzondere ervaring kan worden.
 
Ik kan me daar ook bij voorstellen dat beide groepen een specifieke begeleiding nodig hebben.  Je bent daar nog niet echt concreet over geweest. Zou je hier nog een toelichting over willen geven?
afbeelding van Margot Ufkes

Dank je wel voor je reactie!

Tijdens het hele proces worden beide doelgroepen door specialisten begeleid. De leerlingen worden door 2 docenten van de praktijkschool begeleid. Deze docenten lopen samen  met de leerlingen naar het verzorgingshuis toe en zijn bij de repetities aanwezig. Waarschijnlijk in de loop van het repetitieproces meer op de achtergrond.  Voor de ouderen is de dagbestedingscoach begeleider en aanspreekpunt. De theatermaakster die wij gekozen hebben om dit project uit te voeren heeft ervaring met beide doelgroepen, 

 

 

afbeelding van Carmelita Serkei

Mooi initiatief om ouderen en jongeren samen in een theatervoorstelling samen te laten werken. Op zich is zo'n samenwerking niet nieuw. Ik hoop dan ook van harte dat jullie reacties krijgen op je vraag en ervaringen en inzichten van anderen mee kan nemen.

Wat ik wel mis is de motivatie voor deze vorm. Wat maakt dit project uniek. Deze achterliggende of onderliggende motivatie duidelijk krijgen heeft invloed op alle onderdelen van het proces; van werving, selectie deelnemers, enscenering, locatie e.d. Vaak maken we deze drive niet explicitet en dat is jammer.

afbeelding van Margot Ufkes

Dit project is uniek omdat het verzorgingshuis en de school naast elkaar staan en als buren bijna niets van elkaar te weten. We hopen door dit project een verbinding te creëren tussen beiden. De theatermaakster gaat aan de slag vanuit een thema bijvoorbeeld familie of school. Zo komen ze met elkaar in gesprek over deze thema’s. Hoe was dat vroeger? Hoe is dat nu? Deze verhalen vormen dan uitgangspunten voor de theatervoorstelling .  Zo ontstaat er inhoudelijke verbinding tussen beide groepen. Bovendien is het uniek omdat praktijkonderwijs leerlingen (leerlingen met een licht verstandelijke beperkingen gedragsproblemen) niet gauw gevraagd worden om aan dit soort samenwerkingsprojecten deel te nemen.  Terwijl er onder deze leerlingen juist heel veel talenten zijn.

afbeelding van Leendert van Maaren

Rock 'n roll! Het lijkt me een heel mooi initiatief! Ben erg benieuwd naar wat voor mensen er in de dagbesteding zitten. Gaat het hier om mensen met Alzheimer bijvoorbeeld?  

afbeelding van Margot Ufkes

Hoi Leendert,

Bedankt voor je reactie. De groep ouderen is een gemêleerde groep. In deze groep zitten ook mensen met Alzheimer. Binnenkort gaan we kennis maken en de mensen enthousiasmeren. We verwachten een hoge opkomst! Wordt vervolgd!:)

afbeelding van Sarah Haaij

 

Een inspirerend initiatief om ouderen en leerlingen uit het praktijkonderwijs samen te brengen voor een voorstelling. De school en het verzorgingshuis liggen dicht bij elkaar en dat schept mogelijkheden voor een langdurige samenwerking. Maar wat kunnen deze twee doelgroepen nu voor elkaar betekenen? Benieuwd naar tips van ervaringsdeskundigen op dit gebied. 

Pagina's