menu denk mee beslis mee maak mee

Celebrate Diversity

Van Uniformiteit naar Identiteit, voor en door...

Stichting Kunstproducties en Educatie
15 januari 2018 tot 9 april 2018
dans, film, fotografie, muziek
ouderen
€7.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Muziekavond

Door Carole van Heerdt op za 3 nov

De kop is eraf, de eerste muziekavond is een feit! Het ging van Jaap Fischer met het Ei naar Kom uit mijn bedstee mijn liefste van Egbert Douwe...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Celebrate Diversity

Van Uniformiteit naar Identiteit, voor en door roze ouderen

afbeelding van Carole van Heerdt

Ingediend door:

Carole van Heerdt

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
hoe maak ik zo goed mogelijk gebruik van social media en pr voor een zo groot mogelijk bereik onder de doelgroep

Wat ga je doen?: 

In de denkmee fase heb ik een aantal vragen gekregen. Met behulp van deze vragen, heb ik het als volgt verwoord.

hoe zijn jullie hiertoe gekomen?

Aan het begin van dit jaar hoorden we dat Introdans aan een project werkte o.l.v. choreograaf Adriaan Luteijn waarbij hij een dansvoorstelling ging maken met LHBT-ouderen (https://www.introdans.nl/nieuws/choreograaf-adriaan-luteijn-maakt-dansvo...).

Na kort onderzoek bleek dat er in Zwolle weinig tot niets voor deze doelgroep wordt georganiseerd. Het leek ons tof om een project voor deze doelgroep in onze regio op te zetten.

waarom deze vorm en inhoud?

Benno Hübner (choreograaf/regisseur) en Carole van Heerdt (organisatie) hebben samen jarenlang ToTaalBeeld-projecten geleid. ToTaalBeeld is een samenwerking met onder meer Hedon (poppodium Zwolle) en de Fakkelteitgroep, waarbij jongeren uit het voortgezet onderwijs een serie workshops volgen in disciplines als rap, breakdance, graffiti, visuals etc. Ieder traject resulteerde in een grote voorstelling in Hedon.

De kracht van de voorstelling was dat jongeren een podium kregen om van zich laten te horen en hun eigen verhaal te vertellen. Onder leiding van professionele coaches leerden ze niet alleen (de beginselen van) een kunstdiscipline, maar gingen ze ook op zoek naar vragen als: Wat wil ik en waarom wordt dit 'Mijn Jaar'. Met hiphop als voertaal was het een voorstelling met inhoud dat je raakte omdat de boodschap 'echt' was. Je ontkomt er niet aan dat je bij jongeren een vooroordeel vormt. In deze voorstelling werden we altijd geraakt en bleken onze aannames over bepaalde jongeren niet altijd terecht... De voorstellingen waren steeds weer verrassend en deden je met nieuwe ogen kijken naar de mensen om je heen.

Wij denken dat een dergelijke voorstelling waarbij echte verhalen het uitgangspunt zijn een hele mooie formule is. We kiezen dit keer echter niet voor een leidende vorm als Hip Hop, maar kijken wat de deelnemers zelf meebrengen.

hoe sluit het aan bij de behoeften en wensen van de doelgroep?

Er is steeds meer aandacht voor ouderen en er zijn ook diverse projecten om ouderen uit hun isolement te halen en/of te voorkomen dat zij daarin raken. Wij denken dat roze ouderen misschien nog wel een extra drempel ervaren en/of een extra muur van veiligheid om zich heen hebben getrokken. Daarbij vermoeden  we dat er hele mooie verhalen liggen die verteld mogen worden. 

Als we willen werken aan een samenleving waarbij iedereen meedoet, begint dat ook met een samenleving die elkaar en elkaars verschillen begrijpt. Celebrate Diversity wil op haar manier een bijdrage daaraan leveren. In aanloop naar verdere uitwerking van ons idee hebben wij een aantal gesprekken gevoerd met ouderen die tot deze doelgroep horen. Zij reageerden enthousiast en wilden meedenken en wat ons het meeste opviel is, dat zij graag hun verhaal willen vertellen en delen met de buitenwereld. 

in hoeverre zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van het idee?

In de aanloop naar dit project hebben we overleg gehad met COC en zij willen ons helpen met het bereiken van de doelgroep in Zwolle. Zij hebben reeds aangeboden om mee te denken en eventueel te willen helpen in faciliteren als regelen van een ruimte voor een introductiebijeenkomst/presentatie. Er ligt niet een duidelijke vraag vanuit de doelgroep zelf maar die wij hebben gesproken, reageerden heel enthousiast. Een man vertelde dat hij zelf al met zo'n idee rondliep maar niet goed wist hoe en wat en is zeer benieuwd hoe het zich verder ontwikkelt.

 

werken jullie al langer met deze doelgroep samen?

Het is voor ons het eerste project met specifiek de doelgroep 'roze' ouderen. Met de algemene doelgroep ouderen hebben we al enige tijd ervaring. De regisseur (Benno Hübner) heeft onlangs de regie gedaan voor Jong en Oud of the box, een voorstelling met Ouderen en Jongeren samen (intergenerationeel). En momenteel draait alweer het 3e project 'Gouwe Ouwe' in samenwerking met stichting EvenMens, specifiek bedoeld voor kwetsbare ouderen.

Jong en Oud of the box: https://www.hedon-zwolle.nl/voorstelling/13561/jong-en-oud-of-the-box

Gouwe Ouwe: http://evenmens.nl/samen-naar-gouwe-ouwe-tijd/

Hieronder kort de inhoud.

Celebrate Diversity is een hommage aan identiteit versus uniform en tevens rode draad in de productie. Wij gaan een multidisciplinaire productie maken met en voor Roze ouderen in Zwolle vanaf 60 jaar. In de productie worden de kunstdisciplines theater, muziek en dans gebruikt.

Tijdens een inloopmiddag in november 2017 gaan wij kennis maken en een presentatie geven . Hierna start ook direct de werving. In januari 2018 starten wij met de repetities en begin april wordt het afgesloten met een voorstelling in Hedon.

Er wordt gestart met een carrousel waar de deelnemers met alle disciplines kennismaken en daarna een keuze maken. Zij krijgen eventueel een 2e discipline toegewezen, waardoor kruisverbanden ontstaan tussen de deelnemers.

Theater: monoloog, dagboekverhaal, coming outverhaal

Muziek: Singsongwriter, instrumentaal, spoken word

Dans: Tango, Salsa, Ballroom, Modern, Klassiek

Media: vlog's, dagboekverhaal/logboek, making of

Voorbereiding en repetities:

2e week januari: carrousel van alle disciplines

Half januari 2018 starten de repetities: 7x1 repetitie per week.

De eerste 2 repetities zijn om dingen uit te proberen, dan 3 repetities om toe te werken naar een gericht resultaat en laatste 2 voor vastleggen in het hoofd en herhalen.

Uitvoering:

Begin april 2018 voorstelling van ongeveer 30 minuten in Hedon.

De regisseur heeft ook de voorstelling Jong & Oud of the box gemaakt en uit ervaring zijn het aantal repetities uitgebreid, zodat er meer tijd is voor herhalen.

Hoe ga je te werk?: 

Doelstelling

Het doel is van dit project is positieve aandacht vragen voor deze doelgroep. Door de ouderen als groep bij elkaar te brengen, het delen van hun verhaal met elkaar en hierdoor hun netwerk vergroten. Door gekwalificeerde vakdocenten hun iets te leren, waarvan zij zelf dachten nooit te kunnen en/of te durven. Het doel is deelnemers uit hun comfortzone te halen en hen op deze manier het gevoel te geven dat het meer dan prima is, wie zij zijn en trots op zichzelf mogen zijn en hen aan het einde van de voorstelling met een grote glimlach op het podium te zien stralen. Deze doelgroep door middel van kunst in hun kracht te zetten.

De doelgroep die wij voor deze productie willen bereiken, bestaat uit Lesbische, Homosexuele, Bisexuele en Transgender (LHBT) ouderen vanaf 60 jaar. Uit een gesprek met het COC weten wij dat deze groep bestaat uit ongeveer 40 tot 60 ouderen in Zwolle. Ouderen uit Deventer, Zutphen en Apeldoorn die tot de doelgroep behoren, mogen zich aansluiten. Van het COC weten wij dat er onder deze ouderen zeker behoefte bestaat om samen iets te doen. Voorafgaand heb ik een aantal gesprekken hierover gehad met kennissen/vrienden die tot de doelgroep horen en zij reageerden allemaal enthousiast.

In Zwolle wordt er door Stichting Wijz 1x per maand een inloopmiddag georganiseerd voor deze doelgroep,verder wordt er niks georganiseerd voor roze ouderen. In die zin is dit project best experimenteel.

De regisseur heeft al meerdere projecten voor ouderen gedaan maar het maken van een productie voor en met deze specifieke doelgroep is de eerste keer.

inhoud

Celebrate Diversity is een hommage aan identiteit versus uniform en tevens rode draad in de productie. Wij gaan een multidisciplinaire productie maken met en voor Roze ouderen in Zwolle vanaf 60 jaar. In de productie worden de kunstdisciplines theater, muziek en dans gebruikt. Tijdens het maakproces worden er video opnames gemaakt van de deelnemers, die in de voorstelling worden gebruikt.

Tijdens een inloopmiddag in november/december 2017 willen wij kennis maken en een presentatie geven . Hierna start ook direct de werving. In januari 2018 starten wij met de repetities en begin april wordt het afgesloten met een voorstelling in Hedon.

Er wordt gestart met een carrousel waar de deelnemers met alle disciplines kennismaken en daarna een keuze maken. Zij krijgen eventueel een 2e discipline toegewezen, waardoor kruisverbanden ontstaan tussen de deelnemers.

Theater: monoloog, dagboekverhaal, coming outverhaal

Muziek: Singsongwriter, instrumentaal, spoken word

Dans: Tango, Salsa, Ballroom, Modern, Klassiek

Media: vlog's, dagboekverhaal/logboek, making of

De regisseur heeft ook de voorstelling Jong & Oud of the box gemaakt en uit ervaring zijn het aantal repetities uitgebreid, zodat er meer tijd is voor herhalen.

Team

Team bestaat uit:

Artistiek leider en regisseur: Benno Hubner, eigenaar van Stichting BNO Productions. www.bno-productions.nl

Productieleider: Carole van Heerdt .

Professionele kunstvakdocenten

Samenwerking met COC Zwolle. Zij kennen de doelgroep, hebben adressenbestand en organiseren de inloopmiddag 1x in de maand voor deze ouderen in De Terp. Zij willen helpen met het bereiken van de doelgroep en werven van deelnemers.

De voorstelling wordt uitgevoerd door de Roze Ouderen.

Tijdspad

voor 10 juni subsidie aanvraag Fonds Amateurkunst indienen. Naar aanleiding van wel of niet ontvangen van subsidie beslissen of we door gaan of niet, dit zal tegen half oktober bekend zijn.

November/december 2017: kennismaken en presentatie van productie tijdens inloopmiddag in De Terp.

November-Januari: werven van deelnemers

Januari 2018, week 2:

carrousel in Wijkcentrum De Enk

Eind januari - eind maart:

2x probeerrepetities

3x repetities maken gericht materiaal

2x repetities herhalen en vastleggen

Begin april:1x eindproductie 30-45 minuten in grote zaal Hedon of Dommerholtzaal Zwolse Theaters, afhankelijk beschikbaarheid en huurprijs.

April 2018: Evaluatie en afronding project.


 

Met wie werk je samen?: 

Wij gaan samenwerking met het COC,omdat zij toegang hebben tot de doelgroep en met Stichting Wijz, die de maandelijkse inloopmiddag organiseert. De meerwaarde van deze samenwerking is om naast ons eigen netwerk het maximale eruit te halen om de doelgroep te bereiken en zo groot mogelijk draagvlak creeren. COC en Wijz helpen verder met het verder verspreiden van dit project dmv nieuwsberichten op hun websites/nieuwsbrieven etc. en gebruik maken van hun contacten. Zij leveren geen financiele bijdrage.

Als we dit van de grond krijgen is, is het plan dat COC Zwolle hiermee langs verzorgingshuizen gaat om meer aandacht en begrip te vragen voor deze ouderen/bewoners. Zij zijn nu druk met de roze loper en dit sluit daar mooi op aan. Binnen de ouderenzorg en welzijnsector is er weinig aandacht voor homosexualiteit en de doelgroep is niet zichtbaar. Het idee leeft dat er geen homo's, lesbische of transgenders onder hun bewoners zijn. Roze bewoners die open zijn over hun geaardheid worden vaak gediscrimineerd. Woonzorginstellingen die meedoen aan de Tolerantiescan willen vooroordelen tegengaan en een organisatie zijn waar iedereen wil verblijven en werken. De Roze Loper is een prijs voor instellingen die aandacht besteden aan homoseksualiteit.

Om het bereik zo groot mogelijk te maken, hebben wij het volgende bedacht. Een website lanceren waarop we dingen kunnen delen zoals foto's en of delen uit de documentaire. Onze eigen deelnemers maar ook overige bezoekers kunnen daar berichten achter laten en reageren.Dan kan iemand ook 'deelnemen' zonder lid van FB te zijn en het is wat persoonlijker dan Facebook (minder open). En toch ook een FB evenement aanmaken, dan is het bereik vanaf eerste moment best groot en van daaruit verwijzingen maken naar de website. 

Het lijkt ons ook geweldig een E-zine te maken van begin tot en met dag van uitvoering en dit via de deelnemers, samenwerkingspartners en subsidienten te delen. Het COC kan dit ook weer op verschillende manieren inzetten.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De aanleiding voor deze productie ligt bij onze ervaring van een soortgelijk project voor jongeren. De kracht van de voorstelling was dat jongeren een podium kregen om van zich laten te horen en hun eigen verhaal te vertellen. Onder leiding van professionele coaches leerden ze niet alleen (de beginselen van) een kunstdiscipline, maar gingen ze ook op zoek naar vragen als: Wat wil ik en waarom wordt dit 'Mijn Jaar'. Met hiphop als voertaal was het een voorstelling met inhoud dat je raakte omdat de boodschap 'echt' was. Je ontkomt er niet aan dat je bij jongeren een vooroordeel vormt. In deze voorstelling werden we altijd geraakt en bleken onze aannames over bepaalde jongeren niet altijd terecht... De voorstellingen waren steeds weer verrassend en deden je met nieuwe ogen kijken naar de mensen om je heen.

Wij denken dat een dergelijke voorstelling waarbij echte verhalen het uitgangspunt zijn een hele mooie formule is. We kiezen dit keer echter niet voor een leidende vorm als Hip Hop, maar kijken wat de deelnemers zelf meebrengen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze vorm voor elke doelgroep werkt en bijdraagt aan het bewustzijnwordingsproces.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 kennismakingsbijeenkomst 60 nvt
1 carrousel van alle disciplines 15-36 nvt
7 repetities 15-36 nvt
1 voorstelling 15-36 100
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Er is steeds meer aandacht voor ouderen en er zijn ook diverse projecten om ouderen uit hun isolement te halen en/of te voorkomen dat zij daarin terechtkomen. Wij denken dat roze ouderen misschien nog wel een extra drempel ervaren en/of een extra muur van veiligheid om zich heen hebben getrokken. Daarbij vermoeden we dat er hele mooie verhalen liggen die verteld mogen worden.

Als we willen werken aan een samenleving waarbij iedereen meedoet, begint dat ook met een samenleving die elkaar en elkaars verschillen begrijpt. Celebrate Diversity wil op haar manier een bijdrage daaraan leveren.

 

Begroting: 

De FCP subsidie wordt besteed aan inhuren van goede kunstvakdocenten, geschikte ruimte met professionele techniek voor de voorstelling, filmen en monteren van dagboekverhalen die tijdens de voorstelling tussen de acts worden getoond.

Verder hebben wij al een subsidie van Fonds Amateurkunst ontvangen en hebben wij een aanvraag lopen bij Fonds Sluyterman van Loo.

Locatie(s): 
Zwolle
poppodium Hedon
Zwolse Theaters

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 100 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie plan heeft een duidelijke doelstelling en is concreet uitgewerkt. Het werkproces kent een originele invalshoek en ik verwacht dat, mede door de samenwerking met Wijz en COC, het project een nieuw groep deelnemers bereikt. De samenwerking is innovatief en biedt alle partijen nieuwe kansen. Door elkaars kwaliteiten en mogelijkheden te benutten versterken jullie je netwerk. Hopelijk slagen jullie erin om de wensen en behoeften van de doelgroep op te halen, hun inhoudelijke input daadwerkelijk op te nemen in het project.  Het project heeft volgens mij een positief effect op de ontwikkeling van de deelnemers en draagt voldoende bij aan de versterking en diversiteit van het cultuurklimaat in Zwolle. Hopelijk lukt het jullie om het draagvlak voor jullie project aan te te tonen door voldoende publieksstemmen binnen te halen. Succes!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Celebrate Diversity is een uniek concept, gericht op een bijzondere doelgroep die een extra steuntje in de rug kan gebruiken en wiens verhalen een groter podium mogen krijgen. Uit de aanvraag blijkt voldoende dat het project aansluit bij een behoefte uit de doelgroep en dat jullie ervaring hebben met het werken met ouderen. Mooi dat jullie in samenwerking met COC LHBT ouderen vanuit zowel Zwolle als omliggende steden willen aanspreken en betrekken. De impact van dit project zit hem dan ook met name in het bereiken van deze doelgroep waarvoor nog beperkt aanbod is en waar de spotlight sterker op geschenen mag worden. Hierdoor kunnen ook LHBT ouderen in andere steden geinspireerd raken om via kunstbeoefening ook op latere leeftijd nog hun creatieve talenten aan te spreken en zichzelf te ontwikkelen en laten zien. Ook het lange termijn vooruitzicht van de samenwerking met COC die met dit project langs verzorgingstehuizen gaat, ook in het verlengde van hun Roze Loper, biedt perspectief. De beschrijving van het artistieke proces met de ouderen is tamelijk summier en had zeker meer uitwerking mogen krijgen. Dit aspect mag in de uitvoering dan ook de nodige aandacht krijgen, zodat er daadwerkelijk een kwalitatieve ervaring voor de ouderen zal plaatsvinden. Op basis van jullie plannen om professionele kunstvakdocenten te betrekken en jullie eigen eerdere ervaring, is er desalniettemin voldoende vertrouwen. Met deze redelijke bijdrage van Jij maakt het mee kan gestart worden met de realisatie van een bijzonder ouderenproject met een roze schijnende gloed!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Carole,

In de begroting staat een begroot subsidiebedrag van €10.000 ipv het aanvraagde bedrag van €7.500 zoals hierboven aangeven. Een van beide klopt dus niet. Pas je dat aan?

groet,

Stefanie

afbeelding van Stefanie Weijsters

Goede stappen gemaakt met de uitwerking. Er staan nog wat dubbelingen in tekst; fijn als je die nog eruit kan halen. Leest wat beter.

Het bereik is nogal uiteenlopend van 15 tot meer dan 30. In hoeverre jullie de doelgroep daadwerkelijk zullen bereiken en hoeveel blijft nog wat gissen. Zeker bij een aangevraagd bedrag als deze zou een flink bereik wel mooi zijn of dat het project op andere manieren nog bredere belangstelling krijgt waardoor het ook buiten de eigen regio bekendheid krijgt. Kunnen jullie ism COC wellicht nog verder aan de slag met het delen van de bijzondere verhalen van deze mensen?

En wat is de “roze loper” in verzorgingstehuizen precies? Klinkt interessant, dus licht vooral toe hoe dit zich verhoudt tot dit project. Dan krijgen we ook beter zicht op het effect van het project na afloop van de uitvoering.

 

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Carole,

Je hebt nog iets meer dan twee weken om de aanvraag verder af te ronden. Ik zou niet te lang meer wachten met het aanpassen van de aanvraag zodat wij nog een keer mee kunnen lezen. Geef je een seintje als als je de aanvraag hebt bewerkt?

Alvast bedankt en succes met de volgende slag!

Johanneke

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Carole,

Je gaat links nu heel letterlijk in op de vragen die ik stelde, maar ik lees nu geen projectbeschrijving (de beschrijving van de activiteiten waarvoor je subsidie aanvraagt). Gebruik de vragen vooral om je projectplan aan te scherpen. Als je wilt reageren op onze reacties kan je dat het beste doen via de knop beantwoorden per reactievak. En vergeet ook niet de invulvelden op het tweede tabblad Denk mee (meer projectinformatie) te gebruiken. 

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Carole,

Ook namens mij welkom bij Jij Maakt het Mee! Ik ben jullie coach en denk graag met jullie mee. 

Op dit moment denk ik dat de vragen van Stefanie al voldoende hou vast geven om de aanvraag verder uit te werken. Als de aanvraag wat verder is uitgewerkt zal ik verder reageren.

Hartelijke groet,

Johanneke

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Carole,

Welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken graag met jullie mee. 

Vieren van diversiteit, daar worden we uiteraard heel blij van. Ik ben erg benieuwd naar de achtergrondinformatie en achterliggende motivatie voor jullie idee; hoe zijn jullie hiertoe gekomen, waarom deze vorm en inhoud, hoe sluit het aan bij de behoeften en wensen van de doelgroep, in hoeverre zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van het idee, werken jullie al langer met deze doelgroep samen etcetera. 

Uitwerken van je plan kan via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie). Succes!