menu denk mee beslis mee maak mee

Castells, bouwen doe je samen!

In je eentje ben je maar alleen, samen bouwend...

Stichting Qudi
2 mei 2017 tot 7 mei 2017
circus, muziek, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€12.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Impressie van de workshops torensbouwen

Door Pieter Jan Smit op zo 21 mei

De fotoos geven een impressie van fantastische sfeer en het enthousiasme waarmee mensen aan de workshops torensbouwen (2 tm 5 mei) hebben...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Castells, bouwen doe je samen!

In je eentje ben je maar alleen, samen bouwend kun je echt omhoog.

afbeelding van Pieter Jan Smit

Ingediend door:

Pieter Jan Smit

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe het effect verder te verduurzamen en hoe de doelgroep verder bij de opzet van het project te betrekken.

Wat ga je doen?: 

Tante Nino is een culturele ontmoetingsplaats op het Noordereiland te Rotterdam. Zij nodigt 150 Catalaanse Castellers uit om met wijk en stad in het kader van Circusstad menselijke torens te bouwen. De Castellers, gemarkeerd als Unesco cultureel werelderfgoed, bouwen met zo’n 2000 stadsbewoners hoge menselijke torens op het Noordereiland bij de Erasmusbrug en op het Schouwburgplein, hartje stad.

Voor het draagvlak zijn veel mensen nodig. Allerlei verschillende groepen worden uitgedaagd om mee te doen, burgerinitiatieven uit de hele stad, nieuwkomers op het eiland en in de stad. Daarom geven de Castellers eerst workshops aan de deelnemers hoe op elkaar en met elkaar te bouwen. Hier maken mensen kennis met een fysieke vorm van samenwerken. De workshops dragen bij aan het vertrouwen van wijk- en stadsbewoners en nieuwkomers in elkaar.
 
Het bouwen van de torens is de kers op de taart. De 150 Castellers logeren bij gastgezinnen op het Noordereiland. Ook dit is gericht op meedoen en betrokkenheid. Deze uitwisseling verduurzaamt, onderschrijft en intensiveert de doelstelling.
Jong en oud, amateur en professional: bouwen doe je samen!

Hoe ga je te werk?: 

Het (leren) bouwen van de torens, de workshops, en het logeerproject zijn integraal met elkaar verweven tot een manifestatie van duurzame samenwerking, veerkracht van burgerinitiatieven en zal een blijvende impact hebben op het social-culturele weefsel van de stad, niemadn wordt uitgesloten, nieuwkomers doen mee. Een tentoonstelling op het eiland achteraf doet verslag van het evement.

• Presentatie: bijdragen aan zichtbaarheid en profielversteviging van burgerinitiatief.
• Presentatie: bijdragen aan zichtbaarheid en een profielversteviging van circus als kunst en mogelijkheid voor vrijetijdsbesteding.
• Participatie in de stad: de bewoners van de stad maken de stad. Doe mee! Samenwerken en samen bouwen. Iedereen is nodig.
• Gastvrijheid & ontmoeting. De stad als thuis voor iedereen. Ontmoet medebewoners, nieuwkomers en/of geef met elkaar onderdak aan een Casteller. Een blijvende uitwisseling kan tot stand gebracht worden door het logeerproject waarbij 80 huishoudens onderdak geven aan de Castellers.
• Het versterken van the urban fabric met een bijzondere aanpak.

Doelgroepen zijn wijkbewoners Noordereiland, burgerinitiatieven uit de hele stad, nieuwkomers op het eiland (er komen deze maand twee nieuwbouwprojecten met een 50 tal woningen gereed), nieuwkomers in de stad (vluchtelingen), havenorganisaties (als roeiers KRVE). We hebben gesproken met de cultuurscouts, met de gebiedscommissie Feijenoord, met architecten, met kunstenaarsinitiatieven, met het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam; voor nieuwkomers in de stad met de Pauluskerk, met de stichting ROS, met de stichting Hoedje van Papier; Nieuw Thuis Rotterdam is benaderd, andere organisaties staan nog op ons lijstje.

We heben gesprekken gehad met het televisieprogramma Moois van RTVRijnmond die een programma aan ons evement willen wijden voorafgaand aan het evement zelf.    

 

Met wie werk je samen?: 

Partners
• Circusstad Rotterdam
Stichting Rotterdam Circusstad programmeert de castells als slot-event voor het komende festival (3 t/m 7 mei 2017). De workshops van de castellers zijn onderdeel van het participatieprogramma, voor de coördinatie ervan maakt Circusstad iemand uit de eigen organisatie vrij. Circusstad is ook publicitair partner.
• Codarts Circus Arts
Codarts is een in Rotterdam gevestigde internationale hogeschool die kunstvakonderwijs aanbiedt op het gebied van muziek, dans en circus. Jan Daems, Head Codarts Circus heeft zich gecommiteerd aan het plan. Ca. 30 Circusstudenten uit de eerste drie jaar van de opleiding doen een workshop en zijn betrokken bij de bouw van de torens. De oefenruimte van de school (Fenixloods) is als locatie voor de workshops beschikbaar. De opleiding is ook publicitair partner, Codarts heeft zo'n 1000 studenten.
• Circus Rotjeknor is het jeugdcircus van Rotterdam waar inmiddels sinds 1992 meerdere generaties van de Rotterdamse jeugd zich met de circuskunsten hebben bezig gehouden. Circus Rotjeknor is bij monde van Johan Both enthousiast. “In je eentje ben je maar alleen, samen bouwend kun je echt omhoog.” Rotjeknor doet mee met mensen, publiciteit en planontwikkeling. “De Castells zijn een uitstekende manier om te laten zien dat je voor circus naar Rotterdam moet komen.” Ook de oefenruimte van de Rotjeknor komt als locatie voor de workshops beschikbaar. Ouders van de kinderen van Circus Rotjeknor worden uitgedaagd aan de workshops en de torens mee te doen. 

• CBK (Centrum Beeldende Kunst Rotterdam) is publicitair partner.

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

De organisatie is in handen van Tante Nino met een projectgroep en vrijwilligers.

Tante Nino opereert onder de vlag van de Stichting Qudi. Stichting Qudi is opgericht in 2003 en heeft als doel: het bevorderen van kunst, cultuur en contact tussen kunst- en cultuurminnend publiek in de meest algemene zin, in nationaal en internationaal verband met een focus op projecten en initiatieven die de sociale cohesie versterken. De visie van Tante Nino is dat je samenleven met elkaar moet vormgeven. Gastvrijheid en een open houding naar de wereld zijn belangrijk. De menselijke maat is leidend, soms is een mens groots en soms moet je juist stilstaan om te zien wat een kleine actie kan betekenen.

De projectgroep bestaat uit 4 leden:
• Initiatiefnemer en ondernemer achter Tante Nino: Nino Purtskhvanidze
• Zakelijk leider: Pieter Jan Smit, fondsen, contracten en financiën
• Marketing en communicatie: vacant
• Project- en programmaleider: Nienke van Wijk, verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het evenement.
Ondersteuning door: organisatieteam, programmateam en vrijwilligers, locatie- en logeercommissie (onderbrengen, ontvangst, transport, zorg voor de gasten), workshopcommissie (organiseren en uitvoeren van de workshops)

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
   
       
8-10 workshops 400  
80 gastgezinnen 160 160
3 torens 1500 2000
1 tentoonstelling   600

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project begeeft zich op het terrein van participatie (meedoen), van kunstbeoefening (circus), en vrije tijd. Het betrekt daarbij de vrijwilligers van culturele burgerinitiatieven, wijkbewoners en nieuwkomers die met een voor hen volstrekt nieuwe vorm van kunst (circus) in aanraking komen. (Ook blijken er Nederlandse amateurcastellers te zijn die mee komen doen).

Begroting: 

Uitgaven

De grootste post heeft betrekking op de castellers. Ze geven de workshops en leiden het bouwen van de torens. Per persoon is de vergoeding maar bescheiden, het zijn er wel 150 en ze moeten ook gevoed worden. Onderdak is niet in de begroting opgenomen, dat wordt verzorgd door vrijwilligers i.c.   gastgezinnen. Een tweede grote post betreft de betaalde medewerkers die tegen een sociaal uurtarief samen wel ca. 20 weken in touw zijn. Daarnaast zijn er nog marketingkosten, productiekosten (verzekeringen, vergunningen, veiligheid). 

Inkomsten

Zo'n 15% is het streven minimaal zelf te verwerevn met crowdfunding en sponsoring van workshops. Subsidies zijn toegekend door Rotterdam Festivals, het Prins Bernhardfonds en Dienst Kunst & Cultuur (Podiumkunsten) van de gemeente Rotterdam. Bij diverse fondsen lopen nog aanvragen.

Locatie(s): 
Rotterdam
Noordereiland

Uitslag Beslis mee

FCP44
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 116 gestemd
totaal94
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met zo'n bijzondere discipline heb je het maximaal aantal punten voor originaliteit en uniciteit snel binnen. Ook ik ben enthousiast over deze internationale ontmoeting op het snijvlak van erfgoed, circus en burgerparticipatie. Door de aandacht voor wat jullie het versterken van de 'urban fabric' noemen sluit dit project goed aan bij JMHM: we ondersteunen projecten die een impuls geven aan het lokale of regionale culturele leven. Dit plan is zorgvuldig uitgedacht en degelijk opgezet, met partners op verschillende terreinen en vooral veel support vanuit de bevolking. Bijzonder is verder dat jullie NL'se castellers hebben weten op te sporen. Als zij weten te profiteren van dit initiatief en de publiciteit eromheen, ontstaan ook  hier wellicht meer teams. Succes! 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Dit project past helemaal bij Jij maakt het mee. Het plan om de Catalaanse traditie van menselijke torens bouwen i.h.k.v. Circusstad naar Rotterdam te halen en met een diversiteit aan mensen en organisaties aan de slag te gaan is innovatief, origineel en aansprekend. Het bouwen, de workshops, het logeerproject en de tentoonstelling dragen bij aan een bijzondere en laagdrempelige kennismaking van deelnemers én publiek met circus, de stimulering van creativiteit en de versterking van sociale verbondenheid tussen personen en organisaties. Daarmee verwacht ik een stevige impact voor hen en het cultuurklimaat in de stad/regio. Het werkproces en de samenwerkingen zijn duidelijk opgezet en toegelicht. Dat meer partijen vertrouwen hebben in het project blijkt bovendien uit de begroting.

afbeelding van Pieter Jan Smit

Zeker niet Willemijn, dank voor je waarschuwing! PJS

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Vergeten jullie niet om het verzoek in te dienen om naar de Beslis mee-fase te gaan?

afbeelding van Pieter Jan Smit

Dank voor je vragen Stefanie,

Begroting en dekkingsplan zijn geplaatst. Netwerk wordt aan gewerkt. Het is vooral belangrijk dat organisaties en mensen aan de workshops gaan deelnemen. Wijkbewoners zijn en worden betrokken via het logeerproject. Burgerinitiatieven in andere wijken worden benaderd via de cultuurscouts. Informeel zijn al heel wat op de hoogte. Het CBK (Centrum Beeldende Kunst) werkt ook mee met haar netwerk. Eerder gegeven tips hieronder (haven, Pauluskerk) werken we aan. We kijken ook naar nieuwkomers in de stad opdat er nog meer sprake is van ontmoeting. Er gebeurt van alles op het internet waar mensen op reageren. Het oproepen tot stemmen volgende week zal een hoop mensen weer even herinneren aan wat er aankomt!

Pieter Jan

 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Pieter Jan en Tante Nino,

 

Jullie zijn al een heel eind op weg met de ontwikkeling van jullie plan. Is er al een begroting beschikbaar waar wij eens een kijkje in kunnen nemen? Daarvoor kan je gebruik maken van de modelbegroting.

 

Het menselijke netwerk is cruciaal voor het slagen van jullie project, letterlijk en figuurlijk. Hoe ziet het netwerk eruit via wie jullie mensen werven om deel te nemen; hoe bereik je de wijk- en stadsbewoners en betrek je culturele burgerinitiatieven en hun vrijwilligers? 

afbeelding van Marjan Laaper

Prachtig initiatief van Tante Nino. Mooi project wat de band tussen de eilandbewoners nog meer kan versterken. Tevens is het een een prachtig gegeven dat je met z'n allen zo'n toren bouwt. 

Ik zal het flink promoten op bij mijn buren op het eiland.

 

afbeelding van Pieter Jan Smit

Dank voor je tips Diane. De Rotterdamse cultuurschouts hebben we contact mee. Pauluskerk heb ik op m'n lijstje gezet. Bij het logeerproject zal het zekere wel tot een uitwisseling komen, de castellers kennende. Ook Catalanen in Nederland proberen we te betrekken en het is een goed idee over iets met Rotterdammers in Catalonië na te denken.

En volgend jaar weer een groot project ... daar denken we wel aan, maar nu eerst zorgen dat we dit op poten hebben en realiseren. 

Cheerio!

afbeelding van Diane Frenay

Een tip om het effect te verduurzamen kan zijn om van de torens foto's te maken en de mensen die erop staan volgen jaar voor een nieuw evenement uit te nodigen met een ander thema.Nog mooier als ze elkaar uitnodigen natuurlijk ;)

Ook is een grote culturele uitwisseling met Catalunya een idee; wat kunnen Rotterdammer hen brengen aan culturele activiteit? en past dat bijvoorbeeld in een van de vele feestdagen die er zijn in Catalunya?

afbeelding van Diane Frenay

Ha Pieter jan Smit, ik ben jullie coach en geef feedback en tips.

Wat een geweldig initiatief en wat een enorme impact kan het hebben op hoe we met elkaar omgaan.Met name het contact en het respect die hiermee samengaan. Een eerste tip is om met de Pauluskerk in gesprek te gaan en juist de mensen daar erbij te betrekken, als het lukt en mag bij de workshops. En je zou Cultuur concreet kunnen benaderen, zij weten alles van cultuur in de wijken, alle scouts hebben een enorm netwerk in hun wijk en kunnen zo makkelijk mensen bereiken en warm maken hiervoor.

Heel leuk dat Calanen en Rotterdammers elkaar ontmoeten, beiden sterke karakters en bescheiden.het zal de Catalanen aanspreken om in deze grootse stad 'mee te kunnen bouwen', letterlijk en figuurlijk.

afbeelding van Jaap Van Mourik

Vanuit de stille ambitie om ooit bij 't circus te gaan zie ik er enthousiast naar uit om samen met bewoners Rotterdam aan dit hoogtepunt mee te werken!
afbeelding van Jeanette van der Valk

Als vrijwilliger in het Taalcafé Bibliotheek Rotterdam ben ik meteen enthousiast over dit project. Ik geef taal- en conversatielessen aan immigranten en vluchtelingen waardoor ze zich hopelijk sneller thuisvoelen in Rotterdam en echt kunnen meedoen. In het project Castells zit alles wat integratie en participatie kan bevorderen: in gesprek raken met Rotterdammers en buitenlanders, actief en fysiek bij een project betrokken zijn, creatief meedenken en handelen. Een grootscheepse finale zal heel motiverend werken. Mijn ervaring is dat de taalvaardigheid met sprongen vooruitgaat als mensen actief samenwerken met Nederlanders. De Spaanstalige immigranten kunnen zelfs als tolk optreden. Ik zal het Taalcafé voor dit project warm maken. Laat ze maar komen, die Catalanen!

afbeelding van Carine Weve

Vanaf het moment dat ik voor het eerst over het Castells project hoorde ben ik enthousiast. Met de inbedding die het inmiddels heeft gekregen ben ik ervan overtuigd dat hier letterlijk en figuurlijk iets groots wordt neergezet. Meerdere keren heb ik in Barcelona Castellers aan het werk gezien, en iedere keer weer sta ik met open mond te kijken naar deze unieke menselijke torens die in kracht,  samenwerking en vertrouwen respect afdwingen en bovendien wonderschoon zijn. Fantastsisch dat dit straks niet alleen in Rotterdam te zien is, maar er via workshops ook aan deel te nemen is. Ik stel mijn huis graag open voor logies van de Castellers.

afbeelding van Han Hoezen

Zo laat Rotterdam zich van zijn beste kant zien: verbindend, creatief, inspirerend....

Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Een oud gezegde in een nieuw jasje.

afbeelding van Gert Groenenberg

Mooi project waar veel mensen aan mee kunnen doen en van kunnengenieten samen met de Catalanen.

Bij mij zijn ook logees welkom, ik hoor graag wat ik kan doen om een steentje bij te dragen.

Pagina's