menu denk mee beslis mee maak mee

Capelle Danst Festival!

Bijzondere ontmoetingen tijdens een dag vol dans!

Stichting van de Straat
4 maart 2018
dans, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.071

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Volg ons op facebook

Door Marijke van Velzen op vr 2 mrt
lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Capelle Danst Festival!

Bijzondere ontmoetingen tijdens een dag vol dans!

afbeelding van Marijke van Velzen

Ingediend door:

Marijke van Velzen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wie denkt meer over dit idee en of de manier waarop de stichting deze dag wilt organiseren ook daadwerkelijk effect kan hebben op de gebieden van informatie en verbinding?

Wat ga je doen?: 

Capelle Danst Festival is onderdeel van een project dat bestaat uit dansactiviteiten die zijn uitgevoerd vanaf september 2017.  Dansworkshops op de basisscholen, oriëntatieklassen gekoppeld aan de Noes Fiolet Studio's en openbare danspresentaties waren onderdelen van dit project. Het festival is de afsluiter van dit traject en wilt de vele mogelijkheden die de danssector breed biedt met de inwoners van Capelle delen en vieren. Het belangrijkste onderdeel van die dag zijn de presentaties van drie bijzondere nieuwe dansprojecten in Capelle. Twee pilots worden op die dag gepresenteerd en voor de structurele inbedding, vanaf september, wordt aandacht gevraagd. Het derde project, de dansmavo, wordt die dag meer bekendheid gegeven. Alle programmering van die dag, van vele vormen van dans en op vele manieren aangeboden is ook bedoeld om Capelle te infomeren over wat dans als beroepssector kan bieden en welke kansen deze geeft aan jonge mensen die dans als hun toekomst kiezen. Met dit, voor deze gemeente, aanvullend dansaanbod via deze projecten krijgt de danssector daar een inspirerende impuls, wordt vernieuwd en krijgen specifieke doelgroepen kansen.

De drie projecten:

 • Community art project : "Ieder zijn verhaal"
 • Community art project: "It's partly me"
 • Educatief programma: dansmavo IJsselcollege/Noes Fiolet

"Ieder zijn verhaal" gaat om de ontmoeting tussen twee doelgroepen die qua leeftijd uit elkaar liggen maar die zullen gaan zoeken naar de overeenkomsten met elkaar. Jordy Dik is net afgestudeerd aan Codarts en doet nu het masterprogramma Choreografie aan dezelfde opleiding. Hij heeft een grote interesse in het werken in community art projecten en heeft daar ook al veel ervaring in opgedaan. Hij gaat met vijf ouderen, wonend in zorgcentrum "De Vijverhof" en vijf jonge dansers in de leeftijd 10-12 jaar uit de oriëntatieklas van Capelle Danst, samenwerken met het gegeven van verhalen. Iedereen heeft een verhaal. In heel de wereld, jong en oud. We vertellen niets liever dan een verhaal aan anderen. Kinderen groeien op met verhalen. Door de ouderen en de jongeren verhalen met elkaar te laten delen, gaat hij die verbinding in danstaal zichtbaar te maken. De ouderen zullen verhalen van vroeger vertellen, de jongeren verhalen van nu. Samen zullen ze hun verhalen vertolken in een korte dansfilm die op vijf verschillende locaties in Capelle worden opgenomen. Deze vijf korte dansfilms zullen vertoond worden op vijf verschillende schermen in een vijf maal een tour door het Isala Theater in Capelle a/d IJssel op de festivaldag. De tien dansers zullen de meelopende bezoekers op een theatrale manier daarbij meenemen.

"It's partly me"  betreft ook een choreografie van Jordy Dik, voor drie dansprofessionals die samen met hun vaders (niet geschoold in dans) dansen in deze voorstelling. Er zal worden samengewerkt met een groep dochters in de leeftijd 12 t/m 16 jaar met hun vaders uit de dansschool van Noes Fiolet en een groep dochters, die een relatie hebben met Welzijn Capelle en een samenwerkingspartner is van de organiserende stichting, en hun vaders. De voorstelling zal gaan over de onvoorwaardelijke en bijzondere band die vaders hebben met hun dochters. Er wordt toegewerkt naar een ontroerend, muzikaal verhaal met een scherp randje. De community art-voorstelling wordt gebaseerd op de verhalen van de deelnemers omtrent ouderschap, verandering, ontwikkeling en de liefde tussen vader en dochter. In de week voorafgaand aan de uitvoering op de festivaldag wordt er in twee workshops gewerkt aan het deel van de voorstelling waarin de amateurdansers hun bijdrage zullen leveren. Tijdens de voorstelling is een workshop met het publiek ook onderdeel van het geheel. Het publiek wordt ook uitgedaagd  hun verhaal te onderzoeken en als afsluiter van de dag dit op het toneel te presenteren, met elkaar want.... Capelle Danst! Het gaat dan niet alleen meer over dochters en vaders maar over iedere verbinding tussen iedereen en allemaal. Jordy is bijzonder getalenteerd als het gaat om groepen letterlijk en figuurlijk in beweging te zetten. De methodieken die hij daarvoor hanteert zijn gebaseerd op improvisatiedans.

Voor beide projecten geldt dat er een vervolg komt en daarmee een verankering. Voor het ouderen/jongerenproject zal dat bestaan uit het blijven aanbieden van dansactviteiten, met deze twee doelgroepen, binnen "De Vijverhof" met uitbreiding naar nog twee andere zorgstellingen. De Vijverhof ziet de connectie met de groep jongeren en hun bewoners als bijzonder en wilt de samenwerking graag doorzetten en uitbreiden. Deze dansactiviteiten zullen ook toewerken naar openbare presentaties in de Vijverhof en de andere zorginstellingen (Ijsselzicht en Rijckehove)en in de Noes Fiolet Studio's. De jongeren krijgen een scolarship aangeboden bij de Noes Fiolet studio's en kunnen zich daardoor bekwamen in diverse danstechnieken en kunnen auditie doen voor de dansmavo IJssselcollege/Noes Fiolet.

Na het dochters/vaders project is het de bedoeling dat vooral de jongeren vanuit Welzijn Capelle betrokken blijven bij dansactiviteiten via de Noes Fiolet studio's en daardoor gewezen worden op de toekomstmogelijkheden die dans kan bieden ook zij krijgen daarvoor een scolarship aangeboden. Voor deze groep wordt er ook een samenwerking gezocht met andere aanbieders in diverse kunstdisciplines in Capelle. SKVR, Jeugdtheaterhuis en zanginstituut Charles Vermeer worden uitgenodigd voor een startoverleg op de festivaldag in maart. Met dit nieuwe aanbod worden de dansactiviteiten in Capelle flink uitgebreid.

De Dansmavo IJsselcollege/Noes Fiolet is een mogelijkheid voor jongeren met een mavo-TL-advies een volwaardige vooropleiding dans op hun schoolniveau te volgen. Een vervolgopleiding via mbo dans of een havo voor dans en daarna hbo dans, behoren dan tot de mogelijkheden. Nu is er nog weinig aanbod op mavo niveau in Capelle e.o.om op dagelijkse basis een goede technische dansopleiding te volgen die het recreatieniveau overstijgt een een goede aansluiting biedt op vervolgopleidingen. De mavo zal qua dansvorm vooral urban georienteerd zijn met een klasssieke en moderne danstraining als fundament. In september start er een eerste klas. 

Na deze festivaldag, waar bezoekers kunnen genieten van zowel artistieke danskwaliteit en dansentertainment, ziet de stichting het als winst als het startoverleg tussen de beoogde samenwerkingpartijen vruchtbaar is gebleken en er een gezamenlijk project tot de mogelijkheden behoort, het publiek beter geïnformeerd is op het gebied van dans, de mogelijkheden daarin en de dansmavo en er meer verbinding op dans- en theatervlak in de gemeente tot stand komt.

 

Hoe ga je te werk?: 

Naast de presentatie van de twee speciale community art projecten wordt er een divers dansprogramma aangeboden in het Isala Theater tussen 12:00 en 17:00 uur. Het ouderenproject "Ieder zijn verhaal" opent de middag en herhaalt zich elk uur. Het project "It's partly me" is te zien in de grote zaal. Daar zullen ook de presentaties van de professionele dansgezelschappen Conny Janssen Danst, Mischa van Leeuwen en Maya Roest van Scapino Ballet Rotterdam, Dalton Jansen Choreografy, diverse culturele dansgroepen uit Capelle en amateurdanscholen uit de regio plaatsvinden. In de kleine zaal worden workshops moderne dans, urban- en kinderdans aangeboden en is er ook plaats voor dansscholen uit de regio. In de lounge zullen lezingen te horen zijn, in de foyer staat een kleine informatiemarkt en op het Stadsplein zijn er demonstraties van free running, urbans dans en zal ook de "Dance Along" te zien zijn. Er worden vele cross overs op diverse manieren tot stand gebracht. Professioneel met amateur, jong met oud, actief en receptief, traditioneel en vernieuwing.  De bezoeker kan zich vrij door het theater bewegen en aansluiten bij het onderdeel dat hij wil meemaken. De amateurdansscholen doen ook mee aan de workshops en dit is voor hen een extra leermoment. Een brede programmering en voor elk wat wils maar de vernieuwing en het expriment voor Capelle zit hem in de twee specifieke dansprojecten en dansmavo. Een volledig programma is te vinden op www.stichtingvandestraat.com

 

 

 

Met wie werk je samen?: 

De oraniserende Stichting van de Straat werkt met de volgende partijen samen.

 • Zorgcentrum De Vijverhof, partner "Ieder zijn verhaal"
 • Welzijn Capelle, partner in community art project It's partly me" en bereik.
 • Jordy Dik; choreograaf community artprojecten.
 • IJsselcollege Dansmavo
 • Noes Fiolet Studio's als directe samenwerkingpartner op het gebied van artistieke keuzes en netwerk. En partner bij het project "ieder zijn verhaal"en It's Partly me.
 • Ondernemersvereniging De Koperwiek, mogelijk maken van demonstraties op het Stadspleinen winkelcentrum
 • Isala Theater: locatie en technische ondersteuning. Alhoewel het theater wel gehuurd wordt beschouwen we elkaar toch als samenwerkende partijen. Het theater denkt mee en is zeer constructief . Staat ook op de infomarkt met hundansprogrammering.
 • Alle programmaonderdelen van professionele dansgezelschappen/amateurdansscholen/workshopdocenten/dansopleidingen/culturele dansgroepen Capelle.

Door de samenwerkingen creëren we meer impact in de praktische uitvoering van het programma en doordat diverse partners een diverse achterban hebben en we daardoor verschillende en nieuwe doelgroepen bereiken. Dat geeft kracht en bereik. De meerwaarde zit vooral in de ontmoeting van alle partners met elkaar en de inspiratie die daardoor bewerkstelligd kan worden. Dat moet vooral zichtbaar worden in de startbijeenkomst van de professionele kunstinstellingen. De samenwerking met de dansgezelschappen gaat verder dan een "inhuurmoment". In de organisatie naar het festival toe wordt er overleg gepleegd om met datgene wat de gezelschappen aanbieden een zo'n groot mogelijk effect te bereiken. Dan gaat het over welke presentatie, welke vorm geschikt is om het publiek zoveel mogelijk de kans te geven te participeren. De amateurdansscholen en culturele dansgezelschappen die aanwezig zijn doen, naast hun eigen presentaties, ook mee aan de workshops en kijken ook naar de presentaties van de professionele gezelschappen. Het IJsselcollege is aanwezig met een voorlichting over de dansmavo, een belangrijke investering in de danstoekomst van Capelle. De stichting is vooral blij met de samenwerking met Welzijn Capelle https://www.welzijncapelle.nu/ . Zij hebben een organisatie die breed in Capelle vertegenwoordigd is, signaleren behoeftes en de stichting kan met hen praktische invulling geven aan activiteiten voor jongeren.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het festival als totaal is de afsluiter van het project Capelle Danst. Dit project bestond uit de activiteiten; dansworkshops op basisscholen, een orientatieklas dans en een eindpresentatie. Het hele traject had als doel jongeren in de leeftijd van de basisichoolgroepen 7 en 8 bekender te maken met dans en hen te motiveren om auditie te doen voor de dansmavo die het IJsselcollege in Capelle wil starten. Het festival is juist bedoeld voor alle inwoners van Capelle, is voor iedereen toegankelijk en wil vooral plezieren en informeren en ontmoetingen mogelijk maken. De twee community art projecten zijn op die dag een lanceermoment om met betrokken partijen verder te praten over een structurelere opzet, een dansprogramma voor ouderen en jongeren.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
16 presentaties 120 400
4 workshops 70 150
4 lezingen 60 60
6 demonstraties 50 500
       
       

 

Bezoekers bestaan uit het publiek wat doelgericht naar het Isala theater komt maar ook uit het winkelend publiek en de argeloze voorbijganger.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het werken aan, met de verschillende samenwerkingspartners, de community art projecten en de presentatie daarvan en deze zien als een startpunt voor het ontwikkelen van structureel aanbod middels een overleg, met aanwezige en toekomstige partners,voor de deelnemende doelgroepen maakt het project specifiek.

Daarnaast is het gehele festival, wellicht in zijn geheel niet zo heel vernieuwend, voor Capelle aan den IJssel een bijzonder evenement. Dit soort culturele festivals zijn schaars in de gemeente. Naast het onder de aandacht brengen van dans en de vele vormen en mogelijkheden die deze sector biedt vindt de stichting het ook van meerwaarde om een dergelijk festival te organiseren in Capelle om daarmee ook het culturele aanbod te vergroten. De dag is een kruisbestuiving tussen professionele, amateur, culturele en commerciele dans, biedt daarmee voor elk wat wils en is op deze manier nog nooit georganiseerd in Capelle. Daardoor is dit voor Capelle nieuw en voor de organisatie best een uitdaging.

Begroting: 

Met een eventuele subsidiebijdrage van het FCP kunnen de twee community art projecten gefinancierd worden en de gehele promotie. Het festival kan verder worden bekostigd door de resterende gelden van de subsidies, die toegekend zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel en de van Cappellenstichting, in te zetten. Ook zal de stichting van de Straat, Noes Fiolet en het IJsselcollege een eigen bijdrage inleggen en is er een donatie van de vrienden van Stichting van de Straat gedaan. Er lopen nog verschillende aanvragen bij fondsen o.a. Rabobank Rotterdam en Elise Mathildefonds. Het wordt wel spannend of de organisiatie het redt qua financien maar de stichting staat achter dit festival en zien de noodzaak ervan in en voelen zich geinspireerd door de nieuwe samenwerkingen en nieuwe activiteiten die ontstaan.

Locatie(s): 
Isala Theater Capelle aan den IJssel/ Stadsplein

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 112 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Capelle Danst Festival biedt jongeren, ouders en ouderen in Capelle aan de IJssel de mogelijkheid om samen actief deel te nemen aan een dansfestival dat een podium biedt voor amateurs en professionals. Hierdoor zullen nieuwe, intergenerationele verbindingen ontstaan die een bijzondere inhoudelijke verdieping aan het project geven. Ik had graag meer gelezen over jullie werkwijze in de voorbereidingen en de wijze waarop jullie het project doorontwikkelen, maar wellicht kunnen jullie dat (bij honorering) later in de weblog aan de orde laten komen. Voor de uitvoering van het festival heb ik vertrouwen in de organisatorische begeleiding en de artistieke uitdaging die jullie bieden aan de deelnemers. Jullie vastbeslotenheid om de intergenerationele cultuurparticipatie duurzaam in te bedden en uit te breiden in Capelle met een nieuwe groep samenwerkingspartners dragen bij aan de impact en het belang van dit project. Ik wens jullie veel succes met de uitvoering. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Capelle aan den IJssel in beweging brengen, dat is jullie doel met dit festival, waarbij jullie willen laten zien welke mogelijkheden dans biedt als vrijetijdsbesteding of als beroep. Het programma is aantrekkelijk voor deelnemers en publiek van verschillende leeftijden, waarbij opvalt dat jullie hebben gekozen voor verrassende combinaties: vaders en dochters, jongeren met ouderen uit een zorgcentrum. De opzet van dit festival is misschien niet heel spraakmakend of vernieuwend, maar het project telt een paar aspecten die mij over de streep trekken. De brede samenwerking bijvoorbeeld, met gesubsidieerde culturele organisaties, commerciële partijen en zorginstellingen. In plaats van elkaar als concurrenten te zien verbinden verschillende dansaanbieders zich aan een gemeenschappelijk doel, dat is positief voor de toekomst van de lokale cultuurbeoefening in de vrije tijd. Ook weegt mee dat er plannen zijn om de samenwerking voort te zetten en zelfs uit te breiden, zoals blijkt uit de wens van De Vijverhof. Bovendien is het enthousiasme voor dit festival groot, zoals blijkt uit de snelheid waarmee de stemmen van het publiek zijn verzameld.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Hebben jullie nog tijd nodig voor een laatste update? Ik heb het verzoek om naar de Beslis mee-fase te gaan ontvangen, maar jullie hebben nog twee dagen om de projectbeschrijving aan te vullen of op te schonen. Omdat het dansfestival centraal staat in jullie aanvraag, zou je misschien nog iets kunnen vertellen over het beoogde effect van dit festival op de cultuurbeoefening in Capelle, de samenwerking tussen de verschillende partijen en/of op de waardering voor amateurdans. Er staat al wel iets over te lezen in jullie plan, maar dat kan misschien nog een slag concreter.

Tip: Gebruik de festivaldag om met een enquête onder deelnemers, partners en bezoekers te inventariseren welke wensen of ideeën zij hebben voor de toekomst. 

afbeelding van Marijke van Velzen

Hoi Alinde en Willemijn, Ja we zijn nog steeds druk aan het werk. Veel overleg en veel aanpassen.  De tips van Willemijn waren fijn. Eigenlijk waren we we al op die sporen bezig maar het accent lag voor ons vooral op het capelle brede stuk omdat dat voor Capelle ook echt belangrijk is. Samenwerkingen, verbinding en verankering zien wij ook als duurzaam gegeven voor een project. Maar we hebben nu de focus verlegt naar de drie bijzondere insteken van het festival. We zijn bezig om de andere kunstinstellingen om tafel te krijgen, iedereen druk, maar daar heb ik alle vertrouwen in dat gaat zeker lukken. Lastigste vind ik nog een goede ondertitel, waar de ontmoetingen centraal staan maar ook wordt aangegeven dat dit festival voor heel Capelle bedoeld is :-) dank voor het meedenken weer, we horen het graag. groet Marijke

 

 

afbeelding van Alinde Hoeksma

Hallo Marijke, hoe staat het ervoor met jullie plannen? Willemijn heeft hieronder uitgebreide, en ik denk waardevolle, tips gegeven. Hebben jullie daar al iets mee gedaan? We lezen graag een update, dan kunnen we wellicht nog verder meedenken. Groet, Alinde

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Dank voor de update! Als ik het goed begrijp vragen jullie subsidie aan voor de realisatie van een festivaldag waarop de amateurdans zich presenteert in al haar diversiteit, met als doel meer verbinding te creëren op lokaal niveau. Het programma van deze dag komt min of meer overeen met wat je verwacht van een feestelijk lokaal dansevenement. Voor JMHM is dit project in deze vorm niet voldoende om voor subsidiëring in aanmerking te komen, hoe positief het ook is dat zoveel partijen willen samenwerken om het publiek te interesseren voor dans. Om die reden twee tips. Meer focus op de twee speciale projecten zou de aanvraag sterker maken. Kort de inleiding flink in en werk de twee opdrachten verder uit, zodat uit de beschrijving overtuigend blijkt wat het effect van deze projecten is op het dansklimaat in Capelle. Tip 2: Als je met deze festivaldag een impuls wilt geven aan het culturele leven in Capelle, probeer dan de samenwerking te verbreden, door bijvoorbeeld ook organisaties uit andere kunstdisciplines of uit de zorg- en welzijnssector actief te benaderen. Wanneer is dit evenement voor jullie geslaagd? Misschien biedt het programma ruimte voor een gesprek over wat er nodig is om het lokale cultuurklimaat te versterken? Laat ouders, winkeliers, kinderen, jongeren, zorgaanbieders, ouderen, met elkaar brainstormen over het ideale aanbod. Wellicht dat ook de gemeente aan zo'n inspiratiesessie wil meewerken.

afbeelding van Marijke van Velzen

Hallo Willemijn en Alinda, dank jullie wel voor het meelezen en suggesties. Door de kerstvakantie was er even wat stagnatie maar nu gaan we er weer in volle vaart mee door. Er is weer meer info toegevoegd dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En Alinda, de subtitel is nog in de maak. Altijd lastig om een ludieke en energieke slogan te vinden. Het "wat" in de vorige sloeg terug op de inhoud van het festival en niet op het zelfstandig naamwoord. Maar die werkt dus niet :-). Er komt dus nog wat anders. Dank alvast weer voor jullie bijdrage!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Hoe staat het met jullie plan? Dit platform is ook toegankelijk tijdens de kerstvakantie, we lezen graag jullie aanvullingen! Klik voor nieuwe velden om in te vullen op het tabblad Bewerken en vervolgens op Denk mee (meer projectinformatie). Succes!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! Namens het FCP denk ook ik de komende weken graag met jullie mee om van dit idee een kansrijke aanvraag te maken. Ik lees binnenkort graag meer over de opzet en de programmering van het festival. Om te beginnen een vraag. Wat komt in jullie subsidieaanvraag centraal te staan of anders gezegd waarvoor vraag je de subsidie aan? Voor de twee dansprojecten of voor het festival als geheel?

afbeelding van Alinde Hoeksma

Beste Marijke, welkom op Jijmaakthetmee. In deze Denk Mee-fase zullen een FCP-adviseur en een FCP-coach (ik) via vragen en adviezen met je meedenken. Je kunt allereerst je plannen verder uitwerken op deze pagina. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen. Ook kun je een begroting toevoegen.

Een eerste tip: kijk even goed naar spelling/taal in de aanvraag. In de ondertitel van het festival staat bijvoorbeeld al een spelfout en dat staat niet zo netjes (er staat ‘een festival wat’ ipv het correcte ‘een festival dat’). Ik ben verder  benieuwd wat volgens jullie het vernieuwende of experimentele karakter is van dit project, met welke partners jullie willen gaan samenwerken (en op welke manier), hoeveel deelnemers en publiek jullie willen bereiken en wie zij zijn, hoe het festival er concreet uit komt te zien en hoe jullie daar naartoe werken. Ik lees graag meer!

Hartelijke groet, Alinde Hoeksma