menu denk mee beslis mee maak mee

buurtbroodje

kunst voor bewoners van de Latherusbuurt ...

Stichting WTMW
7 september 2013 tot 30 september 2013
beeldend 3D, film, fotografie, letteren
kinderen, wijkbewoners
onze website
€2.200

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

buurtbroodje in testfase op de markt

Door teresa van twuijver op zo 1 sep

Het Buurtbroodje is volop in ontwikkeling. Met de 'pilot'-broodjes werd afgelopen zaterdag op de Pekmarkt in Amsterdam-Noord, op het Mosveld...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

buurtbroodje

kunst voor bewoners van de Latherusbuurt (Amsterdam-Noord)

afbeelding van teresa van twuijver

Ingediend door:

teresa van twuijver

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Bedankt voor alle waardevolle tips en suggesties!

Wat ga je doen?: 

BUURTBROODJE: kunst voor ontbijttafel en lunchtrommel

Middenin de Latherusbuurtin Amsterdam-Noord, een karakteristieke wijk met opvallende groene voordeuren, zit een kleine bakkerswinkel. Deze winkel van Bakkerij ISKEN is het symbolische hart van de wijk. Het project BUURTBROODJE is een participatief kunstwerk waarbij samen met omwonenden een uniek broodje (puntje, bolletje of kadetje) wordt gecreëerd. Dit superspeciale BUURTBROODJE is bedoeld voor normale consumptie en zal verkrijgbaar zijn bij de bakkerswinkel.

Aan de hand van vijf creatieve workshops ontwerpen buutbewoners samen met de initiator van het project het BUURTBROODJE. De receptuur, vorm en uitstraling van BUURTBROODJE zullen symbool staan voor de Latherusbuurt en (smaak van) haar bewoners. Echte BAkker ISken zal het maken. Buurtbroodje: een monument voor je eigen buurt op je bord, een zelfontworpen kunstwerk dat verkrijgbaar is bij je eigen bakker.

Tijdens het ontwerpproces van BUURTBROODJE maakt de initiator tevens portretten van de deelnemers. Deze documentatie wordt tijdelijk gepresenteerd - samen met de kunstwerken die zijn gemaakt tijdens de workshops - in De Buurtkamer, het buurtcentrum in dezelfde wijk.

 

Hoe ga je te werk?: 

Kunst die de wijk zoekt: door sommigen wordt daar nog steeds wat lacherig over gedaan. Terwijl 'ontmoetingskunst' toch steeds serieuzer vormen aanneemt. BUURTBROODJE organiseert speciale ontmoetingen waarbij buurtbewoners samen een broodje ontwerpen waar ze allemaal blij van worden en trots op zijn - een heel speciaal broodje dat iets zegt over hun buurt en de mensen die er wonen. Het BUURTBROODJE is een tastbaar kunstwerk dat voor een bescheiden bedrag aan te schaffen is (én te consumeren) en dat tot stand is gekomen door een reeks onvergetelijke samenkomsten. De initiatior van het project ontwerpt en 'host' deze serie creatieve workshops. Deelname is gratis.

De vijf workshops hebben ieder een eigen artistiek medium en een eigen thema. Ze worden begin augustus gehouden in de Buurtkamer, een buurtcentrum in de wijk dat veelvuldig wordt gebruikt door de buurt (bijvoorbeeld voor de wekelijkse buurtmaaltijd). In de workshops maken de deelnemers kennis met een specifiek artistiek medium en gaan ze er, na een korte introductie, zelf mee aan de slag. De nadruk ligt niet zozeer op vaardigheid (zoals 'goed leren tekenen') maar op het leren observeren als kunstenaar - om te leren hoe je naar je eigen vertrouwde omgeving kunt kijken met de ogen en attitude van een kunstenaar. Eén van de eerste dingen die je op de kunstacademie krijgt bijgebracht is dat je van alles kunst kunt maken, als je er maar met een bepaalde blik en met een bepaalde mening naar kijkt. BUURTBROODJE wil mensen bijstaan in dit 'bepaalde', deze eerste voorwaarde voor het bezig zijn met kunst.

Alle gemaakte werken worden gepresenteerd in de Buurtkamer tijdens de kunstroute Noord II, waar het project Buurtbroodje deel van uit maakt. In die presentatie worden professionele kunst en amateurkunst dus samengebracht in één presentatie. Ook zal hier documentatie te zien zijn (o.a. portretten en verhalen van deelnemers).

Het eerste BUURTBROODJE wordt feestelijk onthuld en uitgedeeld aan deelnemers en buurtbewoners. Na afloop wordt BUURTBROODJE (tijdelijk) in productie genomen en te koop aangeboden in de bakkerswinkel. Ook zal het BUURTBROODJE worden aangeboden op het jaarlijkse Noorderparkfestical in Amsterdam-Noord.

Inmiddels wordt het project Buurtbroodje mede ondersteund door woningcorporatie Ymere en korenmolen De Traanroeier op Texel (een producent van ambachtelijke Texelse bloem- en meelsoorten) in samenwerking met museum Kaap Skil op Texel.

Wat is verder van belang om te weten?: 

BUURTBROODJE wordt gemaakt in het kader van het kunstproject Noord II, een speciale kunstroute door Amsterdam-Noord (september 2013), waarbij kunstwerken worden gemaakt die een relatie tot stand brengen met de buurt. BUURTBROODJE zal ook worden gepresenteerd (en verkocht) tijdens het Noorderparkfestival in dezelfde periode.

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
5 artistieke workshops 5-15 per keer  
3 ontwerpproces 5-10 per keer  
1 presentatie tijdens NoordII   200 (?)
1 presentatie documentatie   200 (?)
1 verkoop in winkel gebruikers: 500 (?)  
1 blog 40 geen idee

8 september: Noorderparkfestival - 800 bezoekers. Verkoop Buurtbroodje met ter plekke expo kunstwerken van deelnemers workshops. Plus actieve artistieke gebeurtenis ('zegening van het buurtbroodje') voor bezoekers van het festival. 'Maak je eigen performance'.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Hoe kijk je als kunstenaar? Hoe ervaar je je (eigen) omgeving? Hoe reflecteer je op je eigen observaties? Buurtbroodje

Ik vind het heel belangrijk om directe relaties aan te gaan met de mensen voor en met wie ik kunst maak. Ik geloof dat kunst in een museum een te grote afstand houdt tussen de dagelijkse levensomstandigheden van mensen en 'hun huis- en tuin esthethische ervaringen', de betekenisvolle momenten die iedereen kent als hij of zij onder de indruk raakt van iets dat je niet eerder in dat licht had bekeken.

Als professioneel kunstenaar vind ik dat de 'professionele' kunstsector te weinig doet aan 'kunst in de wijk'. Mijn projecten proberen die context juist wél te zoeken én te gebruiken.

Samen aan de slag gaan, samen werken aan een artistiek project, met elkaar bezig zijn 'bij de bron' van het dagelijks leven, je buren eens op een ándere manier tegenkomen: BUURTBROODJE faciliteert in nieuwe ontmoetingen die een concreet doel voor ogen hebben, namelijk het creëren van een eetbaar monument voor de wijk. Waarom zou een monument per se een standbeeld zijn? BUURTBROODJE is een kunstwerk dat je op de ontbijttafel kan zetten of in de lunchtrommel kan meenemen. Een kunstwerk dat werkelijk iets zegt over jóuw buurt - omdat de buurt het samen heeft gecreëerd.

Dit specifieke project is ontworpen om deelnemers zélf kunst te laten maken op een bijzondere manier - door deelnemer te zijn aan een 'professioneel' kunstproject dat gaat over en is ingebed in hun eigen buurt. Buurtbroodje is een autonoom kunstproject waarbij alle deelnemers (inclusief de initiatior) zich concentreren op het maken van autonome kunst. Buurtbroodje relationeel van aard en valt of staat weliswaar het met de actieve parrticipatie van amateurkunstenaars en mensen die kunst als hobby beoefenen; het is echter geen social design-project en dus niet allereerst bedoeld om bijvoorbeeld  sociale cohesie te bevorderen in de wijk. Het gaat in Buurtbroodje echt om de kunst zelf. Deelnemers assisteren en voeden de professionals in het creëren van een bijzonder kunstobject, in casu een eetbaar broodje dat wordt verzorgd door kunstenares en bakker.  

 

Begroting: 

 

Materiaal workshops BUURTBROODJE € 1.300,–
Drukwerk (uitnodigingen, flyer, poster: voor ontmoetingen) € 200,–
Apparatuur € 200,–
Presentatiemateriaal (reclame voor BUURTBROODJE als product) € 650,–
Presentatie projectdocumentatie (expo werken deelnemers) € 650,–
Onkosten partners € 500,–
Vergoeding kunstenaar € 500,–

Onvoorzien: € 200,–

Totaal BUURTBROODJE   € 4.500,–

Voor details zie begroting (pdf).

Financiers:
Fonds voor Cultuurparticipatie, Noord II (met steun van gemeente Amsterdam-Noord en Amsterdam Fonds voor de Kunst), Korenmolen De Traanroeiers, woningcorporatie Ymere, Noorderparkfestival.

Locatie(s): 
Echte Bakker Isken, Latherusbuurt, Amsterdam-Noord
Noorderparkfestival, Amsterdam-Noord
De Buurtkamer, Latherusbuurt/Nigellabuurt, Amsterdam-Noord
Noorderparkkamer, Amsterdam-Noord

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek44
max 50 / 88 gestemd
totaal84
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Via de workshops van het project Buurtbroodje ontdekken bewoners van de Latherusbuurt in Amsterdam-Noord hoe zij een alledaags product als brood kunnen gebruiken om iets te vertellen over zichzelf, hun buurt en hun dromen of ideeën. Sterk aan dit project vind ik de combinatie van activiteiten, die mogelijk wordt gemaakt door de samenwerking tussen verschillende partijen. Het project start met workshops ‘leren observeren als kunstenaar’, vervolgt met de daadwerkelijke productie van een brood en eindigt met de verkoop van de broodjes en de presentatie van de werkstukken tijdens de Kunstroute Noord II. Door een laagdrempelige activiteit te verbinden met  professionele kunst draagt het project bovendien bij aan de versterking van het culturele leven in de wijk.

afbeelding van Giovanni Campbell

Ik vind het uitdagend dat je een kunstzinnig project voor buurtbewoners in Amsterdam-Noord organiseert en daarbij het thema Brood centraal stelt. Hiermee ben je in de gelegenheid dicht bij de belevingswereld van de wijkbewoners te staan om hen vervolgens te prikkelen actief kunst te laten beoefenen. Op basis van de inhoudelijke uitgangspunten en de betrokken samenwerkingspartners heb ik vertrouwen in de kwaliteit van het project. De gevraagde bijdrage staat in verhouding tot de activiteiten. Verder vind ik het positief dat je op basis van de tips op het platform meer financieel draagvlak hebt kunnen vinden bij lokale partners uit de buurt, zodat je in de toekomst concreter aan een duurzame activiteit zou kunnen bouwen.

afbeelding van teresa van twuijver

Hoi Willemijn, ik heb de begroting al aangepast - er staat een tweede bij mijn oorspronkelijke pdf. Ik krijg nu ondersteuning van een aantal partijen:

Echte Bakker Isken
Woningcorporatie Ymere
Korenmolen De Traanroeier en Museum Kaap Skil
Noorderparkfestival
Noorderparkkamer
Stichting NDSM
Concept Noord II - via hen krijg ik indirect steun van AFK en gemeente Amsterdam-Noord
Stadsblad Echo en Dichtbij.nl

Alles 'in natura' wat betekent dat ik niet hoef te betalen voor diensten.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Beste Teresa,

Het einde van de Denk Mee fase komt in zicht. Tijd om nog eens naar de begroting en het dekkingsplan te kijken. Het Fonds subsidieert maximaal de helft van de projectkosten. Welke andere financiers zou je nog kunnen benaderen voor een bijdrage?

afbeelding van teresa van twuijver

In aansluiting op de vorige boodschap:

Ik hoop dat de deelnemers aan de workshops van Buurtbroodje een vrijwillige bijdrage willen geven. Ik zet althans een pot op tafel. En het broodje gaat in de verkoop - een percentage van de opbrengst is voor dit project. Ik hoop dat in augustust het Echte Bakkersgilde nog kan worden overgehaald om een bijdrage te leveren.

Verder weet ik niet zo goed waar ik nog financiering kan vinden. Voor Stichting DOEN en de andere fondsen is het te laat en bovendien vind ik het project ook niet helemaal geschikt voor dergelijke fondfsen. Ik heb ondersteuning van het Fonds van Cultuurparticipatie echt nodig.

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Gaan de buurtbewoners ook de broodjes maken? Volgens mij maak je hen dan meer eigenaar van het project. Heb je daar ideeën over?
 
Aanpassingen aan je plan kun je ook in de tabbladen hiernaast nader uitwerken.
afbeelding van teresa van twuijver

Geweldig nieuws: meelmolen de Traanroeier op Texel sponsort Buurtbroodje met 200 kg Texels meel. Dat is goed voor ongeveer 800 Buurtbroodjes. Met dank aan Kaap Skil, Museum van Jutters en Zeelui.

afbeelding van teresa van twuijver

Nee ze zijn alleen eigenaar van 'hun' onderdeel. In de workshop Sculptuur gaan we o.a. met deeg aan de slag. De bakker creëert uiteindelijk het broodje op basis van de workshopresultaten. Op basis van dezelfde input zal ik een speciale verpakking ontwerpen. Ik leid de workshops en weet dus wat er leeft onder (en is gedaan door) de deelnemers. Je moet je voorstellen dat ik een soort 'expositie' maak van alle werken en werkjes uit de workshops en dat deze dienst doet als een soort moodboard voor het broodje (alsmede als eindpresentatie van het project in de buurtkamer). Ik heb trouwens de workshops uitgewerkt intussen. Is er een mogelijkheid om die te posten op deze site? Kijk anders even hier: http://buurtbroodje.wordpress.com/bijeenkomsten/

afbeelding van teresa van twuijver

Beste Carmelita,

Bedankt voor je reactie. 'Een soort cursus', zoals je het omschrijft, is eigenlijk wel het wezenlijke element van het project. Zoals ik al aan Giovanni schreef komen er vijf creatieve workshops waar buurtbewoners aan de slag gaan met een artistiek medium om aan de hand hiervan het Buurtbroodje (mede) vorm te geven. Deze workshops vinden plaats in de Buurtkamer, een ontmoetingsplaats in de buurt die druk wordt bezocht door buurtbewoners.Tijdens de workshops gaan we in op het medium en gaan we samen aan de slag - er wordt dus daadwerkelijk getekend, gefotografeerd, een video gemaakt, e.d. Ik leg nu contacten in de buurt met mensen die ook al iets van plan waren, bijvoorbeeld een videomaker. Mijn workshop kan bijvoorbeeld de kick-off zijn van haar cursus.

afbeelding van teresa van twuijver

Beste Willemijn,

 

Dat is een supergoede tip! Misschien dat de gemeente een fijne personeelslunch wil met Buurtbroodjes. Ik ga ermee aan de slag.

 

Groetjes, Teresa

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Misschien is het ook een idee om de buurtbewoners mee te laten denken over manieren om BUURTBROODJE te 'branden' als merk. Wellicht kun je via www.ilovenoord.nl andere partijen in de omgeving benaderen om de activiteit en de broodjes meer bekendheid te geven. Hierbij zou je de portretten van de bewoners (met hun toestemming) als promotie materiaal kunnen inzetten. Daarmee geef je het project een lokaal gezicht en leg je een directe verbinding met de omgeving.  
 
Is dit iets wat je zou kunnen uitwerken?
afbeelding van teresa van twuijver

Dan over het inzetten van bewonersverhalen als promotiemateriaal - ja, ik maak een goede registratie van de workshops en wil de persoonlijke verhalen van deelnemers optekenen. Het lokale gezicht van Buurtbroodje zal zich echter vooral vertalen in het ontwerp van het broodje. Ik heb moeite met het naar voren schuiven van de deelnemers ten behoeve van promotie... bij wie, trouwens? Nogmaals vind ik het belangrijker dat de deelnemers ervaren hoe het is om te kijken met de ogen van een kunstenaar, om te denken met de mindset van een kunstenaar, om een zekere mate van 'autonoom-artistiek' observeren onder de knie te krijgen. Wat ik wel ga doen, op basis van jouw feedback, is om in de presentatie van de documentatie (in de Buurtkamer) alle makers/teams prominenter neer te zetten.  

afbeelding van teresa van twuijver

Beste Giovanni, Ja het Noorderparkfestival heeft buurtbroodje uitgenodigd voor deelname en een aantal bewoners wil het voor de opening van hun zelfgerenoveerde plein. Maar nee, ik wil Buurtbroodje juist niet branden als merk - tenzij daar na afloop behoefte aan blijkt bij bewoners, maar dat is dan aan hen. Voor 'mijn' project, het ontwikkelen van Buurtbroodje aan de hand van een aantal creatieve cursussen, vind ik het belangrijker dat mensen ervaren dat ze actief meewerken aan het totstandkomen van een kunstwerk, iets unieks dat nu juist niet 'gebrand' of anderzins commercieel gaat worden ingezet. Dat ze zelf even kunstenaar zijn. Overigens is buurtbroodje geen social design-project (die maak ik ook) zoals bijvoorbeeld de volksopera. http://volksopera.nl/floradorp.html

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Beste Teresa,

Via de bakker van Bakkerij ISKEN kun je zeker contact leggen met lokale winkeliersverenigingen en met leveranciers. Wat heb je tot nu toe gedaan om bedrijven te interesseren voor dit project?

Je zou bedrijven en andere organisaties kunnen vragen om bij voorbaat een bepaalde hoeveelheid broodjes af te nemen of kunnen aanbieden om in ruil voor sponsoring een uitgebreide personeelslunch te organiseren. Personeelsverenigingen zijn misschien een handige ingang bij bedrijven.

afbeelding van teresa van twuijver

Beste Giovanni, dat is een goed punt. Er komen vijf bijeenkomsten in De Buurtkamer, dat is een publieke ruimte in de wijk, waar bewoners aan de slag gaan met het ontwerpen van het Buurtbroodje. Deze ontmoetingen vinden plaats aan de hand van een specifiek thema en een specifiek medium. Met tekenen, schrijven, fotografie, video en sculptuur gaan we nadenken en schetsen over aspecten van het broodje - de prijs, het verhaal van de wijk, de vorm, de smaak, e.d. Daarnaast vinden er gebeurtenissen in de wijk plaats waar Buurtbroodje deel van kan uitmaken, zoals een buurtfeest ter gelegenheid van het opleveren van een plein (bewonersinitiatief) en een festival voor duurzaam eten uit de buurt. Mijn vraag is nog steeds: hoe krijg ik het project financieel rond? Wie willen sponsoren? Teresa

Pagina's