menu denk mee beslis mee maak mee

Buitengalerie: van saai naar fraai

Kunst als middel tot verbinding

Buurtcentra in Beijum
1 juni 2018 tot 1 oktober 2018
graffitti, tekenen en schilderen
wijkbewoners
check facebook
€9.582

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Gezellige start kunstkastjesroute

Door Willy Koolstra op wo 8 mei

Het was een geslaagde start van de kunstkastjesroute. Bij de kast aan de Bentismaheerd, tegenover kerkelijk centrum De Bron, vertelden Koosje en...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Buitengalerie: van saai naar fraai

Kunst als middel tot verbinding

afbeelding van Willy Koolstra

Ingediend door:

Willy Koolstra

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we buurtbewoners zoveel mogelijk bij de uiteindelijke beschildering van de kastjes betrekken, maar toch het resultaat zo goed mogelijk laten zijn. Wat kunnen wij als kunstenaars het beste zelf doen en wat overlaten aan de buurtbewoners?

Wat ga je doen?: 

Inhoudelijke toelichting: Project Buitengalerie: van saai naar fraai

Aanleiding voor het project
De elektriciteitskastjes van Enexis die in bijna alle straten zijn te vinden, vinden bewoners niet mooi. Vaak zijn ze beklad met lelijke graffity en hebben een verpauperde uitstraling. In 2018 bestaat de wijk Beijum 40 jaar. Beijum is een grote, multiculturele stadswijk in het oostelijk deel van de stad Groningen en heeft 14.000 inwoners. Een groep mensen is al druk bezig met de voorbereiding van een groot wijkfeest en om die reden denken wij dat we met de uitvoering van ons plan de wijk iets unieks kunnen meegeven en dit gebeuren extra feestelijk maken.

Doel en doelgroep
Samen met buurtbewoners het straatbeeld verfraaien. We willen dat mensen trots zijn op hun wijk en op zichzelf en met plezier een wandeling maken of de hond uitlaten. In de wijk wonen mensen uit 130 verschillende culturen en nationaliteiten, met name Afrika, Azie en Europa. Wij willen allochtone en autochtone buurtbewoners, jong en oud, samen ontwerpen laten maken voor de kastjes. Hierdoor leren zij elkaar op een bijzondere manier beter kennen, krijgen meer binding met de wijk en met elkaar. In onze tijd van culturele spanningen is dat erg belangrijk. Nieuwkomers voelen zich sneller thuis in een woonomgeving waar ze zelf een eigen stempel op mochten drukken. Jongeren die menig kastje illegaal met lelijke zwarte letters bespoten hebben, krijgen de kans om op een legale en kunstzinnige manier met graffity bezig te zijn en leren dat je met de spuitbus ook prachtige kunstwerken kunt maken.
Willy heeft een opleiding Beroepskunstenaar In de Klas (BIK) en heeft in dat kader al meerdere kunstprojecten bedacht en gegeven waarvan sommige tot een gezamenlijk eindproduct hebben geleid. Zie de website www.kindenkunst.weebly.com.

Wij weten hoe een mooie, vrolijke en kleurige omgeving een positieve invloed heeft op mensen. Willy maakte onder andere wandschilderingen op de kinderafdeling van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Een jaar later sprak ze met patienten van tien tot zeventien jaar oud. Zij gaven allemaal aan dat ze zich in deze kleurige omgeving prettiger, minder eenzaam en minder verdrietig voelden. Willy schreef hierover een artikel in het blad Kind en Ziekenhuis.

Samenvatting en inhoud van het project
Beijumer kunstenaars starten met de beschildering van een aantal kastjes voordat we buurtbewoners werven voor het maken van een ontwerp. Op deze manier willen wij mensen enthousiast maken om mee te doen. Belangstellenden krijgen de workshop Teutende Tuiten aangeboden. Deelnemers tekenen en schilderen hun van huis meegebrachte thee- of koffiepot met eventueel kopjes, schoteltjes en ander toebehoren. Daarbij het woord ‘welkom’ in de eigen taal. De kunstenaars maken samen met de deelnemers in een tweede workshop meerdere composities van de zo ontstane stillevens en gebruiken deze voor de beschildering van de kastjes. Buurtbewoners die dat willen, helpen mee met het inschilderen van de ontwerpen op de kastjes nadat deze zijn geschuurd en in de grondverf gezet.

Omdat Beijum een groene wijk is, kwamen we op het idee om een paar kastjes te beschilderen met dieren die in de wijk voorkomen, zoals muizen, egels, mollen, kikkers, honden en katten. Humor vinden we hierbij belangrijk. Kunst met een glimlach of een knipoog, of allebei tegelijk, toegankelijk voor iedereen. Ons eerste ontwerp is een schildering, bestemd voor een kastje in een perk rozenstruiken. Een mol geeft zijn geliefde een roos die geplukt lijkt te zijn uit het perkje waar het kastje staat. De liefde is een dankbaar onderwerp. Op een ander kastje hebben twee rupsen tezamen een hartvormig gat geknaagd in een blad. Op een kastje vlakbij een sloot zit een verkleumde kikker in de regen onder een paraplu.

Samenwerking
Buurtbewoners en kunstenaars van verschillende disciplines werken met elkaar samen, leren van elkaar, vergroten hun netwerk en mogelijk ontstaan er nieuwe vriendschappen.

Relaties met derden
Ons contactpersoon bij Enexis is de heer Lukas Tammenga. We hebben toestemming om de kastjes te beschilderen. Daarnaast hebben we contact met de heer Edwin Bijsterbosch. Hij is bouwmeester bij Enexis en wil voor ons elk te beschilderen kastje controleren op veiligheid alvoor we aan de slag gaan. Er zijn contacten met de gemeente via Goed Idee voor uw Wijk en met het welzijnswerk in de wijk via Stichting WijBeijum. Op het moment dat we met onze werkzaamheden starten, brengen we ook de wijkpolitie op de hoogte zodat zij weten dat de kastjes legaal beschilderd worden.

Bereik
We willen tien tot twintig mensen mee laten doen met ons project. Omdat de beschilderde kastjes op centrale plekken in de wijk staan, zal het overgrote deel van de 14.000 wijkbewoners kennis kunnen nemen van het werk, alsook de vele duizenden bezoekers.
Daarnaast willen we een boekje met foto's van de schilderingen maken waarin een tocht langs de kunstkastjes is opgenomen, alsmede uitleg over het project en gesprekken met de kunstenaars en andere betrokkenen.
Met een eerste wandeling langs de kastjes openen we de kunstroute. Hierbij nodigen we ook mensen uit van de gemeente en van verschillende organisaties op het gebied van kunst of welzijn. Dit evenement past bovendien goed in het feestprogramma van de jubilerende wijk. Wij gaan ervan uit dat ons project op deze manier ook in andere wijken van de stad bekendheid krijgt en mogelijk navolging.

Wij hebben er veel zin in.Uitleg bij de foto's:
De eerste foto geeft een idee van een ontwerp met koffie en theepot met daarop in het Russich 'welkom'.
De tweede foto toont een voorbeeld van een door een Beijumer kunstenaar beschilderd kastje. Het is een ontwerp voor een kastje in een perk met rozenstruiken.(Ook de zijkanten van het kastje worden beschilderd, maar dat is hier niet zichtbaar) 

Straatkunst op elektrakastjes moet bewoners Beijum verbinden

Hoe ga je te werk?: 

 

WorkshopTeutende tuiten
Een project in twee workshops van ieder twee uur over ‘ontmoeten’ en ‘welkom zijn’ voor mensen uit verschillende culturen.


Opdracht
Wijkbewoners maken een aantal ontwerpen van stillevens met voor het koffie- of theeritueel benodigde serviesgoed ten behoeve van de beschildering van elektriciteitskastjes van Enexis.


Achterliggende gedachte

 • In ons land nodigen mensen elkaar vaak uit door te vragen een kopje koffie of thee te komen drinken. Het is dikwijls de manier waarop iemand de ander welkom heet in zijn of haar huis. Ook buitenshuis ontmoeten mensen elkaar vaak op plekken waar de koffie klaar staat.
 • Mensen uit verschillende culturen werken met elkaar samen.
 • Mensen uit verschillende culturen ontmoeten elkaar en leren elkaar beter kennen. Ze maken gezamenlijk iets dat ze later terugzien in de eigen leefomgeving. Ze hebben een persoonlijke bijdrage geleverd aan het uiterlijk van hun wijk en voelen zich hierdoor meer thuis. De wijk is ook van hen.
 • Het bereiken van een nieuwe doelgroep. Mensen die tot dan toe niet veel met kunst hadden, krijgen de gelegenheid hiermee kennis te maken. Dit mede door het gratis aanbod van een proefles tijdens één van de reguliere bijeenkomsten van multiculturele vrouwengroep Orchidee en één van de lesavonden voor vrijwilligers die werken bij stadstuin Stichting Stadsboerderij De Wiershoeck. Ook de mensen in de straat die normaal nooit een museum bezoeken, maken kennis met het schilderwerk van project Buitengalerie en wat dit met hen doet.
 • Kruisbestuiving en kennisoverdracht tussen twee verschillende vormen van schilderkunst, zowel tussen de kunstvormen zelf (traditionele schilderkunst versus graffiti) alsook tussen de beoefenaars ervan (oudere wijkbewoners versus op de stad georiënteerde jongeren).


Visie ten aanzien van het creatieve proces van de amateurs

 • Deelnemers, waaronder ook mensen die mogelijk alleen als kind getekend of geschilderd hebben, doen een nieuwe ervaring op. Mogelijk komen ze er tijdens een proefworkshop achter dat ze meer kunnen dan ze dachten. Ze werken mogelijk met schilderkunstige materialen waarmee zijn nog nooit eerder in aanraking zijn gekomen.
 • Amateurs werken samen met professionele kunstenaars en doen zo een unieke ervaring op
 • Deelnemers kijken bewuster en gedetailleerder naar een gewoon dagelijks voorwerp zoals een thee- of koffiepot. Ze verscherpen hun waarneming.
 • Deelnemers krijgen inzicht in het maken van een goede compositie en vlakvulling.
 • Deelnemers maken kennis met graffiti voordat ze in eigen taal het woord ‘Welkom’ op de kastjes kunnen schilderen/ spuiten.
 • Deelnemers combineren graffiti met schilderkunst. Zij ervaren dat graffiti niet alleen hinderlijk hoeft te zijn, maar dat je met deze techniek ook mooie werken maken kunt.
 • Deelnemers maken kennis met het begrip stilleven en hoe daar door verschillende kunstenaars in de loop der eeuwen invulling aan is gegeven.
   

Te maken kunstwerken

Stillevens van koffie- en theepotten en eventueel ander toebehoren met de tekst ‘Welkom’ in eigen taal op elektriciteitskastjes van Enexis in de Groninger wijk Beijum.


Methode van werken gedurende twee workshops van elk twee uur

De les begint met een korte uitleg van het begrip stilleven en de verschillende functies ervan. Dit aan de hand van afbeeldingen van enkele kunstenaars uit heden (Henk Helmantel) en verleden (Morandi). Bij voldoende deelname organiseren we een vrijwillige excursie naar de expositie van Morandi in Museum Belvédère in Oranjewoud en/ of Museum Helmantel in Westerembden.

Elke deelnemer neemt een eigen koffie- of theepot en eventueel nog ander serviesgoed mee dat hij of zij geregeld gebruikt. Tijdens de eerste bijeenkomst maken zij een schetsontwerp op dun karton/ dik papier dat vooraf is gesneden in de maten van de te beschilderen kastjes. De getekende/ geschilderde voorwerpen snijden/ knippen zij daarna uit.

Tijdens de tweede workshop maken we composities voor de kastjes. Door met de uitgeknipte werkstukken te schuiven en deze te combineren maken we verschillende composities, bestemd voor de grijze kastjes. Werk van meerdere deelnemers kan op eenzelfde kastje wanneer op die manier een mooi geheel ontstaat. Vervolgens maken zij een ontwerp voor het woord Welkom in de eigen taal. Vooraf geeft een graffiti-kunstenaar uitleg over deze kunstvorm en hoe je te werk kunt gaan.

De zo verkregen collages van stillevens en letters brengen de kunstenaars later over op de Enexis kastjes. Deelnemers die dat willen, kunnen hierbij meehelpen. Ze kunnen hierbij kiezen voor schilderen of spuiten. Dit onder begeleiding van een schilderdocent of docent graffiti.

Van elke deelnemer maken we vooraf een foto met zijn of haar koffiepot. Een persoonlijke herinnering aan het project.Gezelligheid en sfeer tijdens de workshops zijn erg belangrijk en natuurlijk wordt er volop koffie en thee geschonken.


Benadering van deelnemers voor het project

Voor het project Teutende Tuiten werven we mensen via organisaties die zich met buurtwerk en welzijn bezig houden zoals Stichting WijBeijum, de BOB (Bewonersorganisatie Beijum), stichting De Wiershoeck waar veel vrijwiligers werken waaronder pas aangekomen vluchtelingen. Daarnaast verspreiden we affiches in de winkelcentra, de bibliotheek en op scholen. Ook plaatsen we oproepen in de verschillende huis-aan-huisbladen en op wijkwebsites zoals Lijn6, de website van de BOB, de bewonersvereniging, en van wijkkrant De Beijumer. We spreken mensen persoonlijk aan. We willen minstens tien mensen recruteren voor ons project en maximaal twintig.

Met wie werk je samen?: 

Naast het samenwerken met wijkbewoners, werken Beijumer kunstenaars samen met Stichting Urban House, een non-profit cultuurorganisatie met de focus op cultuureducatie, talentontwikkeling, presentatie en programmering van Urban Arts. Ze richten zich op vele kunstvormen die jongeren uit de stad aanspreken, waaronder graffiti. Zij hebben vaker met jongeren gewerkt in deze wijk en hebben veel contact met sleutelfiguren, de lijntjes zijn kort. De contacten tussen Urban House en de deelnemende kunstenaars zijn nieuw. Het doel is om elkaars netwerk te vergroten, elkaar te inspireren, van elkaar te leren en in de nabije toekomst nieuwe projecten samen uit te werken. Met hun deelname is er een grotere kans dat ook jongeren zich aanmelden voor het project.

Urban House docent Elroy Gramsbergen kent vanuit zijn docentschap aan een middelbare school persoonlijk de jongeren uit de wijk die hij wil uitnodigen voor zijn graffiti workshops ter voorbereiding op het beschilderen van de kastjes. Hij kent ook de jongeren die verantwoordelijk zijn voor de lelijke graffiti op sommige kastjes en wil ze vragen mee te doen. Indien mogelijk krijgen zij het kastje toegewezen dat ze zelf beklad hebben en mogen hun eigen graffiti eerst verwijderen. Minimaal zes jongeren doen mee aan het project. Elroy Gramsbergen richt zich in eerste instantie op de begeleiding van deze jongeren. Marijke Langius en Willy Koolstra richten zich op de volwassenen en het schilderen. Wel is het de bedoeling dat jongeren en volwassenen de workshops samen volgen en jong en oud beide technieken beoefenen en van elkaar leren. We stimuleren hierbij volwassenen om de verfspuit te hanteren en jongeren de kwast. Met elkaar maken we een eindproduct waarbij beide technieken tezamen zijn toegepast.

De meerwaarde van de samenwerking met Urban House ligt dus in de toepassing van zowel graffiti als schilderkunst binnen eenzelfde kunstwerk en de samenwerking tussen jong en oud. Jongeren die illegaal de verfspuit hanteerden en waar buurtbewoners zich aan ergerden, maken nu legaal en onder begeleiding iets dat wel waardering en positieve aandacht krijgt. Dat komt hun zelfbeeld ten goede, zeker wanneer het lastige probleemjongeren betreft. Voor ouderen krijgt het begrip ‘graffiti’ een positievere betekenis. Ze hebben ervaren dat je er ook mooie dingen mee kunt maken.

Om wijkbewoners voor het project te motiveren, werken we samen met de vrouwengroep Orchidee. Deze multiculturele vrouwengroep bestaat voor de helft uit vrouwen met een Nederlandse nationaliteit en voor de andere helft uit vrouwen met andere nationaliteiten. Zij komen eens per week bijeen en doen allerlei activiteiten met elkaar op zowel sociaal als cultureel gebied. Deze vrouwen vinden het een leuk project en om hun aarzeling zelf mee te doen te overwinnen, besteden we één van hun bijeenkomsten aan een proefles Teutende Tuiten waarna ze zich eventueel kunnen aanmelden.

Als initiator van het project is Willy naast workshopleider en kunstenaar ook degene die overzicht houdt over de verschillende activiteiten. Ze peilt hoe het ieder vergaat en hoe het project bij wijkbewoners wordt ontvangen. Ze roept mensen bijeen wanneer dat nodig is.
Elkaar ontmoeten is belangrijk. Zo is er het idee om tijdens het werk met elkaar de stoelen en tafels uit ons atelier te slepen om een lunchpicknick te houden op het plein en waarbij ook wijkbewoners kunnen aanschuiven.

Onze ervaringen en wat we van elkaar en van de deelnemers hebben geleerd, komen in het fotoboekje dat we naderhand maken van ons project. Zowel Willy als Elroy hebben een journalistieke achtergrond. Elroy heeft voor OOG TV, de lokale televisie, gewerkt. Hij heeft ideeën voor een reportage op OOG TV die door de jongeren zelf gemaakt is.

Wat is verder van belang om te weten?: 

In de wijk Beijum is niet veel te doen voor de oudere jeugd. Zij vervelen zich vaak en misdragen zich soms in de wijk, bijvoorbeeld door vernielingen, het achterlaten van rotzooi en het veelvuldig blowen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 2 workshops ontwerpen maken voor 10 kastjes 10 tot 20  
10 beschilderen van 10 kastjes door wijkbewoners 10 tot 20 15.000 (wijkbewoners) plus bezoekers
10 beschilderen van 10 kastjes door kunstenaars uit de wijk 5 15.000 (wijkbewoners) plus bezoekers)
1 opening kunstkastjesroute met eerste wandeling 100  
onbeperkt wijkbewoners en bezoekers die route lopen    
2 proefworkshops 10  

 

Wat maakt het project bijzonder?: 


Het samenbindend element voor de wijk maakt het project bijzonder. Ontmoeting is een sleutelwoord. Mensen uit  verschillende culturen, met verschillende achtergronden en van jong tot oud, hebben met elkaar iets voor de wijk gemaakt dat voor lange tijd aanwezig blijft op centrale plekken. Tijdens het werk is er veel aandacht voor ontmoeting en gesprek. Samen koffie- en theedrinken in de pauze en na afloop van de workshop. Mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, raken met elkaar in gesprek. Mogelijk ontstaan hierdoor nieuwe blijvende contacten na afloop van het project. Dit kan voor nieuwkomers en vluchtelingen in de wijk erg belangrijk zijn om zich er meer thuis te voelen.

Als Buurtcentra in Beijum voorzien wij in de behoeftes aan activiteiten op sociaal-cultureel, (re)creatief en educatief gebied van onze wijkbewoners. Dit project voldoet aan alle drie doelen: het brengt mensen samen, mensen leren iets van elkaars cultuur en het stimuleert hun creatieve mogelijkheden.
Professionele kunstenaars werken samen met amateurs. Van deelnemers verwachten wij niet dat ze ervaring hebben met schilderen. Mogelijk ontdekken sommige mensen een verborgen talent, gaan verder met schilderen of schrijven zich in voor een schildercursus in ons buurtcentrum.

 

Begroting: 


Het geld besteden we aan kosten voor promotie, materiaalkosten en werkloon voor de docenten en de kunstenaars.
We hebben inmiddels toezeggingen gekregen van drie instanties voor de helft van de kosten: Bewonersvereniging Beijum, het Gemeentelijk Incidentenbudget Groningen en Goed Idee voor uw Wijk van de gemeente Groningen.

Locatie(s): 
De wijk Beijum in Groningen

Uitslag Beslis mee

FCP31
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 103 gestemd
totaal81
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Buitengalerie: van saai naar fraai maken wijkbewoners en kunstenaars de Beijumse elektriciteitskastjes tot een uithangbord van de wijk. Hierbij staat het welkom heten en ontmoeten centraal. Inspiratie is de universele traditie van het samen thee- of koffiedrinken. Binnen het project benadrukken jullie de creativiteit van de deelnemer en niet die van de kunstenaar als uitgangspunt. Een mooi streven, en – naar ik begrijp - onderscheidend ten opzichte van eerdere projecten. Ook de samenwerking met Urban House is nieuw, waarmee jullie de mogelijkheden tot kruisbestuiving tussen graffiti en schilderkunst en haar beoefenaars gaan onderzoeken. Ik benieuwd hoe jullie dit proces concreet willen begeleiden. Wel merk ik op dat het bereik van het project relatief klein is, gezien de grootte van de wijk en de impact die jullie hier willen maken. Desalniettemin geeft de opzet vertrouwen dat de waarde en artistieke prikkeling die jullie voor de deelnemers creëren wellicht tot meer kunnen leiden. De huidige samenwerking met de aanwezige wijk- en welzijnsorganisaties biedt hier misschien verdere aanknopingspunten toe.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het is mooi dat Enexis op verschillende plekken in Nederland de mogelijkheid biedt om de de trafokasten van Enexis van een artistieke impressie te voorzien. Nieuw is dit project daardoor niet, maar wel nieuw is het om dit gezamenlijk met de buurtbewoners te doen. De wijze waarop de verschillende culturen worden bereikt, de verschillende generaties tot hun recht komen en de potentiële deelnemers worden geworven is nog niet heel overtuigend omschreven en verdient nog wel de nodige aandacht in de uitvoering. Anderzijds heb ik voldoende vertrouwen in de laagdrempelige en gefaseerde aanpak van het creatieve proces en de begeleiding vanuit Urban House Groningen. Het aantal deelnemers ten opzichte van het aantal inwoners en het aangevraagde bedrag is relatief beperkt. Desalniettemin denk ik dat dit project ook niet artistieke buurtbewoners kan aanspreken tot participatie en dat ze de ruimte hebben om daadwerkelijk een creatieve bijdrage te leveren en zich te ontwikkelen. Wellicht biedt het project aanleiding voor vervolg activiteiten voor een grotere groep. 

afbeelding van Willy Koolstra

Dag Lidian,

Bedankt voor al uw adviezen. We hebben er veel van geleerd. Dit was onze eerste ervaring met fondsenwerving. U vroeg naar de reden van de te lage honoraria voor de kunstenaars in onze begroting. Voor de workshops rekenden we 40 euro per uur wat hier gemiddeld voor het geven van lessen wordt betaald. Voor het beschilderen van de kastjes begrootten we 20 euro per uur. Dit met in gedachten dat bij de verkoop van een schilderij je vaak niet hoger uitkomt dan dat bedrag.
We hebben nu alle gedeclareerde uren begroot met 40 euro per uur. We werken ook buiten in een lessituatie wanneer we buurtbewoners begeleiden bij het beschilderen van de kastjes. Een beloning van 40 euro per uur is daarom meer gepast. Het aldus ontstane tekort hebben we bij de eigen bijdrage opgevoerd.
Omdat ik niet goed wist of wij het volledige tekort dat daardoor op onze begroting ontstond voor eigen rekening dienden te nemen of dat we de helft daarvan bij het fonds konden declareren zodat slechts de andere helft daarvan voor eigen rekening komt, heb ik gebeld met de heer G. Campbell van uw fonds. Hij vertelde dat we in dit geval de helft van het tekort als eigen bijdrage mochten opvoeren.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Willy, het einde van jullie denk mee fase is in zicht. Je hebt nog een paar dagen om de aanvraag aan te scherpen. Bedenk je dat de tekst in de linkerkolom de aanvraag vormt. Dus kijk welke componenten uit de rechterkolom nog een plek moeten krijgen in de linkerkolom.

Tot slot zou ik je willen vragen wat de reden is dat jullie zulke lage uurtarieven hanteren. Ik begrijp dat het realiseren van de begroting niet eenvoudig is, maar de genoemde honoraria doen geen recht aan kwalitatief werk. Mocht je de kosten niet hoger willen opdrijven, dan kan je kan ook overwegen om bij de financiële dekking een deel van de honoraria te verwerken als gekwantificeerde uren en deze als eigen bijdrage op te nemen. Mocht je nog aanvullende financiering zoeken, dan biedt het Oranje Fonds wellicht nog mogelijkheden, wanneer je jullie ambitie op de sociale cohesie benadrukt.

NB Aardig dat je de nieuwe teksten hebt gearceerd, maar ik kan dankzij een toepassing van het platform de oude en nieuwe versies van de teksten vergelijken.

Succes met de laatste loodjes!

afbeelding van Willy Koolstra

Dag Lidian,
Bedankt voor uw feedback. Ik heb die verwerkt in mijn aanvraag. Om het makkelijker voor u te maken, heb ik de toegevoegde tekst cursief gemaakt. Nieuw is onder andere dat ik contact gezocht heb met de interculturele vrouwengroep Orchidee en met hen heb afgesproken om tijdens één van hun bijeenkomsten een proefles te verzorgen. Dit met als doel meer mensen te motiveren om mee te doen met het project.
Ook vroeg ik mensen van Urban House een reactie te geven op het platform.

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Willy, goed dat je wat meer inzicht in de activiteiten beschrijft. Zou je ook.wat inzichtelijker kunnen omschrijven wat jouw concrete bijdrage is en wat Urban House concreet doet? Waar zit voor beide partijen de meerwaarde van deze samenwerking? Tevens ben ik benieuwd naar in hoeverre de doelgroep betrokken is bij de planvorming. Je doet in de tekst aannames over wat voor bijv. nieuwkomers prettig is, maar in hoeverre voeren jullie van te voren ook gesprekken met hen om te peilen waar voor hun de behoeften liggen hoe je daarop in zou kunnen spelen.

Tip; Vraag een mogelijke deelnemer of iemand van Urban House om een reactie op het project te schrijven op het platform. 

afbeelding van Alex Tjoelker

Dag mevrouw Fleers,

Urban House Groningen is sinds een aantal jaren actief met verschillende graffiti/kunstprojecten in de wijk Beijum. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat er met jongeren een kunstpaneel is gemaakt aan de hand van verschillende workshops en ontwerpsessies, er 4 grote muurschilderingen zijn gerealiseerd op diverse zichtlocaties in Beijum, diverse workshops op het gebied van graffiti/stencil art zijn gegeven, 2 muurschilderingen in een wijkpand in Beijum zijn gemaakt en dat het contact met de wijk, sleutelfiguren in de wijk en kunstenaars uit de wijk warm is en op korte lijnen is gebaseerd. Binnen het project "Buitengalerie van saai naar fraai" legt Urban House Groningen contact tussen enkele (graffiti) kunstenaars uit de wijk en het project, betrekt het de kunstuiting van graffiti in het project en verzorgt het de workshops ter voorbereiding op het beschilderen van de elektriciteitskastjes.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Alex, dank voor je reactie. Hieruit kan ik opmaken dat jullie al behoorlijk actief zijn in Beijum met graffiti kunst. Aangezien het project alleen kans maakt op subsidie binnen Jij maakt het mee wanneer er sprake is van een experimentele/vernieuwende werkmethode zou ik graag willen weten wat er volgens jou vernieuwend is aan dit project ten opzichte van jullie andere projecten. Kan je dat wat meer toelichten?

afbeelding van Alex Tjoelker

Beste Lidian, onze projecten in de wijk waren (voor Beijumse begrippen) redelijk groots en meeslepend. Hoofdzakelijk ging het bij deze projecten om werk gemaakt door professionele kunstenaars die op basis van input uit de wijk tot de realisatie kwamen van de kunstwerken. Bij dit project maken we de bewoner/omwonende tot kunstenaar (met gewenste begeleiding) in hun directe leefomgeving. De kastjes staan op het maaiveld en steken daar, zoals de andere muurschilderingen, niet bovenuit. Deze werkmethode zorgt ervoor dat de kunst niet het uiteindelijke resultaat is van de professionele kunstenaar, maar van de wijkbewoner/omwonende zelf. Waarin wij als Urban House normaal gesproken een vertaalslag maken van de input, stellen wij nu de wijkbewoner zelf in de gelegenheid om zich direct te uiten en een eigen kunstwerk te creëren onder begeleiding. Zo maken we de wijkbewoners eigenaar van "hun" kastje".

afbeelding van Willy Koolstra

Dag Lidian,
Bedankt voor uw feedback. Ik heb de aanwijzingen en tips verwerkt in mijn voorstel. Ook heb ik een beschrijving van de beoogde workshop Teutende Tuiten toegevoegd. Ik hoop dat ik onze bedoeling zo helder en duidelijk mogelijk heb weergegeven en hoor het graag wanneer er nog iets ontbreekt.

Vriendelijke groet,
Willy Koolstra

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Willy, welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur denk ik graag met je mee op welke wijze jullie project mogelijk binnen deze subsidieregeling zou kunnen passen. Om tot een succesvolle Jij maakt het mee aanvraag te komen zou ik je willen adviseren om in de tekst in de linkerkolom concreter inzicht te geven in het creatieve proces van de amateurs in de aanloop naar het eindresultaat; hoe benader je ze, wat gaan zij zelf doen, hoe vaak, waarin ontwikkelen zij zich in artistiek opzicht? Daarnaast is Jij maakt het mee gericht op de samenwerkingsverbanden, welke andere partijen dan jijzelf leveren een artistiek-inhoudelijke bijdrage aan het project? Is er bijvoorbeeld een wijkcentrum of welzijnsinstelling aanwezig waarmee je een actieve verbinding aan kan gaan? Of zijn er bijvoorbeeld ook kunstenaars met een andere culturele achtergrond die ook weer andere deelnemers aanspreken aanwezig? 

Weet je hoe je de tekst verder kan aanvullen? Onder "Bewerken" vind je bij het tabblad "Denk mee, meer projectinfo" meer invulvelden. Succes!