menu denk mee beslis mee maak mee

Buitenblik aan de Breuly, Eigentijdse Nostalgie (een theatrale kermis)

Buitenblik aan de Breuly, Eigentijdse Nostalgie

Stichting Buitenblik Zevenaar
26 mei 2017 tot 28 mei 2017
beeldend 3D, erfgoed, film, letteren
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

einde festival

Door kees bless op zo 25 jun

Het festival zit er alweer een tijdje op. Het eerste jaar op een nieuwe locatie en met een nieuw format. Het weer was formidabel.We kunnen...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Buitenblik aan de Breuly, Eigentijdse Nostalgie (een theatrale kermis)

Buitenblik aan de Breuly, Eigentijdse Nostalgie

afbeelding van kees bless

Ingediend door:

kees bless

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Zijn er voor onze theatertour fietstocht verhalenvertellers over 'de verdronken dorpen' in en rondom de Liemers? Ook zijn wij op zoek naar kleine theater act voor deze fietstocht. het thema verdronken dorpen is te specifiek,acts met thema water?

Wat ga je doen?: 

Laagdrempelig en cultureel:ontmoeten,ontdekken,beleven; theater, kunst en cultuur. Festival met een experimenten broedplaats. Dit jaar: het experiment PAKJE KUNST en KLEINTJEKUNSTKEET. Klein popup-kunstprogramma binnen het grotere geheel. Zevenaar is een belangrijke omgeving geweest bij de productie van sigaretten. Met de ARTomaat (sigarettenautomaat) is een knipoog gemaakt naar cultuurhistorische waardes.  Ter voorbereiding zijn 15 "amateur" kunstenaars bezig met PAKJE KUNST. Zij maken 150  kunstwerkjes die met de ARTomaat worden verkocht. Na BB  zal het initiatief worden doorgezet in de oude sigaretten productiehal die Zevenaar nog rijk is. Hiermee wordt een permanent podium gecreëerd waar kunstenaars zich profileren. De ARTomaat is landelijk gekoppeld. Verder profileren enkele kunstenaars zich in KLEINTJEKUNSTKEET: De kunstenaar richt voor 1dag een eigen museum in. Rondom de kunstpopup-keet worden met Liemerse (professionele/amateur) kunstenaars kunstzinnige workshops gehouden. De exposerende kunstenaars maken hiermee contact met de bezoekers. 's Avonds wordt EET IN DE KEET gehouden. Lokaal eten in de wereld van kunstenaars De Experimentele Kunstbeleving op je bord.

Hoe ga je te werk?: 

Cultuur bindt mensen. Stichting Buitenblik is gericht op een cultureel aanbod dat niet alledaags is, met de binding van lokaal en (inter)nationaal bekende en onbekende artiesten.
Mensen willen bijzondere ervaringen opdoen. Verrast worden. Een mooie herinnering overhouden. Het festival speelt daar op in door een breed doch gefocust programma te brengen dat uitdagend en prikkelend is voor een brede doelgroep. Een festival dat lokaal uniek is. We verleiden mensen om actief deel te nemen. Enerzijds door mee te gaan in de flow van het festival middels vele theatervoorstellingen, muziekoptredens en kunstmanifestaties. Anderzijds wordt men uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan met workshops. Elke dag een eigen programma.
We willen publiek trekken door het authentieke “Buitenblik” gevoel te delen met elkaar. Door een programma te bieden dat origineel, vernieuwend en experimenteel in de regio is. Door verbinding te zoeken met lokale ondernemers/ producenten en lokale “kunst” beoefenaars in een nationaal speelveld. Wij gaan op zoek naar de verbinding van de cultuurhistorische waarden van het gebied.

 

 

Met wie werk je samen?: 

Aangezien we in dit festival met name de cultuurhistorische waarden van Zevenaar en omgeving willen betrekken in onze activiteiten is samenwerken met lokale ondernemers, verenigingen (Filmhuis Zevenaar, Liemers Museum, Cultuur Historische Vereniging Zevenaar, Carnavalsverenigingen)  en uiteraard de gemeente Zevenaar onmisbaar.  Door de versterking van de lokale uniekheid in samenwerking met lokale talenten en experimenten voegt BB iets wezenlijks anders toe aan de culturele activiteiten in Zevenaar en omgeving.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stichting Buitenblik Zevenaar (BB) is sinds november 2016 zelfstandig en komt voort uit een werkgroep van St. Filmhuis Zevenaar. Het festival wordt in 2017 voor de 9e keer georganiseerd. Voorheen in het centrum van Zevenaar en in 2017 op locatie in het buitengebied met een nieuw concept.
BB stelt zich ten doel een podium te zijn voor een laagdrempelig, breed cultuuraanbod. Het staat open voor vernieuwing en verdieping van cultuurvormen die een aanvulling zijn op het reeds bestaande aanbod en daarmee bijdragen aan en gevarieerd cultureel klimaat in zowel Zevenaar als de omgeving (de Liemers). BB werkt met ca 20 vaste en enthousiaste vrijwilligers die (naast het bestuur) bestaan uit werkgroepen (programmering, sponsoring, pr en marketing)

 

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
  buitenfilm   300
  cuturele fietstocht   125
  bourgondische maaltijd 100  
  attracties op zaterdag en zondag   750(x2)
  coverband op zaterdag   250-300
       

aantallen zijn inschattingen naast ervaringen vanuit eerdere festivals.
De voorstellingen en attracties zijn nagenoeg allemaal gratis
 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Stichting Buitenblik Zevenaar (BB) stelt zich ten doel een podium te zijn voor een breed cultuuraanbod. Het staat open voor vernieuwing en BuitenBlik gaat een bijzonder podium bieden aan lokale kunstenaars ( professioneel en amateur). Dit gaan we doen in de vorm van theaterwagens, een ARTomaat, een fietstocht met theatrale stops op erfgoed plekken waar theatermakers op eigen wijze vertellen over de omgeving, kunstketen ( mobiele expositieruimte), workshop tenten, demonstratie ruimte voor  kunstenaars,  een buiten podium voor bands en muziekverenigingen. Samen jammen in de vrije natuur. En dit alles in een nostalgische, theatrale kermissfeer aan het water. Onze taak is om mensen te verbinden en ideeën aan te dragen en te inspireren.Zevenaar heeft een centrumfunctie (verzorgingsgebied van ca 80000 mensen), Buitenblik heeft een goede toekomst, zeker gelet op de goede pers van publiek, sponsors en overheid. Buitenblik is een begrip geworden in de Liemers. Aangezien Buitenblik naar een nieuwe locatie verhuist en een ander concept gaat hanteren hebben we te maken met extra kosten (huur kermisattracties, buitenmeubilair en een groot filmscherm zijn we extra afhankelijk van o.a. het FCP.verdieping van cultuurvormen die een aanvulling zijn op het reeds bestaande aanbod en daarmee bijdragen aan en gevarieerd cultureel klimaat in zowel Zevenaar als de omgeving (de Liemers).
BB stelt zich ook ten doel een goed bereikbare, aantrekkelijke, herkenbare en uitnodigende plaats.

Begroting: 

De begroting van het Buitenblik Festival 2017 is in principe sluitend. Onze belangrijkste sponsoren (Cito, Rabo en gemeente Zevenaar) hebben hun bijdragen al toegezegd. Het tekort van 2500,= kan worden opgevangen met eigen middelen uit de bestaande reserve. Uitgaven en inkomsten zijn zo goed mogelijk ingeschat c.q. op basis van offertes ingevuld. Waar eventuele sponsorinkomsten tegenvallen kunnen we het uitgavenpatroon aanpassen.

In het verleden heeft Buitenblik nagenoeg altijd met een sluitende v/w-rekening kunnen werken.

Locatie(s): 
(voorheen natuurbad) de Breuly in Zevenaar

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 145 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het Festival Buitenblik heeft er met de nieuwe locatie een groene dimensie bij gekregen en zal op een andere manier het (nieuwe) publiek naar de Breuly moeten trekken. In jullie plannen mis ik nog een concrete visie op een artistieke samenhang en de groene dimensie en de benadering van het publiek vorm krijgen in het programma. Desalniettemin heb ik vertrouwen in de impact die de activiteiten kunnen hebben in de Liemers en dat het de inwoners, zij het tijdelijk, een prikkelend aanbod biedt van cultuurparticipatie. Complimenten voor de wijze waarop kunst weer een vaste plek herovert in de BAT fabriek. Hopelijk biedt dat podium ook op de langere termijn een duurzame impuls op de artistieke activiteiten en de samenwerking van de regionale kunstenaars en ondernemers. Succes met de uitvoering en houd ons op de hoogte in de weblog. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het Buitenblik Festival oogt als een aansprekend cultureel festival in Zevenaar, met ruimte voor nieuwe inspirerende vormen van cultuurbeoefening en georganiseerd door een ervaren groep betrokken vrijwilligers. De verplaatsing van het festival naar de oevers van de Breuly levert naar verwachting een nieuwe dynamiek op, die zowel inhoudelijk als organisatorisch beweging oplevert. De nieuwe onderdelen ARTomaat/PAKJE KUNST en KLEINTJEKUNSTKEET prikkelen de verbeelding door hun originele insteek met hun cultuurhistorische knipoog. Kritisch ben ik wel op de magere uitwerking van de inhoudelijke en organisatorische aanpak van deze onderdelen en hun beperkte aandeel in de begroting. Daarnaast is de aandacht voor de inhoud en opzet van de samenwerkingsverbanden summier. Ondanks deze aandachtspunten krijgen jullie het voordeel van de twijfel, vanwege de verwachte impuls die jullie festival geeft aan het cultuurklimaat in Zevenaar en omgeving.

afbeelding van Carlien Oudes

Hoi Kees,

Ik heb met belangstelling jullie projectvoorstel gelezen. ARTomaat, wat een geweldiig leuk idee!  ZomerExpo is een platvorm van veel beeldend kunstenaars. Toevallig hebben wij ook het thema Water. Kunnen wij iets voor je betekenen?

afbeelding van kees bless

De aanvraag hebben we met elkaar en met de tips van de coaches aangepast en is nu definitef. 

Nu naar de BESLIS MEE fase?

 

 

afbeelding van rokus van den Akker

Dank voor de twee tips. Focus aanbrengen op een onderdeel lijkt mij inderdaad goed. Festival is meer een basisomgeving waar het inititief zich mooi op kan ontwikkelen. Het is een broednest voor nieuwe expertimentele vormen. Het is dan ook mooi dat via het experiment een permanent podium ontstaat. Het is ook super leuk omdat zevenaar een geschiedenis heeft met de productie van sigaretten. Een leuke knipoog naar de cultuurhitorische waarde van het gebied. Veel mensen hebben hun werk gehad in deze sterk gekrompen sector. Vele hebben hier herinneringen aan. Als je in de hal bent dan ruik je nu nog steeds de sigaretten. Mooi dat een "tijdelijk" festival dit teweeg brengt.

Misschien dat voor de fietstocht dit onderdeel ook wel verder uitgewerkt kan gaan worden. Verwenen arbeid

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Kees, 

Nu jullie de laatste week van de Denk-mee fase zijn ingegaan, geef ik jullie graag nog wat laatste advies. De Artomaat en de theatrale fietstocht bieden wat mij betreft de meest concrete aanknopingspunten voor deze subsidieregeling. Als je je op deze onderdelen (of zelfs 1) van je festival focust in de linkerkolom en aangeeft waarom dit participatieve onderdeel voor jullie vernieuwend/experimenteel is (ook bij de onderbouwing ingaan op deze concrete onderdelen), is de kans groter dat het aansluit bij JMHM.

Voor je watervraag is wellicht de voorstelling die ik in Utrecht gemaakt heb inspirerend? Deze heet 'Fanfare te water' en zit vol theatrale wateracts, gemaakt i.s.m. Waterproof Live (Hermine Schneider e.a.). 

Groeten Thijs

afbeelding van rokus van den Akker

Leuk dat jullie een broedplaats zijn voor nieuwe initiatieven. Vorig jaar het kinderkunst museum. Fijn dat wij pakje kunst kunnen inzetten op deze bijzondere plek. Jullie zijn anders dan andere festivals. Jullie verbinden ook in de periode na het festival. Leuk.

afbeelding van kees bless

Beste Lidian,

Plan is inmiddels op wat punten aangepast. Meer toegespitst op de vraag die jij stelde.

 

We zien BuitenBlik als een broedplaats waarop concrete initiatieven onstaan die doorgezet gaan worden. Daarnaast willen we een podium bieden voor talenten in de Liemers.

afbeelding van rokus van den Akker

PAKJE KUNST EN KLEINTJE KUNST KEET

Ter voorbereiding op het festival zijn op dit moment 15 lokale "amateur" kunstenaars bezig met Pakje Kunst. Zij maken ca 150 kleine kunstwerken die middels de artomaat zullen worden verkocht. Na het festival zal, bij beschikbaarheid van een automaat, het initiatief worden doorgezet in de Liemers. Hiermee wordt er een permanent podium gecreeerd waar de kunsternaars zich kunnen profileren. Dit podium is hiermee veel groter dan het festival zelf. De artomaat wordt landelijk gekoppeld.

Enkele kunstenaars kunnen zich tijdens het festival profileren in de kleintje kunst keet. Het kleinste museum voor de lokale kunstbeoefenaar. Een solo spotlight.

afbeelding van Ilona Derksen

Hallo Lidian,

BuitenBlik gaat een bijzonder podium bieden aan lokale kunstenaars ( professioneel en amateur). Dit gaan we doen in de vorm van theaterwagens, een artomaat ( automaat met pakjes kunst ) met kunst van lokale kunstenaars, een fietstocht met theatrale stops op erfgoed plekken waar theatermakers op eigen wijze vertellen over de omgeving, kunstketen ( mobiele expositieruimte), workshop tenten, demonstratie ruimte voor  kunstenaars,  een buiten podium voor bands en muziekverenigingen. En dit alles is een nostalgische, theatrale kermissfeer aan het water. Onze taak is alle verschillende groepen en mensen te verbinden en enthousiast  te en ideeën aan te dragen. Samen maken we het festival, spannend maar super inspirerend. 

Ilona Derksen

afbeelding van kees bless

Hallo Lidian

Het vernieuwende van ons festival is
dat wij niet meer een programma aanbieden en
hopen dat mensen komen en het leuk vinden,
maar dat we met kunstenaars (professionals en amateurs),
lokale verenigingen en het publiek samen het programma
maken. 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Kees, jullie hanteren in de onderbouwing nog veel algemene teksten en het festival zelf is geen vernieuwende activiteit, herhalende activiteiten vallen niet binnen de subsidievoorwaarden. Ik zou je daarom adviseren om de algemene teksten zoveel mogelijk te schrappen en je te focusen op het creatieve proces en de urgentie van jullie aanvraag voor Zevenaar. Met andere woorden; wat missen jullie in het aanbod, welke vraag/wens ligt er van amateurkunstenaars en hoe spelen jullie daarop in? Probeer zo concreet mogelijk een beeld te scheppen van wat iemand die deelneemt gaat doen, hoe vaak en welke artistieke ontwikkeling jullie deze persoon bieden. Vraag inhoudelijke partners of deelnemers om op dit platform hun motivatie aan te geven, dat kan het verhaal versterken.

afbeelding van Lidian Fleers

En een praktische tip: gebruik zo weinig mogelijk eigen kopjes en "enters". Verwijder de opmaak van teksten die je kopieert uit een ander document. Dat kan ervoor zorgen dat je meer ruimte overhoudt. 

afbeelding van kees bless

Beste Lidian,

Begrijp uit jouw reactie dat je een duidelijker beeld wil van de activiteiten die gepland zijn. En dat moeten we daarin meenemen de opmerkingen die jij hieronder geeft. 

We hadden al een antwoord op jouw vraag, maar die krijgen we niet bij de project omschrijving, omdat het teveel woorden zijn. Dit kan niet op een andere manier?

 

Pagina's