menu denk mee beslis mee maak mee

BrugTheaterFestival

Een laagdrempelig festival van hoge kwaliteit

Stichting Element / productiehuis Siberische Bruiloft
7 november 2014 tot 9 november 2014
dans, muziek, muziektheater, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

BrugTheaterFestival een GROOT SUCCES!!

Door Leoni van Veen op ma 10 nov

Het is zondagavond negen uur en het BrugTheaterfestival is afgelopen. We kunnen terugkijken op een waanzinnige editie. Veel dank aan het massaal...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

BrugTheaterFestival

Een laagdrempelig festival van hoge kwaliteit

afbeelding van Leoni van Veen

Ingediend door:

Leoni van Veen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kan het BrugTheaterFestival een steeds vernieuwende, maar structurele bijdrage blijven leveren aan het amateur- en semi-professionele circuit in Alkmaar en omgeving?

Wat ga je doen?: 

Tijdens het BrugTheaterFestival zijn dertien cafés, op de Platte Stenenbrug te Alkmaar, het podium voor theatergroepen, dansgezelschappen en theatrale musici meerendeels afkomstig uit Alkmaar en omgeving. Het festival is ontstaan vanuit de wens om de kwaliteit van het amateur- en semi-professionele circuit zichtbaar te maken bij een nieuw en onbekend publiek. Het BrugTheaterFestival is een festival waarbij het publiek korte voorstellingen kan bezoeken door van café naar café te lopen en zich ter plekke te laten verrassen. Het publiek kan achteraf een eigen bijdrage naar waardering geven.

In november 2012 vond het eerste BrugTheaterFestival plaats met ruim vijftienhonderd bezoekers in negen cafés. Ruim drieduizend bezoekers maakten tijdens de tweede editie van het BrugTheaterFestival kennis met veelal nieuwe amateurgezelschappen en professionele makers. De twee pilot edities hebben een golf van enthousiasme en betrokkenheid veroorzaakt bij zowel publiek, vrijwilligers, theatermakers, spelers, dansers en musici. Een derde editie kan dus niet uitblijven en dat inspireert!

In het weekend van 7, 8 en 9 november 2014 organiseren we de derde editie van het BrugTheaterFestival.

Hoe ga je te werk?: 

Diversiteit en kwaliteit

De voorstellingen worden door Siberische Bruiloft geselecteerd op diversiteit en kwaliteit. We willen het publiek zoveel mogelijk verrassen met alle mogelijkheden die er binnen de kunsten bestaan. Wij streven ernaar verschillende soorten theatergroepen te laten zien; jongeren, ouderen, volwassenen, verstandelijk beperkten, semi-professionals etc. Maar ook verschillende speelstijlen; mime, tekstvoorstellingen, muziekvoorstellingen, dans, cabaret, kindertheater etc. 

Vernieuwing 

Afgelopen twee jaar BrugTheaterFestival waren pilots om enthousiasme en bekendheid te genereren. Doordat makers en spelers elkaar hebben ontmoet, kunnen we tijdens de derde editie het experiment en de grote uitdaging starten; de samenwerking tussen makers onderling. Dit jaar werken voor het eerst makers uit Alkmaar en omgeving samen aan voorstellingen, naast de voorstellingen die geselecteerd zijn. Afhankelijk van de thematiek zullen deze in een route aangeboden kunnen worden. 

Doelstellingen BrugTheaterFestival

• Bestaande- en ad-hoc amateurgroepen uit Alkmaar en omgeving een nieuwe impuls geven door het spelen op locatie. 

• Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen theatergroepen/theatermakers/regisseurs en spelers tonen.

• De cafés op de platte stenenbrug trekken een breder publiek. 

• Samenwerken met ondernemers. 

• Brugtheaterfestival draagt bij aan een divers cultuuraanbod en aan de levendigheid van de binnenstad

• Gratis voorstellingen, dus laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. 

• Jonge en bestaande theatergroepen onder de aandacht brengen bij een breed publiek, waardoor de actieve cultuurparticipatie vergroot.  

• Een kweekvijver voor talent. 

• Natuurlijke groei door de groei van het aantal bezoekers.

 

Met wie werk je samen?: 

Samenwerkingsverbanden

Bestaande en ad-hoc amateur/semi-professionele groepen en culturele instellingen uit Alkmaar en omgeving spelen vrijblijvend op het BrugTheaterFestival.

Ondernemers: De café-eigenaren financieren deels mee aan het festival, bieden een podium, zijn proactief met pr en denken mee over geschikte voorstellingen. 

Stichting Promotie Alkmaar draagt bij aan de marketing en publiciteit, doordat wij al twee jaar meedoen met de Alkmaar Pas, een kortingsregeling.

Enthousiaste vrijwilligers. Veelal jongeren die verbonden zijn aan Artiance – Centrum voor de Kunsten en leerlingen van verschillende middelbare scholen uit Alkmaar en omgeving. Deze jongeren gebruiken het vrijwilligerswerk als onderdeel van hun maatschappelijke stage. Natuurlijk zijn er ook veel volwassenen die graag helpen met productietaken bij hun eigen theatergezelschap, maar zelf niet willen spelen. Dit jaar hebben zich al meerdere vrijwilligers zich aangemeld. 

Fotografie-club o.l.v. Jan Meurs. Deze 17 oudere hobby-fotografen hebben alle cursussen bij Artiance Alkmaar doorlopen en willen graag actief blijven met fotograferen. Zij hebben vrijwillig en vol enthousiasme foto’s gemaakt tijdens het festival van 2013. Deze samenwerking wordt in 2014 gecontinueerd.

 

Uitwisseling

Utrechts Cafe Theaterfestival heeft zich allang bewezen en heeft veel ervaring. Er heeft een uitwisseling plaatsgevonden dmv het delen van ervaringen op artistiek en organisatoirsch vlak. De uitwisseling is prettig zodat wij van hen kunnen leren. En zij wie weet ook van ons. De festivals zijn ook weer verschillend mede door de wisselende doelgroepen. CTF werkt met nieuwe professionele makers en wij met bestaande makers en theatergroepen. (amateurs/semiprofessioneel/professioneel)

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stichting Element / Productiehuis Siberische Bruiloft

Stichting Element (opgericht in 2007) stelt zich ten doel professionele (theater)makers, kunstenaars en amateurkunstbeoefenaars de kans te geven zich te ontwikkelen binnen de kunsten. De gelegenheid wordt geboden, enerzijds binnen Spelelement waar scholingsaanbod wordt verzorgd en anderzijds binnen productiehuis Siberische Bruiloft.
Siberische Bruiloft gaat uit van:
-een open attitude van makers en deelnemers
-een veelsoortige uitdaging binnen de diverse kunstuitingen
-samenwerking en dialoog tussen diverse kunstdisciplines

Leoni van Veen (Artistiek leider)

BrugTheaterFestival is een project dat wordt uitgevoerd en ondersteund door Siberische bruiloft naar aanleiding van een idee van Leoni van Veen. Zij werkt in het Alkmaarse amateurcircuit als jonge maker en regisseur en vindt dat de kwaliteit van het amateurcircuit meer zichtbaar moet worden. Daarbij vindt ze dat er een plek moet zijn waar alle theatergroepen/makers/regisseurs/spelers/kunstenaars elkaar ontmoeten. Eerder deed zij als theatermaker mee aan het Utrechts cafétheaterfestival. Geïnspireerd door dit festival en gezien de omstandigheden van het Alkmaarse amateurcircuit, heeft zij in 2012 in samenwerking met  Siberische bruiloft en de caféhouders, het BrugTheaterFestival ontwikkeld.

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
13 Cafe's   gemiddeld 150 bezoekers per cafe
16 Theatergroepen ongeveer 60 spelers  
5 voorstellingen per theatergroep ongeveer 60 spelers  
80 Gespeelde voorstellingen in totaal   12.000 bezoeken mogelijk
20 Vrijwilligers    
15 Fotografen

 

 

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

BrugTheaterFestival is een begrip aan het worden in Alkmaar en daarbuiten. En we willen meegroeien met deze ontwikkeling. De derde editie van het festival wordt een ontmoetingsplek in de breedste zin van het woord. Dit jaar zullen namelijk ook voor het eerst makers de handen ineen slaan om samen voorstellingen te maken en het publiek te verrassen. Nieuwe samenwerkingen. Dit is een nieuwe uitdaging, omdat we hierdoor niet alle voorstellingen van tevoren kunnen selecteren. We hebben naast de bestaande theatergroepen dus ook een aantal makers geselecteerd die bijzondere samenwerkingsverbanden wilden sluiten voor het festival.

Tevens zijn er dit jaar nieuwe theatergroepen te zien uit Alkmaar en omgeving, een voorstelling van Utrechts Cafe Theaterfestival en zullen er ook voor het eerst 65-plussers een rol spelen in het cafe.

De ultieme droom is dat BrugTheaterFestival een plek wordt waar ieder zijn genot uit haalt en zich laat inspireren op het moment. Bezoekers, spelers, regisseurs, makers, de vaste stamgasten, vrijwilligers, het team en iedereen die theater van heel dichtbij wil ontdekken of voor het eerst tegenkomt. Gewoon in het cafe. 

Locatie(s): 
Platte Stenenbrug Alkmaar

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 178 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

 

Het Fonds beoordeelt het project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Het BrugTheaterFestival is naar verwachting een sfeervol festival dat amateurtheater uit Noord-Holland onder de aandacht brengt. Mooi is de samenwerking met de horeca in de regio die hierbij betrokken worden en een rol krijgen in het festival. Daarnaast is er een inhoudelijke samenwerking met het Cafetheaterfestival in Utrecht. Jammer vind ik dat de opzet en inhoud voor deze editie nog wat traditioneel is. Een actuele dimensie, ook t.a.v. de selectie vd voorstellingen, zou een uitdagende toevoeging kunnen zijn. De aandacht hiervoor zou wat mij betreft wat ambitieuzer mogen. Ik wens jullie veel succes met de uitvoering van jullie project! 
 
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Leuk om te zien hoe jullie in een paar dagen tijd een recordaantal stemmen hebben verzameld! Met zoveel fans is wel duidelijk dat dit festival echt een ontmoetingsplek vormt voor theaterliefhebbers, spelers en makers. Het evenement is een mooie samenwerking tussen cultuursector, horeca en citymarketing, die de diversiteit van de amateurkunst zichtbaar maakt (effect). Na twee pilotedities staat de organisatie stevig, wat zich ook vertaald in heldere doelstellingen en interessante partners (kwaliteit), al hadden we graag gezien dat jullie nog iets sterker hadden ingezet op artistieke vernieuwing of innovatieve experimenten. Veel succes!

afbeelding van Leoni van Veen

Beste Willemijn,

Inmiddels is het projectplan aangepast. Excuses, ik had dat niet goed begrepen. Om antwoord te geven op je vraag over het bereik;

Dit jaar zijn er ongeveer 16 voorstellingen die worden gespeeld door verschillende groepen uit Alkmaar en omgeving verdeeld over 13 cafe's op de Platte Stenenbrug in Alkmaar. 

Het effect op de cultuurparticipatie vrije tijd: Door de twee pilots van BrugTheaterFestival hebben wij bijvoorbeeld, naast de theatergroepen en spelers, al heel wat aanmeldingen gekregen voor vrijwilligers op allerlei gebied. Ook zullen we dit jaar nog beter promoten waar mensen actief met theater/dans bezig kunnen zijn d.m.v. onze info-stand en op meerdere plaatsen het festival onder de aandacht brengen (bijv. VVV)

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Met het einde van de Denk mee-fase in zicht graag nog concretere informatie over het bereik (zoals het aantal te programmeren voorstellingen en het aantal deelnemende groepen) en het effect van deze derde editie van dit festival voor de kunstparticipatie in de vrije tijd. Aandachtspunt: in de reacties gaan jullie wel in op de vraag naar het experimentele of innovatieve karakter van deze editie, maar hierover staat in de projectomschrijving nog weinig of niets te lezen. Het blijft nu nog teveel een herhaling van een op zich succesvol format. Nog even actie graag op dit punt!

afbeelding van Leoni van Veen

Voor het Alkmaarse circuit is dit vernieuwend en grensverleggend omdat iedereen veelal op eilandjes werkt. Nu maken zij samen en onbetaald (professioneel/amateur) een voorstelling, omdat zij op deze manier een groot en nieuw publiek kunnen bereiken en enthousiast zijn over BrugTheaterFestival. Ze willen er aan bijdragen. Het publiek is veelal bekend met 1 van de makers, maar niet met meerdere, waardoor nieuwe makers worden ontdekt.

De makers vullen samen een nog onbekende behoefte in van het publiek en zullen daarmee het publiek ongetwijfeld verrassen. Ze creeeren samen.

Het festival is juist bedoeld om het theatercircuit 1 gezicht te geven, naar het publiek toe, in de diversiteit die er bestaat en hierin de individuele kwaliteiten te behouden. 

afbeelding van Leoni van Veen

De uitwisseling met Utrechts Cafetheaterfestival heeft nu plaats gevonden dmv uitwisseling van ervaringen op organisatorisch vlak. Utrechts CTF heeft al veel ervaring opgebouwd! Dit jaar speelt er ook een professionele maker van Utrechts CTF mee op BrugTheaterFestival ter inspiratie en wederom uitwisseling met de Noord-Hollandse groepen. Utrechts CTF werkt alleen met professionals en nieuwe jonge makers, wij werken daarentegen met professionals, semi-professionals en amateurs. Een vaste uitwisseling met amateurgroepen is dus niet mogelijk, maar wie weet wat er kan ontstaan tussen de makers... Echter kunnen wij als organisaties wel van elkaar leren om de kwaliteit te bewaken. Daar hebben we ook over gesproken, juist voor ons, om grensverleggend en vernieuwend te blijven.

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Fijn om te lezen dat jullie een concrete uitwisseling met het Utrechts Cafetheaterfestival zijn gestart. Het leuke aan jullie festival is dat jullie een grote diversiteit aan partners en deelnemers hebben. Daarmee zul je zeker de zichtbaarheid van de amateurs kunnen tonen in de regio.  
 
Wat ik echter nog niet echt duidelijk krijg is wat de onderlinge samenwerking grensverleggend en vernieuwend maakt. Nemen jullie deze onderwerpen bijv. ook mee als criterium in de selectie van de voorstellingen? Volgende vraag is dan wanneer volgens jullie een productie grensverleggend en vernieuwend is. Ik zoek nog naar de baanbrekende nuances. Wat kunnen jullie mij daarover toelichten?
afbeelding van Giovanni Campbell

 

Leuk als jullie met de nieuwe groepen naar een experimenteels productie toewerken. Mogelijk kun je daarmee de vernieuwende kracht van je festival tonen. De tips van Margreet zou je daar prima in kunnen verwerken. Zelf ben ik ook nog wel benieuwd naar je toelichting op de uitwisseling met het Utrechts Cafetheaterfestival. Dat zou op organisatorisch niveau interessant kunnen zijn, mbt bijv. de aanpak. Maar ook in de samenwerking tussen amateurgroepen uit beide regio's kunnen er spannende nieuwe producties komen. Vraag is dan wel of je met dit laatste concreet zult inzetten op het bereiken van nieuwe en onbekende publieksgroepen die minder dan gemiddeld met theater in aanraking komen. In welk opzicht biedt jullie samenwerking een grensverleggend perspectief?
afbeelding van Leoni van Veen

Beste Margreet,

Bedankt voor de tip! Een aantal voorstellingen zijn geselecteerd op kwaliteit en hebben geen verbindend thema.

Echter, de groepen die voor het eerst iets maken zouden inderdaad in een thema/route verwerkt kunnen worden. Ik zal er eens naar kijken, aangezien een aantal makers al vergevorderd zijn met hun voorstelling, of er een verbinding kan worden gezocht. In een volgende editie kunnen dit dan natuurlijk van tevoren meenemen. Goed idee! Ik ga even brainstormen, zodra ik wat meer van de groepen weet. To be continued.

Groetjes

Leoni

afbeelding van Margreet Bouwman

Dag Leonie,

Bedankt voor de extra informatie over de vernieuwingsslag die het festival dit jaar maakt. klinkt interessant. 

Over je vraag hoe je op de langere termijn vernieuwing kan blijven houden. Ik denk dat het kan helpen om elke editie een thema mee te geven. Daardoor werken theatermakers op een andere manier naar het festival toe, en is er steeds weer aanleiding voor andere inhoudelijke samenwerkingen. Bijvoorbeeld met organisaties die niks met theater te maken hebben. Het project waar de stamgasten onderdeel van uitmaken lijkt me heel interessant. Hun verhalen zijn wellicht ook een alternatieve geschiedschrijving van Alkmaar.

afbeelding van Leoni van Veen

Dit jaar werken voor het eerst makers en groepen samen. Hier een beknopte versie van deze vernieuwing:

- Een regisseur van een jongeren- musicalvereniging gaat samenwerken met een semi-professionele acteur/muzikant. Zij wilde in eerste instantie apart meedoen. Zij gaan de café-eigenaren en stamgasten interviewen. Eindregie is in handen van professional.

- Een net afgestudeerde dansdocent gekoppeld aan een ervaren danseres/choreografe. 

- Een groep enthousiaste spelers (18-23) wilden meedoen. Zij worden begeleidt door professionals.

- Voorstellingen met senioren. 

- Twee langere voorstellingen van 40 min.

-  Voorstelling buitenlocatie

-  Uitwisseling met Utrechts cafétheaterfestival.  

afbeelding van Leoni van Veen

Hallo Margreet,

Bedankt voor je snelle reactie. Het lijkt alsof het festival al compleet draait en ‘af ’ is, maar naar mijn idee is dat nog niet het geval. Afgelopen twee jaar waren pilots, deze hebben we nodig gehad om te enthousiasmeren en bekendheid te genereren. Het moest een festival worden waar je aan mee wilt doen, omdat jij ook actief bent in Alkmaar en omgeving met podiumkunsten. Doordat makers en spelers elkaar hebben gezien tijdens het festival of hebben aangegeven dat ze willen meedoen, kunnen we dit jaar het experiment en de grote uitdaging starten. Namelijk; de samenwerking onderling. BrugTheaterFestival moet nu juist doorgroeien.

Ik heb allemaal voorbeelden, maar ik heb maar 800 tekens. Kan ik deze nieuwe initiatieven nog toesturen? Groetjes Leoni

afbeelding van Margreet Bouwman

Beste Leonie,

Het Brug TheaterFestival klinkt als een project dat goed valt bij het publiek. Mooi dat het aanbod zo gevarieerd is. De regeling Jij Maakt Het Mee is bedoeld voor experiment en vernieuwing. Daarvoor is het dus nodig dat jullie echt iets nieuws doen bij een volgende editie. Een manier die goed bij het FCP past, is om de mogelijkheden voor participatie te vergroten. Dat je als bezoeker niet alleen komt kijken, maar ook mee kan doen. Of dat bestaande theatergroepen nieuwe samenwerkingen aangaan waardoor echt nieuw materiaal ontstaat.