menu denk mee beslis mee maak mee

BREI III

Buurtbewoners breien samen theaterdecor voor...

Theaterstraat
7 januari 2013 tot 14 juli 2014
beeldend 3D, theater
ouderen, volwassenen, wijkbewoners
check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

BREI III: TIJD speelde premiere op 4 mei!

Door Nita Kersten op di 13 mei

Yes! Na lang en hard werken ging BREI III:TIJD dan eindelijk in premiere op 4 mei tijdens Theater na de Dam. Op 5 mei speelden we de tweede. We...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

BREI III

Buurtbewoners breien samen theaterdecor voor locatievoorstelling

afbeelding van Nita Kersten

Ingediend door:

Nita Kersten

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wat kunnen we doen om ons breiteam inhoudelijk mee te laten denken in het maakproces?

Wat ga je doen?: 

Theatermakers Anne Maike Mertens, Nita Kersten en vormgever Bibi Trompetter gaan van start met de derde versie van het succesvolle project in de Theaterstraat in Amsterdam Noord, genaamd BREI. In dit project breien/haken buurtbewoners onder leiding van de makers tijdens een wekelijkse brei-avond aan een theaterdecor. Vervolgens wordt in het geheel gebreide decor een korte voorstelling gemaakt. In BREI I & BREI II speelde zich vanuit een ‘wollen wereld’ een solo af, die tot de verbeelding sprak bij het publiek.

Na dit succes, willen de makers het netwerk van gedreven breiers opnieuw een platform bieden. Doel is met BREI III een volgende stap te zetten in zowel de participatie van de breiers als de kwaliteit van het artistieke eindproduct. Ditmaal stapt BREI de buitenwereld in. De voorstelling speelt zich af op locatie: de oude scheepswerf van het NDSM terrein. De rauwe en ruige structuur van deze plek wordt in BREI III omarmd met wol. Breiers krijgen een nog actiever aandeel in het maakproces en ditmaal vormen hun verhalen het vertrekpunt van de voorstelling. Inhoudelijk vertrekpunt is het huiselijk leven in oorlogstijden.

           

BREI II - voorstelling | teaser 2013

Hoe ga je te werk?: 
De voornaamste doelstelling van BREI is een groep te bereiken die normaal gesproken niet snel in aanraking komt met theater en kunst. Door mee te werken aan dit theaterproject, raken mensen vanuit hun eigen ambacht (het breien en haken) op een vanzelfsprekende manier betrokken in het maakproces van de voorstelling. Zo komt de buurt naar het theater en het theater naar de buurt. Als makers van BREI geven we op deze manier vorm aan onze wens om met meerdere mensen samen tot een kunstwerk te komen. Zelf konden we tot aan BREI I & BREI II niet goed breien. We leerde het onszelf via youtube. De behoefte om te leren breien en de wens om met meerdere mensen tot een kunstwerk te komen hebben we voor dit project aan elkaar gekoppeld.

Een ander belangrijk uitgangspunt is ‘uitwisseling’. Het project richt zich in eerste instantie op de buurtbewoners van Tuindorp Oostzaan, waar de brei-avonden plaats vinden. Meestal zijn dit oudere vrouwen van rond de zestig jaar. Maar ook jonge mensen uit het centrum van Amsterdam komen op de avonden af. Vanuit nieuwsgierigheid naar kennis over handwerk stappen ze op het pontje naar Noord. BREI gaat daarmee over in contact komen met elkaar en het overbrengen van oude tradities op een jongere generatie. Daarnaast zit de uitwisseling in het vertellen van verhalen tijdens het breien. Door bezig te zijn met je handen raak je makkelijker met elkaar in gesprek. Tijdens een brei-avond is het nooit stil. In BREI III is ons doel deze gesprekken richting te geven en vormen verhalen de inspiratie voor de inhoud van de voorstelling. We interviewen de groep over herinneringen en verhalen die zij hebben over het leven in huis gedurende de oorlog. Wat waren routines om de dagen door te komen? Zo vertelde een breister ons over het uithalen van oude dekens om kleding te kunnen breien tijdens de hongerwinter. Verhalen die meteen tot de verbeelding spreken en die we in de voorstelling vertalen naar theater.

BREI III is een vervolg op I & II. We zijn ambitieus in het maken van vervolgstappen ten opzichte van de eerdere BREI’s. Voortbordurend op de formule die is ingezet en de ervaring die is opgedaan, streven we nu naar verdieping. Zowel in de participatie van de breiers als in het artistieke eindproduct.

Qua participatie: in BREI III zijn de deelnemers nu niet alleen makers van de vormgeving maar ook medebepalend voor de inhoud van de voorstelling. Hun verhalen vormen inspiratie voor wat we maken. Wat voortkomt uit gesprekken werken we uit tot theaterteksen of theatrale beelden. We voeden de gesprekken tijdens de wekelijkse brei-avonden door inspiratie plaatjes mee te nemen en onderwerpen aan te dragen. De breiers worden gevraagd actief mee te denken en praten over zowel de inhoud als de vormgeving van de voorstelling. We hebben elkaar in dit proces dan ook echt nodig. We willen in BREI III bijvoorbeeld op zoek naar contrasten tussen de zachte wol en harde objecten die we gaan inbreien. De breiers hebben veel kennis over de mogelijkheden van wol en bijzondere steken die ons hierin helpen. Of hoe ziet roest eruit als je het breit? Hoe brei/haak je een wapen?

Qua artisticiteit dagen we onszelf uit dit keer een voorstelling te maken die verder gaat dan een korte solo performance. BREI III is een beeldende en muzikale theatervoorstelling waarin drie acteurs en een muzikant oude verhalen en herinneringen tot leven brengen. BREI III manifesteert in de openbare ruimte. Dit houdt in dat de locatie waarop de voorstelling te zien is de inhoud mede zal bepalen. De eerste twee BREI’s speelde in de magie van een geheel wollen wereld. Een beeldend interessantere stap voor ons als makers is nu hoe we zachte wollen materialen met de openbare ruimte kunnen vermengen en kunnen laten versterken. We gaan objecten op de werf van NDSM werf in Amsterdam inbreien en integreren in de inhoud en vorm van de voorstelling.

We hebben momenteel contact met Theater Na de Dam en het Over het IJ festival om de voorstelling als onderdeel van hun programmering te spelen.

             
Met wie werk je samen?: 
Op het gebied van samenwerking is een belangrijke doelstelling van BREI III het project breed uit te zetten. We willen het netwerk van participanten uitbreiden en ons bereik vergroten. We werken inmiddels met een harde kern van enthousiaste breiers waar we erg blij mee zijn. Maar via de wegen die we in het verleden met BREI I & II hebben bewandeld lijkt de uitbreiding van ons netwerk echter iets te stagneren. Zeker ook naar aanleiding van de tips van de meedenkers in ‘jijmaakthetmee’ onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om in samenwerking met andere instanties, zoals ouderenverzorgingscentra, te gaan breien (bijvoorbeeld het Twiskehuis in Noord). Op deze manier bereiken we mensen die zelf niet meer in de gelegenheid zijn aan dit soort projecten deel te nemen. Ons idee hierover is met een aantal van onze vaste breiers een aantal middagen op bezoek te gaan en samen met bewoners van het verzorgingscentrum aan de slag te gaan. Onze eigen breiers zijn hierover enthousiast.

Ook zijn wij altijd op zoek naar samenwerking met andere brei organisaties. We werken samen met ClubGeluk (een brei&haak winkel in Amsterdam Noord) en hebben momenteel contact over mogelijke samenwerking voor dit project met een breiclub uit Amsterdam Zuid Oost, Disteldorp en zelfs Sneek. Het idee is dat we elkaar helpen in het produceren van breiwerk.

Om steeds de connectie te blijven maken tussen jong en oud zal de brei avond ook enkele malen in een hip cafe in het centrum van Amsterdam plaatsvinden (Cafe Cox). Dit geeft een jong publiek de kans kennis te maken met het project.            
Wat is verder van belang om te weten?: 
 

Het thuis van BREI is de Theaterstraat op het Zonneplein. Dit is één van de vijf Broedstraten in Amsterdam-Noord. Op het zonneplein hebben 15 theatermakers hun werkplek en hier maken en produceren zij hun eigen voorstellingen. Deze makers verhouden zich tot de buurt waarin ze werken. 

Dan is er nog de samenwerking tussen de makers van dit project. Anne Maike Mertens en Nita Kersten omschrijven zichzelf als theatermakers die een voorliefde hebben om theaterprojecten op te zetten, waaraan mensen kunnen deelnemen voor wie theater niet een vanzelfsprekende kunstvorm of uiting is. Anne Maike was de maker van BREI I & II. Nita stapt vanaf III in. Sinds hun opleiding werken Anne Maike en Nita veel samen en onderzoeken ze vanuit dezelfde visie naar nieuwe theatervormen met ieder hun eigen stijl.

Anne Maike is een maakster die vaak werkt met eigen verhalen van mensen. Ze gaat op zoek naar de bredere communicerende kracht achter individuele verhalen. Anne Maike heeft zich tot doel gesteld een nieuw publiek aan theater te verbinden. Ze is oprichtster van Ninities Productions waarmee ze jonge mensen tot theaterbezoek verleidt met een combi van theater en uitgaan.

Nita heeft een liefde voor theater op locatie. Door te werken vanuit alledaagse plekken, situatie’s en cliche’s zoekt ze in theater naar herkenning bij het publiek en de diepere betekenis van alles wat normaal gesproken gewoon lijkt. Ze houdt van diversiteit en werkt graag met veel verschillende mensen op verschillende plekken.

Anne Maike en Nita werken samen met vormgever Bibi Trompetter. Zij omschrijft zichzelf als vormgever die graag autonoom werk ontwikkelt in samenwerking met meerdere mensen. Ze is een intuitive ontwerper die flexibel haar vormgeving kan aanpassen aan de behoeftes van spelers en regisseur. Ze werkt graag met textiel en probeert hiermee zachte werelden te scheppen die de spelers kunnen omarmen.

Anne Maike, Nita en Bibi werkten in verschillende samenstellingen eerder samen voor oa de voorstellingen Nineties, Contact en De bruiloft van Ozlem & het door cultuurparticpatie ondersteund project ZoGoedAlsNieuw.

     
Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
17 brei avonden 15   
6 brei middagen* 20  
10 voorstellingen   600
       
       
       

 

* brei middagen zijn de extra breibijeenkomsten die we zullen uitzetten in samenwerking met verzorgingscentra in noord en andere brei organisaties                         
Wat maakt het project bijzonder?: 

BREI III is een project dat op een bijzondere manier bijdraagt aan cultuurparticipatie. Doordat professionele theatermakers, een vormgever en buurtbewoners samen een kunstwerk maken, is de participatie op meerdere niveaus zichtbaar. Iedereen heeft elkaar in dit project nodig.

Als makers van zijn wij ervan overtuigd dat BREI III een waardevolle betekenis kan hebben voor het culturele leven in Amsterdam. Steeds vaker wordt er gezocht naar bijzondere verbindingen tussen kunst en samenleving. BREI is een project dat zich hierin in heeft bewezen en vanuit deze kennis en ervaring in staat zal zijn tot een ‘volgend level’ te komen. BREI kan op deze manier een voorloper worden in de ontwikkeling van theaterconcepten die nieuwe verbindingen maken ter bevordering van de cultuurparticipatie. Het overdragen van ambacht en oude techniek als middel om contact tussen jong en oud te versterken staat voor ons centraal. Het maken van een gezamelijk kunstwerk zorgt voor een bijzondere verbinding tussen alle makers.

De breiers en makers van BREI zitten met de breipennen en nieuwe bollen wol klaar om aan de slag te gaan!

Begroting: 
Voor dit project vraagt de Theaterstraat (Theaterstraatmakers Anne Maike Mertens & Nita Kersten) een bedrag van 5000 euro aan bij het FCP. Dit bedrag investeren we in posten die te maken hebben met het participatiegedeelte van het project. Zoals het honorarium voor de begeleiding/de tijd die de initatiefnemers steken in het (inhoudelijk) voorbereiden en begeleiden van de breiavonden. Zoals het materiaal, denk hierbij aan wol, breipennen, een maquette, de uiteindelijke constructie om het breiwerk in 'te spannen' en de objecten die worden ingebreid. Maar natuurlijk ook de koffie, thee en ingredienten voor de koekjes die we altijd zelf bakken voor de breiers.    Voor BREI III investeren theatermakers Nita Kersten en Anne Maike Mertens ook hun eigen tijd. De Theaterstraat draagt bij door huur van repetitieruimte en overhead kosten te financieren. Ook doen de makers een aanvraag bij het AmsterdamseFondsVoorDeKunsten voor het voorstellingsgedeelte van het project (acteurs, muzikant, licht, geluid, sejours). En het laatste gedeelte van de begroting wordt gedekt door de inkomsten die worden gegenereerd door entreekaartjes van het publiek.  
Locatie(s): 
Zonneplein 4 Amsterdam Noord (breiclub locatie)
NDSM werf Amsterdam Noord (theater voorstelling lokatie)

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek42
max 50 / 83 gestemd
totaal82
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Ook ik ben gecharmeerd van de mooie combinaties en de ongebruikelijke verbindingen die in BREI III zichtbaar worden. Door actief aan de slag te gaan met de tips hebben jullie nieuwe brei-spots ontdekt, zodat meer breiers kunnen aanhaken en de uitstraling van het project wordt vergroot. Over de inhoud van de theatervoorstelling had ik nog wel iets meer willen lezen, maar de manier waarop jullie je voorbereiden wekt voldoende vertrouwen. BREI III verruimt de kunstparticipatie door breiers uit de beslotenheid van hun huiskamer te halen en in te zetten bij een kunstproject. Een laatste tip: ga eens praten met Stidoc, die in 2015 de 5e editie van het Textielfestival organiseert in Leiden.

afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

BREI brengt kunst, cultuur, geschiedenis, ambacht, locatietheater en publieksparticipatie samen. BREI sluit aan bij de belevingswereld van een nieuwe doelgroep -die graag breit, WOII heeft meegemaakt en de NDSM werf heeft zien veranderen- en betrekt de groep bij het artistieke proces. Naast ouderen stappen ook jonge Amsterdammers het pondje op en zo komen twee werelden samen. De gesprekken die dan ontstaan dienen als basismateriaal voor de voorstellingen; dat maakt de cirkel rond. De beoogde samenwerking met een verzorgingstehuis en lokale breiclubjes is veelbelovend. Een volgende editie zouden jullie wel kunnen kijken of er meer sponsoring voor materiaal kan worden gerealiseerd. Complimenten voor het enthousiasme en de betrokkenheid die uit jullie plannen spreekt!

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Jullie BREIn heeft zeker niet stilgestaan en en het projectidee is uitgegroeid tot een plan. Ik wil jullie nog de volgende suggestie meegeven om het sociaal-artistieke gehalte van de theatervoorstelling te vergroten: betrek breiers ook artistiek door ze een rol te geven in de voorstelling.

Ik zie het theatrale beeld voor me dat er tijdens de voorstelling een paar mensen zijn die in stilte doorbreien aan het decor, en tussendoor fragmenten van een levensverhaal voordragen.

Op de BREI facebookpagina blijkt dat een aantal deelnemende vrouwen bereid is al breiend model staat voor de fotoserie, wie weet willen ze ook als acteur meedoen. Succes in de beslisfase!

Groet, Daniëlle.

afbeelding van Nita Kersten

He Danielle,

dat is zeker een mooi beeld, we zijn aan het nadenken hoe we dat kunnen verwezelijken. Dat het decor altijd door groeit en dat er echte breiers mee doen met de voorstelling is zeker een doel. Vrouwen zouden elkaar per voorstelling kunnen afwisselen,

We denken door, dank!

groet BREI

Anne Maike & Nita

afbeelding van Ineke Siersema

Anne en Nita,

Informatief zijn misschien de volgende initiatieven: Granny's finest, taal en geschiedenis Schipperstruien museum Katwijk, scheepstouwen zijn een brei/vlechttechniek, Zeemansknopen en nog meer stoer mannenwerk is te vinden mocht je willen, Breiende mannen Isla Taquile, zijn immaterieel cultureel erfgoed Unesco, en ‘knitted wigs’ van Louise Walker, vormgeving http://www.zuiderlucht.eu/ineens-heeft-breien-weer-een-toekomst.

Succes en...ik woon bijna om de hoek, leuk idee

 

afbeelding van Nita Kersten

He Ineke,

dank! goeie tips! die breiende mannen zijn zo mooi, we hadden er vorig jaar ook een paar mannen in de club maar die vinden zo'n groep vrouwen geloof ik toch een beetje eng. We hebben al veel van je tips als eerdere inspiratie gebruikt, te gek dat er zo veel dingen worden gebreid als kunst. Kom je een keertje langs?

groet!

BREI

Anne Maike & Nita

afbeelding van Ineke Siersema

Beste Anne en Nita,

Erg mooi initiatief belangrijk om het breien als cultureel erfgoed opnieuw een plaats te geven, nu in de combinatie met theater. Probeer inhoudelijk uitdagender te zijn. Kan met het inbreien objecten. Denk ook aan Wildbreien, bouwen met breisels, gebruik de constructie van breien, gebreide kostuums of bijzondere /historische kledingdetalis uitvergroten in breisel. Denk erover na hoe je de vormgeving meer naar het heden kunt vertalen. Niet alles hoeft gebreid, maak duidelijke keuzes hierin. Een verbinding met de basisscholen (bovenbouw) in de buurt zou versch. kanten op kunnen werken: - doorgeven, tradities, kennis en vaardig-heden, inzetten van bovenbouw ojecten inbreien, ouders,oma's werven uit de buurt.

 

 

afbeelding van Nita Kersten

ha Ineke, 

(heb net gerageerd heb je andere bericht maar bij deze ook een reactie op deze) Omdat we voor dit project een locatiespecifieke keuze maken gaan we inderdaad op zoek naar combinatie tussen gebreide en niet gebreide objecten. Belangrijk voor ons is om de breisels betekenis gegeven en meer dan bij BREI I en II enkel BREI-verbazing te scheppen. Ook het theatatraliseren van kostuums hoort hier bij, dat linkje van t textielmuseum past daarook bij. We gaan eerst kijken hoe we de oudere dames uit Noord kunnen betrekken bij het project, de traditie wordt al doorgegeven in de breiclub zelf, daarna ligt er  wellicht nog een uitdaging bij de kinderen.. 

 

groet

 

BREI

 

afbeelding van Nita Kersten

Hi Sarah Haaij, 

Helemaal gelijk dat het tijd was voor nieuwe aanvullingen! Inmiddels zijn we weer een stap verder in het ontwikkelen van het concept. Dus konden we een paar dagen geleden weer het een en ander aanvullen. Laatste informatie volgt spoedig!

Benieuwd naar nieuwe meedenkers en reacties,

groetjes BREI

afbeelding van Sarah Haaij

Als jullie verder zijn met de plannen vergeet dan vooral niet ook de info op dit platform aan te vullen. 

Hoe meer er bekend is, hoe beter mensen kunnen meedenken!

afbeelding van Sarah Haaij

Wat een leuk initiatief. Ik sluit me aan bij Daniëlle: het idee om de verhalen van de breiers in jullie voorstelling te verwerken lijkt me een mooie manier van participatie. Misschien dat jullie qua thematiek en gesprekken wel verder in kunnen gaan op de geschiedenis van de NDSM; mensen uit de directe omgeving van de werf betrekken. Bijvoorbeeld: ex-werknemers en arbeiders van de werf, die kunnen vast mee breien en brainstormen. 

Zorg voor die vernieuwing ten opzichte van vorige edities. 

afbeelding van Nita Kersten

Ha Sarah, bedankt! Doordat we in de theaterstraat in Tuindorp werken is er al veel contact met de NDSM, andere theaterstraters hebben zich al veel verdiept in de geschiedenis van de ex werknemers, dat zijn vooral de mannen, en die houden niet van breien :) , maar meedenken kan natuurlijk altijd, zullen wij vrouwen eens even iets gaan bedenken hoe we ze kunnen verleiden.. DANK! liefs BREI

afbeelding van Sarah Haaij

Ja, daar was ik al bang voor ;)  Misschien dat de vrouwen-van makkelijker te strikken zijn.

Ook goed dat je aangeeft dat de geschiedenis al in veel verschillende producties is verwerkt. Zie onze reacties ook vooral als tips en niet als must-do's: het is jullie project en jullie invulling! Ben benieuwd waar jullie mee komen.

 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Top dat er een vaste kern bewoners is die maandelijks blijft breien. Ook las ik dat jullie in de breisessie van vorige week boeiende gesprekken voerden over allerlei gewoontes en gebruiken in huis tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat die verhalen dienen als inspiratie voor jullie nieuwe voorstelling. Hebben jullie de samenwerking met het Amsterdams 4 en 5 mei comité al overwogen?

BREI III lijkt me sowieso een prima project om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Kunst in de zorg is in ontwikkeling. Stadsdeel Noord heeft makelaars bewonersinitiatieven die je vast en zeker aan de juiste contactpersonen kunnen helpen. Via bijvoorbeeld deze netwerken vind je vast meer breiers, verhalenvertellers en bewoners die invulling kunnen geven aan de vormgeving. Succes!

afbeelding van Nita Kersten

He Danielle, bedankt voor je reactie! We zullen eens in de makelaars bewoners initiatieven duiken, hadden we nog nooit van gehoord & we hebben al goed contact met Theater Na de Dam (is op 5 mei). Groetjes BREI

Pagina's