menu denk mee beslis mee maak mee

Mijn Wereld

Bouwen aan jouw utopie

Stichting De Loodsen
9 juli 2018 tot 29 juli 2018
beeldend 3D, crafts, tekenen en schilderen, theater
jongeren, kinderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€8.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Er is nog niets geschreven in de weblog.

Ga direct naar de reacties

Mijn Wereld

Bouwen aan jouw utopie

afbeelding van Annabel D

Ingediend door:

Annabel D

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Op welke manieren kunnen we de kinderen uit de Rotterdamse wijken Charlois, Feijenoord en Delfshaven het beste bereiken? (naast intensief contact met instanties als BSO's, wijkorganisaties en speeltuinen)

Wat ga je doen?: 

In het participatieproject 'Mijn wereld' nodigen we kinderen, met name uit de Rotterdamse wijken Charlois, Feijenoord en Delfshaven uit om na te denken over hun ideale wereld. Hoe ziet deze wereld er uit? Hoe leven we samen in die wereld? Wat is er allemaal wel en wat juist niet? Inspiratiebron van dit project is utopisch denker Constant Nieuwenhuys (1920-2005) en specifiek zijn werk New Babylon. Met New Babylon bedacht Constant een wereld als een labyrint, met ontmoetingsplekken waar mensen niet langer werken, behalve in creatieve banen. Bewoner van deze wereld is de homo ludens: de spelende mens, creatief en vrij. 

Met 'Mijn Wereld' wilen we (minderbedeelde) kinderen een actieve en creatieve zomerbeleving bieden en daarmee sociale en culturele participatie stimuleren. Wij willen kinderen op (inter)actieve en creatieve wijze interesseren voor (de kunst van het) bouwen en architectuur. Dit doen we onder begeleiding van creatieve proffessionals. We sluiten hierin aan op een tijd waarin stimulatie van de 21ste eeuwse vaardigheden hoog op de agenda staan.

Bij eerdere projecten zagen we wat het voor kinderen kan doen, om creatief bezig te zijn, hun idee om te zetten in vorm, samen met anderen iets te bouwen waarbij compromissen worden gesloten, maar waar ook voldoende ruimte is voor eigen invulling. We zagen kinderen trots zijn op hun eigen werk. Waar sommige nog nooit een hamer hadden vastgehouden en in het begin wat voorzichting waren, zagen we na een dag bouwen hun zelfvertrouwen en eigenwaarde groeien. Wij zijn ervan overtuigd dat vaardigheden zoals die omschreven staan binnen de 21ste eeuwse vaardigheiden bijv; creatief denken, kritisch denken, problemen oplossen, communiceren en samenwerken in sterke mate door dit project worden aangesproken en op lange termijn kunnen bijdragen aan de individuele ontwikkeling in relatie tot o.a hun eigenwaarde maar ook tot de samenleving. De begeleiding is erop gericht de voorwaarden te scheppen waarin elk individu kan bloeien. We bieden inspiratie, prikkelen de geest, geven een context waarbinnen het idee neergezet kan worden, maar laten hen vervolgens vrij zelf invulling te geven aan hun wereld. Waar kinderen snel tot een plan komen neemt de begeleider meer een ondersteunende rol in. Waar kinderen vastlopen over het concept of wat de mogelijkheden zijn, zal de begeleider vragen stellen waarmee het antwoord de vorm kan bepalen. Wat zie jij graag in jouw wereld? Wonen we allemaal samen in 1 kamer of zijn er juist heel veel kamers. Zijn daar wel of geen auto's? Of vliegt iedereen er in een ufo. Juist in deze interactie kan worden gekeken naar het kind als individu en de wijze waarop de impuls gegeven moet worden om de creativiteit wakker te maken. Zo zetten we in op het bieden van de randvoorwaarden waarvan wij ervaren hebben dat die aanzetten tot creativiteit en een gevoel van veiligheid, maar daarna is er alle ruimte voor persoonlijke invulling. Geen voorbedachte kleurplaten waarmee de antwoorden al gegeven worden, maar de juiste vragen stellen en prikkelen met inspiratie materialen en mogelijkheden is onze insteek.

Tevens speelt het project in op het creëren van een actieve buitenbeleving als alternatieve vrijetijdsbesteding in een tijd van overgewicht en digitalisering. We starten de activiteiten in vertrouwde omgeving maar triggeren de BSO's, wijkverenigingen en andere deelnemers om op het buitenterrein van de Bouw een vergrootte versie van hun concept te realiseren. Juist in een stad zien we veel kinderen die niet de mogelijkheid hebben in hun eigen achtertuin een hut te bouwen. Ook is het voor ouders logisch om kinderen achter de computer te zetten, ze leren er veel van. Maar het is soms ook makkelijker dan samen naar buiten gaan en beweging op te zoeken. Helaas zien we dat veel kinderen daardoor te weinig beweging krijgen en zeker in een stad als Rotterdam is dat een belangrijke oorzaak van gewichtsproblemen bij kinderen. Wij zouden graag zien dat 'Mijn Wereld' een alterantief biedt en kinderen aanzet tot bewegen.

De Bouw, waar de vergrootte versie van de nieuwe werelden zal worden gemaakt vind plaats van zaterdag 21 tot en met zondag 29 juli 2018, Stichting De Loodsen creëert midden in de stad een bouwvrijplaats waar creatieve ideeën worden uitgewerkt en volop geëxperimenteerd wordt met bouwen.

Het project 'Mijn Wereld' komt voort uit de wens om meer kinderen te betrekken uit de wijken Charlois, Feijenoord en Delfshaven. Stichting de Loodsen organiseerde eerder projecten in deze wijken en is zich daardoor bewust van de ervaring die wij deze kinderen kunnen bieden, juist deze kinderen nemen niet als vanzelfsprekend deel aan cultuur. Uit de feedback die we van deze kinderen krijgen spreekt de potentie die ons motiveert extra aandacht te hebben voor het bereiken van deze groep. Ook zijn we ons bewust van de moeilijkheid in het bereiken van deze groep doordat hun ouders minder betrokken zijn bij kunst en cultuur. Wij bieden met dit project op laagdrempelige de mogelijkheid om op participatieve manier betrokken te raken. Ervaringen uit het verleden leren ons dat wanneer de kinderen eenmaal betrokken zijn, de ouders makkelijker deelnemen.

Hoe ga je te werk?: 

Het proces gaat als volgt in zijn werk: de organisatie gaat in gesprek met de bso’s, wijkorganisaties en speeltuinen in de wijken Charlois, Feijenoord en Delfshaven. We richten ons op bovenstaande wijken, omdat er o.a volgens onderzoeken van de Gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals in deze gebieden meer armere gezinnen wonen en de minder actieve bewoners op cultureel gebied. Dit sluit aan op de ervaring van Stichting de Loodsen door evenementen die wij eerder in deze wijken organiseerden. Door via de organisaties die reeds aanwezig zijn in de wijken de kinderen uit te nodigen, betrekken we een groep die zich anders moeilijk laat betrekken bij culturele activiteiten. We trachten, door hen op laagdrempelige manier een leuke activiteit te geven, hen op lange termijn, maar ook hun ouders te interesseren vvoor dergerlijke activiteiten.

Naast bovenstaande instanties ontvangen ook andere bso’s een speciale uitnodiging om mee te doen aan het project. Deze uitnodiging wordt begeleid door een educatiepakket waarin ‘het bouwen’ en ‘jouw ideale wereld’ centraal staan, en waarbij er links worden gelegd naar de utopische wereld van Constant. Benaderde partijen kunnen met dit pakket zelf aan de slag gaan, maar ook is er de mogelijkheid een speciale workshop op locatie in te plannen( dit zullen we met name promoten bij organisaties uit ons focus gebied).

Om een grotere impact te genereren zullen we workshops organiseren, waarin de kinderen samen met een kunstenaar werken aan hun ideeën. De workshopbegeleider zal de kinderen aansporen en inspireren bij het maken van hun ideale wereld in miniformaat. In het maken van kijkdozen en tekeningen krijgen de ideeën vorm. Zo wordt er op kleine schaal nagedacht over de 'nieuwe werelden'. Ze laten hun fantasie de vrije loop en plakken, knippen, nieten, lijmen en scheuren hun wereld in klein formaat. 

De vergrotingsslag vindt plaats binnen de context van Festival de Bouw. Op het terrein aangekomen nodigen we de kinderen uit om hun ideale wereld verder uit te werken. Onder begeleiding van dezelfde kunstenaars en docenten als in het voortraject starten de kinderen in de inspiratiewerkplaats waar ook het werk van Constant te vinden is. Het Nieuwe Instituut sluit tevens in deze werkplaats aan met hun educatietieve activiteit waarin de kinderen werken vanuit een werk van Constant dat bij hen in de collectie is.

Vervolgens worden de ideeën uitgewerkt binnen het frame van basisstructuren, kubussen van één bij één meter waarop doorgebouwd kan worden. Het voordeel van deze reeds gebouwde basisstructuren is dat er binnen een dag een flinke stap gezet kan worden. Als alle kubussen af zijn, stapelt de organisatie ze op elkaar, om zo als het ware nieuwe stadsstructuren en gebouwen te creëren. Wanneer we de verschillende werelden van Rotterdamse kinderen samenvoegen, ontstaat een groot zo kunstwerk van avontuurlijke hutten, droomkastelen en gezellige zitjes. Zo maken we samen een 'nieuwe' ideale wereld in Rotterdam. Bijzonder aan deze activiteit in de buitenruimte is dat er zoveel meer mogelijk is dan binnen de muren van bijvoorbeeld de bso en wijkorganisatie. Hiermee dragen we bij aan het bieden van een creatieve actieve buitenbeleving.

Ter afsluiting van het bouwtraject worden de kinderen uitgenodigd om naar de voorstelling De Wenteltoren van Theatergroep Knars te kijken. Een poppen- en objecttheatervoorstelling over zes eigenaardige types die in een flat wonen. Met hun unieke gewoonten, gebruiken, hobby’s en hun eigen wereld. Ze horen zien en denken van alles over elkaar, maar praten doen ze niet veel. Wanneer er ’s nachts iets wonderlijks gebeurt, komen ze op bijzondere wijze met elkaar in contact en zorgen dat ze samen aan oplossingen werken in hun 'nieuwe wereld'. 

Met wie werk je samen?: 

De lesbrief wordt ontwikkelt in samenwerking met Theatergroep Knars, die als onderdeel van hun voorstellingen soortgelijke trajecten heeft ontwikkeld, en het Gemeentemuseum Den Haag en Het Nieuwe Instituut, die veel kennis in huis hebben over de utopische wereld van Constant. Het educatiepakket, waardonder een die het zelf flyer, worden ontworpen door ontwerpstudio NOTDEF. De kubussen waarop kan worden doorgebouwd worden gemaakt van gerecycled materiaal. Het bewerken hiervan gebeurt door Studio Made By. (Studio Made By is een ontwerpbureau wat zoekt naar probleemoplossingen met een origineel resultaat vanuit een voorliefde voor afgedankte, ongeziene en onbegrepen materialen. Ze bewegen zich op een grensvlak tussen de verschillende disciplines in de culturele sector en kunnen worden omschreven als ‘recycle interieur-architect-designers’.)

Andere samenwerkingspartners binnen het (Bouw)kunstproject zijn De Speelfabriek, De Bubbelebim, Buurman Materialen & Bouwwerkplaats en Bibliotheek Rotterdam. Daarnaast zijn de bso’s, speeltuinen en wijkorganisaties belangrijke partners in het project, zoals onder andere TOS, Makerspace Bouwkeet, KinderDam Kinderopvang, Kidoozz, Mundo en Smallsteps.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het werk New Babylon staat deze editie van het festival centraal, zo ook in Mijn Wereld. Een visionair project van Constant Nieuwenhuys, waaraan hij vijftien jaar werkte (1959-1974). Hij creëerde een tweede stad boven de bestaande stad en noemt het New Babylon, dat de oude, starre maatschappij onder en achter zich laat.

Kunstenaar en utopisch denker Constant fantaseerde over een wereld zonder grenzen, met vrijheid en ruimte voor spel. Een plek waar je écht vrij bent en zonder conventies door het leven gaat. Met New Babylon bedacht hij een wereld als een labyrint, met ontmoetingsplekken waar mensen niet langer werken, behalve in creatieve banen, en waar machines het werk hebben overgenomen. Bewoner van deze wereld is de homo ludens, de spelende mens. Creatief, vrij van werk en grenzen.

“Men zou beter kunnen leven, anders, op een hoger niveau. In plaats van altijd te moeten zwoe­gen en werken, zou de mens ook vrij kunnen zijn. En vrijheid is voor mij: creativiteit.” - Constant

Met Mijn Wereld vertalen we deze utopische inspiratie naar een typisch Rotterdams concept; we gaan bouwen, onze han­den uit de mouwen steken; we gaan spelen! Mijn Wereld prikkelt en wakkert de creativiteit van haar jonge bezoekers aan. Het activeert de spelende mens door hen uit te nodigen om te bedenken, te bouwen en experimente­ren. Met Mijn Wereld bieden we een tijdelijke leefomgeving waar jonge bezoekers worden uitgedaagd om de architect, ontwerper en uitvoerder van hun ideale wereld te zijn.

“Alles moet mogelijk blijven, alles moet kunnen gebeuren, de omgeving wordt gecreëerd door de activiteiten van het leven en niet andersom.” - Constant

Bereik: 

aantal

activiteit

aantal deelnemers

aantal bezoekers

 

Educatiepakket

70 BSO's, wijkorganisaties

 

 

Educatiepakket (online)

300 kinderen

 

 

Workshop in voortraject met kunstenaar

10 BSO's, wijkorganisaties

 

 

Het Bouwen aan mijn Wereld op het plein met begeleiding en workshops

600 kinderen

 

 

Theatervoorstelling

 

600 kinderen

 

  

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

'Mijn Wereld' is van belang voor onze doelgroep en in het algemeen voor kunstbeoefening in de vrije tijd om meerdere redenen.

Kinderen krijgen vandaag de dag steeds minder tijd en ruimte om te spelen, terwijl het heel waardevol is. Zoals wordt uitgelegd door Rutger Bregman in een artikel van de Correspondent (17 juli 2017, https://decorrespondent.nl/7075/waarom-onze-kinderen-steeds-minder-spele...):

"Kinderen die spelen, denken zelf na. Ze trainen hun fantasie en motivatie. Ze nemen risico’s en kleuren buiten de lijntjes. En ze leren samen te werken, op gelijke voet. In tegenstelling tot toernooien die door volwassenen worden georganiseerd, dwingt vrij spelen om voortdurend te onderhandelen en compromissen te sluiten. Wie ontevreden is, kan immers altijd stoppen (en dan is het voorbij met de pret voor iedereen).

Spelen is bovendien het natuurlijke medicijn tegen verveling. Kinderen krijgen nu allerlei kunstmatige zoethoudertjes: van de LEGO® Star Wars Snowspeeder™ met gedetailleerd bouwplan tot de Miele Elektronische Speelkeuken "Gourmet Deluxe" met electronische kookgeluiden. Verbeeldingen, creativiteit, fantasie - het is niet meer nodig, alles is voorgekookt."

In Rotterdam is er veel bebouwde omgeving en weinig ruimte om te spelen. Mijn Wereld biedt die ruimte en vrijheid, en prikkelt de creativiteit van haar jonge bezoekers. Thuis, op de vereniging of op de bso werken kinderen aan een miniatuurversie van hun ideale wereld. Tijdens het festival krijgen ze de ruimte en middelen om een levensgrote versie van hun ideale wereld te maken.

Een ander belangrijk aspect van 'Mijn Wereld' is haar laagdrempeligheid. De opzet en de programmering is erg toegankelijk. Met 'Mijn Wereld' focussen we ons op minderbedeelde kinderen en stimuleren we onder hen sociale en culturele participatie. In tijden van overmatig gebruik van beeldschermen zag de organisatie de tijd rijp voor een project waarbij zaken als samenwerking, aandacht, uitdaging, trots en “gewoon weer eens ergens een spijker in slaan” centraal moesten staan.

Tot slot heeft 'Mijn Wereld' een verbindend karakter. Het wil haar doelgroep kinderen verbinden met kunstenaars en andere professionele bouwers in een vrije, ongedwongen sfeer, waar wij hen een unieke ontmoetingsplek bieden die zij zelf mogen vormgeven. De professionele volwassen bouwer wordt aangespoord door het enthousiasme en doorzettingsvermogen van de kinderen, en de jonge bouwers worden aangezet om verder te denken en te bouwen naar de voorbeelden die zij om zich heen zien. Mijn Wereld dient als stimulans voor deze kruisbestuiving. Het is een gezamenlijke creatie.

Begroting: 

Met de bijdrage van het Fonds Cultuurparticipatie wordt het (Bouw)kunstproject Mijn Wereld en het voortraject mogelijk gemaakt.

Locatie(s): 
Museumpark te Rotterdam
BSO's, wijkorganisaties in Delfshaven, Feijenoord en Charlois

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 102 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Mijn Wereld bouwen jullie voort op eerdere festivaledities. Nieuw is de blik buiten het stadscentrum. Vanuit een wijkgerichte aanpak werken jullie samen met bso’s, wijkorganisaties en speeltuinen in Charlois, Feijenoord en Delfshaven. Resultaat is een voortraject op locatie waarin creatief gebouwd wordt met ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding. Want veel beoogde deelnemers hebben, zoals jullie aangeven, geen vanzelfsprekende klik met cultuur. Daarom valt op dat een concrete (logistieke) strategie ontbreekt om te borgen dat deelnemers ook de stap naar het festival zetten. Punt van aandacht is om die alsnog te ontwikkelen.  Sterk t.o.v. eerder edities is de samenwerking met een organisatie nabij de bouwplaats: Het Nieuwe Instituut. Hierdoor komen locatie en architectuur(geschiedenis) samen en worden mogelijke kansen voor de toekomst gecreëerd. Wat de jonge deelnemers in de toekomst met hun ervaringen tijdens De Bouw kunnen doen blijft echter wat vaag - een aandachtspunt voor komende edities. Kortom, de vernieuwende elementen in de plannen geven – samen met bewezen eerdere edities en nieuwe samenwerkingen – vertrouwen in de aanwezige kunde, echter hadden jullie dit nog verder kunnen uitwerken met een nog steviger signatuur.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.
In 2017 is het project De Bouw ondersteund door Jij Maakt Het Mee. “Met de BOUW 2017 bouwen jullie letterlijk en figuurlijk voort op het bouwfeest van het jaar ervoor en zoeken jullie nu de verdieping en verbreding op.” Eigenlijk doen jullie met de editie van 2018 hetzelfde, en daarin zit mijn grootste kritiekpunt. De vraag die ik lang had, was wat er eigenlijk vernieuwend en anders is aan de editie van 2018 en of het onderdeel Mijn Wereld eigenlijk wel onderscheidend is van De Bouw. Na veel wijzigingen in jullie plan is mij toch duidelijk geworden dat het onderdeel Mijn Wereld een separaat project is, dat zich enigszins onderscheidt van De Bouw. Met Mijn Wereld gaan jullie actief op zoek naar kinderen die niet vanzelfsprekend deelnemen aan cultuur. De samenwerking met de BSO’s en de wijkverenigingen lijkt me waardevol, hierdoor krijgt het project een langere adem. Ook leggen jullie meer nadruk op het maken van kunst, door de koppeling te maken met het werk van de kunstenaar Constant Nieuwenhuys en daarvoor samen te werken met het Gemeentemuseum Den Haag. Om deze reden geef ik jullie het voordeel van de twijfel.
afbeelding van Diane Frenay

Ha Annabel, ik zie dat er wat algemeenheden in je plan staan die zeker uitwerking zouden kunnen gebruiken. Overgewicht, digitalisering, maar ook de 21 eeuwse vaardigheden; het zijn verzameltermen die nog niets zeggen over een mogelijke uitwerking en toespitsing van je programma. En ze hebben het effect dat de identiteit van hele groepen kinderen wordt bepaald zonder de individu te zien.  Het is goed om na de denken over hoe en waarom je aan deze aspecten wilt werken en wat dat aan meerwaarde biedt voor de deelnemende kinderen

 Wat biedt deze kinderen nu echt meerwaarde, hoe draagt het bij aan hun identiteit, krijgen ze een kans om gezien en gehoord te worden in wat hun ideale wereld zou zijn? En wat kunnen zij beleven en wat levert hen dat op? hoe kan juist de spelende en vrije mens een mogelijkheid bieden naast hun dagelijkse wereld?

afbeelding van Annabel D

Hallo Diane, 

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik zal nog even kijken naar mijn formulering. Het is zeker niet zo dat we kinderen met deze termen weg willen zetten, alsof ze geen individu zouden zijn. Dus als dat zo overkomt dan is dat zeker goed om te weten. Het zijn enkel termen die voor ons juist de urgentie en actualiteit aangeven van dit project. Waar het in onze eigen jeugd zo vanzelfsprekend leek dat we veel buitenspeelden, lezen we in de actualiteit veel over kinderen die daar niet automatisch de mogelijkheden of de behoefte aan hebben. Het is voor ouders logisch om kinderen achter de computer te zetten, ze leren er veel van. Maar het is soms ook makkelijker dan samen naar buiten gaan en beweging opzoeken. Zeker in een grote stad waar niet iedereen zijn eigen achtertuin heeft is er weinig plek om bijvoorbeeld een eigen hut te bouwen. Helaas zien we dat veel kinderen daardoor te weinig beweging krijgen en zeker in een stad als Rotterdam zien we veel problemen met overgewicht. Wij zouden graag zien dat 'Mijn Wereld' een alterantief biedt.

De 21ste eeuwse vaardigheden spreken ons erg aan omdat, wij bij eerdere projecten zagen wat het voor kinderen kon doen, om creatief te zijn, hun idee om te zetten in vorm, samen met de anderen iets te bouwen waarbij compromissen werden gesloten, maar ook ruimte was voor eigen invulling. We zagen kinderen trots zijn op hun eigen werk. Waar sommige nog nooit een hamer hadden vastgehouden en in het begin wat voorzichting waren ontstond na een dag zelfvertrouwen en eiegnwaarde. Wij zijn ervan overtuigd dat vaardigheden zoals die omschreven staan bijv; creatief denken, kritisch denken, problemen oplossen, communiceren en samenwerken in sterke mate door dit project worden aangesproken en op lange termijn kunnen bijdragen aan het individu in relatie tot de samenleving. 

We proberen met het project de voorwaarden te scheppen waarin elk individu kan bloeien. We bieden inspiratie, prikkelen de geest, geven een context waarbinnen het idee neergezet kan worden, maar laten hen vervolgens vrij daar zelf invulling te geven aan de wereld. Waar kinderen snel tot een plan komen neemt de begeleider meer een ondersteunende rol in. Waar kinderen vastlopen over het concept of wat de mogelijkheden zijn, zal de begeleider vragen gaan stellen waarmee het antwoord de vorm kan bepalen. Wat zie jij graag in jouw wereld? Wonen we allemaal samen in 1 kamer of zijn er juist heel veel kamers. Zijn daar wel of geen auto's? Of vliegt iedereen er in een ufo. Juist in deze interactie kan worden gekeken naar het kind als individu en de wijze waarop de impuls gegeven moet worden om de creativiteit wakker te maken. 

Ik hoop hiermee een beter beeld te hebben gegeven. We zetten in op het bieden van de ranvoorwaarden waarvan wij ervaren hebben dat die aanzetten tot creativiteit en een gevoel van veiligheid, maar daarna is er alle ruimte voor persoonlijke invulling. Geen voorbedachte kleurplaten waarmee de antwoorden al gegeven worden, maar de juiste vragen stellen en prikkelen met inspiratie materialen en mogelijkheden is onze insteek.

 Groeten Annabel

 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Annabel,

Je hebt een verzoek gedaan om naar de Stemfase te gaan. Ik wil je toch aanraden om nog van de tijd in de Denk Mee-fase gebruik te maken om je aanvraag aan te scherpen. Op dit moment heb je nog onvoldoende kunnen overtuigen wat er onderscheidend en vooral vernieuwend is aan het project Mijn Wereld, ten opzichte van de vorige editie van De Bouw. Ook toen was er een focus op kinderen (alleen niet uit specifieke wijken) en ook toen was er een verdiepend randprogramma met workshops,  theatervoorstellingen, etc.  

je schrijft:  "Het fundament in het programma Mijn Wereld ligt bij de participatie, het zelf meedoen en bouwen. Bewegen, ontmoeten, zelf doen, kennis uitwisselen en actief en creatief bezig staat centraal. De jonge bouwers en professionals maken samen een groot bouwkunstwerk. We gaan de handen uit de mouwen steken!" Dit is niet anders dan in 2017.

Ik heb ook nog even kritisch naar jullie deelbegroting gekeken en een heleboel van de kosten (zoals Kunstenaars, Bouwploeg, Basisstructuur, materialen, gereedschap, productiekosten, Atelier/workshop op het terrein) zijn kosten die m.i. gewoon bij De Bouw horen en die bij de vorige editite ook op de begroting stonden. Die zijn daarmee niet subsidiabel.

Neem nog even de tijd om heel kritisch naar je plan te kijken, want op dit moment is het niet erg kansrijk.

afbeelding van Annabel D

Beste Alexander,

Ik heb de formulering van onze plannen aangepast, wat deze hopelijk verduidelijkt. 'Mijn Wereld' is echt een nieuw project wat we speciaal hebben opgezet om te beantwoorden aan een behoefte die er naar ons idee is. Het komt ook voort uit de behoefte extra kinderen te betrekken uit wijken, die zich niet als vanzelf bij cultuurparticipatie laten betrekken. Het project wordt uitgezet via het platform de Bouw ( de werving ) en de schaalvergroting vindt ook plaats op het terrein. De projecten zouden ook los van elkaar georganiseerd kunnen worden, maar zowel Mijn Wereld als de Bouw hebben er voordeel aan dat deze projecten qua marketing en uitvoering aan elkaar gelinkt zijn. 'Mijn Wereld' zou niet enkel de organisatorische kosten van de inrichting van een groot buiten terrein kunnen dragen en de Bouw heeft voordeel van de aanloop van een nieuw publiek en maakt ruimte voor, geeft podium aan een project met een inhoudelijke verdieping. Beide projecten zijn wel onstaan uit dezelfde doelstellingen geformuleerd door Stichting de Loodsen, de focus van dit project is wel een compleet nieuwe insteek. 

Ik heb ook nog even met de organisatie kritisch gekeken naar de kosten van het project en daarin een aanpassing gemaakt, die u kunt vinden in de bijlage. Tevens heb ik getracht in de beperkte ruimte van het excell document wat extra duiding te geven aan de kosten, zodat deze hopelijker beter te lezen zijn. Dat de posten gelijke namen hebben werkt wellicht wat verwarrend. Maar bijvoorbeeld de bouwploeg bouwt in deze begroting mee aan het project, waar ze in de gehele begroting opgenomen zijn voor de Bouw an sich. Dus bijvoorbeeld het installeren van de toilletten, de stroom, plaatsing van de containers, portecabins, dus de algehele benodigdheden van het terrein. De kosten in de toegevoegde begroting zijn allen kosten die gemaakt worden voor dit specifieke project. (Als we het project laten vervallen, vervallen tevens de begrootte kosten.)

Gezien we het project voor 2 mei moeten doorzetten, gaan we dat vandaag doen. Neemt niet weg dat we natuurlijk graag in gesprek blijven over mogelijke verbeterpunten. 

Groeten Annabel

 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Annabel,

Ook na het zien van de gehele begroting blijft het probleem bestaan dat je ruim meer dan 50% van de subsidiabele kosten aanvraagt, alleen het onderdeel 'Mijn Wereld' komt immers in aanmerking voor de Jij Maakt Het Mee regeling. Je zou er dus voor kunnen kiezen om geen 15.000, maar 9.000 aan te vragen. Als je hier vragen over hebt, kan je me aanstaande vrijdag bellen op het algemene nummer van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

afbeelding van Annabel D

Beste Alexander,

Dank voor het bericht. Ik heb inderdaad nog wel wat vragen. Zou ik je ook op een andere dag kunnen bellen? Deze vrijdag ben ik namelijk niet op kantoor.

Ik hoor het graag, dank alvast.

Met vriendelijk groet,

Annabel

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Annabel,

Aanstaande woensdag kan je me ook bellen.

groeten,

Alexander

afbeelding van Diane Frenay

Ha Annabel, een eerste tip als coach is een reactie op je vraag: de cultuurscouts van Cultuur Concreet zijn diep in de wijken verankerd, kennen er alle organisaties en instellingen en hebben netwerken in de wijk. Ik raad je aan om contact met hen op te nemen en te kijken wat je voor elkaar kunt betekenen.

afbeelding van Annabel D

Beste Diane,

Dank voor de tip! We zullen zeker contact opnemen met de cultuurscouts.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting De Loodsen

Annabel Draaijers

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Annabel,

Ik zie dat je het plan hebt uitgebreid. De begroting die je hebt geüpload levert een probleem op: het door jullie aangevraagde bedrag is meer dan 50% van de totale projectkosten. Misschien kan je het aangevraagde bedrag verlagen.

afbeelding van Annabel D

Beste Alexander,

Doordat het format voor de begroting beperkt was tot een aantal kostenposten (12 regels), leek het mij meer inzichtelijk om mij specifiek te richten op het nieuwe programmaonderdeel Mijn Wereld (omdat wij hier specifiek voor aanvragen bij FCP). Echter is dit slechts een onderdeel van het festival. Ik heb zojuist de gehele begroting voor De Bouw 2018 geüpload. Hierin zijn de specifieke kosten meegenomen voor Mijn Wereld en de algemene kosten voor het mogelijk maken van de context waarin het participatieproject plaatsvindt (Festival De Bouw). Ik hoop dat het duidelijk is.

Mijn excuses voor de verwarring!

Als je nog vragen hebt, hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting de Loodsen

Annabel

 

afbeelding van Annabel D

Beste Alexander,

Dank voor je reactie.

Nieuw en onderscheidend dit jaar, naast het overkoepelende thema gelinkt aan het werk van Constant, is het participatieproject Mijn Wereld. Met dit (Bouw)kunstproject richten wij ons op een nieuwe jonge doelgroep uit de wijken buiten het centrum (Charlois, Feijenoord en Delfshaven). In een voortraject betrekken we kinderen, die minder snel in aanraking komen met kunst en cultuur, nog actiever bij het festival. We gaan met een kunstenaar voorafgaand het festival langs bij BSO's en wijkorganisaties, waar we met de kinderen eerste ideeën uitwerken en alvast gaan maken; daar willen we hen al inspireren en activeren. Daarna kunnen zij hun ideeën in het groot uitwerken op het festival. In grote kubussen geven zij hun (fantasie)wereld weer en zo bouwen we samen aan een groot kunstwerk. De Bouw laat de kinderen op laagdrempelige en hele actieve manier kennismaken met beeldende (bouw)kunst en architectuur.

Aankomende week zal ik onze aanvraag verder uitwerken en nog meer te focus leggen op de nieuwe onderdelen van De Bouw 2018.

Ik hoor het graag als je nog meer opmerkingen of aanvullingen hebt.

Nogmaals dank en vriendelijke groet,

Namens Stichting de Loodsen
Annabel

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Annabel,

Welkom terug bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

De Bouw is in 2017 al ondersteund door Jij Maakt Het Mee. Hoewel het plan voor 2018 er goed uit ziet, en het thema rond Constant Nieuwenhuys een originele invalshoek is, lijkt het erop dat De Bouw 2018 een voortzetting is van de Bouw 2017.

Kan je meer vertellen over het onderscheidende karakter t.o.v de vorige editie? Focus daar je aanvraag op, dat zijn de subsidiabele onderdelen.