menu denk mee beslis mee maak mee

Botten en Bruiden

Dansplezier en het ontdekken van de eigen...

Stichting Ongoing
25 mei 2015 tot 10 juni 2015
dans, theater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€2.200

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

De folder is ook digitaal beschikbaar

Door Pierik l'Istelle op za 30 mei
lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Botten en Bruiden

Dansplezier en het ontdekken van de eigen zeggingskracht.

afbeelding van Pierik l'Istelle

Ingediend door:

Pierik l'Istelle

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Ik ben op zoek naar meer bijzondere locaties om met de oudere dansers te kunnen optreden, plekken waar gezien wordt wat we doen, om in de toekomst meer ouderen mee te kunnen laten doen met de dansworkshops en optredens.

Wat ga je doen?: 

Botten en Bruiden

introductie

Stichting Ongoing wil met ouderen gaan dansen( dansworkshops) waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden en inspiratie van ouderen. De workshops werken vanuit de dansexpressie discipline waarbij de fysieke mogelijkheden en creativiteit van ouderen uitgedaagd en gecombineerd worden. Het doel is het aanwakkeren van de creativiteit, kunstzin en dansbeleving. Plezier en geinspireerd raken door elkaar en door het ontdekken van de eigen zeggingskracht. De dansworkshop wordt altijd afgesloten met een voorstelling.

Uitgangspunten voor de de dans zijn eigen ingebrachte thema's. Door middel van dansopdrachten wordt er geimproviseerd en al dansend en spelend onderzocht. Uiteindelijk ontstaat een choreografie.

 • Jezelf verrassen met mogelijkheden
 • Innoveren op oudere leeftijd
 • Nieuwe kunstzinnige wegen inslaan
 • Co-creeeren
 • Je grenzen verleggen
 • Probleemoplossend vermogen vergroten
 • Samen verantwoordelijkheid dragen
 • Beleving van de fysieke verbeeldingskracht
 • Dansen beleven
 • dansen met elkaar beleven
 • Dansen voor anderen beleven
 • Zichtbaar zijn
 • Vitaliteit
 • Plezier

duetvinzes

Hoe ga je te werk?: 

De stichting heeft zichzelf ten doel gesteld ouderen op een kunstzinnig en artistiek hoog niveau tot een presentatie te brengen. De workshops gaan uit van de fysieke mogelijkheden van de ouderen zonder dat het publiek naar een ‘ouder’ iemand kijkt. Door de eigen kracht en expressie goed en verantwoord te gebruiken ontstaat er een choreografie die door schoonheid, overtuiging en ontroering het publiek raken. Voor de deelnemers is het een ervaring waarin zij op theatraal (vak)gebied worden uitgedaagd in hun creativiteit en kunstzinnig vermogen. Voor het publiek is het een stimulans om mensen van deze leeftijd te zien performen met hun lichaam, het nodigt uit geeft moed en (zelf)vertrouwen. De dansers zijn amateurs met veel affiniteit voor de dans.

Er wordt een degelijke en verantwoorde werkperiode in acht genomen waarin kennis van het lichaam, expressie en dansvaardigheden worden getraind. Deze periode duurt van mei 2015 tot en met begin juni. Dagelijks 3 dagdelen, met ruimte en aandacht voor solo’s, duetten en de groepsdans.  De dansers krijgen veel persoonlijke aandacht op het gebied van performen en geschikt maken voor het podium. Het lichaam maar ook zeker het geheugen krijgen een stevige impuls . De lessen en workshops zijn voor iedereen toegankelijk vanaf 45 jaar die zich aangesproken voelt tot het aanbod.

Het is een co-creatie, dat wil zeggen de dansers ontwikkelen zelf het dansmateriaal wat in de uiteindelijke choreografie wordt gebruikt. Dit is een vernieuwende methode, er wordt al dansend  gecreëerd. De locatie architectonisch en geschiedkundig worden meegenomen in de uitwerking van de dans.

De dansers ontwerpen rituelen ‘dans maken’ en abstraheren. Door de afwisseling en dynamiek wordt de dans gekoppeld aan meerdere culturen die niet verder benoemd worden, maar voor het publiek zelf een inhoud, en sfeer gaan vormen. Objectiviteit en relativering zorgen voor een lichte touch en humor bij dit onderwerp.

Met wie werk je samen?: 

We gaan samenwerken met een kleinschalig nieuw festival in Noord-Holland. Dit festival zorgt voor de locatie en de PR en programmering. Hierdoor wordt het project nog meer zichtbaar. De festivalorganisatie; www.doorhetlintfestival.nl werken op hun beurt weer samen met verschillende organisaties zoals locale, bedrijven, buurthuizen enz.  Zo is De Nieuwe Kerk in Wormer een van de andere samenwerkingspartners.

Deze keuze wordt gemaakt omdat het een uitdaging is om op unieke locaties te performen en in het maakproces de locatie mee te nemen in het verhaal. Bezoekers worden geworven door het gebied van de dorpen en steden rondom Wormer. Omdat de locatie en PR gefaciliteerd worden kan de stichting zich volledig op de inhoud, het maken en welzijn van de deelnemers richten. Kwaliteit voor deelnemers is een belangrijk aandachtspunt. De artistieke leiding heeft zich hierin bekwaamd.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

De Stichting werkt vanuit subsidies in samenwerking met andere organisaties zoals; Festivals, Gemeentelijke instellingen, Stadsdelen en Onderwijs. De stichting is opgericht door Pierik l’Istelle en Desirèe Carpay. Voorbeeldprojecten vanuit Ongoing: Het kind van mijn ouders. In samenwerking met studio 5. Theater over een familiegeschiedenis. Verborgen Schatten: Festival voorstelling op locatie over een buurt in Amsterdam. Dans de Taal: Een andere kijk op inburgering. In opdracht van de Gemeente Amsterdam. Vanuit het thema: ‘Wij Amsterdam’. Getuigen: Beelden en maskers vanuit ‘zien’ en ‘gezien’ worden’. Humane Detentie: ‘Iets met boeven, vanuit het idee het ‘thuis’ gevoel in de Penitentiaire Inrichting te versterken.

De stichting heeft ten doel;

Het realiseren van projecten waarbij het gaat om trainen( ervaren leren en onderzoek doen,-competentie gericht leren), maken( het geleerde omzetten in een passende kunstvorm; het geschikt te maken voor podium, galerie of openbare ruimte), en tonen( naar buiten treden met het resultaat door een theatervoorstelling, performance, presentatie of expositie te houden) en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Zij beoogt geen winst.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
20 workshops 40 80
20/3 dansles/productie 1 solo 75
20/3 dansles/producties 3 100
10/3 dansles/producties 2 145
15/4 dansles/producties 18 220
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Kunstbeoefening in de vrije tijd voor een nieuwe doelgroep: de ouderen. Ouderen participatie bevorderen. Verbinding bevorderen en eenzaamheid tegengaan, actief betrokken zijn bij maatschappelijke ontwikkelingen. In het hier en nu mee participeren in de tijdsgeest. De aansluiting wordt hiermee bevordert met jongere generaties. Het is gebleken dat er veel animo is om mee te doen met deze projecten. De aanpak blijkt innovatief te zijn door het gebruik van middelen als muziek van nu, film en nieuwe media.

Begroting: 

De bijdrage van het  FCP willen we gebruiken voor de volgende posten gebruiken:

1: Film van het werkproces en promotie

2: Social media, techniek,  

3: kostuums en decor

Wij vinden dat de eerste twee punten een wezenlijke bijdrage leveren aan het promoten van het doel en motivatie.

En punt drie maakt de voorstelling representatief.

Locatie(s): 
Wormer De Nieuwe Kerk
kerken en andere gebedshuizen in Amsterdam en Randstad

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 111 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt het project op basis van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Jullie activiteit kan een waardevolle impuls geven aan de zichtbaarheid van ouderen die actief kunst beoefenen. De uitwerking vh creatieve proces is echter wat summier om volledig zicht te krijgen op de artistieke kwaliteit ervan. Jullie hebben daarnaast naar samenwerkingspartners gezocht die de doelen mede kunnen bestendigen. Wel had ik meer willen lezen over de ideeën om het project om termijn voort te zetten en in samenwerking met andere organisaties verder uit te bouwen. Concluderend past het experiment, ondanks de kanttekeningen prima bij de uitgangspunten van Jij maakt het mee. Succes!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Het creëren van dansworkshops met afsluitend een voorstelling voor en met ouderen, vanuit de eigen creativiteit, kracht en mogelijkheden van deze doelgroep, vind ik spannend en interessant. Het ontbreekt op bepaalde punten aan uitwerking, maar door de opbouw van de trajecten ben ik positief over de kwaliteit. Door te werken vanuit cocreatie is in de samenwerking ruimte voor makers en dansers om bij te dragen aan het maakproces. Wanneer jullie visie over en ervaring in het werken op locatie met deze doelgroep zich verder ontwikkelt, kan dit een waardevol effect hebben. Ik ben benieuwd hoe de dansers het project zullen ervaren!

afbeelding van Giovanni Campbell

Fijn om te lezen dat jullie plan al veel meer vorm heeft gekregen. Gaan jullie ook nog op zoek naar andere locaties dan die van het festival?
Daarnaast valt het me op dat jullie aandacht willen besteden aan de architectonische en geschiedkundige elementen van de locaties, maar ik lees nog weinig terug hoe je dat daadwerkelijk gaat verwerken in de voorstellingen. Zouden de medewerkers van de locaties vanuit hun historische expertise een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan het creatieve proces? Hun kennis kan volgens mij een prima verrijking zijn. Hoe zien jullie dit voor je?
afbeelding van Pierik l'Istelle

De geschiedenis van de kerk wordt in 2 scenes verbeeldt, zoals het script/choreografie nu luidt, dit gaat over het thema 'vluchthaven'.

Muziek uit meerdere boxen die elkaar afwisselen.

De organisatie/ contact met locatie, verloopt via Hanneke Kruiver, van het festival, zij wil ook dat de afspraken via haar gaan/blijven lopen, de informatie die we hebben ontvangen is de informatie die over de kerk op hun website staat, dat is wat we nu gebruiken voor de dans.

Het is een beeldende beschrijving, waar we wat mee kunnen. Het nodigt in ieder geval uit tot ruimtelijk bewegen, van de gewone podiumopstelling afgaan in een aantal stukken van de dans.

afbeelding van Pierik l'Istelle

Dag Giovanni,

ja we gaan ook nog op zoek, we hebben al een definitieve afspraak staan om te spelen en dat is met de VU vrije universiteit in Amsterdam tijdens hun lustrum. 10 december, nog even weg, maar dat is prima.

Zij hebben een kapel/gebedsruimte maar ook een theaterzaal, we moeten de ruimtes nog gaan bekijken.

Verder hebben we locaties gekregen via Henk Smits,( dat is in Hoorn) en heb ik contact met het Orgelpark 9 Amsterdam) en de Metaalkathedraal Utrecht.

Met de kerk in Wormer worden dagen gepland om te gaan kijken foto's te gaan maken en op het eind daar ook te repeteren. Dit gaat in overleg met de festivalorganisatie. We hebben een decorontwerp waarin we 'de hemel naar beneden halen'.

afbeelding van Pierik l'Istelle

Hoi Stefanie, we hebben het project ingediend met begroting en alle velden die ingevuld moesten worden. krijgen we daar een bevestiging van?

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Pierik, ik zie de velden aan de linkerkant inderdaad ingevuld. Jullie krijgen daar verder geen bevestiging van.

Je schrijft dat jullie de aansluiting met jongere generaties door dit project bevorderen en gebruik gaan maken van muziek van nu, film en nieuwe media. Hier zou ik graag nog wat meer over lezen, hoe dit concreet eruit gaat zien.

afbeelding van Pierik l'Istelle

hoi, ik beantwoord je vraag nog even verder:

Aphex twin, en Acid Pauli, maken zeer eigentijdse muziek, daar wordt waarschijnlijk de uiteindelijk choreografie op gemaakt.

Bij vorige presentaties is ook gewerkt met moderne componisten.

Dat geeft bij jongeren in het publiek herkenning, maar ook waardering. Die feed-back heb ik al eerder van jongeren mogen ontvangen. We werken ook met jongeren als het gaat om film, een jonge film maker die gewend is dans te filmen, en dat ook professioneel doet bij de Beligische choreograaf Wim van de Keybus, komt in april met mij overleggen, om te kijken wat hij voor ons kan betekenen. Dus muziek en beeld wordt door jongeren geinitieerd en daar zijn we blij mee.

afbeelding van Pierik l'Istelle

Goedemorgen Stefanie!

Dank voor je snelle antwoord!

Ik heb van jullie een mail ontvangen met een deadline van 30 maart, dit is voor de beslisfase. Wij denken dat we nu de documenten hebben aangeleverd, ( begroting) en het project hebben aangevuld om naar die fase te gaan? Klopt onze gedachte hierover?

We wilden ook nog een foto van de locatie sturen, dat bestand overschreed niet de maximale grootte maar werd toch niet geuploaded?

Deze week staat er ook informatie op de Ongoing facebook pagina, twitter en wordt het you-tube kanaal geopend voor het publiek.

De jongeren, In overleg met jongeren, zijn er nu keuzes gemaakt voor componisten, wat ik leuk vind om te merken is dat de oudere dansers in de reguliere les dit ook erg aanspreekt.

afbeelding van Pierik l'Istelle

Hoi Stefanie, we willen gaan invullen en de begroting gaan opsturen

(uploaden) het wachten is op de pagina's die klaar staan op facebook en twitter en het you-tube kanaal, op de site van www.doorhetlintfestival.nl staan nog geen artiesten genoemd. Het is wel zeker dat wij in de kerk dansen. Deze week maken we alles af.

dan zijn we nog op tijd voor de volgende fase.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Bedankt voor je reactie! Op welk festival gaat de voorstelling spelen?

Vergeet je niet je plan aan de linkerkant in de kolommen Projectomschrijving maar ook Onderbouwing van het project, Meerwaarde van de samenwerking  en Achtergrondinformatie aanvrager (verder) in en aan te vullen? Op basis van die informatie wordt namelijk uiteindelijk beoordeeld.

afbeelding van Pierik l'Istelle

'oudjes', die dansen en ontroeren om dat ze 'oud', zijn, daar wilen wij ver van blijven. Als publiek kijk je naar een voorstelling, en ergens of na de voorstelling, kom je er achter dat het dansers zijn die je vader of moeder enz. hadden kunnen zijn.

We willen dat de voorstelling een impuls wordt om het project een structureler karakter te geven.

Pagina's