menu denk mee beslis mee maak mee

Bonaire Vibes

rap en videoclips door lokaal talent

Fundashon Plataforma Kultural
23 oktober 2017 tot 16 december 2017
dans, film, muziek
jongeren
onze website / check facebook
€7.230

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Teaser eindpresentatie Bonaire Vibes

Door Marieke Knol op do 18 jan

Klik op onderstaande link voor de teaser van de eindpresentatie

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Bonaire Vibes

rap en videoclips door lokaal talent

afbeelding van Marieke Knol

Ingediend door:

Marieke Knol

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we nieuwe media creatief inzetten?

Wat ga je doen?: 

Voor jongeren op Bonaire in de leeftijdsgroep 12-18 is er weinig te doen aan betekenisvolle culturele vrijetijdsbesteding. Lokale rolmodellen van Bon Irie gaan jongeren inspireren met hun talent op het gebied van rap en videoclips. In 8 weken tijd gaan de jongeren aan de slag met het schrijven van hun eigen teksten, muziek en beats maken, videoclip samenstellen en editen en alles wat daarbij komt kijken zoals fashion en choreografie.

We willen empowerment van jongeren stimuleren, doordat jongeren een positieve ervaring opdoen en hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Ze leren zich uitdrukken in hun eigen taal: het Papiaments. Het resultaat bestaat uit videoclips door het lokale talent. Op Koninkrijksdag 15 december 2017 krijgen de jongeren een podium bij Hofi Kultural om aan publiek te presenteren waar ze 8 weken aan gewerkt hebben. 

 

Hoe ga je te werk?: 

Door middel van mond-op-mond reclame en flyers gaan we jongeren enthousiast maken en werven voor ons initiatief. (week  39) Mochten hier onvoldoende aanmeldingen uit voortkomen zetten we in week 40 een ‘introductie’ in bij de Scholengemeenschap Bonaire samen met onze samenwerkingspartner ‘Bon Irie’.
15 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar gaan in 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur een eigen ‘rap’ schrijven, beats maken, leren over podiumpresentatie/choreografie en een videoclip maken. Geïnteresseerde jongeren krijgen de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij het editen van de videoclips.
In week 43, op donderdag 26 oktober is de start van het project.
De 15 jongeren worden in leeftijdscategorie onderverdeeld in 3 groepen. Leeftijdscategorieën zijn afhankelijk van de aanmeldingen.
Iedere groep krijgt een coach met expertise op het gebied van rap en performance. De coach begeleid zijn groepje van 5 jongeren door het hele proces heen.
De eerste drie bijeenkomsten worden besteed aan het schrijven van een raptekst op muziek. Daarna gaan de groepen samen met hun coach en een choreograaf aandacht besteden aan podiumpresentatie, houding en choreografie. Vervolgens komt een fashion-expert een les de groepen ondersteunen op het gebied van aankleding en presentatie.
De 6e les wordt besteed aan het samen met de coach bedenken van een videoclip welke in de resterende twee weken worden opgenomen.
Op 15 december; koninkrijksdag, gaan de 3 groepen jongeren optreden bij Hofi Kultural en zal er een korte ‘teaser’ van de videoclips die de jongeren hebben gemaakt te zien zijn.
Na afloop van het project worden de liedjes/videoclips gepromoot via social-media.

Het doel van het project is om jongeren tussen 12 en 18 de kans te geven hun talent voor rap of hiphop te ontwikkelen; iets wat op Bonaire nergens anders kan. We willen de jongeren een podium geven om zichzelf te laten horen. Dit willen we doen door middel van een thema. De raps die de jongeren schrijven gaan over wat ze zien of meemaken in hun buurt op microniveau. Hierin kunnen jongeren hun ideeën, wensen en dromen weerspiegelen en laten horen wat ze bezighoud en wat ze belangrijk vinden.

 

Met wie werk je samen?: 

We werken samen met hiphop-collectief ‘Bon-Irie’. Een groep (jong)volwassenen met inhoudelijke expertise en ervaring voor dit project. Deze groep zal de bijeenkomsten inhoudelijk vormgeven en fungeren tevens als rolmodel voor de jongeren.
Hiernaast willen we via ons eigen netwerk de jongeren via stichting Pop-Unie laten promoten en een verbinding laten maken met Nederland.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

De kracht maar soms ook beperking van Bonaire is kleinschaligheid. Het kan een beperking zijn als er initiatieven worden ontwikkeld voor een specifieke doelgroep omdat het relatief gezien vaak om een kleine groep gaat. Kleinschaligheid vereist creativiteit bij het organiseren en uitvoeren van projecten omdat producten en diensten niet vanzelfsprekend voorhanden zijn.
Tegelijkertijd is de kleinschaligheid ook een kracht; mensen kennen elkaar en helpen elkaar. Netwerken en contacten zijn relatief eenvoudig te leggen omdat contact vaak rechtstreeks en face-to-face is, en vaak niet via tussenpersonen of media. Specifiek voor Bonaire geld dat mond-op-mond reclame/werving een goed inzetbaar middel is.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3 Rap schrijven op muziek 15  
1 Choreografie/podiumpresentatie 15  
1 Fashion/aankleding/presentatie 15  
1 Scriptschrijven voor videoclip 15  
2 Videoclip opnames 15  
1 Optreden/presentatie 15 100

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wat het project bijzonder maakt is het ontstaan van connecties.
Het onderwerp van de teksten van de jongeren staat dicht bij de jongeren zelf en geeft de jongeren de kans om zich uit te drukken in hun eigen taal.
Professionaliseren of ontwikkelen op het gebied van hiphop of rap is op Bonaire (nog) niet mogelijk.
Daarnaast is de doelgroep van jongeren tussen 12 en 18 jaar een kwetsbare doelgroep waarvoor weinig vrijetijdsbesteding beschikbaar is.

 

Begroting: 

De kosten die er gemaakt gaan worden zijn voor organisatiekosten, kosten voor de docenten, het maken van de videoclips, begeleiding van de jongeren, materialen, eindpresentatie en de locatie. Verder maken we wat kantoorkosten. We worden gesteund door Stichting DOEN en hebben een aanvraag lopen bij Kansen voor Kinderen.

Locatie(s): 
Hofi Kultural Bonaire C.N.

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 107 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Deze aanvraag laat zien dat je geen lang betoog nodig hebt om interesse voor een project te wekken en ons te overtuigen van het belang ervan. Jullie beschrijven in duidelijke bewoordingen wat je gaat doen, met wie en hoe, en jullie leggen uit waarom. De publieksstemmen bevestigen onze indruk: jullie publiek wil graag dat dit project doorgang vindt. Ik zie dit project vooral als een mooi startpunt. De resultaten, de raps en de clips, geven de deelnemers de mogelijkheid om zich te presenteren als maker, in levende lijve op een podium of via social media. Dat werkt niet alleen goed voor henzelf, maar inspireert naar verwachting ook anderen. Het zou mooi zijn als het lukt om een verbinding te leggen met jongeren op de andere eilanden of in Nederland. De levendige spoken word scene in Rotterdam of Amsterdam heeft vast interesse in inspiratie van overzee, en andersom geldt wellicht hetzelfde. Dat biedt jullie de gelegenheid om de samenwerking binnen dit project nog wat verder uit te bouwen en zo het effect ervan te vergroten.

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Bonaire Vibes hebben jullie een compact en intensief programma ontwikkeld waarin jongeren zich kunnen laten horen. Er is aandacht voor schrijven, beats, choreografie en het maken van videoclips waardoor de deelnemers met alle aspecten van het makerschap kennismaken. Dit met ondersteuning door diverse coaches, en aandacht voor individuele noden. De samenwerking met Bon Irie sluit niet alleen inhoudelijk aan, maar ook op de belevingswereld van de deelnemers. De samenwerking met Popunie en de verbinding met Nederland komen echter nog beperkt uit de verf. Het aanhaken van een Nederlandse urban-talentonwikkelaar was bijvoorbeeld interessant geweest. Ook met het oog op uitwisseling. Desalniettemin biedt het traject in deze vorm een, naar verwachting, waardevolle ervaring en ontwikkeling voor haar deelnemers waarbij ook het lokale netwerk een rol speelt. Ik ben dan ook benieuwd of hier nog vervolgtrajecten of doorontwikkelingsmogelijkheden uit voort zullen vloeien.

afbeelding van Marieke Knol

We zullen het videomateriaal ook op de facebook pagina delen.

afbeelding van Marieke Knol

beste coach, we proberen videomateriaal te uploaden maar dat lukt niet. Heb je een tip voor ons.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Wellicht is het bestand te groot. Je kunt ook een link doorgeven, dan zoeken we zelf de website wel op.

afbeelding van Marieke Knol

We zijn bezig met het aanvullen van de projectomschrijving samen met onze samenwerkingspartner Bon Irie! Bedankt voor jullie feedback, we gaan zeker ook met social media aan de slag. Een update volgt snel. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Hoe staat het met jullie plannen? Het is wat stil op deze pagina. Wij denken graag mee, maar we verwachten wel actie van jullie kant. Is het jullie duidelijk hoe je de projectomschrijving kunt aanvullen?

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! Ik hoor graag meer over de opzet van dit project. Gaan jullie bijvoorbeeld teams samenstellen op basis van de vaardigheden en interesses van de deelnemers? Of volgen de jongeren eerst een gezamenlijk traject en kiezen ze daarna zelf met wie ze willen samenwerken om hun videoclip te realiseren?

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Marieke, welkom op jij maakt het mee. Laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Fundashon Plataforma Kultural is bekend met het Fonds voor het Cultuurparticipatie met jullie eerdere projecten. Hoe sluit Bonaire Vibes aan bij het experimentele karakter van Jij maakt het mee?

Je vraagt hoe nieuwe media creatief in te zetten. Ik zou beginnen met het aanmaken van accounts op bij jongeren populaire sociale media: http://www.marketingfacts.nl/berichten/nationale-social-media-onderzoek-...

Wat trending is in jouw specifieke doelgroep, naast Instagram en Snapchat? Daar kom je snel genoeg achter als je het aan de 12-18 jarigen vraagt. Bovendien kunnen ze actief mee helpen met het opzetten en levendig maken van deze accounts. Nu hebben jullie alleen Facebook en Youtube, die best een opfrisactie kunnen krijgen. Mijn tip is dus: creëer een levendige online community in aanloop naar Koninkrijksdag.