menu denk mee beslis mee maak mee

Bleekneusjes

Erfgoedlocatie als verhaal en theater

Stichting Mediaridders
1 mei 2017 tot 15 september 2017
erfgoed, letteren, muziek, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Vermoede culturele kraker!

Door Jasmijn Snoijink op di 2 mei

We stonden afgelopen vrijdag in de Volkskrant als tweede genoemd in de lijst van vermoede culturele krakers van Hein Jansen! Dat is natuurlijk al...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Bleekneusjes

Erfgoedlocatie als verhaal en theater

afbeelding van Jasmijn Snoijink

Ingediend door:

Jasmijn Snoijink

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We hebben al een deel van het benodigde budget binnen via het Prins Bernhard cultuurfonds, BNG cultuurfonds, TAQA cultuurfonds en de gemeente Bergen maar zijn nog dringend op zoek naar aanvullende financiering. Alle tips zijn welkom!

Wat ga je doen?: 

Bleekneusjes is een verhaal over diversiteit en gemeenschappelijkheid – over eenzaamheid en bij een groep willen horen. Over heimwee en geborgenheid – herinnering en dromen tussen verleden en toekomst: een locatiedocumentaire.

Najaar 2016 organiseerde Mediaridders een tentoonstelling rondom de voormalige koloniehuizen in Bergen aan Zee. De getoonde foto’s en documenten zorgden voor een stroom van reacties van oud-bleekneusjes en verzorgsters. Deze specifieke vorm van oral history vormt de bron waar we mee aan de slag willen. Bovendien is het dit jaar negentig jaar geleden dat Stichting Bio werd opgericht en vijftig jaar nadat de laatste bleekneusjes uit Bergen aan Zee vertrokken. De koloniehuizen kregen andere functies: vlak na de oorlog kwamen er Indië-repatrianten waaronder de familie van Adriaan van Dis. Later werd een aantal koloniehuizen in gebruik genomen als AZC. De koloniehuizen zijn steeds tijdelijke verblijfplaatsen voor kinderen en volwassenen en boden de bewoners een kortere of langere tijd van respijt. Als die muren eens konden spreken.

Met onze locatiedocumentaire maken we de verhalen van deze bewoners zichtbaar, hoorbaar en voelbaar.

Hoe ga je te werk?: 

Het doel van het project is door samen te werken met mensen en locale organisaties een groeiende locatiedocumentaire maken voor jong en oud die generaties en bevolkingsgroepen via erfgoedlocaties verbindt.   

De tentoonstelling is het startpunt. Het is een groeidocument waar de ervaringen en herinneringen van ons publiek aan worden toegevoegd. De tentoonstelling is aanleiding voor en onderdeel van een theatrale happening waarin we met veel partijen samenwerken: een groep jongeren van Artiance Alkmaar doet onderzoek en duikt in de herinneringen van de bleekneusjes, Adriaan van Dis beschrijft zijn eigen herinneringeren, muzikaal werken we samen met een groep vluchtelingen (oa via het netwerk van Stichting Inova), stagiaires van de toneelschool en een vijftal professionele acteurs vormen een stevige ruggengraat om op een coherente manier alle verhalen bij elkaar te brengen.

Een redactie onder leiding van Adriaan van Dis verzamelt alle verhalen. Oud Werkteatercoryfee Hans man in´t Veld en Koen Jantzen tekenen voor de regie van de voorstelling.

Het stuk en de tentoonstelling vormen onderdeel van een nieuwe kunstvorm die we 'locatiedocumentaire' noemen. Een groeiende verzameling verhalen in tekst, liederen en beeld die een sterke verbinding hebben met de plaats waar die gebracht wordt. Omdat bleekneusjes door heel Nederland werden opgevangen, is de voorstelling en tentoonstelling ook voor andere locaties relevant. Zo spelen we in Arnhem tijdens SonsbeekTheaterAvenue op het terrein van stichting Bio. De enige koloniehuislocatie die nog steeds vanuit de koloniehuisgedachte opereert.

Met wie werk je samen?: 

Voor de locatiedocumentaire werken we vanuit de experimentele maaktraditie die kenmerkend is voor het Werkteater. Daarin wordt hiërarchie in de samenwerking zoveel mogelijk vermeden en wordt van alle individuele deelnemers gevraagd actief bij te dragen aan de vormgeving. Via stichting Inova en Orchestre Partout in Alkmaar zijn we bezig vluchtelingen met ervaring in de podiumkunsten bij het project te betrekken. Als acteurs, muzikanten en verhalenvertellers. Hun persoonlijke verhalen worden ook onderdeel van het theaterstuk. 

Voor het betrekken en begeleiden van de jongeren bij het project werken we samen met Artiance, centrum voor de kunsten in Alkmaar. Hun jongerentheatergroep heeft al kennisgemaakt met de regisseurs en met het materiaal dat in de researchfase verzameld is. In de intensieve workshopfase in mei gaan ze met de professionele acteurs, vluchtelingen, schrijvers en regisseurs met dit materiaal en een basisscript aan de slag. Het uiteindelijke script ontstaat in deze workshopfase, waarbij experiment en improvisatie centraal staan. De voorstelling zal net als de tentoonstelling gedurende de verschillende speelperiodes verder groeien en zich ontwikkelen. Bijzondere verhalen die het publiek via de tentoonstelling met ons deelt, kunnen ook weer onderdeel worden van de voorstelling.  

In de randprogrammering staat samenwerking centraal. Verschillende locale erfgoedorganisaties hebben bijgedragen aan de starttentoonstelling over bleekneusjes en nemen de door het publiek ingebrachte foto's en andere archiefstukken op in hun digitale collecties. Het Museum van Egmond besteedt tijdens de speelperiodes van het stuk aandacht aan de koloniehuizen in de dan lopende tentoonstelling.

De hoofdlocatie van het stuk tijdens Karavaan is Huize Glory, het voormalige Bio Vacantieoord in Bergen aan Zee. Zij bieden tijdens de speelperiode speciale 'bleekneusjes' arrangementen aan en bieden ruimte aan de groeiende tentoonstelling die tijdens de voorstelling telkens weer geopend wordt. Op deze tentoonstelling richten we een verhalentafel in waarop bezoekers met eigen koloniehuisherinneringen hun verhaal in tekst en/of beeld achter kunnen laten. De beelden worden ingescand en opgenomen in de groeiende doorlopende diavoorstelling die onderdeel vormt van de tentoonstelling. De verhalen en beelden worden op de website bleekneusjes.nl gepubliceerd en toegevoegd aan de digitale collecties van erfgoedorganisaties in de regio.

Voor stichting Bio in Arnhem (90 jaar) en Artiance (30 jaar) vormt het project onderdeel van hun jubileumprogrammering. Alle samenwerkingspartners besteden via hun communicatiekanalen aandacht aan het project om een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken. Stichting Bio besteedt in hun jubileum bioscoopreclame aandacht aan de voorstelling.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stichting MediaRidders is in 2007 opgericht. Het doel van de stichting is 'het maken van maatschappelijk betrokken mediaprojecten met een experimenteel en/of innovatief karakter'. Het bestuur van de stichting bestaat uit Marije Meerman (VPRO), Sanne Deurloo (Kennislink) en Eefje Blankevoort (Prospektor).

Het mediariddercollectief bestaat uit journalisten en mediamakers die vanuit hun eigen specialismen de wereld elke dag met nieuwe ogen bekijken. Op zoek naar het onverwachte, onbedachte en ongekende verhaal. Om dat vast te leggen in beeld, tekst en geluid. Het collectief voert voor de stichting meerdere projecten uit. Zoals het project 'Citizens of nowhere' waarbij de onzichtbare wereld van staatlozen onderzocht wordt en persoonlijke verhalen van staatlozen verzameld worden. Het journalistieke stripboek 'De kraker, de agent, de jurist en de stad' (Uitgeverij Oog en Blik | De Bezige Bij, 2014), waarbij drie journalisten gekoppeld aan drie tekenaars drie verschillende perspectieven op de recente kraakgeschiedenis uitwerkten. En het internationale platform 'Drawing the times' voor getekende journalistiek. 

In al onze projecten zoeken we naar nieuwe manieren om journalistieke inhoud te verzamelen en over het voetlicht te brengen. Het project Bleekneusjes past daar heel goed bij. We gebruiken de groeiende tentoonstelling als journalistiek onderzoeksmiddel en de erfgoedlocaties, het theater en onze website als media.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
15 Theaterworkshops jongeren 25  
15 Theaterworkshops vluchtelingen 25  
32 Voorstellingen (inclusief aangevulde tentoonstelling)  40 4.800
  Groeitentoonstelling   4.800
       

eerste speelperiode Karavaan: 25-05-2017 - 05-06-2017
tweede speelperiode FestivalDerAa: 07-07-2017 - 09-07-2017
derde speelperiode Arnhem: 17-08-2017 - 20-08-2017
vierde speelperiode Monumentendag: 08-09-2017 - 15-09-2017

In 2018 wil Mediaridders het project naar Oerol brengen. Maar dat valt buiten de begroting voor 2017. Daarvoor willen we ondermeer een reprise-aanvraag doen bij het FPK. We spelen dan 18 voorstellingen met een publiekscapaciteit van 3.600.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Op drie manieren is ons project vernieuwend:

1. Voor Mediaridders is het een eerste project waarin we een groeitentoonstelling samenstellen als journalistiek onderzoeksmiddel en theater gebruiken om een journalistiek verhaal te brengen. Dat past heel goed in de traditie van het Werkteater, dat (wereld)beroemd werd met producties op basis van research in de praktijk. Zoals de voorstellingen over kanker: ‘Als de Dood’ en ‘Je moet er mee leven’ waaruit later de film ‘Opname’ is ontstaan. Hans Man in ’t Veld was mede-oprichter van het Werkteatercollectief.

2. Het komt vaker voor dat er in professionele theaterproducties jongeren of kinderen nodig zijn. Dat is meestal niet eenvoudig. Tegelijkertijd kunnen centra die zich richten op kunstbeoefening in de vrije tijd prima dergelijke samenwerkingen faciliteren. Met dit project willen we een duidelijke aanpak ontwikkelen voor dit soort samenwerkingen. Dit doen we niet alleen samen met Artiance, centrum voor de kunsten in Alkmaar. Maar ook met Karavaan, dat jaarlijks een succesvol festival in de regio produceert. Deze samenwerking dient als voorbeeld voor toekomstige Karavaanfestivals en wordt als onderdeel van de evaluatie gepubliceerd op bleekneusjes.nl.

3. Door verhalen te verwerken van voormalige bleekneusjes (meestal niet met theater opgegroeid) en vluchtelingen, betrekken we gelijk ook nieuwe doelgroepen bij ons project.

Begroting: 

Voor onze locatiedocumentaire vragen we 15.000 euro aan bij FCP. Deze bijdrage is nodig voor:

-het betrekken van de kinderen, jongeren en vluchtelingen bij het theateronderdeel van het project;
-voor het aangaan van een nieuw samenwerkinsgverband tussen theaterfestival Karavaan en Artiance Centrum voor de Kunsten om kinderen, jongeren en vluchtelingen bij (semi)professionele voorstellingen te kunnen betrekken en het uitwerken van deze samenwerking in de evaluatie van het project;
-voor het mogelijk maken van de randprogrammering (groeiende tentoonstelling als onderdeel van de voorstelling en verhalentafel).

In onze eigen begroting hebben we in de rechterkolom aangegeven welk deel van de kosten aan de participatieactiviteiten wordt uitgegeven. Op de modelbegroting hebben we op jullie verzoek alleen de partcipatiekosten vermeld. 

De volgende instellingen hebben een bijdrage aan het project toegezegd:
Prins Bernhard Cultuurfonds
BNG cultuurfonds
TAQA cultuurfonds
Gemeente Bergen (NH)

Locatie(s): 
Elzenlaan 1, Bergen aan Zee
Wekeromseweg 8, Arnhem
Schipborg

Uitslag Beslis mee

FCP47
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 139 gestemd
totaal97
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Bleekneusjes begeven jullie je op het snijvlak van erfgoed, theater en journalistiek en haken hiermee aan op actuele thematiek. De aanpak is participatief voor alle betrokkenen. Jullie hanteren hierbij een eigen, originele werkvorm: de locatiedocumentaire. Een benaming waaruit zowel de inhoud als de ambitie van het project spreekt. Jullie partners zijn veelvuldig met elk een intrinsieke expertise en bewezen ervaring. Doel is bovendien om samen te verkennen en te experimenteren. De impact op de deelnemers en organisaties is naar verwachting dan ook hoog. Het voornemen om jullie aanpak voor het betrekken van jongeren vervolgens met het veld te delen draagt hier eveneens aan bij. Ik ben dan ook benieuwd naar de wijze waarop jullie dit gaan doen. De geplande tournee voorziet in ieder geval in een potentieel groot bereik, zowel fysiek als inhoudelijk.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Bleekneusje heeft een aansprekend thema en dito locaties, die direct mijn verbeelding prikkelen en raken aan actuele onderwerpen in onze samenleving. Het project verbindt periodes in de geschiedenis en haalt verhalen en herinneringen op die anders mogelijk onzichtbaar waren gebleven. Hiervoor gebruiken jullie de in populariteit groeiende en voor dit project geschikte methode van oral history. Dit alles krijgt haar beslag in een tentoonstelling en een daaruit voortvloeiende theatervoorstelling, met een diverse groep mensen die elkaar hierin kunnen ontmoeten, voeden, bevragen en inspireren. De Werkteater werkwijze past hier ook goed bij. Ik ga ervan uit dat zowel het maken/uitvoeren als bezoeken van de tentoonstelling en voorstelling een bijzondere ervaring oplevert. De tournee langs festivals zorgt bovendien voor een breed bereik. Kortom, zowel inhoudelijk en thematisch als in opzet en aanpak een gelaagd en hopelijk ook geslaagd project.

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Jasmijn, nog één laatste vraag. Ik lees dat jullie de uitkomsten van de voorbeeldsamenwerking met Artiance op de site van Bleekneusjes willen zetten. Kun je wat meer vertellen over de vorm waaraan je dit wilt doen? En hoe je deze vervolgens wilt gaan delen met andere instellingen?

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Jasmijn, spannend dat de kaartverkoop is begonnen. Ik zie dat je druk aan de slag bent geweest met het projectplan in de linkerkolom. Je verhaal is echter nog sterk gericht op de productie Bleekneusjes en minder op de onderdelen waarvoor je aanvraagt. Ik lees graag meer over de wijze waarop jullie kinderen, jongeren en vluchtelingen willen betrekken bij het project. Hoe doen jullie dit, wat voor traject doorlopen zij en welke rol vervult stichting Inova hierbij? Ook begrijp ik dat jullie i.s.m. met de Karavaan en Artiance deze ervaringen tot voorbeeld voor de sector willen maken. Wat willen jullie hierbij onderzoeken en hoe plus met wie willen jullie dit gaan delen? Ik begrijp dat het ontwikkelen van de randprogrammering nu ook onderdeel van de aanvraag is. Dus zou je meer over de rol van het publiek hierin kunnen vertellen? Cultuurparticipatie staat immers centraal binnen JMHM. Check ook goed of al deze activiteiten pas van start gaan op of na 1 mei, anders zijn enkele activiteiten misschien niet subsidiabel. Vergeet ook niet om je startdatum aan te passen, deze staat nog steeds op 25 mei. Misschien zou je de modelbegroting ook alleen kunnen gebruiken voor de activiteiten waarvoor je bij ons aanvraagt. Dat geeft ons een meer helder beeld. Check tot slot goed of belangrijke antwoorden uit de chatsessie ook in het projectplan staan verwerkt. Wij baseren ons eindoordeel uiteindelijk op alle informatie in de linkerkolom.

afbeelding van Jasmijn Snoijink

Dag Anne,

Dank weer voor de feeback! We hebben de vragen opnieuw zo goed mogelijk proberen te beantwoorden in de beschikbare ruimte op het formulier. De voorbeeldsamenwerking met Karavaan en Artiance wordt onderdeel van de evaluatie die we uiteindelijk ook op onze website bleekneusjes.nl beschikbaar zullen maken. De modelbegroting bevat nu zoals gevraagd alleen de kosten die gemoeid zijn bij de participatie-activiteiten. Waarbij wel gezegd moet worden dat zonder het 'professionele' deel van het project de participatie-activiteiten ook niet mogelijk zijn. Een relatie die overigens wederkerig is, want zonder de participatie-activiteiten is ook het 'professionele' deel van de locatiedocumentaire niet te realiseren. Ik hoop dat we hiermee de vragen zo goed mogelijk beantwoord hebben. Ik dien de aanvraag nu graag in voor de beslis-mee fase en hoop dat het project voldoende aansluit bij de richtlijnen van het fonds om naar deze fase doorgezet te worden.

Met vriendelijke groet,
Jasmijn Snoijink 

afbeelding van Jasmijn Snoijink

Hoi Anne en Nanette,

Heel veel dank voor jullie feedback tot nu toe! We hebben er ook nog anderen uit het veld naar laten kijken. Rob Bangert bijvoorbeeld van Artiance en Hilde van Beek van Karavaan. En nog vele anderen. We hebben jullie en hun feedback zo goed mogelijk in de aanvraag proberen te verwerken. Vandaag is een bijzondere dag: de voorstelling is in de voorverkoop gegaan bij Karavaan. Vreselijk spannend dus, want een deel van de financiering moet nog rondkomen. Graag zou ik dit weekend een mail versturen naar onze achterban met de aankondiging van de kaartverkoop en liefst ook gelijk de link van de beslis mee fase. Maar misschien is de aanvraag nog niet helder of volledig genoeg? Ik lees het graag als jullie nog tips hebben. We besteden er met liefde nog een middag aan om het zo goed mogelijk te krijgen. Maar het zou natuurlijk wel heel mooi zijn als we de aanvraag dit weekend al zouden kunnen verspreiden onder alle partners in dit project. 

Hartelijke groet,
Jasmijn

afbeelding van Nanette Elfring

Hoi Jasmijn, Ik zal ook de komende weken meekijken over jullie schouder naar dit  Inhoudelijk aantrekkelijke en inspirerende project.Zoals Anne mis ik op dit moment de helderheid betreffende de financierings- vs inkomsten mix. Graag alleen heel helder vermelden waar de financiering voor nodig is en welke inkomsten ertegen over staan. Randprogramering, pilot, nevenactiviteiten die niet meelopen in de financiering graag eruit laten. Verder kom ik een verschil tegen bij de kosten voor staigaire acteurs van €3500 tegenover €900. Is dit bewust of berust dit op een vergissing en komt daarmee de begroting er anders uit te zien?Verder geef je aan dat jullie in Mei starten met de repetitie maar ik lees ook dat de Karavaan  al start op 25 Mei start. Is ditv realistisch? 

afbeelding van Jasmijn Snoijink

Dag Nanette, scherp van die € 3.500 euro! Was inderdaad een fout in het kopieren, en maakt voor het totaalbedrag niet uit. Ik heb het inmiddels aangepast. Ik heb nu ook in de begroting aangegeven welk deel participatiekosten betreft (dus kosten die gemoeid zijn bij de doelen die ik in de aanvraag bij jullie beschrijf) en ik heb de kosten toegelicht in het online formulier. Met een dergelijke samenwerking is het lastig een format voor de begroting te vinden dat recht doet aan alle vragen. De regie is natuurlijk gericht op een zo geïntegreerd mogelijk project. Een deel richt zich dan op het betrekken van de vrijetijdskunstenaars, een deel op de professionals en een deel op de samenwerking als geheel. En dat geldt natuurlijk voor nog veel meer posten op de begroting. 

afbeelding van Jasmijn Snoijink

Wat betreft je vraag over de planning. Zoals je ziet zijn we al langer met dit project bezig. Dat betekent dat alle voorbereidingen eind april getroffen zijn en we vol aan de slag kunnen. Het deel waar we bij FCP aanvraag voor doen, gaat niet eerder in dan de twaalf weken na indiening van deze aanvraag bij het fonds. 

Hartelijke groet!
Jasmijn

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Jasmijn, onder het kopje bereik staat als activiteit o.a. de tentoonstelling van afgelopen herfst. Alleen komende activiteiten zijn subsidiabel. Ook de workshops staan genoemd als activiteit, maar in de chat lees ik dat deze geen onderdeel zijn van de aanvraag. Ik begrijp nu dat je een pilot wil starten ter samenwerking tussen culturele instellingen. Dat blijkt echter nog onvoldoende uit het plan en de activiteiten. Bovendien krijg ik het idee dat de workshops hier juist wel bij horen. Ik raad je dan ook aan om de plannen voor jullie pilot verder uit te werken, toe te lichten wat hier wel en niet bij hoort en met wie jullie de opbrengsten gaan delen en in welke vorm. Jullie begroting is nu ook gericht op de uitvoering i.p.v. op het voortraject inclusief pilot.

afbeelding van Jasmijn Snoijink

Dank weer voor de feedback! Workshops aan kinderen, jongeren en vluchtelingen maken zeker onderdeel uit van de aanvraag (zie ook de begroting) maar de kennismaking tussen Hans, Koen en hun pupillen in de verkennende workshops niet. De theaterworkshops die de opmaat vormen voor de voorstelling gaan gelijktijdig met de repetitieperiode van de acteurs van start. Goede suggestie om in de begroting duidelijk te maken waar we de bijdrage van Cultuurparticipatie aan zouden willen besteden. Ook de pilot zullen we beter in de aanvraag verwerken. Vraagje: is toevallig al duidelijk wanneer de coach uit het veld naar de aanvraag kan kijken voor feedback? Onze achterban staat te popelen voor de beslis mee fase namelijk ;-)

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Jasmijn, welkom op Jij Maakt Het Mee! De komende weken denk ik graag met je mee om de plannen verder aan te scherpen. De dialoog die je schetst intrigeert. Uit het plan begrijp ik dat dit een locatietheaterproject is in Bergen aan Zee, maar tegelijkertijd lees ik over festivals en andere podia. Kun je dit toelichten? Ook lees ik dat jullie al met verschillende lokale erfgoedpartijen hebben samengewerkt. Wat is hun rol in dit project, en wat behelst de genoemde randprogrammering? Klopt het trouwens dat jullie al zijn begonnen met de voorbereidende workshops? Een project op JMHM kan namelijk op z’n vroegst 12 weken na de start op het platform beginnen. 

afbeelding van Jasmijn Snoijink

Dag Anne, Nog een vraagje. Wil je dat ik de informatie die ik in de antwoorden geef, ook explicieter verwerk in de aanvraag zelf? Dank weer voor je reactie!
Goeie groet,
Jasmijn

afbeelding van Jasmijn Snoijink

We ontwikkelen het stuk in Bergen aan Zee. Omdat het onderwerp en de thematiek het locale karakter overstijgen, willen we het ook op andere locaties brengen. Er stonden door heel Nederland wel 87 koloniehuizen. Het hele jaar door werden daar bleekneusjes opgevangen. Er zijn bijzonder veel mensen met een koloniehuisverleden. Ook vluchtelingen worden door heel Nederland opgevangen. Het stuk is daarom voor alle regio's binnen Nederland relevant. We zoeken wel steeds passende locaties op. Zo spelen we in Arnhem op het terrein van stichting Bio. De enige koloniehuislocatie die nog steeds vanuit de koloniehuisgedachte opereert. Zij het dat ze geen klassieke bleekneusjes meer opvangen, maar een vakantiemogelijkheid bieden aan gezinnen met meervoudig gehandicapte kinderen.

afbeelding van Jasmijn Snoijink

De randprogrammering voor het stuk is afgelopen herfst van start gegaan. We hebben samen met erfgoedinstellingen uit de regio (Museum van Egmond, Regionaal Archief Alkmaar, Sterkenhuis Kranenburgh Bergen, Historische vereniging Bergen, Historische vereniging Egmond) een kleine tentoonstelling over bleekneusjes samengesteld op locatie in Bergen aan Zee. We hoopten hiermee oud-bleekneusjes en kinderverzorgsters te trekken die hun herinneringen in woord en beeld met ons wilden delen. Dat was een groot succes! We hebben ruim honderd oud bleekneusjes en kinderverzorgsters gesproken en meer dan 650 archiefstukken ingescand. Het gescande materiaal wordt opgenomen in de digitale archieven van de betrokken erfgoedinstellingen en de verhalen verwerken we in het scenario van het stuk. 

Pagina's