menu denk mee beslis mee maak mee

Blauw Tilburg

Een sociaal activerend project voor en door...

Blauw Tilburg
1 december 2015 tot 31 maart 2016
beeldend 3D, crafts, fotografie, tekenen en schilderen
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Sfeerimpressie activiteiten Blauw Tilburg/ Oud-Noord

Door Saskia Dellevoet op do 21 apr
lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Blauw Tilburg

Een sociaal activerend project voor en door Tilburgers

afbeelding van Saskia Dellevoet

Ingediend door:

Saskia Dellevoet

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we Tilburg zo actief mogelijk bij dit project betrekken?

Wat ga je doen?: 

Dit project combineert geschiedenis en sociale innovatie met beeldende kunst. Ruim 100 jaar geleden had Tilburg 35 waterstromen. Die zijn allemaal verdwenen. Diverse organisaties waaronder de European Social Innovation Week, Incubate en Levend Water werken samen om Tilburgers creatief kennis te laten maken met deze vergeten geschiedenis.

We starten rond december. Doel: het opzetten van 3 grote kunstwerken van blauw textiel, op locaties waar vroeger het water door Tilburg stroomde. De kunstwerken maken we zoveel mogelijk van restmaterialen. Ieder kunstwerk wordt bedacht, ontworpen en opgebouwd door lokale bewoners. We maken niet een project vóór Tilburg, maar een project met Tilburg(ers) en haar bezoekers. Zij treden niet enkel op als toeschouwers, maar zijn actief onderdeel van het project. Daarom betrekken we hen er vanaf het eerste moment bij: samen bedenken, samen maken, samen vieren en samen doorgeven. De focus ligt op mensen (0-100 jaar) met een liefde voor water, textiel en/of beeldende kunst. We bereiken hen via het netwerk van de eerdergenoemde organisaties en door samenwerking met buurthuizen en andere sociale initiatieven in Tilburg. Het project duurt 4 maanden.

Wat is activatie?

Hoe ga je te werk?: 

Tilburg staat bekend als textielstad. De kleur blauw verwijst naar de ‘blauwsloten’ die het door vervuiling blauw gekleurde water van de textielindustrie afvoerden. Met ‘Blauw Tilburg’ willen we die geschiedenis van de stad vandaag de dag weer zichtbaar maken. Zowel letterlijk (door de routes van de oude waterstromen te volgen) als figuurlijk (door te laten zien dat je van blauw afval, zowel textiel als andere materialen,ook iets heel moois kunt maken). Op 3 locaties waar ooit water heeft gestroomd zullen 3 totaal verschillende kunstwerken worden gerealiseerd. Voor ieder kunstwerk wordt samen met een kunstenaar een kader gecreëerd (frame),de creatieve invulling ervan ligt bij de Tilburgers. Eén kunstwerk zal op het Textielplein worden geplaatst, waarnaast honderd jaar geleden een blauwsloot stroomde. Bejaarde wijkbewoners kunnen hier nog steeds over vertellen. Om de link tussen vroeger en nu zichtbaar te maken vragen we een wijkbewoner van nul jaar (baby), een wijkbewoner van één jaar, etc. tot en met een wijkbewoner van 100 jaar om een lap stof te bewerken (dit kan eenvoudig, bijvoorbeeld door een handafdruk, maar alles is mogelijk). Een professionele kunstenaar zal een ontwerp maken waarin al deze lappen worden verwerkt. Om tot een goed idee te komen laat hij zich inspireren door verhalen, tekeningen etc. van wijkbewoners. Als het ontwerp is goedgekeurd zal het kunstwerk worden gemaakt met hulp van zo veel mogelijk Tilburgers. De materialen die hiervoor worden gebruikt zijn (waar mogelijk) afvalmaterialen van de textielindustrie of stukken blauwe stof die mensen thuis nog hebben liggen (zoals een oude spijkerbroek). Die worden verzameld tijdens een inzamelingsactie. Ieder kunstwerk zal feestelijk worden ‘geopend’, de 1e in januari,de 2e in februari en de 3e in maart (tijdens het een textielevenement van het textielmuseum en het stadsmuseum). De kunstwerken worden in de openbare ruimte geplaatst en zullen gemiddeld 3 maanden zichtbaar blijven.

Met wie werk je samen?: 

INITIATIEFGROEP TEXTIELPLEIN TILBUG (o.a. Rian v. Gompel;  Angela v.d. Kloof) uit reacties bleek dat wijkbewoners graag mee doen. Eén van onze kunstwerken plaatsen we samen met hen op het textielplein. EUROPEAN SOCIAL INNOVATION WEEK (ESIW) (Mirjam Smulders) gevestigd in de Spoorzone, waar vroeger een blauwstroom heeft gestroomd. Potentiële locatie voor 1 van onze kunstwerken. ESIW heeft een groot netwerk van creatieve ondernemers, een deel heeft al enthousiast met ons meegedacht. INCUBATE (Miriam van Ommeren), pionier op het gebied van nieuwe, experimentele kunstprojecten met een groot netwerk van kunstenaars en kunstliefhebbers, veel ervaring met grootschalige participatieprojecten en een groot bereik via social media. Al deze resources zetten ze in om ons te helpen. STADSMUSEUM / TEXTIELMUSEUM (Geja Olijnsma, Petra Robben) Beide musea hebben een grote bibliotheek vol Tilburgse geschiedenis (ook blauwsloten). Blauw Tilburg wordt onderdeel van hun grotere project rond textiel in maart 2016 (nog niet gepubliceerd) met duizenden toeschouwers. PROJECTGROEP LEVEND WATER (Lucy Bathgate) netwerk van ±100 Tilburgse waterliefhebbers, o.a. gericht op meer aandacht voor de oorspronkelijke waterstromen in Tilburg. Zij zullen hun kennis en passie inzetten om ons te helpen. WATERSCHAP DE DOMMEL (Istvan Koller) Blauw Tilburg sluit perfect aan bij een belangrijk thema binnen het waterschap: “te veel water en te weinig water”. Onze 1e samenwerking was de pitch tijdens ESIW15. Meer samenwerking volgt. KUNSTENAARS (o.a. Ro-Nalt Schrauwen, Marjo Dirks). Met ervaren  kunstenaars garanderen we artistieke kwaliteit. Zij focussen op het verwerken van ideeën in een kunstobject waaraan velen een bijdrage kunnen leveren, zowel in materiaal (stukken stof van thuis) als in vorm (samen het kunstwerk maken) en inhoud (persoonlijke verhalen). MATERIALEN: Atelier Uit (n) iets, de Stofwolluk, PortAgora e.a. BEREIK DOELGROEPEN: div. bejaardentehuizen, scholen, BSO’s, zorgateliers

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het liefst laten we deze aanvraag via een van de partners verlopen (Incubate/ ESIW). Dit scheelt tijd en kosten (oprichten stichting). Op dit moment is het onzeker of dat mogelijk is. Mocht het niet lukken dan richten we bij voldoende sterren een eigen stichting op (of een andere rechtsvorm) en nemen we de kosten in de begroting op. 

Wij zijn enthousiast, energiek en inspirerend en voeren goede community Art projecten uit op productie, communicatie, artistieke inhoud. Suzanne studeerde o.a. Kunst en Cultuurwetenschappen en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten; Saskia studeerde Nederlands en Taal en cultuurwetenschappen. Strategie: video Activatie. Via enthousiasmerende dialoog komen nieuwe verbanden boven water. Zo ontstaat een frame dat iedereen die meedoet op eigen wijze invult. (intrinsieke motivatie). 

VB duoProjecten (o.a.) LULLABY (Luke Jerram) i.o.v. Incubate: productie; (digitale) community; gesprekken o.a. met Art-fact;  Contour de Twern; SBO Noorderlicht,  Reeshofcollege, 13Volt, Amarant, individuele ondernemers (o.a. fietsenmakers); PR in 7 wijken; artistieke waarborging; logistiek; vrijwilligers, community.

TEXTIELPLEIN DOEPLEIN (wijkproject) Saskia: coördinatie communicatie en productie; Suzanne: ondersteuning proces dag Nieuwe partners: Gemeente Tilburg, Inspiratiecafé Oud-Noord, Wonen-Breburg, De Stofwolluk; facilitator: TextielMuseum, community

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 pitch tijdens EISW, netwerken, draagvlak vinden 20 0
3 lessen op lokale basisscholen, kinderen denken mee over ontwerp en leren over geschiedenis v/d blauwsloten 150 0
40 individuele gesprekken van projectleiding met enthousiaste meedenkers om ideeën te verzamelen & netwerk te bouwen. (partners, wijkbewoners, scholen, buurthuizen, naaiateliers, bejaardentehuizen, etc. maar ook bij mensen thuis op de thee)  150 0
3 kleinschalige evenementen om verhalen & ideeën te verzamelen (b.v. in buurthuizen, of in combinatie met bestaande andere activiteiten)  150 300
6 gesprekken met kunstenaars, m.b.t. het te ontwerpen 'frame' voor een kunstwerk (2 gesprekken per kunstenaar) 6 0
3 kleinschalige evenementen om ontwerp voor het kunstwerk te delen met publiek 150 300
1 groepsactie om materialen te verzamelen (30 deelnemers verzamelen in één dag zo veel mogelijk mooie materialen door bij zo veel mogelijk mensen te vragen of ze 'nog iets hebben liggen')  30 1000
3 (optioneel) kunstenaars passen ontwerp aan n.a.v. reacties 3 0
3 periode van 2 à 4 weken waarin een kunstwerk wordt gebouwd samen met doelgroep (in werkruimte, of mensen maken thuis een deel van het werk, b.v.één mooie lap) 300 0
3 controle v/d veiligheid & stevigheid en het bevesigen/plaatsen van het kunstwerk op locatie (experts, geholpen door vrijwilligers)  40 0
2 ‘reguliere’ feestelijke openingen kunstwerk (1 & 2) 0 400
2 bezoekers/voorbijgangers bekijken kunstwerken (1 & 2)  0 8000
1 opening 3e kunstwerk / afsluiting project / start textielevenement 0 1000
1 onderdeel textielevenement (bezoekers volgen route langs o.a. onze kunstwerken)  0 10000
3 onderhouden v/d kunstwerken (buurtbewoners controleren regelmatig staat v/h kunstwerk, gedurende 3 mnd)  10 0
3 evaluatiegesprekken 10 0

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De organisaties die samen Blauw Tilburg realiseren werkten niet eerder op deze wijze samen. Incubate en ESIW zijn innovatieve organisaties die continue op zoek naar nieuwe manieren om Tilburgers actief te betrekken. Door te kiezen voor het historische thema ‘blauwstromen’ wordt de link gelegd met organisaties die zich richten op historie, textiel en water. Voor alle partijen opent dit deuren naar nieuwe doelgroepen en biedt het een nieuwe kijk op de manier waarop gewerkt wordt. Door de brug te slaan naar kunst kunnen we dit thema combineren met de creativiteit van honderden Tilburgers. Zij leren niet alleen over de unieke Tilburgse geschiedenis, maar maken ook kennis met elkaar, delen verhalen en werken samen toe naar een mooi resultaat dat voor hen en vele anderen nog maanden zichtbaar blijft. Tegelijkertijd inspireren we toeschouwers om te kijken naar mogelijkheden om weer levend water door Tilburg te laten stromen. De projectleiders hebben ruime ervaring in het organiseren van projecten en evenementen waarbij actieve participatie de rode draad is. Dit project is voor hen speciaal omdat het mensen met verschillende interesses (geschiedenis, textiel, water, beeldende kunst) bij elkaar brengt.  Enthousiaste, creatieve Tilburgers samen laten werken met kunstenaars en technici verruimt blikken en geeft nieuwe mogelijkheden. Met de kunstwerken die daaruit ontstaan zetten we het verleden in de spotlight en leggen we tegelijkertijd lijnen naar de toekomst.

Begroting: 

Het bedrag dat nodig is voor dit project zal worden uitgegeven aan het ontwerpen en bouwen van de kunstwerken, projectleiding, marketing en documentatie. De subsidie van het FCP zal worden gebruikt voor de projectleiding (gedeeltelijk) en het bouwen van de kunstwerken.
De kosten die zijn gerekend voor materialen, betreffen materialen die niet tweedehands/kosteloos verkrijgbaar zijn, maar wel noodzakelijk voor het ontwerp (bijvoorbeeld bevestigingsmaterialen). De kosten voor techniek zullen voornamelijk worden uitgegeven aan vakmensen die ervoor zorgen dat de kunstwerken veilig zijn en stevig genoeg om gedurende 3 maanden zichtbaar te blijven.
Een groot deel van de kosten zal worden gedekt door onze partners. Daarnaast financieren we het project met subsidiegelden van de Rabobank en crowdfunding.

Locatie(s): 
1. Textielplein, Tilburg
2. Spoorzone, Tilburg
3. nog nader te bepalen locatie in Tilburg, waar vroeger een blauwsloot heeft gestroomd

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 95 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt het project op de criteria: kwaliteit, samenwerking en effect. Door Tilburgers te activeren om zowel in de ontwikkel- als uitvoeringsfase van het project deel te nemen, wordt op een doordachte manier gewerkt aan draagvlak, betrokkenheid en gemeenschapsgevoel. Dit bleek al tijdens de Denk mee-fase. De thematische verbinding met de stadsgeschiedenis draagt hieraan bij en door de aard en locaties van de kunstwerken wordt bovendien de zichtbaarheid vergroot. Ik heb dan ook voldoende vertrouwen in de kwaliteit en impact van dit project. Tegelijkertijd stimuleert dit project de onderlinge uitwisseling tussen organisaties onderling en organisaties en bewoners. Wat mij betreft kleurt heel Tilburg blauw!

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het project heeft een interessante combi van geschiedenis met beeldende kunst. Het belooft een kunstproject mét Tilburgers van alle leeftijden te worden. Wel lijkt het aandeel van de participanten in de kunstwerken wat gering. Ze leveren vooral verhalen en ideeën voor de kunstwerken aan. Daarnaast een bewerkte lap stof dat onderdeel van het kunstwerk wordt. Een professionele kunstenaar zal echter het ontwerp maken waarin al die lappen verwerkt worden. Ik mis echter wat er concreet met de aangeleverde verhalen gaat gebeuren. Hoe worden die zichtbaar? Er zijn relevante samenwerkingspartners. Het zijn er veel, wat vragen over de regie oproept. Jullie lijken de nodige ervaring te hebben met dit soort projecten, wat vertrouwen geeft. 

afbeelding van vensters

Hoi Saskia,

 

ik doe graag mee. Wanneer worden de koppen bij elkaar gestoken om duidelijkheid te krijgen wat precies de bedoeling is?

afbeelding van Saskia Dellevoet

Dag 'vensters' Wie ben je? Dat kan ik in je profiel niet zien. We zitten nu in de wacht voor de beslisfase van FCP ... zodra we meer weten lees je het in elk geval hier en op Facebook.

afbeelding van Miriam van Ommeren

Blauw Tilburg is een mooi, laagdrempelig project dat geschiedenis, erfgoed en creativiteit combineert. Hoe meer mensen, Tilburgers en anderen, hieraan bijdragen, hoe beter het wordt! 

afbeelding van Saskia Dellevoet

Dank je Miriam. we hopen op een grote actieve community!

afbeelding van Saskia Dellevoet

... het late invullen van gegevens over de aanvrager is vrij laat omdat het maar niet lukte contact te krijgen met de partners door wie we gevraagd zijn Blauw Tilburg op te pikken. Zij zitten nog met de nasleep van Incubatefestival en de ESIW en hebben daarom nog niet helder of we Blauw Tilburg via hen kunnen aanvragen. We hopen dat het oké is dat we - mocht het niet lukken- we bij voldoende stemmen een stichting in wording zijn. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Dag Saskia,

Het einde van de Denk mee-fase nadert dus ik wil je aanraden om de uitwerking die je nog wil geven woorden te geven aan de linkerzijde. Ook het uploaden van jullie begroting is daarbij van belang. Het is tijd om de puntjes op de i te gaan zetten.

Verder zou ik graag nog iets meer te weten komen over de concrete activiteiten die gaan plaatsvinden met de bewoners om tot de kunstwerken te komen; het daadwerkelijke participatieproces dus. Mocht je in de knoop komen met het aantal tekens, dan zou je hiervoor één van de drie kunstwerken als voorbeeld kunnen nemen en het ontwikkel- en maakproces van dit kunstwerk uitgebreider kunnen beschrijven.

afbeelding van Saskia Dellevoet

Dag Stefanie, Bedankt voor de reminder. Morgen hebben Suzanne en ik ingepland om deze laatste puntjes op de i te zetten en het daarna z.s.m. te publiceren. Groet Saskia

afbeelding van Stefanie Weijsters

Ik zie dat jullie nog volop aan de slag zijn gegaan met jullie projectomschrijving. Als jullie denken klaar te zijn voor de Beslis mee-fase, kan je hiertoe zelf een verzoek indienen via Bewerken - Beslis mee.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Uiterlijk morgen dien je dit verzoek in te dienen; vandaag kan natuurlijk ook.

afbeelding van Saskia Dellevoet

Ja, ben bezig met laatste onderdeel 'over de aanvrager' en ik dien het uiterlijk morgen in. Dank!

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Saskia, de blauwe draad loopt al mooi door het projectplan. Om meer mensen actief te betrekken via social media kan je ook gebruik maken van de community ‘Je bent een echte Tilburger als’ met 11.500 leden op Facebook. http://on.fb.me/1L1eoPJ

Zelf heb ik dergelijke community arts projecten in Noord-Holland ontwikkeld en uitgevoerd, zoals een theaterspektakel in waterberging Schagerbrug in de gemeente Schagen. Het persoonlijk contact met bewoners aangaan en onderhouden is en blijft de cruciale slaagfactor in dit soort sociaal artistieke projecten. Hoe bouw en onderhoud je met Blauw Tilburg het netwerk in de buurten?

afbeelding van Saskia Dellevoet

Dag Daniëlle, dank je. We werken nog aan het verwoorden van samenwerkingspartners, het belang van het project. Goede tip die groep! Ondertussen ook in diverse groepen op LinkedIn geprobeerd reactie los te krijgen maar dat schiet vooralsnog niet erg op. Het Textielplein heeft al een actief netwerk. Dat onderhouden we met z'n allen door diverse kleine en grotere (in)formele activiteiten met elkaar te doen. Van koffie drinken tot zwerfie-acties en een actieve DOEdag. Het netwerken in deze fase voor andere potentiële locaties met actieve netwerken gaat eigenlijk op dezelfde wijze. Veel koffie, praten, op bezoek gaan, digitaal reageren op andere projecten - online versterkt offline. 

afbeelding van rian.koos.kids

Wat een leuk en interessant project. Leuk om met buurtbewoners nieuwe ontdekkingen te doen over de geschiedenis van de wijk c.q. stad waarin we wonen. Hetgeen geleerd is over de geschiedenis (en de dromen voor de toekomst ) vorm te gaan geven op kunstzinnige wijze is helemaal mijn ding. Geweldig leuk om de verbindingen tot stand te zien komen en om verrassende ideeen en resultaten te zien ontstaan, doordat er vanuit zoveel verschillende kanten meegedacht wordt. Vanuit mijn passie voor creatief recyclen bij kringloopatelier UIT n IETS vind ik het samen vormgeven van kunstwerken die belangrijke plaatsen in de stad markeren super leuk, vooral met de mensen uit onze eigen Textielbuurt.

Pagina's