menu denk mee beslis mee maak mee

BIRD

Pooping out your ideas

Stichting B-There
23 oktober 2015 tot 24 oktober 2015
animatie, beeldend 3D, circus, crafts
jongeren
onze website / check facebook
€4.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Het verhaal van .... De eenzame kleur & 7 elements

Door Marlies Germanus op vr 18 dec

Omdat we in onze terugblik ook wat concrete voorbeelden willen geven, nemen we jullie vandaag mee in het verhaal van De eenzame kleur & 7...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

BIRD

Pooping out your ideas

afbeelding van Marlies Germanus

Ingediend door:

Marlies Germanus

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe benutten we de kansen (binnen proces, netwerk, kruisbestuiving etc.) voor deze editie van BIRD maximaal, met het oog op een duurzaam spin-off voor alle betrokkenen?

Wat ga je doen?: 

BIRD is onderdeel van het jaarlijkse B*THERE festival - waarin muziek, kunst en cultuur centraal staan - en vindt plaats in Den Bosch. Dit interactieve programma-onderdeel richt zich op studenten. Enerzijds talentvolle kunstvakstudenten uit de regio, die nieuw werk willen etaleren en uitproberen. Anderzijds ambitieuze studenten economie en management, techniek, ICT of welzijn, die op zoek zijn naar iets anders, iets geks.

Het idee? Een zeecontainer + een goed programma-idee + ondernemende energie + ambitie = vuurwerk! Namelijk, door de realisatie van een eigen concept verbinden studenten zich met elkaar, met de stad en met een creatieve mentaliteit die voor alle partijen (het individu en het collectief) kansen oplevert. Massa (12 containers) maakt de persoonlijke succeservaring en collectieve culturele impact groot.

Randvoorwaarde? Ideeën moeten vernieuwend zijn, interactief, realistisch en relevant voor de doelgroep. Ze moeten samengaan met een concreet plan en visie, een haalbare begroting hebben en leiden tot een (inhoudelijk) muzikaal, artistiek of creatief eindresultaat.

B*THERE Festival 2014 | Aftermovie

Hoe ga je te werk?: 

Bijzondere co-creatieprocessen tussen diverse kunstdisciplines of cross-overs met andere studierichtingen worden gestimuleerd en gefaciliteerd door B*THERE festival. Dat begint al bij de werving, zet zich door in de voorbereidende bijeenkomsten en wordt doorgetrokken tot ná het moment van uitvoering.

  • Werving & selectie vindt plaats door aanmeldingen (pro-actieve student), via doorverwijzingen (professionals uit culturele of onderwijsinstelling) of door talentscouting (kernteam B*THERE festival). Iedereen kan te alle tijden een idee indienen. Bij het eerste contact over concept wordt gekeken of het past binnen de randvoorwaarden en wat haalbaar is (ontwikkel-termijn/ uitvoeringsmoment). 

NB
.Voor 2015 is het programma rond, en ligt de focus op de (door-)ontwikkeling van concepten (zie schema bij ‘bereik’). Nieuwe aanmeldingen die nu binnenkomen worden verzameld en voorbereid op een volgend uitvoeringsmoment.
  • Ontwikkeling, kennisdeling en optimalisatie van verbeeldingskracht vindt plaats tijdens groepsbijeenkomsten (min. 4) en tussentijdse kleinere meetings (min. 2).
  • Uitvoering van het fysieke eindresultaat vindt plaats tijdens B*THERE festival (oktober 2015) of één van de micro-events die vanaf 2016 opgestart worden.
  • Evaluatie bestaat uit reflectie op de diverse concepten (inhoud + vorm + samenwerkingskracht) en op BIRD als overkoepelend initiatief.
 Na B*THERE festival 2015 evalueren we met de deelnemers deze eerste editie van BIRD.

Proces en fysiek eindresultaat zijn even belangrijk: het één kan niet zonder het ander. Concepten en collectieven worden met elkaar (peergroups) en/of met experts uit het culturele netwerk (professionals) gekoppeld. Zo wordt de creativiteit geoptimaliseerd en krijgen deelnemers de kans een gelijkwaardige kwaliteit te bereiken.

Met wie werk je samen?: 

B*THERE festival positioneert zich niet enkel als cultureel festival, maar verbreedt juist het blikveld door samenwerking met andere sectoren. Het interactieve BIRD levert binnen de doelgroep - maar ook daaromheen - nieuwe sociale verbindingen op, een meer open houding naar ‘de andere’ discipline (creatief, commercieel, maatschappelijk geëngageerd) en een succeservaring met de organisatie van een eigen initiatief.   • Voor het individu zijn de opvallende samenwerking, een energieke praktijkervaring, het uitbreiden van netwerk en plezier veelgehoorde drijfveren.


  • Voor partnerorganisaties (studentenverenigingen, studentenbewonersverenigingen, onderwijs en culturele instellingen) is het contact met deze doelgroep en het kleine experiment buiten gebaande paden (en wellicht het begin van iets nieuws) een waardevol resultaat.
  • Voor de stad (overheid, bedrijfsleven, toerisme) is BIRD een bindmiddel voor diverse losse communities , een aanvulling op bestaande culturele programmering, een manier om nieuwe energie (generatie Y en Z) een plek te geven in deze historische context en samen te bouwen aan de toekomst van Den Bosch.
  • Voor de kunstbeoefening zijn kennis en ambitie uit niet-kunstgerelateerde studierichtingen van meerwaarde bij vernieuwing. Bovendien stimuleert de verbeeldingskracht van kunstvakstudenten andere studenten om creatiever te denken, waardoor kunst ook in toegepaste vorm verder gebracht. 

NB. Om de beoogde impact te bereiken, beginnen we klein en compact met 'n eerste BIRD editie in oktober. Plannen voor een sterkere marketingcampagne, bredere werving, gedegen follow up, inhoudelijk verfijndere samenwerking of verbinding met grote maatschappelijke vraagstukken zijn er, maar hebben draagkracht en ontwikkeltijd nodig. De eerste stap tot next level wordt in 2016 samen met JB500 (mogelijk) gemaakt.

Wat is verder van belang om te weten?: 

B*THERE festival, voorheen een jongerenfestival dat vanuit Bossa Nova (en later de Verkadefabriek) werd geproduceerd, is vernieuwd. Sinds begin vorig jaar bouwt B*THERE als zelfstandige organisatie met een bredere ambitie (Den Bosch een bruisende stad voor jonge mensen), gericht op een specifiekere doelgroep (generatie Y en Z) aan een vernieuwend evenement in ’s-Hertogenbosch.


In 2014 zetten we in 8 maanden tijd een nieuw tweedaags festival neer onder de rook  van de St. Jan, middenin de binnenstad. Met 110 vrijwilligers en 13 betrokken sponsoren wisten we het fundament te leggen voor een nieuwe beweging waar maar liefst 5000 bezoekers op afkwamen. Een samenkomen van young professionals, artistieke potentials en verschillende losse lokale communities… Kortom: de perfecte plek om nu in 2015 het BIRD-programma aan toe te voegen. 


B*THERE festival is het hele jaar door al actief als scout, aanjager, coach, adviseur en verbinder. Professioneel, persoonlijk en prikkelend zijn sleutelwoorden in onze aanpak. In het directe contact met de groep waarvoor en waarmee we het allemaal doen, ervaren we een bredere beweging van studenten en creatieve jonge mensen die Den Bosch ook voor deze generatie een bruisende plek willen maken. Een groep die klaar is voor actie, maar soms nog terughoudend om hierin het voortouw te nemen. We zijn dan ook namens hen opgestaan om aan deze urgentie met BIRD een concrete, creatieve vorm te geven. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal makers/ deelnemers aantal bezoekers 
1

B*THERE festival

Tijdens dit festival zal BIRD als groot overkoepelend programma-onderdeel zichtbaar zijn

  5000
2

BIRD bijeenkomsten

Deze zijn er om elkaar te ontmoeten, algemene coaching te ontvangen en de kruisbestuiving te bevorderen.

24  
1

Kick-off voor B*THERE bouwers (vrijwilligers, medewerkers, BIRD deelnemers etc.)

BIRD deelnemers zijn een onderdeel van de B*THERE-family, dus het is belangrijk hen ook voor de algemene meetings te vragen aanwezig te zijn.

150  
1

Container door Ivo van Dijk - De Eenzame Kleur

Interactief schilderij waar middels videomapping de tekening ingekleurd kan worden. Elke speler krijgt de kans om middels een console (joystick) het schilderij met een eigen kleur (die staat voor een emotie) in te kleuren. Maar wat als dit ineens een wedstrijd wordt? En wat als je elkaars kleuren kan overschilderen? Welke emotie overheerst er dan op het einde? Hierbij wordt samengewerkt tussen 5 net afgestudeerde game-designers en een student autonome beeldende kunst. 

5

 

 
1

Container voor studentenbewonersvereniging WSL - Het feestcafe

Wat als een onderdeel van het studentenleven uitvergroot in een andere context staat? Deze opdracht kreeg WSL. Zij brengen een feestcafe zoals elke student dat wel kent, maar wat als je in die context drie proffesionele dansers zet die de bezoekers doen verbluffen met hun briljante talent? Wat is de scheidslijn tussen dans als kunstvorm en dans als vrije uiting in het dagelijks leven. 

8  
1

Container voor studentenbewonersvereniging BSO - Het biercafe

Wat als een onderdeel van het studentenleven uitvergroot in een andere context staat? Deze opdracht kreeg BSO. Hoewel een speciaalbiercafe natuurlijk nooit misstaat op een festival, verval je als bezoeker deze keer midden in de doorlopende pubquiz. Zonder antwoord op de vraag sowieso geen bier, hoe meer vragen goed, hoe specialer het bier. Daardoor wordt het een soort interactieve theaterbeleving, want afhaken is geen optie. En als je meedoet zal je je ook beetje bloot moeten geven...

6  
1

Container voor studentenvereniging Animoso - De studentenkamer

Wat als een onderdeel van het studentenleven uitvergroot in een andere context staat? Deze opdracht kreeg Animoso. De studentenkamer is een alledaags fenomeen in het leven van een student, maar als je deze studentenkamer zou beschouwen als een stil leven, een tableau vivant, waarin twee studenten hun dagelijkse dingen doen, wat gebeurt er dan? Door de studentenkamer te plaatsen in de context van een festival krijgt het iets heel vervreemdends. Wordt het kunst of is het gewoon nog steeds een studentenkamer?

4  
1

Container voor urbaninitiatief Dukebox - 7Elements

Wat krijg je als je de zeven hoofdzonden mixt met urban disciplines als dans, dj, vj, rap, skating en grafitti. Dukebox werkt aan een twee containers vullend programma waarin de cross-over tussen deze disciplines en de verbinding met de zeven hoofdzonden centraal staat.  

6  
1

Container voor alumni en studenten van opleiding Artiest van KW1C - (titel nog niet bekend)

Studenten en alumni van Artiest opleiding KW1C werken momenteel aan een mini-theatervoorstelling voor in een container. Hierin werken alumni en huidige studenten samen.

6  
1

Container voor studenten van AVANS/ AKV St. Joost - Filmcollages

Studenten van AKV St. Joost laten een uitlopend programma van audiovisuele kunst zien. Van absurdistische tot conceptuele kunst, alles komt voorbij. Door de diverse films in een collage te plaatsen, zonder context, ontdoen zij het van hun museale waarde en plaatsen het in hun zelf ontwikkelde bioscoop. 

5  
1

Container van Sebastiaan Hildisheim - Flmvoordrachten

Sebastiaan studeert momenteel aan de schrijfopleiding van de HKU in Utrecht. Hij gaat op B*THERE als pop-up voordrager de bezoeker confronteren met teksten/ passages/ dialogen uit bekende films. Herkennen de bezoekers de film nog als alles van een film is verdwenen, behalve de tekst? 

1  

B*THERE festival onderhoudt voor BIRD een breed netwerk van studentenverenigingen (Gremio Unio, Animoso), studentenbewonersverenigingen (WSL BSO), onderwijs (KW1c, AKV/St. Joost, NHTV Breda, Hogeschool voor de Kunsten Tilburg, Avans Hogeschool Den Bosch), culturele initiatieven (Studi073, Dukebox, SOLOS, Jongerencentrum De Poort, Samenwerkende Culturele Jongeren Organisaties), creatieve sector (Wiggle, RUIM) en bedrijfsleven (Heijmans, Vandesky).

Een partnerschap of samenwerking, hoe klein of groot ook, leidt al tot het verspreiden van onze toekomstvisie. Ook vergroot het de kans dat de ambitie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Wat maakt het project bijzonder?: 

BIRD is een concrete aanjager van kunstbeoefening en/of -beleving in de vrije tijd van de jonge Bosschenaar, met name de student en starter. Tegelijkertijd is het een bindmiddel voor uiteenlopende communities in de stad, die door middel van dit interactieve culturele concept met elkaar kunnen kennismaken. BIRD is het vliegwiel, wat hopelijk zoveel energie oplevert dat een concept of samenwerking op micro-niveau kan uitgroeien tot een groter of duurzamer initiatief.

Om de impact te bereiken die we voor ogen hebben, denken we groot. Plannen voor een sterkere marketingcampagne, bredere werving, gedegen follow up, inhoudelijk verfijndere samenwerking of verbinding met grote maatschappelijke vraagstukken zijn er, maar hebben draagkracht en ontwikkeltijd nodig. Daarom beginnen we klein en compact met een eerste BIRD editie in oktober. De concrete voorbeelden die daaruit ontstaan zullen brandstof vormen voor en overtuigingskracht toevoegen aan de toekomstplannen. Maar deze stap in oktober 2015 is essentieel om de grotere ambitie tot bloei te laten komen.

Begroting: 

De FCP Jij maakt het mee subsidie is een bijdrage voor het kunnen organiseren en faciliteren van presentaties van jongeren, studenten en van jonge makers. Ook willen via de bijdrage van het fonds de kosten van pr en marketing –deels- kunnen betalen om zo de activiteiten van die studenten jongeren en de jonge makers goed zichtbaar te maken. We vragen met deze subsidie bij FCP om een investering in ontwikkeling van BIRD zodat we dit vliegwiel kunnen realiseren en vanaf 2015 kunnen laten draaien. 

Binnen deze aanvraag vallen de 8 concrete projectonderdelen en de daarbij behorende onderdelen. Zij zullen 9 van de 12 containers die beschikbaar zijn vullen. De 3 overige containers houden we beschikbaar voor last-minute initiatieven en we gaan bekijken hoe we de tip van Diane Frenay (het verbinden van kleine vraagstukken van bedrijven/ organisaties met innovatieve en creatieve ideeen van studenten) ook dit jaar al op kleine schaal kunnen realiseren. Deze (mogelijke) kosten zullen we dekken vanuit de algemene programmabegroting en zijn dus niet meegenomen in deze aanvraag. Concepten die niet meer last-minute gerealiseerd kunnen worden (i.v.m. tijd, geld, kwaliteit etc.) worden meegenomen naar volgend jaar. 

 

Locatie(s): 
Parade, 's-Hertogenbosch

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 104 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie ambitie en enthousiasme werkt aanstekelijk en levert feedback op die jullie goed hebben gebruikt. Voldoende reden om BIRD het voordeel van de twijfel te gunnen, hoewel  aanpak, doel en effect van dit plan nog wel vragen oproept. Zo is er sprake van selectie en toetsing aan randvoorwaarden, maar de formulering hiervan biedt ruimte voor zo ongeveer elk creatief idee. Hoe pakt dat uit in de praktijk? Wat maakt een plan tot een echte BIRD-act? Hoe maak je van het geheel meer dan twaalf presentaties in eenzelfde container? Over de inhoudelijke koers had ik graag meer gelezen. Een heldere redactie - op basis van een artistiek credo - lijkt mij wenselijk om BIRD smoel te geven. Tip: organiseer een publieksenquête en vraag bezoekers naar hun ideeën en wensen voor een vervolg.

afbeelding van Lidian Fleers

Voor de beoordeling toetsen wij jullie projectomschrijving op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. BIRD biedt jonge makers in Den Bosch de mogelijkheid om zich op een eigentijdse manier te profileren. Er is aansluiting gezocht met samenwerkende partijen die dicht bij de doelgroep en leefwereld van studenten staan. De uitwerking biedt echter nog te weinig zicht op het artistieke proces en de uitwisseling van de deelnemers om de kwaliteit ervan goed te kunnen beoordelen. Helaas is ook nog niet duidelijk is wanneer het evenement precies plaats gaat vinden, waardoor het ook lastig te beoordelen is in hoeverre het project contextueel daadwerkelijk aansluit en het aanbod effectief kan versterken.

afbeelding van Diane Frenay

Ha Marlies, veel reacties tijdens mijn vakantie, goed om te lezen, en veel materiaal dat jullie ook al hebben opgepakt. Inderdaad vol energie, mooi.

De opdrachten waarmee de containers worden ingevuld zijn prikkelend en nodigt uit om deel te nemen of zelf te creeren.

ik heb nog een tip om de crossovers tussen kunst cultuur en andere sectoren te bevorderen en tegelijk meer diverse studenten en jongeren te trekken:  haal kleine, interenssante vraagstukken op bij organisaties en bedrijven en nodig uit om oplossingen te presenteren in containers of pitches; nodig organisaties en bedrijven daar voor uit. of iemand nu vanuit dans, vanuit techniek of vanuit andere kennis of vaardigheden reageert is dan open en daardoor des te interessanter! succes!

 

afbeelding van Marlies Germanus

Ha Diane, 

Super puik idee! Gaan we zeker proberen mee te nemen voor dit jaar. In ieder geval een belangrijk ding voor op het lijstje 2016. Kunnen we een keertje contactgegevens uitwisselen om in reallife ook na dit traject ideeen uit te wisselen? 

Gr. Marlies

afbeelding van Diane Frenay

Ha Marlies, veel reacties tijdens mijn vakantie, goed om te lezen, en veel materiaal dat jullie ook al hebben opgepakt. Inderdaad vol energie, mooi.

De opdrachten waarmee de containers worden ingevuld zijn prikkelend en nodigt uit om deel te nemen of zelf te creeren.

ik heb nog een tip om de crossovers tussen kunst cultuur en andere sectoren te bevorderen en tegelijk meer diverse studenten en jongeren te trekken:  haal kleine, interenssante vraagstukken op bij organisaties en bedrijven en nodig uit om oplossingen te presenteren in containers of pitches; nodig organisaties en bedrijven daar voor uit. of iemand nu vanuit dans, vanuit techniek of vanuit andere kennis of vaardigheden reageert is dan open en daardoor des te interessanter! succes!

 

afbeelding van Marlies Germanus

Dank je wel allemaal voor de uitgebreide en fijne feedback! Ik ben op dit moment het hele plan aan het doorspitten en alle feedback aan het verwerken. Echt te gek dat er zo'n goede energie heerst. Wij hebben ook een goed geloof in het plan en zijn momenteel al hard aan het zorgen dat het geheel steeds concreter wordt. :) #energie #concreetplan #aandeslag

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Marlies, wat een mooi initiatief en volgens mij zijn jullie al een eind op weg. Jullie geven aan dat het inspireren en activeren, persoonlijk contact en netwerk opbouwen belangrijk zijn voor de deelnemers. In de activiteiten zou ik dan nog wat meer inzicht willen in de frequentie van en de manier waarop de interactie tussen de deelnemers onderling plaatsvindt. 

Wat betreft je vraag: kan je i.c.m. jullie samenwerkingspartners zoals Heijmans niet een mooie koppeling maken met de gemeente of woningbouwcorporaties voor bijv. tijdelijke invulling van leegstaande winkelpanden, braakliggend (bouw)terrein etc.? Succes.

afbeelding van Marlies Germanus

Hi Lidian,

jouw idee (voor tijdelijke invulling van leegstaande winkelpanden) hebben we een tijdje geleden al onderzocht bij diverse partijen. Helaas is er op het moment niet voldoende urgentie of draagvlak voor. We hopen dat in de toekomst alsnog een keer te kunnen uitwerken!

Het liefst zouden we vandaag nog aan de slag gaan met verdieping van onze partnerschappen door bijvoorbeeld de verbinding met zo'n groot maatschappelijke vraagstuk, maar daarvoor hebben we naast draagvlak ook ontwikkeltijd nodig. Omdat die nu nog ontbreekt focussen we ons op de eerste stap: een succesvolle eerste editie van BIRD. Hopelijk stelt dat ons in staat om verder te bouwen.

^Meggy
Team B*THERE

afbeelding van Marlies Germanus

PS. Antwoord op jouw vraag over frequentie van ontmoetingen hebben we meegenomen in de aangepaste projectomschrijving (zie hiernaast). 

^Meggy
Team B*THERE

afbeelding van Roeland Vos

BIRD “Een cadeau voor de stad, een mooie kans voor jonge makers en een investering in de toekomst.”

 

Bij deze de uitnodiging om het project te introduceren op de twee kunstopleidingen waar ik werkzaam ben.

 

Vraag: Door wie worden de studenten gecoacht? Is dat afhankelijk van de discipline of van het concept dat wordt ingediend?
 

afbeelding van Marlies Germanus

Hi Roeland,

fijn dat je BIRD een warm hart toe draagt! In reactie op jouw feedback:

  • We zijn voor Fontys Hogeschool voor de Kunsten al in contact met Annemarie, om de samenwerking met studenten en pas afgestudeerden te kunnen aangaan.
  • Door wie studenten worden gecoacht is afhankelijk van het concept en van het collectief. De match wordt gemaakt op basis van discipline, werkwijze, ambitie, etc. Soms koppelen we studenten aan studenten (peer-groups), maar waar nodig vliegen we experts in ons culturele netwerk. 

Wie weet werken we dus nog wel een keer samen in BIRD!

^Meggy
Team B*THERE

afbeelding van Roeland Vos

Een zeer interessant initiatief! Het is van een noodzakelijk belang om in de culture stad ‘s-Hertogenbosch jonge makers de kans te bieden om zich te laten zien en horen door ze letterlijk een podium te bieden. Hieraan vooraf gaat een leerzaam en uitdagend voortraject voor de jonge maker. Ze worden uitgedaagd om, in een veilige sfeer met begeleiding, een persoonlijk en boeiend concept uit te werken. Het BIRD programma biedt zowel in het voortraject als tijdens de voorstellingen een waardevolle gelegenheid voor de studenten om zich te laten inspireren door mede vakgenoten en studenten/net afgestudeerde van andere disciplines en professionals. Bij uitstek een broedplaats voor nieuwe creatieve initiatieven.

afbeelding van Tekla DV

Leuk initiatief!
Ik denk dat het belangrijk is dat er voor de ambitieuze Bossche jongeren dit soort mogelijkheden geboden worden waarbij ze onder begeleiding hun ideeën kunnen uitwerken. 
Over die begeleiding: op welke manieren worden de studenten concreet begeleid? En door wie? Of wordt er op dat gebied ook teruggegrepen op de kruisbestuiving waarbij studenten uit diverse vakgebieden elkaar met kennis ondersteunen?
 

afbeelding van sjors heijs

Projecten worden in eerste instantie door ons als team begeleid.
Er wordt gekeken naar de levensvatbaarheid van het project, er wordt een financieël plan gemaakt en we helpen ideeën te concretiseren.
Iedereen in ons team heeft een andere expertise waar beroep op gedaan kan worden.
Op het moment dat studenten andere hulp behoeven dan die wij ze kunnen geven dan gaan we op zoek naar plekken waar ze die wel kunnen halen.
Zo kunnen we helpen bij het zoeken naar een podium(uiteraard zal eens per jaar het B*there festival ook ter beschikking staan), hulp bieden bij subsidie aanvragen, etc..


 

afbeelding van Tekla DV

En zoals al vaker genoemd wordt, is het bereiken van je doelgroep essentieel en daarbij ook het kijken buiten de geschetste kaders. Dus verder dan alleen de culturele- en kunststudenten en ook reiken naar de studenten die niet aangesloten zijn bij de genoemde verenigingen. Ik denk dat het interessant is om daarbij ook de pre-studenten te prikkelen; de jongeren in Den Bosch die in het laatste jaar van hun middelbare school zitten en op het punt staan om uit te vliegen. Zo is het wellicht mogelijk om ook binding te creëren met de studenten die in Den Bosch wonen, maar in andere steden studeren.

 

Pagina's