menu denk mee beslis mee maak mee

Beschilderde stoeptegels als wandelroute

Senioren stimuleren om te bewegen

Manouck Events
28 oktober 2013 tot 18 december 2013
tekenen en schilderen
kinderen, ouderen, wijkbewoners
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Uitnodiging opening Kleine Griezels voor Groot IJsselmonde

Door Manouck Kwakernaat op di 4 mrt

Bij deze nodig ik u met trots uit om aanwezig te zijn bij de opening van het project "Kleine Griezels voor Groot IJsselmonde'.

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Beschilderde stoeptegels als wandelroute

Senioren stimuleren om te bewegen

afbeelding van Manouck Kwakernaat

Ingediend door:

Manouck Kwakernaat

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Welk element zou ik nog kunnen toevoegen om senioren daadwerkelijk de wandelroute te laten lopen?

Wat ga je doen?: 

Voor alle kinderen in IJsselmonde (Rotterdam) organiseren we een aantal workshopdagen met als resultaat de opening van een wandelroute voor senioren. In samenwerking met basisscholen en partners in de wijk worden kinderen uitgenodigd om te werken aan een kunstproject. Zij krijgen de mogelijkheid een ontwerp te beschilderen op een stoeptegel. Dit initiatief is bedoeld om kinderen uit de wijk met elkaar te verbinden door ze samen te laten werken aan dit project. De ontwikkeling van het talent van een kind staat centraal. Kinderen leren op een andere manier naar kunst kijken of kan zelfs een eerste kennismaking betekenen. Daarnaast zal het voor de wijk een “eyecatcher” worden waardoor het straatbeeld opgefleurd wordt. De wandelroute wordt uitgestippeld om ervoor te zorgen dat senioren gestimuleerd worden om te bewegen. De route zal langs diverse monumentale en bijzondere locaties lopen en de stoeptegels zullen dus een zorgvuldig gekozen plek krijgen. De stoeptegels van de kinderen zullen om de x-aantal meters worden gelegd, de stoeptegels zijn leidend om de wandelroute voort te zetten. Bijzonder is dat deze doelgroepen door dit project met elkaar verbonden worden.

Tegelroute voor de Tarwewijk!

Werklicht, Kidz journaal, Aflevering 17/2013, The Walk of Flower

Hoe ga je te werk?: 

Het doel is om kinderen die wonen, leven, spelen en misschien ook wel op school zitten in de wijk een kans te geven hun talent te ontwikkelen. Het project is niet alleen gericht op de basisscholen uit deze wijk, maar we proberen in samenwerking met hen en samenwerkingspartners in de wijk zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Door de wandelroute feestelijk te openen, proberen we zoveel mogelijk wijkbewoners erbij te betrekken. Hetzij een rol te geven in de organisatie en de voorbereidingen. Daarnaast is de wandelroute voor iedereen in de wijk aangelegd, in het bijzonder voor senioren om hen te stimuleren om te bewegen. Daarnaast zal de wijk op de kaart worden gezet door dit kleurrijke project onder de aandacht te brengen bij regionale media. Tevens wordt een ontmoetingsplek gecreëerd waarbij wijkbewoners hun eigen wandelroute kunnen bezichtigen. De wandelroute is eerder uitgevoerd in 2 andere Rotterdamse wijken. Ijsselmonde reikte 2 juli jl. een cultuurprijs uit en dit project was 1 van de 3 prijswinnaars. Het project zal binnen een jaar gerealiseerd moeten worden. Als het gaat om samenwerkingspartners dan kunnen we wel aangeven dat het project niet kan zonder de (welzijns)partners in de wijk. Zij hebben in de buurthuizen (PIT010) of op straat (TOS) het contact met de doelgroep. Daarnaast zullen de basisscholen een grote rol hebben in het project om kinderen in de klassen te stimuleren om mee te doen aan de tekenwedstrijd om een ontwerp in te leveren. In de eerdere projecten was het Erasmus MC belangrijk omdat zij een onderzoek uitvoerden met als hoofdvraag of het aanleggen van wandelroute daadwerkelijk senioren stimuleert om te bewegen. ZonMW was daarin hun subsidiegever en daardoor ook een belangrijke financierder binnen onze projecten. De Deelgemeente is als partner belangrijk, omdat zij hun akkoord moeten geven op het aanleggen van de wandelroute. Daarnaast zal hun Wijk Onderhouds Ploeg de tegels beschikbaar moeten stellen en de wandelroute moeten aanleggen.

Sportstimulering dat namens organisatie Sport & Cultuur opereert in de wijken van IJsselmonde heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat zorginstellingen eerder betrokken worden in het project. Tevens zullen de zorginstellingen Aafje, Humanitas en Laurens hun bijdrage gaan leveren om dit project te laten leven bij de doelgroep die in beweging gebracht moet worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Manouck Kwakernaat: een creatieve duizendpoot op organisatievlak en al eerder "The Walk of Flower" en "The Walk of Animal" georganiseerd. Denise Kruithof: Kunstenares en tevens workshopbegeleidster.

Het is belangrijk om te vermelden dat dit project wordt ondergebracht in een stichting. Het bestuur van de stichting zal in een later stadium aanspreekpunt worden voor dit project. Tot die tijd is Manouck Kwakernaat contactpersoon. Aangezien er nog een aantal ontwikkelingen zijn voor wat betreft de oprichting, kan Manouck Kwakernaat u tot die tijd informeren over de status van het project. In ieder geval zal gedurende de beslisfase de stichting verder vormgegegeven worden. FVCP kan ook contact opnemen met de cultuurscout van Rotterdam IJsselmonde die het project in de wijk begeleidt indien dat nodig wordt geacht.

 

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
6 workshops 60  
1 opening 10 300
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

We betrekken de hele wijk bij een project waar jong en oud aan elkaar gekoppeld worden. De kinderen zorgen in eerste instantie voor de stoeptegels en komen met elkaar in aanraking wanneer zij de workshops volgen (kinderen van dezelfde school worden bewust niet allemaal bij elkaar gezet, maar gemengd met kinderen van andere basisscholen uit de wijk). Daar ontstaat al een samenwerking die voor een wijk erg belangrijk kan zijn. Buiten het feit dat kinderen in Rotterdam soms voor het eerst kennis maken met kunst, geven we hen daarnaast de mogelijkheid om hun talent te ontwikkelen. Senioren krijgen door een aangelegde wandelroute hopelijk een extra stimulans om in beweging te komen. Uit onderzoek is gebleken dat Rotterdammers minder bewegen dan in de rest van Nederland, in de wijk waar wij het project starten wordt gemiddeld nog minder bewogen dan in Rotterdam dus is noodzakelijk dat partijen in een wijk zich meer bezig zullen gaan houden met het vraagstuk hoe je mensen in beweging krijgt. Bij dit project wordt kunst als middel ingezet waarbij de buitenruimte ook nog eens opgefleurd wordt.

Motivatie Kunstbeoefening in de vrije tijd binnen dit project: Binnen dit project worden kinderen in de groepen 6 gevraagd hun fantasie de vrije loop te laten om een ontwerp te maken binnen het thema “Kleine Griezels voor Groot IJsselmonde”. In de klassen zal de kunstenares een aantal voorbeelden laten zien waar je zoal aan kunt denken en hoe je inspiratie kan opdoen. Samen met de kunstenares zal ik in deze fase proberen zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om vooral mee te doen aan dit project. Niets is goed of fout en iedereen in groep 6 kan meedoen. Na de herfstvakantie zullen de kinderen te horen krijgen of hun ontwerp grappig, bijzonder of leuk genoeg is en in aanmerking komt voor een stoeptegel. Nadat de uitnodigingen zijn thuis gestuurd  (wie ontvangt er in deze tijden nog een brief op naam in de beleving van het kind) wordt er in de klas gesproken over de kunstworkshops met de docent. Wanneer de kinderen bij de workshops arriveren, ontvangen ze hun ontwerp dat ze in de klas hebben gemaakt. Als iedereen zich heeft aangemeld, start de kunstenares met de uitleg van kunst in algemene zin. Wat is kunst en wat doet de kunstenares? Ze laat wat voorbeelden zien en legt uit hoe zij begonnen is. De inhoud van de workshop wordt vervolgens uitgelegd: de kinderen hebben een tegel uitgekozen die al is voorbewerkt. Op de tegel zullen de kinderen hun oorspronkelijke ontwerp schilderen met acrylverf.
Na afloop zal de tegel moeten drogen en legt de kunstenares uit dat ze de tegels ook weer zal na bewerken. Alle tegels krijgen een laklaag zodat de tegels bestand zijn tegen regen, sneeuw en andere nare weersomstandigheden. Allereerst zullen ze met stoepkrijt hun ontwerp schetsmatig aanbrengen. Daarna kunnen ze 2 kleuren kiezen om mee te beginnen. Gedurende de workshop mogen ze meerdere kleuren vragen. Na afloop worden ze één voor één gevraagd aan tafel plaats te nemen om nog wat interviewvragen te beantwoorden. Diverse quotes kunnen gebruikt worden voor het boekje. Vragen als wat betekent kunst voor jou, ben je al eerder in aanraking met kunst gekomen en wat heb je vandaag geleerd is een greep uit de vele vragen die gesteld kunnen worden. Via de school worden de kinderen op de hoogte gehouden over de opening.

Begroting: 

De subsidie wordt besteed aan de workshops, materialen, de opening voor het project en een gedeelte zal ingezet worden voor de vormgeving van het boekje dat huis-aan-huis verspreid zal worden. Daarin worden o.a. de foto's van de workshop getoond, quotes naar aanleiding van het interview dat kinderen na afloop van de workshop geven en natuurlijk wordt de wandelroute daarin vermeld. Andere (mogelijke) financiers: Deelgemeente IJsselmonde, Gemeente Rotterdam (Sport & Cultuur, Sportstimulering), ZonMW, Pluspunt, Oranje fonds, Pluspunt, Sportstimulering, Laurens, Aafje en Humanitas.

Locatie(s): 
Rotterdam IJsselmonde

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 104 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Sarah Haaij

Een mooi initiatief waarbij kinderen creatief worden uitgedaagd en ouderen weer in beweging worden geholpen. Of dit laatste nu gaat lukken blijft nog de vraag, maar door de directe samenwerking met drie zorgpartners uit de buurt lijkt dat zeker mogelijk. Jammer dat de onderzoeksresultaten van het Erasmus nog niet bekend zijn dan zou het project daar op afgestemd kunnen worden. Daarnaast zie ik nog niet hoe de ouderen en jongeren nu met elkaar in contact komen ook daar valt zeker nog een wereld te winnen

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds voor Cultuurparticipatie beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect.

Je fantasie en creativiteit gebruiken voor het beschilderen van stoeptegels en op die manier werken aan de verfraaiing van je wijk. Met eerdere projecten heeft de organisator bewezen dat deze aanpak mooie resultaten oplevert. Door zorginstellingen uit de buurt vroegtijdig bij de realisatie van dit project te betrekken, kan dit kleurrijke parcours het favoriete ommetje worden van veel senioren. De deelnemers aan de workshops krijgen de kans hun liefde en talent voor tekenen verder te ontwikkelen. Jammer dat de kinderen niet een uitgebreider tekentraject gaan volgen. Dat had dit project nog kunnen versterken. Welke organisatie in de wijk pakt dit op?

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Ha Manouck,

Nog een laatste opmerking aan het einde van de Denk mee-fase: kijk nog even naar de begroting, want die is nog niet sluitend. Succes met de laatste aanpassingen.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Hoe gaat het, Manouck, met de voortgang van dit project? Zou je in de projectomschrijving het onderdeel tekenworkshops nog verder willen toelichten? De informatie hierover is nu vrij beperkt.  De subsidieregeling is bedoeld voor projecten op het gebied van de kunstbeoefening in de vrije tijd, dus het is belangrijk dat dit onderdeel goed tot zijn recht komt in het plan.

Verder ben ik benieuwd hoe je gesprekken met zorginstellingen zijn verlopen. Zijn er ook al ouderen die willen meedoen aan de workshops?

afbeelding van Manouck Kwakernaat

Heb afgelopen week (ivm vakanties van de juiste contactpersonen) een gesprek gehad met zorginstelling Aafje. Zij zagen direct een koppeling met hun project Aafje Beweegmaatje en gaan hierin sept zelf weer over in gesprek met een werkgroep. Daar wordt dit project geintroduceerd. Ik heb aangegeven dat het leuk zou kunnen zijn om testgroepen te starten.Ook hun locatie kan ik gebruiken om de workshops te organiseren, zodat we de oudere doelgroep al eerder betrekken. De optie wordt daar nog bekeken om ouderen mee te laten doen,maar dit is volgens hen ook geen must.Het wordt al heel erg gewaardeerd door ouderen als kinderen participeren en zichtbaar aanwezig zijn in de leefomgeving van de ouderen. Wordt vervolgd.Maar ik was al heel erg blij dat de medewerkers zo mee dachten.

afbeelding van Manouck Kwakernaat

Hallo Willemijn, Ik had nogal moeite om alle tekst die ik voor dit project klaar heb staan aan onderbouwing en uitwerking (zoals tekenworkshops) kwijt te kunnen in dit format. Ik zou het graag verder in willen vullen, maar het aantal tekens is wat beperkt. Heb je een tip om dat wel te kunnen? Want ik begrijp dat de kunstbeoefening (wat een groot onderdeel is in dit project) goed tot uiting moet komen.

afbeelding van Jeroen Neus

superleuk, aldie fleurige stoeptegels in de wijk! Ik las in de krant dat bij een soortgelijk project een onderzoeker van Erasmus MC had uitgezocht welke route het meeste wandelaars zou trekken. Weet je wat er uit dat onderzoek is gekomen? Kun je die bevindingen vertalen naar deze route?

Ik kan me voorstellen dat je uitzoekt welke (korte) routes de ouderen nu vaak met de auto of taxi doen. Als er op die route mooie tegels liggen gaan ze misschien eerder lopen ipv met de taxi. De route naar de winkel, de kerk, de dokter, zangclub, etc.

afbeelding van Manouck Kwakernaat

Beste Jeroen, Mijn vorige projecten waren ism het Erasmus MC dus dit zou best wel eens over mijn project kunnen gaan. Zie de filmpjes. De bevindingen zullen begin 2014 gepresenteerd kunnen worden, daar het onderzoek nog in volle gang is. Het mooiste is inderdaad dat de route niet alleen langs historische/interessante punten hoeft te lopen, maar ook kunnen we rekening houden met de routes die mensen nu al afleggen om bv naar een medisch centrum te komen. Weet je nog in welke krant je over dit onderzoek hebt gelezen? 

afbeelding van Sarah Haaij

Ik geef nog een tip van Twitter door: 
 

Cultuurparticipatie ‏@FCP Tips zijn welkom. Hoe krijg je senioren aan het wandelen over vrolijk beschilderde stoeptegels?
 

@museumprojecten @FCP_ plaats herkenbare beelden uit de jeugd van senioren naast die van #jeugd van nu. Ze wandelen gegarandeerd met hun neus naar beneden.

afbeelding van Manouck Kwakernaat

Hi Willemijn, deze week staat het benaderen van zorginstellingen op het programma ! Uitkomsten van de gesprekken zal ik hier laten weten. De deelgemeente en WOP nog niet gehoord, de vakantieperiode werkt ook niet echt mee maar daardoor kan ik alles eromheen wel voorbereiden. De cultuurraad ga ik zeker mee om tafel. Ik had de culturele kaart van IJsselmonde nog niet volledig uitgezocht, maar vaak vind je daar inderdaad verrassende partners op die prima aan kunnen sluiten op een project. Bedankt weer voor het meedenken ! Groet, Manouck

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Goed idee om zorginstellingen bij de uitvoering van het plan te betrekken. Heb je hierover al een gesprek gehad?

Ik ben ook benieuwd of de deelgemeente en de Wijk Onderhouds Ploeg hun medewerking al hebben toegezegd. Lukt het om financiers te interesseren voor deze wandelroute?

Tip: ik zag op CultureleKaartRotterdam.nl dat er in IJsselmonde een Cultuurraad voor Ouderen is, die activiteiten organiseert voor ouderen. Misschien kan deze raad meedenken over de promotie van de wandelroute?

 

 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Beste Manouck,

Het is misschien een idee om anekdotes en herinneringen te verzamelen die te maken hebben met de straten, de monumenten of de bijzondere locaties op de route. Deze kunnen anderen inspireren om de wandeling ook eens te maken. Iets voor een samenwerking met de erfgoedsector?

Andere vraag: in hoeverre lijkt dit project op de vorige twee wandelroutes die zijn uitgevoerd in Rotterdam?

 

afbeelding van Manouck Kwakernaat

Anekdotes en herinneringen verzamelen is inderdaad ook leuk om te verwerken. Dat zou een mooie aanvulling zijn voor het boekje. We kiezen nu gebouwen/beelden oid uit de wijk waar je langs komt en daar vertellen we de geschiedenis over. Misschien is het koppelen van verhalen van vroeger ook nog een idee.

Het project lijkt op de voorgaande wandelroutes; althans het concept is hetzelfde maar we proberen er een element aan toe te voegen waardoor het net even anders wordt. We kiezen sowieso een ander onderwerp die op de stoeptegel komt en we koppelen dit keer direct zorginstellingen aan het project.

afbeelding van Sarah Haaij

Een mooi beeld om ouderen over vrolijk gekleurde stoeptegels weer in beweging te krijgen. Mij lijkt het effectief om samenwerkingsverbanden aan te gaan met die plekken in de wijk waar ouderen zich verzamelen/komen. Bibliotheek/theehuis/zorginstelling. Daar vind je ook de mensen die het leuk vinden om een keer een wandeling te organiseren; partners binnen de doelgroep die de anderen kunnen motiveren.

In de wijk zit ook ruimte voor sponsoring. Kosten voor vormgeving en drukken kunnen dan wellicht opgepakt worden. 

afbeelding van Manouck Kwakernaat

Toevallig had ik op de dag van jouw tip een afspraak gepland staan met sportstimulering van Sport & Cultuur in Rotterdam. Zij vinden het project ook interessant en gaven mij namen van uitvoerenden in de wijk die horen bij de zorginstellingen. Via dezelfde organisatie had ik ook al van een beleidsmedewerker begrepen dat de zorginstellingen graag met hun ouderen naar buiten zouden willen en die koppeling gaan we dan ook snel maken. Wellicht dat we dus een mogelijkheid kunnen creeeren om bij de zorginstelling een plek te krijgen om de workshops te geven. Voor senioren zou dit ook weer een moment zijn om te zien hoe de kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, bovendien worden senioren al eerder bij het project betrokken dan voorheen.