menu denk mee beslis mee maak mee

Berg

een theaterbeleving voor 2-4 jarigen

Stichting Compagnie sQqueezz
1 februari 2016 tot 29 februari 2016
beeldend 3D, dans, film, muziektheater
kinderen, volwassenen
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project


Ga direct naar de reacties

Berg

een theaterbeleving voor 2-4 jarigen

afbeelding van Anne-Beth Schuurmans

Ingediend door:

Anne-Beth Schuurmans

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we ons creatieve proces overbrengen op peuters en leidsters van peutergroepen?

Wat ga je doen?: 

BERG bestaat uit een open repetitieproces waar jonge kinderen en begeleidsters actief zijn in het creatieproces. Hun deelname in de repetitieruimte is onmisbaar. Hun aanwezigheid bepaalt hoe de voorstelling gaat worden.BERG legt het ontstaan van een voorstelling bloot, waardoor het publiek inzicht krijgt in dit proces en er zelf actief bij betrokken wordt, deelgenoot wordt. Het is een proces van samen proberen, uit- en onderzoeken, creëren en ontdekken van creatieve vondsten, waarbij een dialoog plaatsvindt tussen de verschillende disciplines: dans, muziek en beeldende kunst (video) tussen de makers en haar publiek. Het verhalende speelt geen rol en de abstractie en sfeer is wat er met het publiek gedeeld wordt. Cie sQueezz wil de gezamenlijke ervaring van leidster en kind stimuleren door te communiceren met dans en beweging, geluid en vormentaal. Door kinderen mee te nemen in niet-verhalend, meer abstract werk kunnen kinderen hun eigen belevenissen maken. Jonge kinderen kunnen heel goed vanuit een abstracte wereld hun eigen verbeelding maken. Berg maakt gebruik van de verbeeldingskracht en fantasie van jonge kinderen.Cie sQueezz plaatst daarom het publiek op het toneel.

Hoe ga je te werk?: 

BERG is een kunstparticipatieproject voor de jongste kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen worden in groepjes van 20 samen met hun begeleidsters uitgenodigd om samen met een danser, een muzikant en een beeldend kunstenaar een voorstelling te maken. In het project komen ze in aanraking met professionele dans, muziek en beeldende kunst. Het project is opgezet als een openbaar repetitieproces van een voorstelling. Er wordt ingespeeld op de reacties van de kinderen en zij mogen vrij reageren en meedenken. Als onderdeel van de repetitie worden de kinderen uitgenodigd om samen met een professional zelf actief uitdrukking te geven aan wat ze net hebben gezien, gehoord en gevoeld. Wat er gemaakt wordt, wordt direct in de 'voorstelling' gebruikt. Voordat de groep naar de locatie komt is er al uitgebreid contact geweest met de begeleiding. Zij zijn geïnstrueerd over wat er allemaal aan bod zal komen. Het project is zo opgezet dat er achteraf ook reflectie plaatsvindt met de begeleiding over de ervaringen van de kinderen en van henzelf. Dit geeft de kunstenaars meer verdieping in de jonge doelgroep en over de manier waarop zij hun werk kunnen presenteren aan deze kinderen. Verder is het interessant dat er een ontwikkeling plaatsvindt over een nieuwe vorm van kunstparticipatie aan de jongste kinderen die hier meestal van uitgesloten zijn.Zij ondergaan een unieke vorm van kunstbeleving.

BERG is een groot experiment waarbij de deelnemers een probleem wordt voorgelegd: er is nog helemaal geen BERG ! Wie wijst de weg? Kan je horen waar de BERG is? Hoe klinkt die? Zijn er zeldzamen planten op de BERG?  Zijn er dieren die je nog nooit gezien hebt? Wat voor geluid maken ze, hoe praten ze met elkaar? De BERGbeklimmer krijgt honger en houdt een picknick. Stroomt er water? Uiteindelijk hoe hoger de BERGbeklimmer komt hoe meer ie ziet van de omgeving, dus er moet een uitzicht komen. Met iedere groep deelnemers wordt een stukje BERG gebouwd!

Met wie werk je samen?: 

Er wordt intensief samengewerkt met peuters en kleuters tijdens het ontstaan van de 'voorstelling'. Tijdens de openbare repetitie neemt het publiek deel aan workshops en is er ook een speciale inspiratieworkshop voor de begeleidsters. Bijzonder is de samenwerking tussen de kunstenaars die een woordeloze dialoog aangaan met hun zeer jonge publiek.

Met BERG wordt samengewerkt met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die nog weinig doen op het gebied van kunstbeleving. De ouders en begeleidsters worden actief bij BERG betrokken zodat ze na deze beleving geinspireerd naar huis of werk gaan. Deelname aan BERG is een beleving voor jong en oud en levert nieuwe ervaringen met kunst op. Aanwezig zijn bij het creatieve proces is uniek. Meestal wordt alleen het eindresultaat getoond. Het maakproces, het ontstaan van 'een voorstelling' gebeurt veelal achter gesloten deuren. BERG zet die deuren wagenwijd open en betrekt de jonge kinderen bij hun creatieve talenten.

De makers zijn ook verbonden aan het 2 Turven Hoog festival. BERG dient tevens als inspiratie hiervoor.

De kunstenaars zijn op elkaar ingespeeld en moeten het experiment bewaken, zodat zij geen voorgekauwde voorstelling gaan spelen maar zichzelf en de anderen blijven verrassen en verbazen. Dat maakt deze samenwerking spannend en uniek. Elk dagdeel zijn er andere kinderen aanweizg die voortbouwen op eerdere ervaringen. Stukje voor stukje ontstaat BERG.

Voor ons als kunstenaars blijft het spannend en worden we telkens voor nieuwe uitdagingen geplaatst. Dat doen we ook bij de jonge kinderen. Deze aanpak willen we graag zichtbaar maken en de leidsters inspireren dat in hun dagelijks werk ook te doen. Daarvoor willen we een poging doen onze 'aanpak' te beschrijven en overdraagbaar te maken. Daarvoor zullen we contact zoeken met een kunstpedagoog of iemand die gewend is dit soort processen te beschrijven. Dit mondt uit in een artikel of creatieve handleiding voor de leidsters.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Compagnie sQueezz is in 2012 opgericht en heeft inmiddels verschillende bijzondere voorstellingen geproduceerd, zoals de dansvoorstelling Moestuin (2+). Deze voorstelling werd een 100-tal keer gespeeld door heel Europa en Rusland. Tijdens het maken is er geëxperimenteerd met de publieksopstelling en het wel of niet weglaten van de vierde wand.
Ook was het een enorm leerproces om meer op energetisch niveau te verbinden met het publiek.

Een andere succesvolle voorstelling is de theatrale installatie Wolk Geland (2+) die het afgelopen seizoen toerde in Nederland en België. Het was een bijzonder en leerzaam project dat vele mooie momenten in de wolk heeft opgeleverd. Hier zette Anne-Beth als maker een eerste stap om meer kennis op te doen over het beeldende aspect van een voorstelling. De installatie bestond uit een object waar het publiek inzat en  de installatie voerde het publiek met beeld en geluid mee.

Anne-Beth Schuurmans heeft een krachtig artistiek team om zich heen verzameld, waarmee zij eerder in wisselende samenstelling Moestuin en Wolk Geland heeft gemaakt. De kracht van deze groep is dat zij allen autonoom kunstenaar zijn die elkaar in de samenwerking inspireren. In hun zoektocht zitten ze op één lijn en zij vinden elkaar en hebben begrip voor elkaars benadering.

Anne-Beth is ism 2 Turven Hoog geselecteerd in de Nieuwe Makersregeling van het FPK 2014 - 2016.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
10 theaterbeleving/workshop 500  
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Compagnie sQueezz wil deze vorm van theaterbeleving graag ontwikkelen met een bijzondere doelgroep: zeer jonge kinderen die een actieve bijdrage leveren aan het ontstaansproces van BERG. Voor deze doelgroep zijn weinig van dit soort participatie kunstvormen. Compagnie sQueezz vraagt daarom een bijdrage van het FCP, zodat deze wens is te realiseren en daardoor een 'voorstelling' kan worden neergezet waarbij actieve participatie van jonge kinderen mogelijk wordt. Voor ons is dit een spannende aanpak,omdat onze vorm het experiment is. En ook voor de jonge kinderen! Bovenaan staat de ontmoeting en het met elkaar maken van BERG.

We willen ook de peuterleidsters inspireren en richting geven in observeren en ondersteunen van het jonge kind in de kunstervaring. Hoe kunnen peuters in hun tijd op een peuterspeelzaal ook gestimuleerd worden in hun creatieve proces? Hoe doe je dat en hoe werkt dat? Hoe werkt dit door in hun vrije tijd bij zowel de peuters als de leidsters?

We willen inspelen op de veranderingen binnen de kunsteducatie en de discussie rondom kunst en pedagogie. We willen een bijdrage leveren aan de invulling van kunstpedagogiek als actueel onderwerp binnen de kunsteducatie. Waar liggen de mogelijkheden, beperkingen en kansen? Voor kunstenaars en deelnemers?

 

Begroting: 

In de begroting is te zien dat we naast de FCP bijdrage ook eigen inkomsten genereren en bijdragen vragen bij andere fondsen.

De bijdrage van het FCP wordt besteed aan de vergoeding voor de proffesionele kunstenaars en workshops.

 

Locatie(s): 
Amsterdam

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 108 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Kunstparticipatie voor peuters is een terrein waarop maar weinig makers zich bewegen, terwijl de kennismaking met kunst juist voor deze doelgroep vraagt om zorgvuldig uitgedachte en uitgevoerde programma's. Jullie nodigen peuters uit op een actieve manier een voor hen nieuwe wereld te verkennen. De inhoud en opzet van BERG spreekt tot de verbeelding en jullie ervaring biedt voldoende vertrouwen in de kwaliteit. De samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is nog weinig concreet en onduidelijk is hoeveel leidsters julie workshop gaan volgen, maar in beginsel is dit plan een uitdagend experiment. Om het effect ervan te vergroten zou het goed zijn als jullie ervoor zorgen dat in bijvoorbeeld het tijdschrift Kiddo een mooie publicatie zou verschijnen. Veel succes!

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie originele aanpak is waardevol. Die zet sterk in op het stimuleren van de verbeeldingskracht en creativiteit bij peuters en kleuters. Jullie richten je met deze doelgroep op een klein, maar interessant deel van de sector. Deze aanpakmethode hebben jullie echter al langer. Niet duidelijk is wat nu precies nieuw is of waarin jullie jezelf gaan uitdagen.
Qua kwaliteit is er vertrouwen. Als makers hebben jullie veel ervaring met deze werkwijze. In het kader van JHMH hadden we gehoopt dat er meer nieuwe verbindingen zouden worden gezocht en dat daarmee de werkwijze een stap verder zou worden ontwikkeld. Het deel gericht op de leidsters blijft jammer genoeg weinig uitgewerkt. Het effect van het project is daardoor ook beperkt.

afbeelding van Anne-Beth Schuurmans

In feite maken de leidsters net zo'n traject mee, omdat we willen dat ze ook deelnemen net als de kinderen en niet gaan observeren.

We zijn voorzichtig in het overdraagproces omdat we niet als kunstenaars op de pedagogische stoel willen gaan zitten van de leidsters. Maar we weten zeker dat we ze iets te bieden hebben. Dat willen we dan ook in deze BERG gaan onderzoeken en uitproberen. Wat is de beste manier om leidsters erbij te betrekken en mee in gespek te gaan zowel voor, tijdens als na BERG. Soms zal dat met woorden zijn, soms door dingen samen te doen, soms door naar elkaar te luisteren en te kijken. Een beschrijving van onze aanpak en tips voor leidtsers zullen zeker output van deze BERG worden. Spannend voor iedereen!

 

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Ik vind dat traject gericht op leidsters van peutergroepen een waardevol aspect van het plan. Dat mag je zeker nog wat verder uitwerken. Het is nu tamelijk voorzichtigjes geponeerd in je reactie. Kunnen die leidsters ook niet een traject doormaken zoals jullie dat nu op de kinderen richten?

afbeelding van Leo Dijsselbloem

De projectbeschrijving is inderdaad een stuk helderder geworden. Toch mis ik in de beschrijving een beetje de focus. Meerdere doelgroepen lijken te worden bediend wat het traject toch wat onduidelijk maakt. Jullie richten je o.a. op peuters & kleuters maar tegelijkertijd ook op jezelf. Wat ik zeker nog mis in de beschrijving zijn de leidsters van peutergroepen. Jullie willen het creatieve proces op hen overbrengen, maar daar besteden jullie haast geen aandacht aan (heel kort aan het eind). Hoe gaan jullie dit aanpakken? Het is tenslotte een belangrijk aspect van jullie startvraag.

afbeelding van Anne-Beth Schuurmans

Ja, de wisselwerking tussen kunstenaars en jonge publiek is zo essentieel, dat wij zelf ook doelgroep zijn! Wij zijn ook in ontwikkeling en blijven steeds leren. Wellicht vreemd, maar zo werken we wel. Onze creativiteit wordt ook steeds aangesproken en op de proef gesteld. Dat maakt BERG ook zo bijzonder.

Met de overdracht van onze 'aanpak' op de leidsters willen we voorzichtig zijn. We pretenderen niet een bewuste 'methode' te hebben, maar weten zeker dat onze manier van werken iets essentieels kan toevoegen aan het pedagisch werk van de leidsters. We willen daarvoor een kunstpedagoog inschakelen die voorzichtig die aanpak beschrijft zodat het zichtbaar wordt en overdraagbaar. Eventueel resulterend in een artikel in Kunstzone en/of debat hierover.

 

afbeelding van Carmelita Serkei

Ook voor mij is jullie project nu veel duidelijker. Mooi om te zien hoe jullie met de reacties zijn omgegaan. Toi toi toi!

afbeelding van Anne-Beth Schuurmans

Dank voor de support, nu en straks!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Reageren, nadenken, herschrijven en opnieuw formuleren wat je gaat doen... Het werkt, blijkt uit de voortgang van jullie project. Ik begrijp nu veel beter op welke manier jullie de creativiteit van jonge kinderen willen stimuleren. Een mooie toevoeging zou nog kunnen zijn wat jullie werk zou kunnen betekenen voor het kunstaanbod voor peuters en kleuters. Ook interessant: wie nodigen jullie uit om kennis te maken met jullie werkwijze?

afbeelding van Anne-Beth Schuurmans

Heel fijn dat BERG duidelijker is geworden en dus beter! De toevoeging wat BERG en dus onze werkwijze zou kunnen betekenen voor het kunstaanbod voor deze doelgroep is zeker interessant. We willen graag een artikel hierover publiceren in Kunstzone, zodat we een groter publiek bereiken en ook andere kunstenaars die zich op deze groep richten. Wellicht komt daar een interessante discusie uitvoort!

Wie nodigen we uit om kennis te maken met onze werkwijze. Dat zijn in eerste plaats de jonge kinderen en hun begeleidsters. Maar het is zeker nog een idee om te onderzoeken of het mogelijk is andere kunstenaars of kunstpedagogen hierbij een keer aanwezig te laten zijn. Naast het publiceren van een artikel is dat zeker een overweging. Of het houden van een debat over dit onderwerp!

afbeelding van Anne-Beth Schuurmans

Beste Carmelita, Willemijn en Leo,

Binnenkort moeten we besluiten of we BERG overzetten naar de volgende fase. We willen jullie bedanken voor het meedenken en jullie vragen hebben ons geholpen om BERG aan te scherpen en verder te brengen.

We zijn benieuwd of jullie ons straks gaan ondersteunen in de volgende fase.

Nogmaals dank en horen graag jullie reacties!

afbeelding van Anne-Beth Schuurmans

Ten eerste werken we met een bijzondere doelgroep: zeer jonge kinderen (2 - 4 jaar) en hun begeleidsters. Deze inspireren, meenemen op de eerste stapjes op kunstbeoefeningsgebied. De begeleidsters richting geven in observeren en ondersteunen van het kind in het creatieve proces. Daarbij zijn de deelnemers echte participanten, met elkaar wordt de theaterbeleving gecreerd.

Ten tweede het inzetten van multidisciplinaire kunst: muziek, dans, beweging, media! Dit alles op basis van improvisaties waardoor telkens iets unieks ontstaat.

Ten derde het inspelen op de actuele discussie rondom kunstpedagogie en kunsteducatie. Waar liggen kansen, mogelijkheden maar ook beperkingen? Wellicht komt er een artikel voor Kunstzone uitvoort!

 

afbeelding van Anne-Beth Schuurmans

Beste Leo,

Fijn dat je ook meedenkt met ons! BERG gaat uit van improvisatie, dus geen enkele BERG is hetzelfde en steeds creeren we iets nieuws. Samen met ons jonge publiek. Die we aanzetten tot creatieve jonge medemakers. Dat doen we nu en dat stimuleert om dat ook in de vrije tijd te doen. Daarnaast doet deze keer voor het eerst een videomaker mee. Dta zal een nieuwe synergie opleveren. Tevens sluiten we aan bij de discussie die ook in het tijdschrift Kunstzone wordt gevoerd: hoe sluit pedagogie aan op kunsteducatie? Wij maken kunst, maar creativiteit en improvisatie zijn wellicht kernbegrippen die ook in het onderwijs van belang zijn. Dat willen we in deze BERG verder gaan onderzoeken.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Jullie ambitie is duidelijk en jullie werkwijze is interessant. Het programma Jij maakt het mee is alleen niet bedoeld voor professionele initiatieven, maar voor bijzondere projecten op het gebied van de kunstbeoefening in de vrije tijd. Dus graag toch nog jullie antwoord op Leo's vraag: waar zit volgens jullie het aanknopingspunt met deze regeling?

afbeelding van Leo Dijsselbloem

Ook ik denk de komende week met jullie mee. Ik heb geboeid jullie al zeer uitgebreide plan gelezen. Het lijkt mij echter vooral een voortzetting van een reeds bestaand en succesvol project. Ik zie eerlijk gezegd nog niet zo de aansluiting op de uitgangspunten waarvoor JMHM bedoeld is. Ik ben wel benieuwd waarin jullie zélf die aansluiting zien. Misschien zou je daar het plan op kunnen toespitsen. Waarin zit het vernieuwende en wat is de link met kunstbeoefening in de vrije tijd?

Pagina's