menu denk mee beslis mee maak mee

Berend Botje Retour

vanaf nu mag iedereen weten waar hij gebleven is

BUOG
1 augustus 2017 tot 29 september 2017
erfgoed, muziektheater, theater
jongeren, kinderen, ouderen
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Berend Botje bijna weerom in Zuidlaren

Door Kees Botman op di 12 sep

Na de zomervakantie zijn we volle vaart vooruit gegaan. Er wordt druk gerepeteerd, Opbouwschema's worden verder ingevuld. De muziek wordt...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Berend Botje Retour

vanaf nu mag iedereen weten waar hij gebleven is

afbeelding van Kees Botman

Ingediend door:

Kees Botman

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
intergratie van schoolkinderen en individuen en verenigingen uit het Zuidlaren willen we samenbrengen in een processie en een voorstelling, hoe dat precies te doen, dat is onze zoekvraag nog

Wat ga je doen?: 

In 2017 gaat BUOG met inwoners en verenigingen van Zuidlaren en omgeving een groot project rondom Berend Botje maken. De mythe van de nationaal bekende Berend Botje staat centraal. Na bijna 200 jaar wordt een antwoord gegeven op de vraag waar Berend Botje gebleven is.

Het lied van BB is gebaseerd op de uit Zuidlaren afkomstige Lodewijk van Heiden. Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat deze man, na een enerverend leven als nautisch krijgsheer, eindigde als admiraal van de russische (zeilende) zeemacht. Bij pensioen keerde hij terug naar Zuidlaren maar kon er niet meer aarden en verdween op zekere dag.......Hij stierf in Tallinn (estland)

We gaan Berend Botje terugbrengen. Niet letterlijk maar symbolisch: In Tallinn gaan we, op de (inmiddels geruimde) begraafplaats,een sculptuur van formaat maken van Lodewijk van Heiden.  Daarna gaat het beeld, ‘de geest van Lodewijk’ , zijn laatste reis, maar dan in omgekeerde volgorde, naar Zuidlaren maken.

De reis van het kunstwerk naar Nederland gaat grotendeels over het water, langs de route die Lodewijk zelf in tegenovergestelde richting heeft afgelegd. De reis wordt per zeilschip afgelegd. Er gaan verslaggevers en betalende gasten meevaren. Door een dagelijks verslag gaan we er een (inter)nationaal multimediaal opvallende reis van maken.

INTOCHT 


Na aankomst met het zeilschip in Nederland gaan we het beeld verder met paard-en-wagen naar Zuidlaren brengen. Een spectaculaire grootscheepse intocht met medewerking van zangers, dansers, muzikanten en heel veel kinderen uit Zuidlaren en ruime omgeving. Kunstenaars gaan met scholen projecten doen die participeren in de intocht. Met muziek en fakkels in een processie. Tijdens deze intocht kan ook de uitreiking van het eerste boek over Lodewijk (Sigismund Vincent Gustaaf) van Heiden plaatsvinden, de nieuwe uitgave van hoogleraar Hans van Koningsbrugge, aan de eerste burger van Tynaarlo.

THEATER 


Na de intocht volgt nabij het Laarwoud, waar Lodewijk opgroeide, een grootschalige theatrale performance plaats. Een muzikale voorstelling met medewerking van toneelgroepen, zangers, dansers en muzikanten uit Zuidlaren en omgeving. de scholen en jongeren krijgen hierin een specifieke plaats. De werkwijze hierbij is als volgt: we inventariseren de plannen van inwoners rond het onderwerp Berend Botje. Zowel voor- als tegenstanders van de verschillende visies op de oorsprong van het verhaal krijgen een plaats. Daarbij gaan we proberen zo veel mogelijk verenigingen, jongeren en individuen te koppelen aan de performance. 
Het inhalen van Lodewijk van der Heiden zou de mythe voor eens en voor altijd moeten ontkrachten. Het tegendeel zal echter gebeuren. Door de bemoeienis van de andere Berend Botje vertolkers wordt de mythe in een spetterende eindstrijd groter dan ooit.

Hoe ga je te werk?: 

We hebben een aantal informatieavonden gehouden in Zuidlaren, dit om verenigingen en individuen te enthousiasmeren, te werven en te binden. Hieruit zijn veel contacten ontstaan. Spelers, koren, muziekgroepen, baisischolen etc. De beeldend kunstenaars vertellen het verhaal op alle 7 basisscholen. Kinderen gaan naar aanleiding van de verhalen onderscheidingen voor Berend Botje maken (hij kreeg er tijdens zijn leven 11) en lopen daarmee mee in de processie. Ook krijgen ze een aandeel in de voorstelling. Met alle deelnemers is intensief contact. Er wordt gekeken wat de verenigingen kunnen cq doen. Vervolgens worden ze uitgedaagd om binnen hun mogelijkheden iets nieuws te ontwikkelen. Muziekvereniging Erica is bijvoorbeeld gevraagd om twee muziekstukken te spelen, eentje dat dienst doet als hymne op Berend Botje en eentje als requiem. Dit is voor hen geen dagelijkse kost. De dirigent vindt het echter wel uitdagend en gaat op zoek naar iets passends. deze twee stukken gaan ze voor de zomerstop nog instuderen. Met deze twee muziekstukken nemen ze na de zomer deel aan de voorstelling. De eerste (hymne) om eer te betonen aan Berend Botje, de volksheld uit Zuidlaren die na meer dan 150 jaar thuiskomst. De tweede (requiem) om voor eens en voor altijd afscheid te nemen van hun 'verloren held'.  Naast de muzikale inbreng vervullen de orkestleden van Erica ook een rol in het geheel. Er wordt gewerkt met Griekse koorwerking waarbij grote groepen reageren op elkaar. Dit is ook een aspect dat totaal nieuw is. Desalniettemin is er veel enthousiasme. Naast de groep die eerbiedwaardig afscheid neemt van Lodewijk van Heiden, is er in de voorstelling ook een groepering die helemaal niet wil dat Berend Botje terug is. Hiermee zijn ze hun mythe en hun volksheld kwijt. Deze groep gaat het eerbiedwaardig afscheid verstoren. Zowel muzikaal als theatraal staan deze groepen lijnrecht tegenover elkaar.

Dit is een voorbeeld. Er doen nog meer grote groepen mee (mannenkoor Vries en de harmonie uit Vries). Ook bij hen wordt gekeken wat ze normaal doen en hoe we hun grenzen kunnen verleggen

 

INTOCHT 


Na aankomst met het zeilschip in Nederland gaan we het beeld verder met paard-en-wagen naar Zuidlaren brengen. Een spectaculaire grootscheepse intocht met medewerking van zangers, dansers, muzikanten en heel veel kinderen uit Zuidlaren en ruime omgeving. Kunstenaars gaan met scholen projecten doen die participeren in de intocht. Met muziek en fakkels in een processie. Tijdens deze intocht kan ook de uitreiking van het eerste boek over Lodewijk (Sigismund Vincent Gustaaf) van Heiden plaatsvinden, de nieuwe uitgave van hoogleraar Hans van Koningsbrugge, aan de eerste burger van Tynaarlo.

THEATER 


Na de intocht volgt nabij het Laarwoud, waar Lodewijk opgroeide, een grootschalige theatrale performance plaats. Een muzikale voorstelling met medewerking van toneelgroepen, zangers, dansers en muzikanten uit Zuidlaren en omgeving. De scholen en jongeren krijgen hierin een specifieke plaats. De werkwijze hierbij is als volgt: we inventariseren de plannen van inwoners rond het onderwerp Berend Botje. Zowel voor- als tegenstanders van de verschillende visies op de oorsprong van het verhaal krijgen een plaats. Daarbij gaan we proberen zo veel mogelijk verenigingen, jongeren en individuen te koppelen aan de performance. 
Het inhalen van Lodewijk van der Heiden zou de mythe voor eens en voor altijd moeten ontkrachten. Het tegendeel zal echter gebeuren. Door de bemoeienis van de andere Berend Botje vertolkers wordt de mythe in een spetterende eindstrijd groter dan ooit.

DOEL

We willen met dit project inZuidlaren een bindende samenwerking maken met verschillende verenigingen en individuen. Vooral de processie is een belengrijk handvat daarin. Door een verbinding van alle mensen die meelopen, met speciale repetities daarvoor om de samenwerking te onderstrepen, maken we een eenheid, een verbinding die erg zichtbaar gaat worden. We maken daar veel opnames van. De processie eindigt in de theatervoorstelling. Een ieder die meeloopt in de processie eindigt in de voorstelling. Daardoor speelt eigelijk iedereen mee in het theaterstuk.

Het voorafgaande deel is meer de promotie en nationale aandachttrekker van het project. Dit deel is zo bedacht dat een lokale processie en theaterstuk, een bovenregionale aandacht krijgt.

 

Met wie werk je samen?: 

Wij, BUOG, werken met de volgende personen aan het project:

Pieter Stellingwerf: eindregie. Kees Botman: vormgeving. Ruth ter Voort: PR en productie.

BUOG is einverantwoordelijke en heeft de artistieke leiding van het geheel. Pieter en Kees werken daarin samen op een hen gebruikelijke manier: Pieter de mensen, Kees de dingen. 

Wij, BUOG, werken met de volgende mensen aan het project:

Kunstenaarsvereniging VTNL uit Tynaarlo: zij maken het beeld van Lodwijk in Tallinn, en werken met de scholen in het maken van hun kunstwerken voor de processie. zij werken daarin weer samen met ICO, het kunstencentrum in Drenthe die de scholen benaderen.

Esther van Till, theatermaakster: zij vormt de processie en laat zich coachen door Jeroen Kriek (the young ones, gajes) , inspireren door Paul Veldt (heeft contact gezocht) en een DVD over spaanse processies.

Muziekvereniging Erica uit Zuidlaren. Zij gaan een nieuw muziekstuk instuderen dat hun dirigent wil maken voor de voorstelling.

Verschillende verenigingen, individuen en vrijwilligers uit Zuidlaren en omgeving. Bij een informatieavond hebben zich veel mensen opgegeven waarmee we gaan repeteren. Gaandeweg het repetitieproces zal de eindvoorstelling zich verder vormen. 

Met de ondernemersvereniging Zuidlaren is een goed contact. Vooral voor de participatie van de processie, maar ook voor de voorstelling hebben zij inbreng.

De gemeente Tynaarlo, waarin Zuidlaren ligt, werkt mee in de financiering PR en vergunningverlening.

 

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Wij verwachten dat we, door een breed aanbod van medewerkenden, veel kruisbestuiving gaan zien. Er zijn en aantal repetitie en oefendata vastgesteld. De repetitie van de processie zal met honderden mensen zijn: scholen en verenigingen, kunstenaars en individuen. Via de netwerken in Zuidlaren zullen er steeds meer mensen bij komen, althans, daar sturen we op.

Voor de schoolkinderen is het een project waarin zij zelf, onder begeleiding, kunstvoorwerpen maken, fijn om daarna dit zelf te mogen dragen naast de objecten die professionele kunstenaars in Tallinn hebben vervaardigd. Het wordt er, zo denken wij, iconisch van. Een leuke kunstervaring: praktisch en zichtbaar voor veel mensen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 kunstwerken maken in Tallinn 6 0
6 scholen die kunstwerken maken 300 0
1 processie 350 x duizenden
1 theatervoorstelling 450 1500
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Bijzonder aan hen project is dat het een nationale aandacht genereert voor een locaal proces.

Berend Botje is in Zuidlaren een "ding" van aandacht en PR. In het voortraject hebben we de plannen al mogen uitleggen aan landelijke media. We verwachtten dan ook dat in het proces er van alles gaat gebeuren. De provinciale kanalen zitten al in het project (FB kanalen, Omroep Drenthe, Nieuwsblad van het Noorden, Drents Archief etc.

We verwachten , en sturen aan, op bv Jeugdjournaal etc. Voor de participanten is dat mooi: zij krijgen veel extra aandacht, maar ook: de lat komt wat hoger te liggen.

Bijzonder aan het project is voorts dat er inbreng is vamn schoolkinderen en amateurs: de processie bestaat uit 7 kunstwerken en, naar verwachting, 250 kunstwerkjes van schoolkinderen die ze zelf maken onder begeleiding en stimulering van kunstenaars oip de scholen.

Als de voorwerpen af zijn wordt de processie ontwikkelt met inbreng van allen.

d voorstelling is het slortstuk van de procssie: in principe figureren alle deelnbemers van de processie samen met andere muziekverenigingen, koren en individuen. De voorstelling heeft een basisverhaal waarop met alle deelnemers verder geimprofiseerd wordt. Het repoetitieproces is een van improvisatie. Muziekverenigingen zijn gevraagd zelf met een idee voor muziek en compositie te komen.

Dat laatste is voor ons ook een motivatie om alles goed , artistiek, productioneel en in samenwerking goed te organiseren. 

Begroting: 

We vragen van de totaalbegroting een deel aan bij het fonds Cultuurparticipatie, speciaal te besteden aan de samenwerking van kunstenaars, scholen, verenigingen en individuen die aan processie en theater mee doen. 

De organiastie daarvan, alsmede de vormgeving en secundaire voorwaarden, hebben financiele aandacht nodig

Locatie(s): 
De Brink Zuidlaren

Uitslag Beslis mee

FCP27
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 114 gestemd
totaal77
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Inventieve en verbindende culturele projecten, daar staat BUOG om bekend. En ook met dit project weten jullie weer een bijzonder evenement op de wereld te zetten. Berend Botje Retour bevat verschillende onderdelen, maar in het licht van de regeling Jij maakt het mee richt ik mijn aandacht vooral op de vrijetijdsbeoefening en daarmee op de realisatie van de theatrale performance en samenwerking met de verenigingen. Naar verwachting zal deelname aan een grootschalig opgezet en aansprekend lokaal project als dit, wat door de gemeente Tynaarlo stevig (uit)gedragen wordt, een stevige impact hebben op de beleving en betrokkenheid van de verenigingen en inwoners in Zuidlaren en gemeente Tynaarlo. Het werkproces en de samenwerkingen met de verenigingen zijn in de aanvraag nog beperkt uitgewerkt, waardoor de ervaring en beleving voor de betrokkenen nog moeilijk te duiden is. Als onderdeel van Culturele gemeente 2017-2018 van Drenthe, mag er desalniettemin van uitgegaan worden dat Berend Botje Zuidlaren wederom weet te verbinden. 

afbeelding van Rob Berends

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

In een origineel kunstzinnig drieluik brengen enkele kunstenaars en circa 1000 actieve amateurkunstbeoefenaren Berend Botje terug naar de plek waar deze held uit het gelijknamige kinderlied vandaan kwam: Zuidlaren. De amateurkunstenaars lijken een behoorlijk grote inbreng te hebben: zij kunnen zelf met voorstellen komen. Wat zij aan kunstzinnige ontwikkeling doormaken is nog maar beperkt bekend, maar de inzet is in ieder geval expliciet om deelnemende verenigingen hun grenzen te laten verleggen. Met zoveel partners is een breed, en deels nieuw, publiek te verwachten. Dat jullie weinig ingaan op de verwachte versterking van het cultuurklimaat in Zuidlaren compenseert evenwel de website van de gemeente Tynaarlo:  jullie project blijkt namelijk één van de 6 topprojecten te zijn van ‘culturele gemeente van Drenthe 2017-2018’, die versterking van het cultuurklimaat mede tot doel heeft. Jullie aanvraag biedt weliswaar weinig informatie over de organisatie van het geheel, maar ik zou zeggen: Laat Berend Botje maar weer terugvaren!

afbeelding van Rob Berends

Beste Kees,

Ik heb nog enkele vragen over de begroting. Activiteiten die in school(klassen)verband worden gehouden komen niet voor deze subsidieregeling in aanmerking. Daar heeft het fonds namelijk een andere subsidieregeling voor (cultuureducatie met kwaliteit, daar zijn de meerjarige subsidietoekenningen al voor geweest). Verder ga ik ervan uit dat je subsidie aanvraagt voor de processie en de voorstelling, niet voor de reis (de amateurkunstenaars in Zuidlaren doen daar immers niet aan mee): de post reiskosten zou daarom niet in de begroting voor ons thuishoren. Lukt het om deze aanpassingen uiterlijk maandag door te voeren?

Corrigeer dan tegelijk even de grote dubbeling in je aanvraag: alle tekst onder Hoe ga je te werk is dezelfde tekst als onder Wat ga je doen. Met de ruimte die je daarmee krijgt bij Hoe ga je te werk kun je nog goed uitleggen wat concreet jullie aanpak is om de processie en voorstelling te gaan maken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de aanpak met een specifieke vereniging concreet te beschrijven: hoe komt hun bijdrage tot stand met hulp van het artistieke team en waarin ontwikkelen de deelnemers van de vereniging zich nu precies? Deze informatie is essentieel voor de aanvraag. De aanvraag nu is te vaag hierover. Aangezien BUOG al de nodige (succesvolle) aanvragen heeft gedaan bij het fonds zullen de antwoorden op deze vragen vast weinig moeite kosten.

Succes met deze aanvullingen!

Vriendelijke groet,

Rob  

afbeelding van Rob Berends

Beste Kees,

We naderen de deadline van 15 juni. Noodzakelijk is nog dat je onze modelbegroting invult. Die vind je onder Bewerken>Denk mee (meer projectinfo)> begroting (niet publiek)> en dan klikken op de woorden downloadbare begroting. Let op dat je de begroting sluitend maakt, nu staat er nog een tekort. Dit is belangrijk omdat we je aanvraag anders niet in behandeling nemen.

Een andere nog essentiële vraag om te beantwoorden in je aanvraag is: wat is de invloed van de deelnemers zelf op intocht en voorstellingen? Of worden beide evenementen vooral door enkele (professionele) leidinggevenden bedacht?

Ik ga het hopelijk snel lezen. De tijd is nog maar kort...

Vriendelijke groet,

Rob

  

 

afbeelding van Rob Berends

Beste Kees,

Op 14 juni, over ruim 14 dagen, is de deadline van de denk mee fase. Ik adviseer je de aanvraag tijdig bij te werken en ook te voorzien van een begroting. Dat bijwerken kun je doen door op de menuoptie Bewerken te klikken (bovenin deze pagina onder de titel van het project) en daarna op de optie Denk mee projectinfo te klikken. Dan krijg je verschillende rubrieken om in te vullen. Daarmee wordt de aanvraag completer en beter geschikt om je verder te begeleiden. Hij is nu nog onvoldoende om naar de beslisfase te gaan.

Als hij is bijgewerkt meld ik me zeker weer. Succes gewenst!

Vriendelijke groet,

Rob

 

 

afbeelding van Debora van Stenis

Hoi Kees, ik kan me inderdaad voorstellen dat trots op wat je hebt gemaakt een belangrijk doel is. Voor elke deelnemer.  Wellicht kan je dit versterken door een blog / facebook pagina / website te maken waarop iedereen zijn voortgang kan laten zien en elkaar kan volgen?

Op die manier krijgt iedereen ook het gevoel onderdeel te zijn van iets groters (dat je als basisschoolleerling erachter komt dat je in een project zit met prof. kunstenaars) - wat de motivatie en het gevoel van trots kan vergroten. Mijn ervaring is dat, zeker mensen zonder kunstachtergrond, het moeilijk vinden zich voor te stellen waar ze naar toe werken  / waar ze onderdeel van zijn. Wellicht kan zo'n tool helpen - ter aanvulling op de soms wat moeilijk te organiseren live ontmoetingen.

 

Groet!

Debora

afbeelding van Kees Botman

ha ja, dat is een goeie, een compleet organigram met verantwoordelijkheden kan ik wel maken maar is in de praktijk nooit haalbaar. ik denk dat er een overal artistiek leider moet zijn, een vormgever, een productieleider en een financieel leider. deze vierhoek bepaald het veld waarin een productie zich afspeelt. darin is een evenwicht. te veel kracht van een van de vierhoeken geeft scheefgroei.

wij werken daar vaak pragmatisch tussendoor. 

dit project kent eigelijk drie projecten: de eerste is een kunstenaarsproject, een samenwerking van verschillendde kunstenaars nog wel. kwetsbaar met kunstenaares die gewend zijn autonoom te werken en nu dus samen moeten werken. 

we laten dat maar een beetje gebeuren en grijpen pas in als het mis gaar denk ik.

dat tussenfabricaat is wel een mooi idee waar we wat mee kunnen of dat we kunnen delen, daar ga ik een over denken en het met de begeleidende kunstenaars over hebben.

 

over het te bereiken doel: ik zou het mooi vinden dat in processie van alles door elkaar gebeurd, muzikanten op scholen komen, samenwerken daarin. met breedte bedoel ik dat ook: niet gaan voor een hoog artistiek heilig producct, maar samen iets maken waar je trots op bent.Verder willen kmet elkaar dus.

afbeelding van Debora van Stenis

Hoi Kees,

Zo! Dat is een flink takenpakket! Is dat een bewuste keuze of heeft het te maken met het beschikbare budget? Hoe ziet voor jou de ideale situatie eruit?

Wellicht ter inspiratie: Voor de Sint Maarten Parade komend november zullen we per discipline (beeld/muziek/performance) 1 eindverantwoordelijke / coach aanstellen die de grote lijnen bewaakt, vinger aan de pols houdt bij de verschillende clupjes (per mail, live bezoek van repetities etc.) en die beschikbaar is voor advies/tips. Deze eindverantwoordelijken vormen op die manier samen het artistieke team dat onderling ook overlegt/afstemt. Daarnaast hebben in aanloop naar de parade 3 - 4 algemene inspiratie-/infobijeenkomsten waar iedereen aanwezig is, waar o.a. ideeen/tussenfabricaten gepresenteerd kunnen worden waar iedereen op kan reageren. Ervaring is dat deze avonden mooie kruisbestuivingen kunnen opleveren en dat het helpt om op die manier gezamenlijk naar de parade toe te werken en te leven.

Je noemt verder 'kwaliteit in de breedte'. Bedoel je daarmee de kwaliteit van het proces en van het contact tussen de mensen? Wanneer is dit voor jou geslaagd? En wanneer ben je met het oog op artistieke kwaliteit tevreden over? Hebben jullie de doelstelling per discipline / onderdeel / doelgroep helder? Wat zou je bijvoorbeeld (met het oog op de meedenkvraag) willen bereiken bij schoolkinderen, individuen en verenigingen door ze samen te brengen?


Groet!

Debora

 

afbeelding van Kees Botman

ha Debora.

fijn dat je meedenkt.

om antwoord te geven: wij zijn zelf de artistieke bewakers van het geheel.lastig, ik weet het, maar zo werken we altijd en het is een enorme tweestrijd: idee bedenkebn, geld beheren, mensen benaderen, ontwikkelen, en afrekenen. toch weten we vaak resultaat te halen, mede door (te) hard te werken.......

onze atistieke voelsprieten zitten ook vaak meer op "iedereen krijgt een plek". daarmee is de kwaliteit meer in de breedte en proberen we door bijzondere combinaties die de mensen omhoog trekt kwaliteit te halen.

we hebben al eens een voorlichting gehouden en daarmee een lijst mogelijke medewerkers gekregen. vanavond is een oopening van het culturele jaar in de gemeente en mogen we het idee weer presenteren aan groot publiek. vooral via social media willen we mensen bereiken,. en via via met enthousiasme.

dank voor de processielink: goed om daar op in te zo zoomen. de kunstenaarsvereniging uit de gemeente en Esther van Til, een regisseuer waar we eerder mee werkten, moeten dat idee verder ontwikkelen met participanten en 7 scholen uit Zuidlaren.

 

groet Kees

afbeelding van Debora van Stenis

Hoi Kees!

Even voorstellen. Ik ben Debora van Stenis en ben jullie JMHM-coach tijdens de denk mee fase. Ik geef tips en feedback en ben beschikbaar voor advies!

Tijdens het lezen van de tekst werd ik helemaal blij. Enerzijds omdat dit liedje altijd gezongen wordt op de zwemles van mijn dochter (wie kent dit liedje niet?), anderzijds omdat ik sinds 2011 als productieleider betrokken ben bij de parades die Rob in de vorige post noemt. Ik zie veel overeenkomsten: erfgoed, volkstraditie, processie (in het donker), participatie en betrokkenheid van een brede doelgroep, een groot sculptuur! Een film van de laatste editie: https://www.youtube.com/watch?v=PGfNGwmE5CQ. De parade wordt voorafgegaan door een aantal weken waarin er op verschillende plekken in de stad (Utrecht) wordt gewerkt en gebouwd aan sculpturen, maar ook aan die betrokkenheid. Kortom, inderdaad interessant om contact op te nemen met Paul Feld!

Jouw project is groots in zijn opzet: veel disciplines, veel (verschillende) mensen. Om te beginnen twee vragen:

- Mbt al die disciplines en partijen: Hoe wordt dit artistiek gecoordineerd / bewaakt?

- Je gaat plannen van bewoners inventariseren. Wat bedoel je hier precies mee? Mag iedereen een idee / deelproject indienen?

Groet!
Debora

afbeelding van Rob Berends

Beste Kees,

Allereerst dank voor de link naar je onderzoek, dat heb je grondig aangepakt!

Op je vraag naar hoe je een processie mooi invult: denk eens aan Paul Feld met zijn parades door de stad Utrecht. Wellicht kan hij je ook adviseren en inspireren. Van de Caravane d'Utrecht uit 2015 staat een filmpje op youtube.

Wat betreft de samenwerking waar je over schrijft: BUOG heeft daarin toch al veel ervaring? Geef gerust voorbeelden van wat jullie (mede) bereikt hebben in de regio Zuidlaren. Dat versterkt de aanvraag, Heeft BUOG zelf misschien ook concrete samenwerkingsambities met dit project? Waar willen jullie vooruitgang zien?

Wellicht ten overvloede meld ik dat je aanvraagtekst hier links naast onze correspondentie t.z.t., als het project in de beslisfase komt, wordt beoordeeld, los van onze correspondentie. Als je op de knop bewerken drukt (bovenin onder projecttitel) kun je de aanvraagtekst desgewenst bijwerken.

Ik ga het vervolg weer lezen.

Vriendelijke groet,

Rob

 

afbeelding van Kees Botman

Ha Rob,

Iedereen kent het liedje maar de oorsprong is niet zeker. Lees maar eens: https://bertvanzantwijk.wordpress.com/2016/09/01/berend-botje-ging-uit-v...

Om de mensen te verbinden werken we met informatieavonden. daarna gaan we ze samenbrengen en combineren is het idee. Wij houden juist van vreemde combinaties en hopen bv dat het muziekkorps, de harmonie, met een rapper gaat werken, etc.

Juist die samenwerkingen zijn, hopen wij, leidend tot verandering en nieuwe samenwerkingen voor de toekomst. In het verleden is gebleken dat bij dit soort projecten wat overbleef: nieuwe zangkoren en dat soort initiatieven. Garantie is er nooit, maar door "te doen" onstaat er vast iets.

afbeelding van Rob Berends

Welkom op dit platform Kees! De komende weken denk ik graag met je mee om van dit idee een kansrijke aanvraag te maken. Bijzonder dat het  verhaal van Berend Botje zijn oorsprong heeft in Zuidlaren. Zeker een mooi gegeven voor een theatraal evenement dat veel mensen zal kunnen aanspreken, met name in Zuidlaren. De reis van het kunstwerk, de intocht in Zuidlaren en de performance daarna biedt vele kansen voor deelnemers om met elkaar de evenementen in te vullen. Hoe zie je die verschillende inbreng voor ogen Kees? En heb je behalve het verhaal van BB tot leven wekken, nog specifieke doelen in Zuidlaren voor ogen met dit project?

Ik kijk uit naar je vervolg en intussen zit de melodie van BB weer helemaal in mijn hoofd...(wie is trouwens de maker van het lied BB? bedenk ik)

vriendelijke groet, Rob Berends