menu denk mee beslis mee maak mee

Behind bars

Voorstellingreeks Kamerkoor VENUS juni 2018 in...

Vocaal Ensemble VENUS
28 april 2018 tot 1 juli 2018
beeldend 3D, erfgoed, muziek
volwassenen
onze website
€5.700

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Voorbij!!

Door Camiel Aalberts op zo 1 jul

Helaas, het is voorbij!

Na 3 overweldigende, zo goed als uitverkochte, theatrale concerten komt het zwarte gat.....wat heeft iedereen van...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Behind bars

Voorstellingreeks Kamerkoor VENUS juni 2018 in voormalige gevangenis Wolvenplein Utrecht

afbeelding van Camiel Aalberts

Ingediend door:

Camiel Aalberts

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Zijn er mensen/organisaties die vanuit eigen ervaring met vrijheid/onvrijheid geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan dit project?

Wat ga je doen?: 

Het project Behind bars bestaat uit een voorstellingreeks, waarin de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein te Utrecht het uitgangspunt vormt voor een muzikaal en theatraal programma rond het thema vrijheid en onvrijheid. Vanuit verschillende disciplines (muziek, poezie, ervaringsverhalen, beeldende kunst) wordt het publiek met het thema (on-)vrijheid geconfronteerd. De ruimte zal heel expliciet gebruikt worden als uitgangspunt voor de voorstelling. We gebruiken de verschillen in akoestiek van de ruimte door met de positie van het koor en publiek te variëren, de beslotenheid van de cellen voor heel direct (onontkoombaar) contact tussen performers en publiek. Door de voorstelling op verschillende plekken in het gebouw vorm te geven maken we een visuele verbinding met een voorheen gesloten en voor muziek en theater vreemde locatie. We verwachten hiermee veel publiek te trekken, ook belangstellenden die niet zo snel naar een kerk of theaterzaal komen.
De voorstelling wordt het resultaat van een multidisciplinaire samenwerking. Deelnemers (koor, muzikanten, beeldende kunstenaar, ervaringsdeskundigen) nemen vanuit muziek, theater, poezie, levensverhalen, beeldende kunst hun ideeën en inbreng mee rond het thema vrijheid-onvrijheid in. De deelnemers zullen in een aantal brainstormsessies in de gevangenis met elkaar werken zoeken naar vormen, waarin zij elkaar versterken. De regisseur (Maike Flick) zal leidinggeven aan het samenwerkingsproces. Er zijn al een aantal ideeën (zie bij dramaturgie). Hopelijk ontstaan er in de samenwerking vormen die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. De bouwstenen voor de samenwerking zijn de volgende:  
 

Muziek
Wat zit er achter de maten ('bars') van de muziek in dit programma? Kamerkoor VENUS studeert een programma in met muziek, gekozen vanuit het thema. Al sinds mensenheugenis maken componisten van menselijke on/vrijheid een prangend muzikaal thema. Zoals de universele on/vrijheid van de liefde, zoals verwoord door Monteverdi en Dowland. Of de specifieke onvrijheid van het Babylonische juk na de vernietiging van Jeruzalem (Verdi en Carissimi). En tenslotte de artistieke bevrijding van de mystieke krachten van een psalmtekst door versplintering van die tekst in de Bruchstücke van Heppener. Deze muzikale daden van berusting, verzet en bevrijding krijgen een bijzondere lading in de voormalige gevangenis aan het Utrechtse Wolvenplein, waar ruimte en klank elkaar op unieke wijze zullen versterken.

Tekst
Vrijheid en onvrijheid heeft in alle tijden schrijvers geïnspireerd. Daar zullen we uit putten, o.a. gedichten van Pablo Neruda, teksten van Rodaan al Ghalidi.  Ook komen verhalen aan bod van mensen die aan den lijve te maken hebben gehad met onvrijheid. Verhalen van (ex-) gedetineerden (live, op film of audio (mw. S. Wijsman) en uit bronnen van Amnesty International), mensen die werken in het gevangeniswezen (dhr. H. Versteeg, vestigingsdirecteur Penitentiaire Inrichting Utrecht), vluchtelingen (we zijn nog met diverse mensen in gesprek), mensen uit de LHBT-gemeenschap (ism met Stichting Games[4Diversity]). Verschillende vormen gaan we gebruiken: voordracht, vertelling, theater, interactieve gesprekken met publiek, maar ook tentoongestelde teksten.

Beeld
Beeldend kunstenaar (Marijke Lombaers) zal in de gevangenis op het thema vrijheid-onvrijheid ingaan. Via beeldend werk worden de zintuigen van het publiek op meerdere niveaus aangesproken. Zo worden ervaringen en gedachtestromen op gang gebracht die aan de gelaagdheid van het begrip vrijheid recht doen.
 

Dramaturgie
Verschillende delen van de gevangenisruimte zullen het uitgangspunt van de voorstelling vormen: het grote cellenblok dat bestaat uit meerdere verdiepingen en de voormalige expeditie-ruimte waarin een grote kooi staat. Het publiek zal zich door de ruimte verplaatsen. De akoestiek zal gebruikt worden om het publiek van dichtbij en ver weg te bereiken. Het idee is om in het cellenblok gelijktijdig verschillende 'deelvoorstellingen' (solozang/ensemblezang/voordracht/theater/filmzaal/audioruimte/escaperoom/??) aan te bieden. Het publiek verplaatst zich met de performers mee. Zal ook keuzes moeten maken, als op meerdere plekken iets te zien en te horen wordt aangeboden. Op die manier wordt het publiek geconfronteerd met de eigen keuzevrijheid.


Het belang van het project
Het project is een hommage aan de oorspronkelijke functie van de locatie het Wolvenplein, een beladen plek, die de levens van vele mensen in de afgelopen jaren diep beïnvloed heeft. In ons deel van de wereld wordt vrijheid veelal als een vanzelfsprekendheid ervaren Met deze voorstelling op deze plek willen we aan het publiek de broosheid en de waarde van het begrip vrijheid voelbaar maken. De kracht van de voorstelling zit in de samenwerking met verschillende disciplines in een unieke ruimte. Met elkaar bieden we meer dan we allemaal afzonderlijk zouden kunnen doen.

Hoe ga je te werk?: 

Het doel
Het project Behind bars wil een brug slaan tussen verschillende disciplines. Met de unieke locatie van de gevangenis Wolvenplein als inspiratie zoekt VENUS inhoudelijke samenwerking in het thema vrijheid-onvrijheid. Voor VENUS als koor is deze theatrale voorstelling een volgende stap in het experimenteren met nieuwe vormen van muziek ten gehore brengen. VENUS heeft in juni 2016 voor de eerste keer in een eigen project een locatie tot uitgangspunt genomen. In zwembad De Kwakel in Utrecht Overvecht werden met succes twee concerten rond het thema 'water' gegeven, die door het (vele) publiek hoog gewaardeerd werden. Een deel van dat programma is ook ten gehore gebracht in het Centraal Museum in de tentoonstelling De trots van de stad. Voor het koor bracht het zingen op locatie een heel nieuw, inspirerend element in het maken van muziek. Dat smaakte naar meer!
Door samenwerking aan te gaan met mensen/organisaties met ervaring met onvrijheid ontstaat een platform, een nieuwe context waarbinnen deze ervaringen een positieve waarde krijgen.
Doel van de samenwerking is het verkennen van de mogelijkheden om artistieke zeggingskracht te vregroten door verschillende disciplines elkaar te laten versterken.

De doelgroep 
De voorstelling richt zich op het algemene publiek in Utrecht en daarbuiten. Het zal aansprekend zijn voor de vaste publieksgroepen van elk van de deelnemers. VENUS heeft een groot netwerk van geïnteresseerde muziekliefhebbers. De locatieprojecten van VENUS hebben in het verleden veel publiek aangetrokken. Daarnaast zullen we de publiciteit richten op het publiek dat specifiek geïnteresseerd is in locatievoorstellingen. Natuurlijk hopen wij dat ook groepen die te maken hebben met het thema zich aangesproken voelen (vluchtelingen/LHBT-gemeentschap/ex-gevangenen). Met onze publiciteit zullen we zeker proberen hun belangstelling te wekken. 

De opzet en planning van het project Behind bars
Vanaf eind april wordt door de regisseur in samenwerking met alle samenwerkingspartners (koor, ervaringsdeskundigen, beeldend kunstenaar) het definitieve programma bepaald. Daarvoor zullen diverse voorbesprekingen/brainstormsessies gehouden worden (deels) op locatie. In mei zorgen alle deelnemers ervoor dat hun eigen aandeel ontwikkeld/ingestudeerd wordt. In juni zijn er repetities (zoveel mogelijk op locatie) met alle deelnemers en een generale repetitie voorafgaand aan de voorstellingen. Het project wordt afgesloten met in ieder geval twee voorstellingen: op zaterdagavond 30 juni en zondagmiddag 1 juli 2018. Indien mogelijk komt er een derde concert binnen de anderhalve dag waarop we een optie op het gebruik van het complex hebben. We verwachten per voorstelling 150 tot 250 bezoekers te trekken.

Met wie werk je samen?: 

Het koor
Vocaal Ensemble VENUS is een gemengd kamerkoor met een vaste bezetting van rond de 32 leden, allen amateurs. Het koor is in 1982 ontstaan uit het Vocaal Ensemble Utrechtse Studenten. Het koor is gevestigd in Utrecht, maar de leden komen uit een ruime straal rondom de stad. Het koor heeft een hoog muzikaal niveau. Het grootste deel van de leden van VENUS heeft zangles en zingt regelmatig mee in andere koorprojecten.

De dirigent
VENUS staat sinds september 2016 onder leiding van de jonge Letse dirigente Krista Audere (1989). Krista studeerde in 2009 af als koordirigent en koorzangeres aan de Riga Dom Choir School in Letland. Vervolgens behaalde zij in 2013 haar bachelordiploma Koordirectie aan de Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music en breidde ze haar muzikale bekwaamheid uit aan de Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. In datzelfde jaar begon ze in het kader van een uitwisselingsprogramma met de masteropleiding Koordirectie aan het Conservatorium van Amsterdam, gevolgd door haar masterstudie als voltijds studente aan het Conservatorium onder Jos Vermunt die zij voorjaar 2016 zeer succesvol afsloot. Krista dirigeerde van 2007 tot 2014  het mede door haar opgerichte Latvian University Mixed Choir Dziesmuvara en zij was tweede dirigent bij het prestigieuze dameskoor Dzintars. Behalve als dirigent is Krista Audere ook als zangeres actief. Zij was van 2005 tot 2008 lid van jongerenkoor Kamēr… en trad daarnaast op met vocaal ensembles Anima Solla (2010-2012) en het William Byrd Consort (2011). Haar succesvolle carrière leidde vanaf 2011 tot regelmatige deelname aan projecten van het prestigieuze Lets Radiokoor. Krista is sinds 2013 lid van het Tenso European Chamber Choir en nam in Nederland deel aan het project Meesters & Gezellen voor jonge zangers (2014 en 2015). Krista Audere is tevens dirigent van de Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging (WSKOV), Vocaal Ensemble The Gents en het VU-Kamerkoor. Een voorbeeld van Krista's dirigeerkunst is te vinden op <https://www.youtube.com/watch?v=BMMOH7ZUlwU>.

De regie
De regisseur is Maike Flick, die naast zanger (o.a. lid van VENUS) en acteur ook professioneel theatermaker is en als docent aan onder meer het conservatorium in Utrecht was verbonden. Maike is opgeleid aan de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten (2003-2007, richting theater en educatie) en heeft een jarenlange ervaring met locatietheater, onder meer bij het Gerrit Rietveld College en in Noorwegen waar ze is opgegroeid.

De ervaringsdeskundigen
Er is samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, locatie Nieuwersluis. Er is contact met zowel de leiding van de instelling (dhr. Harry Versteeg, vestigingsdirecteur) als ook met individuele (ex-)gedetineerden (o.a. Sarina Wijsman) die hun verhaal willen doen. Stichting Games [4diversity] (www.gamesjam.nl) draagt bij vanuit de LHBT-gemeenschap.  
Ook wordt samenwerking gezocht met vluchtelingen(-organisaties), waaronder een groep Syrische muzikanten. Op dit moment zijn bespreking gaande.

De beeldende kunstenaar
Marijke Lombaers zal als beeldend kunstenaar bijdragen aan het project d.m.v. beeldend werk dat zowel picturale, als talige en ruimtelijke aspecten heeft. Marijke Lombaers werkt multidisciplinair en heeft ruime ervaring met werken op locatie als theatervormgever en als autonoom kunstenaar, waarbij zij de gegeven ruimte als een volwaardige tegenspeler opneemt in haar werk (zie bijv. de expositie ‘Gras bij MIJ’ in 2016: ze maakte voor Museum IJsselstein een ruimtelijke installatie in het trappenhuis van de 16e eeuwse Kasteeltoren op basis van eigen gedichten). In haar werk voor de gevangenis improviseert ze middels schilderijenclusters op de poëtische wereld van Ezra Pound uit de tijd dat hij zelf gevangen zat. Het is werk dat letterlijk uit haar kaders breekt, een doorgaand project dat gestart is in 2015. Voor het werkproces in de gevangenis zal zij ter plekke en in samenwerking met VENUS besluiten welke beeldende ingrepen hier nog aan worden toegevoegd.

De rolverdeling
Kamerkoor VENUS is de trekker van het project. De eindregie van de gehele voorstelling ligt in handen van de regisseur, Maike Flick. Zij coördineert het samenwerkingsproces tussen de verschillende deelnemers. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de artistieke kwaliteit van de voorstelling. 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

De organisatie
Het bestuur van VENUS is verantwoordelijk voor de organisatie van dit project. Het bestuur bestaat uit drie personen onder leiding van voorzitter Camiel Aalberts. De organisatorische taken zoals het secretariaat, de financiën en het boeken van concerten zijn verdeeld onder de bestuursleden. Voor de publiciteit, bladmuziek en fondsenwerving krijgt het bestuur ondersteuning van ervaren koorleden. VENUS voert twee projecten per jaar uit die qua organisatie zeer vergelijkbaar zijn. Nieuwe bestuursleden worden hier uitvoerig in ingewerkt. Binnen het bestuur bestaat veel ervaring met de organisatie van projecten (waaronder deze VENUS-projecten).

De publiciteit
Aan het algemene publiek wordt bekendheid gegeven aan de voorstelling door fysieke en digitale posters en flyers te verspreiden onder muziekpodia, conservatoria, muziekscholen, universiteiten en onder collega-koren. Persberichten worden verstuurd naar landelijke, regionale en lokale media, zowel online, print als radio en TV. Actieve benadering van de pers zorgt voor artikelen en aankondigingen, opname in concertagenda’s en soms interviews en radio-optredens. VENUS heeft voldoende bewezen kwaliteit en een bijzonder repertoire om door radiomakers interessant gevonden te worden. In het verleden zijn diverse programma’s (live) uitgezonden op radio 4.

Daarnaast benadert VENUS potentiële belangstellenden heel direct. VENUS beschikt over een eigen bestand van belangstellenden die door middel van direct mail worden geïnformeerd over de concerten. Alle betrokkenen bij het project benaderen hun eigen netwerk om publiek te trekken. Dit geldt zowel voor de professionals als de amateurs. VENUS gebruikt de mogelijkheden van social media voor publiciteit intensief. De aankondiging van concerten en ander VENUS nieuws wordt door de koorleden via LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram verspreid in het brede netwerk van muziekgenoten, vrienden en familie. VENUS beschikt over een website, een eigen Facebook pagina, een Soundcloud en Youtube kanaal waar wordt gewerkt aan het opbouwen van relaties met geïnteresseerden.

De beschreven publiciteitsprodcuten en kanalen zullen ook ingezet worden om specifieke groep (vluchtelinge/ex-gedetineerden, LHBT-gemeenschap) op de hoogte te brengen.

Wij hopen veel belangstelling van (lokale) media te trekken voor deze voorstellingen op een bijzondere locatie.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 voorstellingen 50 500
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De betekenis van het project
VENUS heeft eerder met succes aan theatrale muziekuitvoeringen van anderen meegewerkt, zoals Orfeo Underground van Holland Opera in mei 2014. Het eigen zwembadproject uit juni 2016 was een succesvolle sprong in het diepe, net als onze muzikale bijdrage aan de tentoonstelling van het Centraal Museum over De trots van de stad in september 2016. Sinds het aantreden van Krista Audere heeft VENUS een grotere groep zangers en zangeressen aan zich weten te verbinden die op projectbasis of voor een langere termijn met VENUS muziek willen maken. In de eerste a capella projecten onder leiding van Krista Audere heeft VENUS grote vorderingen gemaakt in de optimalisering van de koorvorming en de koorklank. Met dat als uitgangspunt worden in dit project traditionele kooropstellingen doorbroken en gaan de zangers meer individueel gebruik maken van de ruimtes, zonder de samenklank te verliezen, wat een nieuw beroep doet op de creativiteit van de koorleden. Voor VENUS is de verbinding met andere discipines (ervaringsdeskundigen, beeldende kunst) nieuw. Het is een spoor dat zij graag verder wil exploreren.
Voor de ex-gedetineerden en vluchtelingen, LHBT-ers biedt dit project de mogelijkheid om hun negatieve ervaringen in te zetten op een positieve manier. We hopen dat dit voor hen kan bijdragen aan verwerking.
Aan de beeldend kunstenar biedt dit project  inspiratie om nieuw werk te maken. Ook geeft het de mogelijkheid om werk aan publiek te laten zien.

Het Wolvenplein wordt binnenkort verkocht en zal dan waarschijnlijk niet meer toeganklijk zijn voor het publiek. Deze voorstelling biedt het publiek de mogelijkheid om dit unieke gebouw van binnen te zien en te ervaren.

Locatie(s): 
voormalige gevangenis Wolvenplein Utrecht

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 147 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met deze enthousiaste aanvraag willen jullie als amateurkoor tot een multidisciplinaire voorstelling komen om daarmee een nieuwe impuls te geven aan de ontwikkeling van Kamerkoor Venus. De inhoudelijke uitgangspunten rondom het thema vrijheid en in relatie tot de speellocatie zijn inzichtelijk toegelicht. Ik heb daarnaast voldoende vertrouwen in de organisatorische kwaliteit. Jullie zijn hiervoor op zoek gegaan naar relevante partijen en deskundigen uit andere disciplines. De begroting is redelijk en staat in verhouding tot de uit te voeren activiteiten. 

Ik vind het positief dat de amateurzangers een nieuwe ervaring opdoen en dat met dit project wordt ingespeeld op de behoefte van de deelnemers om meer inhoudelijke en thematische uitwisseling met andere disciplines. Het initiatief zal daarmee van meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van de koorzangers. 
Waar ik nog wel kritisch over ben is dat jullie in de uitwerking weinig zijn ingegaan op de invloed van het koor op de andere disciplines en hoe de wederkerige uitwisseling is vormgegeven. Hierdoor is het slechts beperkt inzichtelijk wat de impact van de gepresenteerde werkwijze gaat zijn op de andere partijen. Ook over de wijze waarop je met jullie werkvorm andere koren kunt inspireren over werken met nieuwe disciplines is onderbelicht. Meer aandacht hiervoor kan het duurzame effect van het initiatief mogelijk verder vergroten.
Desondanks ben ik van mening dat jullie met dit relatief kleinschalige project een prima bijdrage kunnen leveren aan de vernieuwing en ontwikkeling van bottom up initiatieven.

Succes met de uitvoering van de activiteiten. We volgen jullie graag op het blog!

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De muzikale voorstelling over vrijheid en onvrijheid die jullie gaan maken zal het publiek en deelnemers ongetwijfeld extra raken door de originele locatie: de voormalige gevangenis maakt het thema meteen voelbaar. Ook de multidisciplinaire aanpak en de relevante samenwerkingen bieden een meerwaarde aan het project.

Door de zangers niet alleen als koor te laten zingen, maar ook in kleinere ensembles te verdelen en zo deelvoorstellingen te creëren worden de deelnemers uitgedaagd. Deze andere manier van werken en podiumpresentatie past bij kamerkoor VENUS. Toch wordt nog weinig concreet wat er precies van de koorzangers verwacht wordt: gaan ze bijvoorbeeld ook acteren? Daardoor is nog onduidelijk wat het project bij zal dragen aan de ontwikkeling van de koorzangers.

Met een bescheiden bijdrage van Jij Maakt Het Mee kan een bijzonder project gerealiseerd worden.
Behind Bars is potentieel een mooi voorbeeld voor andere amateurkoren die op een andere manier willen gaan werken: hoe locatie, thematiek, samenwerking met maatschappelijke partners en artistieke inhoud elkaar kunnen versterken.

afbeelding van Camiel Aalberts

Beste Anne,

Wij hebben (nu voor de laatste keer) de tekat van ons project aangepast. Bij het opslaan krijg ik het bericht dat ons verzoek om door te gaan naar de beslismeefase verstuurd is naar FCP. 
Wat betekent dat voor de wijzigingen die wij vandaag hebben aangebracht? Worden die wel of niet betrokken bij de beoordeling door het fonds? Wij hopen van wel. 

Met vriendelijke groet,

Camiel Aalberts

afbeelding van Camiel Aalberts

Beste Anne,

We zijn bezig om je opmerkingen verder te verwerken. Dank. We houden de termijn in de gaten.

Met groet,

Camiel Aalberts

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Camiel, het einde van de Denk mee-fase nadert alweer. Gaat alles goed achter de schermen en komen jullie eruit met onderstaande opmerkingen?

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Camiel, jullie verzoek tot de volgende fase is ontvangen maar ik raad je aan om de plannen eerst nog verder aan te scherpen. Jullie eigenlijke startdatum blijft gecompliceerd. De ingangsvoorwaarden van de regeling staan vast, dus daar kunnen we niet zomaar tornen. Maar ik zie wel dat jullie pas in april met de andere partners aan de slag gaan. Dus je kunt er voor kiezen om daar de focus op te leggen en die concrete plannen verder uit te werken. De samenwerking is nu sowieso nog te weinig belicht. Want hoe ziet dit proces er exact uit? Hoe wisselen jullie uit en zorgen jullie dat er ruimte is voor kruisbestuiving? Ook is nog onduidelijk hoe het zit met jullie partners en ervaringsdeskundigen. Hebben zij toegezegd, zijn zij enthousiast; wat hopen zij met jullie in dit project te realiseren? Ik lees graag meer.

afbeelding van Camiel Aalberts

Beste Anne,
Dank voor je feedback. Wij zijn ook blij om weer terug te zijn.
Je schrijft dat je de indruk hebt dat het concept van de voorstelling al 'dichtgetimmerd' zit. We hebben de tekst (zie bij Dramaturgie) hierop aangepast, want dat is nl. niet het geval. Het startpunt van de voorstelling is wel het muzikale programma van het koor. Maar er is alle ruimte om op verschillende manier inbreng van andere disciplines erin te weven, afhankelijk van wat er in de samenwerking aan mogelijkheden ontstaat.
Ook de tekst bij 'Het belang van het project' hebben we aangepast. Zingen op locatie is nl. juist een nieuw terrein voor VENUS. Een terrein dat we graag met dit project verder willen exploreren.
Wat de startdatum betreft: we hebben diverse keren problemen ondervonden bij het goed oploaden van onze aanvraag op dit platform. Na telefonisch overleg met jullie platform hebben we toestemming gekregen om ondanks dat ons project opnieuw aan te melden. Door het verstrijken van de tijd komt de verhouding met onze planning daardoor wel anders te liggen. We wilden hierin wel steeds transparant blijven. We gaan ervan uit dat de afgesproken toestemming blijft gelden. Om verder misverstanden te voorkomen hebben we nu de tekst aangepast.  
Met vriendelijke groet,
Camiel Aalberts

 

 

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Camiel, welkom terug op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken met je mee om de plannen verder aan te scherpen. Sinds haar sluiting als gevangenis is het Wolvenplein het decor van diverse projecten geweest. Met Behind Bars duiken jullie samen met diverse partners in de geschiedenis van de vrijheden en onvrijheden. Het leest echter alsof het artistieke concept al is vastgelegd terwijl er tijdens een gezamenlijk proces juist interessante kruisbestuivingen kunnen ontstaan. Dus hoe creëren jullie ruimte voor het experiment? Ook lees ik graag wat Behind Bars uniek maakt ten opzichte van eerdere projecten? Jullie bereiden immers jaarlijks voorstellingen voor. Dus wat maakt dit project vernieuwend? Tot slot een belangrijke voorwaarde voor de regeling. Uit het plan blijkt dat jullie deze maand al beginnen, en niet pas in april. Kun je dit toelichten? Een eerdere startdatum  betekent dat jullie, helaas, niet in aanmerking komen voor deze regeling.