menu denk mee beslis mee maak mee

artistieke historische zitmuur in stadspark Vlaardingen

burgerparticipatie in kunstproject

stichting Metamorphose
6 februari 2013 tot 6 juli 2013
beeldend 3D
wijkbewoners
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Er is nog niets geschreven in de weblog.

Ga direct naar de reacties

artistieke historische zitmuur in stadspark Vlaardingen

burgerparticipatie in kunstproject

afbeelding van Marinus Nijhof

Ingediend door:

Marinus Nijhof


Wat ga je doen?: 

Onder de regie van Stichting Metamorphose worden een aantal Vlaardingse kunstenaars en langdurig werklozen ingezet om gezamenlijk een zitmuur met een lengte van 12 meter en een totale oppervlakte van 30m2 te decoreren met mozaïeken waarin de geschiedenis van Vlaardingen van 1600 tot 1850 wordt weergegeven. De zitmuur wordt daarmee een historisch cultuur kunstproject en komt tot stand middels een unieke samenwerking tussen kunstenaars die kunst in de openbare ruimte kunnen maken en langdurig werkloze Vlaardingers die de artistieke ontwerpen transformeren naar beeldende mozaïeken. Een historische tijdbalk verbindt alle afbeeldingen met elkaar met daarbij de memorabele jaartallen. De afbeeldingen verbeelden historische gebeurtenissen, markante oud-inwoners, archeologische artefacten of oude architectuur van de stad Vlaardingen. De stadsarchivaris en de stadsarcheoloog van Vlaardingen leveren het af te beelden materiaal. In een latere fase worden namen van Vlaardingers in de zitmuur opgenomen waarmee ze uitdrukking gaan geven aan hun culturele betrokkenheid. Later wordt de zitmuur uitgebreid met meerdere te mozaieken segmenten met de rest van de geschiedenis van Vlaardingen.

Hoe ga je te werk?: 

Het Plan is voortgekomen uit de gedachte om langdurig werklozen in te zetten op een zinvol, creatief project waaraan ze eigenwaarde en zelfontplooiing kunnen ontlenen. Met de Wethouders Kunst en Cultuur en Sociale Zaken en Werk is dit besproken. Zij geven hun steun voor dit culturele welzijnsproject waarin personen (kunstenaars, langdurig werklozen, de stadsarchivaris en stadsarcheoloog) uit Vlaardingen participeren en daardoor een uniek en innovatief samenwerkingsverband ontstaat. De economische en sociale revenuen komen uit het gegeven dat aan een aantal werklozen op een aangename en alternatieve manier een kunstzinnige werkomgeving wordt geboden. Hierdoor krijgen ze de gelegenheid om na lange tijd van werkloosheid en het gevoel van ”buitengesloten” te zijn zich weer kansrijk weten te maken voor de arbeidsmarkt en te resocialiseren in de maatschappij. Ze werken samen met kunstenaars in een educatief proces waar ze voldoening aan kunnen ontlenen. Op de totstandkoming van de zitmuur kunnen ze met recht trots zijn, tot in lengte van jaren!

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

stichting Metamorphose heeft tot doel kunst en cultuur te ontwikkelen en bevorderen en onder de samenleving te brengen.

Bereik: 

Er wordt samengewerkt met diverse partijen, te weten: Stadsarchief Vlaardingen, Dienst archeologie en historisch Vlaardingen, Dienst welzijn, werk en inkomen, Dienst kunst en cultuur Vlaardingen, diverse kunstenaars en dienst Openbare Ruimte Vlaardingen. Om de sociale betrokkenheid van Vlaardingers te verhogen kunnen naamsvermelding van burgers op de muur komen te staan. Zij moeten daar wel een financiële bijdrage voor over hebben. De namen van de kunstenaars en de meewerkende werklozen worden sowieso gratis op de Zitmuur vermeld. Deze individuele burgerdonatie is een bijzondere vorm van crowdfunding en daarmee een alternatieve vorm van subsidiering (cultureel ondernemerschap). Op de beide Zitmuren die als centrale toegangspoort fungeren kunnen circa 100 namen geplaatst worden. De Zitmuur zal op deze wijze een groot publieksbereik krijgen. Het bereiken van nieuwe doelgroepen zit in het aanspreken van langdurig werkelozen die in samenwerking met professioneel werkende kunstenaars weer maatschappelijk betrokken raken en uit hun isolement komen. Het project is duurzaam omdat als het eenmaal geplaatst is, jarenlang het aanzicht van het stadspark zal zijn, dit zowel voor de Vlaardingers als de duizenden regionale en landelijke bezoekers van de parken.

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De Zitmuur is bedoeld als markant en beeldbepalend kunstwerk in de openbare ruimte. Ze stimuleert om erop te gaan zitten en fungeert als ontmoetingsplek voor Vlaardingers en regionale gasten die het park bezichtigen. Ze doorbreekt de trend van het ontmantelen van plekken waar overlast kan ontstaan, maar zorgt juist voor een gezellige en ”gewenste hangplek” voor jong en oud. De Zitmuur als cultuurhistorisch object wordt vervaardigd van duurzame bouwmaterialen waaronder een afdekking van geharde mozaïek tegeltjes. De Zitmuur zal de komende decennia bewonderd en ”bezet” gaan worden door tienduizenden Vlaardingse en regionale parkbezoekers. De decoratie van de Zitmuur komt tot stand middels een unieke samenwerking tussen Vlaardingse kunstenaars die kunst in de openbare ruimte kunnen maken en langdurig werkloze Vlaardingers die in nauwe samenwerking met de kunstenaars de artistieke ontwerpen transformeren naar beeldende mozaïeken. Centraal in dit project staat de gezamenlijke verdieping in toepasbare kunst en actieve cultuurparticipatie. De kunstenaars creëren in een ”beeldtaal” de ontwerpen en betrekken langdurig werklozen hierin en geven voorts begeleiding tijdens het verdere afbouwproces. Deze gemeenschapskunst bindt deelnemers met verschillende culturele achtergronden aan een project. Kunstenaars en niet kunstenaars werken in een coproductie aan een mooie, kunstzinnige en innovatieve Zitmuur. Het project is een mix van artistieke ambitie en sociaal maatschappelijk engagement, welke zal leiden tot ”burgerkracht”. Circa 15 langdurig werklozen (jongeren en senioren) in Vlaardingen worden op vrijwillige basis ingezet en geactiveerd om uit hun sociaal isolement te komen en daardoor gevoel van eigenwaarde en nieuw arbeidselan aan te kweken en persoonlijk maatschappelijke nuttigheid en teamwork te ondervinden. Het afbouwen van de Muur is een arbeidsintensief proces en in hoge mate een sociale activering. De wethouder voor Sociale Zaken en Werk wil medewerking geven en een ”kwetsbare en vergeten” doelgroep van langdurig werklozen uit het bestand te selecteren en in te zetten voor het decoreren van de zitmuur, dit met behoud van uitkering. Hun participatie in dit pilot project is een voorbeeldwerking naar andere werklozen. De sociale cohesie binnen de totale groep aan medewerkers en de eigenwaarde van de werklozen wordt versterkt en er vindt een positieve uitstraling plaats naar de publieke opinie. De doorlooptijd van het project neemt enkele maanden in beslag. Een lange periode waarin ze intensief worden begeleid, zowel in psycho/sociale zin door consulenten en de projectleider als in artistieke zin door de kunstenaars.

Uitslag Beslis mee

FCP70
max 50 / 3 van 2 gestemd
publiek47
max 50 / 93 gestemd
totaal117
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Femie Willems

Waardevolle samenwerking tussen kunstenaars en langdurig werklozen. In het project worden de langdurig werklozen intensief betrokken bij het project. De Stichting Metarmorphose besteedt aandacht aan een zorgvuldige begeleiding. Bijzonder is ook de inventieve manieren om aanvullende financiering te vinden en aandacht te besteden om de zitbank (en de ontstaansgeschiedenis van de zitbank) onder de aandacht van de Vlaardingers te brengen. Ik verwacht dat dit project een mooi voorbeeld kan worden voor andere community arts projecten. Veel succes met de uitvoering en houd ons graag op de hoogte van de vorderingen!

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Ik vind dat er goed is nagedacht over het thema en dat het plan voldoende concreet is toegelicht. Ook denk ik dat de betrokken medewerkers voldoende expertise hebben om dit project succesvol uit te voeren. Daarnaast vind ik het idee om langdurig werklozen te betrekken bij een kunstproject een uitdagende activiteit die waardevol kan zijn voor alle belanghebbende partijen.  Ik heb tevens sympathie voor de betrokkenheid van de stadsarcheoloog en stadsarchivaris. Dit kan voor een interessante dynamiek zorgen tussen de verschillende disciplines.

Verder is er op een prikkelende manier nagedacht om aanvullende inkomsten te vergaren door de bevolking mede-eigenaar te laten worden van de zitmuur.

afbeelding van Isjah Koppejan

 

Een symphatiek initiatief dat ook mijn stem verdient.

De combinatie van langdurige werklozen, kunst in de openbare ruimte en erfgoed is een ambitieuze maar ook een lastige. De samenwerking die gevonden is tussen de verschillende partijen bieden echter genoeg vertrouwen dat er een bijzonder project en een duurzaam resultaat daarvan tot stand gaan komen.

Daarnaast is het inzetten van de naamsvermelding op de muur om Vlaardingers mede-eigenaar van de muur te maken een interessante toevoeging aan het geheel dat het project net ietsje bijzonderder maakt.

Ik ben benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers en het resultaat.

afbeelding van Peter Roovers

Wandelen van het "Oft naar het Oofd" krijgt een dimensie: Een duidelijk startpunt in ons park. Hierbij dus ook de suggestie voor een vervolgproject, een bank bij het Hoofd, daar staan zeer vaak groepjes oudere Vlaardingers en een kringgesprek gaat zittend toch comfortabeler!
afbeelding van Marinus Nijhof

Hallo Peter, nog niet aan jouw suggestie gedacht om het Oft (Vlaardings voor 't Hof) een mooi start (of finish) te laten zijn van de bijna historische zondagmiddagwandeling van de Vlaardingse bevolking. De zitmuur kan als onderdeel en 'monument' een functie krijgen in de renovatie van het centrum van Vlaardingen. Het zal de Vlaardingers stimuleren om weer op pad te gaan en elkaar al wandelend over de historische route van het Oft naar het Oofd te ontmoeten en contacten te leggen. Een goede gedachte en de moeite waard om daar begin volgend jaar in de plaatselijke media aandacht aan te schenken. Ook de suggestie van de bank aan het havenhoofd zal ik meenemen in mijn verdere contacten met de stadsplanners. Die moet er eigenlijk ook komen als integraal onderdeel van de klassieke Vlaardingse wandelroute. Nog veel subsidiewerk te doen!! Dank voor het briljante idee en met groet, Marinus.
afbeelding van Marja van der Have

Hoi Stichting Metamorphose, ik draag dit een warm hart toe. Weet hoeveel tijd en energie erin gaat zitten. Dus veel succes met dit prachtig initiatief.
afbeelding van Marinus Nijhof

Hallo Marja, dank voor je reactie. De doorlooptijd is inderdaad lang, vanaf januari dit jaar begonnen de eerste verkennende gesprekken met wethouders, managers van de werklozenpool en de stadsarchivaris en stadsarcheoloog. Dan een plan maken met begroting, contacten met de leveranciers van de steentjes en de casco muur, subsidietraject, toegewijde kunstenaars vinden, etc. De grootste klus (het afwerken van de muur) komt er nog aan en zal enkele maanden duren. De kunstenaars en Ik mozaïeken ook vrolijk mee. De oplevering en onthulling zal voor iedere participant een mooi feest worden. Groet, Marinus
afbeelding van Marijn Nijhof

Schitterend project met vele voordelen! Kunst, Geschidenis, Architectuur, Hoogwaardige invulling van openbare ruimtes, en een sociaal plan in 1!

afbeelding van Marinus Nijhof

Hi Marijn, ik kan het niet compacter verwoorden. De meerdere dimensies maken van dit unieke project een waar genoegen om eraan te werken. Daartegenover is het een klus om de vaak uiteenlopende reacties en meningen over de zitmuur en de organisatie eromheen in goede banen te leiden. Met name over de kunst(opvattingen) en de inzet van langdurig werklozen is best wat te zeggen. Maar we komen er met veel overleg wel uit. Een leuke metafoor in deze is: Als je wilt dat mensen een boot gaan bouwen leer ze dan eerst van de zee te houden. Groet, Marinus
afbeelding van anne marie lankers

Geweldig plan. Moet uitgevoerd worden.

afbeelding van anne marie lankers

Geweldig plan. Moet uitgevoerd worden.

afbeelding van Marinus Nijhof

We werken er met veel plezier aan om iets moois voor Vlaardingen tot stand te brengen.

afbeelding van cornelis eykelenboom

Als alles naar wens verloopt kunnen we in december al beginnen met de workshop. Ik hoop dat sociale zaken met serieuze mensen komt om ons te helpen versterken in het uitvoeringsteam.
afbeelding van cornelis eykelenboom

Beste, nu komt het er op aan om de muur zo in te delen dat de deelnemende kunstenaars tevreden zijn over hun geleverde prestatie. Daarnaast is het van belang om de partijen als stadsarchief en de gemeente zodanig van materiaal te voorzien op de afbeeldingen dat de geschiedenis van 1600 - 1850 allemaal aan bod komt. Een heuse puzzel en straks een lastige klus om met de uitvoerders te gaan mozaïken. Hoop voor ons dat het voorspoedig verloopt met de betonboer en de tegeltjesleverancier. Ik kijk nu al uit naar de uitvoering. Dat varkentje moet dus nog gewassen!

afbeelding van Marinus Nijhof

Het is inderdaad een enorme uitdaging en we gaan met z'n allen een avontuur tegemoet. Er is veel historisch besef nodig voor de juiste tijdsindeling, een creatief vermogen om de composities in een harmonieus geheel te krijgen en een juiste interpretatie van de afbeeldingen zodat alles goed gemozaiekt kan worden. Laat staan nog om een passende invulling van de tussenliggende ruimtes te vinden. Maar met de enthousiaste inzet van iedereen kunnen we bergen (muren) verzetten! 

Pagina's