menu denk mee beslis mee maak mee

Art Rules

 

The Pancake Gallery
3 juli 2017 tot 31 december 2017
animatie, beeldend 3D, dans, erfgoed
jongeren
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Art Rules 2017

Door Ayra Kip op vr 19 jan

Art Rules 2017 was een groot success. 

Zie onze facebook pagina voor alle fotos en videos. 

...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Art Rules


afbeelding van Ayra Kip

Ingediend door:

Ayra Kip

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Art Rules zoekt een expert in het ontwikkelen van creative les programma's

Wat ga je doen?: 

A returning summer program for teens from 13-23 years old on the Islands Aruba and Curaçao that offers young Artists the opportunity to participate in a 2 week summer program to upgrade artistic talent and skills. With workshops in up to 8 different Art disciplines, the program presents masterclasses taught by professional Artists and Educators from around the world. Through lectures, talkbacks, screenings, presentations and real life class assignments, students are given the ultimate opportunity to produce art and present their art in a professional final showcase at the end of the program. 

Art Rules 2017 Promo

Hoe ga je te werk?: 

Het doel van Art Rules is aanbieden en behouden van een educatief platvorm voor Kunst educatie op Aruba en Curacao. De doelgroep zijn jongeren tussen de 13-23 jaar met de aspiratie in een vervolg opleiding of carierre in de kunsten (arts). Het platform biedt een zomer project waarbij verschillende workshops in verschillende kunst disciplines worden aangeboden door professionele artiesten en kunstenaars van over de hele wereld. De disciplines die worden aangeboden zijn zijn, Theater, Dance, Music & Performance, Street Art, DJ, Creative Media en Creative Writing. Naast het volgen van deze workshops vind ook een presentatie moment plaats waarbij aan het einde van het project de studenten de kans krijgen hun process, ontwikkeling en geproduceerde werken op professionele wijze voor een publiek te presenteren. Het belang van deze presentatie is niet alleen de kans de werken te presenteren maar ook het artistieke kaliber en talent van de eilanden te belichten en op de kaart te zetten.

Het project is voor een brede publieksgroep en participatie kan dan ook zonder eis van vooropleiding of specifieke ervaring. Wel dienen de participanten een motivatie brief bij aanmelding aan te bieden. We vinden het belangrijk dat onze participanten mee doen omdat ze dat echt graag willen. Ook vinden we het belangrijk dat ze de drempel naar het project voelen of m.a.w. leren dat als je iets graag wilt dan moet je daarvoor werken. Art Rules is dus geen welzijnsproject, tijdsverdrijf of jongeren opvang. Het project is voor doel bewust leren en persoonlijke cultivering en competentie ontwikkeling voor jongeren mogelijk te maken.

Met wie werk je samen?: 

Art Rules is zo opgezet dat het verschillende partners heeft. Deze partners zijn op Aruba de Academy of Fine Arts & Design, KPGM, Digicel en Directie Cultuur (overheid). Op Curaçao zijn dit Curaçao Cares, Kura di Arte, Kas di Cultura, ACU Kredit & Assurantie Maatschappij en Sherwin Williams. Met al deze partners produceert Art Rules o.a. rand programmering of samenwerkingsprojecten waarbij onze participanten de kans krijgen om naast het zomer project ook te participeren in projecten van onze partners, projecten die wij produceren met onze partners (in andere seizoenen) of zelf projecten te realiseren met onze partners. Een voorbeeld hiervan is de reclame die onze Creative Media studenten mochten produceren voor telefoon bedrijf Digicel https://vimeo.com/135652942 en de Art Rules Herfst Editie met ACU Credit Union "het weekend van de jonge spaarders". De partnerships variëren dan ook van professionele opdrachten tot aan masterclasses, motivational speaking events, workshops of vrijwilligersdagen. De meerwaarde van deze partnerships is dat we verschillende methodieken voor ontwikkeling binnen het Art Rules platform aanbieden. Zie ook de masterclass met KPMG https://vimeo.com/142153376 Je hebt de docenten die de workshops bieden, de commerciële en ook maatschappelijke partners die samenwerkingsprojecten opzetten en sinds 2015 ook ons peer-to-peer program waarbij oud studenten worden opgeleid en ingezet als ondersteunend docent tijdens de zomer workshops. Dit laatste specifieke programma is een mooie kans voor oud studenten om hun ervaring, ontwikkeling en talent in te zetten als "Young Role Model". Dit alles heeft als meerwaarde dat Art Rules verschillende vormen van ontwikkeling biedt wat niet alleen artistiek maar ook professioneel en persoonlijk gericht is. De studenten leveren een bijdrage in community give back en we realiseren samenwerkingen met partners en oud studenten die het platform overdraagbaar maakt. De genoemde punten bieden dan ook een breed vangnet voor de jongeren op de eilanden en worden gerealiseerd op een manier dat voor de regio innoverend en vernieuwend is. Dat Art Rules hiermee tot vernieuwing aan de kunstbeoefening en kunst educatie in de vrije tijd bij draagt is dan ook zeker het geval.

Wat is verder van belang om te weten?: 

The Pancake Gallery Foundation is een stichting dat sinds 2010 actief is op het eiland Aruba. In 2014 breid de stichting uit naar Curaçao en is sinds dien succesvol actief op beide landen. De stichting zet zich in voor het ontwikkelen van een grootschalig platform voor kunst educatie in het Nederlands Caribbean met als doel jongeren tussen de 13-23 de kans te geven zich persoonlijk te ontwikkelen en cultiveren met kunst als middel. Elke zomer biedt de stichting een zomer workshop programma waarbij een grote groep aan internationale professionals wordt uitgenodigd om naar de eilanden te komen en les te geven in hun respectievelijke kunst discipline. Doel hiervan is international perspectieven en eigentijdse trends en thema's over te dragen om zo een vernieuwing van lokale kunst aanbod mogelijk te maken.

De stichting wordt gerund door een bestuur op beide landen met als hoofd tweeling zussen Ira en Ayra Kip. Als creative innovators richten wij de stichting op om kunst als tool in te zetten voor "Youth Development". Wij vinden het belangrijk dat ons werk educatie en sociaal maatschappelijke ontwikkeling voor de jeugd mogelijk maakt. Dit doen wij door bruggen te bouwen tussen de doelgroep en de overheid, de prive sector, de cultuur sector (professionals) en peers van over de hele wereld (exchange program).

Wij groeien zelf op als dansers en vinden uiteindelijk een professionele carierre in de theater en muziek wereld. Momenteel zijn wij fultime producenten in ons vak. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
500 Art Rules Ar 200 300
500 Art Rules Cur 200 300
       
       
       
       

Art Rules Kick Off 300 Teachers, Participants, Parents, Press, Sponsors
Sponsor mixer 70 sponsors bezoeken project en presentatie met docenten
Poetry night 100 publiekelijk evenement waar studenten optreden als werk opdracht
Dance Off 100 publiekelijk evenement waar docenten en studenten een publiekelijke dansworkshop geven voor toeristen
Miles Jam session 80 publiekelijk evenement waar studenten optreden als werk opdracht
Final showcase 500 presentatie van studenten van alle werken en ontwikkeling tijdens het project.

Art Rules Kick Off 300 Teachers, Participants, Parents, Press, Sponsors
Sponsor mixer 70 sponsors bezoeken project en presentatie met docenten
Poetry night & musical Jam session 100 publiekelijk evenement waar studenten optreden als werk opdracht
DJ Music Night 300 publieklijk evenement waarbij studenten als werkopdracht optreden voor een lokaal evenement
Final showcase 500 presentatie van studenten van alle werken en ontwikkeling tijdens het project. Vrijwilligers activiteiten zijn in de maak. Deelname is voor alle studenten.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Art Rules is van groot belang voor Aruba en Curacao omdat binnen dit gedeelte van het Nederlands koninkrijk geen platvormen zijn voor eigentijdse kunst beoefening of educatie in de vrijetijd. Het project draagt daarnaast ook bij aan de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van de jongeren op de eilanden. Wij vinden het belangrijk dat alle jongeren binnen het koninkrijk dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen als het gaat om cultuur participatie, beoefening of educatie. Helaas is het zo dat de lokale overheden dit niet genoeg mogelijk maken en het dus aan de privé sector of juist stichtingen en lokale producenten is om projecten of platvormen te ontwikkelen die dit aanbieden. Onze doelgroep is een belangrijke doelgroep omdat zij zich op een punt in hun leven vinden waarbij ze sterk bezig zijn met identiteit en hoe ze hun toekomst daarin willen vormgeven. Keuzes moeten gemaakt worden in studie of werk, wel of niet op de eilanden blijven en persoonlijke interesses, vaak met ook met de vraag wat wel of niet cultuur acceptabel of het beste is.
Met Art Rules bieden we niet alleen de mogelijkheid tot beoefening of educatie maar ook de kans op persoonlijke cultivering en de motivatie dat je de vrijheid hebt om vrij te kiezen wat je in het leven wilt doen. Tijdens onze projecten leid dit vaak tot een diepere bewustwording van onze participanten en vind door de educatie niet alleen artistieke ontwikkeling plaats maar worden ook de mooiste werken geproduceerd. 

Begroting: 

De subsidie van het FCP wordt besteed aan het dekken van de projectkosten. De begroting is opgedeeld in 3 gedeelten. Pre productie, waarin wij voorbereidingswerk verrichten, denk aan HR, Marketing, opzetten en inrichten van de scholen waar we les geven. Vervolgens de productie, denk hierbij aan catering voor de hele groep, les materiaal voor alle studenten, vervoer, kantoor en productie kosten. We sluiten af met de post productie waarin wij een groot gedeelte administratief werk hebben om af te ronden, media productie van het project moeten produceren en een evaluatie process van het project uitwerken en produceren voor alle partners. 

Naast het FCP zullen onze lokale financiers ook een bijdrage leveren. Via deze link http://artrules.org/partners kunt u zien wie deze partners zijn.

Locatie(s): 
Aruba
Curaçao

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 104 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Art Rules neemt een bijzondere plek in in het cultureel landschap. Niet alleen weet het een artistiek interessant aanbod te creëren, maar daar ook culturele en niet-culturele partners bij te betrekken in een serieuze samenwerking. Het project blijft zich doorontwikkelen, maar de mate van experiment is relatief. Ik mis in jullie omschrijving een duidelijke aristieke samenhangende visie en inzicht op de wijze waarop jullie nieuwe jongeren gaan bereiken en motiveren. Ik zou je willen adviseren om bij een volgend project meer de jongeren zelf in de planvorming te betrekken en te kijken waar nog nieuwe kansen liggen. Anderzijds ben ik zeer positief over de impact die het project kan hebben op het aanbod op Aruba en Curaçao en op de ontwikkeling van de deelnemers. Ik zou graag zien hoe jullie de jongeren ook buiten het zomerprogramma weten te prikkelen en activeren. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Eerdere edities van Art Rules hebben laten zien dat dit programma kan rekenen op groot enthousiame van jongeren op Aruba en Curaçao. De disciplines spreken aan en de opzet inspireert, zodat de deelnemers met elkaar nieuwe mogelijkheden verkennen, in korte tijd hun niveau verbeteren en elkaar vooruit helpen. Dat is een waardevolle opbrengst, zeker wanneer de reguliere mogelijkheden om actief aan het culturele leven deel te nemen beperkt zijn. In samenwerking met plaatselijke culturele, maatschappelijke en zakelijke partners werken jullie aan de verankering van dit evenement en aan doorstroommogelijkheden voor de jongeren. Het positieve effect op de deelnemers blijkt bijvoorbeeld uit het peer-to-peer-programma. Voor JMHM, dat experiment en vernieuwing centraal stelt, lijkt deze aanvraag iets teveel op voorgaande edities, maar gezien de context lijkt me het terecht om een uitzondering te maken en meer waarde te hechten aan het effect van de activititeiten dan aan de mate waarin het concept is vernieuwd.

afbeelding van Ayra Kip

Hi Thijs,

Zou je iets beter kunnen toelichten wat je bedoeld met "erg algemeen". ??

Het uitwerken van een onderdeel is interessant, belangrijk is wel dat we dit doen voor het onderdeel dat een sterk aandachtsgebied is.

Het sociaal maatschappelijke is een onderdeel, ook niet onbelangrijk maar er zijn onderdelen waar wij in de praktijk veel meer tijd en aandacht aan besteden. Ik denk dan eerder aan de uitwerking van bijvoorbeeld het werk process en hoe dit over de jaren heen gegroeid is of de samenwerking met commerciele partners die inmiddels invloed hebben op het les programma of de impact over de jaren heen. Ook ons peer to peer program zou interessant zijn. Oud studenten die ingezet worden als assistant teachers. Komt dit genoeg naar voren? 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Dag Ayra, 

Het zit vooral in de algemeenheid van je zinnen, zoals deze: “De meerwaarde is dat Art Rules op beiden eilanden bijdraagt aan vernieuwing van de kunstbeoefening in de vrije tijd en kunst educatie in het algemeen”. Ik zou de nadruk leggen op iets wat echt vernieuwend of experimenteel voor jullie is in dit programma. Jullie peer-to-peer programma lijkt mij het meest concreet, maar komt niet genoeg naar voren in je aanvraag. Waarom vinden jullie dit belangrijk en wat willen jullie hierin ontwikkelen? Qua innovatie is de samenwerking met commerciele partners interessanter vind ik, maar ook hier geldt: wie zijn die commerciele partners en wat houdt de samenwerking precies in?
Groeten Thijs
 

afbeelding van Ayra Kip

Hi Thijs,

Ik zal kijken hoe dit beter toegelicht kan worden. Ik denk dan aan de samenwerkingen met partners Digicel en Credit Union ACU en hoe deze in het project als commerciele partners zich inzetten. 

MBT de peer to peer programma kwam de inspiratie eigenlijk van het fonds die in een afwijzing in 2015 aangaf dat met dit project de vernieuwing op lange termijn weinig bijdraagde omdat er bijvoorbeeld "geen investering wordt gedaan in het opleiden van jongeren tot docent en de ingehuurde docenten na afloop van de cursus weer vertrekken". Wij hebben hiermee geexperimenteerd en het blijkt een succes. Dat was dus de inspiratie en reden om tot vernieuwing op lange termijn te komen. Peer-to-peer maakt het werk overdraagbaar.

 

 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Dag Ayra,
Goed om te zien dat de aanvraag gegroeid is in de tussentijd. Het blijft alleen nog wel erg algemeen. De kans is groter dat het aansluit bij de doelen van JMHM als je 1 innovatief aspect uitwerkt en concreet maakt. Is het een idee om in deze aanvraag meer aandacht te besteden aan jullie nieuwe samenwerkingspartner (bureau Sociale Zaken) en specifiek te benoemen wat je met de jongeren wil bereiken in de sociaal maatschappelijke sector en de sociale problematieken? Welke problematieken en hoe ga je daar in het zomerprogramma mee aan de slag?
Ook dit soort doelen zijn te algemeen, wat mij betreft: "Het project draagt daarnaast ook bij aan de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van de jongeren op de eilanden." Hoe concreter hoe beter! Groeten Thijs

afbeelding van Ayra Kip

Nog een reactie op het sociaal maatschappelijke. De commissie bleek in een eedere aanvraag waardering te hebben voor de aandacht op sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de deelnemers en de allianties met maatschappelijke partners maar vond dat met deze samenwerkingen de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers te centraal stond, niet de vernieuwing van de actieve cultuurparticipatie. Voor ons bij uitvoering was dit juist heel innoverend en bracht het actieve cult part van verschillende partijen. Dit jaar zijn er verkiezingen en willen we tijdens art rules een jongeren debat organizeren. Vinden jullie het aspect persoonlijke ontwikkeling, wat je hiermee ook bereikt dan toch een reden om te steunen of zegt JMHM vernieuwing cultuur participatie is belangrijker?

 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Wekom op dit platform! Ook ik denk de komende weken graag met jullie mee. Hebben jullie ontdekt hoe je het projectplan kunt aanvullen? Klik hiervoor op het tabblad Bewerken en vervolgens op Denk mee (meer projectinformatie), dan verschijnen er extra velden om in te vullen.

 

Tip: Gebruik deze Denk mee-fase optimaal en stel ons gerichte vragen!

afbeelding van Ayra Kip

Hi Willemijn, 

Fijn dat je mee denkt op dit platform. Heb nog niet ontdekt hoe het projectplan aan te vullen. Ga ik meteen doen. 

Dankje wel

Art Rules 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Ayra,

 

Welkom bij JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie. Mooi dat jullie een zomerprogramma voor tieners organiseren. Is dit dat de eerste keer dat jullie dit doen? En in hoeverre verschilt dit van jullie reguliere programma? Ook ben ik benieuwd waarom je 8 verschillende kunstdisciplines aanbiedt en welke dit zijn. Welke expertise zoek je nog?

 

Groeten Thijs

afbeelding van Ayra Kip

Hi Thijs

Bedankt voor je reactie. Ik heb zeker een aantal vragen hoe om te gaan met dit platform. Om eerst antwoord te geven op jou vragen. Dit is het 8ste jaar dat wij dit organiseren. 7de keer op Aruba en 4de keer op Curaçao, (waren in 2010 begonnen). 

Er is geen regulier programma in de zin dat dit ons terugkomend zomer project is. De disciplines die we aanbieden kun je via deze link bekijken http://artrules.org/workshops/ en momenteel hebben we alle docenten al geboekt voor het project. 

Is er ook een mogelijkheid om telefonish contact te hebben of gebeurd dit allemaal digitaal?

 

Vr Groetjes 

Ayra