menu denk mee beslis mee maak mee

Apeldoorn Fotostad 2014

Fotomanifestatie in cultuurkwartier Apeldoorn...

Stichting Apeldoorn Fotostad
30 augustus 2014 tot 28 september 2014
film, fotografie
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€3.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Slotmanifestatie Bewegend Beeld

Door Fer Schenk op zo 28 sep

Meer dan een maand lang foto’s kijken, over fotografie praten en workshops fotografie volgen, eindigde in een manifestatie over bewegend beeld. In...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Apeldoorn Fotostad 2014

Fotomanifestatie in cultuurkwartier Apeldoorn in de maand september

afbeelding van Fer Schenk

Ingediend door:

Fer Schenk

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we onze buitenruimte nog beter presenteren en weet iemand goede sprekers voor een inspirerende lezing

Wat ga je doen?: 

In het Cultuurkwartier een grote fotomanifestatie gehouden onder de naam “Apeldoorn Fotostad 2014”. De samenwerking met  CODA, ACEC , Markant en Gigant is een primeur in het cultuurkwartier. Hiermee is het mogelijk om een grote verscheidenheid aan fotografische uitingen vorm te geven. Het geven van workshops en lezingen en het project bewegend beeld zullen de fotopresentaties ondersteunen. Via leerprogramma’s in Markant en CODA zal in september Apeldoorn Fotostad ook zichtbaar worden voor leerlingen van het basis en middelbaar onderwijs. Nieuwe talenten gaan zich aandienen.
Binnen ACEC en CODA worden presentatie gegeven met de projectnamen Pilzen, geënsceneerde foto's met Apeldoornse kenmerken gemaakt in Pilzen (Tsjechië) worden gepresenteerd, en Aut of the Box met de werktitel "ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…", waarin (autistische) kinderen met hulp van  fotografen hun kijk op de omgeving geven.

Rondom het cultuurkwartier zal Apeldoorn Fotostad 2014 ook zichtbaar worden. De ruimte tussen CODA en ACEC wordt benut voor  fotopresentaties over "Menselijk gedrag” en  "Gevolgen van menselijk gedrag”. 

Meer informatie op onze site www.apeldoornfotostad.nl

Hoe ga je te werk?: 

Apeldoorn Fotostad 2014 is een fotomanifestatie in het Cultuurkwartier in Apeldoorn in  samenwerking  met het gemeentelijk museum CODA en culturele centra ACEC, Markant en Gigant en de bioscoop JT-theater is een primeur in Apeldoorn. Het cultuurkwartier staat in september in het teken van Apeldoorn fotostad 2014.. Hiermee is het mogelijk om een grote verscheidenheid aan fotografische uitingen vorm te geven. Het geven van workshops en lezingen (zie onze website) en het project bewegend beeld, waarin met korte filmpjes zichtbaar wordt gemaakt wat de mogelijkheden zijn van de huidige digitale camera’s zullen de fotopresentaties ondersteunen. Via leerprogramma’s in Markant en CODA zal in september Apeldoorn Fotostad ook zichtbaar worden voor leerlingen van het basis en middelbaar onderwijs. Nieuwe talenten gaan zich aandienen.

Deze samenwerking geeft ruimte om:
- Fototalent uit de gemeente Apeldoorn een podium te geven
- Het tonen van een grote verscheidenheid aan fotografisch werk binnen een centraal thema, uitgevoerd door professionals en amateurs 
- Samenwerking tussen professionals en amateurs te stimuleren
- Bieden van een stuk scholing/ ondersteuning aan kinderen en volwassenen met belangstelling voor fotografie
- Publiek te betrekken bij fotografie, in een tijd waarin de belangstelling voor fotografie als gevolg van  gebruik van o.a. smarttelefoons toeneemt
- Het bieden van een ‘attractie’ aan inwoners, toeristen en fotografen (professionals, amateurs), om daarmee Apeldoorn te positioneren als een stad waar veel gebeurt op cultureel gebied
- Apeldoorn (de hele gemeente) als ‘plaats van het ontdekken van talent’ op de kaart zetten, waarbij nieuw talent een duidelijke kans krijgt zich te presenteren.

Doelgroep: Geïnteresseerden in fotografie-exposities, inwoners Apeldoorn e.o., Leerlingen basis- en middelbaar onderwijs en fotografen binnen en buiten Apeldoorn

Met wie werk je samen?: 

Onder het kopje onderbouwing is een uitgebreide opsomming gemaakt waar activiteiten plaatsvinden. Voor de presentaties in CODA en ACEC zal de directeur van CODA, Carin Reinders, als curator optreden.

De samenwerking in dit cultureel project met alle partijen in het cultuurkwartier is een unieke gebeurtenis. Hiermee geeft het cultuurkwartier een duidelijk signaal dat deze manifestatie een duidelijke aanvulling is om Apeldoorn zichtbaar op de culturele kaart te zetten.
De Fotovakschool Apeldoorn levert een bijdrage in de voorbereiding en uitvoering van een aantal projecten.

Op onze website is een lijst met deelnemende fotografen opgenomen.  De CSO-de Zonnehoek is met 20 jongeren betrokken bij het project Aut of the box. Dit project krijgt een eigen plek in Coda en vertoont 50 werken gemaakt door de leerlingen. Een grote groep van onze fotografen begeleiden tijdens he schooljaar deze groep. 

Tevens is het nu mogelijk om in de maand september vanuit Markant een leerprogramma aan te bieden voor leerlingen van het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Fotografen zullen hierin een bijdrage leveren in deze praktijk gerichte opleiding

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

 In 2012 werd GRID APELDOORN 2012, ook wel genoemd de Foto biënnale, gehouden. In 2014 zal de expositie verder gaan onder de naam “Apeldoorn Fotostad 2014”. 

Om de continuïteit van een tweejaarlijkse manifestatie te borgen is op 9 april 2014 de stichting Apeldoorn Fotostad opgericht.
De doelstelling van de stichting is:
1. Stichting Fotostad Apeldoorn wil een podium zijn waarop zowel professionele - als amateurfotografen hun kennis, ervaring, ideeën en werk onderling, en met een breder publiek delen, waarmee de professionaliteit, creativiteit en interesse voor de fotografie verbreed en verdiept worden. Daarbij wil zij Apeldoorn positioneren als een stad waar veel creativiteit en talent zit.
2. Zij doet dit door het organiseren van exposities, workshops, netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten en middelen die bijdragen aan de realisatie van de gestelde doelen, waaronder een grote fotomanifestatie minimaal eens in de twee jaar onder de naam “Apeldoorn Fotostad”.

Iedere “Apeldoorn Fotostad” versie heeft daarnaast als subdoelstelling:
- Het vergroten van de naamsbekendheid van Apeldoorn Fotostad.
- Het creëren van een gezonde basis voor een tweejaarlijks terugkerend evenement.
- Het kweken van goodwill bij de culturele instellingen, gemeente en financiers.

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
8 Fotopresentaties 45 fotografen 8.000
20  workshops 300 deelnemers  
2 lezingen   200 bezoekers
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is een belangrijke stimulator voor nieuwe initiatieven in  culturele projecten. De samenwerking van de stichting Apeldoorn Fotostad met de organisaties in het cultuurkwartier Apeldoorn heeft een uniek karakter. De brede samenwerking tussen culturele organisaties, professionele en amateur fotografen en kinderen biedt de mogelijkheid  om via de fotografie meer mensen inzicht te geven in de culturele mogelijkheden in Apeldoorn en nieuwe talenten zichtbaar te maken.

Het cultuurkwartier met deze samenwerking geeft een duidelijk signaal dat deze manifestatie een duidelijke aanvulling is om Apeldoorn zichtbaar op de culturele kaart te zetten.

Wij willen deze samenwerking gerbuiken om fotografie breder op de kaart te zetten. Nieuwe doelgroepn aanboren met het leerprogramma voor de scholieren, waarbij museumbezoek en zelf ontdekken wat fotografie is de ingrdienten zijn. Tevens is de samenwerking tussen fotograaf en de leerlingen van CSO De Zonnehoek uniek. Kinderen krijgen na een lesjaar de mogelijkheid om hun eigen werk te presenteren in een professionele omgeving.

De Fotovakschool is ook bij projecten betrokken zij verzorgen een deel van de workshops en enkele leerlingen tonen tijdens de manifestatie eigen werk, zowel fotografisch als bewegend beeld.

Naast het organiseren van de samenwerking zal Apeldoorn Fotostad zorgen voor professionele presentatie van het fotowerk en goede publiciteit.

Begroting: 

De totale begroting van Apeldoorn fotostad 2014 bedraagt € 20.500. We hebben al een toezegging ontvangen van totaal € 7.500 van het Rabo Coöperatiefonds en het Prins Bernard Cultuurfonds. De gemeente Apeldoorn is enthousiast over het project en zal naar verwachting € 5.000 bijdragen. Tevens betalen de fotografen die met eigen werk exposeren (een van de projecten) een eigen bijdrage. Een klein deel zal via sponsoring gedekt worden.

De belangrijke kosten voor Apeldoorn Fotostad,

1. Publiciteit                                      €   4.000

Alle vormen van punliciteit worden aangewend. Omzichtbaar te zijn in de stad worden poster verspreid. Voor de bezoekers is een boekje beschikbaar met een beschrijving van verschillende projecten en een wandelroute.

2. presentatie fotowerk                   € 13.500

Voor het project Pilzen zijn enkele professionele fotografen op stap geweest met amateurs om gezamenlijk een fotoserie te maken. Om deze samenwerking te stimuleren willen we een kleine tegemoetkoming in de kosten we leveren.

Belangrijke uitgave in de kosten is de productie van ruim 300 foto's in allerlei varieteiten. We gaan uit van een gemiddeld bedrag van € 40 inclusief ophang materiaal.  

Locatie(s): 
Cultuurkwartier Apeldoorn

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 118 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Femie Willems

Het Fonds beoordeelt aanvragen op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Met deze tweede editie van de fotomanifestatie wil de organisatie Apeldoorn fotostad stevig neerzetten. Interessant is de brede samenwerking met diverse partijen. Dat biedt garanties voor betrokkenheid voor veel Apeldoornse fotografen, fotografieliefhebbers en fotografen in wording en biedt kansen om een dergelijke manifestatie op (twee) jaarlijkse basis te organiseren. De manifestatie biedt een podium voor fotografie (zowel professionals als  amateurs) en mogelijkheden om kennis en informatie op te doen over fotografie. Dat is een waardevol effect. Kritisch ben ik over de kwaliteit van de workshop en lezingen. Daarover geeft het plan weining informatie. Ik ga ervan dat dat nog komt.

afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Een mooi fotoproject dat in deze editie een stap verder wil gaan door nieuwe samenwerkingen aan te gaan in de stad Apeldoorn. Althans, dat lees ik in de aanvraag, helaas wordt nog niet voldoende duidelijke wat die ´unieke´ samenwerking in de praktijk oplevert. Zo ziet het workshopaanbod er goed uit, de kwaliteit lijkt gewaarborgd. Maar daarom is het jammer dat de workshops inhoudelijk niet sterker worden toegelicht. Wij zijn natuurlijk een Fonds voor cultuurparticipatie en daarom wil ik graag zien op welke manier Apeldoorn Fotostad de mensen aan het maken krijgt. Dat effect lijkt wel terug te komen in de benoeming van de samenwerking tussen amateurs en profs in Pilzen en in de Zonnehoek, maar de informatie is wat summier

afbeelding van Femie Willems

Hoe gaat het met jullie voorbereidingen? Om een subsidie aanvraag te doen is het van belang dat je ook de andere vragen invult. Deze vind je op het tabblad meer informatie. Hier kun je ook de begroting voor je subsidieaanvraag uploaden. Deze wordt niet openbaar gepubliceerd. Succes.

afbeelding van Fer Schenk

Beste Femie,

 

Ik heb zojuist de aanvraag ingediend. De afgelopen periode was het heel druk met het selcteren van foto's voor de verschillende projecten en het communicatieplan opzetten. Dankzij de bijdrage van FCP hebben we nu ook wat mogelijkheden om de lezingen vorm te geven.

Nu komt het belangrijke werk nog aan. Samen met Coda het fotowerk verder vomr geven tot een goede tentoonstelling. De workshops samen invullen en zorgen dat iedereen weet dat Apeldoorn Fotostad 2014 er aankomt.

Bedankt voor je bijdrage in het denkproces.

Groet,

Fer

 

afbeelding van jos.jansenoflorkeers

Inspirerende sprekers?
Een van Apeldoorns bekendste fotografen is natuurlijk Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven....

afbeelding van Fer Schenk

Beste Jos,

 

Hij stond al op het lijstje. We zijn nu nog bezig om de locatie rond te krijgen (1e optie blijkt moeilijk te liggen), waarna we met de namen aan de slag kunnen gaan.

Bedankt voor je inbreng,

Fer

 

afbeelding van Sarah Haaij

Op Jij maakt het mee kun je je project ideeën samen met een coach, medewerkers van het Fonds en het publiek vormgeven. Stel ons dus ook gerust vragen als je de tips of de regeling niet helder vindt!

Ik zal nu even via Twitter kijken of er nog goede sprekerstips bij onze volgers zitten. 

afbeelding van Femie Willems

Voor een subsidieaanvraag voor een fotoproject mis ik wel wat beeldmaterieel van jullie op deze website ...

afbeelding van Femie Willems

Om je plan voor subsidie in aanmerking te kunnen laten komen moet dit verder uitwerken op de tabbladen op deze projectpagina (daarvoor moet je wel ingelogd zijn). De tips hieronder kunnen je helpen om je plan verder te concretiseren. 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Je vraagt om goede sprekers voor een inspirerende lezing. Zelf heb ik een paar keer een interactieve lezing van beroepsfotograaf Frits de Beer meegemaakt in een theaterzaal. Hij vertelde vol passie over fotografie - met voorbeelden van eigen werk en dat van andere fotografen - en de verhalen achter de totstandkoming van zijn eigen beelden. Dat werd afgewisseld met unieke muziek- en poëzieoptredens, geïnspireerd door foto’s die werden vertoond.  Als het concept je aanspreekt kun je contact opnemen met www.fritsdebeer.com. Wie weet dat hij je verder kan helpen of anders in contact kan brengen met andere interessante sprekers over fotografie.

afbeelding van Femie Willems

Mooie samenwerking tussen verschillende culturele en sociale organisaties waarmee jullie Apeldoornse fotografen (zowel prof, amateurs als jonge talenten) bij elkaar brengen en een podium geven. Er zijn meerdere fotofestivals in Nederland zoals bijvoorbeeld BredaPhoto. Op hun website of via persoonlijk contact vind je vast ideeen voor lezingen of masterclasses. Ik neem aan dat jullie ook samenwerken met de fotovakschool in Apeldoorn? Wel goed om na te denken over het specifieke profiel van het festival in Apeldoorn. Misschien juist de brede belangstelling onder jong en oud voor fotografie. Nieuwe talenten een podium bieden. Houd voor deze subdidieaanvraag ook in de gaten dat het hier gaat om actieve kunstbeoefening in de vrije tijd.