menu denk mee beslis mee maak mee

ANDERS! 2 We can be Heroes

Inclusief muziektheater, iedereen doet mee!

Stichting CityProms
17 maart 2018 tot 1 juli 2018
muziek, muziektheater, theater
jongeren, volwassenen
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

De buddy's: Kayleigh Simmie Elizabeth

Door Margot Hoiting op di 26 jun

De Buddy’s van ANDERS: team Kayleigh, Elizabeth en Simmie.

Voorop staat in de werkwijze dat de deelnemers zelf...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

ANDERS! 2 We can be Heroes

Inclusief muziektheater, iedereen doet mee!

afbeelding van Margot Hoiting

Ingediend door:

Margot Hoiting

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
we zijn op zoek naar ideeen om ons inclusieve programma te verduurzamen.

Wat ga je doen?: 

ANDERS! 2, is een muziektheater voorstelling voor mensen met én zonder beperkingen (fysiek of mentaal), van amateurs tot professionals.

Thema is “We can be Heroes”. We koppelende deelnemers in eerste instantie aan een professionele creatieve partner, er wordt per duo apart materiaal gecreëerd (muziek, tekst, choreografie) en gerepeteerd. Wij hopen dat deze manier van werken mooi en krachtig materiaal oplevert om de voorstelling mee te maken, en er kan zo efficiënt en doelgerichter gewerkt worden. In de praktijk komt het er op neer dat een bv zangeres gekoppeld wordt aan een professionele zangeres en een gitarist aan een professionele gitarist. Of een rolstoeldanser aan een choreograaf.  Vervolgens gaan we het zelfgemaakte materiaal verzamelen en monteren dit tot een voorstelling met de verhalen van de deelnemers en hun begeleiders als uitgangspunt. Waar loop je in het leven tegen aan? Hoe ga je daar mee om?

Wij willen graag een muziektheatervoorstelling maken voor mensen met én zonder beperkingen (mentaal of fysiek) en voor amateurs en professionals. Iedereen is gelijk en maakt een professionele voorstelling. De eigen creativiteit staat voorop. Alles onder begeleiding van de specialisten van CityProms EMBRACE.

ANDERS! 2 is een productie van EMBRACE in opdracht van het festival CityProms.

Hoe ga je te werk?: 

ANDERS! 2018 “We Can Be Heroes!”

Vorig jaar was ons thema ‘Circus’. Dit was wegens de geplande samenwerking met Diverse City en Extraordinary Bodies UK. Door een gebrek aan financiering was deze samenwerking niet mogelijk, maar wij gingen door met de samenwerking met Circus Saranti Leeuwarden.

Het succes van 2017 was overweldigend! In de praktijk bleek echter dat een voorstelling van dit formaat een enorme tol eist van deelnemers met of zonder beperking, van medewerkers van CityProms en het technisch personeel. Omdat het uiteindelijk een grote muziektheatervoorstelling werd, raakte de persoonlijke aanpak die CityProms EMBRACE zo hoog in het vaandel heeft staan wat naar de achtergrond. Het werd allemaal te groot! Daarnaast is het vrijwel onhaalbaar om productietechnisch dezelfde budgettering aan te houden. Vandaar dat we opnieuw rond de tafel zijn gaan zitten om te herijken.

Buddy systeem

Voor 2018 is simpliciteit aan de orde van de dag. De nieuwe aanpak is dat we de deelnemers in eerste instantie koppelen aan een professionele creatieve partner, er wordt dus per duo apart gerepeteerd en niet zoals bij ANDERS!1 in workshopvorm met een groep. Op die manier kan er efficiënter en doelgerichter gewerkt worden. Dat komt er in de praktijk op neer dat een zangeres gekoppeld wordt aan een professionele zangeres en een gitarist aan een professionele gitarist. Of een rolstoeldanser aan een choreograaf. 

Het uit het buddy systeem verkregen muzikale materiaal, wordt met elkaar verbonden en verder ontwikkeld door het muzikale team. Men werkt dus eerst  één op één en krijgt les of creëert samen materiaal. Pas op een later tijdstip komt de hele groep bij elkaar om alles verder gezamenlijk te ontwikkelen en er in zijn geheel een voorstelling van te maken. De voorstelling is in tegenstelling tot ANDERS 1. op een binnenlocatie, men hoeft zich dan alleen maar te richten op de inhoud en niet op productionele problemen, zoals: “hoe krijg je een rolstoel veilig op het podium” of : “hoe combineren we een voltallig Jeugdorkest met onze productie”. Het is overigens niet gezegd dat er nooit meer een grootschalige productie in elkaar gezet gaat worden. Maar voor nu maken we even een pas op de plaats en gaan we voor de verdiepende en ietwat intiemere manier van werken. Het proces is minstens zo belangrijk als het resultaat.

De voordelen van deze werkwijze:

  • de deelnemers voelen zich sneller vrij om zich creatief te uiten
  • er is meer persoonlijke aandacht voor een deelnemer
  • er zijn meer mogelijkheden om de diepte in te gaan, hiermee bedoelen we dat er meer aandacht aan de inhoud van bv een gedicht gegeven kan worden. Of er is meer tijd om in te gaan op de zangkwaliteiten van iemand of een volwaardige compositie te maken.
  • er is meer tijd om ervaringen te inventariseren en hiermee in de toekomst verder te gaan.
  • het is veel minder arbeidsintensief
  • het is goedkoper

Creativiteit

De eigen creativiteit staat voorop, het materiaal in de voorstelling wordt voor 90% zelf gemaakt. Dit is wezenlijk anders dan bij ANDERS! 1, waarin ook bestaande muziek werd gebruikt door o.a. het Frysk Jeugd Orkest en Dansgroep de Meisjes.

Wat was project ANDERS! in 2017

ANDERS! was een project van CityProms EMBRACE in opdracht van het CityProms Festival, hierin werkten we met valide en minder valide “sterren” uit de regio. Daarvoor werd door het gespecialiseerde ANDERS!-team een professionele muziektheaterproductie (openlucht) ontwikkeld van hoogwaardig niveau voor amateurs tot professionals. De eerste editie van ANDERS! is uitgevoerd met 120 deelnemers voor 3.500-koppig publiek op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Onze waarden:

 1. Inclusiviteit: IEDEREEN is welkom.
 2. Participatie: meedoen is het allerbelangrijkste, met name voor diegenen die normaal gesproken de kans niet krijgen aan een dergelijke productie mee te doen.
 3. Empowerment: hoe kan iemand met een beperking zijn of haar potentie realiseren? Hoe kan iemand zonder beperking leren begrip en respect te hebben voor de ander? We gaan uit van ieders eigen creativiteit.
 4. Kwaliteit: we streven altijd naar het hoogst haalbare, amateurs en professionals werken zij aan zij.
Met wie werk je samen?: 

Het Team

-      Philip Curtis: Regie en tekst. (artistiek leider CityProms EMBRACE, prins Claus conservatorium (NAIP- New Audiences and Innovative Practice), Conservatorium Den Haag, zanger)

 • Dirk Blom: Dramaturgie, productie lichtontwerper/vormgever (medeoprichter reART Collective).
 • Guy Wood. Muzikaal leider, componist. (Slagwerker, producer, docent aan het Prins Claus Conservatorium, NAIP New Audiences and Innovative Practice)
 • Remi Adriaansz. Begeleiding, violist.  (Muziektherapeut)
 • Feike van de Zee. Pianist en begeleider. (Vrijwilliger, achtergrond in de gehandicaptenzorg)
 • Elizabeth Kooij, mezzosopraan.
 • Chara Riala, gitaar/docent.
 • Corrie Smit Den Braber, Begeleiding, trompettist. (Coördinator zorgsector, gehandicapten zorg professional)
 • Marlien Seinstra, choreograaf. (Dansen met Parkinson – De Meisjes)
 • Arlette Hanson, audiodescriptie/doventolken. (Circus Hanson, st. Komt Het Zien)
 • Marianne Zijlstra, productie. (Coördinator CityProms)
Wat is verder van belang om te weten?: 

Inhoud “We can be heroes!” – ANDERS!2

Dit jaar is er een nieuw artistiek thema. De verhaallijn wordt met gebruikmaking van De Reis van de Held (the Hero’s Journey) en de persoonlijke ontmoetingen tussen deelnemers (amateur/prof of valide/invalide) ontwikkeld.

“The Hero’s Journey” is een narratief patroon ontworpen door de Amerikaanse geleerde Joseph Campbell, dat zich openbaart in drama, verhalen vertellen, mythes, religieuze rituelen en psychologische ontwikkelingen. Het beschrijft het typische avontuur van het archetype, de held, de persoon die eropuit gaat, grote daden begaat namens een groep, stam of beschaving.

NB: er is een speciale bijlage voor de 12 stappen van de Hero’s Journey.

De dramaturgische lijn wordt samengesteld uit de persoonlijke verhalen en levenservaringen van onze deelnemers en hun begeleiders zelf. Elke deelnemer heeft een eigen ”hero’s journey”  en zal reflecteren op zijn/haar dagelijkse uitdagingen. De voorstelling bestaat uit momenten uit verschillende gecombineerde reizen. Met gebruik van regie en choreografie, willen wij laten zien dat het dagelijkse leven van iemand met een beperking, plus zijn of haar verzorgers, ook zo’n reis is met humor, tegenslagen en triomfen. Voor de deelnemers zijn de belangrijkste elementen van de voorstelling het voorbereidingsproces en het gevoel van eigenaarschap van hun eigen werk.

Wanneer we de muzikale elementen hebben zullen we de verhalen er aan koppelen en aan de hand van de dramaturgische lijn in elkaar weven. Deze verhaalvorm zorgt er voor, dat de “beperkte wereld” op een creatieve manier een ander perspectief biedt.

Bij onze voorstelling is de zelf gecreëerde inhoud van de deelnemers leidend. Dus van te voren weten we nooit precies hoe de voorstelling eruit gaat zien. Ook dit is een reis.

Participatie

Participatie en Empowerment gaan wat ons betreft hand in hand, door mee te doen en hun eigen creativiteit verder te ontwikkelen ontstaat er een sterker gevoel van zelfvertrouwen, dit verbetert het welbevinden van mensen zowel met als zonder beperkingen.

Stichting CityProms EMBRACE heeft een groot netwerk en een goede reputatie in de zorgsector vanwege o.a. de interactieve concerten voor mensen met een beperking bij Talant en andere zorginstellingen en ook het muziek & dementie programma voor mensen in een gevorderd stadium van dementie. Hier werken we o.a. met alumni van het Prins Claus Conservatorium die de mastersmodule Muziek voor kwetsbare groepen (vroeger Muziek & Dementie) hebben gevolgd. Het is dan ook logisch om musici die deze module hebben gevolgd te betrekken bij ons project ANDERS1!

Vervolgens is er in ons netwerk een oproep gedaan om mee te doen met ANDERS! Hier zijn 15 deelnemers uit gekomen, alle deelnemers van ANDERS1. gaan weer meedoen met ANDERS2. De werving van de participerende deelnemers wordt daardoor iets makkelijker. We willen nog niet enorm uitbreiden omdat we ons werkproces goed uit willen ontwikkelen om in 2019 en 2020 hierop voort te kunnen borduren.

Voor ons is participatie ook vooral een inclusief proces, alumni, ervaren musici, valide of minder valide werken zij aan zij. Men leert van elkaar. Onderstaand schema spreekt voor zich in opbouw van het artistieke proces. Heel belangrijk: de weg ernaar toe is minstens zo belangrijk (zo niet belangrijker) als het eindresultaat!

Empowerment

Door mee te doen/bewegen, hoe kleinschalig ook, kan of leert iemand zich uiten. Het buddysysteem is een mooie manier om beide kanten aan te moedigen hun eigen creativiteit te ontwikkelen.

De alumni/docenten van het Prins Claus Conservatorium leren begrip en respect te hebben voor de ander met een beperking, dit draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling  en dus empowerment voor de musici. We gaan uit van ieders eigen creativiteit.

Quotes uit 2017:

A: één van onze eerdere deelnemers met een vorm van autisme.

“Woorden gaan omzetten in gevoel..in het zien.. in het horen… en dat daar een beeld naar voren komt. Als je een woord als ‘huis’ hebt..wat denk je daarbij, of wat zie je, wat hoor je, wat voel je. En daar mijn eigen tekst van maken en op het podium laten zien. Dat geeft een goed gevoel.”

E: lijdt aan pddnos

“Ik hoef niet helemaal zonder beperkingen te zijn, maar ik zou wel graag concerten willen geven.”

Guy Wood: professional en docent

“Ik heb een scala aan nieuwe communicatieve vaardigheden opgedaan. Het heeft mijn geloof in de epische kracht van kunst versterkt in de veelzijdige samenleving waar we in leven. Het is onvermijdelijk dat projecten als ANDERS de nodig ondersteuning krijgen, het brengt empowerment, sociale integratie, individueel en collectief leren (op meerder niveaus). Het creëert respect voor elkaar.”

STAP 1. Inventarisatie

 • wie zijn onze spelers?
 • Wat zijn hun vaardigheden en wat zijn hun dromen, wensen
 • Buddy systeem: elk van onze deelnemers tijdens het hele proces en later bij de voorstelling een buddy, die hen steunt. Werken met mensen met uiteenlopende beperkingen heeft natuurlijk consequenties: er moet veel één op één gewerkt worden.

Participatie: het is open voor iedereen, beperking of niet, amateur of professional.

Empowerment: ingebouwd leerproces tussen mensen met en zonder beperking. Zie buddy systeem.

STAP 2. Verzameling van materiaal

 • Door middel van interviews, zelfgemaakte teksten, improvisaties, gedichten, composities, choreografie, persoonlijke verhalen

Participatie: iedereen is betrokken bij het creatieve proces inclusief de mensen met zware beperkingen. Het artistieke team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de middelen inclusief nieuwe technologieën.

Empowerment: het zelfgemaakte materiaal van de deelnemers wordt ontwikkeld. Dit creëert een gevoel van eigenaarschap.

STAP 3. Ontwikkeling

 • Bewerkingen en dramaturgische constructie, muzikale bewerkingen en composities door het professionele team

Participatie: het is een democratisch proces, waarbij gezamenlijk besloten wordt wat er in de voorstelling wordt verwerkt

Empowerment: door middel van dit democratische proces geeft het iedere deelnemer het gevoel dat hij/zij mee telt. De persoonlijke lichamelijke of mentale uitdagingen worden serieus genomen. Het wordt altijd benaderd vanuit een positieve invalshoek. Wat kun je wel? In plaats van, wat kun je niet?

STAP 4. Repetities en Voorstelling

 • Samenvoegen van alle gecreëerde onderdelen en daarvan wordt een intieme voorstelling gecreëerd van hoog kwalitatief niveau.

Participatie: dit gebeurt op “maat” in de repetities. We houden rekening met iedereen. Wat is mogelijk qua: concentratie, vermoeidheid, begeleiding van verzorger/ouder. De voorstelling is en blijft vrijwillig. Mocht iemand op het laatst niet willen of durven dan is dat OK. Tot nu toe is dat niet het geval gebleken, maar we moeten flexibel zijn tot het laatste moment.

Empowerment: Deelnemers groeien in de repetities, ze hebben het gevoel van “iets bereikt te hebben”. Ze zijn onderdeel van een groot festival voor een groot aantal mensen en dit versterkt het gevoel iets bereikt te hebben. Alle deelnemers van vorig jaar willen ook de volgende editie in 2018 weer meedoen.

We maken een muziektheatervoorstelling waarbij materiaal samen met de deelnemers worden verzameld en ontwikkeld. Het proces wordt begeleid door de experts van CityProms EMBRACE.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
12 repetities/workshops 20 geen
1 uitvoering voor familie 20 100
1 openbare uitvoering 20 300
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

CityProms gelooft in de macht van creativiteit en muziek. Iedereen, van jong tot oud, van gezond tot beperkt, van beginner tot gevorderde amateur kan zijn/haar leven verbeteren, door creatief te denken en te werken. Creativiteit is onmisbaar in de verbetering van de kwaliteit van leven van ons allemaal.  Iedereen hoort er bij!

Het uiteindelijke resultaat is belangrijk, maar wat misschien nog wel veel belangrijker is, is de weg ernaar toe, waarbij mensen met én zonder beperking samen een professionele muziektheatervoorstelling in elkaar zetten. Onlangs nog was op het NOS Journaal dat er in onze maatschappij te weinig mogelijkheden zijn voor mensen met een beperking om volwaardig mee te draaien. Wij willen graag dat iedereen er bij hoort en maken een voorzichtig begin.

Impact van de productie/werkwijze

Algemeen geldt dat met onze manier van werken, iedereen in zijn waarde staat en gelijkwaardig is aan elkaar. Iedereen is in staat een bijdrage te leveren. Dat zorgt ervoor dat bij alle deelnemers een saamhorigheid plaatsvindt. Daaruit vloeit een vergroting van het zelfvertrouwen en realiseren we zeker bij de kwetsbare groepen een empowerment.

Wat willen we bereiken?

Voor alle deelnemers is er veel te winnen. Wat we willen bereiken is dat mensen met een beperking als volwaardig lid meedraaien en dus participeren in onze maatschappij. Zij aan zij met begeleiders en musici. Wat we belangrijk vinden is dat we participanten van jong tot oud stimuleren en inspireren om hun muzikale vaardigheden in te zetten in de maatschappij met gebruikmaking van muziek of hun instrument. Dit is een verrijking voor onze maatschappij.

Effecten:

 • Sociale innovatie, verbinding
 • Verrijking van de maatschappij
 • Empowerment
 • Educatie
 • Wederzijds begrip  op sociaal/lichamelijk/intellectueel niveau
 • Curatieve / therapeutische functie
 • Beter welbevinden, zowel lichamelijk als mentaal
 • Jonge alumni doen werkervaring op met een nieuwe doelgroep

 

We zijn ambitieus maar niet onrealistisch. In onze wereld die best complex is heeft de kunst een belangrijke taak om sociale problemen aan de orde te stellen, waarbij we andere en/of nieuwe vaardigheden ontwikkelen maar ook een podium bieden voor lastige onderwerpen.

Voorbeeldfunctie

In de culturele sector zijn er niet veel mensen te zien of horen die een beperking hebben. In het kader van de toegankelijkheid zou dat echt moeten veranderen. We hebben nog een hele lange weg te gaan. Wat belangrijk is om projecten als deze te continueren is dat er een continu productiebudget beschikbaar is om door te kunnen gaan. Op dit moment is het erg ad hoc. Het is ook belangrijk dat er meer publiciteit komt. Het Fonds zou hier een voortrekkersrol in kunnen spelen. Ook is het belangrijk dat er kwaliteit geboden wordt en dat het feit dat ook mensen met een beperking op hoog niveau muziek of theater (in ons geval) kunnen maken, geen verrassing meer is. Met name dat aspect moet niet vergeten worden. De zichtbaarheid is daarbij cruciaal, een festival als CityProms is hier dus een mooi platform voor. Inspiratie, educatie in de breedste zin van het woord heeft een enorme impact op ons publiek en dus de maatschappij.

Begroting: 

De subsidie wordt besteed aan het realiseren van dit bijzondere project. Mensen met een fysieke of lichamelijke beperking worden door onze professionele musici en experts begeleid. Dit kost veel tijd (en dus geld). Ook willen we graag in de marketing er meer bekendheid aan geven dat we ANDERS2 produceren.

Andere financiers zijn o.a. De Gemeente Leeuwarden, de Provincie Fryslân en lokale Friese fondsen.

Locatie(s): 
Leeuwarden

Uitslag Beslis mee

FCP29
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 120 gestemd
totaal79
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het inzetten van duo's, bestaande uit zowel amateurs als professionals, op deze manier is een beproefde methode die vertrouwen biedt. Het doet denken aan de Mixed Doubles van DanceAble/Holland Dance. De intieme en gelijkwaardige 1-op-1 samenwerking tussen personen met verschillende achtergronden, behoeften en mogelijkheden, op gelijkwaardige manier, creëert naar verwachting een intens ontwikkelproces voor de deelnemers, op zowel artistiek-inhoudelijk als persoonlijk vlak. Daarmee zoeken jullie zoals aangegeven de verdieping op, die goed past bij de aard, het doel en het thema - de Hero’s Journey - van dit project. De deelnemers zelf staan voorop en alles komt uit hen, al behoeft dit proces wel de nodige aansturing en ondersteuning waar in het plan nog weinig ingegaan wordt. Hoe de begeleiding van deze koppels eruit ziet had nog verder aan bod kunnen komen. Mooi om te lezen dat jullie het proces van de mensen met en zonder beperking en professionals en amateurs centraal zetten; hoe jullie zelf en ook andere partijen hier op de langere termijn van kunnen leren, profiteren en wellicht opbrengsten kunnen implementeren in jullie/hun manier van werken blijft nog wat onderbelicht. Wie weet is dat nog een stap die jullie in de realisatie van het project kunnen meenemen. Veel succes!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Hoewel de aandacht voor inclusiviteit de laatste jaren gelukkig groeit, valt er op dit terrein nog veel te winnen. Met ANDER! 2 leveren jullie een waardevolle bijdrage aan de emancipatie van mensen met een beperking door hen de kans te bieden mee te werken aan een bijzondere productie. De toelichting op de keuze voor het werken met duo's is overtuigend; jullie hebben ervaring met de valkuilen en de mogelijke obstakels van inclusief werken en proberen die met deze opzet te ondervangen. Niet alle onderdelen van dit plan zijn even sterk uitgewerkt. De samenwerkingsverbanden lijken vooral gericht op de totstandkoming van de productie. Wat ontbreekt in het plan is een strategie en een netwerk van partners om de resultaten van dit project breder zichtbaar te maken. Meer publiciteit en promotie is zeker nodig, maar ik had in deze aanvraag graag plannen gezien om deze aandacht te genereren en de impact van je productie te vergroten. Wat zouden jullie zelf kunnen doen om je voorbeeldfunctie optimaal te benutten?

afbeelding van Margot Hoiting

...

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Margot,

Dank voor de uitbreiding. Goed om nog even naar de vragen van Willemijn te kijken. Doe dat snel want jullie denkmee fase is bijna afgelopen. Alvast veel succes in de volgende fase!

Hartelijke groet,

Johanneke

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Jullie werkwijze en visie staan helder beschreven in dit plan. Ik heb nog een vraag over de impact of het effect van de productie. Zou je nog kunnen toevoegen welke doelen je wilt bereiken met deze productie, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de cultuursector (of nog breder: de samenleving)? Welke acties zijn daarvoor nodig en hoe zou je de voorbeeldfunctie van dit programma optimaal kunnen uitwerken?

Graag ook nog de modelbegroting toevoegen, met een berekening van de kosten.

afbeelding van Margot Hoiting

...

afbeelding van Margot Hoiting

De aanvraag is inmiddels uitgebreid met een uitleg over participatie en empowerment. Hopelijk is het duidelijk genoeg zo?

Hartelijke groeten, Margot

afbeelding van Johanneke Minnema

Ha Margot,

Dank voor de verdere uitbreiding van de aanvraag. Jullie waarden Participatie en Empowerment sluiten het beste aan bij JMHM. ik mis in de aanvraag echter nog hoe jullie hier invulling aan geven. Misschien kan je bij de aanpak (stap 1 t/m 4) bij elke stap terug laten komen op welke manier jullie invulling geven aan deze waarden.  

Succes, 

Johanneke

afbeelding van Margot Hoiting

Beste Johanneke,

 

Dank voor je vraag, er staat inderdaad niets in over hoe we mensen betrekken bij ons project. Zo logisch voor ons maar dus vergeten erbij te zetten. We hebben een enorm netwerk in de zorgsector daar werven we onze deelnemers, naast de deelnemers uit de culturele sector en de vrijwilligers. Op 2 januari zal ik proberen om ons plan zodanig te bewerken dat je vragen beantwoord zullen zijn.

Hartelijke groeten,

Margot

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Als FCP-medewerker denk ook ik graag de komende weken met jullie mee. Graag meer informatie over de makers, de deelnemers en de werkwijze. Om welke reden kiezen jullie ervoor om in duo's te werken?

afbeelding van Margot Hoiting

Beste Willemijn,

Er is een uitgebreider plan, kan ik dat ook doorsturen? De reden dat we in duo's willen gaan werken, is dat bijvoorbeeld een deelnemer met een vorm van autisme veel aandacht nodig heeft. Een workshopvorm is in een groep met verschillende mensen van allerlei verschillende eigenschappen, best ingewikkeld. Vandaar dat we eerst beginnen in duo vorm en dan later iedereen bij elkaar brengen als er al iets meer materiaal is ontwikkeld.

Hartelijke groeten,

Margot

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Bij JMHM is het de bedoeling dat je je plan schrijft of samenvat op het platform. Natuurlijk kun je hiervoor putten uit het projectplan dat jullie blijkbaar al klaar hebben, maar ik raad je aan de beschrijving zo kort en concreet mogelijk te houden. Klik voor meer velden om in te vullen op het tabblad Bewerken bovenaan de pagina en vervolgens op het tabblad Denk mee (meer projectinformatie).

afbeelding van Margot Hoiting

Beste Willemijn,

inmiddels heb ik informatie toegevoegd aan het plan. Beantwoord dit je vragen goed genoeg?

hartelijke groeten,

margot Hoiting

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Margot,

Welkom bij Jij Maakt het Mee. Als coach denk ik de komende weken graag met jullie mee.

Ik ben benieuwd hoe jullie de deelnemers en de professionele creatieve partners werven en selecteren. Kan je daar wat meer over vertellen?

Je kan dat doen door de aanvraag verder uit te breiden. Klik daarvoor op Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie). Succes met uitwerken!

Johanneke

afbeelding van Margot Hoiting

Beste Johanneke,

Dank voor je vraag. CityProms EMBRACE staat al bekend vanwege het innovatieve muziek & dementie programma in de zorg en ook de interactieve concerten voor mensen met een beperking. We hebben dus al veel connecties binnen de zorgsector. Zoals bijvoorbeeld bij Talant of particuliere instellingen voor mensen met een meervoudige beperking. De professionele partners komen uit ons eigen netwerk van CityProms. Daarnaast geeft de artistiek leider Philip Curtis, les op het Concervatorium van Groningen en Den Haag. Dat betekent dat collega's, maar ook alumni heel makkelijk te vinden zijn. Er is een opleiding op het conservatorium de NAIP (New Audiences and Innivative Practice) waarbij studenten o.a. ook opgeleid worden om zich ook op ander terreinen te bekwamen (als de nieuwe culturele leiders/creators van de toekomst), naast een carriere op het concertpodium.