menu denk mee beslis mee maak mee

Het Andere Gedicht 2017/2018

Bijzondere poëzie op het podium

Stichting Special Arts Nederland
26 maart 2018 tot 11 april 2018

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Het Andere Gedicht 2017/2018

Bijzondere poëzie op het podium

afbeelding van Tine Veldhuizen

Ingediend door:

Tine Veldhuizen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we op het podium de acts, samenwerkingen, dichtbundelpresentatie en prijsuitreikingen tot een onvergetelijk poëziefeest maken voor alle deelnemers en het brede publiek?

Wat ga je doen?: 

Wat
Special Arts organiseert op 11 april 2018 een landelijk poëziefeest waar een podium wordt geboden aan talentvolle dichters en krachtige teksten van deelnemers aan Het Andere Gedicht. Het Andere Gedicht is een landelijke poëziewedstrijd voor iedereen met een verstandelijke handicap van 12 jaar en ouder. De podiumacts worden ontwikkeld in samenwerking met dichters van naam, artiesten en amateurkunstverenigingen.

Waarom
Het Andere Gedicht biedt een toegankelijke samenbindende activiteit voor alle betrokkenen. Door deze ervaringen zullen zij mensen met een verstandelijke handicap anders gaan zien en verwonderd raken door het authentieke wereldbeeld, de taal en expressie. Met het Poëziefeest wordt aan de uitingen van deze doelgroep een podium gegeven voor een breed publiek.

 


afbeelding van Tine Veldhuizen

Dag Stefanie,

Fijn dat je met ons mee wilt denken. Onderstaand vertellen we graag meer over het project.

Het Andere Gedicht is een driejaarlijks terugkerend project. De eerste editie vond in 2014 plaats. De editie 2017/2018, waar het in deze aanvraag om gaat, is de tweede editie van Het Andere Gedicht, georganiseerd door Special Arts.
Het Andere Gedicht is een vervolg op het project Het Gedicht dat tussen 1998 en 2005 driemaal is georganiseerd door de Stichting AGO.

Special Arts zet bewust in op een project met een terugkerend karakter. Voor mensen met een verstandelijke handicap is taalvaardigheid namelijk bepaald nog geen vanzelfsprekendheid. Een eenmalig project geeft geen blijvende verandering. Door Het Andere Gedicht driejaarlijks te houden, worden begeleiders en mensen met een verstandelijke handicap blijvend gestimuleerd om actief met taal door middel van poëzie aan de slag te gaan.

Het experimentele en vernieuwende van deze editie zit hem in een aantal elementen:

- Het gebruik van de unieke methode Taalvorming, die voor deze doelgroep op maat is gemaakt en op een interactieve wijze blijvend in ontwikkeling is. Zo zijn er in deze editie nieuwe werkvormen waarin Taalvorming verbonden wordt met andere (kunst)disciplines zoals dans, beeldende kunst, fotografie, theater, muziek. Daarbij doet Taalvorming een beroep op alle taalgebieden en vaardigheden tegelijk en is daarmee een enorme aanvulling en in sommige gevallen zelfs vervanging van de vaste taalmethodes.

- Begeleiders en leerkrachten worden structureel gestimuleerd en uitgedaagd door middel van diverse sociale media. Ook worden actuele vragen over de toepassing van Taalvorming in de dagelijkse praktijk beantwoord door experts, waardoor begeleiders op afstand begeleid worden in hun ontwikkeling. Zo worden zij beter toegerust cliënten uit te dagen om met taal aan de slag te gaan.

- Nieuw in deze editie is dat parallel aan de wedstrijd in verschillende regio’s wordt samengewerkt met nieuwe regionale partijen, waardoor je nieuwe deelnemersgroepen en een nieuw publiek bereikt (mensen die bijvoorbeeld nog nooit eerder een gedicht hebben gemaakt) en deelnemers kennismaken met nieuwe kunstvormen (gedicht bij kunstwerk, graffitipoëzie enz.). Hiervoor wordt per regio een Poëziemenukaart (http://www.specialarts.nl/340229) samengesteld. Op deze wijze draagt het project bij aan de ontwikkeling van individuele deelnemers en versterking van het cultuurklimaat in deze regio’s. Zo staat een regio een paar weken lang helemaal in het teken van taal en poëzie. Bij de uitvoering wordt samengewerkt met lokale amateurkunstverenigingen, organisaties en de plaatselijke gemeente. Het Andere Gedicht groeimagazine (https://issuu.com/ono-ono/docs/magazine-dichten-2017) geeft een goede impressie van activiteiten in de regio Groningen.
Een mooi voorbeeld van samenwerking is het onderdeel ‘Dichter zoekt maatje’, waarin bekende dichters poëzie maken samen met een maatje met een verstandelijke handicap (www.specialarts.nl/340685)

Alles wat er in land is gebeurd rondom het project en de effecten daarvan willen we zichtbaar maken in een theatermanifestatie voor de betrokkenen en een breed publiek. Zo krijgen dichters een fysiek podium waar zij zelf hun gedichten kunnen voordragen of in een andere vorm tonen.

In de aanloop daarnaar toe denken we aan voordrachtenworkshops, ontwikkeling podiumacts en stageplaatsen in samenwerking met Theater De Flint om een onvergetelijk Poëziefeest te realiseren.

Door middel van enquêtes, onderzoek en (rondetafel)gesprekken wordt de impact van de verschillende projectonderdelen gemeten. De ervaringen en uitkomsten zullen als inspiratie dienen om Taalvorming door middel van poëzie levend te houden: door het creëren van permanente educatie ondersteund met permanente publiciteit via artikelen, sociale media, kennisplatform en het delen van de ontwikkelingen in de praktijk.

Wij kijken weer uit naar je reactie.
Hartelijke groet,
Tine Veldhuizen

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Tine,

Van harte welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken graag met jullie mee. Hopelijk helpt de feedback om het plan verder aan te scherpen!

Het Andere Gedicht is een lang bestaand en jaarlijks terugkerend festival. Mooi om te zien dat hier nog steeds zoveel leven in zit! Jij maakt het mee is echter gericht op experimentele, vernieuwende projecten, dus op het eerste oog lijkt dit project daar niet zo goed op aan te sluiten. Ik ben dan ook benieuwd waarin jullie die aansluiting zien. 

Ik kijk uit naar jullie reactie en veel succes gewenst!