menu denk mee beslis mee maak mee

Het Andere Gedicht 2017/2018

Poëzie als verbinding

Stichting Special Arts Nederland
26 maart 2018 tot 11 april 2018
letteren, muziek, theater
jongeren, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Nagenieten van Het Groot Poëziefeest

Door Tine Veldhuizen op ma 2 jul
lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Het Andere Gedicht 2017/2018

Poëzie als verbinding

afbeelding van Tine Veldhuizen

Ingediend door:

Tine Veldhuizen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we op het podium de acts, samenwerkingen, dichtbundelpresentatie en prijsuitreikingen tot een onvergetelijk poëziefeest maken voor alle deelnemers en het brede publiek?

Wat ga je doen?: 

Wat
Het Andere Gedicht is een taalstimulerend poëzieproject iedereen met een verstandelijke handicap van 12 jaar en ouder, bestaande uit een landelijke poëziewedstriijd, trainingen en workshops en regionale activiteiten. Special Arts organiseert in aanloop naar een afrondend poëziefeest op 11 april 2018 een groot aantal regionale poëzieactiviteiten die gericht zijn op verbinding met de reguliere wereld.

Waarom
Het Andere Gedicht biedt een toegankelijke samenbindende activiteit voor alle betrokkenen. Mensen met een verstandelijke henadicap worden gestimuleerd in creativiteit, communicatieve vaardigheden en zelfvertrouwen. Betrokkenen zullen mensen met een verstandelijke handicap anders gaan zien en verwonderd raken door het authentieke wereldbeeld, de taal en expressie. Met het Poëziefeest wordt aan de uitingen van de doelgroep en de ontstane samenwerkingen een podium gegeven voor een breed publiek.

 

Het Andere Gedicht 2017/2018

Doe mee met Het Andere Gedicht

Barbara Hietink Binnenpretjes met sequence

20171116 120229

Het Andere Gedicht Poëzietour Groningen Dagblad van het Noorden

Hoe ga je te werk?: 

Taalvorming op de kaart zetten en organiseren van verbindende activiteiten in verschillende regio’s
In verschillende regio’s wordt een trainingsprogramma uitgevoerd gericht op verdieping van taalvorming door middel van poëzie. Als kern voor de samenwerking wordt gekozen voor een zorgorganisatie in de regio, waarbij andere organisaties uit de regio kunnen aansluiten.
Na het volgen van de basisworkshop en de training in het lesgeven worden de begeleiders gestimuleerd op hun eigen locaties aan de slag te gaan met Taalvorming, zodat het een vast onderdeel kan worden in het dagbestedingsprogramma.

Voor de verbindende activiteiten in een regio hebben wij in samenwerking met de betreffende lokale zorgorganisatie een Poëziemenukaart www.specialarts.nl/340229 ontwikkeld met een groot aantal activiteiten op maat die aansluiten bij de wensen en de behoeften van de doelgroep. Inspiratie hiervoor is opgedaan uit het lokale aanbod van amateurkunstverenigingen, professionals en andere organisaties. Kunstdisciplines die aan bod kunnen komen zijn onder andere dans, theater en muziek. Bij alle activiteiten wordt er ook gekeken dat beide partijen – deelnemer en aanbieder –  een nieuwe ervaring opdoen en/of er een blijvende verbinding kan ontstaan.

De PoëzieMenukaart activiteiten betreffen 1 op 1 samenwerkingen, workshops en zichtbaarheid aan een breed publiek en gemeenten. Voorbeelden: 1 op 1 samenwerking met de stadsdichter van Groningen en Hilversum. Een fotografieworkshop door een docent van Minerva, een grafiekworkshop in het Grafisch Atelier in Hilversum, een poëzieroute in samenwerking met Staatsbosbeheer, samenwerking met Urban House Groningen, muziekworkshops door een student van het conservatorium Utrecht, een PoëziePretMiddag in de Bibliotheek van Muiden, deelname aan de Poëziemarathon in Groningen en voordrachten tijdens een Poëzieshow.

De regionale activiteiten zijn gestart in de regio Groningen. Hier zijn tussen oktober en januari veel ervaringen opgedaan. Deze ervaringen worden gedeeld en ingezet voor de ontwikkeling van activiteiten in andere regio’s in de periode januari tot en met april.

Bij de regionale activiteiten is of wordt samengewerkt met :
- lokale dichters met het onderdeel ‘Dichter zoekt maatje’ (www.specialarts.nl/340685).
- professionals als fotografen en theaterdocenten
- lokale amateurkunstverenigingen en werkplaatsen
- twee VSO-scholen met een lesprogramma
- studenten conservatorium en Culturele Maatschappelijke Vorming

De lokale bevolking kan een mini-poëzieshow bezoeken, meedoen met een workshop in de bibliotheek en poëzie ontdekken tijdens een poëzietour en  - route. Daarnaast wordt poëzie gepresenteerd aan gemeente- en provinciaalbestuur.
Ook in lokale kranten en media wordt aandacht besteed aan de verschillende activiteiten.

Een eerste indruk van het grote animo en enthousiasme voor deze activiteiten is onder andere te zien en te lezen in Het Andere Gedicht groeimagazine (https://issuu.com/ono-ono/docs/magazine-dichten-2017). Daarnaast blijkt uit gehouden enquêtes een positieve waardering voor de gevolgde workshops.

 

Landelijk Poëziefeest en betrekken deelnemers
Het Andere Gedicht wordt afgesloten met een Poëziefeest in Amersfoort. Tijdens dit Poëziefeest zullen voor familie en een breed publiek de winnaars bekend worden gemaakt, dichters hun gedichten voordragen, inspiratiefilmpjes en podiumacts worden getoond en liedjes geïnspireerd op gedichten ten gehore worden gebracht. Poëzie zal de verbindende schakel zijn tussen alle kunstdisciplines. Voor het feest worden bekende Nederlanders ingezet om de brug te slaan naar de media.

In aanloop naar het Poëziefeest (maart en april) wordt aan nog meer mensen de mogelijkheid geboden zich te ontwikkelen en samen te werken met andere organisaties en professionals.
Hiervoor worden de volgende vormen geïnitieerd:
1. voordrachten workshops
2. stimulering podiumacts
3. stageplaatsen

ad 1. Voordrachtenworkshops
In de praktijk blijkt dat zelf je gedicht voordragen op een podium de deelnemer doet groeien in zelfverzekerdheid, trots en het gevoel er toe te doen. Alle dichters die in de bundel komen krijgen daarom het aanbod van een workshop om te leren voordragen. Hiervoor vragen wij Art-Jan de Vries van Stichting Artertainment, maar ook andere trainers. Uit deze workshops zullen een aantal personen uitgenodigd worden hun gedicht tijdens het landelijk Poëziefeest live voor te dragen.

ad 2. Stimulering podiumacts
Alle inzenders van de poëziewedstrijd worden benaderd met de vraag welk gedicht zij in welke vorm op het podium willen brengen, wat zij daarbij willen leren en met wie zij willen samenwerken. Voor deze ideeën zoeken wij de verbinding met een lokaal koor, lokale dichter, theatergroep etc. Uit alle regioactiviteiten en inzendingen zal een selectie worden gemaakt van podiumacts die getoond kunnen worden op het afrondende Poëziefeest. Bij deze selectie zal samengewerkt worden met Flint Theater, Stichting Artertainment en anderen.

ad 3. Stageplaatsen
Om deelnemers ook achter de schermen te laten meedoen in de realisatie van het Poëziefeest biedt Flint Theater een aantal stageplaatsen (techniek, evenementen en horeca)  waarin professionals en amateurs samenwerken. Dit is een extra impuls voor verbondenheid en wederzijdse waardering.

Met wie werk je samen?: 

Er wordt samengewerkt met de volgende partijen:

Dichters van naam
Een mooi voorbeeld van samenwerking is het onderdeel ‘Dichter zoekt maatje’, waarin bekende dichters poëzie maken samen met een maatje met een verstandelijke handicap (www.specialarts.nl/340685).

Het Poëziepaleis, het landelijke aanspreekpunt voor iedereen die meer wil weten over poëzie voor en door kinderen en jongeren. Het Poëziepaleis organiseert onder andere de wedstrijden Kinderen en Poëzie voor basisscholen en Doe Maar Dicht Maar voor het voortgezet onderwijs, verzorgt workshops, produceert lesmateriaal, publiceert dichtbundels en coacht jonge dichters. In deze samenwerking streven wij naar een kruisbestuiving met als doel dat meer jongeren met een verstandelijke handicap zullen deelnemen aan de wedstrijden en de activiteiten van Het Poëziepaleis.
Het Poëziepaleis adviseert bij de wedstrijduitvoering en de samenstelling van de jury.

Blindschelders & Raadsman, heeft veel ervaring in gedichten schrijven met mensen met een verstandelijke handicap én in het trainen van begeleiders en leerkrachten. Zij leverden bijdragen aan het boek Vissen zwemmen leren - over Taalvorming en persoonlijke ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke handicap, en ontwikkelden voor Special Arts het digitale Gedichtenlaboratorium.
Blindschelders & Raadsman verzorgt de trainingen, beantwoorden vragen uit de dagelijkse praktijk, bewaken mede de inhoudelijke invulling.

Stichting Artertainment en Theater Flint denken mee bij de realisatie en invulling van het Poëziefeest.

Bureau HHM heeft, als onderzoeksbureau, de missie gemeente en instellingen te adviseren om te komen tot betere zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers. Bureau HHM adviseert bij het opstellen van enquetes en onderzoeken.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Door middel van enquêtes, onderzoek en (rondetafel)gesprekken wordt de impact van de verschillende projectonderdelen gemeten. De ervaringen en uitkomsten zullen als inspiratie dienen om Taalvorming door middel van poëzie levend te houden: door het creëren van permanente educatie ondersteund met permanente publiciteit via artikelen, sociale media, kennisplatform en het delen van de ontwikkelingen in de praktijk.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1

wedstrijd

500 nvt
3 regionale actviteiten 75 250
6 aanloop naar poëziefeest 75 in workshop nvt
1 poëziefeest 75 op het podium 500
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Henk Kouwenhoven, bestuurder zorgorganisatie Sherpa: ‘Ik vind het bijzonder om te zien wat er allemaal in de hoofden van de deelnemers omgaat. We horen verhalen die we anders nooit zouden horen. Het is fantastisch om te zien hoe trots ze zijn, als ze hun werk voorlezen en voorgelezen krijgen. Ik werk nu al 35 jaar in de zorg en heb het de afgelopen jaren zien verzakelijken: het persoonlijke contact schiet er soms te vaak bij in. Dit is een mooie vorm waarin er weer ruimte is voor persoonlijke verhalen, een oprecht contact en een betekenisvolle relatie tussen cliënt enbegeleider. Dat vind ik een grote waarde, daar moeten we wat mij betreft weer naar terug in de zorg.’

Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin: 'Wat ik ook fijn vind, is als er een soort ‘verlekkering’ inzit. Dat kun je niet lezen, maar wel voelen. Als dichter moet je het lekker vinden om bepaalde dingen zo te zeggen. Het vermogen om woorden als klank lekker of mooi of goed te vinden, wordt minder naarmate je meer rationele kennis vergaart. Mensen die meer in contact staan met hun zintuigen hebben hierbij dus een voordeel.'

Kunstenaar Luc Leenknegt: 'Het Gedichtenlaboratorium is een methode waarin ik me heb verdiept om met Henk aan de slag te gaan. Ik heb hem voorgesteld iets met gedichten te gaan doen en zijn gedicht in plaatstaal uit te voeren. Typisch voor Henk begon hij in zijn handen te wrijven ten teken van enthousiasme. Ik weet dat Henk ook muziektherapie krijgt en liedjes samen met de begeleiding schrijft. Dit komt al een beetje in de buurt van gedichten maken.'

Begroting: 
Begroting en dekkingsplan Regionale activiteiten en poëziemanifestaties
   
BEGROTING bedrag
Communicatie €   5.000
Workshops, stimulering podiumacts en stageplaatsen € 15.000
Lokale poëziemanifestaties en Poëziefeest € 21.630
Totaal € 41.630
   
DEKKING bedrag
Dekking door reeds toegekende fondsbijdragen € 22.630
Jij maakt het mee (Fonds voor Cultuurparticipatie) € 15.000
Verkoop Gedichtenbundel €   1.000
Bijdrage Special Arts €   3.000
Totaal € 41.630

 

Het Andere Gedicht wordt mede mogelijk gemaakt door: Stichting Dioraphte, Fonds21, Fonds verstandelijk gehandicapten, VSBfonds, NSGK, Stichting SFO, RDO Balije van Utrecht, Cornelia-Stichting, K.F. Hein Fonds, Stichting Elise Mathilde Fonds, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Fundatie Luden van Stoutenburg, Pasman Stichting, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Stichting Sociaal Cultureel Fonds De Amersfoortse, Stichting De Boom, J.E. Jurriaanse Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen-Het Mijndershuis Fonds, Gemeente Groningen, Stichting Sinnigefonds.

Locatie(s): 
Theater Flint, Amersfoort
locaties Groningen, regio Gooi en Eemland, regio Utrecht

Uitslag Beslis mee

FCP39
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 124 gestemd
totaal89
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Als organisatie hebben jullie jarenlange ervaring met het organiseren en stimuleren van culturele en creatieve activiteiten voor mensen met een beperking. Dat jullie met deze aanvraag een ontwikkelstap willen zetten in jullie eigen ontwikkeling en dat van andere partijen moedigen wij aan. Het trainingsprogramma dat jullie ontworpen hebben, gericht op een waardevolle combinatie van taalvorming en poezie, rollen jullie nu verder uit. Samenwerking is daarbij van groot van belang en in onze ogen een voorwaarde voor succes. Daarmee sluit je aan op wat er in die regio zelf speelt en het vertrouwen en draagvlak dat lokale organisaties reeds opgebouwd hebben bij hun en jullie doelgroep. Door de integratie van activiteiten in een dagbestedingsprogramma is ook een duurzame impact in zicht. Dat 1-op-1 contact goed aansluit bij de wensen en mogelijkheden van jullie deelnemers en ook jullie samenwerkingspartners is aannemelijk en komt de kwalitatieve beleving en ervaring van de beoefenaars naar verwachting ten goede. De partners met wie jullie werken komen passend en goed gekozen over. Hopelijk is dit het begin van een groter en rijker netwerk waardoor meer mensen met een verstandelijke handicap met poezie en andere creatieve uitingen aan de slag mogen en kunnen!

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met het Andere Gedicht brengen jullie jongeren met een verstandelijke beperking uit verschillende delen van het land in aanraking met poëzie. Naast de bijzondere doelgroep ben ik positief over de wijze waarop jullie verspreid over Nederland partners (en financiële ondersteuning) hebben gevonden die de kwaliteit van de trajecten mede kunnen waarborgen. Jullie presenteren een doordacht plan voor verschillende niveaus, waarbij de deelnemers aan een divers palet aan activiteiten kunnen meedoen. De uitdagende wijze waarop je naar nieuwe vormen en verhalen zoekt is inzichtelijk beschreven. Speciale aantekening krijgt de 1-op-1 begeleiding, waarbij de deelnemers worden gekoppeld aan experts en in staat worden gesteld zich op niveau te ontwikkelen op het gebied van taal en presentatie. Er is echt aandacht voor het individu. Het komt in de aanvraag helder naar voren dat gelijkwaardigheid een belangrijk uitgangspunt is in dit project. Dit waardeer ik zeer.

De samenwerkende culturele en maatschappelijke organisaties zijn al in een vroegtijdig stadium aangehaakt en vormen na afloop een direct netwerk voor de deelnemers. Dit geeft mij vertrouwen in de impact die dit project op termijn kan hebben; zowel op de deelnemers, organisaties als het cultuurklimaat op verschillende plekken in het land. Ik zou jullie willen adviseren om dit ook zeker met de partners verder uit te werken, wellicht op termijn ook in andere regio's.
Ik ben van mening dat jullie project een verrijking is voor de actieve cultuurbeoefening in Nederland.

afbeelding van Tine Veldhuizen

Beste Stefanie,

Opnieuw bedankt voor je reactie. Wij hebben het projectplan verder aangevuld. Wij gaan het graag indienen voor de Beslis Mee-fase en kijken uit naar het vervolg.

Hartelijke groet, Tine Veldhuizen

afbeelding van Karin klein Wassink

Wij als Theater en Evenementen locatie vinden dit een erg mooi initiatief om aan mee te kunnen werken. Wat wij als locatie als tip kunnen meegeven is met name praktisch van aard. Ik denk hierbij aan het volgende:

Door er een theatervoorstelling van het poeziefeest te maken vergroot je de verbeelding en de zichtbaarheid van de deelnemers. Deze theaterbeleving kan mede zorgen voor een onvergetelijke dag voor zowel deelnemers als bezoekers.

Omdat jullie veel partijen samen brengen is het van belang om een regisseur danwel projectcoördinator te hebben die zich specifiek op het zaalprogramma richt. De opbouw en repetitietijd is beperkt en lang niet iedereen is professional die op het toneel staat. Een regisseur die duidelijkheid en richting geeft aan deelnemers en onze techniek maakt dat het soepel en op schema verloopt. Ook qua (technische) voorbereiding kan een regisseur een toegevoegde waarde zijn.

Zorg dat je doelgroep en bezoekers op tijd op de hoogte zijn en er qua tijden van het programma duidelijkheid is.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Tine,

Het landelijke poeziefeest vindt plaats op 11 april. Betekent dat dat de regionale activiteiten in de aanloop daarvan plaatsvinden in de 2 weken daarvoor? Kan je in het plan meer inzicht geven in de concrete activiteiten per regio en in de tijd? Dat kan ons wellicht een beter beeld geven van hoe die regionale activiteiten er daadwerkelijk uitzien en hoe jullie daar ook de lokale vereningen en bewoners bij betrekken.

Ook is het fijn om te lezen over de status van de samenwerkingen met de lokale partijen en bevolking en in hoeverre er al animo en enthousiasme is bij hen voor deze activiteiten. Bij de beoordeling van Jij maakt het mee aanvragen kijken we onder andere naar de mate van aansluiting van de activiteiten bij de wensen en behoeften van de doelgroepen/deelnemers, dus neem dit vooral mee in je plan. 

afbeelding van Tine Veldhuizen

Beste Stefanie,

Dank je wel voor je reactie. Wij hebben naar aanleiding daarvan het projectplan verder aangescherpt en verdiept.

Hartelijke groet,
Tine

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Diana,

Zo te lezen is vooral het regionale aspect een vernieuwend aspect wat het project deze editie experimenteel zou kunnen maken in het licht van deze regeling. Kan je in de aanvraag nader ingaan op dit aspect? Waar werken jullie, met wie, hoe ziet dat proces er voor de deelnemers uit etcetera? Hoe betrekken jullie lokale verenigingen, wat betekent dit project voor hen? Wat hopen jullie in de regio's te bereiken, ook op de langere termijn?

Het is mogelijk om een begroting in pdf te uploaden die niet voor publiek zichtbaar is. Daardoor zou ik graag meer inzicht krijgen in de specifieke posten, waaronder ook de kosten die gekoppeld zijn aan de regionale activiteiten. Nu lijken de kosten toch met name gericht te zijn op de realisatie van het jaarlijks terugkerende poeziefeest, dat minder goed aansluit bij de doelstelling van deze regeling. Focus dus vooral je plan en begroting op de vernieuwende aspecten.

afbeelding van Tine Veldhuizen

Beste Diana,

Dank je wel voor je reactie. Wij hebben de projectinformatie van de aanvraag aangevuld. Het gaat inderdaad om een aanvraag voor het poëziefeest op 11 april 2018 en de aanloop daarnaartoe. 
De deelnemers worden op een nieuwe manier bereikt door middel van de regionale activiteiten, potentiële deelnemers worden uitgenodigd om hun ideeën voor een podiumpresentatie (theater, zang, dans, muziek) in te sturen, ook worden workshops georganiseerd. Hieruit wordt een deel van het programma voor het poëziefeest samengesteld. Op deze andere manier bereiken we nieuwe deelnemers.

De dichters van naam die met een maatje met een verstandelijke handicap op stap zijn geweest zullen ook 11 april hun gedichten presenteren.

Hartelijke groet,
Tine Veldhuizen

afbeelding van Diane Frenay

Ha Tine, ik ben de coach op dit platform. Welkom!

Het is nogal een uitgebreid verhaal, een tip is om het enigzins beknopt te houden zodat je vraag helder blijft en leesbaar voor iedreen die hier wil reageren. Als ik het goed begrijp gaat het om het poëziefeest op 11 april. De dingen die daar plaatsvinden worden op een nieuwe manier voorbereid en er worden nieuwe deelnemers verwacht, omdat jullie mensen op andere manieren bereiken, klopt dat? Komen de ‘dichters van naam’ ook bijdragen?is er bijvoorbeeld interactie? En hoe wordt het theateraspect zichtbaar?

Diane

afbeelding van Tine Veldhuizen

Dag Stefanie,

Fijn dat je met ons mee wilt denken. Onderstaand vertellen we graag meer over het project.

Het Andere Gedicht is een driejaarlijks terugkerend project. De eerste editie vond in 2014 plaats. De editie 2017/2018, waar het in deze aanvraag om gaat, is de tweede editie van Het Andere Gedicht, georganiseerd door Special Arts.
Het Andere Gedicht is een vervolg op het project Het Gedicht dat tussen 1998 en 2005 driemaal is georganiseerd door de Stichting AGO.

Special Arts zet bewust in op een project met een terugkerend karakter. Voor mensen met een verstandelijke handicap is taalvaardigheid namelijk bepaald nog geen vanzelfsprekendheid. Een eenmalig project geeft geen blijvende verandering. Door Het Andere Gedicht driejaarlijks te houden, worden begeleiders en mensen met een verstandelijke handicap blijvend gestimuleerd om actief met taal door middel van poëzie aan de slag te gaan.

Het experimentele en vernieuwende van deze editie zit hem in een aantal elementen:

- Het gebruik van de unieke methode Taalvorming, die voor deze doelgroep op maat is gemaakt en op een interactieve wijze blijvend in ontwikkeling is. Zo zijn er in deze editie nieuwe werkvormen waarin Taalvorming verbonden wordt met andere (kunst)disciplines zoals dans, beeldende kunst, fotografie, theater, muziek. Daarbij doet Taalvorming een beroep op alle taalgebieden en vaardigheden tegelijk en is daarmee een enorme aanvulling en in sommige gevallen zelfs vervanging van de vaste taalmethodes.

- Begeleiders en leerkrachten worden structureel gestimuleerd en uitgedaagd door middel van diverse sociale media. Ook worden actuele vragen over de toepassing van Taalvorming in de dagelijkse praktijk beantwoord door experts, waardoor begeleiders op afstand begeleid worden in hun ontwikkeling. Zo worden zij beter toegerust cliënten uit te dagen om met taal aan de slag te gaan.

- Nieuw in deze editie is dat parallel aan de wedstrijd in verschillende regio’s wordt samengewerkt met nieuwe regionale partijen, waardoor je nieuwe deelnemersgroepen en een nieuw publiek bereikt (mensen die bijvoorbeeld nog nooit eerder een gedicht hebben gemaakt) en deelnemers kennismaken met nieuwe kunstvormen (gedicht bij kunstwerk, graffitipoëzie enz.). Hiervoor wordt per regio een Poëziemenukaart (http://www.specialarts.nl/340229) samengesteld. Op deze wijze draagt het project bij aan de ontwikkeling van individuele deelnemers en versterking van het cultuurklimaat in deze regio’s. Zo staat een regio een paar weken lang helemaal in het teken van taal en poëzie. Bij de uitvoering wordt samengewerkt met lokale amateurkunstverenigingen, organisaties en de plaatselijke gemeente. Het Andere Gedicht groeimagazine (https://issuu.com/ono-ono/docs/magazine-dichten-2017) geeft een goede impressie van activiteiten in de regio Groningen.
Een mooi voorbeeld van samenwerking is het onderdeel ‘Dichter zoekt maatje’, waarin bekende dichters poëzie maken samen met een maatje met een verstandelijke handicap (www.specialarts.nl/340685)

Alles wat er in land is gebeurd rondom het project en de effecten daarvan willen we zichtbaar maken in een theatermanifestatie voor de betrokkenen en een breed publiek. Zo krijgen dichters een fysiek podium waar zij zelf hun gedichten kunnen voordragen of in een andere vorm tonen.

In de aanloop daarnaar toe denken we aan voordrachtenworkshops, ontwikkeling podiumacts en stageplaatsen in samenwerking met Theater De Flint om een onvergetelijk Poëziefeest te realiseren.

Door middel van enquêtes, onderzoek en (rondetafel)gesprekken wordt de impact van de verschillende projectonderdelen gemeten. De ervaringen en uitkomsten zullen als inspiratie dienen om Taalvorming door middel van poëzie levend te houden: door het creëren van permanente educatie ondersteund met permanente publiciteit via artikelen, sociale media, kennisplatform en het delen van de ontwikkelingen in de praktijk.

Wij kijken weer uit naar je reactie.
Hartelijke groet,
Tine Veldhuizen

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Tine,

Van harte welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken graag met jullie mee. Hopelijk helpt de feedback om het plan verder aan te scherpen!

Het Andere Gedicht is een lang bestaand en jaarlijks terugkerend festival. Mooi om te zien dat hier nog steeds zoveel leven in zit! Jij maakt het mee is echter gericht op experimentele, vernieuwende projecten, dus op het eerste oog lijkt dit project daar niet zo goed op aan te sluiten. Ik ben dan ook benieuwd waarin jullie die aansluiting zien. 

Ik kijk uit naar jullie reactie en veel succes gewenst!