menu denk mee beslis mee maak mee

Amsterdam Bodypaint Art Event

connecting people as human canvases

Stichting Human Connection Arts
3 juni 2018 tot 4 juni 2018
fotografie, tekenen en schilderen, theater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€14.700

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Ondanks alles meer dan een geslaagd event

Door Joram Baruch op ma 4 jun

Tsja ,,Ik was er zelf dus niet bij ,helaas lag ik op de operatie tafel .
Mijn zus en Lydia hebben de hele regie overgnomen en het...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Amsterdam Bodypaint Art Event

connecting people as human canvases

afbeelding van Joram Baruch

Ingediend door:

Joram Baruch

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
publiciteit waarmee een vervolgevenement kan worden uitgevoerd en het project zelfstandiger kan bestaan

Wat ga je doen?: 

Ter bevordering en erkenning van de kunstvorm bodypainting binnen de Nederlandse cultuur organiseert Stichting Human Connection Arts het AMSTERDAM BODYPAINT ART EVENT op het NDSM-terrein in Amsterdam op zondag 3 juni 2018.

Bodypainting is een interactieve kunstvorm die alleen wederzijds tot stand komt tussen de kunstenaar en het levend schildersdoek, die zich uit in een performance art, zoals theater in het ‘nu’­moment. Deze uitingsvorm is een manifestatie van vrijheid, waarin het lichaam de ware natuur van het leven is en die men vorm kan geven zoals ieder dat wil. Ongeacht hoe men eruit ziet.

De hedendaagse bodypainting anticipeert op de moderne verworvenheden van het vrije denken, ontdaan van de religieuze en seksuele context. Daarom is het belangrijk dat deze vorm van expressie bestaat als tegenhanger van het hedendaags reactionaire gedachtegoed.

Het evenement brengt zo'n 100 bodypainters en modellen samen; vrijgevochten mensen die hun lichaam willen laten beschilderen en dat willen tonen aan een publiek dat deze kunstvorm weet te appreciëren. Daaraan zal een competitie en prijsuitreiking worden gekoppeld, waarin een jury, maar ook het publiek, beoordeeld welk levend canvas als mooiste wordt ervaren.

Bodypainting is een relatief nieuwe en groeiende kunstvorm die door mensen over de hele wereld wordt omarmd. Het AMSTERDAM BODYPAINT ART EVENT is een culturele toevoeging op het gebied van vrijheid en interactie tussen de onafhankelijke kunstzinnige mens. Het is een noodzakelijk positief geluid tegen de conservatieve wind die vandaag de dag mondiaal waait. Voor de groep kunstenaars en modellen die bodypainting beoefenen moet er een plek zijn waarin zij zich ongehinderd en wars van restricties kunnen ontwikkelen.

Stichting Human Connection Arts was vorig jaar ook betrokken bij een groot bodypaint-evenement in Amsterdam, en de oprichters van de stichting houden zich al jaren wereldwijd bezig met deze kunstvorm.

De stad Amsterdam kenmerkt zich door een vrije geest en manifestaties die daartoe bijdragen. Daarom is Amsterdam de uitgelezen stad om bodypainting officieel te erkennen als kunstvorm. Hiermee kan de stad Amsterdam aan de wereld laten zien dat zij de stad van vrije meningsuiting is en nog steeds een belangrijke voorloper van culturele ontwikkelingen.

Hoe ga je te werk?: 

Het doel van het AMSTERDAM BODYPAINT ART EVENT is een grotere erkenning van de bodypainting cultuur in Nederland en wereldwijd te bewerkstelligen. Het evenement is een culturele toevoeging op het gebied van vrijheid en interactie tussen de onafhankelijke kunstzinnige mens.

Een bodypaint-evenement op 3 juni 2018 (van 10 tot 17 uur) in Amsterdam op het NDSM-terrein waarbij bodypaintschilders en modellen onder het toeziend oog van publiek lichaamsbeschilderingen vervaardigen met live muziek, eten en drank.

Bodypainting is een kunstbeoefening, waarbij kunde en creativiteit in de talentvolle vingers van de kunstenaar moet zitten. Er zijn talloze stijlen en technieken toe te passen om het lichaam en haar vormen te gebruiken als levend schildersdoek. Door middel van licht en schaduw kunnen bijvoorbeeld optisch andere dimensies worden weergegeven, het lichaam kan zo worden beschilderd dat het wegvalt in een achtergrond, of het wordt getransformeerd in een ander wezen.

Het AMSTERDAM BODYPAINT ART EVENT daagt mensen uit om te participeren als model of kunstenaar. Ook voor het publiek zullen er tijdens het evenement allerlei op bodypainting gerichte activiteiten plaatsvinden.

Het evenement duurt een dag. Het publiek komt bijeen om kennis te maken met de cultuur van bodypainting. Professionele bodypainters geven workshops aan mensen waarin ze de kunst van het lichaamsbeschilderen laten zien. Het publiek kan deelnemen als model en als schilder.

Wanneer je als publieksgast meedoet als schilder, dien je een model mee te nemen.

De ingeschreven bodypainters zoeken hun model uit en beginnen te schilderen. Het publiek mag kijken onder het genot van spijs, drank en live muziek.

In de namiddag presenteren de bodypainters hun beschilderde modellen en mag het publiek kiezen welke creatie zij het mooiste vinden. De vijf mooiste creaties worden beoordeeld door de jury. De winnaars (schilder en model) krijgen een reis (sponsor) naar een warm oord in Europa.

Het evenement wordt gehouden op het NSDM-terrein in Amsterdam-Noord. Binnen in de NDSM-loods wordt geschilderd. De verf wordt verstrekt door het bedrijf Mehron.

Buiten is een podium waar muziek wordt gemaakt en waar de modellen worden getoond voor het publiek en de jury.

Zowel binnen als buiten staan er food trucks die mensen bedienen voor eten en drinken. Dit zijn zelfstandige ondernemers die voor het project geen geld kosten maar wel tegen betaling consumpties verstrekken aan het publiek.

Na afloop zal er een eindfeest zijn, aan de overzijde van het NDSM-terrein, bij het restaurant-café Noorderlicht.

Er worden minstens 100 bodypainters verwacht met 100 modellen. Zij moeten betalen voor het event om mee te doen (daarvoor krijgen ze gratis verf en publiciteit).

De stichting verwacht 3000 bezoekers.

AANVULLING:

Door deel te nemen aan het Amsterdam Bodypaint Art Event zal de vrijetijdsbeoefenaar op een grensverleggende wijze een creatieve koers varen.

De professionele bodypainters zullen via een aantal korte workshops de amateurs begeleiden. Naast het wedstrijdelement dat aan het eind van de dag door een jury wordt beoordeeld, zal er ook een gezamenlijk kunstwerk worden gerealiseerd.

Een groep modellen zal op een zodanige wijze worden beschilderd dat er een eenheid ontstaat van een afbeelding die alleen maar zichtbaar wordt als de modellen paargewijs - in een pose zoals in een schuttersstuk (een geschilderd groepsportret) of a la de Nachtwacht van Rembrandt - staan opgesteld. Men creëert een driedimensionaal Rijksmuseum waarin de kunstwerken tot leven zijn gekomen en die zelfs op elk gewenst moment van kleur of vorm kunnen veranderen door eigen ingrepen/interventies.

Het tableau van beschilderde modellen wordt vervolgens deel van een theateroptreden en/of performances, waarin het concept van vrije kunstbeoefening centraal staan.

Daarmee worden mogelijkheden getoond die buiten de 1-op-1 schilderacties kunnen bestaan. De ene kunstactie vloeit voort in een andere, waarbij een ketting van kunstbeleving ontstaat die meerdere disciplines met elkaar verbindt (schilderkunst, theater, performance, muziek, video-, film- en fotokunst).

Het collectieve gegeven versterkt ook de intentie waarmee de kunstenaars en modellen zich naar de buitenwereld willen presenteren en waar het Amsterdam Bodypaint Art Event voor staat.

Door het aantal schilderacties te vergroten waar meerdere individuen aan mee kunnen doen (al dan niet schilder of model zijnde), wordt ook het sociale netwerk sterker. Men leert elkaar kennen via de kunstuiting van het bodypainten en voedt daarmee de interesse voor deze kunst- en cultuurvorm.

De beleving van deze artisticiteit stimuleert een behoefte onder belangstellenden om meer activiteiten op dit terrein te ondernemen. Het bestaande kunstaanbod wordt meestal passief tot zich genomen. Bodypainten is iets anders dan de gebruikelijke museumbezoeken waaraan kunstminnenden voornamelijk als publiek deelnemen.

Voor veel mensen is bodypainten nieuw en een eerste kennismaking met kunst. Het is ook een kunstzinnige activiteit die laagdrempelig is, die al beoefend kan worden zonder een uitgebreide kunstopleiding, en die op verschillende fronten uitdaagt.

De ontmoeting van individuen met een gemeenschappelijkheid van geest stuwt de inspiratie op. Men leert van elkaar, vult elkaar aan of wijst elkaar op nieuwe richtingen.

De professionals, die al jaren de kwast hanteren en virtuoos de hand-oog coördinatie beheersen, leiden nieuwkomers langs de uitvoeringsmogelijkheden en geven nieuwe dimensies en combinaties aan waarvan men nooit gedacht heeft dat die bestonden.

Professionals en amateurs werken gedurende de dag in een co-productie die zich kenmerkt door een mix van artistieke ambitie en sociaal maatschappelijk engagement, welke zal leiden tot meer erkenning van bodypainten.

Het doel van de schilderactiviteiten is niet alleen vermaak en in aanraking komen met kunst en cultuur, maar het is ook een unieke manier om deelnemers bewust te maken van vrijheid in de stad.

Door op een directe manier in aanraking te komen met een levend schildersdoek vervaagt de afstand tussen kunstenaar en model en worden bodypainters met verschillende achtergronden met elkaar verbonden, en vervolgens of tegelijkertijd met artiesten in andere kunstdisciplines.

Niet alleen het vrijheidsdenken wordt gevierd. Door te participeren in bodypainten vinden deelnemers meer kracht om zichzelf te ontwikkelen en zelf beter en opener voor de dag te komen. Daarbij vergroot het jouw netwerk en geeft het talloze mogelijkheden tot samenwerking en nieuwe creatieve impulsen. Zodoende ontstaat kennisoverdracht en een hechte band tussen de bodypainters en de modellen.

Door directe registratie via beeld en geluid staat het raam naar de wereld wagenwijd open en kan iedereen kennisnemen van bodypainten en dat wat het uitdraagt.

Met wie werk je samen?: 

Stichting Human Connection Arts - organisatie

J.H. Baruch - initiatiefnemer

Posetone Studios - productie

L.L.C. Lamers / A.K. Bouwman - management

Stichting NDSM-werf, Stichting Kinetisch Noord - locatievoorziening

Noorderlicht Cultureel Café Restaurant - catering

Mehron - schildermaterialen

Omdat een professioneel evenement meer geld kost dan het op dit moment opbrengt wordt ondersteuning en samenwerking gezocht om de stap te kunnen maken het Amsterdam Bodypaint Art Event zelfstandig te professionaliseren.

De locaties hebben een prijs, maar de verhuurder is bereid dit gratis aan de stichting te verstrekken, opdat het NDSM-terrein zo meer in de aandacht komt te staan en meer publiciteit kan genereren, en als een waar kunst-Mekka bij het publiek bekend wordt.

De bodypaintverf wordt geschonken door de verffabrikant Mehron; en een nog te bepalen reisorganisatie zal de vliegreisprijs aanbieden in de vorm van sponsoring.

Om het evenement in goede banen te kunnen leiden worden stewards ingehuurd, in het kader van de betrouwbaarheid van medewerkers.

De registratie van het evenement zal professioneel zijn omdat het materiaal in die vorm kan worden gebruikt om het vervolg (het evenement van het volgende jaar) te kunnen organiseren.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Via sociale media (Facebook en Instagram) maakt de stichting het potentiële publiek twee maanden van tevoren erop attent dat het event eraan komt.

Tevens zoekt de stichting contact met dag- en maandbladen om alvast artikelen te laten schrijven over bodypainting. Hiervoor laat de stichting bekende bodypainters interviewen en beeldmateriaal toevoegen.

De mediabladen die benaderd worden zijn o.a.: Het Parool, de Volkskrant, de Telegraaf, het AD, Cosmopolitan, 360, etc.

Een maand voor aanvang wordt begonnen met een sociale media-expeditie om mensen over te halen naar het event te komen. Dit gebeurt ook via advertenties en op de lokale zender AT5, National Geographic Nederland, NH (voorheen RTV NH) en sociale media.

Tevens zullen lokale, nationale en internationale vloggers en radiomakers worden benaderd die eventueel gratis publiciteit kunnen geven aan het event. Dit zullen ze serieus overwegen omdat ze hiermee waarschijnlijk meer kijkers trekken en zo kunnen laten zien dat ze niet alleen commercieel bezig zijn.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 bodypainting 200 ± 3000
1 modellen 100  
       
1 meet&greet 300 300
1 fotosessie 200 200
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Bodypainting is een interactieve kunstvorm die alleen wederzijds tot stand komt tussen de maker en het object (de beschilderde mens), in tegenstelling tot reguliere kunstvormen als schilder- en beeldhouwkunst waarin de kunstenaar in principe de enige uitvoerder is. Het is tevens een performance art die alleen op het nu-moment zichtbaar is net als bij theater, dans en muziekconcerten de dag erna geschiedenis, en alleen fotografisch, dan wel videografisch kan worden vastgelegd.

Het beschilderen van het lichaam vinden we al terug in de oudheid. Primitieve stammen versieren van oudsher hun lichaam met verf, bijvoorbeeld om rituele dansen uit te voeren, om goden gunstig te stellen of ceremonies uit te voeren.

Vandaag de dag is lichaamsbeschildering ontdaan van de religieuze context en anticipeert op de moderne verworvenheden van het vrije denken. Daarom is het belangrijk dat deze vorm van expressie bestaat als tegenhanger van het reactionaire gedachtegoed dat tegenwoordig aan de orde van de dag is.

Deze uitingsvorm heeft, in tegenstelling tot wat velen denken, geen enkele seksuele context maar is een manifestatie van vrijheid, waarin het lichaam de ware natuur van het leven is en die men vorm kan geven zoals ieder dat wil. Ongeacht hoe men eruit ziet.

De modellen (het levend schildersdoek) kunnen in deze kunstvorm in vrijheid genieten van hun beschilderde lichaam. Zij worden bevrijd van de restricties van hun fysiek en ervaren in totale vrijheid hoe zij onderdeel worden van de kunst.

Bodypainting is een relatief nieuwe en groeiende kunstvorm die door mensen over de hele wereld wordt omarmd. De stad Amsterdam kenmerkt zich door een vrije geest en manifestaties die daartoe bijdragen. Daarom is Amsterdam de uitgelezen stad om bodypainting officieel te erkennen als kunstvorm en een voortrekkersrol kan spelen als plek waar culturele ontwikkelingen zijn en de vrije meningsuiting kan bestaan. Voor de groep kunstenaars en modellen die bodypainting beoefenen moet er een plek zijn waarin zij zich ongehinderd en wars van restricties kunnen ontwikkelen.

Met de aandacht van diverse media uit binnen- en buitenland wordt een publicitair bereik geschat op 2 miljoen mensen.

De verslagen op diverse mediakanalen zullen een grotere interesse genereren waarmee het bodypainting populairder wordt en het evenement het jaar daarop met succes kan prolongeren.

Op dit moment zijn er geen nationale terugkerende bodypainting events. Dit project is het enige bodypainting event in Nederland, en dat publicitair ook de meeste aandacht genereert.

Het onderscheidt zich van andere evenementen doordat het een publieke happening is waar de bezoekers mee kunnen doen met de activiteiten die er plaatsvinden, en daarmee een bijdrage leveren aan de kunst van het lichaamsschilderen en de vrije meningsuiting propageren.

Je zou kunnen stellen dat het hier living art betreft, zoals in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw het living theatre bestond, waarbij het publiek kon participeren met de voorstelling. Dit maakt het evenement anders dan andere exposities.

AANVULLING:

Schatplichtig aan het antiautoritaire karakter van de protestgeneratie bouwt het Amsterdam Bodypaint Art Event verder op de fundamenten van de progressieve erfenis van de jaren zestig, om het verlangen naar meer vrijheid levend te houden. Die jaren zestig hebben onze blik op de wereld fundamenteel verruimd en onze omgangsvormen fundamenteel veranderd, of het nu gaat over milieuzaken, ontvoogding van seksualiteit, discriminatie of het causale verband tussen de rijkdom van het westen en de armoede elders in de wereld. Maar het is nodig om die vrije geest te laten waaien en op te letten dat de huidige conservatieve wind, met zijn onverdraagzaam gedram en theoretische imponeerzucht, ons niet de verkeerde kant op blaast.

Het Amsterdam Bodypaint Art Event gaat niet zozeer over hedonisme en de normloosheid, maar juist over jezelf niet in hokjes te stoppen volgens gestelde normen en waarden in deze tijd ongeacht hoe je eruit ziet, geaard bent of je enige beperkingen hebt (mentaal of geestelijk), welke huidskleur je hebt; iedereen is gelijk. Alhoewel het duidelijk moet zijn dat het evenement niet een openbaar schilderfeestje wordt. Onze doelstelling is juist het hokjesdenken van mooi of lelijk te zijn, rijk of arm, uit te bannen, en daarin aan te tonen dat de naakte mens gelijk is en dat daar ook geen verschil in gemaakt mag worden in de kunstwereld; we are all equals. Noem het een experiment of niet, in onze ogen zal dit niet anders dan de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Door ervaring met de voorgaande experimenten van kunstinterventies zijn wij erachter gekomen dat er wel degelijk behoefte bestaat aan het uiten van deze specifieke kunstvorm. Laat het duidelijk zijn dat het Amsterdam Bodypaint Art Event geen demonstratie of maatschappelijk protest is, maar puur is gericht op de echte vrijgevochten en vrijgeestige kunstenaar en kunstliefhebber.

Het Amsterdam Bodypaint Art Event viert de vrijheid.

Begroting: 

De organisatoren investeren hun tijd om het evenement te realiseren. Er wordt niet gewerkt met stagiaires en/of vrijwilligers tijdens de aanloop van het evenement.

Podiumbouw, licht- en geluidsinstallaties, stoelen, tafels, tenten, catering voor de schilders en medewerkers moet worden gefinancierd.

Om betrouwbaar personeel te hebben worden er stewards ingehuurd.

De registratie van het evenement zal professioneel zijn omdat het materiaal in die vorm kan worden gebruikt om het vervolg (het evenement van het volgende jaar) te kunnen organiseren.

Het marketingbudget is evenredig verdeeld over de verschillende manieren van publiceren.

De stichting koopt zendtijd bij o.a. de lokale televisiezender AT5 omdat er een regionaal publiek is wat zo kan worden benaderd.

National Geographic Nederland is ook een zender waar goedkoop geadverteerd kan worden, waardoor mensen bereikt worden die op zoek zijn naar niet reguliere informatie… een publiek waarvan het aannemelijk is dat zij naar het evenement komen.

Er zal doelgericht via Facebook geadverteerd worden binnen de doelgroep waar het voor bedoeld is; en mogelijk ook bij vloggers en andere veel bezochte sites.  

Twee weken voor aanvang van het evenement zal offline en via posters campagne gevoerd worden in Amsterdam en omstreken.

De kosten van de overhead worden verrekend met de maandelijkse kosten van het productiehuis die het produceert en worden niet in rekening gebracht.

Standaardcontracten worden via de huisadvocaat geregeld.

Onvoorziene kosten zal de stichting uit eigen voorzieningen financieren. Alsmede kosten jury, websitebouw, juridische kosten.

In samenwerking met lokale organisaties kunnen enkele kosten worden gedekt of bespaard, en een locatie en materialen beschikbaar worden gesteld. Andere fondsen zijn benaderd maar hebben de aanvraag niet kunnen honoreren.

 

Locatie(s): 
NDSM-werf, Amsterdam-Noord

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 100 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Martine Rippen

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Stichting Human Connection Arts wil met het Amsterdam Boby Paint Art Event een grotere erkenning van de bodypaintcultuur en haar vrijheidsdenken bewerkstelligen. Jullie spelen hiermee in op een groeiende kunstvorm waardoor jullie hoge ogen scoren met betrekking tot vernieuwing en originaliteit. De NDSM-werf als locatie is dan ook passend. De aanleiding, het doel en de werkwijze van het event wordt helder toegelicht waardoor vertrouwen in het event groeit. Ter aanvulling hierop een kritische noot. Vanuit de regeling Jij Maakt Het Mee, waar de impact van het project op de artistieke ontwikkeling van de deelnemers een centrale plaats inneemt, had ik graag meer gelezen over de inhoud van het workshopprogramma, het creatieve proces en de begeleiding van de deelnemers, zowel tijdens als vooraf aan het event. Deze onderdelen zitten in jullie plan, echter zijn deze beknopt omschreven. In de aanvraag is verder zichtbaar dat er mogelijkheid tot experiment geboden wordt; bijvoorbeeld door verschillende disciplines met elkaar te verbinden. Jullie noemen schilderkunst, theater, performance, muziek, video-, film- en fotokunst: ik had hier graag meer over gelezen. De aanvraag zoals hij er nu staat biedt ondanks deze punten toch voldoende aanknopingspunten om het event tot een geslaagde dag te maken. Ik kijk ernaar uit om via jullie blog meer te lezen over het event en wens jullie succes in de verdere voorbereidingen. 

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Ik heb waardering voor jullie open, enthousiaste en betrokken houding. Interessant aan jullie voorstel vind ik dat je vrijetijdsbeoefenaars wilt bereiken via een andere discipline dan gebruikelijk is in de cultuursector. Tegelijkertijd bied je hen een platform waarmee hun zichtbaarheid kan worden vergroot. Via jullie netwerk weten jullie geschikte partners aan je te verbinden om dit experiment mee te realiseren. Het initiatief heeft daarmee de potentie om van meerwaarde te zijn voor de ontwikkeling van de amateurs. 

Desalniettemin ben ik ook kritisch over de inhoudelijke opzet van het plan. Het is namelijk vooral gericht op activiteiten die op de dag van het event zelf plaatsvinden. Daarmee zie ik het als een gemiste kans dat jullie hierbij bijvoorbeeld niet zijn ingegaan op een inhoudelijk voortraject dat de deelnemers kunnen doormaken in aanloop naar de dag. Het effect op de cultuurbeoefening van de deelnemers en de (toekomstige) bijdrage van dit project aan het culturele leven laat zich in de beschreven opzet daarom moeilijk voorspellen, maar jullie beschrijven overtuigend hoe dit concept een start kan zijn voor meer inhoudelijke verdieping voor amateur bodypainters. 

Al met al voldoende positieve punten om dit experiment het voordeel van de twijfel te gunnen.

afbeelding van Joram Baruch

Beste 
zoals afgesproken hebben wij vandaag het concept aangevuld en aangepast.
De aanvulling staat onder.
HOE GA JE TE WERK
Bij voorbaat dank
GRT
Joram

afbeelding van Joram Baruch

Beste meedenkers,

dank jullie voor jullie positieve commentaren!

We hebben jullie raad opgevolgd, en een aanvulling gegeven op onze eerste uitleg van het project.

We gaan nu verder met de Beslis mee-fase.

Groetjes, Joram

afbeelding van Davida de Hond

Goedemorgen,

Allereerst stel ik mij graag aan jullie voor, ik ben Davida en als coach verbonden aan dit platform. De komende weken denk ik graag met jullie mee aan de doorontwikkeling van de aanvraag. 

Hierbij als eerste het advies om het experiment centraal te stellen en direct te benoemen. Vervolgevenementen kunnen worden opgezet, door te investeren in de gemeenschap van bodypainters, maar ook aanpalende uitingsvormen te betrekken. Door uit die kring te gaan en samen nieuwe wegen te ontdekken, ook en zeker met dat maatschappelijke debat in de kern.

Hoe verschilt jullie initiatief van andere bodypaint dagen en op welke behoefte spelen jullie in?

afbeelding van Joram Baruch

Hoi Davida,
Dank je voor je interesse in ons project.
Ik zou heel graag meer willen horen over wat je bedoeld met het experiment centraal stellen en het maatschappelijk debat.
Verder heb ik in een eerdere reactie aan Giovanni uitgelegd wat het verschil is met de andere Bodypaint dagen (die ik ook heb georganiseerd)
En deze..
De eerste 3 jaar ,waren te gek en iedereen vond het geweldig en we hebben heel veel pers en aandacht gehad ,maar er ontbrak het een en ander.
Het was teveel modellen die graag naakt willen zijn en kunstenaars die nogniet echt durven>
Dit jaar halen we het aspect Total Nudity eruit ,we laten iedereen voor zich beslissen of hij/zij zijn onderbroek aanhoud of niet.
Verder zouden we graag buiten de gewone kunstenaar om dit jaar ook de professionals en Grimeurs(Grime scholen) bij ons project betrekken
We willen dit jaar door manifestatie in de Kunsstad op het NDSM  laten zien dat Bodypaint een kunstvorm is en niet alleen een vorm van vermaak.
Daarom betrekken we dan ook andere kunst organisaties ,pers en kenners bij dit project.
Vooralsnog gaan we een contest organiseren voor drie doelgroepen .
Kunstenaars algemeen
Proffessionals (Grime etc.)
Publiek 
We nodigen natuurlijk zoveel mogelijk fotografen ,professioneel maar ook amateur uit om dit alles vast te leggen 
Ons uiteindelijke doel is om Bodypainting and Human Canvases als echte kunstvorm te laten erkennen.
   

afbeelding van Davida de Hond

Hallo Joram, 

Binnen de regeling Jij Maakt het Mee, is het doen van experiment een belangrijk uitgangspunt. Net als het richten op en betrekken van groepen die in de vrije tijd meedoen. Ik heb je reactie gelezen en denk dat het goed is alsnog op de projectpagina het accent op de nieuwe aanpak te leggen. 

Hoe gaan jullie het publiek betrekken met een contest?

 

Hartelijke groet,

Davida

afbeelding van Joram Baruch

Hoi Davida,,
Ik begrijp je commentaar niet helemaal. Wat bedoel je met groepen en vrije tijd ?
Het publiek wordt niet direct betrokken bij de contes,aangezien we hier een vakkundige jury voor gaan uitnodigen,maar misschien laten we het publiek oom mee stemmen .
Kan je mij vertellen op wat voor manier je me daadwerkelijk kan helpen om dit evenement tot een succes te maken ?
Die hulp kan ik goed gebruiken 
Groetjes
Joram

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom bij JMHM. De komende weken denk ik met je mee over het project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Op dit platform ondersteunen we uitdagende vormen die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier willen stimuleren. We stellen daarbij ook het creatieve proces en wijze van samenwerking centraal. Reguliere activiteiten zijn vanuit dit platform niet subsidiabel. 

Je presenteert een dag in Amsterdam waarin je bodypaint centraal stelt. Daarmee bied je een relevant platform voor de groep beoefenaars die hierin actief is. In de huidige opzet komt echter nog weinig aan de orde op welke uitdagende manier de deelnemers worden begeleid in hun creatieve proces. Daar zou ik graag meer over willen lezen. 

Ook zag ik op internet dat er al drie keer een body paint dag is georganiseerd in Amsterdam. Op welke wijze is jullie initiatief anders dan deze dagen?

afbeelding van Joram Baruch

Beste Giovanni 
Ik ben ook medeorganisator van de eerste twee en organisator van de laatste Bodypaint Day in Amsterdam geweest.
De eerste drie events waren tot stand gekomen door donaties van betrokkenen en gedeeltelijk door betaalde participatie en inschrijving van de deelnemers .
Wat is er anders dit jaar.
Deze keer willen we er meer mensen bij betrekken, Total nudity is geen verplichting meer.
We gaan samenwerken met verschillende al bestaande bodypaint en kunst groepering. 
We nodigen deze keer ook professionals uit en proberen verschillende grime scholen te laten meedoen.
Inplaats van een gezellige dag, met veel bekijks voor de modellen en kunstenaars,willen we deze dag als een kunstevenement manifesteren.
Waar we kunnen laten zien dat Bodypaint wel degelijk een kunst stroming is en door ons evenement het publiek op te warmen om dit soort evenementen vaker te bezoeken ,en liefst zelf ook te laten beoefenen.
Je bent als bodypaint model niet beperkt tot een slank lijf of een hoop spieren,iedereen kan een levend Canvas zijn.
En iedere creatieve geest met een beetje verstand van schilderen kan deze kunstvorm beoefenen.
Daarom  organiseren we dit jaar ook een soort wedstrijd, 3 om precies te zijn .
Een voor professionals (Grime scholen ,grimeurs etc)
Een kunstenaar in het algemeen 
en een voor algemeen publiek, schilder of niet om een mooie creatie neer te zetten.
Beloning daarvoor komt uit gesponsorde giften nog nader tebenoemen .
Ik hoop hiermee je vraag min of meer beantwoord te hebben.
Groeten 
Joram